Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus
              

Väärän opin juuri ja tausta

 

Väärän ylöstempausopin (ylöstempaus tapahtuu ennen antikristuksen ilmestymistä) juuri ja tausta on katolisuudessa. 1500-luvulla uskottiin paavin edustavan antikristusta ja että Rooman katolinen kirkko (RKK) on antikristillinen järjestö. Jesuiitta Francisco Ribera pyrki torjumaan väitteen siitä, että paavi olisi antikristus ja että Rooman katolinen kirkko olisi antikristillinen järjestö. Ribera vaihtoi Raamatun opetuksen järjestyksen koskien antikristuksen ilmestymistä ja Jeesuksen tulemusta. Ribera ajatteli, että kun sanotaan Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan ennen antikristuksen ilmestymistä, niin silloin kukaan ei voisi sanoa ja väittää paavin olevan antikristus ja RKK:n olevan antikristillinen järjestö.

Jesuiitta Manuel (Emmanuel) de Lacunca kehitti 1700-luvun lopulla jesuiittaoppia sanoen Jeesuksen paluun tapahtuvan kaksi kertaa, ei yhden kerran. Lacuncan mukaan Jeesuksen ensimmäisessä paluussa tapahtuu seurakunnan ylöstempaus, joka pelastaa maan päällä olevan seurakunnan tulevasta antikristuksen vihan ajasta. Lacuncan mukaan Jeesuksen toisessa paluussa Jeesus saapuu tuomitsemaan antikristuksen sekä maan päällä olevat antikristuksen seuraajat.

Jesuiitta Lacunca julkaisi 1790-91 nimellä Juan Josafa rabbi Ben-Ezra kirjan nimeltään Messiaan tulemus kunniassaan ja majesteetillisuudessaan (The Coming of the Messiah in Glory and Majesty). Lacunca sanoi olevansa katolisuuteen kääntynyt juutalainen, jotkut sanovat juutalaisuuteen kääntymisen olleen näytöstä ja ettei hän olisi ollut alunperin juutalainen. Tähän väitteeseen en ota sen enempää kantaa.

Skotlantilainen presbyteeri (Skotlannin kirkko) Edward Irving, jonka sanottiin olleen helluntailaisuuden ja karismaattisten liikkeiden edelläkävijä käänsi Lacuncan kirjan espanjasta englanniksi vuonna 1827. Lacuncan opit tekivät suuren vaikutuksen Irvingiin, jonka seurauksena Irving ennusti Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan 1864. 1830-luvulla Edward Irving meni mukaan Catholic Apostolic Church nimiseen uskonsuuntaan, sillä hän joutui eroamaan Skotlannin kirkosta opetettuaan harhaoppeja. Catholic Apostolic Church perusti toimintansa "Pyhän Hengen armolahjoihin". Edward Irving sanoi uskovansa kuulleen äänen taivaasta, joka käski hänen alkaa saarnaamaan pyhien salaisesta ylöstempauksesta.

Nuori skotlantilainen tyttö nimeltään Margaret McDonald, joka oli Irving seurakunnan jäsen sai "näyn" 1830, jonka mukaan seurakunnan salainen ylöstempaus tapahtuu ennen antikristuksen ilmestymistä. Margaret lähetti näkynsä kirjeellä Irvingille.

1800-luvun alussa John Nelson Darby omaksui opetuksen, jonka mukaan Jeesuksen tulemus tapahtuu ennen antikristuksen ilmestymistä.

Cyrus Scofield (1843-1921) julkaisi Scofield Reference Biblen vuonna 1909. Scofield Reference Biblen alaviitteissä on opetus, jonka mukaan Jeesus tulee ennen suurta ahdistusta ja seurakunnan ylöstempaus tapahtuu ennen antikristuksen ilmestymistä. Tällä tavalla alunperin katolinen valheopetus Jeesuksen tulemuksesta sekä ylöstempauksen ajankohdasta päätyi protestanttien ja evankelisten keskuuteen, jonka sinettinä oli opin päätyminen Scofield Reference Biblen alaviitteisiin.

Kuten on aiemmissa luvuissa tullut esille, niin Raamattu ei opeta Jeesuksen salaista tulemusta, eikä sitä että seurakunnan ylöstempauksen jälkeen antikristus ilmestyy maan päälle. Raamatun opetuksen mukaan ensin antikristus ilmestyy ja sen jälkeen tapahtuu Jeesuksen tulemus sekä seurakunnan ylöstempaus (ylösotto) tämän nykyisen maailmanajan viime hetkillä.

Väärä ylöstempausoppi (seurakunnan ylöstempaus ennen antikristuksen ilmestymistä) on alunperin Rooman katolisen kirkon jesuiittojen luomus, johon yhdistyi 1800-luvulla oppi salaisesta ylöstempauksesta. Ikävää ja valitettavaa on se, että monet uskovat ihmiset nykyään uskovat tähän väärään ylöstempausoppiin ja siten kannattavat ja tukevat jesuiittojen alunperin luomaa ja kehittämää harhaoppia. Väärä ylöstempausoppi on laittomuuden mätää hedelmää.

Väärään ylöstempauksen opetukseen liittyy myös suuri vaara, sillä se voi johdattaa ihmisen antikristuksen syliin tai hyväksymään antikristillistä toimintaa. Keskustelin 1990-luvun loppupuolella silloisen vapaaseurakunnan kirkkokunnan johtajan kanssa. Kun toin esille sen, että "Toronto uudistus" ja ekumenia ovat antikristillistä toimintaa, niin hän sanoi seurakunnan ylöstempauksen tapahtuvan ennen antikristuksen ilmestystä, joka tarkoittaisi sitä ettei maan päällä ole vielä antikristillistä toimintaa. Ikävää ja valitettavaa on se, että tämä kirkkokunnanjohtaja erehtyi uskomaan katolista harhaoppia ja eksytystä.

1 Joh 2:
18 ¶ Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.
19 Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

Tämän keskustelun jälkeen ymmärsin sen kuinka uskominen väärään ylöstempauksen opetukseen voi johdattaa uskovat mukaan antikristilliseen toimintaan sekä jopa antikristuksen syliin. Raamatun opetuksen mukaan antikristuksen henki vaikutti ja toimi jo alkuseurakunnan aikana. Raamatun opetuksen mukaan tulee monia antikristuksia ja lopunaikana tulee sitten se viimeinen antikristus, laittomuuden ihminen, joka julistaa olevansa jumala.

Silloin kun uskova uskoo väärään ylöstempausoppiin, niin hän voi ajautua mukaan esim. ekumeniaan, koska hän ei ymmärrä sen olevan antikristillistä eksytystä tai hän voi jopa eksyä uskomaan antikristusta, jos hän pysyy uskollisena väärälle ylöstempausopille. Kun ja jos uskova uskoo ettei seurakunta jää antikristuksen aikaan, niin kun kuitenkin Raamatun opetuksen mukaan seurakunta on maan päällä antikristuksen aikana, niin silloin voi käydä niin ettei väärään ylöstempausoppiin uskova ihminen tunnista antikristusta ja voi uskoa antikristuksen valheen, että antikristus on yhtä kuin Jeesuksen tulemus.

Valhekarismaattisissa piireissä (on myös olemassa oikeaa ja Raamatullista karismaattisuutta - armolahjojen toimintaa) on opetusta, jonka mukaan koko maailma tulee uskomaan Jeesukseen, eikä Jeesus voi tulla takaisin ennen kuin koko maailma on tullut uskomaan Herraan Jeesukseen. Tähän edellä olevaan valheelliseen opetukseen kytkeytyy myös joillakin väärä ylöstempausoppi, jonka mukaan seurakunta ei ole maan päällä antikristuksen aikana. Näiden kahden harhaopin takana on saatana, jonka tarkoitus ja pyrkimys on eksyttää uskovia hyväksymään nämä harhat, jolloin he eivät tunnistaisi antikristusta, vaan hyväksyisivät hänet "Jeesuksen tulemuksena" maan päälle.

On todella ikävää ja valitettavaa, että jokainen uskova, joka odottaa koko maailman tulevan uskomaan Jeesukseen, uskoo itse asiassa harhaoppiin, sillä Raamatun opetuksen mukaan koko maailma ei tule uskomaan Jeesukseen, mutta lopunaikana koko maailma (paitsi todelliset Jeesuksen opetuslapset) tulee kumartamaan ja uskomaan antikristukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että uskominen koko maailman uskoon tulemiseen on itse asiassa sama asia kuin uskoa antikristuksen olevan "Jeesuksen tulemus", sillä koko maailma tulee uskomaan antikristukseen.

Amerikan mantereella vaikuttaa harhaoppi nimeltä Kingdom-Dominion (restoration theology), joka on myös rantautumassa ja rantautunut Suomen Siioniin. Tätä liikettä on syytä käydä läpi hiukan syvällisemmin, koska sen kautta monet ihmiset päätyvät antikristuksen syliin.

Tämän opin keskeisin harha on siinä, että se opettaa koko maailman tulevan kuuliaisiksi Jumalalle, että Jeesus voisi tulla maan päälle. Kingdom-Dominion harhaopin pääharha poikii ison liudan muita harhoja. Kingdom-Dominion harhaoppi on moninainen oppirypäs, jossa on monenlaisia eri variaatioita. Tuon esille muutamia Kingdom-Dominionin harhoja ja vääriä oppeja:

- He sanovat, että VT:n lupaukset Israelille eivät ole voimassa, sillä kirkko (seurakunta) on korvannut Israelin.

- He eivät usko seurakunnan olevan lopun ajan ahdistuksissa, eivätkä he odota Herran takaisintuloa, ennen kuin koko maailma on uskossa Jumalaan.

- He sijoittavat suuren ahdistuksen, antikristuksen ja luopumuksen historiaan eikä lopun aikaan; tai joillekin suuri ahdistus, antikristus ja luopumus ovat symbolisia kielikuvia, mutta eivät tosiasioita.

- He uskovat uskonnolliseen yhteyteen, jossa he ovat valmiit tekemään työtä koko maailman voittamiseksi kaikkien kirkkojen ja kirkkokuntien kanssa.

Kingdom-Dominion harhaoppi ei ole mikään uusi harha, vaan vanha harhaoppi, joka vaikutti jo Latter Rain liikkeessä sekä osittain Toronto uudistuksessa. The Latter Rain liike opetti ettei tule ylöstempausta, ei antikristusta, ei suurta ahdistusta; seurakunta voittaa maailman ja valloittaa sen uskollaan, jolloin koko maailma tulee uskoon ja vasta sen jälkeen kun koko maailma on uskossa voi Jeesus tulla. Toronto uudistuksen piirissä oli myös saarnaajia, jotka opettivat Kingdom-Dominion harhaoppia. Kingdom-Dominion harhaoppiin liittyy myös profeetallisten palvelutehtävien vääristäminen, joiden avulla he luulevat saavuttavansa päämääränsä. Profeetat ja johtajat saavat suuren vastuun ja heitä tulee uskoa ja kuunnella, näin he opettavat.

The Latter Rain liike opetti myös Kingdom-Dominion oppia. The Latter Rain opin vaikuttajia olivat muun muassa Franklin Hall, William Branham, George Warnock, John Robert Stevens. The Latter Rain oppeja opettaa ja kannattaa nykyään myös muun muassa Rick Joyner, C. Peter Wagner, Paul Cain, Cindy Jacobs ja Bill Hamon.

Kun tutkii tarkasti Kingdom-Dominion oppia, niin huomaa kuinka itse asiassa se valmistaa antikristuksen tuloa maanpäälle. Kingdom-Dominion oppi polkee maahan kaikki tärkeät lopunajan opetukset, sillä Kingdom-Dominion kumoaa ensinnäkin Raamatullisen Jeesuksen tulemisen järjestyksen, opettaa harhaa koko maailman pelastuksesta. Tämä sopii antikristukselle, sillä hän saa hetkeksi koko maailman lukuun ottamatta Jeesuksen opetuslapsia uskomaan, että hän on messias ja että koko maailma on nyt uskossa ja pelastettu. Kingdom-Dominion torjuu Raamatullisen opetuksen luopumuksesta. Näin luopuneita johdetaan harhaan, jossa heille uskotellaan ettei ole olemassa koko luopumusta, he eivät usko antikristukseen tai sijoittavat hänet johonkin historiaan, ei lopun aikaan. Ja paljon muuta harhaoppia he opettavat.

Kingdom-Dominion opin piirissä on myös suuren herätyksen odottamista, mutta se onkin se herätys minkä antikristus antaa koko maailmalle, sillä Raamatun mukaan koko maailma ei tule uskomaan Jeesukseen, mutta kylläkin lopun ajalla vähäksi aikaa antikristukseen. Toki uskovina meidän tulee rukoilla ja tehdä työtä Jumalan armosta herätyksen eteen, eli sielujen pelastuksen, mutta emme saa uskoa vastoin sanaa koko maailman pelastuvan. Lopun ajan eksytyksen monet palapelit loksahtelevat kohdilleen, myös tämä Kingdom-Dominion opin kautta tapahtuva uskovien eksyttäminen, jonka kautta heidät johdatetaan suoraan antikristuksen syliin. Jeesuksen opetuslasten ei tule pelätä, vaan Jumalan armosta pysyä Herrassa Jeesuksessa ja Hän johdattaa meidät kotiin, kun pysymme Hänessä.

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker