Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Vääristynyt usko

 

Jumala on puhunut sydämelleni vääristyneestä uskosta, jollaista esiintyy monin eri tavoin. Tämä kirjoitus on kirjoitettu Herraan Jeesukseen uskoville vanhemmille, joiden uskon elämä on vääristynyt sekä ihmiselle joka on saanut kokea lapsena  painostusta vanhempiensa vääristyneen uskon takia. Tämän vääristymän tähden monet lapset voivat ajautua elämässään monenlaisiin karikoihin ja ahdistuksiin sekä tielle, jossa he hylkäävät Jumalan.

 

Kirjoituksessa tulee esille tilanteita ja ajatuksia joita olen kohdannut kun aikoinani tein seurakunnassa nuorisotyötä sekä lukemattomat sielunhoidolliset tilanteet eri ikäisten ihmisten kanssa, joita olen saanut Jumalan armosta kohdata. Samoin esille tulee yleisiä vääristyneitä asenteita joiden kautta uskovat vanhemmat voivat rikkoa lapsensa sisimmän. Kirjoitan kirjoitukseni sellaisessa muodossa, että kenenkään henkilöllisyys ei paljastu, vaan voimme oppia ymmärtämään tekomme seurauksia sekä auttaa väärin kohdeltua lasta kasvamaan terveeseen uskoon. Tämä kirjoitus voi myös auttaa sinua, joka olet nuori tai jo aikuinen, jonka elämässä vanhempien vääristynyt usko on rikkonut sisintäsi. Toivon mukaan tämä kirjoitus voisi myös olla ohjaamassa uskovia vanhempia terveeseen uskoon, jotka ovat vääristyneen uskon ikeen alla.

 

En kirjoita tätä kirjoitusta sillä asenteella, että nousen muita vanhempia vastaan koittaen osoittaa omaa erinomaisuuttani. Minulla ja vaimollani on kolme lasta, jotka ovat tätä kirjoitusta tehdessä 13-16 vuoden iässä. En ole täydellinen uskovana, enkä ole täydellisesti osannut joka tilanteessa kohdata lapsiani oikein. Kirjoitan tämän kirjoituksen pienenä vajavaisena Jumalan palvelijana, jolle Jumala on antanut sydämelle tämän erittäin tärkeän aiheen.

 

Kaikki uskovat vanhemmat eivät kasvata väärällä tavalla lapsiaan, vaan on kysymys siitä, että jotkut uskovat vanhemmat kasvattavat lapsiaan väärin käyttäen lapsiaan kohtaan henkistä väkivaltaa jne. Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole yleistää, vaan rehellisesti tuoda esille ongelmia, joita voi esiintyä ja esiintyy kun on kysymyksessä usko Jumalaan, joka on vääristynyt ja epäterve.

 

Älä pakota tottelemaan

 

Eräs virhe jonka uskovat vanhemmat voivat tehdä on pakottaa lapsi tottelemaan vanhempiansa. Pakottaminen on sellaista, jossa lapselle ei perustella asioita, vaan hänet alistetaan pakottamalla tottelemaan vanhempiaan. Kerro lapsellesi, että Jumala loi ihmisen; miehen, naisen ja perheen, jossa isän ja äidin vastuulla on kasvattaa lapsiaan ja turvattava heille suojaisa ja turvallinen kasvuympäristö. Kerro lapsellesi, että vanhempien totteleminen on turvallista, koska vanhempien tehtävänä on suojella, opettaa ja ohjata lapsia elämään sellaista elämää, joka kannattelee heidän elämäänsä ja rakentaa heille hyvän itsetunnon, jonka varaan on hyvä rakentaa oma elämä.

 

Totteleminen ei saa olla lapselle asia, joka on pakko ja jota ei selitetä, että miksi lapsen tulisi totella vanhempiansa. Lapselle tulisi selittää että vanhempien tehtävä on kaikessa ajatella lapsen parasta ja siksi totteleminen on asia, jonka kautta lapsi saa kasvaa terveeseen suuntaan elämässään. Tämä asia tulee perustella lapselle, eikä sitä saa väkisin vaatia. Jos rakastat lastasi ja pidän hänestä hyvää huolta, niin hän kyllä haluaa totella sinua. Mutta jos pakotat lastasi tottelemaan ja kohtelet häntä huonosti, niin hänen sisällään nousee kapina sinua ja Jumalaa vastaan, johon sinä uskot. Muista se että pieni lapsi ajattelee ja ymmärtää Jumalaa sen kautta millä tavoin sinä kohtelet lastasi. Jos kohtelet häntä väärällä tavalla, niin lapsen sydämessä nousee kapina sinua ja Jumalaa kohtaan, jonka seurauksena hän myöhemmin hylkää Jumalan ja menee maailman ja synnin teille.

 

Jos et kerro ja selitä asioita lapsellesi, vaan pakotat ja vaadit, niin lapsen sielunmaailma menee sekaisin ja rikki. Lapsi ei silloin kykene ymmärtämään miksi hän on tehnyt väärin ja mikä on oikein. Tämän seurauksena lapsen elämästä tulee ahdistavaa, kun hän koittaa miellyttää vanhempiansa, mutta ei kykene ja lopulta hän ei halua miellyttää, vaan hänen sydämeensä nousee kapina sinua ja Jumalaa vastaan. Asioiden kertominen ja selvittäminen on todella tärkeätä, koska silloin lapsi oppii ymmärtämään miksi hän tekee jotakin tai on tekemättä.

 

Jos lasta ei ohjata oikealla tavalla, niin hän ajautuu elämässään epäterveeseen kasvuun, joka johtaa sisimmän rikkoutumiseen. Tämän seurauksena hän aikuisena ajautuu ihmissuhde kriiseihin ja avioeroihin, koska hän ei ole oppinut käsittelemään ja kohtaamaan asioita. Ihmissuhteista tulee hänelle taakkoja, joihin hän  purkaa kaiken rikkinäisyytensä, jota hän sydämessään kantaa. Tämä on monelle ihmisille taakka, joka ajaa heidän ihmissuhteensa koko ajan karille. Koska hän ei  ole oppinut käsittelemään asioita, niin useassa tapauksessa hän ei kykene näkemään omaa haavaisuuttaan, vaan syyttää muita myös niistä asioista, joissa hän itse toimii väärin. Hän peilaa toisiin ihmisiin samaa kaavaa miten häntä syyllistettiin ja kohdeltiin lapsuudessa.

 

Näissä tapauksissa voi käydä niin että kun tällainen ihminen ohjataan terapiaan, jossa hänet johdatetaan näkemään kuinka hänelle on tehty lapsena vääryyttä, mutta häntä ei johdateta vapautumaan siitä, että hän toistaa vanhempiansa virheitä ja on myös itse tehnyt samoja virheitä ja haavoittanut muita. Hänet tulisi johdattaa anteeksiantamuksen tielle, joka on Jumalan anteeksiantamuksen tie. Maallinen terapia monessa tapauksessa johdattaa ihmistä anteeksiantamukseen, siitä lähtökohdasta käsin, että ihminen menee rikki, jos ei anna anteeksi. Näin ihminen saadaan antamaan anteeksi itsekkäästä motiivista, ei rakkaudesta lähimmäiseen. Tämän tähden tällainen anteeksiantamus ei koskaan täysin vapauta ihmistä.

 

Kun ihminen antaa anteeksi Jumalan lapsena lähimmäiselleen, niin se tapahtuu sillä tavalla, että Jumala antaa meille rakkauden niitä kohtaan, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet ja tämän Jumalan rakkauden kautta tapahtuu myös se, että katkeruus ei riko ja murra meitä ja pääsemme todella vapaiksi ja kykenemme elämään todellisessa anteeksiantamuksessa, joka ei tapahdu itsekkäistä syistä, vaan todellisen rakkauden kautta. Jumalan rakkaus vain voi vapauttaa ihmisen katkeruudesta ja antaa ihmisen elämään kestävän ja terveellisen perustan. Siksi rakasta lastasi ja opeta hänelle Jumalan rakkautta ja armahtavaisuutta, että lapsesi oppii luottamaan Jumalaan ja Hänen avullaan rakastamaan lähimmäisiään, niitäkin jotka koittavat satuttaa häntä. Katkeruus tuhoaa ihmisen ja vain Jumalan rakkaus voi varjella ihmisen katkeruudelta.

 

Synnistä puhuminen

 

Eräs virhe, jonka uskovat vanhemmat voivat tehdä on hokea lapselleen tuo on syntiä, älä tee syntiä. Lapselle tulee kertoa mikä on syntiä ja miksi se on syntiä. Esimerkiksi on syntiä varastaa ja ottaa toisen omaa; on syntiä tehdä toiselle pahaa, lyödä, puhua pahaa jne. Kun kerrot lapsellesi mitä synti on ja kuinka sillä rikot itseäsi ja muita, niin lapsesi ymmärtää miksi syntiä ei kannata tehdä, eikä hänen tee mieli niin kovasti tehdä, kun ymmärtää sen mitä synti on ja kuinka se tuhoaa ihmisen sydäntä.

 

Jos lapselle hokee älä tee syntiä ja pistää hänen eteensä syntiluettelon, niin se ennen pitkää ahdistaa lasta, eikä lapsi ymmärrä miksi syntiä ei saisi tehdä. Sitten on hyvä muistaa se, että ihminen saa voiman vastustaa syntiä kun hän tulee uskoon ja haluaa seurata Herraa Jeesusta. Pientä lasta ei saa demonisoida ja syyllistää synnillä väärällä tavalla, sillä vain uskoon tullut ihminen voi vapautua synnin kahleista.

 

Muista että pieni lapsi ei kykene ymmärtämään mitä tarkoittaa elää täysin Jumalalle, siksi älä syyllistä lastasi äläkä kiellä häneltä hänen tunne-elämäänsä ja vaadi häneltä Kristuksen mieltä. Kun ihminen kasvaa terveessä uskossa, niin hän kasvaa myös siihen hetkeen, jossa hän haluaa kuolla omalle tahdollensa ja oppia elämään syvällisemmin Kristuksen mielen mukaan. Pieneltä lapselta ei saa eikä voi vaatia sellaista elämää, jota hänen ei vielä tarvitse ymmärtää. Kaikki tapahtuu aikanaan.

 

Älä tukahduta lapsesi tunteita, vaan pyri ohjaamaan niitä terveeseen suuntaan ja muista aina se, että pienen lapsen ei tarvitse elää ja ymmärtää asioita aikuisen maailmankuvan kautta, vaan lapsen tulee elää elämäänsä lapsen mielen kautta, johon kuuluu paljon ymmärtämättömyyttä ja keskeneräisyyttä. Lapsen tulee saada olla lapsi ja ajatella kuin lapsi. Jos vaadit lapselta asioita joihin hänelle ei ole valmiuksia, niin tulet menettämään lapsesi asioille, jotka ovat hänelle vahingollisia. Sillä lapsi haluaa miellyttää vanhempiansa, mutta jos lapselta vaaditaan mahdottomia, niin hän rikkinäisyydessään ajautuu myöhemmin asioiden ympärille, jossa hänet hyväksytään. Synti on usein sellainen joka eksyttää ihmisen hakemaan hyväksyntää vääristä asioista. Pyri siis osoittamaan lapsellesi rakkautta ja hyväksyntää ja anna hänen olla lapsi, äläkä vaadi häneltä sitä uskoa mikä sinulla on.

 

Kerro Jumalan rakkaudesta lapsellesi ja kannusta ja rakasta lastasi ja pidä häntä sylissä. Rakastavan vanhemman syli on turvasatama pienelle lapselle. Lapsi kokee rakkautta ja turvaa sylissä. Vanhemman kosketus ja syli on tärkeä tekijä pienen lapsen elämässä. 

 

Kadotuksen pelko

 

Eräs virhe, jonka uskovat vanhemmat voivat tehdä on kadotuksella pelottelu. Muistan erään tapauksen, jossa kerroin evankeliumia Jumalan rakkaudesta iäkkäälle ihmiselle. Hän ahdistui suuresti ja suuttui minulle. Hän myös avautui minulle ja sanoi, että Jumala ei edusta hänelle rakkautta. Kun kysyin, että miksi näin, niin hän vastasi ja sanoi, että kun hän oli pieni lapsi, niin hänen vanhempansa sanoivat, että jos hän tekee syntiä, niin Jumala pudottaa hänen päähänsä kuumia kiviä ja hän joutuu kadotukseen. Hänen vanhempansa toimivat väärin, sillä he koittivat kasvattaa lastansa uskomaan Jumalaan kadotuksen pelon tähden. Mutta heidän kasvatuksensa johti siihen, että tämä ihminen hylkäsi Jumalan eikä halua kuulla Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta.

 

Mitä opimme tästä? Jos lasta pelottelee kadotuksella, niin useassa tapauksessa se kääntyy lasta vastaan ja hän myöhemmin hylkää Jumalan, eikä halua uskoa Jumalaan, jolta ei saa rakkautta, vaan pelkkää tuomiota ja kadotusta. Jotkut uskovat vanhemmat luulevat että kadotus on pelote ja vaikutin, jonka kautta lasta voidaan kontrolloida ja kasvattaa uskovaksi. Tämä on kuitenkin harhaluulo, joka kautta useassa tapauksessa lapsi ohjataan pois Jumalan luota.

 

Raamattu opettaa, että Jumalan hyvyys (rakkaus) vetää ihmistä parannukseen. Kun lapselle kertoo Raamatun mukaista evankeliumia, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat syntisiä ja vailla pelastusta ja syntiensä tähden kadotukseen matkalla, mutta Herra Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden ja pelastaa meidät jos uskomme Häneen. Jos kerromme evankeliumia Jumalan suuresta rakkaudesta syntistä ihmistä kohtaan, niin Jumalan hyvyys saa vetää ihmisen parannuksen paikalle, eikä hän tule pelastukseen helvetin pelosta, vaan sen tähden koska Jumala rakastaa häntä. Painota lapsellesi Jumalan rakkautta, älä pelottele häntä helvetillä. Evankeliumin sanoman julistukseen kuuluu rehellinen totuus ihmisen syntisyydestä, kadotuksesta ja pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa, joka tulee Jumalan rakkaudesta. Raamattu painottaa pelastuksen evankeliumissa Jumalan rakkautta, painota sitä lapsellesi. Sen seurauksena ajallaan hän voi elämässään tulla synnintuntoon ja Jumalan rakkauden tähden hän haluaa vastaanottaa pelastuksen.

 

Jeesuksen tulemuksella pelottelu

 

Eräs yleinen virhe johon uskovat vanhemmat voivat syyllistyä on Jeesuksen tulemuksella pelottelu. Yleensä tähän pelotteluun kuuluu se että lasta painostetaan elämään uskossa ja syntiä ei saa tehdä. Lapselle yleensä sanotaan, että voit tehdä syntiä juuri silloin kun Jeesus tulee eikä Jeesus ota sinua mukaasi, vaan hylkää sinut syntiesi kanssa kadotukseen.

 

Useat uskovien kotien lapset elävät jatkuvassa syyllisyydessä ja pelossa ja pelosta käsin odottavat, että koska Jeesus tulee. Monet lapset voivat yöllä herätä painajaiseen, jossa he luulevat Jeesuksen tulleen hakemaan heidän vanhempansa, mutta hän on jäänyt maan päälle. Monesti tämän painajaisen seurauksena lapsi käy yöllä tarkastamassa onko vanhemmat nukkumassa sängyssä vai onko Jeesus vienyt heidät. Tällaisen pelon vallassa on ahdistavaa elää.

 

Lapselle tulee kertoa, että Jeesuksen tulemus on iloinen asia, jolloin uskovat saavat vapautuksen maailman ikeistä ja murheista. Jeesuksen tulemukseen pääsee mukaan jokainen uskova, niin aikuinen kuin lapsikin, jotka uskovat Herraan Jeesukseen (pieni lapsi, joka ei ole oppinut erottamaan hyvää ja pahaa ei ole kadotustuomion alainen, sillä häneltä ei voi vaatia parannuksen tekemistä!). Jos lankeamme tekemään syntiä, niin parannuksen teon kautta saamme syntimme anteeksi, eikä Jumala hylkää Häneen uskovia, vaan pelastaa heidät. Kerro lapsellesi Jumalan armosta ja rakkaudesta ja istuta lapsesi sydämeen siemen Jumalan rakkaudesta, sillä se on voima, joka johdattaa lapsesi terveeseen uskoon ja kannattaa hänen elämäänsä kaikissa tilanteissa. Vääristyneen pelon ja ahdistuksen kautta ei voida palvella Jumalaa, ja useassa tapauksessa se johdattaa ihmisen luopumaan Jumalasta kulkemaan synnin teitä. Opeta lapsellesi Jumalan rakkautta rakastamalla lastasi ja luomalla hänelle turvallinen ympäristö kasvaa, jonka voimavara on rakkaus Jumalaa kohtaan, ei vääristynyt pelko Jumalaa kohtaan.

 

Moni lapsi voi ajautua tilanteeseen, jossa hän elää jatkuvassa syyllisyydessä. Tämän syyllisyyden tausta on yleensä vanhempien vääristynyt usko, jonka kautta he myös kasvattavat lastansa tai sitten lapsen oma ymmärtämättömyys, jossa hän kantaa syyllisyyttä sydämessään siksi koska hän ei ymmärrä millainen Jumala on. On tärkeätä, että lapselle kerrotaan kuinka Jumala rakastaa, armahtaa ja millainen Jumala on. Opeta lapsellesi, että ihminen on vajavainen, mutta Jumala ei hylkää vajavaista ihmistä, joka Häneen uskoo. Opeta lapsellesi, se että Jumala auttaa meitä hylkäämään syntejä ja että Jumala antaa lapsellensa myös voiman ja halun hylätä syntejä. Opeta lapsellesi, että Jumala ei ole syyttäjä, vaan auttaja, jonka syliin saamme mennä haavojemme kanssa ja Hän hoitaa haavamme kuntoon. Opeta lapsellesi se, että kun ymmärrämme sen kuinka Jumala meitä rakastaa, niin opimme rakastamaan Jumalaa ja tämä rakkaus on se tekijä, joka auttaa meitä torjumaan syntejä ja valitsemaan Jumalan mielen mukaisia asioita, jotka ovat meille kaikkein parasta.

 

 

Väärät vaatimukset ja vertaukset

 

Älä vertaa lastasi toiseen lapseen äläkä moiti kuinka lapsesi on epähengellinen ja kuinka naapurin tai seurakunnassa olevat lapset ovat hengellisempiä kuin lapsesi.  Jokainen lapsi kasvaa uskossa sen aikataulun mukaisesti miten hän oppii omaksumaan ja ymmärtämään asioita. Jos vaadit lapseltasi liikaa, etkä ymmärrä sitä missä vaiheessa lapsesi on uskon kasvussa, niin voit tehdä isoja vahinkoja hänen sisimmässään vaatimalla häneltä enemmän kuin mihin hän kykenee tai vertaamalla häntä sellaiseen lapseen, joka on Jumalan armosta omaksunut ja ymmärtänyt asioita, joita oma lapsesi ei ole vielä ymmärtänyt. Siksi on väärin vaatia häntä ymmärtämään tai verrata häntä toiseen lapseen.

 

Väärän vaatimuksen ja vertaamisen taustalla on usein myös vanhemman oma kunnianhimo ja se että hän haluaa olla parempi uskova kuin muut ja koska hän pitää itseänsä parempana kuin muut, niin hänen lapsensa täytyy myös olla muita parempi. Tällainen asenne on tuhoisaa, jonka kautta varmasti rikot ja tuhoat lapsesi elämän.

 

Jos vaadit lapseltasi asioita joita hän ei kykene ymmärtämään eikä elämään todeksi omassa elämässään, niin ajat lapsesi syytetyn penkille, jossa hän kokee Jumalan ankarana syyttäjänä, jota hänen on mahdoton lepyttää. Jos vielä tämän jälkeen syyllistät lastasi ja olet hänelle vihainen ja purat häneen pettymystäsi, niin silloin toimit sielunvihollisen asialla toimittaen syyttäjän virkaa. Muista että uskova on Jumalan lapsi, jonka tehtävä on ajaa Jumalan valtakunnan asioita, ei vihollisen asioita.

 

Ymmärrä se että lapsi elää usein lapsenuskossa, jonka kautta hän ei  kykene ymmärtämään kaikkea sitä mitä sinä ymmärrät. Älä syyllistä lastasi, äläkä vaadi häneltä mitään. Rakasta ja kunnioita lastasi ja anna rakkauden herättää hänessä ajallaan halu elää uskon elämää, jossa hän tietoisesti tekee ratkaisun Jumalan puoleen ja tulee todella uskoon. Muista se että Pyhän Hengen tehtävä on näyttää ihmiselle todeksi synti, vanhurskaus ja tuomio ja sinun tehtäväsi on rakastaa lastasi ja kertoa hänelle synnistä, vanhurskaudesta ja tuomiosta, mutta Jumalan tehtävä on näyttää se hänelle todeksi ja pelastaa hänet. On eri asia kun Jumala puhuu ihmisen sydämelle ja pelastaa ihmisen, kun ihminen koittaa pelastaa ihmisen. Siksi sinun tehtäväsi on rakastaa ja kertoa mitä Raamattu opettaa ja Pyhän Hengen tehtävä on näyttää lapsesi sydämelle todeksi synti, vanhurskaus ja tuomio sekä pelastaa hänet. Pysy omassa osassasi ja anna Jumalan hoitaa oma osansa, sillä tavalla tulee paras mahdollinen lopputulos.

 

Vanhempien vääristyneen uskon ja vaatimusten kautta jotkut lapset ja nuoret vanhempiansa miellyttääkseen tekevät uskonratkaisun, joka ei ole sydämenratkaisu, vaan väärien odotusten, paineiden ja toisen miellyttämisen kautta tehty teko, joka ei ole uskonratkaisu, vaan ihmisen teko, jonka kautta hän hakee mielenrauhaa vaatimusten ja paineiden keskellä. Tällainen teko johtaa näyttelemiseen ja omavoimaiseen uskonelämään, johon ihminen jossakin vaiheessa väsyy ja luopuu "uskosta" ja hylkää Jumalan. Älä painosta lastasi uskoon, äläkä koita saada lastasi tulemaan uskoon oman kunnianhimosi tähden. Tyydy siihen että jos lapsesi tulee uskoon, niin hän tulee uskoon Jumalan rakkauden ja hyvyyden vetämänä ajallansa.

 

Hyväksy myös se tosiasia jos lapsesi valitsee maailman Jumalan sijasta kun hän kasvanut siihen ikään, että kykenee tekemään itsenäisiä päätöksiä. Uskoville vanhemmille on kova paikka, jos lapsi valitsee maailman. Hyvin usein vanhemmat tekevät silloin sen virheen, että kun he näyttävät sen ettei ratkaisu miellytä, niin he alkavat kohtelemaan lastaan negatiivisesti. He purkavat kaiken pettymyksen lapsensa päälle ja negatiivisuudellansa työntävät lastansa syvemmälle maailmaan. Jos lapsesi päättää valita maailman synnin tiet Jumalan sijasta, niin rakasta lastasi siitä huolimatta. Vanhempien vilpitön ja aito rakkaus lastansa kohtaan tällaisessa tapauksessa on se avain, joka voi johdattaa lapsen takaisin uskomaan Herraan Jeesukseen. Tuhlaajapoika palasi takaisin isän kotiin, koska hän ei saanut maailmasta onnellisuutta sekä sydämen tyydytystä. Hän muisti isänsä kodin ja kuinka häntä rakastettiin, niin hän meni itseensä ja palasi takaisin isän kotiin. Isän rakkaus veti pojan takaisin kotiin. Muista se, että rakkaus on se voima, joka vetää ihmisiä pelastukseen, ja viha vetää heitä syvemmälle synnin teille. Rakasta lastasi silloinkin jos hän päättää valita maailman Jumalan sijasta. Rakasta hänet rukouksiesi kera Jumalan valtakuntaan.

 

Älä aseta lapsiasi paremmuusjärjestykseen, vaan rakasta kaikkia lapsiasi tasapuolisesti. Jos et rakasta lapsiasi tasapuolisesti, niin joku lapsistasi voi yrittää ostaa rakkautesi ja mielisuosiosi tekemällä uskonratkaisun, jossa ei ole sydän mukana. Hän voi yrittää ostaa rakkautesi ja mielisuosiosi yrittämällä miellyttää sinua sen tähden että rakastaisit ja huomioisit häntä. Hän voi myös tehdä saman Jumalalle, koska hän ei ole saanut rakkautta, niin hän koittaa ostaa Jumalalta rakkautta väärän motiivin kautta. Hän voi ajautua elämään, jossa hän ei koe Jumalan rakkautta, vaan jossa hän koittaa koko ajan lepyttää Jumalaa ostamalla Hänen rakkautensa. Koska lapsesi ei ole saanut kokea rakkautta, niin hän voi ajautua elämässään rakkauden haaksirikkoon ja nähdä Jumalan samanlaisena kuin sinä, joka et välitä ja rakasta häntä. Tämän seurauksena hän saattaa ajautua seuraan, jossa hänelle tarjotaan väärää rakkautta ja syntiä kaikilla synnin mausteilla. Rakasta lastasi, että hän kykenee vastaanottamaan Jumalan rakkauden, ettei hänen elämänsä ajaudu synnin karikoille!

 

Monet uskovat vanhemmat kilpailevat sillä kuinka nuorena heidän lapsensa on tullut uskoon tai kastettu. Tämä vanhempien kunnianhimo johdattaa vanhemman sellaiseen tilaan, jossa hän painostaa lastaan ja koittaa käännyttää hänet uskomaan, jonka jälkeen tämä vanhempi ylpeänä kertoo tästä kaikille. Älä yritä pelastaa lastasi kunnianhimosi tähden, vaan anna Jumalan rakkauden pelastaa hänet, jolloin todistus on aito ja kantaa hyvää hedelmää.

 

Seurakunnissa voi esiintyä myös sellaista, jossa vanhemmat ihmiset ikään kuin jahtaavat nuoria ja kyselevät koko ajan, että oletko jo antanut elämäsi Herralle Jeesukselle. Jos nämä nuoret joutuvat elämään vaatimusten ja paineiden keskellä, niin usein myös hyvää tarkoittavasta kysymyksestä voi muodostua painostus ja ahdistus nuoren ihmisen sydämelle. Jos seurakunta haluaa seurakunnassa olevien lasten ja nuorten tulevan uskoon, niin parhaiten se käy heitä rakastamalla ja kertomalla Jumalan rakkaudesta.

 

Tämä maailma ja syntielämä

 

Herraan Jeesukseen uskovalle on tietenkin tärkein asia iankaikkinen elämä, mutta koska elämme vielä täällä maan päällä, niin meidän täytyy myös arvostaa elämää täällä maan päällä. Vahingollinen virhe on se, jossa opetat lapselle, että hyljeksi tätä maanpäällistä elämää ja kiinnitä katseesi iankaikkiseen elämään ja tulevaan maailmaan. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee myös arvostaa elämää, jota eletään maan päällä ja eritoten hänen tulisi rakastaa ja kunnioittaa kaikkia lähimmäisiään.

 

Jos vanhempana annat lapsellesi sellaisen kuvan, että hänen tulee hyljeksiä tätä elämää ja syntisiä ihmisiä, niin johdatat lapsesi pois Jumalan tahdon mukaisesta lähimmäisen rakastamisesta. Sinun tulee kasvattaa lapsesi rakastamaan syntisiä ihmisiä, ja sanoa että synti on se paha asia, jonka takia maailma elää turmeluksessa. Herra Jeesus on kutsunut opetuslapsensa rakastamaan syntisiä ihmisiä ja karttamaan syntiä. Opeta sinäkin lapsesi rakastamaan syntisiä ihmisiä sekä karttamaan kaikkea pahaa, eli syntiä. Sinun tulee kertoa lapsellesi miksi syntiä tulee karttaa, sillä perustelemattomat asiat, kiellot ja rajoitukset johdattavat lapsesi välttelemään asioita ilman kunnon syytä. Tämä tulee myöhemmin kostautumaan monen lapsen kohdalla siten, että siitä mistä varoitat lastasi ilman oikeita perusteluita, niin niitä asioita hän tulee tekemään elämässään.

 

Synti on sellainen asia, joka rikkoo ja tuhoaa ihmisen sisimmän ja sinun tulee kertoa se lapsellesi. Jos sanot lapsellesi, että älä juo itseäsi juovuksiin alkoholijuomista, koska se on syntiä, niin hän oppii välttelemään alkoholia siksi koska se on syntiä ja väärin. Sinun tulee kertoa hänelle miksi se on syntiä ja väärin. Juopuminen on syntiä siksi, koska siitä tulee irstas meno ja ihmisen kontrolli pettää, ja monista tulee alkoholin orjia, eli alkoholisteja, jotka tuhoavat oman ja lähimmäistensä elämän. Jumala on tarkoittanut, että ihminen elää elämänsä selvänä, eikä juovu aineista, jotka johdattavat ihmisen humalatilaan, jossa ihmisen mielenalue ei ole kontrollissa, vaan missä alkoholi sumentaa ihmisen mielen ja ajatuksen ja saa hänet käyttäytymään vahingollisesti ja väärällä tavalla. Jumala on tarkoittanut, että ihminen elää selvänä, eikä juovuta itseänsä.

 

Kun lapsi ymmärtää että miksi ei saa tehdä syntiä ja kuinka synti rikkoo häntä, niin hän oikeasti ymmärtää miksi ei kannata tehdä syntiä ja miksi kannattaa elää siten kuin on Jumalan tahto. Jos lapselle sanotaan ilman perusteita se on perkeleestä ja se on syntiä, niin hän välttelee asiaa ymmärtämättä miksi. Tämä johtaa usein aikuisiällä kokeilemaan asioita joita häneltä on kielletty, joita hän ei ole ymmärtänyt, että miksi ne on kielletty häneltä. Kerro lapsellesi selkeästi millä tavalla synti rikkoo ja tuhoaa ihmistä ja sen jälkeen lapsesi voi ymmärtää miksi ei ole hyvä tehdä syntiä ja sen jälkeen hän myös haluaa vältellä syntiä oikeasta motiivista käsin.

 

Nuori voi kokeilla syntielämää, vaikka olisi saanut terveen uskonkasvatuksen kotona. Muista se että nuori ihminen on kokematon joka voi myös helposti eksyä tekemään asioita jotka eivät ole hänelle hyväksi. Jos tapahtuu vaikka siten, että lapsesi eksyy kokeilemaan alkoholia humaltumiseen asti. Jos saat asian selville, älä läksytä häntä ja raivoa hänelle ja hauku häntä. Rakasta häntä ja osoita se, että rakastat häntä ja kerro se  että humaltuminen on syntiä ja vastoin Jumalan tahtoa. Jumalan rakkauden osoittaminen yhdistettynä synnin sanomiseksi synniksi tekee sen tehtävän, joka voi johdattaa lapsesi oikeaan suuntaan ja terveeseen uskoon. Jos et osoita rakkautta lastasi kohtaan tällaisessa tilanteessa, vaan purat omaa pettymystäsi ja osoitat lastasi kohtaan negatiivisia tunteita, niin ajat hänet kapinaan niitä asioita vastaan joita sinä arvostat sekä ajat lapsesi valitsemaan niitä asioita, joita et arvosta, eli ajat lapsesi synnin tielle rakkaudettomalla käytökselläsi ja syytöksilläsi. Rakastamalla lastasi voit johdattaa hänet tekemään parannuksen ja hylkäämään syntielämää.

 

Muista se että ihminen tekee virheitä ja erehdyksiä kuten myös sinä ja lapsesi. Ole lapsellesi armollinen silloin kun hän nuorena ihmistaimena hyvin kokemattomana tekee elämässään erehdyksiä. Armollisuus on se asenne, jonka kautta voit auttaa lastasi ja ohjata häntä elämässä eteenpäin sen jälkeen kun elämässä on tehty erehdyksiä. Muista aina se, että lapsi tai nuori on hyvin kokematon elämässä sekä myös hyvin haavoittuvainen. Sinun tehtävä on antaa lapsellesi turvaa, suojaa ja lohtua myös silloin kun hän on erehtynyt tekemään jotakin väärää. Tämän jälkeen voit olla auttamassa häntä valitsemaan asioita, jotka ovat Jumalan tahdon mukaisia.

 

Jos lapsesi kyseenalaistaa uskon ja Raamatun totuuden, niin perustele asiat selkeästi lapsellesi äläkä pakota ja vaadi häntä uskomaan Jumalaan. Älä myöskään kiellä lastasi kysymästä asioita joiden kautta hän kyseenalaistaa Jumalaa ja Raamatun totuutta. Jokaiselle uskovalle ihmisille tulee vaihe, jossa hän haluaa syvällisiä ja ymmärrettäviä perusteita uskolle Jumalaan. Siksi älä kiellä ja toru lastasi, vaan rukoile Jumalaa antamaan sinulle viisautta vastata hänelle niihin kysymyksiin, jotka häntä askarruttavat. On myös asioita, joita emme tiedä ja voimme sen kertoa lapselle ja sanoa, että kaikella on aikansa, myös asioilla, joita emme nyt ymmärrä, mutta myöhemmin ymmärrämme. On tärkeätä että kuuntelet lastasi kun hän kyseenalaistaa uskoa Jumalaa ja pyri vastamaan hänelle sen mukaan kun ymmärrät asioita.

 

Älä syyllistä lastasi, että saatana on hänessä ja hänen täytyy tehdä parannus. On totta, että sielunvihollinen haluaa johdattaa ihmisiä pois totuudesta. Sinun tulee kuitenkin ymmärtää, että lapsen maailmassa kaikki ei ole yhtä selvää kuin sinulle on, joten pyri vastaamaan lapsellesi silloinkin kun hänen kysymyksensä kyseenalaistaa uskon Jumalaan. Muista se että ihmisen epäilys ei kykene tekemään tyhjäksi Jumalan olemassaoloa, vaan ihmisen epäilyksen kautta on mahdollisuus kertoa hänelle Jumalan rakkaudesta ja totuudesta. Muista se että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan (Raamatun) kautta. Jos ihminen ei kysele, eikä kyseenalaista, monessa tapauksessa hän ei ole kiinnostunut eikä halua kuulla Jumalasta. Mutta jos ihminen kyselee ja kyseenalaistaa Jumalan sanan totuuden, niin se on mahdollisuus, jolloin hänen sydämeensä voidaan kylvää Jumalan sanaa, joka voi aikanansa tuottaa pelastuksen hedelmän.

 

Lapsenusko ja aikuisen tietoinen valinta

 

Eräs yleinen virhe, jonka voit tehdä uskovana vanhempana lapsellesi on sellainen, jossa alat vaatimaan lapseltasi sitä samaa mihin sinä uskot. Koska sinä olet uskossa ja toimit tietyllä tavalla, ja jos vaadit lapseltasi samanlaista käyttäytymistä sekä ajattelutapaa, niin se on vahingollinen virhe. Muista se että sinä olet vapaaehtoisesti valinnut uskon Herraan Jeesukseen, kun Jumala sinut armossaan pelasti. Sinun lapsellasi tulee olla sama mahdollisuus, jota sinä et saa etkä voi pakottaa. Muista myös se että pienen lapsen lapsenusko on erilaista kuin aikuisen, joka on tehnyt tietoisen ratkaisun päättämällä uskoa Herraan Jeesukseen. Pienen lapsen lapsenuskossa on mukana paljossa halua miellyttää omia vanhempiaan ja monessa kohtaa lapsi ei kykene ymmärtämään ja uskomaan samalla tavalla kuin aikuinen.

 

Älä odota lapseltasi samanlaista uskoa ja ymmärrystä kuin mitä sinulla on aikuisena. Äläkä missään nimessä vaadi häntä käyttäytymään kaikessa samoin miten sinä teet ja ajattelet. Muista se, että lapsi ei kykene käyttäytymään ja ajattelemaan samalla tavalla uskon asioista kuin aikuinen ihminen. Älä vaadi lapsiasi rukoilemaan ääneen, vaan anna sen tulla aikanaan kun he ovat siihen valmiita. Kerro myös lapsellesi miksi uskova ihminen rukoilee Jumalaa. Rukouksessa olemme yhteydessä Jumalan kanssa, jolloin Hän voi puhua meille ja me voimme rukoilla Jumalalta erilaisia asioita. Jumala kuulee rukouksia ja vastaa niihin omalla tavallaan ja oikealla ajalla sekä jättää myös vastaamatta rukouksiimme jos rukoilemme asioita, jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia. Kerro myös lapsellesi mikä on Jumalan tahto ja miksi Jumalan tahto on meille hyväksi. Terve usko kasvaa ja syvenee silloin kun alamme ymmärtää miksi uskomme ja mikä on Jumalan tahto ja miksi Jumalan tahto on paras tahto maailmassa.

 

Jos rukous tai joku muu uskon asian alue on lapselle pelkkä suoritus, joka kuuluu tehdä ja sen kautta näyttää sitä kuinka uskomme Jumalaan, niin lapsi helposti ajautuu omavoimaiseen suorittamisen ja näyttelemisen tielle, jossa hän näyttelee uskovaa, koska hän luulee että niin kuuluu tehdä. Kun lapsi kasvaa niin hän väsyy näyttelemiseen ja monet lähtevät maailman teille, koska he eivät jaksa näytellä ja toistaa kuolleita rituaaleja. Siksi kerro lapsellesi se miksi rukoillaan ja miksi tehdään uskovina Jumalan tahdon mukaisia asioita ja opeta hänelle, että usko on sydämen asia ja halu jonka Jumala vaikuttaa uskovissa Pyhän Hengen kautta. Usko ei ole ihmisen lihan suoritus, vaan Jumalan Hengen työ ihmisen sydämessä. Kanna lastasi rukouksessa Jumalalle ja opeta lapsellesi, että usko on Jumalan Hengen vaikutusta ihmisen sydämessä, eli elämää, jonka Jumala vaikuttaa, ei ihmisen oman lihan yrittämistä ja kuolleiden rituaalien noudattamista.

 

 

Riidat vieraannuttavat uskosta

 

Uskovien väliset riidat ja pahan puhumiset ovat asioita, joita nuoret seuraavat tarkasti. He kuulevat kuinka vanhemmat puhuvat Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta, mutta jos heidän elämässään on katkeruutta ja riitoja muiden uskovien kanssa, niin lapset ja nuoret näkevät tämän ja se vieraannuttaa heidät uskosta. Jos vanhempien elämässä on suuri ristiriita tekojen ja sanojen välillä, niin usein lapset ja nuoret ajattelevat, että tuo usko on pelkkää teatteria ja fuskua eikä todellista. He myös helposti ajattelevat ettei Jumalaa ole olemassa ja siksi heitä ei kiinnosta uskonelämä ja Jumala.

 

Uskonnollisuus ilman elävää suhdetta rakastavaan Jumalaan johdattaa useassa tapauksessa ihmisen pois pelastuksesta maailman teille. Uskonnollisuus on lihallisuutta ja sielullisuutta, joka pistää ihmisen lihan sotimaan toisia vastaan ja tekee omasta uskosta muita paremman. Ihmisen ylpeys johdattaa hänet halveksimaan muita ja korottomaan itseään sekä sotimaan ja taistelemaan muita vastaan ja tämä on uskonnollisuutta ja sielullisuutta. Jos olet uskonnollisuuden vallassa, niin joko teet lapsestasi samanlaisen lihallisen uskonnollisen fanaatikon tai ajat hänet pettyneenä pois Jumalan luota.

 

Väärät opit ja opetukset johdattavat ihmisen usein väärään tilaan, jossa ihminen kokee olevansa muita parempi uskova. Väärän opin vallassa oleminen on uskonnollisuutta, jonka kautta ihminen hyökkää muita vastaan. Väärän opin vallassa olevassa esiintyy väärän opin luoma vääristymä, joka johdattaa ihmisen uskonnolliseen kiivailuun ja riitoihin oppien tähden. Jos elät fanaattisesti jonkun väärän opin vallassa, niin joko tartutat sen lapseesi tai vieraannutat hänet Jumalasta.

 

Seksuaalisuuden synnillistäminen

 

Eräs virhe jonka uskovat vanhemmat voivat tehdä lapsilleen on seksuaalisuuden synnillistäminen. Raamattu opettaa seksuaalisuutta Jumalan kauniina ja ihanan lahjana miehen ja naisen välille pysyvässä parisuhteessa (avioliitto). Seksi ei ole likainen asia, vaan Jumalan kaunis lahja, kun sitä käytetään oikein. Seksi on synnillistä ja väärää silloin kun sitä käytetään väärin ja väärässä paikassa. Seksin oikea harjoittamispaikka on avioliitto miehen ja naisen välillä, kaikenlainen muu seksi on syntiä.

 

Jos lapselle opettaa väärin seksuaalisuudesta, niin se yleensä johtaa siihen, että lapsi kasvaessaan kuitenkin ajautuu väärän seksuaalisuuden pariin, eli tekemään seksisyntejä. Ihmisen eräs perustarve on kokea olevansa hyväksytty ja rakastettu. Kun ihmiselle opettaa seksistä väärin sillä tavalla, että lapsi tai nuori kokee seksin olevan synnillistä likaista, hekumaa jota tulee välttää, niin vääristymä ajaa hänet toimimaan väärin. Kun lasta kasvatetaan vääristyneen uskon kautta, niin hän jää vaille todellisen rakkauden kokemista; Jumalan rakkautta. Kun hän kasvaa, niin hän koittaa etsiä hyväksyntää ja rakkautta maailmasta ja synti pettää silloin usein hänet hakemaan sitä rakkautta seksistä ulkopuolella avioliiton. Monille vääristynyt usko on jättänyt syvät haavat ja maailmassa he joutuvat helposti hyväksikäytetyiksi seksin alueella. Nämä syvät haavat ovat tehneet ihmisestä haavaisen, joka ei ole saanut kokea rakkautta ja hyväksikäytön jälkeen hän pettyy ja etsii uutta rakkautta. Näin hänen elämässään voi alkaa kierre, jossa hänen elämässään vaihtuu tiuhaan tahtiin rakastajat tai rakastajattaret, mutta hänen oma sisimpänsä ja rakkauden kaipuu jää tyhjäksi ja ontoksi kuoreksi, joka haavoittuu yhä enemmän ja enemmän.

 

Puhumattomuus perheessä

 

Puhumattomuus uskovan kodin perheessä on asia, joka helposti vääristää lapsen käsityksiä uskosta ja Jumalasta. Pieni lapsi ajattelee kaikenlaista ja hänen mieleensä nousee kaikenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä. Uskon asiat ja kuva Jumalasta voi hyvin helposti vääristyä pienen lapsen mielessä. Tämän tähden opeta lapsesi tuomaan esille omia tuntemuksia ja ajatuksia sekä rohkeasti kysymään asioista, jotka askarruttavat hänen mieltänsä. Älä tukahduta lapsen tunteita ja asioita, äläkä ajattele että kaikki olisi itsestään selvää lapsellesi. Anna lapsesi myös kyseenalaistaa asioita ja kerro hänelle millainen Jumala on ja mitä Raamattu opettaa.

 

Jos uskovaisten kodissa ei puhuta uskon asioista eikä kannusteta lasta tuomaan ajatuksiaan esille, niin hän kasvaa helposti vääristyneeseen uskoon, sekä monissa tapauksissa hän myöhemmin valitsee maailman ja synnin tien. On todella tärkeätä, että lapsi oppii ilmaisemaan itseään sekä tuomaan ajatuksiaan esille, kannusta häntä siihen!

 

Jumala voi parantaa sinun sisimpäsi

 

Jos olet joutunut vääristyneen uskon uhrin kohteeksi ja vanhempasi ovat toimineet väärin sinua kohtaan, niin muista se, että vanhempasi ovat tehneet sinua kohtaan vääryyttä, ei Jumala. Herra Jeesus Kristus kutsuu sinua oikean ja todellisen uskon tielle, jossa Jumala rakastaa sinua ja haluaa eheyttää sinun rikkinäisen sydämesi. Jumala kykenee parantamaan kaikki sinun haavasi ja johdattaa sinut anteeksiantamuksen kautta Jumalan armon ja rakkauden valtakuntaan.

 

Lapselle jää sellainen kuva Jumalasta millaisen kuvan hänen vanhempansa tai seurakunta antavat Jumalasta. Jos olet joutunut elämään lapsuutesi vanhempiesi tai seurakunnan vääristyneen uskon alaisuudessa, niin sinulle on muokkautunut vääristynyt käsitys Jumalasta. Jumala on kuin paimen, joka hellästi hoitaa karitsoja ja lampaitaan. Herra Jumala sanoi Jesajan kautta (Jes 40), että Hän on kuin paimen, joka kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imettäviä lampaita.

 

Uuden karitsan synnyttyä laumaan paimen otti karitsan syliinsä ja piti karitsaa paljon sylissään. Paimen myös kantoi karitsaa sylissään johdatellessaan laumaa eteenpäin. Tämän kaiken paimen teki siksi, että karitsa oppisi tuntemaan laumansa paimenen, oppisi erottamaan paimenen äänen ja hajun perusteella. Karitsan myös tuli oppia luottamaan paimeneen, että paimen johdattaa läpi louhikkoisten ja terävien kivien sekä kuuman erämaan ja tuo laumansa vesilähteille sekä viheriäisille niityille.

 

Tämä kaikki siksi, että kerran karitsan varttuessa hän luottavaisesti seuraisi paimenta muun lauman mukana, eikä poukkoilisi pelokkaana sinne tänne. Samoin on sinun laitasi. Sinunkin tulee oppia näkemään kuinka Jumala sinua rakastaa ja oppia luottamaan Häneen. Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän haluaa kantaa sinua sylissään, jolloin todella tulet tuntemaan Hänet ja opit tietämään millainen Jumala on oikeasti.

 

Lammaspaimenen tehtäviin kuului pitää mukanaan öljysarvea. Kun ja jos lampaita alkoi uuvuttamaan kovassa helteessä, paimenen tuli kaataa öljyä lampaiden päähän, joka viilensi heidän oloaan. Samoin usein terävät kivet ja piikkiset oksat repivät haavoja lampaisiin, kun paimen huomasi lampaiden haavat hän kaatoi öljyä haavoihin, jolloin haavat nopeammin paranivat ja myös suojasivat haavoittunutta kohtaa. Jumala on tällainen Paimen, joka Pyhässä Hengessä virvoittaa pientä lastaan sekä Pyhässä Hengessä hoitaa meidän haavamme (synnin haavat sekä lähimmäistemme iskut, lyönnit ja väärät toimet) kuntoon. Jumalan armo ja rakkaus on ihmeellinen se virvoittaa ja hoitaa ihmissydäntä ja saa sydämemme iloitsemaan sekä ylistämään kiitosta ja kunniaa Jumalalle.

 

Herra Jeesus Kristus kutsuu sinua todellisen uskon tielle ja parantaa sinun kaikki haavasi. Herra Jeesus Kristus haluaa osoittaa sinulle todellisen Jumalan armon ja rakkauden.

 

Ohjeita sinulle joka olet joutunut vääristyneen uskon uhriksi

 

Tästä eteenpäin kirjoitan sinulle, joka olet joutunut vääristyneen uskon uhriksi, että miten siitä voi vapautua ja löytää Jumalan rakkauden ja armon. Vääristyneen uskon uhreja on vanhemmat, jotka elävät vääristyneen uskon kautta sekä heidän lapsensa, jotka heidän vanhempansa on kasvattanut vääristyneen uskon kautta.

 

Sinä joka olet vääristyneen uskon takia hylännyt Jumalan, voit löytää todellisen Jumalan ja parantua vääristyneen uskon  lyömistä syvistä haavoista.

 

Jumalan vaikuttama anteeksiantamus sydämessäsi johdattaa sinut pois syyllisyydestä ja terveeseen uskoon, joka olet vanhempana rikkonut lapsesi elämän. Jumalan vaikuttama anteeksiantamus sydämessäsi johdattaa myös sinut terveeseen uskoon, joka olet joutunut lapsena vanhempiesi vääristyneen uskon elämän vaatimusten uhriksi.

 

Jumala rakasti ja rakastaa ensin meitä

 

1 Joh 4:10 Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.

 

Terveen ja kypsän uskon syntymiseen tarvitaan tieto ja ymmärrys siitä, että Jumala rakastaa meitä. Tämä rakkauden järjestys menee tässä järjestyksessä Jumala ensin rakasti ja rakastaa meitä, me rakastamme Jumalaa koska Hän rakasti ja rakastaa ensin meitä, me rakastamme lähimmäistämme niin kuin itseämme koska rakastamme Jumalaa, joka ensin rakasti ja rakastaa meitä. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi oppia tuntemaan Jumalaa, ellei hän ymmärrä, että Jumala rakastaa häntä. Tämä asia on erittäin tärkeä ymmärtää. Jumala rakasti ja rakastaa meitä ja sen todistukseksi Hän lähetti Herran Jeesuksen meidän syntiemme sovitukseksi. Jumala rakasti ja rakastaa meitä niin paljon, että Hän antaa meille anteeksi kaikki pahat tekomme ja syntimme, jota olemme tehneet. Saamme vastaanottaa Jumalan rakkauden osoituksena syntien anteeksiantamuksen Herran Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta, kun tunnustamme syntimme Hänelle ja uskomme Herraan Jeesukseen.

 

Jos tämän ymmärrät, että Jumala rakastaa sinua, niin silloin olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti tervettä uskon kasvua kohti Jumalan todellista tuntemista.

 

Sinun tulisi myös ymmärtää, että Hän rakastaa sinua siinä kun Hän on antanut Pyhän Hengen sinetin sydämeesi uskoon tultuasi. Pyhän Hengen voiman ja rakkauden kautta sinä opit hylkäämään syntiä ja kasvamaan terveeseen uskon elämään. Ajattele Jumala rakastaa sinua niin paljon, että Hän antaa sinulle Pyhän Henkensä avuksi, että synti ei voisi rikkoa ja tuhota sinua, vaan saisit rauhan ja levon sydämeesi Jumalan lapsena.

 

Jumalan tunteminen

 

Opi tuntemaan Jumala

 

1 Aik 28:9 Ja sinä, minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyellä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset ja aivoitukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet, mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti.

 

Jumalan tunteminen on asia, jota ei kukaan osaa automaattisesti, vaan se on asia, joka tulee oppia. Oppiminen vie aikaa, siksi sinun tulisi käyttää aikaa siihen että oppisit tuntemaan Jumalan.

 

San 2:5 silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen.

 

Kun haluat oppia Jumalan tuntemista ja käytät siihen aikaa ja etsit sitä, niin sen lopputuloksena sinä opit koko ajan enemmän tuntemaan Jumalaa ja opit ymmärtämään Herran pelon (pelko sana voidaan myös kääntää alkukielestä tarkoittamaan kunnioitusta) ja Jumalan tuntemisen.

 

Jer 24:7 Ja minä annan heille sydämen, heidän tunteakseen minut, että minä olen Herra; ja he saavat olla minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa; sillä he kääntyvät minun tyköni kaikesta sydämestänsä.

 

Kun kokosydämestäsi etsit Jumalaa ja Hänen tuntemista, niin sinä opit tuntemaan Hänet. Ihmisen liha ei taivu Jumalan tahtoon eikä halua etsiä Jumalan tuntemista. Jumala tietää tämän ja siksi Hän antaa ihmiselle uudestisyntymisessä Pyhän Hengen avuksi, jonka kautta kykenemme oppimaan Jumalan tuntemista. Jumalan tuntemisen prosessi ei ole sinun oma prosessisi, vaan prosessi, jossa Jumala itse auttaa sinua Hänen tuntemisessaan Pyhän Hengen kautta, jonka Jumala haluaa  antaa sinun sydämeesi.

 

Ef 1:17 anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan

 

Jumalan tuntemisen prosessiin kuuluu myös se, että anoisit, eli pyytäisit Jumalaa auttamaan sinua, että oppisit tuntemaan Hänet. Jumala ei toimi meidän elämässämme väkisin, vaan Hän haluaa sitä, että itse haluamme Hänen toimivan elämässämme. Jumala ei pakota ketään uskonelämän kasvuun, eikä Hän tee sitä väkisin ilman meidän lupaamme. Siksi meidän osamme on haluta ja antaa Jumalalle lupa muuttaa meitä. Monien uskovien ongelmat johtuvat siitä, koska he eivät anna Jumalalle lupaa, että Jumala saisi muuttaa heidät siten kun Jumala haluaa heidän muuttuvan. Tässäkin suhteessa ihmisen liha pistää hanttiin, mutta Jumala on antaa ihmiselle avuksi Pyhän Hengen, jonka kautta Jumala haluaa vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä, että Hänen tahtonsa saisi tapahtua sinun elämässäsi. Sinä voit ja saat pyytää Jumalaa, että Hän Pyhän Hengen kautta vaikuttaisi sinussa Hänen tahtonsa mukaista elämää;

 

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

 

Ef 4:13 kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,

 

Kol 2:2 että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen,

 

Jumalan tuntemisen saavuttamiseen tarvitaan myös osallisuutta Jumalan seurakunnasta, eli keskinäistä kanssakäymistä ja rakentumista. Tämä on erittäin tärkeätä, siksi rukoile sitä, että Jumala johdattaa sinut rakkaudelliseen ja totuudelliseen uskovien yhteyteen. Se on Jumalan tahto ja näin Hän haluaa johdattaa sinua ja johdattaa jos vain suostut siihen. Jumala ei ole tarkoittanut uskovaa kasvamaan yksinään, vaan seurakunnan keskellä, eli uskovien yhteydessä.

 

Kol 1:10 vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,

 

Jumalan tuntemisen kautta opit kantamaan pysyvää ja hyvää hedelmää sekä palvelemaan Jumalaa Hänelle otollisesti. Jumalan tunteminen on avainkysymys terveen uskon syntymiselle.

 

2 Piet 1:
2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.
3 Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,
4 joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,
5 ¶ niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä,
6 ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,
7 jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta.
8 Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa.

 

Armo ja rauha lisääntyy meidän elämässämme myös Jumalan tuntemisen kautta. Jumalan sana opettaa, että Jumala on lahjoittanut lapsilleen kaiken mitä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen Hänen tuntemisen kautta. Jumalan lupauksen kautta, eli osallisuudesta elämään Pyhässä Hengessä (Gal 3:14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.) opimme tuntemaan Jumalaa ja Hänen voimansa (Pyhä Henki) kautta Hän auttaa meitä vapautumaan synnin turmeluksista, jotka maailmassa ja ihmisen lihassa vallitsevat. Kun kasvat uskossa Jumalan armosta, niin opit osoittamaan apua toisille ja ymmärtämään heidän tilaansa sekä opit myös hillitsemään itseäsi, jolloin opit olemaan kärsivällinen vaikeissakin tilanteissa. Opit myös elämään jumalisesti tässä synnin vallan alla olevassa maailmassa sekä opit rakastamaan kaikkia lähimmäisiäsi. Opit erottamaan sen kuinka voit puhtaasti rakastaa lähimmäistäsi, vaikka et hyväksy syntejä, joita ihmiset tekevät. Opit rakastamaan syntistä, mutta et rakasta etkä hyväksy syntiä. Opit myös kantamaan hedelmää Jumalalle, jonka kautta Hän saa siunata muita ihmisiä. Vapaudut myös menneisyyden taakoista ja ahdistuksista, joita vääristynyt usko on iskenyt sydämeesi. Kristuksen kanssa saat kulkea todellisessa rakkauden vapaudessa ja Hänen kanssaan elämäsi kivut ja tuskat parantuvat ja sinä saat Hänen kanssaan olla auttamassa, rakastamassa sekä tukemassa niitä, jotka kärsivät vääristä peloista ja ahdistuksista. Sinun elämälläsi on tärkeä merkitys ja tarkoitus, annathan Herran Jeesuksen pelastaa ja eheyttää sinut!

 

 

 

Petri Paavola 2009

 

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker