Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Rabbin messias on antikristus

Israel365 News julkaisi (3.1.2021) artikkelin: One World Government: A Necessary Evil for Messiah to Prevail, Mystical Rabbi Proclaims (Yksi maailmanhallitus: Välttämätön paha Messiaan hallitsemiseen, mystinen rabbi ilmoittaa). Raamattu kehottaa meitä siunaamaan Israelin kansaa ja tämän siunauksen ydin ja päämäärä on Israelin kansan pelastuminen Jumalan asettaman pelastuksen kautta. Uuden Liiton aikakaudessa Jumala on valmistanut pelastuksen tien uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tätä toivon ja tällä tavalla siunaan Israelin kansaa. Toin tämän tärkeän asian esille heti aluksi ettei kukaan ymmärrä lukemaansa väärin.

Ortodoksijuutalaiset ovat poikenneet kauas pois Jumalan pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa sekä vanhan liiton uskon perustuksista. Ortodoksijuutalaiset harjoittavat kabbalismia ja ovat saaneet vaikutteita Egyptin muinaisuskosta, persialaisten muinaisuskosta (Babylon), Babylonian astrologista, kreikkalaisten filosofien numerologiasta ja Pythagoraan mystiikasta jne. Lukiessani Israel365 Newsin artikkelin yhdestä maailmanhallituksesta ja kuinka he liittävät messiaan siihen, niin ortodoksijuutalaisten kabbalistien eksymyksen pystyy ymmärtämään heidän uskonkäsitystensä taustan vuoksi.

Kabbalistinen ortodoksijuutalaisuus on mukana samassa eksytyksessä, jolla koko maailma on eksytetty tässä lopunaikana. Tämän eksytyksen loppuhuipennus on antikristuksen ilmestyminen maan päälle, jumalaton eksynyt ihmiskunta luulee antikristuksen olevan messias, maailman pelastaja. Kirjoituksessani käyn läpi Israel365 Newsin artikkelin eksyttäväistä informaatiota ja samalla kerron sen mikä on Raamatun totuus. Kirjoitukseni tarkoitus on kertoa Jumalan pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa sekä olla ohjaamassa niitä uskovia ihmisiä oikeaan suuntaan, jotka ovat imeneet sydämeensä eksytyksen henkeä, sekä rohkaisuksi ja vahvistukseksi niille, jotka rakastavat Herraa Jeesusta totuudessa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Israel365 News artikkeli tuo esille rabbi Alon Anavan sanoja, jotka hän puhui juutalaisten Tzfat nimisestä pyhästä kaupungista Pohjois-Israelissa.

Rabbi Anava sanoi: "Voit selkeästi nähdä, että pahuuden voima yrittää tuhota hyvyyden voiman. Todellisuus on se, että me kohtaamme pahan katsot sitä millä tavalla tahansa. Emme saa masentua ja menettää toivoamme, koska päivien lopulla pyhä, joka on siunattu hän, kaikki on hänen hallussaan. Universumin herra valmistaa tämän kaiken. Hän painottaa, että murehtiminen on ajanhukkaa, koska tämä on kaikki suunnitelmaa Jumalan viimeisestä taistelusta pahaa vastaan. Siemenen tulee hajota maahan tai vanha rakennus täytyy purkaa ennen kuin uusi voidaan rakentaa. Voidaksemme siirtyä uuteen alkuun, vanha todellisuus täytyy tuhota. On tultava tuho. Pyydämme ettei tuho olisi liian suuri."

Raamattu sanoo laittomuuden pääsevän valtaan lopunaikana vähän ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta ja seurakunnan ylöstempausta. Tämän tähden pahuuden voimat pyrkiivät tuhoamaan maan päältä pois hyvyyden voiman, mutta ei kuitenkaan onnistu siinä. Raamatun Jumalalla on kaikki hallinnassaan ja lopulta Herran Jeesuksen tulemuksessa maan päällä oleva paha ja pahuuden vaikutus tuhotaan, jonka jälkeen alkaa uusi aikakausi, tuhatvuotinen kuningaskunnan aikakausi, jota Herra Jeesus hallitsee Rauharuhtinaana Jerusalemista käsin.

Herran Jeesuksen opetuslasten ei tule todellakaan murehtia pahuuden lisääntyessä maan päällä ennen Herran Jeesuksen tulemusta. Pahuuden lisääntyminen lopunajassa osoittaa meille Jumalan kellossa Jeesuksen tulemuksen läheisyyden aikaa. Herra Jeesus on tulossa pian takaisin hakemaan seurakuntansa tuuliin ja pilviin ylöstempauksen kautta. Tämän tähden Herran Jeesuksen opetuslasten ei tule olla murheellisia, vaan iloita ja riemuita, koska kohta saamme nähdä herrojen Herran ja kuningasten Kuninkaan, Messias Herran Jeesuksen.

Rabbi Anava puhuu tämän nykyisen maailmanajan tuhoutumisesta, jonka jälkeen hänen mukaansa tulee uusi aika tähän nykyiseen maailmaanaikaan, joka tulee olemaan uusi antikristillinen maailmanjärjestys, jonka perustuksia istutetaan ja asetetaan kovaa vauhtia tässä hetkessä mitä parhaillaan elämme. Itse asiassa rabbi kannattaa tätä uutta maailmanjärjestystä, koska luulee sen olevan messiaaninen aika missä messias hallitsisi, vaikka kyseessä on antikristuksen petos, mutta tästä lisää vähän myöhemmin.

Herran Jeesuksen opetuslapsi on Jumalan armosta pelastettu uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa uskovan sydämessä lihan kuolemaa, eli synnille pois kuolemista, että voimme elää Jumalan tahdon mukaisesti tässä nykyisessä maailmanajassa. Tämä on se "tuhon" prosessi, josta Herran Jeesuksen opetuslasten tulee olla osallisia joka päivä - lihan kuolema syntiä vastaan. Mitä enemmän uskova kuolee lihansa haluille ja synneille, niin sen parempi.

Rabbi Anava sanoi: Yhden maailmanhallituksen suunnitelma on pahuuden puolella olevien juoni ja ironisesti he ovat itse asiassa valmistamassa universaalista messiaan hallitusvaltaa. Kuinka messias voi hallita jos on esivaltoja (eri maiden)? Joten he ovat tekemässä työtä messiaalle. Kummin tahansa meillä ei tule olemaan enää yhtään hallituksia (eri maiden). Maailmassa tulee olemaan kuningas ja kaikkien kansojen tulee kumartaa tätä samaa kuningasta. Tulee olemaan yksi kuningas ja yksi hallitus.  Messias on koko maailmalle, ei vain juutalaisille. Hän tulee olemaan maailman kuningas. Se mitä näemme silmiemme edessä on sitä mitä Jumalan tekee omalla hyvällä tavallaan. Näyttää niin kuin pimeys tulisi vahvemmaksi, mutta todellisuudessa pimeys vähenee. Pahuus on vähenemässä.

Rabbi Anava luulee, että nykyisin käynnissä oleva yhden maailmanhallituksen (uusi maailmanjärjestyksen) hanke tulee päättymään siten, että tämän nykyisen maailmanajan maan päälle tulee yksi maailmanhallitus, jota messias johtaisi. Todellisuudessa antikristus tulee johtamaan tätä yhtä maailmanhallitusta, jonka rabbi Anava luulee olevan messias. Rabbi Anava on valheen hengen vallassa siksi hän ei ymmärrä Raamatun sanan profetiaa, jonka mukaan antikristus tulee hallitsemaan koko maailmaa, saaden jumalattoman maailman palvomaan luciferia.

Raamatun sanan profetian mukaan Herra Jeesus surmaa tulemuksessaan antikristuksen sekä monet antikristuksen kannattajat saavat surmansa ja jäljelle jäävä osa pakanakansoista, eli pakanakansojen tähteet jää jäljelle Jeesuksen tulemuksessa. Messias Herran Jeesuksen tulemuksen (seurakunnan ylöstempaus) jälkeen maan päällä alkaa tuhatvuotinen kuningaskunta, jossa Herra Jeesus hallitsee Rauhanruhtinaana Jerusalemista käsin. Jumalan kaikkina aikoina armosta pelastetut ihmiset, eli Jumalassa kuolleet nousevat kuolleista ensin Jeesuksen tulemuksessa ja sitten seurakunta temmataan. Tämä edellä mainittu Jumalan lasten joukko Jumalassa kuolleet ja ylöstemmattu seurakunta saa yhdessä Herran Jeesuksen kanssa hallita pakanakansojen tähteitä tuhatvuotisessa kuningaskunnassa, mutta Herra Jeesus on kuitenkin kaiken yläpuolella, ollen Rauhanruhtinas.

Rabbi Anava sanoi: Lisää tuhoa on tulossa, jotka raivaavat tietä messiaaniselle ajalle. Ei kannata stressata siitä, että ihmiset menettävät kyvyn hallita tunteitansa. Ihmisillä ei ole enää kontrollia. Älä huolehdi siitä. Tulet menettämään yhä enemmän hallintakykyäsi. Jumala aikoo viedä sinut tilanteeseen, josta viisaamme ovat sanoneet 2500 vuotta sitten. Me emme voi luottaa kehenkään muuhun kuin universumin herraan. Jumala rikkoo todellisuutemme, että ymmärrämme meillä olevan nollatason kontrolli. Et voi luottaa toimeentuloosi, et voi luottaa hallitukseen, et voi luottaa poliisiin. Et voi luottaa kehenkään. Voit luottaa vain universumin herraan. Jumala rikkoo universumin säännöt, että me nöyrtyisimme. Silloin ymmärrät, että kaikki on hänen kädessään, joka on pyhä, siunattu olkoon hän.

Rabbi Anava luulee, että kun Raamatun profetiallisen sanan ilmoitus kertoo ihmiskuntaa kohtaavista katastrofeista, niin se samalla profetoisi, että Messias tulisi hallitsemaan tämän nykyisen armotalouskauden aikana maan päällä. Raamatun sanan profetia ilmoittaa meille, että ihmiskunta kokee katastrofeja sekä antikristuksen 3,5 vuotta kestävän hallitusajan maan päällä, jolloin antikristus hallitsee koko jumalatonta maailmaa. Rabbi Anava ei ymmärrä sitä ettei Messias tule hallitsemaan maan päällä tässä nykyisessä maailmanajassa, vaan vasta tuhatvuotisessa kuningaskunnassa. Koska rabbi Anava ja ortodoksijuutalaisuus erehtyy näin, niin siksi he tulevat ottamaan antikristuksen messiaana vastaan.

Herran Jeesuksen opetuslapset eivät voi luottaa maan päällä kehenkään muuhun kuin Raamatun Jumalaan. Tämä siksi koska Raamatun sanan mukaan ennen Herran Jeesuksen tulemusta ja seurakunnan ylöstempausta maan päällä oleva Jumalan seurakunta joutuu kaikkien kansojen vainottavaksi (maailmanlaajuinen vaino). Kun sen aika tulee, niin uskovien turva on yksin Raamatun Kaikkivaltiaassa Jumalassa. Jumala on luvannut pitää huolta kansastaan kaikkina aikoina, niin hyvinä kuin pahoinakin aikoina. Etsi ensin Jumalaa, Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa, eli rakasta totuudessa Herraa Jeesusta, ja Jumala pitää sinusta hyvää huolta riippumatta siitä onko maan päällä hyvät ajat vai pahat ajat.

Rabbi Anava sanoi: Eesaun jälkeläiset, amalekilaiset, pahuuden voimat, heidän agendansa on saada sinut stressaantuman ja pelkäämään, koska silloin kun pelkäät, sinua on helppo kontrolloida ja hallita. 1300-luvun viisas juutalainen rabbi Behaye on sanonut, jos pelkäät Herraa, sinun ei tarvitse pelätä mitään. Jos et pelkää Herraa, universumin Herraa, niin tulet pelkäämään kaikkea mikä liikkuu. ..... Lunastus ei tule rauhallisesti. ...... Lopultakin, 3000 vuoden jälkeen universumin herra tulee näyttämään kasvonsa maailmalle. Tämä aika tulee olemaan kuin iso esitys. Kiinnitä turvavyösi ja ole valmis. Ainoa tapa valmistautua on olla yhteydessä universumin herraan ja pelätä häntä. .... Tutki juutalaisia Kirjoituksia, lue psalmeja. ..... Ihmiset kysyvät, mitä voimme tehdä pysäyttääksemme tämän hulluuden? Emme mitään. Jätä se universumin herralle, se on hänen show'nsa. Istu alas, rentoudu. Keskity hyvyyden tekoihin. Keskity itsesi ylentämiseen ja puhdistamiseen. Älä lankea suruun, masennukseen, riitoihin. .... Voit rukoilla universumin herraa. Pakanat voivat myös rukoilla universumin herraa, eikä epäjumalia. Rukous ei ole vain pyytämistä Jumalalta, se on myös ylistyksen ja kiitollisuuden osoittamista Jumalalle. Jos olemme Jumalaan yhteydessä rukouksen kautta, niin me voimme nähdä lunastuksen myös fyysisillä silmillä.

Uuden antikristillisen maailmanjärjestyksen airueet pyrkivät pelon kautta hallitsemaan ihmisiä. Tästä on osoituksena koronavirus plandemia, joka on täysin ylimitoitettu, jota hallitaan pelon lietsomisen kautta. Koronavirus on ihan oikea virus ja aiheuttaa ongelmia, mutta maailman yhteiskuntien toimenpiteet ovat ylimitoitettuja, jotka palvelevat uuden maailmanjärjestyksen agendaa talouden ja yhteiskuntien alasajon kautta.

Rabbi Anavan odottama lunastus liittyy antikristuksen ilmestymiseen, joka julistaa olevansa maailman messias ja pelastaja. Lunastus, eli Jumalan pelastus on tullut maailmaan jo noin 2000 vuotta Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Nyt tässä Uuden Liiton ajassa ihmisen tulisi katua syntejään, tunnustaa syntinsä sekä uskoa Messias Herraan Jeesukseen saadakseen syntinsä anteeksi sekä pelastuksen ja lunastuksen.

Rabbi Anava lukee juutalaisia Kirjoituksia, Raamattua, Talmudia jne. mutta hän ei ymmärrä totuutta, koska hän vastustaa Herraa Jeesusta ja sitä kautta Jumalaa ja Jumalan sanan totuutta. Rabbi Anava opettaa ihan oikein, että tulee pelätä (kunnioittaa) Raamatun Jumalaa, mutta hän on eksytyksen ja valheen hengen kautta eksynyt luulemaan, että hän uskoo ja palvelee Raamatun Jumalaa. Todellisuudessa rabbi Anava, kuten koko kabbalistinen ortodoksijuutalaisuus palvelee pimeyden ruhtinasta, luullen palvelevansa Raamatun Jumalaa.

Rabbi Anavan kehottamat hyvät teot ilman osallisuutta Messias Jeesukseen ovat turhia tekoja Jumalan edessä, koska Jumala hyväksyy pelastuksen armoon vain sellaisia tekoja, joiden perusta on uskossa Herran Jeesuksen perustuen Herran Jeesuksen sovitustyön ansioon, Hänen verensä kautta.

Jumala kuulee vain sellaisia rukouksia, jotka rukoillaan totuuden rakkaudessa Messias Jeesukseen uskoen. Ylistyksen ja kiitollisuuden osoittamisen Jumala ottaa vastaan vain sellaiselta ihmiseltä, joka elää rakkauden totuudessa Messias Jeesukseen uskoen.

Rabbi Anava ja kabbalistinen ortodoksijuutalaisuus tulee hyväksymään ja vastaanottamaan antikristuksen messiaana, sen tähden, koska he eivät usko Herraan Jeesukseen. Tämän tähden he ovat valheen hengen vallassa, joka huipentuu antikristuksen ilmestymiseen maan päälle. Herran Jeesuksen opetuslasten usko, jonka Jumala on lahjoittanut heille tulee huipentumaan lopunajassa siihen kun Herra Jeesus tulee ja tapahtuu seurakunnan ylöstempaus, joka tapahtuu Jeesuksen sanojen mukaan suuren ahdistuksen jälkeen (Matt 24 luku).


 

Petri Paavola 6.1.2021

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
israel365news.com/ one world government a necessary evil for messiah to prevail mystical rabbi proclaims
 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker