Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Herran temppeli ja jebusilaisen Ornanin puimatanner

Moni uskovakin ajattelee ettei ole tärkeätä tietää missä Jerusalemin temppelit sijaitsivat. Yleinen käsitys on, että Jerusalemin temppelit sijaitsivat temppelivuoren (Moorian vuori) huipulla. Raamatun sanan todistuksen mukaan Jerusalemin temppelit sijaitsivat Daavidin kaupungissa. Miksi olisi tärkeätä tietää temppelin alkuperäinen sijainti? Kaikki mikä on Raamattuun kirjoitettu Jumalan tekoina, Jumalan sanan totuutena tai Jumalan asetuksena ja käskynä kertoo totuudesta, jonka takana on itse Totuus, eli Herra Jumala. Totta kai jokaiselle uskovalle tulisi olla tärkeätä se mikä on Jumalan sanan ilmoittama totuus, koskee se sitten temppelien sijaintia tai mitä tahansa Raamatun opetusta, sillä Jumala haluaa meidän uskovan totuuteen, ei valheisiin ja ihmisten perinteisiin. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Temppeli sijaitsi jebusilaisen Ornanin puimatantereella

1 Aik 21:
14 Niin Herra antoi ruton tulla Israeliin, ja Israelista kaatui seitsemänkymmentä tuhatta miestä.
15 Ja Jumala lähetti enkelin Jerusalemia vastaan tuhoamaan sitä; ja kun se sitä tuhosi, katsoi Herra siihen ja katui sitä pahaa ja sanoi tuhoojaenkelille: "Jo riittää; laske kätesi alas". Ja Herran enkeli seisoi silloin jebusilaisen Ornanin puimatantereen luona.
16 Kun Daavid nosti silmänsä ja näki Herran enkelin seisovan maan ja taivaan välillä, kädessänsä paljastettu miekka ojennettuna Jerusalemin yli, lankesivat Daavid ja vanhimmat, säkkeihin verhottuina, kasvoillensa.
..........
18 ¶ Silloin Herran enkeli käski Gaadin sanoa Daavidille, että Daavid menisi pystyttämään Herralle alttarin jebusilaisen Ornanin puimatantereelle.
19 Ja Daavid meni sen sanan mukaan, jonka Gaad oli Herran nimeen puhunut.
..........
26 Ja Daavid rakensi sinne alttarin Herralle ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja, ja kun hän huusi Herraa, vastasi Herra tulella, jonka hän lähetti taivaasta polttouhrialttarille.
27 Ja Herra käski enkelin pistää miekkansa tuppeen.
28 Siihen aikaan kun Daavid näki, että Herra oli kuullut häntä jebusilaisen Ornanin puimatantereella, uhrasi hän siellä.

1 Aik 22:1 ¶ Ja Daavid sanoi: "Tässä olkoon Herran Jumalan temppeli ja tässä alttari Israelin polttouhria varten".

Raamattu sanoo, että Herran enkeli oli Herran käskystä tuhoamassa Jerusalemin kaupunkia Daavidin aikana vähän sen jälkeen kun Daavid oli vallannut kaupungin jebusilaisilta. Kun Herran enkelin kädessä oleva miekka oli ojennettuna Jerusalemin yli, niin Herra pysäytti enkelin, joka seisoi silloin jebusilaisen Ornanin puimatantereella  ja käski enkelin lopettamaan Jerusalemin tuhoamisen. Jumala käski Gaadin mennä sanomaan Daavidille, että hän pystyttäisi Herran alttarin jebusilaisen Ornanin puimatantereelle. Daavid meni ja pystytti alttarin jebusilaisen Ornanin puimatantereelle. Raamattu kertoo sen kuinka Daavid sanoi, että Herran temppelin paikka olkoon jebusilaisen Ornanin puimatantereella.

Nature

Daavidin aikainen Jerusalem (Daavidin kaupunki) oli pieni alue Moorian vuoren rinteellä, eikä kaupunki ulottunut Daavidin ja Salomonin aikana Moorian vuoren huipulle (nyk. temppelivuori). Raamatun sanan mukaan jebusilaisen Ornanin puimatanner oli Jerusalemin, sen aikaisen kaupungin sisällä, kaupungin ylemmällä rinteellä, joka ei kuitenkaan ulottunut Moorian vuoren huipulle. Raamatun todistuksen mukaan Salomonin rakennuttama temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa.

Temppeli ja kuninkaan linna

Jer 36:
10 Silloin Baaruk luki kirjasta Jeremian sanat Herran temppelissä, kirjuri Gemarjan, Saafanin pojan, kammiossa, ylemmässä esipihassa, Herran temppelin uuden portin ovella, kaiken kansan kuullen.
11 Kun Miika, Gemarjan, Saafanin pojan, poika, oli kuullut kaikki Herran sanat kirjasta,
12 niin hän meni alas kuninkaan linnaan, kirjurin kammioon, ja katso, siellä istuivat kaikki päämiehet: kirjuri Elisama ja Delaja, Semajan poika, ja Elnatan, Akborin poika, ja Gemarja, Saafanin poika, ja Sidkia, Hananjan poika, ja kaikki muut päämiehet.

Jer 26:10 Kuin Juudan ruhtinaat sen kuulivat, menivät he ylös kuninkaan huoneesta Herran huoneesen, ja istuivat Herran uuden portin eteen. Biblia 1776

Raamattu sanoo, että kun kirjuri Gemarja kuuli Baarukin lukemat Jeremian kirjan sanat Herran temppelissä, temppelin uuden portin ovella, niin Gemarja lähti temppelistä ja meni temppelistä alas kuninkaan linnaan (palatsi). Alkuteksti käyttää sanoja Herran huone, joka tarkoittaa Herran temppeliä ja kuninkaan huone, joka tarkoittaa kuninkaan palatsia.

2 Aik 23:20 Ja hän otti sadanpäämiehet, ja voimalliset, ja kansan hallitsiat, ja kaiken maan kansan, ja vei kuninkaan Herran huoneesta (temppeli) alas ja he menivät ylimmäisen portin lävitse kuninkaan huoneesen (kuninkaan palatsi); ja he antoivat kuninkaan istua valtakunnan istuimelle. Biblia 1776

Raamatun sanan todistuksen mukaan temppeli ja kuninkaan palatsi sijaitsivat vierekkäin. Temppeli ja kuninkaan palatsi sijaitsivat Moorian vuoren huipulta katsottuna eteläisellä vuorenrinteellä, niin että temppeli oli kuninkaan palatsia ylempänä. Yksityiskohta Raamatussa, joka tuo esille sen että temppeli ja kuninkaan palatsi sijaitsivat vierekkäin kumoaa myös sen, että temppeli olisi sijainnut Moorian vuoren huipulla, koska kuninkaan palatsi sijaitsi Daavidin kaupungissa, jonka vieressä oli Herran temppeli.

Nature

Josefus ja apostolien teot

Juutalainen historioitsija Josefus kertoo kuinka Herodeksen aikaisen toisen temppelin muurin ja Antonian linnoituksen muurin välinen etäisyys oli 600 jalkaa (n. 180 m). Josefuksen mukaan roomalainen Antonian linnoitus oli temppeliä korkeammalla, joka tarkoittaa sitä, että Antonian linnoitus oli Moorian vuoren huipulla ja temppeli alempana vuorenrinteellä. Josefuksen mukaan temppelin ja Antonian linnoituksen välille oli rakennettu pylväskäytävä, jota pitkin Rooman sotilaat pääsivät tarpeen vaatiessa temppelialueella ja juutalaiset linnoitukseen.

Nature

Apt 21:
31 Ja kun he tahtoivat hänet tappaa, sai sotaväenosaston päällikkö sanan, että koko Jerusalem oli kuohuksissa.
32 Tämä otti heti paikalla mukaansa sotilaita ja sadanpäämiehiä ja riensi alas heidän luoksensa. Kun he näkivät päällikön ja sotilaat, lakkasivat he lyömästä Paavalia.

Apostolien teot vahvistaa Josefuksen selonteon. Kun Paavali oli tuotu temppelistä ulos temppelialueelle kuohuksissa olleiden juutalaisten toimesta, niin roomalainen päällikkö miehineen lähti linnoituksesta alaspäin kohti temppelialuetta selvittämään mellakkaa. Jos temppeli olisi ollut Moorian vuoren huipulla, niin apostolien teoissa lukisi, että päällikkö sotilaineen olisi rientänyt ylös, mutta Raamattu sanoo heidän rientäneen linnoituksesta alaspäin, koska temppeli oli alempana kuin linnoitus. Raamattu todistaa moninkertaisesti (myös muualla), että temppeli sijaitsi Salomonin aikana Daavidin kaupungissa ja toisen temppelin aikana samassa paikassa ja kuinka Antonian linnoitus sijaitsi temppeliä ylempänä.

Yhteenveto

Nature

Kuvasta yläpuolella tulee esille ensimmäisen temppelin ajan sijainti, jossa Moorian vuoren huipulta etelään päin eteläisellä rinteellä sijaitsi kuninkaan palatsi ja sen vieressä sitä ylempänä oli Herran temppeli. Kun katsomme kuvaa toisen temppelin ajalta, niin näemme Moorian vuoren huipulla Antonian linnoituksen, josta heti etelään alaspäin oli Oofelin alue ja Oofel oli Antonian linnoituksen ja temppelin välissä. Nykypäivän kaivauksista voimme nähdä, että Jeesuksen aikaisen temppelin ja Salomonin aikaisen temppelin maasto oli huomattavasti alempana kuin nykyinen maanpinta. Tämä tarkoittaa sitä, että maasto on laskeutunut aikoinaan paljon jyrkemmin alaspäin vuoren huipulta kuin nykypäivänä.

Raamatun sanan todistuksen valossa Herran temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa. Monet uskovat ihmisetkin vastustavat Raamatun todistusta temppelin sijainnin suhteen ja sanovat, että arkeologiset todisteet ja juutalaisten perimätieto sanoo temppelin sijainneen temppelivuoren huipulla. Juutalaiset olivat poissa Jerusalemista monia vuosisatoja 70 jKr. tapahtuneen maasta karkotuksen tähden. Juutalainen perimätieto ja sellainen arkeologia, joka sanoo temppelin sijainneen temppelivuoren huipulla on pahasti erehtynyt, koska Raamattu todistaa kiistattomasti, että Jerusalemin temppeli sijaitsi Daavidin kaupungissa. Uskovan ihmisen auktoriteetin tulisi olla erehtymätön Jumalan sanan todistus, joka on itsensä Kaikkivaltiaan Jumalan ilmoitus. Olen itsekin erehtynyt uskomaan aikaisemmin, että temppeli olisi sijainnut temppelivuoren huipulla, mutta olen saanut tehdä asiassa parannuksen huomattuani, että Raamatun selvääkin selvempi ilmoitus sanoo temppelin olleen Daavidin kaupungissa.

 

Linkkisuosituksia aiheeseen:
kotipetripaavola.com/ antonian linnoitus ja jerusalem intemppeli
Video Jerusalemin temppelien alkuperäinen sijainti
Video temppeli Daavidin kaupungissa
Video Antonian linnoitus ja Jerusalemin temppeli
Video Antonian linnoitus ja temppeli osa 1
Video Antonian linnoitus ja Jerusalemin temppeli osa 2

 

Petri Paavola 20.11.2019

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
penelope.uchicago.edu/ josephus/war 


 

 

 

eXTReMe Tracker