Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Lunastus syntien anteeksisaaminen ja ruumiin lunastus

Elämme ajassa, jossa monenlaiset opit ja uskomukset valtaavat uskovien sydämiä. Osa opeista ja uskomuksista on Jumalan tahdon vastaisia, jotka tulevat taakaksi ja rasitteeksi monille uskoville. Raamattu puhuu paljon sairauksista parantumisista Jumalan voiman kautta. Tänä päivänä varsinkin äärikarismaattisissa ja muissa epäterveissä uskovien yhteyksissä sairasten parantumista korostetaan väärällä tavalla. Raamattu erottaa toisistaan lunastuksen syntien anteeksisaamiseksi sekä ruumiin lunastuksen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Äärikarismaattisissa piireissä ja muissa epäterveissä uskovien yhteyksissä, jotkut opettavat, että Herran Jeesuksen ristintyön kautta meidän sairautemme on parannettu, joka tarkoittaisi sitä ettemme voi olla sairaita emmekä sairastaa, vaan uskon kautta meidän tulisi vastaanottaa täysi fyysinen terveys. He perustelevat hyvin usein tämän väärän oppinsa Jesajan kirjan luvulla 53.

Jes 53:
3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet.
4 ¶ Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut.
6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niinkuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme.
7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.
8 Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä.

Jesajan kirjan 53 luku on profeetallinen sana Herrasta Jeesuksesta. Herra Jeesus on sairauden tuttava siinä mielessä, että Hän ihmisen Luojana tuntee ja tietää sairauden tuskat ja kivut, mutta on myös sairauden parantaja. Alkutekstin mukaan Jes 53:4 voisi myös kääntää meidän surumme Hän kantoi, meidän kipumme Hän sälytti päällensä. Jesaja luku 53 ei sano, että Jeesus kantoi sairautemme ristille, niin että uskon kautta me automaattisesti pysymme terveinä tai uskon kautta tulemme aina automaattisesti terveiksi.

Jesaja luku 53 ja jae 4 sanoo Jeesuksen olleen rangaistuna ja heti jatkaa jakeessa 5, että Jeesus oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Raamattu ei tässä sano, että Jeesus olisi haavoitettu ja runneltu meidän sairauksiemme tähden, vaan rikkomustemme (synti) ja pahojen tekojemme tähden, koska ristintyö, Jeesuksen veri ja kuolema on syntien anteeksisaamiseksi.

Raamattu sanoo Jesaja 53:5:ssa rangaistuksen (rikkomukset, pahat teot, synnit) olleen Jeesuksen päällä, että meillä olisi rauha (Jumalan kanssa) ja että olemme Jeesuksen haavojen kautta parannetut. Jeesuksen haavojen kautta parantuminen ristintyön kautta tarkoittaa ihmisen sydämen (mieli) parantumista synnin aiheuttamista sydämen haavoista. Tässä kohden ei ole kyse fyysisten sairauksien parantumisista siten, että ristintyö automaattisesti poistaa ja parantaa kaikki sairaudet. Tästä vielä vähän myöhemmin lisää.

Herra Jeesus on kyllä kantanut meidän sairautemme sekä kipumme, mutta ei ole vienyt meidän sairauksiamme sillä tavalla ristin puulle, että saamme automaattisesti fyysisen terveyden tai, että voisimme tässä ajassa parantua jok'ikisestä sairaudesta. Herra Jeesus parantaa sairauksia, mutta ei paranna jok'ikistä sairautta, ja tämä tulee esille selkeästi Raamatun kokonaisopetuksen valossa.

Jes 61:
1 ¶ Herran, Herran henki on minun päälläni, sentähden on Herra minua voidellut, saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa; hän on minun lähettänyt parantamaan särjettyjä sydämiä: saarnaamaan vangeille lunastusta ja sidotuille pääsemistä;
2 Saarnaamaan Herran otollista vuotta, ja meidän Jumalamme kostopäivää; lohduttamaan kaikkia murheellisia;
3 Että minä saattaisin murheellisille Zionissa kaunistuksen tuhan edestä, ja iloöljyn murheen edestä, ja kauniit vaatteet murheellisen hengen edestä; että he vanhurskauden puuksi kutsuttaisiin, Herran istuttamisen ylistykseksi. (Biblia)

Biblian teksti Jes 61:1 sanoo selkeästi sen mitä alkuteksti tarkoittaa. Ilosanoman (evankeliumi Jeesuksen rististä ja ylösnousemuksesta) tärkein tehtävä pelastumisen jälkeen on parantaa synnin särkemä ja rikkoma ihmisen mieli (sydän). Jesaja 53:4 Jeesuksen haavojen ja ristintyön kautta parantuminen tarkoittaa todellakin synnin rikkoman mielen parantumista ja eheytymistä.

1 Piet 2:
24 joka "itse kantoi meidän syntimme" ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja hänen "haavainsa kautta te olette paratut".
25 Sillä te olitte "eksyksissä niinkuin lampaat," mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tykö.

Kun apostoli Pietari siteeraa Jesaja 53 lukua, niin Pietari sanoi Jeesuksen kantaneen ruumiissansa meidän syntimme ristinpuuhun, että kuolisimme synnille ja eläisimme vanhurskaudelle, koska olemme Jeesuksen haavojen kautta parannetut. Pietari ei puhunut fyysisten sairauksien automaattisesta parantumisesta ristintyön kautta, vaan että meidän syntimme Jeesus kantoi ristinpuuhun ja olemme Jeesuksen haavojen kautta parannetut, jolla Pietari tarkoitti sydämen (mieli) parantumista synnin tuhovaikutuksista.

Matt 8:
16 Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi;
17 että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: "Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme".

Tätä Raamatun kohtaa käytetään tukemaan oppia, jonka mukaan Jeesus kantoi sairautemme ristillä, joka vaikuttaa täyden terveyden, eikä uskova voi sairastua tai hänen täytyy uskon kautta omistaa täysi terveys, jolloin hän parantuu kaikista sairauksistaan.

Matt 8:16,17 ei sano, että Jeesus kantoi sairautemme ristille, jonka tähden emme voi sairastua tai että uskon kautta aina automaattisesti jok'ikinen sairaus automaattisesti paranee. Matt 8:16,17 opettaa kyllä, että Jeesus on kantanut meidän sairautemme ja tautimme ja parantaa sairauksia, mutta ei opeta, että saamme automaattisesti uskon kautta terveyden tai että parannumme kaikista sairauksista tässä maailmanajassa.

Room 8:
18 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin.
19 Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä.
20 Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle-ei omasta tahdostaan, vaan alistajan-kuitenkin toivon varaan,
21 koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen.
22 Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti;
23 eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.
24 Sillä toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, jonka näkee täyttyneen, ei ole mikään toivo; kuinka kukaan sitä toivoo, minkä näkee?
25 Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä.

Roomalaiskirjeen 8 luku opettaa ruumiin lunastuksesta, joka tapahtuu vasta sitten kun koko luomakunta on vapautettu turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, joka tarkoittaa sitä kun saamme uuden taivaallisen kirkastetun ruumiin kuolleitten ylösnousemuksessa ja ylöstempauksessa (1 Kor 15:35-54).

Ruumiin lunastus kirkastetussa ruumiissa tarkoittaa ruumiin täyttä terveyttä ja kuolemattomuutta, jossa ei ole enää sairautta. Raamattu ei siis lupaa automaattisesti täyttä terveyttä jok'ikisessä tilanteessa tässä maailmanajassa, vaikka kuinka uskomme Herraan Jeesukseen. Ristintyö sai aikaan täydellisen teon, jonka seurauksena uskon kautta Herraan Jeesukseen uskova ihminen pelastuu ja saa syntinsä anteeksi (lunastus syntien anteeksisaaminen), kun hän on tehnyt Jumalan armosta parannuksen. Tämä on varmaa uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Todellisuus näyttää ettei ruumiimme lunastusta ole vielä tapahtunut, sillä ruumiimme on vajavaisuuden alaisena rappeutuman tilassa, vanhenee, heikkenee ja on sairauksille altis, jonka Room 8 luku vahvistaa todeksi. Jos sairautemme olisi yhdistetty ristintyöhön automaattisena parantumisena tässä maailmanajassa, niin silloin myös ruumiimme olisi jo lunastettu, emmekä olisi sairaita, eikä ruumiimme rappeutuisi, mutta ruumiimme rappeutuu sekä olemme osallisia sairauksista luomakunnassa vaikuttavan turmeluksen (synti) tähden. Toki Jumala parantaa fyysisiä sairauksia ja saamme rukoilla parantumista ja ruumiin terveyttä, kunhan emme vain luule ja usko, että uskova ei voisi koskaan tässä ajassa sairastua mihinkään sairauteen.

Fil 3:
20 Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi,
21 joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.

Filippiläiskirjeen kolmas luku opettaa myös, että tässä nykyisessä maailmanajassa meidän ruumiimme on alennustilassa, mutta Herra tulee muuttamaan alennustilamme ruumiin Jeesuksen kirkkauden ruumiin kaltaiseksi, jossa ei ole kuolemaa, eikä sairautta. Tämä muuttuminen ei ole vielä tapahtunut, mutta tulee tapahtumaan kun Herramme Jeesus tulee.

2 Tim 4:20 Erastus jäi Korinttoon, mutta Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan.

Tämäkin kohta todistaa sen ettei ristintyö poista automaattisesti sairauksia uskon kautta tai estä sairauksien puhkeamista. Jos ristintyö aina automaattisesti poistaisi sairaudet, niin silloin Paavali ja Trofimus olisivat eläneet epäuskossa ja vastoin Jumalan tahtoa. Me tiedämme ettei Paavali tässä kohden elänyt epäuskossa, vaan uskossa Herraan Jeesukseen.

Uskon parantumiseen sairauksista uskon kautta Herraan Jeesukseen, sillä se on selkeä ja kiistaton Raamatun opetus, mutta Jeesuksen risti ei ole automaatti uskon kautta sairauksista parantumiseen. Tämä olisi tärkeä ymmärtää oikein, koska jos uskomme Jeesuksen ristin aina automaattisesti parantavan sairauksia, niin se johtaa epäterveeseen uskoon sekä täysin epäraamatulliseen uskoon, joka tekee tuhoisaa jälkeä uskovan ihmisen sydämessä. Epätervekristillisyys keskittyy väärällä tavalla fyysisiin parantumisiin ja varsinkin silloin kun se kytketään ristintyöhön siten, että uskovan pitäisi aina parantua sairauksista tai olla terve tässä maailmanajassa ristintyön perusteella. Tällainen oppi syyttää ja syyllistää sairaita uskovia sekä taakoittaa ja saa sairaan uskovan kokemaan olevansa huono uskova tai b-luokan uskovaisen. Onneksi meidän ei tarvitse uskoa epäterveitä opetuksia, eikä sairaus ole aina merkki epäuskosta, koska silloin myös Paavali sekä Trofimus olisivat syyllistyneet epäuskoon, sillä Paavali ei kiirehtinyt eikä nähnyt tarvetta parantaa Trofimusta, eikä Trofimus käyttänyt "uskon auktoriteettia" tullakseen terveeksi sairaudestaan.

1 Kor 12:9 toinen saa uskon samassa Hengessä, toinen taas terveeksitekemisen lahjat siinä yhdessä Hengessä;

En halua missään nimessä lietsoa epäuskoa sairauksista parantumisia kohtaan, vaan ainoastaan katkoa väärän opin juuret väärän parantumisen opilta. Jumala parantaa ja haluaa parantaa fyysisiä sairauksia yhä tänä päivänä, kiitos Herralle. Saamme uskoa sairauksista parantumiseen uskon kautta Herraan Jeesukseen, kunhan emme mene siinä yli kirjoitusten ja muistamme lopullisen ruumiin lunastuksen sairauksista sekä kuolemasta tapahtuvan vasta kun saamme kirkastetun ruumiin. Vaikka Raamattu puhuu lopullisesta ruumiin lunastuksesta kirkastetun ruumiin kautta, niin siitäkin huolimatta saamme uskoa Jumalan parantavan sairauksia yhä nyt tässä ajassa, niin kuin Raamatustakin sen näemme, että Jumala paransi monien ihmisten fyysisiä sairauksia.

Keskittyminen sairauksien parantumisiin tai keskittyminen väärän opin ohjaamana sairauksien parantumisiin avaa ovet riivaajahenkien toiminnalle ja eksytyksiin, koska eksytyksen tunnusmerkki ja piirre on ihmeiden ja tunnustekojen perässä juokseminen sekä niiden tavoitteleminen. Uskon elämän keskipisteen tulee olla Herrassa Jeesuksessa, evankeliumissa, joka on Jumalan voima:

Ef 1:
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
8 Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,

1 Piet 1:
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.
6 ¶ Sentähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa,
7 että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljoa kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.
8 Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla,
9 sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

Raamattu opettaa ristintyön, eli Herran Jeesuksen sovitustyön ja lunastuksen ristillä Hänen veressään tuovan syntien anteeksisaamisen kaikille, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen. Tämä Jumalan pelastuksen armo on annettu uskoville ylenpalttisesti viisaudeksi ja ymmärrykseksi uskossa Herraan Jeesukseen ja Jumalan tuntemisessa. Siksi me myös voimme ymmärtää Jeesuksen ristin lunastuksen ja uskon päämäärän olevan sielujen pelastus, jonka tulee olla evankeliumin julistuksen keskiössä.


Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com - Herran Jeesuksen veri uskon elämän perusta

 


Petri Paavola 3.10.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 


 

 

 

eXTReMe Tracker