Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Uskovalle ja uskomattomalle avioliitosta

Kun ihminen tulee uskoon (Raamatullinen usko Herraan Jeesukseen), niin se on usein hänelle ja hänen läheisilleen iso ja hämmentävä elämänmuutos. Käsittelen ja lähestyn tätä asiaa lyhyesti muutamien erittäin tärkeiden näkökulmien kautta. Kirjoituksessa tuon esille niin uskovalle kuin uskomattomalle aviopuolisolle näkökulmia, joita he eivät kumpikaan usein huomaa. Jos näitä asioita ei ymmärrä, eikä näe asiaa pitemmällä aikavälillä, niin silloin tulee isoja ongelmia ja joskus jopa ratkaisemattomia ongelmia. Jos suostuu näkemään asiat pitemmällä aikavälillä, niin silloin avioliitto pelastuu ja molemmat saavat elää onnellisesti yhdessä keskinäisessä avioliitossaan. Kirjoitukseni on kirjoitettu nimenomaan sellaisille aviopareille, jotka ovat menneet yhteen, niin ettei kumpikaan ole ollut uskossa, mutta toinen puoliso on tullut uskoon avioitumisen jälkeen (Raamatullinen usko Herraan Jeesukseen), jonka seurauksena uskoontulo on tuonut hankaluuksia sekä ikäviä kokemuksia molemmille aviopareille.

Tiedän paljon onnellisia tapauksia parisuhteissa, joissa toinen on tullut uskoon Herraan Jeesukseen. Jokainen suhde jossa toinen tulee uskoon ei tuo mukanaan ongelmia, hämmennystä tai ahdistusta. Joissakin suhteissa uskomaton aviopuoliso ymmärtää ja hyväksyy puolisonsa uskoontulon. Kaikissa parisuhteissa uskoon tuleminen ei kuitenkaan suju ongelmitta ja siksi on tärkeätä kirjoittaa tästä aiheesta.

Yhteentörmäys voi olla raju kun toinen aviopuoliso tulee uskoon ja esim. avioerosta kärsivät lapset sekä molemmat vanhemmat. Siksi on ehdottoman tärkeä tietää, että aviopuolison uskoon tuleminen ei olekaan maailmanloppu, sillä se voi olla suhdetta rikastuttava sekä lujittava asia ja itse asiassa sitä se myös on silloin kun uskova suostuu Raamatulliseen uskon kasvun prosessiin.

Uskoon tuleminen

Ihmisen uskoon tuleminen (Raamatullinen usko Herraan Jeesukseen) mullistaa hetkeksi koko hänen elämänsä, sillä monet entiset arvot menettävät merkityksensä ja hän alkaa opettelemaan elämistä monenlaisten uusien arvojen kanssa. Vasta uskoon tullut ihminen ei kykene sisäistämään heti kaikkea eikä elämään uusien Raamatullisten arvojen mukaisesti. Hänen sydämessään voi olla todella iso ristiriita ja hämmennys vanhojen ja uusien arvojen kanssa. Hän on epävarma uskontien alussa ja hyvin usein saattaa käyttäytyä epäkypsällä tavalla.

Epävarmuus uskontien alussa

Epäkypsä käyttäytyminen näkyy esim. siinä kuinka hän saattaa painostaa tai hiillostaa hänen uskomatonta aviopuolisoaan tulemaan uskoon. Hän ei kykene kohtamaan tätä uutta tilannetta Jumalan rakkauden ja totuuden kautta, johon kuuluu lähimmäisen kunnioittaminen ja rakastaminen. Siksi hän on kärsimätön sekä taitamaton ja sen tähden hän saattaa painostaa uskomatonta aviopuolisoaan tulemaan uskoon. Hänellä on hyvä pyrkimys ja hän haluaa toiselle pelkkää hyvää, mutta kasvamattomuutensa tähden hän toimii taitamattomasti ja voi ahdistaa ja painostaa uskomatonta aviopuolisoaan uskon asioilla.

Terve uskonkasvu tuo kypsyyden

Raamatullinen ja terve usko kasvattaa uskovaa koko ajan syvällisemmin ymmärtämään ja elämään Jumalan rakkauden ja totuuden mukaisesti. Tämän kasvun aikana hän oppii olemaan painostamatta uskomatonta aviopuolisoaan uskon asioilla ja antaa puolisonsa elää rauhassa omaa elämäänsä. Millaiseksi uskova aviopuolisosi kasvaa uskon elämässään on aihe, jota tutkimme seuraavaksi. 

Uskovan miehen kasvu ja kypsyminen

Ef 5:
22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
28 Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,
30 sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
31 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."
32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
33 Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.

Terve ja Raamatullinen usko kasvattaa uskovan miehen rakastamaan vaimoaan samalla tavalla kuin Herra Jeesus rakastaa seurakuntaansa. Tämä tarkoittaa sitä, että uskova mies oppii rakastamaan ja arvostamaan vaimoaan ja pyrkii kaikessa toimimaan siten, että hän ottaa huomioon sen mikä on vaimolle parhaaksi ja kaikissa tilanteissa suhteessa vaimoonsa uskova mies toimii siten, että hän kohtelee vaimoaan parhaalla mahdollisella tavalla. Vaimon on turvallista olla tällaisen miehen vaimona. Otan muutaman käytännön esimerkin uskovan miehen toiminnasta, kun hän on kasvanut uskossaan rakastamaan vaimoaan niin Herra Jeesus rakastaa seurakuntaa:

Uskova aviomies ei petä (haureellinen seksi) vaimoaan toisen ihmisen kanssa, koska haureuden harjoittaminen on synti ja uskova aviomies haluaa rakastaa vain omaa vaimoansa. Uskova aviomies ajattelee koko ajan vaimonsa parasta, antaen vaimolleen kaiken sen tuen, turvan ja suojan, jota hän tarvitsee. Uskova aviomies arvostaa vaimoaan ja pyrkii tukemaan ja kannustamaan vaimoaan asioissa, jotka ovat vaimolle tärkeitä. Uskova aviomies tuntee syvää kunnioitusta vaimoaan kohtaan, eikä halua loukata häntä millään tavalla. Vaimo on uskovan miehen jatkuva rakkauden kohde, jota mies rakastaa kaikesta sydämestään, eikä miehen rakkaus sammu vaimoaan kohtaan, sillä rakkaus vaimoa kohtaan kasvaa päivä päivältä ja vuosi vuodelta uskovan miehen sydämessä.

Uskovan vaimon kasvu ja kypsyminen

Ef 5:
22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
28 Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,
30 sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
31 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."
32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
33 Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.

Terve ja Raamatullinen usko kasvattaa uskovan vaimon rakastamaan ja kunnioittamaan aviomiestänsä. Tämä tarkoittaa sitä, että uskova vaimo oppii rakastamaan ja arvostamaan aviomiestään ja pyrkii kaikessa toimimaan siten, että hän ottaa huomioon sen mikä on miehelle parhaaksi ja kaikissa tilanteissa suhteessa mieheensä uskova vaimo toimii siten, että hän kohtelee miestään parhaalla mahdollisella tavalla. Miehen on hyvä olla tällaisen vaimon miehenä. Otan muutaman käytännön esimerkin uskovan vaimon toiminnasta, kun hän on kasvanut uskossaan rakastamaan ja kunnioittamaan miestään:

Uskova vaimo ei petä (haureellinen seksi) miestään toisen ihmisen kanssa, koska haureuden harjoittaminen on synti ja uskova vaimo haluaa rakastaa vain omaa miestänsä. Uskova vaimo ajattelee koko ajan miehensä parasta, rakastaen miestään kaikesta sydämestään. Uskova vaimo arvostaa miestään ja pyrkii tukemaan ja kannustamaan miestään asioissa, jotka ovat hänen miehelleen tärkeitä. Uskova vaimo tuntee syvää kunnioitusta miestään kohtaan, eikä halua loukata häntä millään tavalla. Mies on uskovan vaimon jatkuva rakkauden kohde, jota vaimo rakastaa kaikesta sydämestään, eikä vaimon rakkaus sammu miestään kohtaan, sillä rakkaus aviomiestä kohtaan kasvaa päivä päivältä ja vuosi vuodelta uskovan vaimon sydämessä.

Muutama ajatus uskomattomalle aviopuolisolle

Ymmärrän sinua kun ja jos olet kokenut kirjoituksessani kuvaamia asioita. On varmasti aikamoinen järkytys kun aviopuolisosi on tullut uskoon, jos hän alkanut painostamaan sinua uskonasioilla, eikä hän halua enää tehdä monia asioita, joita olette aikaisemmin tehneet yhdessä. Toivoisin sinun ymmärtävän, että uskoon tullut aviopuolisosi uskon myötä on joutunut sydämessään hyvin ristiriitaiseen tilanteeseen sekä epävarmuuden tilaan, kun hän yrittää oppia ymmärtämään ja elämään Raamatullisten arvojen mukaisesti.

Uskovan aviopuolison outo käytös tai haluamattomuus tehdä asioita, joita ennen teitte yhdessä, johtuu siitä että hän tullut uskoon, eikä hän uskontiensä alussa osaa vielä kaikessa elää niin kuin Raamatun mukaan tulisi elää ja siksi hän saattaa tuntua sinusta hankalalta sekä ahdistavalta. Uskoon tullut puolisosi ei kuitenkaan jää epävarmuuteen uskossaan, vaan tulee kasvamaan terveeseen ja vastuulliseen uskoon. Siksi on tärkeätä, että annat hänelle aikaa uskon kasvussa. Kun hän on kasvanut terveeseen Raamatulliseen uskoon, niin et voisi saada itsellesi parempaa aviopuolisoa, sillä kun on hän kasvanut ja kypsynyt uskossa, niin hän rakastaa ja arvostaa sinua tavalla, jota et voi saada ja kokea ihmisen kautta, joka ei usko Herraan Jeesukseen.

Uskova aviopuolisosi ei ole seonnut, eikä häntä tarvitse viedä psykiatrien puheille. Uskovalla aviopuolisollasi voi olla sydämessään epävarmuus sekä hämmennys entisen ja uuden (uskon elämä) elämän arvojen välillä. Terveen uskon kautta epävarmuus ja hämmennys poistuvat ja tilalle tulee rauha, tasapaino sekä todellinen rakkaus ja kunnioitus sinua kohtaan.

Älä ota avioeroa puolisostasi, vaan anna hänelle aikaa kasvaa uskossaan. Jos teillä on pieniä lapsia, niin lapset kärsivät aina kaikkein eniten avioerosta, ajattele myös lastesi parasta. Ole viisas ja odota, niin tulet saamaan palkinnoksi aviopuolison, joka rakastaa ja arvostaa sinua kaikesta sydämestään sen jälkeen kun hän kasvanut ja kypsynyt uskossaan Herraan Jeesukseen.

Joissakin tilanteissa uskomaton aviopuoliso kieltää uskovalta aviopuolisoltaan yhteydenpidon uskovien kanssa (seurakunta, uskovat ystävät jne.), jonka seurauksena hän vaikeuttaa uskovan aviopuolisonsa kasvamista terveeseen uskoon. Kun ja jos kiellät puolisoltasi uskovien yhteyden, niin jätät hänet samanlaiseen tilanteeseen kuin vastasyntyneen lapsen, jolta riistetään vanhemmat ja hänet jätetään heitteille tulemaan toimeen omillaan. Uskon elämä on kasvuprosessi, jonka alkumetreillä uskovien yhteys on erityisen tärkeää, koska vasta uskoon tullut ihminen ei kykene kasvamaan uskossa omin päin ja voi olla siksi tilassa, jossa rikkinäisyys, epävarmuus sekä tietyissä asioissa vääristynyt usko saa sijaa hänen sydämessään. Jos eristät puolisosi uskovien yhteydestä, niin sinä olet syypää hänen kasvamattomuutensa ja sitä kautta myös monenlaisiin ongelmiin, joita voi tulla puolisosi kautta, kun hän ei ymmärrä uskon elämää kaikissa asioissa oikealla tavalla.

Siksi on ehdottoman tärkeätä antaa puolisosi tavata uskovia ystäviä, sillä he auttavat ja tukevat puolisoasi kasvamaan terveessä uskossa, johon kuuluu myös sinun rakastaminen ja kunnioittaminen. Älä sahaa oksaa poikki, jossa istut, vaan anna puolisollesi mahdollisuus kasvaa uskossaan, sillä se on myös sinun parhaaksesi.

Silloin kun olet tilanteessa, jossa koet erittäin hankalaksi yhdessä elämisen avioliitossa uskovan aviopuolison kanssa, niin houkutus avioeroon ja uuteen parisuhteeseen on usein melko suuri. Kun ihminen elää vaikeassa tilanteessa, niin hän usein myös sokeutuu eikä näe sitä kuinka uusi suhde voi olla vieläkin huonompi vaihtoehto kuin nykyinen suhde uskovan kanssa.  Kaikkein paras vaihtoehto on antaa aikaa uskovalle aviopuolisolle kasvaa uskossaan, koska kun hän on kasvanut uskossaan aikuiseksi ja terveeseen uskoon, niin hänestä tulee sinulle kaikkein paras mahdollinen aviopuoliso. Älä tee sitä virhettä, että otat avioeron, koska sillä tiellä rikot oman ja lastesi elämän.

Avioero tilanteessa puolisot alkavat kiistelemään tai koittavat sopia lasten huoltajuudesta. Asioita koitetaan ratkoa lähinnä aikuisten tarpeista käsin siten, että kumpikin saisi oikeuden tavata lastaan yhteishuoltajuuden kautta tai kiista voi tulla jopa siitä, että kumpi saisi lasten yksinhuoltajuuden. Lapsen etu ja oikeus ei koskaan tapahdu avioero tilanteissa, sillä lapsella pitäisi olla oikeus elää yhdessä joka päivä äitinsä ja isänsä kanssa. Avioerossa perheensä hylkääjä riistää lapsen oikeuden elää yhdessä biologisten vanhempiensa kanssa. Älä riistä lapseltasi oikeutta elää joka päivä yhdessä äitinsä ja isänsä kanssa.

Muista myös se että moni rikkinäinen ihminen saalistaa itselleen uutta parisuhdetta. Tällainen saalistaja haluaa rikkoa toisten avioliiton ja ajattelee vain itseään. Kun ja jos avaudut hänelle, niin hän haluaa rikkoa liittosi ja saalistaa sinut itselleen. Kun ja jos lankeat saalistajan ansaan, niin joudut kohtaamaan hänessä olevan rikkinäisyyden ja voit joutua paljon suurempaan ja hankalampaan asemaan kuin aikaisemmassa suhteessasi. Muista myös se että tällainen saalistaja ei yleensä eheydy, vaan elää rikkinäisyydestään käsin tehden toisen elämän hankalaksi. Muista myös sekin että uskova aviopuolisosi kasvaa koko ajan uskossa ja kehittyy sekä kypsyy rakastamaan ja kunnioittamaan sinua yhä syvällisemmin. Älä ota avioeroa uskovaisesta aviopuolisostasi, vaan anna hänelle aikaa kasvaa, niin tulet huomaamaan kuinka viisaan päätöksen olet tehnyt. 

Eräs suhdetta negatiivisesti hiertävä asia tulee helposti uskovan ja uskomattoman avioliittoon kun uskova sanoo Jumalan olevan ykkönen hänen elämässään ja aviopuoliso tulee vasta kakkosena. Se mitä uskova oikeasti tarkoittaa on se että kun uskova rakastaa Jumalaa, niin sen jälkeen hän myös kykenee rakastamaan kaikella sydämellään puolisoaan sekä asettaa puolisonsa ykköseksi muihin ihmissuhteisiin nähden. Uskontiensä alussa uskovalla voi vääristyä tämä suhde Jumalaan ykkösenä siten että hän uhraa kaiken aikansa uskonasioille ja eikä anna huomiota ja aikaa puolisolleen. Mutta kun uskova Jumalan armosta kasvaa ja kypsyy uskossaan, niin hän oppii asettamaan puolisonsa ykköseksi ihmissuhteissaan sekä sydämestään rakastaa, huomio ja antaa aikaansa puolisolleen.

Muutama ajatus uskovalle aviopuolisolle

Jos olet avioliitossa ja juuri uskoon tullut tai vähän aikaa uskossa ollut ja tunnistit olevasi sellainen, joka painostaa, ahdistelee tai koitat käännyttää puolisoasi tulemaan uskoon, niin haluan sanoa sinulle muutaman asian. Painostaminen, ahdisteleminen sekä pakkokäännyttäminen ei ole Raamatullista eikä Jumalan tahto. Ymmärrän sinun hätäsi puolisosi sielun pelastumisesta. Sinun on kuitenkin hyväksyttävä eräs asia. Koska olet aviosuhteessa, niin Jumala tahtoo että kunnioitat ja rakastat puolisoasi siitä huolimatta, vaikka hän ei tulisi koskaan uskoon.

Pyydä anteeksi puolisoltasi ne asiat, joissa olet painostanut häntä uskon asioilla tai tehnyt muuten väärin. On erittäin todennäköistä, että uskomaton aviopuolisosi tulee myöskin pyytämään sinulta anteeksi vääriä asioita, joita hän on sinulle tehnyt, jos sinä itse suostut pyytämään häneltä anteeksi ja elämään anteeksiantamuksessa häntä kohtaan sekä suostut rakastamaan häntä koko ajan sen mukaan kuinka Jumala antaa sinulle ymmärrystä ja voimia.

Tutki rukoillen Raamattua, että opit ja kasvat käytännössä elämään aviomiehenä/aviovaimona Raamatun opetuksen mukaisesti. Jos olet ajautunut epäterveeseen uskovien yhteyteen, niin jätä se yhteisö ja rukouksessa etsiydy terveeseen uskovien yhteyteen.

Jumalan rakkauden ja totuuden kautta uskomaton aviopuolisosi voi tulla myös uskoon, mutta muista että se on Jumalan teko, jos hän vastaanottaa pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. Älä painosta puolisoasi, vaan pyri rakastamaan ja kunnioittamaan häntä kaikesta sydämestäsi. Muista myös se, että jokainen uskova ihminen uskontiensä alussa tekee virheitä ja toimii taitamattomasti. Jumala on anteeksiantava Jumala ja antaa lapsilleen virheet ja taitamattomuuden anteeksi, kun menemme hänen eteensä tekemään parannusta. Älä elä syyllisyydessä, vaan keskity siihen kuinka Jumala rakastaa ja arvostaa sinua sekä tutki Raamatusta rukouksen kera millä tavalla Jumala haluaa sinun uskovan Häneen. Muista ettei kenestäkään uskovasta tule tässä ajassa täydellistä, sillä uskon elämä on jokapäiväinen kasvuprosessi, jonka kautta saamme kypsyä ja kehittyä koko ajan syvällisempään uskon elämään.

Olen varma, että uskomaton aviopuolisosi oppii ymmärtämään ja hyväksymään sen, ettet voi tehdä enää kaikkia niitä asioita, joita teitte ennen yhdessä. Jos kunnioitat ja rakastat puolisoasi, niin kuin Raamattu opettaa, niin uskomattoman aviopuolison on helpompi ymmärtää sekä hyväksyä se että et tee enää asioita, joita koet itsellesi synniksi.

Ymmärrän sinua ja tiedän sen, että uskontien alussa voi moni asia ahdistaa sekä tuntua epävarmalta, mutta muista se että Jumala kasvattaa sinua kohti tervettä uskon aikuisuutta, jonka kautta opit rakastamaan puolisoasi sekä epävarmuus poistuu sydämestäsi ja tilalle tulee uskon varmuus ja ilo Herrassa Jeesuksessa.

 

Linkkejä:
Voiko uskova avioitua uskomattoman kanssa?

Uskova ja seksuaalisuus

 
Petri Paavola 7.7.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769


 


 

 

 

eXTReMe Tracker