Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
Lopunajan laittomuus ja ylöstempaus
              

VT:n esikuva

 

Uusi Testamentti sanoo Jeesuksen tulemuksen tapahtuvan Jumalan pasuunan äänen kuuluessa. Ensimmäisen kerran Raamattu kertoo pasuunasta 2 Mooseksen kirjan 19 luvussa, jolloin Jumala antoi lakinsa kansalle:

Silloin paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja kuului ylen kova pasunan ääni. Silloin Mooses vei kansan leiristä Jumalaa vastaan, ja he asettuivat vuoren juurelle. Ja koko Siinain vuori peittyi savuun, kun Herra astui sille alas tulessa, ja siitä nousi savu niinkuin pätsin savu, ja koko vuori vapisi kovasti. Ja pasunan ääni koveni kovenemistaan. Mooses puhui, ja Jumala vastasi hänelle jylinällä. Ja Herra astui alas Siinain vuorelle, vuoren kukkulalle, ja Herra kutsui Mooseksen vuoren kukkulalle; ja Mooses nousi sinne ylös. Niin Herra sanoi Moosekselle: "Astu alas ja varoita kansaa tunkeutumasta lähelle Herraa, häntä nähdäkseen, sillä silloin heistä monta kaatuu. Papitkin, jotka saavat lähestyä Herraa, pyhittäkööt itsensä, ettei Herra heitä tuhoaisi."Mutta Mooses vastasi Herralle: "Kansa ei voi nousta Siinain vuorelle, sillä sinä olet varoittanut meitä ja sanonut: ‘Merkitse raja vuoren ympäri ja pyhitä se’."Niin Herra sanoi hänelle: "Astu alas ja tule taas ylös, sinä ja Aaron sinun kanssasi. Mutta papit ja kansa älkööt tunkeutuko ylös, Herraa lähelle, ettei hän heitä tuhoaisi." Ja Mooses astui alas kansan luo ja sanoi heille tämän. Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

Näin Jumala antoi lakinsa kansalle. Uskoisin, että muistojuhla pasuunaa soittaen oli Herran juhla Hänen muistolle ja sille että Herra astui alas Siinaille ja sen päivän muistojuhlaa vietettiin Herran muistoksi.

Se mikä on myös mielenkiintoista, on se että Herra tuli alas Siinain vuorelle kun kuului suuri pasuunan ääni. Siksi minä näen tässä myös vertauskuvan Jeesuksen tulemuksesta, koska Jeesus tulee suuren pasuunan äänen soidessa. Eli en sano, että Raamatullisen kalenterin mukaan Jeesus tulee seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä, vaan että esikuvien järjestyksen mukaan Herra Jeesus tulee sen jälkeen kun juutalainen kansa (jäännös - kolmas osa) on tullut uskoon ja tehnyt Uuden Liiton Herran kanssa ja lähtenyt seuraamaan Herraa.

Me emme voi tietää päivää ja hetkeä Herran takaisin tulolle. Mutta tämän esikuvan mukaan Herra astui alas, eli tuli kansansa tykö suuren pasuunan äänen kuuluessa, tehden liiton Israelin kansan kanssa. Oli myös erikseen lain antamisen juhla eli elonkorjuujuhla. Mutta minä uskon, että muistojuhla pasuunaa soittaen oli juhla, jossa muisteltiin sitä kun Herra astui alas.

3 Moos 23:
23 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

24 "Puhu israelilaisille ja sano: Seitsemännessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä, pitäkää sapatinlepo, muistojuhla pasunaa soittaen, pyhä kokous.

25 Älkää silloin yhtäkään arkiaskaretta toimittako, vaan tuokaa uhri Herralle."

26 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

27 "Tämän seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä on sovituspäivä; pitäkää silloin pyhä kokous, kurittakaa itseänne paastolla ja tuokaa Herralle uhri.

28 Älkää toimittako yhtäkään askaretta sinä päivänä, sillä se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan sovitus Herran, teidän Jumalanne, edessä.

29 Sillä jokainen, joka ei sinä päivänä kurita itseänsä paastolla, hävitettäköön kansastansa.

30 Ja jokaisen, joka sinä päivänä toimittaa jotakin askaretta, minä hävitän hänen kansastansa.

31 Älkää silloin yhtäkään askaretta toimittako. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen, missä asuttekin.

32 Se on oleva teille levon päivä, kurittakaa itseänne paastolla. Kuukauden yhdeksäntenä päivänä illalla, illasta iltaan, pitäkää tämä sapatti."

33 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

34 "Puhu israelilaisille ja sano: Tämän seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi; se kestää seitsemän päivää.

Raamatun opetuksen mukaan vanhan liiton aikakaudessa seitsemännen kuun ensimmäisenä päivänä oli sapatti, muistojuhla pasuunaa soittaen, pyhä kokous. Ensimmäisen kerran Raamatussa on mainittuna pasuunan ääni 2 Moos luvuissa 19-20, missä Herra astui alas Siinaille, kun Hän antoi lakinsa kansalle suuren pasuunan äänen kuuluessa. Näin uskon, että Herran alas astuminen tekemään liiton Israelin kansan kanssa suuren pasuunan äänen kuuluessa on esikuvaa Herran Jeesuksen tulemukselle, sillä Jeesus tulee takaisin Jumalan pasuunan kuuluessa:

1 Tess 4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

Vanhan liiton aikana juutalaiset puhalsivat pasuunaan myös suurena sovintopäivänä eli (Eetanim) seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä. Näin myös kun aikojen lopulla juutalaisen kansan jäännös (kolmas osa) kääntyy uskomaan (saa syntinsä anteeksi) Messias Herran Jeesukseen, niin niiden päivien jälkeen kuuluu suuren pasuunan ääni ja tapahtuu seurakunnan ylöstempaus. En siis sano, että ylöstempaus tapahtuu seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä, vaan niiden päivien jälkeen kun Israelin kansan jäännös uskoo Herran Jeesuksen olevan Messias.

3 Moos 23: 27-28: "Tämän seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä on sovituspäivä; pitäkää silloin pyhä kokous, kurittakaa itseänne paastolla ja tuokaa Herralle uhri. Älkää toimittako yhtäkään askaretta sinä päivänä, sillä se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan sovitus.

3 Moos 25:9 Ja seitsemännessä kuussa, kuukauden kymmenentenä päivänä anna pasunan raikuen soida; sovituspäivänä antakaa pasunan soida koko maassanne.

3 Moos 23:34 "Puhu israelilaisille ja sano: Tämän seitsemännen kuun viidentenätoista päivänä on lehtimajanjuhla Herran kunniaksi; se kestää seitsemän päivää.

Tämänkin esikuvan mukaan ensin on pasuunasoitto suurena sovituspäivänä syntien anteeksiantamukseksi, jonka jälkeen alkaa lehtimajajuhla Herran kunniaksi. Tämän täyttymys on ylöstempaus sen jälkeen kun Israelin kansan jäännös on uskonut Herran Jeesuksen olevan Messias ja saanut syntinsä anteeksi ja sen jälkeen alkaa tuhannen vuoden ajan pituinen "lehtimajanjuhla", jossa Herra Jeesus hallitsee maailmaa Jerusalemista käsin.

1 Kor 15:52 yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

1 Tess 4:16 Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

Kun Jumalan pasuuna kajahtaa, niin silloin Herra Jeesus tulee. Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!

 

 

Petri Paavola

 

eXTReMe Tracker