Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Mitä Raamattu opettaa joulusta?

Kirjoitukseni aiheen nimi on: Mitä Raamattu opettaa joulusta? Oikea vastaus on: Raamattu ei opeta yhtään mitään joulusta Jeesuksen syntymäjuhlana, mutta opettaa Messias Jeesuksen syntymästä. Jos maltat lukea kirjoitukseni loppuun, niin perustelen sinulle miksi ja miten joulu ja Messias Jeesuksen syntymä ovat eri asioita. Ennen kuin varsinaisesti kirjoitan aiheesta enemmän, niin tuon sen esille, että älkäämme tehkö riitaa ja hylätkö toinen toisiamme Messias Jeesuksen opetuslapsina joulun viettämättömyyden tai joulun viettämisen takia. Jos joulun viettämättömyys tai joulun viettäminen saa uskovien välille riitaa ja toinen toisensa hylkäämistä, niin silloin emme toteuta Jumalan sanan opetusta, jonka mukaan meidän tulee rakastaa toinen toisiamme totuudessa, emmekä saa lahkoontua ja riitautua toisiamme vastaan. Maailman henki pahan voimien kautta saa ihmiset käymään toinen toisiaan vastaan. Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa uskovissa totuuden rakkautta, joka yhdistää, eikä aiheuta hajaannusta ja riitaa. Voimme kuitenkin käydä rakentavaa ja toisiamme kunnioittavaa keskustelua tästä aiheesta, vaikka emme olisikaan tästä samaa mieltä. Ja vaikka emme olisikaan samaa mieltä joulun viettämättömyydestä tai joulun viettämisestä, niin siitä huolimatta todellinen Jumalan Pyhän Henki yhdistää meitä Herran Jeesuksen opetuslapsia, eikä aiheuta riitaa ja hajaannusta Jumalan kansan keskuudessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta.

Raamattu opettaa Messias Jeesuksen syntymästä, joka oli suuri ilo kaikelle kansalle (koko maailmalle), sillä Daavidin kaupungissa (Luuk 2:4 sanoo Beetlehemiä Daavidin kaupungiksi) on syntynyt Pelastaja, Messias ja Herra. Tätä Herran Jeesuksen syntymää me saamme juhlia sydämessämme, vaikka joka päivä. Herra Jeesus ei asettanut syntymäpäivänsä juhlaa, jota tulisi juhlia joulukuun 25. päivä. Alkuseurakunnan apostolit eivät opettaneet viettämään Herran Jeesuksen syntymäjuhlaa joulukuun 25. päivä. Alkuseurakunnan apostolit eivät asettaneet ja viettäneet Herran Jeesuksen syntymäjuhlaa, eivätkä joulua. Missään kohtaa Raamatussa ei ole asetettu vietettäväksi Herran Jeesuksen syntymäjuhlaa, eikä joulua. Miksi uskovaiset ympäri maailmaa viettävät joulua, vaikka Jeesus eikä apostolit ole käskeneet viettämään joulua, eivätkä apostolit viettäneet joulua?

Herra Jeesus syntyi vuonna 4 eKr. (tämä on monien tutkijoiden mukaan tarkka Jeesuksen syntymävuosi!) syys-lokakuussa lehtimajanjuhlan aikaan, mutta tarkkaa päivämäärää emme tiedä. Joulun viettäminen perustuu katolisen kirkon asetukseen Jeesuksen synnyinpäivästä.

Katolisen kirkon ensyklopedia sanoo ettei joulu ollut mukana varhaisempien kirkon juhlien listalla. Katolisen kirkon ensyklopedian mukaan ensimmäinen maininta Jeesuksen syntymän ajankohdasta olisi ollut Kleemens Aleksandrian mainitsema toukokuun 2.päivä. 200-luvulta lähtien Jeesuksen syntymän ajankohdan on sanottu olleen huhtikuun 19 tai 20 päivä,  maaliskuun 28.päivä, huhtikuun 2. päivä, marraskuun 18. päivä ja tammikuun 6. päivä jne.

Kristillisen kirkon historiassa Rooman kirkon piispan lausumana joulu joulukuun 25. päivänä mainitaan ensi kerran historiassa 336 jKr. - 25 Dec.: natus Christus in Betleem Judeae - Joulukuun 25 Kristus syntyi Betlehemissä Juudeassa. Kirkon sisällä oli monia erilaisia päivämääriä Jeesuksen syntymän ajankohdaksi ja vasta 354 jKr. Rooman kirkon piispa Liberius määräsi Jeesuksen viralliseksi syntymäpäiväksi joulukuun 25. päivän. Joulukuun 25. päivä valikoitui Rooman kirkon toimesta Jeesuksen syntymäpäiväksi tietyn syyn takia:

Otavan Suuri Ensyklopedia:
"Joulun pakanallinen tausta ja keskiajan perintö: Kristillinen joulu siirrettiin joulukuun 25. päivän kohdalle n. 350-luvulla. Vanhempi juhlapäivä oli tammikuussa, loppiaisena, "epifanian" kohdalla. Kristuksen syntymän ajankohdasta on ollut monia erilaisia tulkintoja ja laskelmia. Se on sijoitettu esim. kevääseen tai syksyyn. Sen sijaan mikään traditio ei sido sitä joulukuuhun. Syyt ovat toiset. Roomassa vietettiin keisari Aureliaanuksen toimesta joulukuun 25. päivää auringonjumalan syntymäpäivänä, "Dies natalis solis in victi". Tällä oli yhteyksiä itämaisiin uskontoihin, mm. Mitran kulttiin. Päivämäärä johtui siitä, että juliaanisen kalenterin käyttöönoton aikoihin talvipäivän seisaus sattui joulukuun 25. päivän kohdalle. Kristillinen kirkko menetteli juhlan suhteen samoin, kuin monesti muulloinkin. Se ei ryhtynyt taistelemaan sen suosiota vastaan, vaan omaksui sen, ja siirsi sille kristillisen sisällön. Joulun muodostamiseen vaikutti tämän lisäksi kaksi muuta Rooman valtakunnan alueella viettyä juhlaa; ensimmäinen saturnaalia ja toinen kalendai."

Rooman kirkko säilytti pakanalliset perinteet siirtäen näihin pakanallisiin perinteisiin kristillistä sisältöä, mutta samaan aikaan kirkon varhaisina aikoina kirkko salli jäsentensä viettävän esim. Saturnaalia juhlaa. Jeesuksen syntymäjuhla joulukuun 25. päivänä perustuu pakanalliseen perinteeseen, ei Raamatun opetukseen.

Ymmärrän sen ettei kukaan Herraa Jeesusta totuudessa rakastava uskova vietä joulua sen pakanallisen alkuperän mukaisesti, vaan Herran Jeesuksen takia. Se on kuitenkin historiallinen tosiasia, että Rooman kirkon 350-luvulla asettama Jeesuksen syntymäjuhla (joulu) yhdisti pakanalliset juhlat ja kristillistä ajatusta keskenään. Sekin on historiallinen tosiasia ettei Herra Jeesus ole syntynyt joulukuun 25. päivä.

Esitän sinulle lukijani muutaman kysymyksen, jota voit miettiä ja pohtia sydämessäsi:

Miksi viettäisin sellaista juhlaa tiettynä päivinä joulukuun 25, päivä, jolloin Herra Jeesus ei ole syntynyt ja jonka katolinen kirkko on asettanut, joka ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillinen lahko?

Miksi viettäisin sellaista juhlaa joulukuun 25. päivänä, jota Herra Jeesus ei asettanut eikä alkuseurakunta ja apostolit viettäneet?

Miksi minun pitäisi juhlia joulua joulukuun 25. päivä, joka näki päivänvalon vasta 350-luvulla, eli yli kolmesataa vuotta alkuseurakunnan ajan jälkeen, jota Raamattu ei käske viettämään?

Olemmeko me Herraa Jeesusta ja alkuseurakunnan uskovia "viisaampia" kun teemme, jotakin sellaista mitä he eivät tehneet: he eivät viettäneet joulua, eivätkä Jeesuksen syntymän vuosijuhlaa, miksi me vietämme?

Miksi vietät sellaista juhlaa, jota et löydä Raamatusta, ja jota Raamattu ei käske sinua viettämään?

Joulu, eli Jeesuksen syntymänjuhlan viettäminen on katolisen kirkon asettama perinne, ei Jumalan sanan ilmoitus, miksi asetat katolisen kirkon perinteen Jumalan sanan yläpuolelle?

Korostan vielä sitä, että kiellä ketään viettämästä joulua, vaan toin esille tosiasioita joulusta ja siitä, ettei Raamattu kehota meitä viettämään Jeesuksen vuosittaista syntymäjuhlaa, ei joulukuussa, eikä minään muuna aikanakaan. Jeesuksen syntymää saat muistella, vaikka joka päivä, mutta minkäänlaiseen vuosittaiseen Jeesuksen syntymänjuhlan viettämiseen jonakin tiettynä päivinä Raamattu ei sinua vaadi eikä käske.

Jos olet Herran Jeesuksen opetuslapsi etkä vietä joulua, niin sinua haukutaan Jehovan todistajaksi (Vartiotorni-seura). Muista se, että Herra Jeesus ei ollut Jehovan todistaja  (Vartiotorni-seura), eikä Hän ole määrännyt tai asettanut syntymäjuhlansa viettämistä. Apostolit Paavali, Pietari, Jaakob, Johannes jne. eivät olleet Jehovan todistajia (Vartiotorni-seura), vaikka he eivät opettaneet mitään joulusta, Jeesuksen syntymäjuhlasta, eivätkä viettäneet joulua, Jeesuksen syntymäjuhlana. Jos et vietä joulua, Jeesuksen syntymäjuhlana, niin silloin kuulut samaan joukkoon Paavalin, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa siinä mielessä, että hekään eivät viettäneet joulua, Jeesuksen syntymäjuhlana. Jos et vietä joulua, et siis ole huonossa seurassa, vaan samassa Hengessä alkuseurakunnan uskovien kanssa.

Jos joku syyttää Herran Jeesuksen opetuslasta siitä, että hän ei vietä joulua Jeesuksen syntymäjuhlana, niin se syytös on väärään suuntaan annettu. Jeesus ei antanut käskyä viettää Hänen syntymäjuhlaansa (eikä puhunut ja opettanut mitään mistä syntymäjuhlastaan) minään tiettynä päivänä eivätkä UT:n apostolitkaan antaneet sellaista opetusta, eivätkä viettäneet minään päivänä Jeesuksen syntymisen juhlaa (joulua), mutta kukaan ei ole vielä uskaltanut syyttää heitä Jehovan todistajiksi (Vartiotorni-seura). Jeesus ja apostolit eivät antaneet missään vaiheessa minkäänlaista käskyä tai opetusta Jeesuksen syntymisen juhlan (joulu) viettämiseen. Olen aivan varma, että Jeesus ja apostolit eivät olisi mielistyneet ja hyväksyneet katolisen kirkon asettamaa Jeesuksen syntymisen juhlaa, koska he (Jeesus ja apostolit) eivät nähneet sellaisen olevan tarpeellista, silloin kun he vaelsivat maan päällä.

Se miksi Jeesuksen syntymäjuhlaa vietetään joulukuun 25. päivä johtuu siitä, koska katolinen kirkko asetti sen joulukuun 25. päivälle. Miksi meille on tärkeämpää katolinen perinne kuin Jumalan sanan ilmoitus? Se johtuu usein siitä, että katolinen kirkko on vaikuttanut aika laajasti perinteidensä kautta historian saatossa ja monet protestantitkin ovat luulleet katolisen kirkon perinteiden olevan Raamatullisia, vaikka eivät ole. En usko, että Herra Jeesus mieltynyt katolisen kirkon perinteisiin, eikä olekaan, sillä sen näemme Jumalan sanan opetuksesta, että niin Jeesus kuin Hänen apostolinsakin eivät hyväksyneet uskonnollisten perinteiden noudattamista, ei minkäänlaisia. Miksi me siis hyväksyisimme?

Joku sanoo, että Jumalalle on ihan sama milloin vietämme Jeesuksen syntymäjuhlaa on se sitten 25. päivä joulukuuta tai joku muu päivä. En usko, että Jumalalle on ihan sama milloin vietämme Jeesuksen syntymäjuhlaa, koska Hän ei ole sellaista käskenyt viettää, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala tahtoisi ettei Jeesuksen syntymästä tehdä syntymäjuhlaa minään päivänä, siksi UT:n apostolitkaan eivät opettaneet yhtään mitään Jeesuksen syntymäjuhlan viettämisestä, eivätkä he itsekään sitä viettäneet.

En ole kieltämässä ketään joulua viettämästä, vaan haluan herättää ajatuksia siitä mistä Jeesuksen syntymäjuhlan viettäminen 25. päivä joulukuuta on peräisin ja ettei Jeesus käskenyt sellaista viettämään, eivätkä apostolit sitä viettäneet. Miksi toimisimme tässä toisin kuin Jeesus ja apostolit?

Tärkeintä on se, että emme taistelisi toisiamme vastaan Herran Jeesuksen opetuslapsina, vaan että pyrkisimme elämään ja toimimaan samalla tavalla kuin apostolit toimivat, kun he uskoivat Herraan Jeesukseen totuuden rakkaudessa. On kuitenkin varmasti syytä miettiä, pohtia ja keskustellakin tästä aiheesta ja yrittää ymmärtää miksi apostolit ja alkuseurakunta eivät viettäneet joulua, Jeesuksen syntymäjuhlana joulukuun 25. päivä ja tulisiko meidän tehdä samalla tavalla kuin hekin.

Kuulen välillä sellaisen ajatuksen, että joulun "vastustajat" eivät vietä Jeesuksen syntymäjuhlaa 25. päivä joulukuuta eivätkä minään muunakaan päivänä, miksi näin? Vastaus siihen on yksinkertainen; Herra Jeesus ei asettanut millekään päivälle syntymänsä juhlaa, sillä Hän ei asettanut ollenkaan syntymäjuhlansa viettämistä kerran vuodessa jonakin tiettynä päivänä. Siksi Jeesuksen syntymänjuhlaa ei tarvitse viettää minään päivänä, koska Jeesus ei asettanut mitään erikoista päivää milloin olisi Hänen syntymäjuhlansa, mutta Jeesuksen syntymää saa muistella vaikka joka päivä. Raamatullisen Jeesuksen syntymisen muistaminen on eri asia kuin joulukuun 25. päivä Jeesuksen uskonnollisena syntymäjuhlana, koska ei Hän, eikä Hänen apostolinsa ole sellaista asettaneet tai sanoneet Jeesuksen syntyneen joulukuun 25. päivä, koska se ei ole totta.

Moni sanoo, että joulu on erikoista aikaa, jolloin Raamatun asiat ovat esillä ja se on otollista aikaa kertoa ihmisille evankeliumia. Alkuseurakunnan uskovat eivät viettäneet joulua, eivätkä ajatelleet, että jos juhlisimme Jeesuksen syntymää joulukuussa, niin se olisi otollista aikaa julistaa evankeliumia ihmisille. Alkuseurakunnan uskovat luottivat Jumalan armoon, rakkauteen, totuuteen ja voimaan, ja siksi heillä oli erityinen armoitus julistaa pelastuksen evankeliumia joka päivä. Olemme Jumalan armosta pelastettuja, jos olemme katuen tunnustaneet syntimme ja uskoneet Jeesuksen Herraksi ja Pelastajaksi ja Messiaaksi, niin saamme syntimme anteeksi ja yhteyden elävään Jumalaan, Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Jumalan voima toimii totuuden rakkauden kautta, ei ihmisperinteen kautta.

Jos sinua syytetään joulun viettämättömyydestä, niin muista se etteivät apostolit ja alkuseurakuntakaan viettäneet joulua. Raamatun UT:n apostolien ja alkuseurakunnan joulun viettämättömyys ei tehnyt heistä harhaoppisia, eikä se tee sitä sinustakaan, jos et vietä joulua Jeesuksen syntymäjuhlana. Jos joku kuitenkin syyttää sinua joulun viettämättömyydestä, niin hän tai he eivät kuitenkaan uskalla arvostella UT:n apostoleita joulun viettämättömyydestä, eivätkä he tai hän uskalla julistaa UT:n apostoleita harhaoppisiksi joulun viettämättömyyden takia. Tämän pitäisi kertoa paljon siitä, millä "perustuksella" syyttäjien syytökset seisovat. Kun kerran Herra Jeesus ja UT:n apostolit eivät nähneet mitään tarvetta Jeesuksen syntymäjuhlan vuosittaiseen viettämiseen jonakin tiettynä päivänä, niin ei sinunkaan tarvitse seurata ihmisten perinteitä, vaan Jumalan sanan opetusta. Jos joku sanoo, että me teemme jotakin, vaikka sitä ei ole Raamatussa liittyen Jeesukseen, niin sinun ei tarvitse noudattaa perinteitä heidän kanssaan, vaan saat Jumalan armosta noudattaa totuutta aina siihen asti mihin saakka olet oppinut ymmärtämään Jumalan sanan totuutta.

Kun tuon esille, ettei Raamattu velvoita meitä viettämään joulua, niin tarkoitan sillä sitä, että emme antaisi joululle sellaista merkitystä, että Jeesuksen syntymäpäivä olisi 25. joulukuuta, koska se ei ole sitä. Jokainen uskova ymmärtää sen, että Jumala on tarkka siitä, että pysymme totuudessa, emmekä anna valheellista tai väärää todistusta missään asiassa.

Ymmärrän, että tämä on joillekin vaikea asia käsitellä ja ymmärtää, koska tämä jouluperinne, jota apostolit ja alkuseurakunta eivät noudattaneet on niin voimakkaasti iskostettu meidän sydämiimme. Olkaamme kuitenkin armollisia toinen toisillemme ja antakaamme toisillemme aikaa käsittää ja ymmärtää tätäkin asiaa. Ei riidellä asiasta, vaan pohditaan, tutkitaan ja pysytään yhdessä, vaikka näkisimmekin eri tavalla joulun viettämättömyyden tai viettämisen.

Kun tutkimme Jumalan sanan opetusta, niin näemme, että kaikki seitsemän Jumalan antamaa pääjuhlaa VL:n juutalaisille olivat esikuvia Herrasta Jeesuksesta, jotka saivat täyttymyksensä Herrassa Jeesuksessa, siksi meidän ei enää tarvitse viettää VL:n juhlia, sillä ne olivat esikuvia, jotka saivat täyttymyksensä Herrassa Jeesuksessa. Herrassa Jeesuksessa Pyhän Hengen asuessa meidän sydämissämme ja kun saamme Jumalan armosta vaeltaa ja kasvaa totuuden rakkaudessa uskon kautta Herrassa Jeesuksessa, niin saamme koko ajan elää juhlariemussa Herran Jeesuksen ansioiden tähden.


Huom! David Pawsonin opetus joulusta on todella mielenkiintoinen, jonka voit katsoa ja kuunnella täältä:
David Pawson ja joulu

 

Petri Paavola 16.12.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker