Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Paha palvelija lyö uskollista ja ymmärtäväistä palvelijaa

Sain (22.10.2016) sydämelleni todella voimakkaasti Herran Jeesuksen kertoman tarinan uskollisesta ja ymmärtäväisestä palvelijasta sekä pahasta palvelijasta ja kuinka se liittyy lopunaikaan ja mistä asioista uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija sekä paha palvelija voidaan tunnistaa. Uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija tietää Jumalan armosta Jumalan tahdon sekä Jumalan sanan totuutta. Paha palvelija ei tiedä Jumalan tahtoa eikä Jumalan sanan totuutta ja sen lisäksi paha palvelija ilkeilee uskolliselle ja ymmärtäväiselle palvelijalle, koska paha palvelija on eksynyt palvelemaan riivaajahenkiä, vaikka hän luuleekin palvelevansa Raamatun Jumalaa. Asiasta voisi kirjoittaa varmastikin myös erilaisesta näkökulmasta kuin mitä minä olen kirjoittanut, mutta olen kokenut tuoda esille kirjoittamani asiat. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Herran Jeesuksen tulemus ja paha sekä uskollinen palvelija

Matt 24:
42 Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
43 Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.
44 Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.
45 Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa?
46 Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän!
47 Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi.
48 Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: ‘Minun herrani viipyy’,
49 ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa,
50 niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa,
51 ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys."

Herra Jeesus puhui asioista, jotka edeltävät Hänen toista tulemustaan. Emme voi tietää päivää ja hetkeä milloin Herra Jeesus tulee. Meidän tulee olla valmiita Herran Jeesuksen paluuseen. Lopunaikana uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija pitää huolta uskon sisaristaan ja veljistään ja antaa heille ruokaa ajallansa (opettaa ja julistaa Jumalan sanaa rakkaudesta totuuteen). Matt 24:45 sana ajallansa tarkoittaa sitä, että uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija rakentaa hengellisesti ja oikea-aikaisesti uskon kasvun aikataulun mukaisesti uskovia rakentumaan ja kasvamaan uskossa Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Herran Jeesuksen sanojen mukaan paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy. Herran Jeesuksen sanat koskien pahaa ja uskollista sekä ymmärtäväistä palvelijaa tapahtuvat ajassa, joka edeltää Hänen tulemustaan. Koska paha palvelija sanoo sydämessään minun herrani tulo viipyy, niin se tarkoittaa, että pahalla palvelijalla on väärä käsitys ja ymmärrys Herran tulemuksesta. Äärikarismaattisissa piireissä esim. Kingdom Dominion (Valtateologia, Valtakunta Nyt) opetetaan, että seurakunta saa aikaan voimaevankeliumin kautta maailmanlaajuisen herätyksen ja kun koko maailman ihmiset ovat tulleet uskoon, niin silloin vasta voi tapahtua Herran Jeesuksen tulemus. Edellä oleva opetus on harhaoppi, koska koko maailma ei tule Raamatulliseen uskoon ennen Herran Jeesuksen tulemusta. Toki ihmisiä tulee uskoon ennen Herran Jeesuksen tulemusta, mutta maailmanlaajuista herätystä ei tule tapahtumaan.

Valheherätys

Raamatun opetuksen mukaan kaikki kansakunnat ja ihmiset kumartavat antikristusta päivien lopulla, koska antikristus tekee ihmeitä valhevoiman kautta saaden tulenkin lankeamaan taivaasta (matkii ja jäljittelee Pyhän Hengen tekoja). Jos uskova ihminen eksyy lopunajan äärikarismaattisiin liikkeisiin (tai ekumeniaan) ja uskoo valheelliseen voimaevankeliumin opetukseen sekä maailmanlaajuiseen herätykseen, niin hän voi eksyä vastaanottamaan antikristuksen, luullen antikristusta Jeesukseksi, koska Raamatun opetuksen mukaan koko maailma (paitsi todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset) tulee kumartamaan (palvoo ja uskoo) antikristusta lopunaikana ennen Herran Jeesuksen tulemusta. Paha antikristus saa aikaan maailmanlaajuisen valheherätyksen ja kun oikein kovasti uskoo maailmanlaajuiseen herätykseen, eli koko ihmiskunnan uskoon tulemiseen, niin silloin voi eksyä vastaanottamaan antikristuksen, luullen häntä Jeesukseksi.

Silloin kun ihminen uskoo valheelliseen maailmanlaajuiseen herätykseen voimaevankeliumin (kundaliinivoima) kautta, niin hänen uskomuksensa mukaan Jeesuksen tulemus viipyy niin kauan kunnes koko maailma on tullut uskoon. Valheellinen opetus Herran Jeesuksen tulemuksesta johtaa Herran viipymisen ajattelemiseen, joka on Jeesuksen mukaan eräs pahan palvelijan merkki. Raamatullinen usko johtaa uskovan odottamaan Herraa Jeesusta ja luottaa siihen, että Hän tulee ajallansa, koska me emme voi tietää Hänen tulemuksensa hetkeä. Uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija uskoo ja luottaa Herran Jeesuksen tulevan ajallansa ja siksi hän ei ei ajattele Herran viivyttelevän tulemustaan.

Suuri portto ja käärmevoima

Ilm 17:
1 ¶ Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä,
2 hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet".

Herra Jeesus sanoi pahan palvelijan lyövän kanssapalvelijoitaan ja syövän ja juovan juopuneiden kanssa, koska hän uskoo herransa viipyvän. Juopuneiden kanssa syöminen ja juominen ei tarkoita ainoastaan päihdyttävien aineiden käyttämistä, vaan tarkoittaa vihan viinistä juopumista, joka tarkoittaa osallisuutta riivaajahenkien valhevoiman manifestaatioihin.

Ilmestyskirjan suuri portto on sama asia kuin suuri Babylon, joka on maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Portto tarkoittaa Raamatussa lihallista sekä hengellistä haureutta. Ilmestyskirjan suuri portto toimii eksyttävän valhevoiman kautta, jonka alkuperä oli ja on Babyloniassa. Babyloniassa uskottiin kosmisen käärmeen nousuun; palvottiin Sahan nimistä käärmejumalatarta, joka oli terveyden jumalatar; palvottiin Ningizzida nimistä käärmejumalaa, jolla oli ihmisen pää ja joka oli hedelmällisyyden, terveyden, taikuuden (noituuden) jumala. Ningizzida tarkoittaa elämän puun herraa.

Ilmestyskirjan suuren porton (Babylon) haureuden viini on riivaajahenkien valhevoimaa, joka on alusta asti toiminut käärmevoiman kautta, joka on sama asia kuin saatanan valhevoima. Ilmestyskirja kertoo saatanan valhevoiman juovuttavan maan asukkaita tarkoittaen hengellistä juopumusta, jossa valhehenki turruttaa ihmisen ymmärryksen ja sitä sitoo ja eksyttää ihmisiä valhevoimaan perustuvien ihmeiden ja tunnustekojen kautta sekä saa hänet kokemaan hengestä juopumuksen kokemuksen, sillä ilmestyskirja käyttää väärän hengen vaikutuksesta sanaa juopuneet. Tänä päivänä äärikarismaattisissa piireissä puhutaan juovuttavasta hengestä, jonka mukaan he uskovat Pyhän Hengen vaikuttavan heissä, vaikka kyseessä on riivaajahenkien vaikutus. Lopunaikana ennen Jeesuksen tulemusta äärikarismaattisuudessa vaikuttaa Babylonian uskonnon riivaajien valhevoima, käärmevoima (kundaliinivoima), jonka kautta ihmisiä paranee, mutta se on kuitenkin myrkky, joka lopulta tuhoaa ihmisen iankaikkisesti ellei hän tee parannusta usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Paha palvelija syö ja juo juopuneiden kanssa

Herra Jeesus sanoi pahan palvelijan syövän ja juovan juopuneiden kanssa (hengellinen juopumus) sekä lyövän muita ihmisiä. Itse näen ja ymmärrän tämän asian siten, että valheenhengen vaikutuksesta lopunajan eksytyksessä mukana olevat ihmiset pilkkaavat, ivaavat, käyvät henkilöön käsiksi, mustamaalaavat ja panettelevat ilkkuen ja ivaten uskollisia ja ymmärtäväisiä palvelijoita, koska he paljastavat eksymyksen, jonka pauloissa paha palvelija on.

Uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija lopunaikana ennen Herran Jeesuksen tulemusta ei ivaa, eikä pilkkaa henkilöitä, vaan Pyhässä Hengessä ja totuudessa tuo esille Jumalan tahtoa, Jumalan sanaa ja opettaa Herran Jeesuksen ja Isän Jumalan tuntemista sekä sävyisästi paljastaa eksyttäjät ja eksytyksen. Pahan palvelijan tunnistaa siitä kun hän ivaa, pilkkaa ja haukkuu ihmisiä, jotka tuovat esille sen eksytyksen minkä pauloissa paha palvelija on. Varsinkin äärikarismaattisissa piireissä (myös muuallakin) ihmiset käyttäytyvät ivallisesti niitä kohtaan, jotka Raamatun opetuksen mukaan sävyisästi paljastavat eksytyksen hengen ja väärät opetukset. Paha palvelija ivaa, pilkkaa ja haukkuu sen tähden, koska hän on juopunut valheenhengestä.

Paha palvelija on eksynyt ymmärtämään väärin opetuksen Jeesuksen tulemuksesta, vaikka hän luuleekin sen tietävänsä ja siksi Herran Jeesuksen tulemus tapahtuu päivänä, jota paha palvelija ei odota, eikä osaa odottaa, eikä arvaa. Paha palvelija luuli tietävänsä milloin Jeesus tulee tai mitkä tapahtumat edeltävät Jeesuksen tulemusta, mutta hän ymmärsi väärin Jeesuksen tulemuksen ja paha palvelija joutuikin olemaan ajassa ja tapahtumissa, joista hän luuli pääsevänsä pois. Herran Jeesuksen sanojen mukaan pahan palvelijan osa on iankaikkinen kadotus (itku ja hammasten kiristys) ellei hän tee parannusta ja hylkää valhevoimaa ja eksyttäväisiä oppejaan ja usko Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.

Väärät profeetat ja valhevoima

Raamattu kehottaa karttamaan ja kavahtamaan vääriä profeettoja, jotka tulevat ihmisten luokse lammastenvaatteissa, mutta ovat sisältä raatelevaisia susia. Pahan palvelijan ja väärän profeetan tuntee heidän hedelmistään, sillä huono puu tekee pahoja hedelmiä. Paha palvelija (väärä profeetta) valheenhengen vaikuttaman juopumuksen takia lyö, ivaa, pilkkaa ja haukkuu uskollisia ja ymmärtäväisiä Jumalan palveljoita sekä sen lisäksi opettavat monia turmiollisia vääriä opetuksia. Moni tulee sanomaan Jeesukselle, että sinun nimesi kautta profetoimme, ajoimme ulos riivaajia ja teimme monta voimallista tekoa, mutta Jeesus sanoo heille: Minä en ole koskaan teitä tuntenut.

Nämä ihmiset käyttivät Jeesuksen nimeä ja ihmeitäkin tapahtui, mutta he eivät tehneet tekojaan Pyhässä Hengessä, vaan riivaajahenkien valheenvoimalla. Eräs vakava asia on syytä tuoda esille tässä yhteydessä. He sanoivat ajaneensa ulos riivaajia ja he toimivat riivaajahengen voimalla ja toisessa kohtaa Herra Jeesus sanoi, että jos saatana ajaa ulos saatanan, niin saatana on riitautunut itsensä kanssa, kuinka siis hänen valtakuntansa pysyisi pystyssä. Tällä Herra Jeesus tarkoitti ettei saatanan ja riivaajahenkien voiman kautta voi ajaa ulos riivaajahenkiä, koska saatana ei toimi itseään vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että lopunaikana väärien profeettojen kautta tapahtuneet "riivaajien ulosajamiset" ovat teatteria ja hämäystä, jonka kautta ihmisiä harhautetaan luulemaan, että näiden väärien profeettojen kautta on tapahtunut riivaajien ulosajamisia. Ainoastaan Pyhän Hengen voiman ja Jumalan sanan kautta voidaan ajaa ulos riivaajia, mutta valhevoima ei aja itseään ulos. Äärikarismaattisissa piireissä toimitaan monesti riivaajahenkien valhevoiman kautta, joissa tapahtuu myös näitä valheellisia riivaajien ulosajamisia. Äärikarismaattisissa piireissä tapahtuu myös parantumisia valheenhengen voiman kautta, mutta ne eivät ole useinkaan pysyviä tai sen jälkeen myöhemmin ihminen voi sairastua vielä vakavammin, koska hän on ollut tekemisissä ja kosketuksissa riivaajahenkien kanssa. Jos joku uskova on ollut mukana äärikarismaattisissa piireissä ja kokenut parantumisen tai jonkin muun kokemuksen, niin äärikarismaattisuuden hylkääminen ja aito parannuksenteko, johtaa siihen, että Jumala varjelee hänet ja poistaa hänen yltään valheenhenkien vaikutuksen ja negatiiviset seuraamukset.

Raamatun opetuksen mukaan lopunaikana ennen Herran Jeesuksen tulemusta saatanan vaikutuksesta tapahtuu valheen kaikella voimalla tunnustekoja ja ihmeitä, jotka ovat vääryyden viettelyksiä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät he vastaanottaneet rakkautta totuuteen. Koska he ovat mielistyneet vääryyteen ja valhevoimaan, niin siksi he joutuvat kadotukseen (2 Tess 2:8-12). Herra Jeesus puhui, että ennen Hänen tulemustaan paha palvelija alkaa lyömään muita ihmisiä (uskollisia ja ymmärtäväisiä palvelijoita) ja kuinka paha palvelija joutuu iankaikkiseen kadotukseen. Paha palvelija toimii valheenhengen voimalla ollen mieltynyt vääryyteen luullen sitä totuudeksi ja valheeseen uskomisen takia hän ivaa, pilkkaa, lyö ja haukkuu uskollisia ja ymmärtäväisiä palvelijoita.

Koska Herra Jeesus sanoi, että lopunaikana ennen Hänen tulemustaan paha palvelija lyö muita ihmisiä sekä monta väärää profeettaa nousee eksyttämään (tehden sitä riivaajahenkien valheenvoimalla), jos mahdollista jopa valitutkin,  niin totta kai silloin Herran Jeesuksen opetuslapsilla on oikeus ja velvollisuus paljastaa paha palvelija ja väärä profeetta etteivät he pääse turmelemaan ja saastuttamaan Herran seurakuntaa ja Hänen kansaansa. Paha palvelija ärtyy ja suuttuu, koska hänen toimensa paljastetaan ja tuodaan valkeuteen ja senkin takia hän suuttuu, ivaa ja pilkkaa lyöden uskollisia ja ymmärtäväisiä palvelijoita. Uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija ei lyö takaisin, eikä ivaa ja pilkkaa, vaan sävyisästi tuo esille Jumalan sanan totuutta sekä myös eksytystä, joka pyrkii turmelemaan Herran omia ja seurakuntaa.

Loppusanat

Äärikarismaattisissa piireissä olevat eksyttäjät käyttäytyvät pahan palvelijan tavoin, sillä he lyövät, ivaavat, pilkkaavat ja haukkuvat uskollisia ja ymmärtäväisiä palvelijoita. Jos olet tunnistanut itsesi ja olet joko paha palvelija tai kannatat äärikarismaattisissa piireissä (tai muualla) olevia pahoja palvelijoita ja heidän oppejansa ja toimintaansa, niin tee heti parannus, koska olet iankaikkisen kuoleman vaarassa.

Kun olen tutkinut ja koetellut asioita, oppeja, ilmiöitä ja valheenhengen toimintaa, niin olen huomannut, että tietyissä piireissä on todella paljon ihmisiä, jotka käyttäytyvät pahan palvelijan tavoin (eivät kaikki, mutta todella monet) lyöden, ivaten, pilkaten ja haukkuen Jumalan palvelijoita, jotka sävyisyyden Hengessä paljastavat eksytyksiä ja vääriä oppeja. Viitaten edellä olevaan, niin pahan palvelijan tavoin käyttäytyviä löytyy katolisesta kirkosta, luterilaisesta kirkosta, menestysteologeista ja äärikarismaattisista piireistä. Toki monissa muissakin uskonyhteisöissä on ihmisiä, jotka käyttäytyvät pahan palvelijan tavoin, mutta edellä mainituissa yhteisöissä väärän opetuksen alaisuudessa olevista ihmisistä todella monet käyttäytyvät pahan palvelijan tavoin, eivät suinkaan kaikki, mutta todella monet.

Herra Jeesus kutsuu omiaan olemaan uskollisia ja ymmärtäväisiä palvelijoita, joiden keskipiste on Herran Jeesuksen ja Isä Jumalan tuntemisessa. Uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija pitää esillä Jumalan armoa, rakkautta ja totuutta sekä myös paljastaa eksyttäjän ja eksytyksen ettei valheenhenki pääse turmelemaan Herran Jeesuksen opetuslapsien sydämiä.

Ef 4:
10 Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös, kaikkia taivaita ylemmäksi, täyttääkseen kaikki.
11 Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi,
12 tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen,
13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,
14 ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa;
15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,
16 josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.

 

 

 

Petri Paavola 26.10.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38

Biblia 1776

King James Version 1769

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker