Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Moniavioisuus ei ole Jumalan tahto

Olen huomannut kuinka, jotkut Herran Jeesuksen opetuslapsen nimeä kantavat ihmiset kiivailevat sen puolesta, että moniavioisuus olisi Jumalan tahto. Raamatusta näemme selkeästi ettei moniavioisuus ollut Jumalan tahto, vaan Jumalan sallimus ennen vanhan liiton aikaa ja VL:n ajassa, mutta Uudessa Liitossa on palattu takaisin Jumalan alkuperäiseen suunnitelmaan, joka on yhden miehen ja yhden vaimon välinen avioliitto. Jotkut (eivät kaikki) moniavioisuuden puolestapuhujat ovat vanhan liiton järjestyksen ikeen alaisina ja siksi he eivät ymmärrä sitä mikä on Uuden Liiton järjestys koskien avioliittoa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan totuuden kautta rukouksen kera.

1 Moos 1:
26 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
28 Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet".

1 Moos 2:
20 Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.
21 ¶ Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.
22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
23 Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu".
24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.
25 Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa.

Mark 10:
6 Mutta luomakunnan alusta Jumala ‘on luonut heidät mieheksi ja naiseksi.
7 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa.
8 Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.’ Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha.

Raamatun sana opettaa Jumalan luoneen Aatamille vain yhden vaimon, ei montaa vaimoa, koska Jumalan alkuperäinen suunnitelma ja asetus koskien avioliittoa on, että avioliitto on yhden miehen ja yhden vaimon välinen. Jumala loi ihmisen, miehen ja naisen Jumalan kuvaksi. Mies ja vaimo ovat yhdessä ja erikseen Jumalan kuva. Jumalan alkuperäisessä avioliitossa mies ja vaimo Jumalan kuvina tulevat yhdeksi lihaksi. Jumala on yksi ja avioliiton kautta miehestä ja vaimosta tulee yksi, jolloin he myös yhdessä ovat Jumalan kuva. Alkuperäinen avioliitto miehen ja naisen välillä on Jumalan kuvana esikuvaa yhdestä Jumalasta, jonka tähden heistä tulee avioliitossa yksi liha.

Herra Jeesus vahvisti Jumalan alkuperäisen avioliiton yhden miehen ja naisen välillä. Herra Jeesus sanoi Jumalan luoneen luomakunnan alussa miehen ja naisen, ja kun nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi avioliitossa (pysyvä parisuhde), niin he eivät ole enää kaksi, vaan yksi liha.

5 Moos 21:
15 ¶ Jos jollakin miehellä on kaksi vaimoa, toinen, jota hän rakastaa, ja toinen, jota hän hylkii, ja he synnyttävät hänelle lapsia, sekä se, jota hän rakastaa, että se, jota hän hylkii, ja esikoinen on hyljityn poika,
16 älköön hän, kun jakaa pojilleen omaisuutensa perinnöksi, antako esikoisoikeutta rakastetun pojalle syrjäyttämällä hyljityn vaimon pojan, joka on esikoinen;
17 vaan hän tunnustakoon esikoisekseen hyljityn vaimon pojan ja antakoon hänelle kaksinkertaisen osan kaikesta, minkä omistaa. Sillä hän on hänen miehuutensa parhain; hänen on esikoisoikeus.

Näemme Raamatusta kuinka Jumala on sallinut syntiinlankeemuksen jälkeen moniavioisuuden ennen vanhan liiton aikaa ja vanhan liiton aikana. On todella tärkeää erottaa toisistaan Jumalan tahto ja Jumalan sallimus. Jumalan tahto on se, mikä on aina Jumalan alkuperäinen asetus. Jumalan sallimus on sellainen, missä Hän joissakin tilanteissa voi sallia jonkin asian, vaikka se ei olisikaan Jumalan tahto ja alkuperäinen asetus.

Ps 146:10 Herra on kuningas iankaikkisesti, sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen. Halleluja!

5 Moos 17:
14 ¶ Kun tulet siihen maahan, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, ja otat sen omaksesi ja asetut siihen ja ajattelet: ‘Minä asetan itselleni kuninkaan, niinkuin on kaikilla kansoilla, jotka minun ympärilläni asuvat’,
15 niin aseta itsellesi kuninkaaksi se, jonka Herra, sinun Jumalasi, valitsee. Aseta joku veljistäsi kuninkaaksesi; älä korota hallitsijaksesi muukalaista miestä, joka ei ole sinun veljesi.
16 Mutta älköön hän hankkiko itselleen paljon hevosia älköönkä viekö kansaa takaisin Egyptiin hankkiakseen paljon hevosia, sillä Herra on teille sanonut: ‘Älkää enää palatko tätä tietä’.
17 Älköönkä hän ottako itsellensä monta vaimoa, ettei hänen sydämensä luopuisi pois; älköönkä hän kootko itsellensä ylen paljon hopeata ja kultaa.
18 Ja kun hän on noussut valtaistuimellensa, kirjoituttakoon hän itsellensä kirjaan jäljennöksen tästä laista, joka on leeviläisten pappien huostassa.
19 Ja hän pitäköön sen luonaan ja lukekoon sitä, niin kauan kuin elää, oppiaksensa pelkäämään Herraa, Jumalaansa, ja noudattamaan tarkoin kaikkia tämän lain sanoja ja näitä käskyjä,
20 ettei hänen sydämensä ylpistyisi hänen veljiänsä kohtaan ja ettei hän poikkeaisi käskyistä, ei oikealle eikä vasemmalle-niin että hän ja hänen poikansa kauan hallitsisivat Israelin keskuudessa."

Jumala on kansansa Kuningas aina ja iankaikkisesti. Jumala näki etukäteen kuinka Israelin kansa tulee hylkäämään Jumalan Kuninkuuden ja haluaa itselleen ihmiskuninkaan, sellaisen kuin kaikilla muillakin kansoilla oli. Jumalan tahto ja asetus on, että Herra on kansansa Kuningas. Jumala salli Israelin kansalle ihmiskuninkaan, vaikka se ei ole Jumalan tahto ja alkuperäinen asetus.

1 Sam 8:
5 ja sanoivat hänelle: "Katso, sinä olet käynyt vanhaksi, eivätkä poikasi vaella sinun teitäsi. Niin aseta nyt meille oikeutta jakamaan kuningas, jollainen kaikilla muillakin kansoilla on."
6 Mutta Samuel pahastui siitä, että he sanoivat: "Anna meille kuningas jakamaan meille oikeutta". Ja Samuel rukoili Herraa.
7 Niin Herra sanoi Samuelille: "Kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sinulle sanovat; sillä sinua he eivät ole pitäneet halpana, vaan minut he ovat pitäneet halpana olemaan heidän kuninkaanansa.
8 Niinkuin he aina siitä päivästä, jona minä johdatin heidät tänne Egyptistä, tähän päivään asti ovat tehneet, kun ovat hyljänneet minut ja palvelleet muita jumalia, aivan niin he tekevät nyt sinullekin.
9 Kuule siis heidän ääntänsä. Kuitenkin varoita heitä vakavasti ja ilmoita heille, mitkä oikeudet on kuninkaalla, joka on heitä hallitseva."

Israelin kansa hylkäsi Herran Kuninkuuden valitsemalla itselleen ihmiskuninkaan. Israelin kansa piti halpana Herraa olemaan heidän Kuninkaansa, mutta siitä huolimatta Herra ei hylännyt kansaansa, vaan rakasti heitä. Herran Kuninkuus on Jumalan tahto ja alkuperäinen asetus, mutta Israelin uppiniskaisuuden tähden Herra salli heille ihmiskuninkaan. Jumala salli Israelille kuninkaan, niin kuin muillakin kansoilla oli, vaikka se ei ollut Jumalan tahto, sillä Jumala on kansansa Kuningas. Samoin Jumala on sallinut kansansa keskuudessa moniavioisuuden vaikka se ei ollutkaan Jumalan tahto. Uudessa Liitossa Jumala ei enää salli moniavioisuutta, vaan palauttaa alkuperäisen avioliitto asetuksen voimaan yhden miehen ja yhden vaimon välille.

Miksi Jumala salli moniavioisuuden vanhassa testamentissa syntiinlankeemuksen jälkeen? Raamattu ei kerro tähän syytä. Olen lukenut ja kuullut joidenkin uskovien ajatuksia ja opetuksia, jonka tähden Jumala olisi sallinut moniavioisuuden vanhassa testamentissa syntiinlankeemuksen jälkeen. Pidän näitä ajatuksia ja opetuksia mahdollisina syinä sille miksi Jumala on aikoinaan sallinut moniavioisuuden, mutta en kuitenkaan niiden olevan ehdoton totuus tässä asiassa.

Patriarkaalisissa yhteiskunnissa vanhan testamentin aikaan naisen oli lähes mahdotonta elättää itsensä kunniallisesti. Naisten suojana ja elättäjinä olivat aviomiehet, isät ja veljet. Naimaton nainen saattoi ajautua prostituoiduksi tai joutua orjuuteen (palvelijaksi huonolle isännälle). On esitetty ajatus, että Jumala olisi sallinut moniavioisuuden naisten tähden heille suojaksi ja turvaksi ehkäistäkseen heidän joutumisensa prostituoiduksi tai orjuuteen. Tämän ajatuksen mukaan Jumala olisi myös sallinut moniavioisuuden naisille, jotka eivät muutoin olisi löytäneet itselleen aviomiestä etteivät he olisi ajautuneet edellä mainittuihin asioihin. Moniavioisuus olisi ollut siihen aikaan parempi vaihtoehto naiselle, kuin että hän olisi päätynyt prostituoiduksi, orjuuteen tai nääntynyt nälkään. Moniavioisuuden sallimisen lähtökohta ei ollut miesten tarpeiden tyydyttäminen, vaan naisten suojeleminen.

Se on sitten toinen asia, kun ja jos mies himon kiihkossa tai haureudessa halusi itselleen useamman vaimon. Näinkin tapahtui, mutta siitä huolimatta moniavioisuuden sallimisen lähtökohta oli naisten suojeleminen, ei miesten seksuaalisten tarpeiden tyydyttäminen. Oli moniavioisuuden sallimisen syy mikä tahansa, niin se johtui varmastikin siitä, että ihmiset uppiniskaisuudessaan eivät kunnioittaneet Jumalan tahtoa.

Luuk 22:20 Samoin myös maljan, aterian jälkeen, ja sanoi: "Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan.

Matt 27:
50 ¶ Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
51 Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat,

Hebr 10:
7 ¶ Silloin minä sanoin: ‘Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’."
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Raamattu opettaa, että Uusi Liitto Herran Jeesuksen veressä poisti ja kumosi vanhan liiton järjestyksen. Jumala itse poisti temppelin esiripun, niin että se repesi ylhäältä alas asti sen merkiksi, että vanha liitto päättyi ja loppui, sillä Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta alkoi Jumalan pelastus- ja pyhityshistoriassa Uuden Liiton aikakausi.

Apt 3:
19 Muuttakaa siis mielenne ja kääntykää jotta syntinne pyyhittäisiin pois,
20 Niin että Herralta* tulisivat virvoituksen ajat (20) ja Hän lähettäisi Hänet, joka on teille ennalta määrätty, 'Jeesuksen Kristuksen'.
21 Taivaan pitää Hänet tosin omistaa kaiken ennallistamisen aikoihin saakka, mistä Jumala on iäisyydestä asti puhunut (kaikkien) pyhäin profeettainsa suulla. (Toivo Koilo Uusi Testamentti)

Uudessa Liitossa moniavioisuus ei ole enää Jumalan sallimus, vaan avioliitto yhden miehen ja yhden naisen välillä. Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta Jumala ennallistaa ja palauttaa kaikki alkuperäiseen tilaan, niin kuin ne olivat ennen syntiinlankeemusta ja sen mukaan mikä on Jumalan tahto. Kaikki ennallistetaan alkuperäiseen tilaan tuhatvuotisessa valtakunnassa, jossa Herra Jeesus hallitsee Jerusalemista käsin rauhanruhtinaana, mutta lopullinen ennallistaminen takaisin tilaan ennen syntiinlankeemusta tulee tapahtumaan Uudessa Maassa ja Uudessa Jerusalemissa. Ennen tuhatvuotisen valtakunnan alkamista Uuden Liiton aikakaudessa avioliitto on jo ennallistettu alkuperäiseen tilaansa:

1 Kor 7:
1 ¶ Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoititte, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä;
2 mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

Uudessa Liitossa avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välillä. Syy miksi Uuden Liiton ajassa niin miehellä kuin naisellakin tuli olla vain yksi aviopuoliso oli haureuden syntien välttämiseksi. Uudessa Liitossa ei enää sallita montaa vaimoa, joka tulee selkeästi ilmi 1 Kor 7:2 Raamatun kohdasta. Uuden Liiton aikakaudessa moniavioisuus ei ole enää Jumalan sallimus, vaan syntiä. Herran Jeesuksen sovitustyö palauttaa ja ennallistaa avioliiton alkuperäiseen tilaan yhden miehen ja yhden naisen välille, jonka 1 Kor 7:2 Raamatun kohta tuo selkeästi esille.

Jos ihmiset tulevat uskoon sellaisista kulttuureista, joissa sallitaan moniavioisuus, niin itse ajattelen siitä seuraavasti. Tällaisessa tapauksessa ei tule purkaa liittoa useamman vaimon kanssa jos se ei ole mahdollista, sillä esim. miehellä voi olla lapsia useamman vaimon kanssa. Tällaisessa tapauksessa tulee kuitenkin kertoa ettei moniavioisuus ole Jumalan tahto ja näin seuraava sukupolvi ei enää avioidu usean vaimon kanssa, vaan yhden vaimon kanssa ja näin toteutuu Uuden Liiton asetus avioliitosta.

1 Tim 3:2 Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,

1 Tim 3:12 Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva.

Yksiavioisuus Uuden Liiton ajassa tulee esille myös siinä kuin kaitsijoilla (vanhimmat, paimenet) ja myös seurakuntapalvelijoilla tulee olla vain yksi vaimo.

Ef 5:
22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
......................
29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,
30 sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
31 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."
32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
33 Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.

Raamattu opettaa kuinka Messias Jeesus on seurakunnan pää, ruumiin (seurakunta) Pelastaja. Raamatun opetuksen mukaan vaimon tulee olla alamainen aviomiehelleen, koska mies on vaimon pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää. Miehen tulee rakastaa vaimoaan, niin kuin Kristus rakastaa seurakuntaansa, jonka seurauksena vaimon on turvallista olla alamainen miehelleen. Kun aviomies rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, niin vaimokin kunnioittaa aviomiestään.

Raamattu opettaa esikuvallisesti miehen ja naisen avioliiton olevan esikuvaa seurakunnasta, jossa Kristus on seurakunnan pää, niin kuin mies on vaimon pää. Mies ja vaimo tulevat yhdeksi lihaksi avioliitossa, niin kuin seurakuntakin on yksi Herrassa Jeesuksessa.

Herrassa Jeesuksessa ja uskon kautta Häneen alkaa asioiden ennallistaminen alkuperäiseen tilaan.  Alkuperäinen avioliitto oli yhden miehen ja yhden vaimon välinen. Herran Jeesuksen kautta Uuden Liiton aikakaudessa avioliitto on palautettu ja ennallistettu sen alkuperäiseen tilaansa.

 

Petri Paavola 24.12.2018

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

 


 

 

 

eXTReMe Tracker