Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Uskovan vapaus Herrassa Jeesuksessa

 

Room 6:18 ja että te synnistä vapautettuina olette tulleet vanhurskauden palvelijoiksi!


Room 6:22 Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä.


Room 8:2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Uskova on vapautettu synnin orjuudesta ja synnin harjoittamisesta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen Pyhässä Hengessä Jumalan armosta. Tämä on tietenkin kasvuprosessi, jossa opimme hylkäämään syntiä ja kasvamaan uskossa sekä elämään koko ajan syvällisemmin  Jumalan tahdon mukaisesti. Uskova on myös vapautettu elämään ja kasvamaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen Pyhässä Hengessä  Jumalan sanan opetuksen mukaan. Vapaus ei siis tarkoita vapautta elää synnissä tai päättää miten itse haluaa elää uskossa ja mitä ja miten haluaa noudattaa Jumalan sanan opetuksia.

 

Vapaus Kristuksessa tarkoittaa, että olemme vapautetut elämään Jumalan tahdon mukaisesti tässä nykyisessä maailmanajassa. Olemme vapautetut uskonnollisista perinnäissäännöistä, jotka ovat Jumalan sanan vastaisia, eli meidän ei tarvitse uskoa ja noudattaa epäraamatullisia perinteitä. Uskovan vapauteen kuuluu myös se että saamme oppia elämään Kymmenen Käskyn opetuksen mukaisesti, joka on Jumalan Laki, jonka Herra Jumala on itse omin käsin kirjoittanut laintauluihin.

 

Vapaus syödä

1 Kor 8:
6 niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.
7 ¶ Mutta ei ole kaikilla tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikäänkuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä.
8 Mutta ruoka ei lähennä meitä Jumalaan; jos olemme syömättä, emme siitä vahingoitu; jos syömme, emme siitä hyödy.
9 Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille loukkaukseksi.
10 Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, aterioivan epäjumalan huoneessa, eikö hänen omatuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalille uhratun syömiseen?
11 Sinun tietosi kautta turmeltuu silloin tuo heikko, sinun veljesi, jonka tähden Kristus on kuollut.
12 Mutta kun te näin teette syntiä veljiä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omaatuntoaan, niin teette syntiä Kristusta vastaan.
13 Sentähden, jos ruoka on viettelykseksi veljelleni, en minä ikinä enää syö lihaa, etten olisi viettelykseksi veljelleni.


Uudessa Liitossa ei ole enää voimassa vanhan liiton ruoka-säädökset, siksi tässä kohden on myös vapaus syödä tai olla syömättä. Alkuseurakunnan aikana oli epäjumalille uhrattua uhrilihaa, josta Paavali opetti ettei se saastuta uskovaa jos hän syö sitä, eli sekin oli sallittua uskovalle. Mutta siinä tapauksessa, jos se oli jollekin toiselle uskovalle loukkaukseksi, niin silloin tuli ottaa hänet huomioon ja olla syömättä tuollaista ruokaa. Paavali sanoi että ruoka ei lähennä meitä Jumalaan ja Biblia (vanha käännös) sanoo että ruoka ei saata meitä otolliseksi Jumalan edessä. Tämä on hyvä muistaa.

 

Heikkouskoinen ja ruoka

Room 14:
1 ¶ Heikkouskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä.
2 Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia.
3 Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa.
4 Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu; mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään.
5 Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä; kukin olkoon omassa mielessään täysin varma.
6 Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden; ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa; ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa.

..................................
16 Älkää siis antako sen hyvän, mikä teillä on, joutua herjattavaksi;
17 sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.
18 Joka tässä kohden palvelee Kristusta, se on Jumalalle otollinen ja ihmisille kelvollinen.
19 Niin tavoitelkaamme siis sitä, mikä edistää rauhaa ja keskinäistä rakentumistamme.
20 Älä ruuan tähden turmele Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta sille ihmiselle, joka syö tuntoansa loukaten, se on pahaa.
21 Hyvä on olla lihaa syömättä ja viiniä juomatta ja karttaa sitä, mistä veljesi loukkaantuu tai joutuu lankeemukseen tai heikoksi tulee.


Tämän kohdan jotkut ymmärtävät vahingollisesti väärin. Jotkut opettavat, että uskovan tulee elää niin ettei ole heikkouskoiselle loukkaukseksi ja siksi tulee välttää ruokia ja juomia, jotka on heikkouskoiselle loukkaukseksi. Tuo opetus on totta, että näin tulee tietenkin tehdä, jos jollakulla on ruoka-alueella ongelmia joiden tähden hän voi loukkaantua.

 

Raamattu opettaa kuitenkin, että meidän jokaisen tulisi kasvaa uskossa ja tämä merkitsee myös sitä, että Jumalan tahto on kasvattaa heikkouskoisesta kypsä uskova, joka ei loukkaannu ruuan tähden. Eli heikkouskoisuus ja hänen loukkaantuminen ruuan tähden ei saisi olla pysyvä koko eliniän kestävä tila, vaan hänen tulisi kasvaa ja kypsyä ymmärtämään, että meillä on vapaus syödä tai olla syömättä, eikä meidän tarvitse loukkaantua kehenkään ruuan tähden sen jälkeen kun olemme uskossa kasvaneet ja kypsyneet.

 

Joskus tuntuu siltä kuin jotkut opettavat ja ajattelevat, että heikkouskoisuus on ikään kuin pysyvä tila ja siltä pohjalta he opettavat tätä kohtaa. Uskossa on aina kysymys kasvusta ja heikkouskoisia tulee opettaa ja kasvattaa antaen heille aikaa kasvaa, heitä ei saa väkipakolla muuttaa, vaan antaa Herran muuttaa ja kypsyttää heitä.

Itse asiassa Paavali sanoo tuossa alkujakeissa näin: "Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö; ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö." Tämä kohta sisältää sen opetuksen, että Jumalan tahto on että joka syö ei saa tuomita sitä joka ei syö ja joka ei syö ei saa tuomita sitä joka syö. Koska ruuan suhteen Uudessa Liitossa on vapaus syödä tai olla syömättä.

 

Vapauteen Kristus vapautti

Gal 5:
1 ¶ Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.
2 Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi.
3 Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain.
4 Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta.
5 Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta.
6 Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.


Jotkut koittavat vielä nykyäänkin iestää uskovia vanhan liiton lain alaisuuteen. Kristus vapautti meidät vapauteen, jossa meidät on vapautettu vanhan liiton järjestyksestä, koska vanha liitto on kumottu. Vapaus Kristuksessa on uskoa, jossa vaikuttaa Jumalan rakkaus Pyhän Hengen voiman kautta. Minua siunaa Kristuksen vapaudessa se, että Hän antaa meille voiman Pyhän Hengessä Jumalan ja lähimmäisen rakastamiseen sekä rakkauden elää Jumalan käskyjen mukaan Uuden Liiton järjestyksen mukaan.

Jes 61:
1 ¶ Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,
2 julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,
3 panemaan Siionin murheellisten päähän-antamaan heille-juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan; ja heidän nimensä on oleva "vanhurskauden tammet," "Herran istutus"; hänen kirkkautensa ilmoitukseksi.


Evankeliumi ja siihen uskominen tuo vapauden synnin ja saatanan vallasta. Tämä vapaus eheyttää rikkimenneet sydämet, lohduttaa murheellisia, antaa iloa murheen sijaan, tuo ylistyksen masennuksen sijaan jne. Vapaus Kristuksessa on mahtava asia, joka on kuitenkin kasvua Jumalan rakkauden ja totuuden kautta, jossa pikkuhiljaa oppia yhä enemmän elämään Kristuksen vapaudessa, amen, kiitos Herralle.

 

Kaikki on luvallista

1 Kor 10: 23 ¶ "Kaikki on luvallista," mutta ei kaikki ole hyödyksi; "kaikki on luvallista," mutta ei kaikki rakenna.

Tekstiyhteys osoittaa, että on kyse ruuasta, myös epäjumalille uhratusta ruuasta. Tekstiyhteys osoittaa että on luvallista syödä kaikkea kyselemättä mitään, mutta jos paikalla on heikkouskoinen, niin hänen omantunnon tähden on parempi olla syömättä. Ruuan suhteen kaikki on siis luvallista, mutta kaikki mikä on luvallista ruuan suhteen ei ole hyödyllistä tai tarpeellista kuten Biblia kääntää. Kaikki on ruuan suhteen luvallista, mutta kaikki ruuan suhteen ei rakenna, jos toinen siitä loukkaantuu. Näin tämän ymmärrän, että tämä luvallisuus tarkoittaa ruokaa ja sen koko tekstiyhteys paljastaa.

Kyse ei voi olla Jumalan sanan opillisesta opetuksesta, sillä kaikki Jumalan sanan opetus on hyödyllistä ja rakentavaista. Olen kuullut joidenkin sanoneen tästä kohdasta siten, että heille on kaikki luvallista myös synti, mutta se synti ei ole hyödyksi eikä rakenna, mutta kuitenkin luvallista, koska kaikki on luvallista. Edellä oleva opetus ja ajatus on epäraamatullinen ja väärä sekä vahingollinen opetus. On täysin selvää kun lukee koko tekstiyhteyden, niin on kyse ruuan suhteen luvallisuudesta. Raamatun kokonaisopetuksen mukaan synnin tekeminen, epäraamatulliset perinteet jne. eivät ole luvallista, vaan syntiä. Uskovalle on luvallista uskoa Jumalan sanan totuuden mukaan.

 

Epäjumalille uhrattu

Apt 15:
28 Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät:
29 että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!"


Epäjumalille uhrattua on alkutekstissä yksi sana eidolothuton, joka tulee sanoista eidolon ja thuo. Eidolon tarkoittaa kuvaa, epäjumalaa, epäjumalan palvomista ja samankaltaisuutta. Thuo tarkoittaa tappamista, uhraamista ja uhria.

Eidolothuton tarkoittaa kuva-uhria, jotakin asiaa jonka uhraa epäjumalalle. Minä näen, että jakeessa 29 eidolothuton tarkoittaa kaikkia asioita joita epäjumalille uhrataan. Ruoka oli vain yksi asia, joka kuului epäjumalanpalveluun kuuluviin uhreihin ja tähän epäjumalille uhrattuihin asioihin kuului monta asiaa sekä myös epäjumalaan uskominen ja epäjumalan palvominen kuuluivat kiinteästi epäjumalanuhreihin. Uskon, että tässä oli kyse enemmänkin siitä, että uskova ei palvoisi ja uskoisi epäjumalia ja sellaisesta kaikesta tuli vetäytyä. Uskon että sana eidolothuton ei tässä kohden tarkoita yksistään epäjumalille uhrattua ruokaa, vaan epäjumalanpalvelusta, sille uhraamista ja palvomista.

Paavali opetus epäjumalille uhratun syömisestä ei ollut suoranainen opetus ja kehotus syödä sitä, vaan että ruoka ei lähennä Jumalaan eikä ruoka voi saastuttaa ja turmella ihmisen mieltä. Siksi tässäkin kohden oli vapaus syödä kaikkea mitä eteen laitetaan. Heikkouskoisten tähden Raamattu ei painota tätä asiaa eikä kehottamalla kehota ja opeta syömään epäjumalille uhrattua, vaan välttelemään sitä heikkouskoisten tähden ja varsinkin silloin jos on heikkouskoisten seurassa. Paavali opetus sisälsi Kristuksen vapauden, jonka mukaan kypsä uskova voi elää, mutta emme saa opettamalla opettaa ihmisiä syömään epäjumalille uhrattuja ruokia, sekin on Raamatun ja UT:n selkeä opetus.

Veren syönti on myös kiellettyä Uudessa Liitossa, koska Jumala antoi veren alttarille syntien sovitukseksi ja veren tehtävä on ylläpitää lihan elämää, niin siksi verta ei saa syödä. Lihasta, josta ei ole verta laskettu ulos ei saa syödä. Samoin annettiin käsky välttää haureutta. Uuteen Liittoon kuuluu tietenkin myös paljon muita asioita, joita tulee välttää kuin nämä neljä asiaa. Uuteen Liittoon kuuluu myös tietenkin se että pyrimme elämään Kymmenen Käskyn mukaan ja sen mukaan mikä kuuluu Uuden Liiton järjestykseen.

 

Se miksi nämä neljä asiaa olivat esillä tässä kohden johtui siitä apostolit ja vanhimmat näkivät, että näillä neljällä alueella pakanauskovilla oli ongelmia ja vaikeuksia, eli he olivat syöneet verta sekä lihaa josta verta ei laskettu, sekä heillä oli epäjumalanpalvelusta sekä haureutta, joita he eivät ymmärtäneet synteinä. Siksi niihin puututtiin, mutta on sanomattakin selvää, että Uuden liiton järjestykseen kuuluu myös paljon muuta kuin pelkästään nuo mainitut neljä asiaa.

Apt 15: 5 Mutta fariseusten lahkosta nousivat muutamat, jotka olivat tulleet uskoon, ja sanoivat: "Heidät on ympärileikattava ja heitä on käskettävä noudattamaan Mooseksen lakia".

Alunperin kyse oli siitä, että fariseusten lahkosta muutamat uskoontulleet vaativat pakanoita ympärileikkauttamaan itsensä sekä pitämään koko Mooseksen lain (613). Apostolit ja vanhimmat kumosivat näiden fariseuksen lahkon uskovien vaatimuksen ja näin osoittivat sen, että vanha liitto oli kumottu.

 

Linkkisuositus:
http://www.kotipetripaavola.com/kts. - Vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen


Petri Paavola 2011

 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon

 

 

website statistics

eXTReMe Tracker