Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa 5 Jeesus tuli synnin tähden syntien Sovittajaksi

Siitä on jo vierähtänyt muutama kuukausi, kun viimeksi kirjoitin Juhana Lehmuskosken puheesta, jossa hän käsitteli minua ja minun opetuksiani. Nyt on tullut aika kirjoittaa osa 5, jossa käsittelen sitä miksi Messias Jeesus tuli maailmaan. Kun ymmärrämme sen minkä syyn takia Jeesus (Jumala) tuli ihmiseksi, niin voimme ymmärtää sen mikä on Jeesuksen asema Isänsä luona, kun Isä nosti Hänet Jumalan taivaaseen oikealle puolellensa. Yritän ja pyrin kirjoittamaan siten, että pidän Juhanaa rakkaana uskonveljenä ja lähimmäisenä. On kuitenkin todella tärkeätä ottaa esille tämäkin näkökulma, miksi Isä lähetti Poikansa maailmaan, koska se entistä enemmän todistaa meille Raamatun sanan totuudesta, koskien tämän kirjoituksen aihetta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Uskovien keskuudessa on kahdenlaista ymmärrystä siitä millainen asema Jeesuksella on nyt Isänsä luona, Hänen oikealla puolellansa. Toiset uskovat, että Jeesus on Isänsä luona taivaassa Jumalana ilman ihmisyyttä ja toiset sanovat Jeesuksen olevan Isänsä luona taivaassa Jumala-ihmisenä.

Olen kirjoittanut ja sanonut, että uskon Jeesuksen olevan nyt Isänsä luona taivaassa Jumalana ilman ihmisyyttä. Tämä tulee Raamatusta monella tavalla esille esim. siinä kun Jeesus pyysi Isää kirkastamaan Hänet (Jeesuksen), sillä kirkkaudella mikä Hänellä (Jeesuksella) oli Isänsä luona ennen kuin maailma olikaan (ennen maailman luomista) (Joh 17:5). Ennen maailman luomista Jeesuksella ei ollut minkäänlaista ihmisyyttä, vaan Hän oli Jumala, Jumalan kirkkaudessa ilman ihmisyyttä. Täten on selvää ja Raamatun opetuksen mukaista, että Jeesus palasi Isänsä luokse siihen samaan Jumalan kirkkauteen, mikä Hänellä oli ennen maailman luomista, joka tarkoittaa sitä, että Jeesus palasi Isänsä luokse Jumalana ilman ihmisyyttä.

Minkä tähden Isä lähetti Jeesuksen maailmaan syntien Sovittajaksi? Raamattu vastaa siihen seuraavasti:'

Room 8:3 Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa,

Isä lähetti Jeesuksen maailmaan synnin tähden. Jeesus (Jumala) tuli ihmiseksi synnin tähden. Jos Jeesuksen (Jumalan) pitäisi jäädä iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, niin se olisi synnin tähden. Itse en usko, että synnillä olisi sellaista valtaa ja vaikutusta, että se saisi Jumalan muuttumaan iankaikkisesti niin, että synnin tähden Jumalan täytyy muuttua iankaikkisesti ihmiseksi.

Katsotaan seuraavaksi mitä Juhana vastaa edellä olevaan asiaan Jeesuksen (Jumalan) tulemisesta maailmaan synnin tähden.

Juhana Lehmuskoski: "Eräs väite olisi, että synnillä olisi valta muuttaa Jumalaa, lähtee taivaasta ilman ruumista tulee taivaaseen ruumiin kanssa, niin synti olisi voinut muuttaa Jumalaa. Jos tuollainen katsotaan muutokseksi, niin Jeesuksen lihaksi tulo jo muutti Jumalaa, emmekö me voi katsoa sitä Jumalan muuttumiseksi, se on Jumalan rakkautta meitä ihmisiä kohtaan. Sanoin tällä tavalla näille henkilöille, jos Jeesuksen olisi ollut pakko tulla lihaan ruumis olisi Hänelle häpeäksi, mutta jos Hän teki sen vapaaehtoisesti rakkaudesta, arvet ruumiissa ovat Hänelle kunniaksi. Jos joku olisi pakottanut Jeesuksen, vaikka sielunvihollinen olisi pakottanut Jeesuksen vasten tahtoaan tulemaan lihaan, niin totta kai se olisi häpeäksi Hänelle. Mutta jos se oli Jumalan iankaikkinen suunnitelma, niin se on silloin Jumalan tahto ja Jeesukselle meidän Vapahtajallemme kunniaksi."

Ei se ole pelkkä väite, että synnillä olisi valta muuttaa Jumalaa, jos sanotaan Jumalan tulleen ihmiseksi synnin tähden, vaan Raamatun sanan opetus. Juhana myös itse sanoo Jeesuksen lihaksi tulon muuttaneen Jumalaa.

Raamattu opettaa selkeästi Jumalan tulleen ihmiseksi Jeesuksessa. Raamattu opettaa myös selkeästi Isän lähettäneen Jeesuksen maailmaan synnin tähden. Tietenkin Jeesus tuli maailmaan vapaaehtoisesti rakkaudesta, mutta Hän tuli maailmaan vapaaehtoisesti rakkaudesta synnin tähden.

Jos uskot Jeesuksen olevan Isänsä luona taivaassa iankaikkisesti Jumala-ihmisenä, niin synti olisi saanut aikaan sen, että Jumalan täytyisi jäädä iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, koska Jeesus tuli maailmaan synnin tähden. Itse en usko, että synnillä olisi sellaista valtaa ja vaikutusta, että se saisi Jumalan muuttumaan iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi. Itse uskon siihen, että synnillä on sellainen vaikutus, että se sai Jumalan tulemaan ihmiseksi vähäksi ajaksi. Ajattele sitä, että jos uskot Jeesuksen (Jumalan) jääneen iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, niin syy ja peruste siihen olisi synnin tähden.  En usko synnillä olevan sellaista vaikutusta, että se saisi Jumalan muuttumaan iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi, mutta synnin tähden Jeesus (Jumala) tuli vähäksi aikaa ihmiseksi ja palasi takaisin Isänsä luokse Jumalana ilman ihmisyyttä.

Kaikki Herran Jeesuksen opetuslapset uskovat Isän ja Jeesuksen olevan samaa olemusta nyt taivaassa. Jeesuksen jääminen iankaikkisesti ihmiseksi tuo kuitenkin tähän Jumalan samaan olemukseen ison ongelman, jota käsittelen seuraavaksi.

Tiedämme sen ettei Isä Jumalalla ole ihmisen olemusta, ja jos Jeesus olisi iankaikkisesti Jumala-ihminen, niin miten He voisivat olla samaa olemusta kokonaisuudessaan, sillä He ovat samaa olemusta Jumaluudessa, mutta eivät ihmisyydessä.

Isä ja Jeesus ovat samaa olemusta vain Jumaluuden puolelta, mutta eivät ihmisyydessä. Jeesus on Jumala myös taivaassa, mutta jos Jeesus olisi taivaassa ihmisyydessä, niin tämä ihmisyyden olemus erottaisi Hänet Isästä ihmisyyden puolesta, jolla ei ole ihmisyyttä. Tällä tavalla Jeesuksen ihmisyys taivaassa toisi sen eron, että Heillä on sama olemus Jumaluudessa, mutta ei ihmisyydessä ja siten he eivät ole kokonaan samaa olemusta, koska Isällä on ainoastaan Jumaluus ja Jeesuksella olisi Jumaluuden lisäksi myös ihmisyys.

Itse uskon sen, että Isä ja Jeesus ovat nyt taivaassa samaa Jumaluuden olemusta, eikä Heidän olemuksen välillä ole minkäänlaista eroa, koska Jeesus palasi Isänsä luokse Jumalana ilman ihmisyyttä (Joh 17:5). Itse asiassa on olemassa monia Herran Jeesuksen opetuslapsia erilaisten uskonyhteisöjen ja uskonsuuntien sisällä ja niiden ulkopuolella, jotka uskovat Jeesuksen olevan nyt taivaassa Jumalana ilman ihmisyyttä.

Jotkut, jotka sanovat Jeesuksen jääneen iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi sanovat ettei Jeesuksen sovitustyö voi olla voimassa ilman Jeesuksen jäämistä iankaikkisesti ihmiseksi. Tällaisen väitteen kautta jotkut heistä ovat sanoneet, että sellainen, joka ei usko Jeesukseen jääneen iankaikkisesti ihmiseksi ei ole enää pelastavassa uskossa.

Katolinen katekismus vuodelta 2005, kohta 665. Kristuksen taivaaseenastuminen merkitsee Jeesuksen inhimillisen luonnon lopullista siirtymistä Jumalan taivaalliselle alueelle, josta hän on tuleva takaisin,603 mutta joka siihen saakka kätkee hänet ihmisten katseilta.

Oppi Jeesuksesta iankaikkisena Jumala-ihmisenä on katolisen kirkon oppi, ei Raamatun opetus. Katolinen kirkko korostaa Jeesuksen inhimillistä ihmisen luontoa, jossa Jeesus olisi mennyt taivaaseen Isänsä luokse.

Hebr 2:
7 Sinä asetit Hänet vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi, [mutta sitten] seppelöit hänet kirkkaudella ja kunnialla, alistettuasi kaiken hänen jalkojensa alle."
9 Hänet, Jeesuksen, joka vähäksi aikaa oli asetettu enkeleitä alemmaksi, me näemme kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien puolesta maistanut kuolemaa. Jumalan Kansan Raamattu

Jumalan Kansan Raamattu kääntää Hebr 2:7,9 jakeet alkutekstin mukaan oikein käyttäen sanoja enkeleitä alemmaksi. Raamattu sanoo, että Jeesus on tehty vähäksi aikaa enkeleitä alemmaksi, joka liittyy siihen kun Jeesus tuli ihmiseksi. Herra Jeesus on tietenkin Jumalana aina enkeleitä suurempi, mutta Jeesuksen alempiarvoisuus enkeleihin nähden johtui Jeesuksen ihmiseksi tulemisesta, kun Jeesus tuli inhimilliseksi ihmiseksi. Jakeessa olevat sanat vähäksi aikaa todistavat sen puolesta, että Jeesus ei jäänyt iankaikkisesti Jumala-ihmiseksi (inhimilliseksi ihmiseksi), vaan oli ainoastaan tietyn ajan ihmisenä, sovittaen syntimme ristinpuulla, lunastaen kansan itselleen ja palasi takaisin siihen Jumalan kirkkauteen, joka Jeesuksella oli Isänsä luona ennen maailman luomista.

Kaikki Raamatun kohdat, jotka puhuvat Ihmisen Pojasta, Jeesuksesta iankaikkisena Ylimmäisenä Pappina jne. jotka puhuvat Jeesuksen ihmisyydestä tulisi ymmärtää siten, että ne liittyvät siihen tehtävään, joka Jeesuksella oli maan päällä lihanruumissa. Jeesuksen ollessa ihmisenä Jumalan kirkkaudessa maan päällä ja Hänen sovittaessaan syntimme ristinpuulla, niin Hänen suorittama tehtävä ihmisyyden kautta jää voimaan iankaikkisesti ja siksi Raamattu puhuu Ihmisen Pojasta tai Jeesuksesta Ylimmäisenä Pappina jne.

Room 10:9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;

Yllä oleva Roomalaiskirjeen kohta kertoo meille pelastavasta uskosta, eli miten ihminen pelastuu Jumalan armosta. Room 10:9 sanoo ja opettaa, että meidän tulee uskoa Jeesus Herraksi, eli Jumalaksi, ja että Isä on nostanut Jeesuksen kuolleista, niin sinä pelastut. Tämän Raamatun kohdan mukaan Jeesus täytyy uskoa Jumalaksi, että voi pelastua. Kun Paavali kirjoitti Roomalaiskirjeen, niin Jeesus oli silloin Isänsä oikealla puolella ja meidän tulee uskoa, että Jeesus on Jumala (Herra), että voimme pelastua. Jumalan sanan totuus tuo esille, että Jeesus tuli vähäksi aikaa ihmiseksi ja palasi takaisin siihen Jumalan kirkkauteen ilman ihmisyyttä, joka Hänellä oli ennen maailman luomista (Joh 17:5). Kiitos ja kunnia Jumalalle, että Sana tuli lihaksi, sovitti synnit ristinpuulla verensä vuodattamisen kautta syntien anteeksisaamiseksi, ja nousi kuolleista Isänsä oikealle puolelle.

 

Osa 1:
kotipetripaavola.com/ Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa 1 - Katolinen kolminaisuusoppi

Osa 2:
kotipetripaavola.com/ Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa 2 - Jeesus yksin oppi

Osa 3:
kotipetripaavola.com/ Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa 3 - Kenen nimeen tulee kastaa vedessä?

Osa 4:
kotipetripaavola.com/ Opettaako SaulusMedia harhaoppia osa 4 - Jeesuksen täysi Jumaluus

 

 

Petri Paavola 18.4.20223

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Juhana Lehmuskoski - Onko Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi Jeesus?

 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker