Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Tuhatvuotisessa valtakunnassa ei uhrata eläinuhreja

 

Kristillisissä piireissä on uskovia, jotka uskovat eläinuhrien toimittamisen palaavan voimaan tuhatvuotisessa valtakunnassa. Raamatun kokonaisopetuksen valossa voimme olla varmoja siitä etteivät eläinuhrit enää palaa takaisin tuhatvuotisessa valtakunnassa. Opetus eläinuhrien palaamisesta häpäisee ja murentaa Herran Jeesuksen sovitustyötä ja Jeesuksen syntiuhria sekä Hänen sovitusvertansa. Tämän tähden on tärkeätä käydä lyhyesti läpi se miksi Jumala ei enää koskaan palauta takaisin eläinuhrijärjestelmää. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan valossa rukouksen kera.

Eläinuhria kannattavien opetuksia ja ajatuksia

Patmos Lähetyssäätiön Leo Meller sanoi taivaan ja maan väliltä ohjelmassa 23.11.2014, että tuhatvuotisessa valtakunnassa toimitetaan eläinuhreja Hesekielin kirjan mukaan. Patmos Lähetyssäätiö tekee monella tavoin tärkeätä hengellistä työtä, eikä minulla ole mitään ketään vastaan Patmos Lähetyssäätiössä. Opetus ja ajatus eläinuhrien palaamisesta tuhatvuotisessa valtakunnassa on kuitenkin todella pahasti Raamatun opetusta sekä Jeesuksen sovitustyötä vastaan ja siksi on syytä ottaa esille nimet ja tahot, jotka ovat tällaisen opetuksen takana.

Gotquestions.org sivuston mukaan eläinuhrijärjestelmä palautetaan tuhatvuotisessa valtakunnassa. Muitakin tahoja on, jotka opettavat eläinuhrien palaamista tuhatvuotisessa valtakunnassa, mutta en kirjoita niistä sen enempää, sillä edellä mainitut kaksi esimerkkiä ovat riittäviä koskien kirjoituksen aihetta. Gotquestion.org sanoo sivullaan, että Hes 43 luvun mukaan eläinuhreja tullaan uhraamaan tulevassa tuhatvuotisessa valtakunnassa, sillä eläinuhrit ovat luonteeltaan muistuttavia, joilla ei ole synnin poistavaa vaikutusta, kuten VT:n eläinuhritkaan eivät voineet ottaa pois ihmisten syntejä.

Hebr 10:
1 ¶ Sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alinomaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydellisiksi.
2 Sillä eikö muutoin olisi lakattu niitä uhraamasta, koska näillä, jotka jumalanpalvelustaan toimittavat, kerran puhdistettuina, ei enää olisi ollut mitään tuntoa synneistä?
3 Mutta niissä on jokavuotinen muistutus synneistä.
4 Sillä mahdotonta on, että härkäin ja kauristen veri voi ottaa pois syntejä.
......................................
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään
.

Jotkut opettavat, että heprealaiskirje 10:11 opettaa ettei eläinuhrit voi poistaa syntejä ja siksi tuhatvuotisessa valtakunnassa voidaan uhrata eläinuhreja muistutukseksi, koska ne eivät voi poistaa syntejä.

Hebr 10:11 tarkoittaa sitä, että VT:n eläinuhrit eivät voi poistaa syntejä siinä mielessä ja ovat muistutus synneistä, koska vain Herran Jeesuksen yksi ainoa uhri on riittävä tuomaan synneistä kertakaikkisen sovituksen, mutta VT:n eläinuhreja tuli suorittaa joka päivä yhä uudelleen.

Kun tutkimme mitä heprealaiskirjeen 10 luku opettaa, niin ymmärrämme sen mitä tarkoittaa jokavuotinen muistutus synneistä eläinuhrien kautta, jotka eivät voi poistaa syntejä.

Koska VT:n laki eläinuhreineen oli vain tulevan varjo, eli varjokuva tulevasta ja paremmasta liitosta Herran Jeesuksen syntiuhrin kautta, niin siksi VT:n aikana jokavuotiset ja päivittäiset uhrit eivät voi tehdä niiden tuojia täydelliseksi. Tästä syystä ne muistuttivat synneistä, eivätkä voi täydellisesti poistaa syntejä, koska eläinuhreja piti suorittaa joka päivä. Kun Herra Jeesus uhrasi itsensä syntiuhrina yhden ainoan kerran, niin sen kautta Häneen uskovat pyhitetään ja tehdään täydelliseksi iankaikkisesti sekä Jeesuksen syntiuhrin kautta tapahtuu täydellinen syntien pois pyyhkiminen sekä anteeksiantamus. Jeesuksen veri ja kuolema poistaa synnit iankaikkisesti yhden ja ainoan uhrin kautta, mutta VT:n aikana yksi uhri ei tehnyt ketään täydelliseksi, eikä täydellisesti poistanut syntejä ja siksi eläinuhreja suoritettiin päivittäin. VT:n eläinuhreilla oli kuitenkin syntejä sovittava merkitys:

3 Moos 17:11 Sillä lihan sielu on veressä, ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen; sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä.

Lev 17:11 For the life of the flesh is in the blood; and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls; for it is the blood that maketh atonement by reason of the life. (Jewish Publication Society Bible - JPS)

Neh 10:
32 ¶ Me sitoudumme suorittamaan vuodessa kolmannes-sekelin palvelusta varten Jumalamme temppelissä:
33 näkyleipiin, jokapäiväiseen ruokauhriin ja jokapäiväiseen polttouhriin, uhreihin sapatteina ja uudenkuun päivinä, juhlauhreihin ja pyhiin lahjoihin, syntiuhreihin sovituksen toimittamiseksi Israelille ja kaikkeen, mikä meidän Jumalamme temppelissä toimitettava on.
34 Me, papit, leeviläiset ja kansa, olemme heittäneet arpaa uhrilahjahalkojen tuomisesta perhekunnittain Jumalamme temppeliin määräaikoina joka vuosi, poltettaviksi Herran, meidän Jumalamme, alttarilla, niinkuin laissa on kirjoitettuna.

Vanhassa liitossa eläinuhrien veren kautta tapahtui syntien sovitus. Eläinuhrin veri tuotti syntien sovituksen, koska lihan elämä on veressä, joka tuottaa sovituksen lihan elämän tähden, sillä kun eläinuhri kuolee ja vuodattaa verensä, niin se tuo syntien sovituksen. Eläinuhrien veri ei kuitenkaan ollut riittävä yhden ja kertakaikkisen uhrin suorittamiseen syntien sovitukseksi ja sen tähden eläinuhreja uhrattiin päivittäin syntien sovitukseksi. Tässä mielessä VT:n eläinuhrit eivät voi poistaa syntejä, eli pyhittää yhdellä ainoalla uhrilla ja siksi eläinuhreja suoritettiin jatkuvasti ja päivittäin, että syntejä saatiin anteeksi. Herran Jeesuksen syntiuhri kumosi vanhan liiton eläinuhrijärjestelmän, sillä Herran Jeesuksen syntiuhrin kautta Jeesus on uhrattu yhden ainoan kerran ja Hänen yksi sekä ainoa uhri pyhittää ja tekee täydelliseksi ne jotka pyhitetään.

Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että VT:n eläinuhreilla oli syntejä sovittava vaikutus ja koska Herran Jeesuksen syntiuhrin kautta VT:n eläinuhrijärjestelmä on kumottu, niin eläinuhrit eivät palaa enää milloinkaan, koska Herran Jeesuksen syntiuhri on iankaikkinen, joka kumoaa iankaikkisesti aikaisemman eläinuhrijärjestelmän. Raamattu sanoo, että Herra Jeesus sai aikaan oman verensä kautta iankaikkisen lunastuksen, jonka kautta saadaan synnit anteeksi:

Hebr 9:
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.
13 Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen,
14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Ef 1:7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

Eläinuhrit eivät palaa enää koskaan

Raamattua tulee ymmärtää hengellisesti sekä myös pelastushistorian aikakausien mukaan. Koska Herran Jeesuksen syntiuhri on iankaikkinen syntien sovitus ja lunastus, niin se tarkoittaa ettei Jumala aseta enää koskaan uudelleen eläinuhrien suorittamista, sillä eläinuhrit eivät olleet vain muistutusta synneistä, vaan niillä oli myös syntejä sovittava merkitys päivittäisten ja jokavuotisten uhraamisten kautta. Opetus ja ajatus, että eläinuhrit palaisivat tuhatvuotisessa valtakunnassa on paha loukkaus Herran Jeesuksen iankaikkista syntien sovittamista kohtaan.

Mark 15:
37 Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä.
38 Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti.

Hebr 8:13 In that he saith, A new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. (KJV) Alkutekstin mukainen käännös

Hebr 9:12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

Kun Herra Jeesus kuoli, niin temppelin esirippu repeytyi kahtia ylhäältä alas asti sen merkiksi, että vanhan liiton järjestys eläinuhreineen oli päättynyt. Herran Jeesuksen syntiuhri ja sovitus oli iankaikkinen, joka tarkoittaa sitä ettei eläinuhrit palaa enää koskaan Jumalan käskystä, ei tuhatvuotisessa valtakunnassa, eikä milloinkaan. VT:n eläinuhreilla oli syntejä sovittava merkitys ja tämä tarkoittaa sitä ettei Jumala koskaan enää palauta eläinuhrijärjestelmää, koska Herran Jeesuksen sovitus oli iankaikkinen. Eläinuhrien palaamisen opetus koskien tuhatvuotista valtakuntaa on Herran Jeesuksen iankaikkisen syntiuhrin halveksumista sekä Jumalan sanan opetuksen vääristämistä sekä väärinymmärtämistä.

Hebr 7:
17 Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".
18 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön
19 -sillä laki ei tehnyt mitään täydelliseksi-mutta sijaan tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa.
20 Ja niinkuin tämä ei tapahtunut ilman valan vannomista-nuo taas ovat papeiksi tulleet ilman heistä vannottua valaa,
21 mutta tämä hänestä vannotulla valalla, sen asettamana, joka hänelle sanoi: "Herra on vannonut eikä ole katuva: ‘Sinä olet pappi iankaikkisesti’" -
22 niin on myös se liitto parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut.
23 Ja noita toisia pappeja on tullut useampia, koska kuolema ei sallinut heidän pysyä;
24 mutta tällä on katoamaton pappeus, sentähden että hän pysyy iankaikkisesti,
25 jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa.
26 Senkaltainen ylimmäinen pappi meille sopikin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut,

Katoamaton Jeesuksen Ylipappeus pysyy iankaikkisesti, joka tarkoittaa sitä että eläinuhrijärjestelmä ei voi enää koskaan palata takaisin, koska Jeesuksen Ylipappeus sekä Hänen syntiuhrinsa on iankaikkinen ja katoamaton, eikä sen rinnalle voida asettaa uudestaan kerran kumottua eläinuhrijärjestelmää.

Herran Jeesuksen iankaikkinen Ylipappeus Melkisedekin järjestyksen mukaan kumosi vanhan liiton säädöksen ja järjestyksen sekä eläinuhrijärjestelmän, joka tarkoittaa sitä ettei Jumala aseta uudestaan eläinuhrijärjestelmää Jeesuksen iankaikkisen Ylipappeuden ja syntiuhrin rinnalle.

Hes 45:17 Mutta ruhtinas toimittakoon polttouhrit, ruokauhrin ja juomauhrin juhlina, uusinakuina ja sapatteina, kaikkina Israelin heimon juhla-aikoina; hän uhratkoon syntiuhrin, ruokauhrin, polttouhrin ja yhteysuhrin toimittaakseen sovituksen Israelin heimolle.

Ne jotka uskovat, että tuhatvuotisessa valtakunnassa uhrataan eläinuhreja perustelevat sen usein, sillä että Hesekielin kirjan tuhatvuotisen valtakunnan eläinuhreilla on synneistä muistuttava merkitys, eikä syntien sovittava merkitys ja siksi tuhatvuotisessa valtakunnassa voidaan uhrata eläinuhreja. Hesekielin kirjan luvuissa 40, 43,44 ja 46 kerrotaan eläinuhreja uhrattavan syntien sovitukseksi. Tämä tarkoittaa sitä, opetus eläinuhrien syntien muistuttavasta merkityksestä ei täsmää Hesekielin kirjan todistuksen kanssa, sillä Hesekielin kirja sanoo eläinuhrien olevan syntien sovitukseksi, ei syntien muistuttamiseksi.

Olen huomannut, että jotkut ihmiset uskovien keskuudessa uskovat ja opettavat, että Hesekielin 40-48 luvut eivät tarkoita vertauskuvallista ja symbolista merkitystä, vaan kirjaimellista merkitystä, jonka mukaan eläinuhrit palaisivat tuhatvuotisessa valtakunnassa. He, jotka uskovat Hesekielin lukujen 40-48 opettavan eläinuhrien palaamisesta eivätkä usko näiden lukujen olevan vertauskuvallista ja symbolista opetusta, vaan kirjaimellista, sanovat ettei tuhatvuotisessa valtakunnassa enää uhrata syntien sovitukseksi, vaan jollakin tavalla muistutuksena ja muistuttamisena.

Hesekielin kirjan luvuissa 40, 43,44 ja 46 kerrotaan eläinuhreja uhrattavan syntien sovitukseksi, joten kun he opettavat tämän olevan kirjaimellista opetusta tuhatvuotisessa valtakunnassa, ei vertauskuvallista ja symbolista, niin he eivät kuitenkaan itsekään usko ja opeta, että tuhatvuotisessa valtakunnassa uhrattaisiin elämiä syntien sovitukseksi. Näin he ajautuvat ristiriitaan opetuksensa kanssa, kun he opettavat Hesekielin temppelin olevan kirjaimellista opetusta, mutta he eivät kuitenkaan halua uskoa Hesekielin kirjan luvuissa 40, 43,44 ja 46 opetettavan eläinuhrien uhraamisesta syntien sovittamiseksi, vaikka näissä luvuissa opetetaan eläinuhrien uhraamista syntien sovitukseksi.

Ainoa oikea vaihtoehto  Hesekielin kirjan lukujen 40-48 opetuksen ymmärtämiseen temppelistä ja sen uhreista on, että ne ovat symbolista ja vertauskuvallista opetusta, sillä eläinuhrit eivät enää palaa takaisin missään muodossa, koska Herran Jeesuksen syntiuhri on iankaikkinen uhri, joka kumosi eläinuhrijärjestelmän.

Hes 45:22 Sinä päivänä uhratkoon ruhtinas omasta puolestansa ja maan kaiken kansan puolesta mullikan syntiuhriksi.

Hesekielin kirjan luvuissa 44,45,46 ja 48 puhutaan ruhtinaasta, jonka jotkut sanovat olevan Jeesuksen tuhatvuotisessa valtakunnassa. Tämä väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska Hesekielin kirjan luvussa 45 kerrotaan kuinka ruhtinas joutuu uhraamaan syntiuhrin itsensä ja kansan puolesta. Herra Jeesus on synnitön, eikä Hänen tarvitse uhrata itsensä puolesta syntiuhria. Tämä tarkoittaa sitä, että Hesekielin kirjan ruhtinas ei ole Herra Jeesus.

Jos Hesekielin kirjan ruhtinas tarkoittaisi Messias Jeesusta, niin sekin todistaisi sen puolesta, että Hesekielin temppelin uhri- ja palvelujärjestys ovat vertauskuvia, eivät kirjaimellinen ilmoitus, sillä Jeesus ei voi uhrata omasta puolestaan syntiuhria, koska Hän on synnitön sekä täydellinen. Jeesus uhrasi Golgatalla syntiuhrin maailman syntien tähden, ei itsensä tähden, eikä Hän voisi milloinkaan missään yhteydessä suorittaa omasta puolestaan syntiuhria.

Ainoa mahdollinen selitys Hesekielin kirjan tuhatvuotisen valtakunnan temppeli ja eläinuhri opetukselle on vertauskuvallinen opetus, jonka mukaan temppeli ja siinä uhrattavat uhrit ovat vertauskuvia eivät kirjaimellisia eläinuhreja, sillä Jeesuksen syntiuhri kumosi iankaikkisesti eläinuhrit ja vanhan liiton temppelijärjestyksen.

Kaikki tuhatvuotista valtakuntaa koskevat Raamatun kohdat, jotka opettavat eläinuhreista on ymmärrettävä symbolisesti Herran Jeesuksen syntiuhrin esikuvina, ei kirjaimellisena opetuksena, koska sitä minkä Jumala on kumonnut pelastushistoriassaan, niin sitä Hän ei enää uudelleen pystytä ja aseta voimaan.

Israeliin rakennettava kolmas temppeli ja sen eläinuhrijärjestelmä tässä armontalouskaudessa ei ole Jumalan tahto, vaan juutalaisten kapinallinen hanke Jumalaa ja Herran Jeesuksen sovitustyötä vastaan. Kolmas temppeli tulee tuhoutumaan lopunajan ahdistuksen aikana sekä Raamatun sanan profetian mukaan jäljelle jäänyt Israelin kansan kolmasosa tekee päivien lopulla Jaakobin ahdistuksen aikana parannuksen ja uskoo Herran Jeesuksen olevan Herra, Messias ja Pelastaja.


 

 

Petri Paavola 30.4.2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
patmos.studio24.fi/media
gotquestions.org 


 

 

 

eXTReMe Tracker