Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Raamatun totuus voittaa ihmisviisauden

Koko kirjoitus on sivullani: Psykologia vastaan Raamatun usko

Psykologia sanoo rakasta ja kunnioita lähimmäistäsi. Tämä on ihan oikea ja Raamatullinen ajatus. Mutta psykologia ei jää tähän, vaan se vie rakastamisen ja kunnioittamisen pitemmälle, sillä se hyväksyy ihmisen synnissä elämisen ja psykologian mukaan tulee hyväksyä ei ainoastaan ihminen, vaan myös se mitä hän tekee. Esimerkiksi jos hyväksyt homoseksuaalin ihmisenä, niin sinun tulee psykologian mukaan hyväksyä myös homoseksuaalisuus. Raamattu sanoo, että hyväksy ja kunnioita homoseksuaalia lähimmäisenäsi, mutta älä hyväksy homoseksuaalisia tekoja, koska ne ovat syntiä.

Näitä esimerkkejä psykologiasta olisi vaikka kuinka paljon, mutta edellä oleva esimerkki tuo sen esille, että psykologiasta voi hyväksyä jonkun ajatuksen, mutta et kuitenkaan kokonaan sitä mihin se ajatus voi johtaa. Miksi uskova etsisi psykologiasta hyviä ajatuksia, kun se on hyvistä ajatuksistaan huolimatta synnin turmelema ja syvemmälle edetessään se johtaa koko ajan syvemmälle synnin suohon. Siksi uskovan tulisi etsiä apua ja viisautta Jumalalta ja uskovien yhteydestä sekä sielunhoidollisen armoituksen omaavilta uskovilta.

"Kristillinen psykologia"

Jotkut uskovat puhuvat kristillisestä psykologiasta tarkoittaen sillä sitä että uskova toimii psykologina tai terapeuttina tai Raamatun totuutta sovelletaan psykologiaan. Käsite kristillinen tarkoittaa alunperin Raamatun sanan pitämistä totuutena. Tämä tarkoittaa silloin, että kristilliseen opetukseen ei saa tuoda psykologian opetuksia, koska ne perustuvat ihmisviisauteen, joka johdattaa ihmisiä sekä hyväksymään että elämään synnin valheessa. Tästä näkökulmasta katsottuna ei voi olla kristillistä psykologiaa, koska Raamatun sanan totuus ei yhdisty valheen kanssa.

Uskovien olisi viisaampaa puhua vaikka kristillisestä tai Raamatun sanan mukaisesta ihmisen mielen hoitamisesta tai sielunhoidosta, jolloin jokainen uskova ymmärtää mistä on kysymys. Psykologia sanan yleinen määritelmä on tieteenala, joka tutkii ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä. Samoin psykologia sisältää filosofiaa sekä antiikin kreikkalaista filosofiaa. On siten selvää, että kun puhutaan psykologiasta, niin sen määritelmä on kaikille tuttua tieteellisestä ja filosofisesta taustasta. Sekaannusten välttämiseksi olisi hyvä, ettei uskova käytä sanaa psykologia kun hän tarkoittaa Raamatun sanan totuutta.

Voiko uskova toimia ja saako hän olla psykologi? Totta kai jos hän haluaa lukea itsensä psykologiksi, niin hän voi sen tehdä, ei sitä kukaan voi häneltä kieltää, jos hän haluaa niin tehdä. Itse en voisi opiskella psykologiksi, koska en kuitenkaan voisi käyttää psykologian filosofisia "viisauksia" pyrkiessäni auttamaan ihmisiä, vaan turvautuisin yksistään Jumalan sanan totuuteen sekä Pyhän Hengen apuun. Raamattu on täynnä sielunhoidollisia opetuksia, joista saatan vielä joskus kirjoittaa jotakin. Sielunhoidollisella sanalla tarkoitan sitä, että Jumalan sanassa on ohjeita ja opetusta miten ihmisen mieli eheytyy ja parantuu.

Kun kirjoitan tässä kirjoituksessa psykologiasta, niin tarkoitan sillä sitä psykologiaa, joka on kreikkalaisen filosofian pohjalta kehitetty ihmisviisaus, joka vastustaa Raamatun totuutta ja pyrkii ihmisviisauden kautta auttamaan ihmisiä. Kaikki maalliset nykyajan psykologian osa-alueet perustuvat ateistiseen maailmankuvaan, joka ei tunnusta Raamatun sanan totuutta, vaan pyrkii ihmisjärjen avulla auttamaan ihmisiä. C.G. Jung on sekoittanut psykologiaan panteismia, eli opin siitä, että jumaluus on läsnä kaikkialla maailmankaikkeudessa (eri uskonnoissa jne.)

Kaikella tarkoitan sitä, että päästäkseen erikoistumaan johonkin maallisen psykologian osa-alueeseen, niin ihmisen on opiskeltava filosofisen psykologian perusteita päästäkseen eteenpäin psykologian eri alueille. Näin filosofinen ajatusmaailma, joka ei tunnusta Raamatun totuutta vaikuttaa jokaisessa psykologian osa-alueella. Se tietenkään tarkoita sitä, että kaikki psykologiaan liittyvät tahot pyrkivät siirtämään filosofispsykologisia ajatuksia ihmisen mieleen, vaan voivat vaikuttaa esim. pelkästään ihmiskehon biologisen vaurion korjaamiseen.

Yhteiskunnan järjestys

On tilanteita kun uskovakin on velvoitettu käymään psykologilla. Esimerkiksi eräs uskon veli joutui käymään psykologilla kun hän oli määrä-aikaisella eläkkeellä. On monia muitakin tilanteita, joissa Suomen terveydenhuollon piiriin kuuluu psykologien tapaaminen tietyissä tilanteissa. Totta kai Suomen lainsäädännön ja terveydenhuollon järjestyksen mukaan jokaisen ihmisen on elettävä. Silloin kun on terveydenhuollon järjestyksen mukaan psykologin kanssa tekemisissä, niin silloin on viisasta ettei ime itseensä filosofispsykologisia vaikutuksia, koska vaikkakin niissä voi olla hyviä ajatuksia, niin se perustuu valheeseen sekä ei tunnusta Raamatun totuutta. 

Kirjoitustani ei saa ymmärtää väärin, että uskova ei saisi milloinkaan  mennä psykologin luokse. En edes voi kieltää ketään menemästä mihinkään, enkä edes halua niin tehdä, mutta voin suositella asioita kuten ettei uskovan tulisi hakea apua maallisista terapioista mielenalueen ongelmiinsa, vaan hakea apua Jumalalta sekä seurakunnasta.

Kun sanon, että uskovan ei ole hyvä mennä psykologin luokse, niin tarkoitan sitä sillä, että uskova itse vapaaehtoisesti hakee apua psykologiasta, eli ihmisviisaudesta, kun Jumala varmasti haluaisi auttaa häntä joko suoraan itse tai sielunhoidollisen armoituksen omaavan uskovan kautta. Näin uskova saisi apua ongelmiinsa Jumalan tahdon ja totuuden mukaisesti.

Psykologian apu ja Jumalan apu

Jotkut uskovat sanovat saaneensa apua psykologiasta kun heitä on ahdistanut. He voivatkin saada ja kokea saavansa apua. Ongelmana tässä on vain se, että psykologian kaivolla ammentaminen on sama asia kuin hakea ihmisviisaudelta apua ongelmiinsa, jonka kautta hän sivuttaa Kaikkivaltiaan Jumalan avun, joka on ainoa kuka pystyy ihan oikeasti auttamaan uskovaa ihmistä.

Ymmärrän sen että moni uskossaan nuori turvautuu psykologian apuun, koska hän ei ole varmaankaan ymmärtänyt mitä kaikkea psykologia edustaa. Uskon sen että kun hän kasvaa uskossa Raamatullisesti eteenpäin, niin  hän hylkää ihmisviisauden lähteet ja ilo sydämessä ammentaa elävää vettä Jumalan kaivosta (Herra Jeesus ja Jumalan sanan totuus).

Jos joku uskova on käynyt psykologilla, niin ole huoleti, en syytä, enkä tuomitse sinua, vaan ymmärrän sinua. Ymmärrän senkin että jonkin ajan päästä sinäkin ymmärrät, että psykologia on eräs eksytyksistä ihan niin kuin liberaaliteologia tai jokin väärä Raamatun opetus ja harhaoppi. Olkaamme armollisia toinen toisiamme kohtaan ja antakaamme toinen toistemme kasvaa rauhassa uskontiellä.

Sitten on taas sellaisia uskovia, jotka sanovat että koska psykologiassa on hyvää, niin otan vain sen mikä on hyvää ja hylkään sen mikä on huonoa. Ongelma tällaisessa ajattelussa on se, että psykologia perustuu filosofiaan sekä ateistiseen maailmankuvaan, jonka mukaan psykologia ei tunnusta Raamatun Jumalaa, Raamatun sanan totuutta, joka voi ainoastaan parhaiten auttaa ihmisiä, eikä syntiä ja riivaajahenkiä, jotka ovat kaiken synnin takana. Psykologian lähde on väärä lähde ammentamiseen, koska se perustuu ihmisviisauteen, joka vastustaa Raamatun totuutta ja johdattaa ihmisiä sekä hyväksymään että harjoittamaan syntiä.

2 Kor 10:
3 Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi;
4 sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia.
5 Me hajotamme maahan järjen päätelmät (logismos) ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle

Logismos tarkoittaa järjen päätelmiä ja ajatuksia. Psykologia ja maalliset terapiat ovat järjen päätelmiä, jotka on kehitetty Jumalan tuntemista vastaan sillä tavalla, että ihmiset ovat hylänneet Jumalan ja Hänen totuutensa ja sen sijaan he ovat rakentaneet ihmisviisauden tien, jossa sanotaan että ihmisen järki pelastaa ihmisen olemassaolon ja ratkaisee hänen ongelmansa. Herran Jeesuksen opetuslapsina meidän tulisi tietää, että psykologia edustaa meille vihollisen voimia sekä ajatusmaailmaa, josta meidän tulee pysyä kaukana.

Vähäinen hapatus sekoittaa koko taikinan

Kun ja jos sekoitat uskoosi psykologiaa, niin omaksut huomaamattasi ihmisviisaudesta nousevia ajatuksia sekä ratkaisumalleja. Psykologian ajatusmalli vaikuttaa sydämessäsi uskon elämääsi haittaavana tekijänä sekoittaen sinua pois totuudesta ja hengellisestä asioiden ymmärtämisestä, jonka sijaan alat omaksua asioita ihmisviisaudesta käsin. Tämä vaikuttaa sen että alat inhimillistämään Raamatun sanaa pyrkien ymmärtämään sitä luonnollisen järkesi kautta. Tämä kaikki tapahtuu sinulle huomaamattomasti. Voit edelleen rukoilla, mutta siitä huolimatta inhimillisen järjen kautta lähestyt Raamatun sanaa, joka johtaa väärien oppien tukemiseen. Usein psykologinen vaikutus uskovassa esiintyy siten, että hän ymmärtää joitakin asioita hengellisesti ja joitakin inhimillisen järjen mukaan, eli hänessä sekoittuu ihmisviisaus ja Raamatun usko. Pienikin hapatus hapattaa koko taikinan.

Jotkut uskovat ajattelevat, että vaikka jumalattomat ihmiset ovat kehittäneet psykologian, niin ei sitä kuitenkaan tarvitse vastustaa kokonaan, sillä Jumala on luonut ihmisen mielen, joka tarvitsee hoitoa ja ymmärtämistä.

Tässä on vain se ongelma, että psykologia perustuu filosofiaan, ateistiseen maailmankuvaan sekä se kieltää Raamatun totuuden, synnin ja riivaajahenget. Minäkin olen sitä mieltä, että jokaisen uskovankin mieli tarvitsee hoitoa ja ymmärtämistä ja siihen on olemassa Jumalan sanan totuus, Pyhän Hengen uudistava ja muuttava voima sekä Jumalan antamat armoitukset että voimme uskovina kasvaa uskossa eteenpäin.

Ihmettelen sellaista asiaa kun monet uskovat vastustavat maailmanhenkeä sekä siellä vaikuttavia oppeja ja ajatuksia sekä Jehovan todistajia jne. mutta siitä huolimatta he hyväksyvät psykologian tai joitakin sen osa-alueita, vaikka psykologia on kehitetty nimenomaan vastustamaan Raamatun totuutta ihmisjärjen opeilla. Psykologia on täysin puhtaaksi viljelty maailmanhengen tuote, joka vastustaa Raamatun totuutta.

En siten ymmärrä sellaisia uskovia, jotka vastustavat kaikkea muuta maailmanhengestä nousevia oppeja, aatteita ja ismejä, jotka vastustavat Jumalan sanan totuutta, vaikka sielläkin voi olla ihan asiaakin joukossa, mutta psykologia tai sen osa-alueet hyväksytään. Kuulostaa kummalliselta sekä ristiriitaiselta. Herran Jeesuksen opetuslapsen ei tulisi ammentaa lähteistä, jotka synti on turmellut, vaikkakin siellä olisi jotakin hyvääkin, koska se hyvä johtaa synnin hyväksymiseen sekä vastustaa Raamatun totuutta. Täten maailmanhengen hyvä on petollista, koska se ei ole hyvää, vaikka näyttää siltä.

1 Tess 5:
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.

Edellä oleva Raamatun opetus tarkoittaa sitä, että uskovina pitäisimme sen ja uskoisimme siihen mikä on Jumalan sanan hyvää, jonka kautta rakennumme ja kasvamme uskossa. Uskovan tulisi kartta kaikenlaista pahaa, joka tarkoittaa kaikenlaista sellaista, jossa vastustetaan Raamatun totuutta sekä hyväksytään syntiä. Psykologia sekä vastustaa Raamatun totuutta sekä hyväksyy synnin, joten miksi uskovina kannattaisimme ihmisviisautta, joka ei hyväksy Raamatun totuutta ja hyväksyy synnin?

Iso ongelma uskovien keskuudessa

Näen erään ison ongelman meidän uskovien keskuudessa ja se on sellainen, missä erilaiset ryhmittymät ovat täysin keskittyneitä siihen, että heillä on teoreettisesti oikea oppi hallussa. Tämän tähden he eivät kykene kohtaamaan sielunhoidollisesti uskovia, joilla on mielenalueen ongelmia tai muita sisäisiä ahdistuksia. Silloin kun ja jos uskovat ovat keskittyneitä vain oman oppinsa vaalimiseen, niin he eivät kykene sielunhoidollisesti auttamaan uskovia, jotka kärsivät mielenalueen ongelmista tai sisäisistä ahdistuksista.

Jos he eivät saa apua seurakunnasta, eivätkä ole vielä kasvaneet ottamaan apua vastaan Jumalalta, niin he voivat hakea apua ongelmiinsa maallisista terapioista ja psykologiasta. Se mikä tässä on ja surullista, niin nämä "oikeaoppiset" uskovat tuomitsevat maalliset terapiat, mutta eivät itse kykene ja osaa auttaa näitä ihmisiä.

Tässä suhteessa meidän uskovien on tehtävä parannusta ja vääränlaisen oikeaoppisuuden korostamisen sijasta meidän on aloitettava elämään, niin kuin todellinen oikeaoppinen elää. Todellinen oikeaoppinen rakastaa uskon sisariaan ja veljiään käytännössä ja tämä konkreettinen rakkaus johtaa siihen, että Jumala saa voidella uskovia sielunhoidollisella armoituksella, että mielenalueen ja sisäisten ahdistuksen ongelmista kärsivät uskovat tulevat hoidetuksi ilmaiseksi seurakunnan yhteydessä Pyhän Hengen hoidossa ja ohjauksessa sen sijaan, että he maksavat itsensä kipeäksi maallisten terapeuttien hoitaessa heitä ihmisviisaudella, joka ei kuitenkaan voi heitä kovinkaan pitkälle kantaa.

Maallisen mielenterveystyön tärkeys

En vastusta maallista mielenterveydenhoitoa, sillä se on tärkeää ja tarpeellista sen tarpeessa oleville ihmisille. Maallinen mielenterveystyö on tärkeää ja arvokasta työtä. Olen vain sitä mieltä, että Herran Jeesuksen opetuslapselle sopivampi mielenterveystyön hoitomuoto on Raamatullisen seurakunnan kautta tehtävä sielunhoidollinen mielen hoitaminen. Psykologia ja maallinen terapia perustuvat pääosin sellaisiin aineksiin, jossa kielletään Raamatun totuus, synti sekä henkivallat ja sen tähden ne eivät ole uskovalle sopiva hoitomuoto.

Maallisen mielenterveystyön kautta jumalaton ihminen voi tietenkin parantua mielenalueen sairauksista, mutta vaikka hän parantuisikin jostakin, joka tuottaa hänelle ongelmia, niin hän jää silti synnin orjaksi ja on siksi matkalla kohti iankaikkista kadotusta. Psykologia ei kykene kohtaamaan ihmisen kaikkein suurinta ongelmaa, joka on epäusko ja kapina Jumalaa vastaan, jonka takia ihminen on synnin orja.

On tietenkin selvää, että uskovalle sopii paremmin sellainen mielenterveystyö, joka perustuu Raamatun totuuteen ja jonka kautta voidaan lähestyä synti kysymystä, joka on kuitenkin monen ongelman takana. Samoin on tietenkin selvää, että uskovalle sopii sellainen mielenterveystyö, jonka perustukset ovat uskossa Raamatun Jumalaan, Raamatun sanan totuuteen sekä Pyhän Hengen uudistavassa ja muuttavassa voimassa. Tämä on iso haaste Raamatullisille seurakunnille, koska nykyään ihmisillä esiintyy yhä enemmän mielenterveysongelmia.

Lääketiede toimii Jumalan lainalaisuuksien mukaisesti

Jotkut uskovatkin voivat sanoa, että jos hyväksyt lääketieteen, niin silloin pitää hyväksyä myös psykologia. Lääketiede on eri asia kuin psykologia (filosofia), sillä Raamatussa ei tuomittu Israelin kansan keskuudessa olevia lääkäreitä, jotka pyrkivät hoitamaan sairauksia Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Sen sijaan Raamatussa on kielletty turvautumasta ihmisviisauteen, joka ei hyväksy Raamatun totuutta ja jonka avulla pyritään ihmisviisauden kautta pitäytymään tietoon, joka perustuu valheeseen. Raamattu käytti alkutekstissä sanaa filosofia, josta psykologia on saanut alkunsa. Sen tähden uskovan ihmisen tulee karttaa psykologiaa, joka perustuu filosofiseen ajattelutapaan.

Lääketiede joutuu toimimaan yhteistyössä Jumalan luomien lainalaisuuksien kanssa, eli lääkäri poistaa kasvaimen ja ompelee umpeen leikkaushaavan, mutta ommeltu leikkaushaava paranee itsestään, koska Jumala on luonut ihmiskeholle kyvyn korjata itse itseään. Otan tähän esimerkin omasta kokemuksesta:

Leikkasin eräänä päivänä leipäveitsellä syvän haavan peukaloni päähän, sillä seurauksella, että peukalon kynteen tuli viilto, joka leikkasi kahtia kynteni yli puolen kynnen alalta. Samoin peukalon päähän tuli syvä ja ammottava haava. Kipu oli aivan valtava, jonka seurauksena olisin pyörtynyt ellen olisi käynyt makaamaan maahan nostaen jalat ylöspäin. Asun maaseudulla ja viikonloppuisin täältä joutuu ajamaan 70 kilometriä  Lahteen päästäkseen terveyskeskukseen.

Haava olisi tarvinnut tikkausta, mutta pitkän ajomatkan sekä jonottamisen takia päätin valuttaa siihen kylmää vettä ja vaimoni teki omatekoisen tikkauksen tikaten sen laastarilla umpeen. Haava parani itsestään ja pahoin vaurioitunut kynsi alkoi kasvamaan uudestaan. En kirjoittanut tätä sitä varten että vastustaisin lääketieteellistä hoitoa, jota olisin saanut terveyskeskuksessa. En vastusta lääketiedettä, vaan käytän sen palveluja aina silloin tällöin kuten muutkin ihmiset. Minulla ei vain ollut mahdollisuutta lääketieteen apuun sillä kertaa. Jumalan lainalaisuus kehon itsensä korjaamisesta sekä vaimoni antama ensiapu paransi syvän haavan. Kynnen palautuminen oli taas kokonaan kehon itsensä korjaamisen mekanismin tulos, jonka Jumala on luonut ja asettanut ihmisen kehon toimintoihin.

Lääketiedettä ei voi verrata psykologiaan, koska lääketiede joutuu toimimaan Jumalan asettamien lainalaisuuksien mukaan, mutta psykologia toimii ateistisen ja filosofisen ihmisviisauden mukaisesti, jossa se kieltää Jumalan, Raamatun totuuden sekä synnin ja riivaajahenkien olemassaolon.

Raamatun sana ei kehota meitä karttamaan lääkäreitä, vaan antaa lääkäreille tunnustuksen sairaiden hoitamisesta. Lääkärit sairaita hoitaessaan joutuvat toimimaan Jumalan lain-alaisuuksien mukaan.  Lääkäri voi olla vaikka täyspäinen ateisti (psykologi, filosofi), niin silti ei ole mitään väärää mennä hänen luokseen, koska lääkärin tehtävä on hoitaa sairauksia, ei ihmisen mieltä.

Lääkäri voi olla vaikka psykologi, mutta silloin kun hän suorittaa leikkauksen esim. polveeni, niin ei ole kyse psykologisesta mielenalueen ongelmasta, vaan polvesta, joka saadaan leikkauksen avulla kuntoon. Lääkäri ei tässä tapauksessa operoi filosofispsykologian oppien kautta ihmisen mielen alueella, vaan hoitaa sairauksia sekä korjaa rikki menneen polveen. Ihmisen kehon sairauksien hoitaminen on ihan eri asia kuin psykologinen mielenalueen hoitaminen.

Uuden ja vanhan elämän välinen jännite

Olen törmännyt usein sellaiseen ilmiöön, että kun ihminen tulee uskoon ja uusi elämä Herrassa Jeesuksessa ja vanha ihminen kohtaavat toisensa, niin uskon tien alussa joillakin uskovilla voi tulla ahdistuksia. Usein muut ihmiset huomaavat nämä ahdistukset, koska vasta uskoon tullut kipuilee uskon asioiden kanssa hyvin näkyvällä tavalla. uskontien alussa uskova ei ole varma siitä miten ja millä tavalla Jeesukseen tulee uskoa, ja mikä on syntiä ja mikä ei ole syntiä tai mikä on sallittua tai ei ole sallittua.

Tällaisissa tapauksissa uskova usein hakeutuu maalliseen terapiaan joko omasta halustaan tai omaisten painostuksen tähden. Hyvin usein tapahtuu niin, että lääkäri määrää masennuslääkkeitä, vaikka kyse ei ole masennuksesta tai mielenalueen ongelmasta, vaan siitä että uskossaan nuori kipuilee sen kanssa mikä on oikein ja mikä on väärin. Ajan kanssa nuori uskova oppii ymmärtämään mikä on oikein ja väärin ja uuden ja vanhan elämän välinen jännite ja ahdistus poistuu hänen sydämestään, eikä hän tarvitse siihen terapiaa tai masennuslääkkeitä, sillä Jumala uskon kasvun kautta hoitaa ja auttaa häntä.

Joissakin tapauksissa kuitenkin käy niin onnettomasti, että täysin mieleltään terve uskova, joka kipuilee uskon alkuvaiheessa uuden ja vanhan elämän välisestä jännitteestä alkaa ihan turhaan syömään masennuslääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa hänelle ongelmia.

Älä totuta itseäsi valheisiin

1 Kor 2:
4 ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista,
5 ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.

Luuk 10:21 Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.

1 Kor 2:
12 Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut;
13 ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti.
14 Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti.
15 Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan.
16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Älä totuta itseäsi ihmisviisauteen, koska sen kautta omaksut sydämeesi väärän tavan pyrkiä ymmärtämään ongelmia ja niiden ratkaisua. Tämä väärä tapa johdattaa sinut sielullisuuteen ja uskonnollisuuteen, jonka sokaisemana alat uskomaan koko ajan enemmän erilaisia epäraamatullisia opetuksia.

Eräs ansa johon uskovakin voi langeta on tavoitella ihmisviisautta, jonka kautta hän luulee saavansa jotakin lisää Raamatun opetukseen. Raamatun opetuksen mukaan luonnollinen mieli, eli ihmisviisaus ei kykene ymmärtämään Raamatun totuutta, vaan sen sijaan ymmärtää sen väärin. Jos tavoittelet ihmisviisauden (psykologia, akateeminen korkea kirkollinen teologia jne.) kautta hengellistä ymmärrystä, niin eksyt pahemman kerran ja sen lopputulos voi olla jopa uskosta luopuminen.

Ihmisen hyvä teko ei ole hyvä Jumalan silmissä

1 Kor 2:16 Sillä: "kuka on tullut tuntemaan Herran mielen, niin että voisi neuvoa häntä?" Mutta meillä on Kristuksen mieli.

Room 8:5 Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli.

Room 3:
10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

Jotkut uskovat puolustavat psykologiaa sanomalla, että siinä on myös hyviä asioita, jotka ihan oikeasti auttaa ihmisiä. Se on totta kun asiaa tarkastellaan ihmisnäkökulmasta. Meidän tulee kuitenkin katsoa asiaa Jumalan näkökulmasta ja Jumala sanoo sanassaan, että kaikki ihmisten teot ovat Jumalalle kelpaamattomia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikkein parhaimmatkin (hyvät) ihmisten teot eivät kelpaa Jumalalle.

Seuraava johtopäätös on väistämätön, että Jumala näkee ihmisten hyvien tekojen läpi ja huomaa niissäkin sellaista väärää mitä ei edes uskova huomaa. Tämä taas tarkoittaa sitä, että paraskin ihmisen viisaus ja hyvä teko sisältää, jotakin sellaista mikä ei kelpaa Jumalalle. Tästäkin syystä uskovan ei ole hyvä turvata ihmisviisauteen, vaan uskovan tulee pyrkiä etsimään apua Jumalan viisaudesta ja Jumalan teoista, koska vain ne kantavat, kestävät ja todella auttavat.

Jumala, Jeesus, Pyhä Henki ja Jumalan sana parantaa ihmisen mielen

Jumala on luonut ihmisen ja ihmisen mielen. Jumala myös tietää sen miten ihmisen rikkinäinen mieli eheytyy ja parantuu. Raamatussa on todella paljon opetusta siitä kuinka, miten ja millä tavalla Jumala parantaa ja eheyttää ihmisen mieltä. Otan tähän esille vain yhden niistä lukuisista Raamatun kohdista, jotka käsittelee tätä asiaa.

Jes 61:
1 ¶ Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa (basar) nöyrille, lähettänyt minut sitomaan (chabash) särjettyjä sydämiä (lev), julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
2 julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,
3 panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet," "Herran istutus," hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.

Jesajan kirjan luku 61 opettaa, että Messias on Hän, joka julistaa ilosanomaa maailmalle. Luukkaan evankeliumin neljännessä luvussa Herra Jeesus ilmoittaa, että Hän on se, josta Jesaja 61 kertoo, eli Jeesus on Hän joka julistaa ilosanomaa (evankeliumia) maailmassa ja Hän myös antaa tehtäväksi opetuslapsilleen evankeliumin julistamisen tässä maailmassa.

Jes 61:1 opettaa särjettyjen sydämien sitomisesta. Herran Jeesuksen tehtävä on eheyttää ja parantaa ihmisen mieli, jonka synti on täysin rikkonut. Hepreankielen sana chabash tarkoittaa sitoa, side, hallita, parantaja, asettaa ja laittaa, satula ja satuloida. Chabash sanan alkuperäinen merkitys on sitoa jokin lujasti ja tukevasti.

Jes 61:1 mukaan Herra Jeesus parantaa ihmisen mielen (sydän). Chabash sanan merkityksistä tulee hyvin esille se miten ihmisen mieli parantuu Jumalan hoidossa. Silloin kun Herra Jumala saa hallita (rakkauden, armon ja totuuden kautta) ihmistä, niin mielen parantumisen prosessi käynnistyy. Synti ja ihmisviisaus ei auta ihmistä, vaan sen sijaan ne rikkovat ihmisen mieltä. Siksi olisi tärkeää, että Jumala saisi rakkautensa kautta hallita uskovaa ihmistä. Hallitseminen tarkoittaa, että Jumala ohjaa ja auttaa ihmistä kasvamaan ja elämään Jumalan tahdon mukaista elämää, jonka seurauksena hänen mielensä eheytyy ja parantuu.

Chabash sana tarkoittaa myös parantajaa, joka hoitaa ja sitoo ihmisten haavat ja ruhjeet. Herra Jeesus hoitaa uskovan ihmisen rikkinäistä mieltä kun vain uskova suostuu askel kerrallaan ottamaan vastaan Jumalan ohjeita ja neuvoja, joita Hän rakkaudessaan, armossaan ja totuudessaan haluaa runsaasti antaa uskoville. Raamatun sanan opetuksen mukaan totuus tekee ihmisen vapaaksi synnistä sen jälkeen kun ihminen elää totuuden mukaisesti. Pelkkä teoreettinen tieto totuudesta ei auta meitä vapautumaan synnin vaikutuksista, jotka rikkovat ihmisen mieltä. Siksi on tärkeää ojentautua Jumalan sanan totuuden mukaisesti, koska silloin ihmisen mieli alkaa parantumaan synnin haavoista.

Sitoa lujasti ja tukevasti tarkoittaa sitä, että kun Herra Jeesus parantaa ihmisen mielen, niin hän tulee todella sisäisesti terveeksi, koska Jumalan teot ovat täydellisiä ja ikuisesti kestäviä. Ainoa ehto mielen parantumisen prosessiin on suostua toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti Jumalan aikataulujen mukaan ottamalla askel kerrallaan askeleita eteenpäin Pyhän Hengen voimassa elämällä Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Jos emme halua tehdä näin, vaan itse päätämme miten ja millä tavalla Jumala saa hoitaa meitä sekä jos itse aikataulutamme sen milloin Jumalan olisi sopivaa toimia, niin emme pääse parantumaan mielemme alueella.

Jos suostumme ja annamme Jumalan parantaa meidän mielemme sisäiset haavat ja ruhjeet, niin Raamattu lupaa, että Jumala lohduttaa kaikkia murheellisia, murheelliset saavat juhlapäähineen päähänsä tuhkan sijaan, murheen sijaan saadaan iloöljyä, masentunut ihminen alkaa ylistämään Jumalaa ja kun uskova on Herran istutus, niin hän elää Jumalaa kirkastaen elämäänsä, joka parantaa häntä.

Tuon lyhyesti ajatuksia esille miten edellä kuvatut asiat tapahtuvat käytännössä. Jumalan lohdutus Hänen rakkautensa kautta parantaa, sillä kun ihminen kokee lohdutusta, niin hän kokee että hänestä välitetään ja häntä rakastetaan. Tämän seurauksena ihmisen keskipiste ei ole enää hänen murheensa, vaan Jumalan rakkaus sekä huolenpito, jonka seurauksena uskova oppii luottamaan Jumalan huolenpitoon, joka tarkoittaa ettei hän enää turhaan murehdi asioistaan, koska Jumala rakastaa häntä ja pitää huolta hänestä ja hänen asioistaan.

Silloin kun israelilaisella oli surua ja murhetta, niin hän pukeutui tuhkaan ja säkkiin. Jumala lupaa sanassaan, että Herran Jeesuksen kautta ihmisen ei tarvitse kantaa suruaan ja murhettaan, koska Herrassa Jeesuksessa pelastuksen kautta meillä on joka päivä juhla ja riemu, sillä Jumalan armo, rakkaus ja hyvyys meitä kohtaan saa meidät kokemaan iloa ja riemua. Jos emme ymmärrä ja muista pelastuksen merkitystä ja Jumalan lupauksia huolenpidosta, niin ajaudumme helposti kantamaan suruja ja murheita, jotka taakoittavat ja kuormittavat meidän mieltämme.

Iloöljy tarkoittaa Pyhän Hengen voiman ja vaikutuksen kautta tapahtuvaa pelastuksesta, Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta aiheutuvaa riemua. Pyhä Henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä ihmisen sydämessä, joka poistaa murheen ihmisen sydämeltä, kun hän oppii luottamaan Jumalan rakkauteen ja hyvään huolenpitoon.

Masennus on erittäin yleistä nykyään. Raamattu sanoo, että ylistys poistaa masennuksen. Raamatullisen ylistyksen syvin olemus on elää elämäänsä Jumalaa kiittäen, jonka mukaan uskova iloitsee ja riemuitsee Jumalan hyvistä ja täydellistä teoista, joiden kautta Jumala rakastaa ja auttaa uskovaa ihmistä. Ihmisen tyytymättömyys ja kiittämättömyys ylläpitää masennusta. Sellainen uskova joka oppii elämään Jumalaa kiittäen oppii myös voittamaan masennuksen.

Jumalaa kiittävä uskova haluaa elää vanhurskaasti Jumalan tahtoa noudattaen, koska hän on Herran istutus, eli Jumala on pelastanut hänet synnin ja saatanan orjuudesta Jumalan yhteyteen. Jes 61:1:n mukaan Herran istutus, eli uskovan ihmisen tulisi elää Jumalan kirkkauden ilmoitukseksi. Silloin kun sinun elämäsi päämäärä on Jumalan tahdon mukaan eläminen kaikissa elämäsi tilanteissa, niin Jumala kirkastaa itsensä sinun kauttasi ja Jumalan kirkkauden kautta sinun mielesi uudistuu ja parantuu.

Edellä oleva opetus on prosessi, joka ei tapahdu hetkessä, vaan sen voi oppia vain uskon kasvun kautta. Voi kunpa Jumalan kansana ymmärtäisimme sen että vain Jumala, joka on luonut ihmisen ja hänen mielensä on ainoa, joka osaa korjata rikkinäisen mielen. Koen hyvin voimakkaasti, että tarvitsemme uskovina mielenalueen ongelmiin Jumalan kohtaamista sekä Hänen apuansa, sillä ihmisviisaus ei koskaan kykene täysin korjaamaan rikkinäistä mieltä, mutta Jumala kykenee siihen ja haluaa sen tehdä. Kyse on vain siitä että suostummeko uskovina vastaanottamaan Jumalan antaman avun Hänen ohjeidensa ja aikataulun mukaisesti.

Ymmärrän sen jos joku sellainen uskova loukkaantuu minuun joka käy maallisissa terapioissa tai hakee apua psykologiasta. Ymmärrän loukkaantumisesi, enkä ole sinulle vihainen, vaan rakastan sinua kaikesta sydämestäni ja pidän sinua uskon veljenäni (sisar). Siitä olen kuitenkin varma, että mitä enemmän saat kasvaa uskon elämässä Raamatun sanan totuuden mukaan, niin sinäkin eräänä päivänä hylkäät ihmisviisauden, vaikka tänään olisitkin eri mieltä kanssani. Ymmärrän senkin ettet ole edes ymmärtänyt sitä mitä kaikkea psykologia edustaa. Siksi olenkin levollisin mielin, sillä Herra Jeesus kasvattaa sinua Pyhän Hengen ja Raamatun sanan kautta ja sen päämäärä ja lopputulos tulee olemaan hyvä kun ja jos annat Hänen kasvattaa sinua Hänen totuutensa mukaan.

Herran Jeesuksen opetuslapsen usko ei saa perustua ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan sekä Pyhän Hengen kautta avattuun uskon asioiden ymmärtämiseen. Todellinen Raamatun opettama usko on lapsenmielistä uskoa, joka ei tarkoita alkeellista uskoa tai että esimerkiksi aikuinen uskova käyttäytyisi lapsellisesti siinä merkityksessä, että hän on jäänyt aikuisena kehityksessään pikkulapsen tasolle. Lapsenomainen usko tarkoittaa sitä, että suostut Pyhässä Hengessä eläen uskomaan sen minkä Jumala avaa sinulle ja ojentaudut käytännössä sen mukaan mihin uskot Jumalan armosta. Lapsenomainen usko on uskon kuuliaisuutta aina sen mukaan mihin on saanut Jumalan armosta kasvaa.

Loppusanat uskoville

Lopuksi haluan vielä kirjoittaa ettei tarkoitukseni ole loukata tai lyödä ketään uskovaa, joka on hakenut apua psykologiasta tai maallisesta terapiasta. Moni on varmasti ihan vilpitön uskossaan, enkä halua tehdä tyhjäksi sinun kokemuksiasi. Uskon sen että terve uskon kasvu saa meissä uskovissa aikaan sen, että ymmärrämme jättää ihmisviisauden pois elämästämme ja turvata yksin Jumalaan uskon kautta Herrassa Jeesuksessa.

Olen itsekin tullut uskoon yli 20 vuotta sitten alkoholistikodissa ja sydämeni oli synnin rikkoma, jonka tähden kärsin pelkotiloista, ahdistuksista, harhaisuudesta sekä monista muista negatiivisista asioista. Minulla on siten myös oma henkilökohtainen kokemus siitä kuinka Jumalan apu on paras apu. Kiitän Herraa Jeesusta siitä, että Hän on parantanut minut synnin haavoistani ja rikkinäisyydestä ja saan tänä päivänä iloisella mielellä sekä ehyellä sydämellä palvella Herraa Jeesusta. Jumala on voimallinen parantamaan myös sinun mielenalueen ongelmat.

Loppusanat jumalattomille

Sinä joka olet jumalaton, eli et usko Herraan Jeesukseen, niin haluan sanoa sinulle, että Raamatun Jumala uskon kautta Herraan Jeesukseen on kaikkein paras apu ihmisen ongelmiin oli ongelmat sitten millaisia tahansa. Sinun ykkösongelmasi on epäusko ja kapina Jumalaa vastaan, siksi olet synnin orjana matkalla iankaikkiseen kadotukseen. Kun teet parannuksen ja uskot Herraan Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

 


Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 

 

 

 

eXTReMe Tracker