Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Suostu koeteltavaksi

 

Olen pitkään mielessäni ajatellut kirjoittaa suostu koeteltavaksi aiheesta. Aihe on tärkeä, sillä yksikään hengellinen palvelutehtävä ei voi toimia Raamatullisesti ja terveellä tavalla ellemme suostu koeteltavaksi. Kirjoitan aiheesta lyhyesti muutamia ajatuksia. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

Koetelkaa kaikki

1 Tess 5:
21 mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
22 karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
23 ¶ Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.
24 Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

1 Kor 13:
8 ¶ Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa.
9 Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista.
10 Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.

Raamattu opettaa koettelemaan kaiken mikä tehdään Herran Jeesuksen nimessä ja mikä koskee Raamatun opetusta, profetoimista, toimintaa seurakunnassa jne. Koettelemisen tarkoitus on löytää ja pitää se mikä on hyvää, eli toisin sanoen oppia ymmärtämään Jumalan sanan totuutta, Jumalan tahtoa sekä oppia tunnistamaan Pyhän Hengen työ ja vaikutus. Koettelemisen kautta opimme myös hylkäämään vääriä oppeja sekä sielullista toimintaa ja valhehenkien manifestaatioita.

Raamatun opetuksen mukaan koettelemisen kautta löydetään totuus, Jumalan tahto ja kaikkea hyvää Herrassa Jeesuksessa ja kyetään tunnistamaan ja hylkäämään valheet, eksytykset sekä valhehenkien toiminta. Tämä johtaa Raamatun opetuksen mukaan pyhityselämän lisääntymiseen.

Silloin kun ja jos seurakunnassa ei koetella asioita, niin koettelemattomuuden kautta monet asiat saatetaan lakaista maton alle tai ojentautua valheen ja eksytyksen mukaan luullen sitä Jumalan työksi. Koetteleminen seurakunnassa uskovien kesken on todella tärkeää, koska se on meille suojaverkko eksytyksiä vastaan, mutta myös antaa meille mahdollisuuden kasvaa uskonelämässä pyhityksessä.

Raamattu opettaa meidän olevan vajavaisia sekä että me uskovina palvelutehtäviemme kautta voimme erehtyä. Tästäkin syystä koetteleminen seurakunnassa on ehdottoman tärkeää. Kyse ei saa olla väärällä tavalla negatiivisesta arvostelusta, vaan rakkaudesta totuuteen, jonka kautta emme tartu kiinni henkilöön, vaan koettelemme Raamatullisesti ja hengellisesti sekä sävyisyyden Hengessä kaiken mitä seurakunnassa tapahtuu. 

Olen huomannut että monet (ei kaikki) uskovat jotka kokevat, että heillä on profetoimisen lahja, niin he luulevat ettei heidän profetoimisessaan ole vajavaisuutta, vaikka Raamatun sana sanoo profetoimisemme olevan vajavaista. Jumalan Henki profetoi täydellisesti, mutta uskova vajavaisuudessaan voi tuoda profetian vajavaisesti, siksi Raamattu sanoo profetoimisemme olevan vajavaista.

Monet uskovat suuttuvat kun heidän profetoimistaan koetellaan. Raamatun opetuksen mukaan kaikki on koeteltava myös jokainen profetia. Kyse ei ole siitä ettemmekö arvostaisi ja rakastaisi profetoivaa uskovaa, sillä totta kai rakastamme ja arvostamme häntä. Koska Jumala on meidän ensimmäinen rakkautemme ja rakastamme Häntä yli kaiken, niin siksi meidän tulee koetella kaikki mitä seurakunnassa tapahtuu, koska Jumala sanassaan kehottaa meitä koettelemaan kaiken ja tämä koskee myös profetoimista. Edellä oleva neuvo ja ohje koskee Raamatun opettamista sekä kaikkea mitä seurakunnassa tapahtuu.

Suostu koeteltavaksi

1 Tim 3:
8 ¶ Niin myös seurakuntapalvelijain tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä,
9 vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa.
10 Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoot, jos ovat nuhteettomat.

Raamattu opettaa, että meidän uskovien tulee suostua koeteltavaksi ennen kuin voimme palvella niissä tehtävissä, joita Herra meille antaa. Jos et suostu koeteltavaksi ja suutut siitä, jos joku koettelee sinun palvelutehtävää Raamatullisesti ja tervehenkisesti, niin et ole vielä valmis palvelemaan  tai sitten et ole saanut tehtävää Jumalalta, vaan olet itse ylentänyt ja ottanut omassa lihassasi tämän tehtävän. Jos et suostu koeteltavaksi, niin voi olla myös niin, ettet ole vielä kypsä palvelemaan, vaikka sinä oletkin saanut Jumalalta kutsun tehtävään. Silloin kun suostut koeteltavaksi, etkä suutu siitä jos sinua koetellaan Raamatullisesti ja tervehenkisesti, niin se todistaa sen, että olet saanut tehtävän Jumalalta ja voit palvella Häntä, niin että se tuottaa kunniaa ja hyvää hedelmää Jumalalle.

Samoin myös silloin kun olemme saaneet kutsun ja varustuksen sekä jo palvelemme Herraa, jossakin palvelutehtävässä, niin silloinkin meidän tulee suostua koeteltavaksi, sillä kaikki uskovat eivät tunne ja tiedä mitä edustamme ja onko palvelutehtävämme tervettä ja Herralta tullutta vai meidän lihamme teko. Jos tällaisessa tilanteessa suutumme, emmekä halua suostua koeteltavaksi, niin olemme vielä epäkypsiä palvelemaan ja meidän tulisi vielä kasvaa Herrassa.

Jaak 3:2 Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa.

Sekin tulee muistaa, että koettelija on voinut erehtyä ja myös koettelijan on suostuttava koeteltavaksi. Joskus voi käydä niin, että koettelijalla on ikään kuin pakkomielle koetella muita, mutta hän ei kuitenkaan itse suostu koeteltavaksi. Me kaikki voimme erehtyä ja olemme Raamatun opetuksen mukaan myös uskovina erehtyväisiä ihmisiä, siksi jokaisen on suostuttava koeteltavaksi, koska se on Jumalan tahto sekä Raamatun opetus.

Suurin eksytys

1 Kor 15:
33 Älkää eksykö. "Huono seura hyvät tavat turmelee."
34 Raitistukaa oikealla tavalla, älkääkä syntiä tehkö; sillä niitä on, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Teidän häpeäksenne minä tämän sanon.

Hebr 12:
1 ¶ Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,
2 silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle.
3 Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne.
4 ¶ Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa, taistellessanne syntiä vastaan,

Olin eräänä päivänä Herran edessä rukouksessa, jossa sydämelleni laskettiin ajatus, että kaikkein suurin eksytys, joka voi uskovaa kohdata on sellainen, jossa uskova luulee ettei hän voi eksyä tai harhautua uskomaan vääriä oppeja sekä hyväksymään valhehenkien manifestaatioita.

Raamattu sanoo, että me kaikki voimme eksyä, siksikin on ehdottoman tärkeätä, että me suostumme koeteltaviksi ja tutkimme omaa tilaamme Herran edessä. Silloin kun uskova ei suostu koeteltavaksi, vaan suuttuu ja käy henkilöön kiinni tai uhkaa Jumalan tuomiolla, jos häntä koetellaan, niin silloin uskova on eksynyt suurimpaan eksytykseen, sillä hän luulee olevansa täydellinen ja erehtymätön. Jos hän ei suostu koeteltavaksi, niin hän on eksynyt myöskin jo siinä, että hän kieltäytyy suostumasta koeteltavaksi, sillä Raamattu opettaa, että meidän tulisi koetella kaikki. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän jokaisen uskovan on suostuttava koeteltavaksi, sillä se on Herran tahto ja Jumalan sanan totuuden opetus.

Koetteleminen täytyy tapahtua hengellisesti toisia kunnioittaen ja kaikessa sävyisyydessä. Henkilöön kiinni käyminen sekä lihallisesti toisesta virheitä etsiminen ei ole Raamatullista koettelemista, vaan lihallista vikojen etsimistä, joka on syntiä Jumalan edessä, jonka vaikutin on hyvin usein oikeassa olemisen tarve (päteminen) ja katkeruus tai kateellisuus sekä oma ylpeys, jonka kautta yritetään korottaa omaa itseään.

Kun meidän keskipisteemme on Herra Jeesus Pyhän Hengen vaikuttamassa rakkaudessa sekä Jumalan sanan totuus, niin silloin opimme kasvamaan uskossa sekä juurtumaan totuuteen ja hylkäämään valheet ja väärät opit sekä valhehenkien manifestaatiot. Meistä ei ole tullut täydellisiä, vaikka saamme kasvaa sitä kohden ja siksi meidän tulee suostua myös koeteltaviksi, koska me voimme eksyä sekä erehtyä ja jos niin on käynyt, niin koettelemisen kautta meidät ohjataan takaisin totuuden tielle ja oikeaan suuntaan. 


 

Petri Paavola 13.10.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769 


 

 

 

eXTReMe Tracker