Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Mitä Herra Jeesus opettaa ylöstempauksesta?

Monet uskovat ihmiset ymmärtävät ja opettavat, että Herra Jeesus tulee ennen antikristuksen ilmestymistä ja tempaa seurakunnan pois maan päältä, jonka jälkeen antikristus ilmestyy ja antikristuksen vihan ajassa voi vielä pelastua marttyyrikuoleman kautta jos uskoo Jeesukseen eikä ota pedonmerkkiä. Edellä oleva käsitys ja ymmärrys Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen ajankohdasta ei ole Raamatun opetus, sillä esimerkiksi Herran Jeesuksen opetus Hänen tulemuksestaan sekä ylöstempauksesta ja siihen liittyvistä asioista kumoaa tuon edellä olevan opetuksen. Ylöstempauksesta on olemassa monenlaisia erilaisia variaatioita, enkä aio käsitellä ylöstempausta nyt tässä kirjoituksessa kun siitä näkökulmasta miten Herra Jeesus asiasta opetti sekä yhden kohdan, jossa Paavali opetti Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Koska olen vajavainen ja erehtyväinen ihminen, niin senkin takia sinun on syytä tutkia ja koetella kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera. Painotan vielä sitä, että kirjoitan siitä lähtökohdasta käsin miten ymmärrän Jeesuksen opetuksen Hänen tulemuksestaan ja ylöstempauksesta, en kirjoita Jeesuksen suulla, vaan oman ymmärrykseni mukaan sen miten uskon ja ymmärrän tämän asian. En ole yksin tämän asian kanssa, sillä on monia muitakin uskovia ihmisiä, jotka ymmärtävät Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylösnousemuksen ajankohdan samalla tavalla kuin minä.

En kirjoita sillä mielellä, että uskovien keskuudessa tämä aihe jakaisi ja aiheuttaisi riitoja, vaan siksi että kiinnittäisimme huomiota siihen mitä Jeesus on sanonut aiheesta. Voimme itse kukin erehtyä opillisesti ylöstempauksen ajankohdasta, mutta jos muuten rakastamme Herraa Jeesusta totuudessa ja ylöstempaus tapahtuisi meidän aikanamme, niin Jumalan armosta olemme siinä mukana, vaikka olisimme asiassa opillisesti erehtyneet. Tämä aihe ei saa aiheuttaa riitoja tai hajaannusta uskovien keskuudessa, vaan meidän tulee rakastaa toisiamme riippumatta siitä miten itse kukin ymmärtää ylöstempauksen ajankohtaa.

Matteuksen evankeliumin luvussa 24 opetuslapset kysyivät Jeesukselta mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun (maailmanaikakauden vaihtumisen) merkki? Herra Jeesus vastasi antaen monenlaisia merkkejä, jotka edeltävät Hänen tulemustaan. En tässä käy läpi jokaista merkkiä, vaan tuon esille mielestäni oleellisimpia Jeesuksen antamia merkkejä, joista käy ilmi se että Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu tämän maailmanaikakauden lopussa, joka tarkoittaa sitä että antikristus tulee ennen Jeesuksen tulemusta. Ennen kuin Herra Jeesus tulee ja tapahtuu ylöstempaus, niin sitä ennen tapahtuu uskovien suuri luopumus totuudesta (tulee paljon vääriä profeettoja) ja alkaa maailmanlaajuinen vaino uskovia kohtaan Jeesuksen nimen ja totuudesta kiinni pitämisen tähden. Ennen Herran Jeesuksen tulemusta tapahtuu suuri ahdistus, jota ei ole ennen ollut eikä tule olemaan tässä maailmanajassa, mutta joka lyhennetään valittujen (seurakunnan) tähden, koska he ovat maan päällä loppuun saakka siihen saakka kunnes Herra Jeesus tulee. Ahdistusten päivien jälkeen tapahtuu Jeesuksen tulemus, jonka näkevät kaikki sukukunnat maan päällä. Jeesuksen sanojen mukaan ylöstempaus ei ole salainen, vaan julkinen tapahtuma. Suuri pasuuna soi ja tapahtuu ylöstempaus aivan tämän maailmanaikakauden lopussa. Herra Jeesus sanoi hakevansa omansa pois Hänen tulemuksensa päivänä, joka tarkoittaa sitä, että Jeesuksen toinen tulemus kun Hän ylöstempaa seurakunnan on kertaluontoinen tapahtuma, eikä se tapahdu kuin kerran tämän maailmanaikakauden lopussa.

Matteuksen evankeliumissa luvussa 25 Herra Jeesus jatkoi puhettaan tulemuksestaan, jossa Hän puhui viidestä viisaasta ja tyhmästä neitsyestä. Kun Herra Jeesus opetti Yljästä ja neitseistä, niin Hän tarkoitti Yljällä itseään ja opetti Ylkä ja neitsyt vertauksen kautta tulemisestaan. Tyhmillä neitseillä ei ollut öljyä lampuissaan, mutta viisailla neitseillä oli öljyä (Pyhä Henki) lampuissaan (Lamppu - Jumalan sana) ja kun Ylkä (Jeesus) tuli, niin vain valmiina olevat viisaat neitsyet pääsivät häihin ja ovi suljettiin, eikä sitä enää avattu kenellekään. Tyhmät neitsyet jäivät ulos Karitsan häistä. Herra Jeesus sanoi, valvokaa sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä, tarkoittaen ettemme voi tietää päivää ja hetkeä milloin Jeesus tulee. Valmiina tulee olla koko ajan.

Kun Herra Jeesus puhui tulemuksestaan Ylkä ja neitsyt vertauksessaan, niin Jeesus sanoi, että Hänen tulemuksensa jälkeen ovi suljettiin eikä kukaan enää päässyt häihin ja voinut pelastua. Tämä tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen jälkeen kukaan ei voi enää pelastua. Herra Jeesus itse oman opetuksensa kautta kumoaa sellaisen opetuksen, joka sanoo, että Jeesuksen tulemuksen kautta on vielä mahdollisuus pelastua marttyyrikuoleman kautta jne.

Luukkaan evankeliumi luvussa 17 Herra Jeesus puhui tulemuksestaan, että kun Hän ilmestyy, niin sinä päivänä (Jeesuksen tulemus) käy samoin kuin kävi sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, jolloin satoi tulta ja tulikiveä taivaasta ja se hukutti Sodoman väen, mutta Loot pelastui sinä samana päivänä Sodoman tuhosta. Sodoman tuho ja Lootin lähteminen pois Sodomasta tapahtui saman päivän aikana, ja koska Herra Jeesus otti Lootin Sodomasta lähdön esimerkiksi Hänen tulemuksestaan, niin se tarkoittaa sitä, että Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu tämän maailmanaikakauden lopussa, jolloin tapahtuu ylöstempaus sekä heti sen jälkeen synnin ja jumalattomuuden tuomitseminen maan päällä.

Luukkaan evankeliumin luvun 17 lopussa Herra Jeesus jatkoi puhettaan tulemuksestaan ja ylöstempauksesta sanoen: Sinä yönä on kaksi (alkutekstin mukaan kaksi, eikä kaksi miestä) samalla vuoteella, toinen otetaan, toinen jätetään. Jeesus jatkoi edelleen puhettaan sanoen: Kaksi naista on yhdessä jauhamassa, toinen otetaan, toinen jätetään. Jeesus jatkoi vieläkin puhettaan sanoen: Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kun opetuslapset kuulivat tämän he kysyivät: Missä, Herra? Opetuslapset tarkoittivat kysymyksellään, että missä tällainen tapahtuu. Herra Jeesus vastasi: Missä on raato, sinne korppikotkat kokoontuvat. Herran Jeesuksen vastaus kertoo sen, että kun ylöstempaus tapahtuu ja toinen otetaan ja toinen jätetään, niin se joka jätetään löytyy kuolleena pellolta. Miksi Jeesus sanoi ylöstempauksesta pois jäävän löytyvän kuolleena pellolta? Koska Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen jälkeen synti ja jumalattomuus tuomitaan maan päällä. Ylöstempauksen jälkeen ei kukaan voi enää pelastua, koska sen jälkeen kaikki synti ja jumalattomuus tuomitaan maan päällä. Raamatun opetus ylöstempauksesta on koko ajan sama ja yhtäpitävä kaikkien asiasta opettavien Raamatun kohtien kanssa, ylöstempaus tapahtuu tämän aikakauden ihan lopussa.

Matteuksen evankeliumissa luvussa 13 Herra Jeesus puhui vertauksen Taivasten valtakunnasta, joka on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Ihmisten nukkuessa miehen vihamies tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan  ja meni pois. Laihon kasvaessa ja tehdessä hedelmää myös luste tuli näkyviin. Silloin perheenisännän palvelijat sanoivat: Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta? Hän sanoi heille: ‘Sen on vihamies tehnyt’. Niin palvelijat sanoivat hänelle: ‘Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi: ‘En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.

Herran Jeesuksen opetuslapset kysyivät: "Selitä meille vertaus pellon lusteesta? Herra Jeesus sanoi hyvän siemenen kylväjän olevan Ihmisen Poika (Jeesus) ja pellon olevan maailma sekä hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Herra Jeesus jatkoi sanoen: Vihamies, joka ne kylvi, on perkele; elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit.

Herra Jeesus sanoi, että lusteen (pahan lapset - perkeleen lapset) ja hyvän siemenen (Jumalan lapset) tulee kasvaa yhdessä (elää tässä maailmassa) elonleikkuuseen asti, joka on maailman lopussa, jolloin luste (pahan lapset) sidotaan poltettaviksi ja nisu (Jumalan lapset) korjataan Jumalan aittaan. Herran Jeesuksen sanojen mukaan Jumalan lapsia ei oteta pois maailmasta ja eroteta jumalattomista ennen kuin vasta maailman lopussa, koska Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu tämän maailmanaikakauden loppuhetkillä. Jeesuksen sanojen mukaan uskovia ei oteta pois maailmasta (ylöstempaus), niin että jumalattomat jäisivät elämään sen jälkeen maan päälle muutaman vuoden ajaksi, vaan erotus (ylöstempaus) tapahtuu vasta maailmanaikakauden lopussa, jonka jälkeen synti ja jumalattomuus tuomitaan maan päällä. Kun uskovien erotus (ylöstempaus) jumalattomista tapahtuu maailmanaikakauden ihan lopussa, niin sen jälkeen ei voi enää kukaan pelastua.

Matteuksen evankeliumin luvussa 28 Herra Jeesus antoi opetuslapsilleen lähetys- ja kastekäskyn, jonka lisäksi Herra Jeesus käski opetuslapsiaan opettamaan heitä kaiken minkä Hän oli käskenyt heidän opettaa. Tämän jälkeen Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslastensa kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Kun Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslastensa kanssa maailman loppuun asti, niin näin sanoessaan ja tämän tapahtuman hetkellä Herra Jeesus oli noussut kuolleista. Herra Jeesus on opetuslastensa kanssa Pyhässä Hengessä maailman loppuun asti. Koska Herra Jeesus sanoi olevansa opetuslastensa kanssa (tapahtuu Pyhässä Hengessä) maailman lopuun asti, niin se tarkoittaa myös sitä, että Herra Jeesus tulee aivan tämän maailmanaikakauden lopussa, tämän maailmanaikakauden viime metreillä.

Tämä Herran Jeesuksen opetus kumoaa väärän opetuksen, joka sanoo, että kun ylöstempaus tapahtuu, niin Pyhä Henki otetaan pois maan päältä ja sen jälkeen vielä maailmanaikakausi jatkuu muutaman vuoden ajan. Herra Jeesus sanoi olevansa (Pyhässä Hengessä) opetuslasten kanssa maailman loppuun asti, jolloin Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen jälkeen tämä maailmanaikakausi päättyy, eikä sen jälkeen enää ole vuosia jäljellä tässä maailmanaikakaudessa. Pyhä Henki  (Jeesus Pyhässä Hengessä) on maailmassa maailman loppuun asti, koska ylöstempaus tapahtuu aivan tämän maailmanaikakauden lopussa.

Kun ja jos luet Herran Jeesuksen opetuksen tulemuksestaan ja ylöstempauksesta Matteuksen evankeliumin luvuista 13,24,25 ja 28 Luukkaan evankeliumin luvusta 17, niin huomaat ja näet kuinka Herra Jeesus opetti kaikissa edellä olevissa Raamatun kohdissa, että Hänen tulemuksensa ja ylöstempaus tapahtuu tämän maailmanaikakauden lopussa, eikä sen jälkeen voi enää kukaan pelastua ja kuinka Herra Jeesus tuomitsee maan päällä olevan synnin ja jumalattomuuden.

Apostoli Paavali opettaa 2 Tessalonikalaiskirjeen 2 luvussa Herran Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Paavali opetti Herran Jeesuksen tulemuksesta ja kokoontumisesta (ylöstempaus) Hänen tykönsä olevan sama asia kuin Herran päivä. Herran päivällä on erilaisia merkityksiä riippuen asia yhteydestä, sillä esimerkiksi Johannes oli Herran päivänä Hengessä, kun Jeesus näytti hänelle ilmestyksen (Ilm 1:10).

Paavali sanoi ettei se päivä (Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus) tule ennen kuin ensin tapahtuu luopumus (suuri uskovien luopuminen totuudesta) ja laittomuuden ihminen (antikristus) ilmestyy. Paavali opetti 2 Tessalonikalaiskirjeen 2 luvussa kuinka Herra Jeesus tulemuksessaan tuhoaa laittoman (antikristus). Jos Herra Jeesus tulisi ennen antikristusta, niin antikristusta ei olisi maan päällä Jeesuksen tulemuksessa, eikä Jeesus voisi tuhota antikristusta, mutta koska Raamatun opetuksen mukaan Herra Jeesus tulemuksessaan tuhoaa antikristuksen, niin se tarkoittaa sitä että antikristus on tullut maan päälle ennen Herran Jeesuksen tulemusta. Koska Jeesuksen toinen tulemus Jeesuksen omien sanojen mukaan tapahtuu vain kerran, eikä monta kertaa, niin siksi Jeesus tulemuksessaan tuhoaa antikristuksen, koska antikristus on maan päällä Jeesuksen tulemuksen hetkenä.

Apostoli Paavali opetti, että ennen Herran Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta tapahtuu uskovien luopumus ja antikristuksen ilmestyminen maan päälle. Apostoli Paavalin opetus on yhtäpitävä Herran Jeesuksen opetuksen kanssa Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Jokainen Raamatun kohta, joka käsittelee Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta on sopusoinnussa Herran Jeesuksen opetuksen kanssa. Oppi, joka opettaa, että Jeesus tulee ensin ja tempaa omansa pois maan päältä, jonka jälkeen vasta antikristus tulee on väärä opetus, sillä se ei perustu Raamatun sanan totuuteen, vaan ihmisen järkeilyyn.

Luukkaan evankeliumin luvussa 21 Herra Jeesus opetti asioista, jotka edeltävät Hänen tulemustaan. Herra Jeesus sanoi tässä yhteydessä, että kun lopunajan ahdistukset alkavat tapahtua ja Herran Jeesuksen tulemuksen päivä lähestyy, niin uskovien tulee rohkaista itsensä ja nostaa päänsä, koska heidän vapautuksensa (Jeesus tulee ja ylöstempaus) on lähellä. Emme voi tietää Jeesuksen tulemuksen päivää ja hetkeä, mutta Jeesuksen sanojen mukaan voimme aikain merkeistä ymmärtää milloin se on lähellä. Seurakunta joutuu olemaan antikristuksen ajassa, mutta Jumalan voima ja rakkaus on antikristuksen vihaa suurempi, eikä meidän tarvitse pelätä ja olla kauhuissamme, sillä Jumala rohkaisee meitä odottamaan vapautuksemme hetkeä kun Messias Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuu. Emme odota antikristusta, vaan Messias Herran Jeesuksen tulemusta.

Matteuksen evankeliumin luvussa 23 Herra Jeesus sanoi, etteivät juutalaiset näe Häntä ennen kuin he sanovat: Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tällä Herra Jeesus tarkoitti sitä kun juutalaisten jäännös, eli kolmasosa tulee pelastumaan päivien lopussa (Sak 13 luku), niin he tulevat näkemään ja näkevät Hänet konkreettisesti kun Herra Jeesus tulemuksessaan ylöstempaa omansa Herraa vastaan. Raamatun opetuksen mukaan niin juutalaiset kuin pakanauskovatkin yhdessä ovat mukana ylöstempauksessa, joka tapahtuu tämän maailmanaikakauden ihan lopussa.

Luukkaan evankeliumin luvussa 21 Herra Jeesus sanoi Jerusalemin joutuvan pakanain tallattavaksi siihen asti kunnes pakanain ajat täyttyvät. Tässä kohdin Herra Jeesus puhui lopunajasta ja Hänen tulemuksestaan. Jotkut sanovat, että pakanain aikojen täyttyminen Luukkaan evankeliumin luvussa 21 tarkoittaisi uskovien ylöstempausta, jonka jälkeen antikristus ilmestyy maan päälle. Raamattu eikä Jeesus voi olla ristiriidassa keskenään, sillä kuten on tullut esille, niin Herra Jeesus opetti Hänen tulemuksensa ja ylöstempauksen tapahtuvan tämän aikakauden lopulla, eikä Raamatun sanan totuus voi missään kohden olla ristiriidassa tämän kanssa ja opettaa Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta eri tavalla kuin muualla Raamatussa opetetaan. Pakanoiden aikojen päättyminen tarkoittaa sitä kun lopunaikana Jerusalem (tai osa Jerusalemia) julistetaan pakanoiden (palestiinalaiset) haltuun, mutta pakanain ajat päättyvät  (hallintavalta) Jerusalemissa, kun he ovat tallanneet pyhää kaupunkia (Jerusalem) neljäkymmentäkaksi kuukautta (kolme ja puoli vuotta) (Ilm 11:2), niin silloin pakanoiden hallintavalta päättyy Jerusalemissa. Raamattu ei sano, että tässä kohtaa tapahtuisi ylöstempaus ja sitten vasta antikristus tulisi, koska Raamattu ei ole ristiriidassa itsensä kanssa.

Ilmestyskirjan 19 luvussa sanotaan Karitsan häiden alkavan, jonka alkamisajan sijoittuu aivan tämän maailmanaikakauden loppuun. Heti sen jälkeen kun ilmestyskirjan luku 19 kertoo Karitsan häistä, niin synti ja jumalattomuus tuomittiin maan päällä. Ilmestyskirja on Jeesuksen antama ilmestys Johannekselle ja Jeesuksen ilmestys on yhtäpitävä Jeesuksen opetusten kanssa, jonka mukaan Herran Jeesuksen tulemus ja ylöstempaus tapahtuvat tämän maailmanaikakauden viime metreillä, ihan lopussa ja sen jälkeen synti ja jumalattomuus saa tuomion maan päällä.

Kun Herra Jeesus on tullut ja ylöstempaus on tapahtunut ja maan päälle on tullut Jumalan tuomio, niin sen jälkeen maan päällä alkaa tuhannen vuoden rauhanjakso, jossa Herra Jeesus hallitsee Rauhanruhtinaana. Tuhannen vuoden lopussa saatana, joka oli sidottu tuhanneksi vuodeksi päästetään vähäksi aikaa irti ja saatana otetaan kiinni uudestaan ja heitetään ikuisiksi ajoiksi tuli- ja tulikivijärveen. Kaikkina aikoina jumalattomina kuolleet tuomitaan viimeisellä tuomiolla iankaikkiseen kadotukseen. Tämän jälkeen Uusi Taivas ja Uusi Maa ja Uusi Jerusalem laskeutuu alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu. Jumalan armosta kaikkina aikoina pelastetuille ihmisille alkaa iankaikkisuus Isä Jumalan ja Herran Jeesuksen kanssa Uudessa Jerusalemissa.

Saatan (jos Herra suo ja elämme) joku päivä kirjoittaa uuden kirjoituksen ylöstempauksesta käyttäen tämän kirjoituksen Raamatun kohtia (Jeesuksen opetusta aiheesta) vertaamalla niitä muihin Raamatun kohtiin, jotka opettavat tai joiden sanotaan opettavan Jeesuksen tulemuksesta ja ylöstempauksesta. Kun ja jos vertaamme kaikki muita Raamatun kohtia koskien Jeesuksen tulemusta ja ylöstempausta, niin ne ovat täysin identtiset Herran Jeesuksen opetuksen kanssa ja opettavat täsmälleen samalla tavalla kuin miten Herra Jeesus opetti asiasta.

 


Petri Paavola 6.12.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker