Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Siunattu vaimojen joukossa

Katolilainen Emil Anton kirjoitti blogissaan kirjoituksen nimeltään: Vähän Ratzingeria taas (28.11.2016). Antonin kirjoitus käsittelee myös Mariaa ja esittelee Marian Raamatun kontekstissa (asiayhteys), mutta pyrkii pukemaan Marian ylle katolisen asun, joka ei kuitenkaan ole Raamatun opetus. Katolinen hapatus ja harha pyrkii nyt tässä ajassa hyvin voimakkaasti eksyttämään todellisia Herran Jeesuksen opetuslapsia erilaisissa uskonyhteisöissä, mutta meidän on ymmärrettävä ja tunnistettava nämä harhat Jumalan sanan totuuden kautta ja pidettävä ne pois sydäntämme saastuttamasta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Emil Anton lainaa entisen paavi Ratzingerin ajatuksia tuoden esille kuinka kristinuskon toinen sukupolvi ylisti Mariaa ja kuinka Luukkaalla on täytynyt olla kirkollinen peruste säilyttää sanat "siunattu sinä naisista siunatuin" (Luuk 1:42). Emil Anton jatkaa blogissaan kirjoittaen kuinka UT:n kaanonin välityksellä Luukkaan tallettamasta Marian ylistyksestä on tullut koko kirkon yhteistä omaisuutta. Anton yhä edelleen jatkaa kirjoittaen, että Marian ylistäminen on osa kirkon elämää ja tehtävää, eikä se olisi itsensä ellei se toteuttaisi sitä. Anton toi vielä esille blogissaan kuinka Marian sanat "tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi" (Luuk 1:48) ovat sekä profetia ja kutsu.

 

Kun tutkimme Raamatun sanan ilmoitusta ja apostolien kirjoituksia alkaen Roomalaiskirjeestä Ilmestyskirjaan, niin kukaan heistä ei kirjoittanut ja opettanut sanaakaan Mariasta (paitsi ainoa poikkeus Ilm 12 luvussa). Rooman katolinen kirkko on sen sijaan kehitellyt Mariasta seuraavanlaisia oppeja, joita ei löydy Raamatusta:

 

Katolinen katekismus 963. Edellä on jo puhuttu Neitsyt Marian asemasta Kristuksen ja Pyhän Hengen salaisuudessa. Nyt on aika tarkastella hänen asemaansa kirkon salaisuudessa. ”Neitsyt Maria … tunnustetaan ja häntä kunnioitetaan Jumalan ja Vapahtajan todellisena äitinä … ’Hän on Kristuksen jäsenten todellinen äiti …

 

Katolinen katekismus 966. ”Lopuksi tahraton Neitsyt, jonka Jumala oli varjellut kaikelta perisynnin tahralta, otettiin maallisen vaelluksen päätyttyä ruumiineen ja sieluineen taivaan kirkkauteen, ja Herra korotti hänet kaikkien kuningattareksi,

 

Katolinen katekismus 969. ”Siitä myöntymisestä lähtien, jonka Maria enkelin ilmestymisessä antoi uskossaan ja säilytti horjumattomasti ristin juurella, Marian äitiys armon taloudessa jatkuu keskeytyksettä aina kaikkien valittujen lopulliseen täydellistymiseen asti. Marian taivaaseenottaminen ei nimittäin katkaise hänen osuuttaan pelastustehtävässä: toistuvilla esirukouksilla hän jatkuvasti hankkii meille iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja … Tämän vuoksi kirkko rukoilee autuasta Neitsyttä avuksi kutsuen häntä uskovien puolustajaksi, tukijaksi, auttajaksi ja välittäjäksi.”

 

Rooman katolinen kirkko opettaa Mariasta muun muassa seuraavia harhaoppeja: Maria on Kristuksen jäsenten äiti, eli Herran Jeesuksen opetuslasten äiti; Marian kuoleman jälkeen hänet otettiin taivaaseen ruumiineen ja sieluineen sekä Maria korotettiin kaikkien kuningattareksi; Maria hankkii esirukoustensa kautta pelastukseen vieviä lahjoja (Marian esirukoukset toimivat pelastuksen välittäjinä).

 

Edellä oleva harhaopetus Marian esirukouksista on sama asia kuin Marian palvonta, koska Herra Jeesus on ainoa pelastuksen välittäjä ihmisen ja Jumalan välillä. Jos Jeesuksen rinnalle asetetaan Maria pelastuksen välittäjäksi, niin se on sama asia kuin Marian palvonta, vaikka katolilaiset koittavat kieltää etteivät he palvo Mariaa. Raamatun opetuksen mukaan pelastuksen välittäjänä oleminen kuuluu osana Jumalan palvontaan, koska Jumala pelastaa ihmisen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

Mariaa ei otettu taivaan kirkkauteen ruumiineen hänen kuolemansa jälkeen, koska Raamatun opetuksen mukaan ihminen on maasta (luotu maan tomusta) ja siksi ihmisen kuollessa hänen pitää jälleen tuleman maaksi. Maria ei myöskään ollut synnitön, sillä Raamattu sanoo kaikkien Jumalan luomien ihmisten olevan syntisiä ilman poikkeuksia (Jeesus oli ainoastaan synnitön).

 

Katolisen kirkon opetus Mariasta on harhaoppia, jonka alkuperä on katolisen kirkon traditiossa, ei Raamatun sanan totuudessa. Katolinen kirkko opettaa, että Raamattua ja kirkon traditiota on pidettävä arvossa yhtä alttiisti ja kunnioittavasti (kat. katekismus 2005, kohta 82), eli toisin sanoen katolinen kirkko opettaa Raamatun ja kirkkonsa tradition olevan samanarvoisia. Herra Jeesus kumoaa sanassaan katolisen kirkon traditio opetuksen sanoessaan: "Joka uskoo minuun (Jeesukseen), niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (Joh 7:38). Herran Jeesuksen sanat tarkoittavat sitä että Jumalan sana (Raamattu) on uskon ainoa ohjenuora ja auktoriteetti uskossa Jumalaan ja Herraan Jeesukseen. Katolisen kirkon traditio-opilla ei ole minkäänlaista Raamatun arvovaltaa, vaan se on eksyttäväinen harhaoppi.

 

The New American Bible for Catholics Revised Edition Luke 1: 24 cried out in a loud voice and said, “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb

Luuk 1:42 Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi: "Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! (1992)

Luke 1:42 And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. (KJV)

Luuk 1:42 Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä! (33/38)

Uusi katolinen käännös sanoo Marian olevan kaikkein siunatuin. 1992 käännös sanoo Marian olevan naisista siunatuin. KJV kääntää jakeen tarkasti alkutekstin mukaan, jossa sanotaan Marian olevan siunattu naisten joukossa. Luukkaan evankeliumissa luvussa 1 ja jakeessa 24 alkutekstin mukaisesti sanotaan Marian olevan siunattu naisten joukossa. 1992 käännös ja uusi katolinen raamatunkäännös kääntävät väärin sanoen Marian olevan naisista kaikista siunatuin. Näiden väärien käännösten kautta pyritään vahvistamaan katolisen kirkon harhaoppeja Mariasta.

Luke 1:48 For he hath regarded the low estate of his handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed. (KJV)

Luuk 1:
42 Ja hän puhkesi puhumaan suurella äänellä ja sanoi: "Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!
...............
48 sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi.

Raamattu ei anna tässä kohden Marialle ylempiarvoista asemaa yli muiden naisten tai ihmisten, vaan sanoo hänen olevan siunattu naisten joukossa, siitäkin huolimatta, että hän sai armon synnyttää Jeesuksen. Kun Raamatunkäännöksissä sanotaan kaikkien sukupolvien ylistävän Mariaa autuaaksi, niin alkutekstissä sanotaan kaikkien sukupolvien sanovan (kutsuvan) Mariaa siunatuksi. Yksikään toinen UT:n Raamatun kirjoittaja ei kutsu Mariaa autuaaksi tai siunatuksi. Miksi asia on näin Raamatussa? Siksi ettei Mariaa alettaisi palvoa ja hänestä tehtäisi sellaisia harhaoppeja kuin mitä esim. katolinen kirkko on tehnyt, koska Herra Jeesus on UT:n keskipiste ei Maria.

Kun tutkimme Jumalan sanaa alkaen Roomalaiskirjeestä Ilmestyskirjaan, niin yksikään näistä Raamatun kirjoittajista ei kirjoittanut sanaakaan Mariasta Jeesuksen äidistä (paitsi ainoa poikkeus Ilm 12 luvussa). Koska asia on näin, niin se tarkoittaa sitä ettei Marialla ole Jumalan sanassa mitään muuta asemaa kuin toimia Jeesuksen synnyttäjänä ja äitinä, jonka tähden häntä kutsutaan siunatuksi, mutta Marialla ei ole sellaista asemaa kuin mitä katolinen kirkko hänestä väärin opettaa.

Koska yksikään UT:n kirjoittaja alkaen Roomalaiskirjeestä Ilmestyskirjaan ei mainitse sanallakaan Mariaa (paitsi ainoa poikkeus Ilm 12 luvussa), toisin sanoen ei opeta Mariasta yhtään mitään, niin se tarkoittaa ettei seurakunnan tehtävä ole pitää Mariaa Raamatun sanan keskipisteessä yhdessä Jeesuksen kanssa, eikä meitä ole kutsuttu ylistämään Mariaa autuaaksi (siunatuksi), niin kuin katolinen kirkko opettaa, vaan niin kuin Raamattu opettaa ja meidän on annettava yhtä vähän huomiota Marialle kuin mitä Raamattu antaa. Toki voimme tuoda esille sen että Maria on siunattu vaimojen joukossa, mutta se ei ole Raamatun sanan keskipiste, vaan toteamus johon yhdymme sydämestämme.

Apostoli Paavali ei kirjoittanut kirjeissään sanaakaan Mariasta Jeesuksen äidistä. Paavali ei edes maininnut sanoja Maria on siunattu vaimojen joukossa. Paavali ei millään tavallaan ylistänyt Mariaa kirjeissään, vaikka Paavali oli Jumalan valitsema apostoli kirjoittamaan ison osan tärkeää UT:n opetusta kaikkien aikojen kaikille seurakunnille ja uskoville. Uskon sen, että Paavali sydämessään varmaankin piti Mariaa siunattuna, mutta Pyhä Henki Paavalissa ei nähnyt Mariaa millään tavalla tärkeänä evankeliumille ja sanan opetukselle, koska hän ei sanallakaan kirjoita Mariasta.

Luukkaan evankeliumi muistuttaa meitä, että Maria on siunattu vaimojen joukossa, mutta Raamattu ei anna Marialle sellaista asemaa Raamatussa, että meidän tulisi kääntyä Marian puoleen tai etsiä häneltä jotakin tai olla Marian kanssa tekemisissä. Maria oli syntinen ihminen niin kuin mekin ja hän on kuollut, eikä hänellä ole minkäänlaista osaa pelastus- ja sovitustyössä, koska Herra Jeesus on ainoa Välimies ja Välittäjä ihmisten ja Jumalan väillä. Meidän tulee hylätä katolisen kirkon harhaopit ja pysyä Raamatun sanan totuudessa uskon kautta Herraan Jeesukseen, sillä vain Hänen veressään, kuolemassa ja ylösnousemuksessa on pelastus ja syntien anteeksiantamus.Petri Paavola 10.3.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
hyviauutisia.wordpress.com - Vähän Ratzingeria taas

katolinen.fi/wp-content/uploads


 


 

 

 

eXTReMe Tracker