Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta

 

Kirjoitus on kokonaisuudessaan sivullani:
kotipetripaavola.com/solascripturayksinraamattu
              

Raamatullinen Sola Scriptura

 

Katolinen teologi Emil Anton on kirjoittanut hyviä uutisia nettisivuillaan kirjoituksen nimeltään Yksin Raamattu? (Päivitys 9.12.2015 katolisen kirkon Helsingin hiippakunnan yleisvikaari lähetti minulle sähköpostia, jossa hän ilmoitti, että Emil Anton on katolinen ja teologi, mutta ettei hän ole kuitenkaan katolinen teologi, ja hän kirjoittaa omalla vastuullaan -  katolinen.net sivusto sanoo: Huomaathan, että tekstien julkaiseminen tällä sivustolla ei muuta sitä tosiasiaa, että Emil kirjoittaa omissa nimissään eikä kirkon (virallisena tai epävirallisena) edustajana). Kirjoituksessaan Anton pyrkii perustelemaan sen miksi Sola Scriptura ei ole Raamatullinen opetus. Minulle Sola Scriptura tarkoittaa Raamatun olevan ainoa uskon elämän kirjallinen auktoriteetti Jumalan sanan ilmoituksesta ihmisille. Emil Anton väittää kirjoituksessaan Sola Scripturan olevan epähistoriallinen, epälooginen, epäraamatullinen ja kristillisyydelle tuhoisa oppi. Minun kirjoitukseni tarkoitus on kirkastaa Raamatun sanan totuutta sekä osoittaa Rooman katolisen kirkon (RKK) opetuksen olevan valheellinen, antikristillinen sekä tuhoisa oppi ja Sola Scripturan olevan Raamatun opetus.

Emil Antonin kirjoituksesta tulee esille voimakkaasti RKK:n halveksunta Raamattua kohtaan Jumalan sanan ainoana auktoriteettina sekä se kuinka RKK korottaa traditiotaan, jonka kautta he opettavat useita erilaisia pelastusteitä sekä monia harhaoppeja. RKK ei ole Raamatun kristinuskoa, vaan antikristillinen lahko. Tiedän että monia saattaa ärsyttää edellä oleva lause, mutta jos tutkit Raamatun sanan opetusta sekä vertaat sitä RKK:n opetukseen ja varsinkin sen traditioon, niin huomaat sen ettei RKK ole Raamatun kristinuskoa, koska Raamatun kristinuskossa on ainoastaan yksi pelastustie, Herra Jeesus, mutta RKK:ssa on useita pelastusteitä Jeesuksen rinnalla.

Kirjoitukseni ei ole henkilökohtainen hyökkäys Emil Antonia vastaan, sillä pidän häntä rakkaana lähimmäisenäni, niin kuin Raamattu opettaa. Minä en vastusta Rooman katolisen kirkon jäseniä, vaan vastustan RKK:n harhaoppeja ja vääriä opetuksia. Tämä aihe on todella tärkeä ja siksi olisi hyvä lukea kirjoitukseni kokonaan, sillä Raamattu on ainoa Jumalan sanan ilmoituksen auktoriteetin kirjallinen esitys. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla rukouksen kera.

Emil Anton: Sola scripturan suurin ongelma on varmasti se, että Raamattu itse ei missään kohdassa opeta sitä. Sola scriptura on siis itsensä kanssa toivottomassa ristiriidassa. Jos uskomme yksin Raamattuun, emme voi uskoa sola scripturaan, koska Raamattu ei opeta sitä. Sola scripturan tunnustajien on hyväksyttävä sekä Raamattu että Lutherin (tai heidän oman seurakuntansa) epäraamatullinen alkuoletus, että Raamattu on kristityn ainoa uskon ja moraalin erehtymätön opettaja.

Joh 7:

38 Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."

39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

 

Kuten aikaisemmin tuli esille, niin Herra Jeesus puhui tässä kohdassa nimenomaan tulevista UT:n kirjoituksista. Jeesuksen mukaan Häneen tulee uskoa niin kuin Raamattu opettaa, eli niin kuin VT ja UT opettavat. Emil Anton erehtyi taas kun hän sanoi ettei Raamattu opeta missään kohdassa Sola Scripturaa. Herran Jeesuksen sanat Joh 7:38:ssa todistavat sen että Jeesuksen mukaan Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa, joka on sama asia kuin Sola Scriptura.

 

Herra Jeesus ei sanonut, että Häneen tulee uskoa, niin kuin Raamattu ja kirkon traditio opettaa, vaan niin kuin Raamattu opettaa (Sola Scriptura). Emil Anton ja RKK:n traditio on itsensä kanssa toivottomassa ristiriidassa, sillä RKK:n traditio pyrkii kumoamaan Raamatun opetuksen. Sola Scriptura (Yksin Raamattu) ei ole Lutherin epäraamatullinen alkuoletus, vaan Herran Jeesuksen opetus, jonka mukaan Raamattu on ainoa uskon auktoriteetti uskossa Herraan Jeesukseen.

 

Emil Anton ja RKK hyökkäävät Sola Scripturaa vastaan sen tähden niin voimakkaasti, että jos uskovat ihmiset hylkäisivät Sola Scripturan, niin sen jälkeen he voisivat uskoa RKK:n tradition harhaoppeja. Näitä RKK:n tradition harhaoppeja ei tietenkään löydy Raamatusta, niin sen tähden RKK pyrkii tuhoamaan ihmisten uskon Sola Scripturaan saadakseen ihmiset uskomaan RKK:n epäraamatullisia oppeja.

 

Emil Anton: On hyvä huomata, että vaikka Raamattu todistaisikin itse oman auktoriteettinsa, todistus ei olisi pätevä (Joh. 5:31), sillä kuka tahansa voisi kirjoittaa kirjan, joka väittää olevansa ainoa todellinen Jumalan sana, eikä se silti todistaisi, että asia olisi todellisuudessa niin. Ainoa tapa tietää Raamatun olevan totta ja inspiroitua Jumalan sanaa on hyväksyä se itsensä Jumalaksi todistaneen Jeesuksen perustaman erehtymättömän kirkon erehtymättömänä opetuksena.

 

Emil Anton sanoi ainoan tavan tietää Raamatun olevan totta ja Jumalan sanaa on hyväksyä se itsensä Jumalaksi todistaneen Jeesuksen perustaman erehtymättömän kirkon erehtymättömänä opetuksena.

 

RKK opettaa katekismuksessaan muun muassa näin: Jumalan erityisestä armosta Maria ei tehnyt koko maallisen elämänsä aikana yhtään syntiä (411.) ja että Maria on sikiämisensä ensimmäisestä hetkestä alakean kaikkivaltiaan Jumalan erityisen armon ja etuoikeuden kautta Kristuksen Jeesuksen, ihmiskunnan Vapahtajan ansioiden tähden tullut varjelluksi kaikesta perisynnin tahrasta (491.).

 

Gal 3:22 Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.

 

Raamattu kumoaa katolisen kirkon opetuksen Marian ainaisesta synnittömyydestä, sanoen kaikkien ihmisten olevan suljettu synnin alle, että luvattu lupaus tulisi kaikille uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tämä tarkoittaa myöskin Marian olleen syntinen eikä hänkään voi pelastua muutoin kuin uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamatussa ei ole missään kohdassa poikkeusta koskien sovitustyötä tai jokaisen ihmisen syntisyyteen Jumalan edessä. Raamattu ei missään kohdassa sano Marian olleen synnitön syntymästään asti kuolemaansa saakka, vaan sanoo kaikkien ihmisten ilman poikkeuksia olevan syntisiä (ovat tehneet syntiä) Jumalan edessä. Synnittömyysoppi Mariasta on katolisen kirkon harhaoppi.

 

Marian synnittömyys oppi sekä aikaisemmin kirjoituksessani mainitut RKK:n harhaopit kuten Maria sovittaa syntiset Jumalalle ja että messu-uhri on syntien sovitusuhri todistavat sen ettei RKK ole erehtymätön Jumalan seurakunta (ei ole ollenkaan Jumalan seurakunta), vaan erehtyväinen ja eksyttäväinen antikristillinen lahko.

 

Joh 16:13 Vaan kuin se tulee, totuuden Henki, hän johdattaa teitä kaikkeen totuuteen; sillä ei hän puhu itsestänsä, vaan mitä hän kuulee, sitä hän puhuu, ja tulevaisia hän teille ilmoittaa.

 

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

 

Raamattu opettaa Pyhän Hengen johdattavan Jeesuksen opetuslapsia kaikkeen totuuteen. Jeesuksen sanat te eksytte, koska ette tunne Kirjoituksia (Raamattu) ettekä Jumalan voimaa (Pyhä Henki) todistavat sen, että Raamatun sanan on Jumalan sanan totuutta, jonka Pyhä Henki todistaa todeksi. Samoin se todistaa sen, että Jumalan Pyhä Henki toimii sen mukaan kuinka Raamattu opettaa.

 

Kuka tahansa voisi kirjoittaa kirjan ja väittää sen olevan ainoa todellinen Jumalan sana.  Se ei ole kuitenkaan totta, sillä VT:n ja UT:n ilmoitus on lukittu eikä Jumala anna enää Raamatun arvovaltaa millekään kirjoitukselle ilmestyskirjan kirjoittamisen jälkeen. Ainoa tapa tietää mikä on inspiroitua Jumalan sanan totuutta on antaa Pyhän Hengen todistaa se, koska Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki johtaa Jeesuksen opetuslapsia kaikkeen totuuteen.

 

Apt 2:
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42 ¶ Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.

 

Kol 3:
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.
15 Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset.
16 Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.
17 Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa.

 

1 Piet 4:11 Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen.

 

Vaikka Pyhä Henki on ainoa, joka voi avata uskovaa ymmärtämään Jumalan sanan opetuksia, niin siitä huolimatta meidän tulisi kokoontua seurakuntana yhteen rakentumaan, koska se on Jumalan asetus ja säätämys.

 

Raamatun opetuksen mukaan uskovien tulee seurakuntana (sekä tietysti yksilöuskovina) pysyä apostolien opetuksessa (Raamatun opetus UL:n järjestyksen mukaan) ja keskinäisessä seurakuntayhteydessä, leivän murtamisessa (Herran ateria) ja rukouksissa. Seurakuntayhteydessä Jumalan voitelemat paimenet ja vanhimmat opettavat Jumalan sanan totuutta, jonka Pyhä Henki avaa uskovan ymmärrykselle. Siitäkin huolimatta, että Pyhä Henki avaa Raamatun sanan totuutta, niin uskovien tulee kokoontua yhteen, sillä Raamatun opetuksen mukaan Pyhä Henki opettaa uskovia myös seurakuntayhteyden kautta. Jos joku jää tietoisesti yksin eikä tule seurakunnan yhteyteen, vaan sanoo Pyhän Hengen puhuvan ja opettavan häntä eikä hän tarvitse uskovien yhteyttä, niin silloin tällainen uskova on epäterveessä uskossa sekä suuressa vaarassa eksyä ylpeyteen (ja on jo ylpeä) sekä sitä kautta monenlaisiin vahingollisiin vääriin opetuksiin.

 

Muistutan vielä siitä että RKK ei ole Jumalan seurakunta, vaan antikristillinen lahko sen harhaoppien ja eksyttäväisten opetustensa takia. Tämän tähden kenenkään Herran Jeesuksen opetuslapsen ei tulisi ammentaa RKK:n saastuneelta vesilähteeltä, koska sen oppi ja perusta perustuu epäraamatulliseen traditioon.


Emil Anton: Protestantit yrittävät kuitenkin joskus todistaa sola scripturaa siteeraamalla tiettyjä raamatunkohtia. Tunnetuin näistä on 2. Tim. 3:16–17, jossa Paavali kirjoittaa: ”Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä.” Tämä kohta ei kuitenkaan useasta syystä todista sola scripturaa.

Ensinnäkään teksti ei sano pyhien kirjoitusten olevan riittäviä vaan hyödyllisiä opetukseksi, nuhteeksi jne. Esimerkiksi perustuslaki on valtion hallinnassa hyödyllinen muttei riittävä – tarvitaan myös presidentti, hallitus, eduskunta tms. 2. Tim. 3:16-17 ei myöskään väitä, että yksin Raamattu saa Jumalan ihmisen kykeneväksi kaikkeen hyvään. Aiemmin samassa kirjeessä vääryydestä puhdistautuvaa ihmistä kutsutaan astiaksi, josta tulee ”hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis” (2. Tim. 2:21). Jaakob kirjoittaa: ”kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset” (Jaak. 1:4). Pitäisikö tästä päätellä, että kristitylle riittää pelkkä kärsivällisyys – sola patientia? .......

Kolmanneksi Paavalin sanat on luettava asiayhteydessä. Kaksi edellistä jaetta antavat mielenkiintoista lisätietoa: ”Pidä sinä kiinni siitä, minkä olet oppinut. Sinähän olet siitä varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat antaa sinulle viisautta, niin että pelastut uskomalla Kristukseen Jeesukseen.” (2. Tim. 3:14–15)Protestantti huomauttaisi tässä, että pyhät kirjoitukset riittävät antamaan tarpeeksi viisautta, jotta ihminen pelastuisi, joten Raamattu riittää kristitylle. Paavali kuitenkin sanoo, että pyhät kirjoitukset voivat antaa viisautta pelastukseen, ja hän itse mainitsee kriteerin, jonka perusteella kristitty voi tietää olevansa oikeassa uskossa: tieto siitä, että oppi tulee apostoleilta (”koska tiedät, keiltä olet sen oppinut”). 2. Tim. 3:14 todistaa siis apostolisesta traditiosta, sillä Paavali ei lue opin varmuutta Raamatun vaan apostolien opetuksen ansioksi.  .......

Tämän lisäksi hän ei kerro Timoteukselle, mitkä kirjat ovat pyhiä kirjoituksia, vaan viittaa hänen lapsena oppimaansa perimätietoon asiasta. Tässä paljastuukin tämän tekstin lopullinen ongelma: Timoteuksen ollessa lapsi Uutta testamenttia ei ollut vielä kirjoitettu, joten Paavali puhuu juutalaisten pyhistä kirjoituksista eli Vanhasta testamentista. Jos 2. Tim. 3:16–17 siis todistaisi jotain Raamatun riittävyydestä, se todistaisi Vanhan testamentin riittävän. Toinen vastaava tapaus on Joh. 20:31, jossa lukee: ”Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden.” Jos tämä todistaisi jotain Raamatun riittävyydestä, se todistaisi pelkän Johanneksen evankeliumin riittävän. Sama ongelma koskee kaikkia raamatunkohtia, joita sola scripturan puolesta voitaisiin yrittää esittää: ne eivät ikinä puhu Raamatusta sellaisena kuin me sen tunnemme.

Johanneksen koko evankeliumi kertoo samoista asioista kuin muut evankeliumit sekä UT:n opetuskirjeet kertovat myös samoista asioista kuin mistä Johanneksen evankeliumi kertoo. UT:n opetuskirjeiden pääsanoma on Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta tapahtunut syntien sovitus, joka vastaanotetaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Johanneksen evankeliumin pääsanoma on Herran Jeesuksen syntien sovitus, jonka kautta ihmiset pelastuvat uskoessaan Jeesukseen.

Tällä tavalla koko UT:n teksti on todistettu Sola Scripturaksi, sillä Johanneksen evankeliumissa luvussa 7 ja jakeissa 38 ja 39 Jeesus käskee ihmisiä uskomaan Häneen, niin kuin Raamattu opettaa. Kuten kirjoitin aikaisemmin, niin Jeesus viittasi tässä kohdassa nimenomaan tuleviin UT:n teksteihin. Herra Jeesus on itse Sola Scriptura opin kehittäjä ja alkuunpanija.

 

Petri Paavola

 

 


 

 

eXTReMe Tracker