Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Viisi viisasta ja tyhmää neitsyttä

 

Herran Jeesuksen opetus viidestä viisaasta ja tyhmästä neitsyestä on todella ajankohtainen, sillä Jeesuksen opetus neitsyistä on sijoitettu lopunaikaan, joka tulee tapahtumaan juuri ennen Herran Jeesuksen tulemusta. Viiden viisaan ja tyhmän neitsyen tarina paljastaa tärkeitä asioita Jeesuksen tulemuksesta, opetuslasten uskollisuudesta ja epäuskosta sekä luopumuksesta lopunaikana. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan totuuden kautta rukouksen kera.

Matt 25:
1 ¶ "Silloin on taivasten valtakunta oleva kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät ylkää vastaan.
2 Mutta viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä.
3 Tyhmät ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa.
4 Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lamppunsa.
5 Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat.
6 Mutta yösydännä kuului huuto: ‘Katso, ylkä tulee! Menkää häntä vastaan.’
7 Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lamppunsa kuntoon.
8 Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille: ‘Antakaa meille öljyänne, sillä meidän lamppumme sammuvat’.
9 Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat: ‘Emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne.’
10 Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli; ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssansa häihin, ja ovi suljettiin.
11 Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat: ‘Herra, Herra, avaa meille!’
12 Mutta hän vastasi ja sanoi: ‘Totisesti minä sanon teille: minä en tunne teitä’.
13 Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

Herran Jeesuksen opetus viidestä viisaasta ja tyhmästä neitsyestä liittyy samaan opetuskokonaisuuteen (Matt 24-25 luvut), missä Herra Jeesus vastasi opetuslapsilleen kysymykseen: Mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki (maailman aikakauden vaihtuminen)?

Koska Herra Jeesus puhui asioista, jotka edeltävät Hänen tulemustaan, niin viiden viisaan ja tyhmän neitsyen tarina häistä ja Ylkästä tarkoitti Jeesuksen (Ylkä) tulemusta ja Karitsan (Jeesus) häitä, ei mitä tahansa ylkää ja häitä. Tämä on tärkeä ymmärtää oikein.

Herra Jeesus sanoi taivasten valtakunnan olevan kymmenen neitsyen kaltainen, jotka ottivat lamppunsa, lähtien ylkää vastaan. Taivasten valtakunta ei tarkoita tässä lopullisen pelastumisen päämäärää Uudessa Jerusalemissa, vaan seurakunnan tilaa lopunajassa ennen Jeesuksen tulemuksesta. Kaikki kymmenen neitsyttä olivat uskossa Jeesukseen odottaen Jeesuksen tulemusta ja paluuta, koska he kaikki lähtivät (odottivat) Ylkää vastaan.

2 Kor 11:
2 Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.
3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.
4 Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen, kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankeliumin, kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte.

Raamattu käyttää neitsyt sanaa Herran Jeesuksen opetuslapsista, koska opetuslapset on Jumalan armosta kihlattu morsiamina Herralle Jeesukselle. Matt 25 ja jakeiden 1-13 viisaat ja tyhmät neitsyet olivat kaikki Herran Jeesuksen opetuslapsia. Mutta kuten 2 Kor 11:2-4 tuo esille, niin uskova voi myös uskosta Herraan Jeesukseen. Tyhmät neitsyet olivat luopuneet elävästä uskosta Herraan Jeesukseen, vaikka he luulivatkin uskovansa Jeesukseen. Tämä on todella surullinen yksityiskohta Jeesuksen opetuksessa. Tyhmiltä neitsyiltä puuttui Pyhä Henki (öljy lampusta), vaikka heillä oli Jumalan sana, joka kuitenkin vääristyy ilman Pyhän Hengen johdatusta ja antamaa ymmärrystä.

Ps 119:105 Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.

Raamattu opettaa lampun (öljylamppu) olevan vertauskuvallisesti Jumalan sanan opetus. Lampussa oleva öljy valaisi ilta- ja yömyöhällä, joka on vertauskuvaa siitä kuinka Pyhä Henki (öljy) tekee Jumalan sanan (lamppu) eläväksi ja antaa voiman elää Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Kaikilla neitsyillä oli Jumalan sana, mutta viisailla neitsyillä oli myös Pyhä Henki sydämessä, joka puuttui tyhmiltä neitseiltä.

Tuon esille joitakin syitä miksi tyhmillä neitseillä ei ollut Pyhää Henkeä Herran Jeesuksen tulemuksessa. Tyhmät neitsyet eivät olleet valmiita, eli eivät valvoneet omaa tilaansa Herran Jeesuksen tullessa hakemaan omiaan häihin. Suurin syy on valvomattomuus (ei tutkittu ja koeteltu asioita), joka eksytti tyhmän neitsyen vastaanottamaan valhejeesuksen ja valhevoitelun. Vaikka he olivat ottaneet vastaan väärän jeesuksen ja valhevoitelun, niin he siitä huolimatta luulivat olevansa pelastettuja ja Raamatullisessa uskossa.

Tyhmät neitsyet eivät pitäneet lampusta (Jumalan sanan opetus) hyvää huolta ja päästivät öljyn (Pyhä Henki) loppumaan, niin ettei lamppu enää valaissut totuuden rakkaudessa heidän vaellustaan, sen sijaan he eksyivät lopunajan moniin ja kavaliin eksytyksiin, jotka vaikuttavat kaikella valheen voimalla sekä väärillä opetuksilla.

Öljyn loppuminen, eli Pyhän Hengen voiman ja voitelun vaihtuminen valhehenkien väärään voiteluun ja riivaajien oppeihin tapahtuu muun muassa hyväksymällä ekumenian petoksen, hyväksymällä torontolaisuus ja sen jälkeiset eksytyksen aallot, kuten Pensacolan "herätys", uuskarismaattisuus (valhekarismaattisuus), uusapostolisuus, hyväksymällä "Pyhästä Hengestä" juopuminen, hyväksymällä hautavoitelu, hyväksymällä kuolleitten kautta tuleva voitelu jne.

Herra Jeesus kertoi kuinka tyhmät neitsyet lähtiessään Ylkää vastaan ottivat mukaansa lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Itse koen ja ymmärrän, että tyhmät neitsyet olivat sellaisia uskovia, jotka olivat olleet uskossa, mutta eksyneet pois uskosta, uskomaan valhejeesusta. Itse koen, että tyhmien neitseiden joukkoon voidaan myös lukea mukaan sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan tulleetkaan Raamatulliseen uskoon, vaan he luulevat olevansa uskossa, turvautuen ihmisten uskonnollisiin perinnäissääntöihin ja rituaaleihin, jotka valheellisesti lupaavat heille pelastusta. He voivat lukea Raamattua ja odottaa Herran tulemusta sekä pelastumisen täyttymystä. Kuitenkin kaikkein parhaiten tyhmä neitsyt sopii siihen joukkoon, joka on ollut Raamatullisessa uskossa, mutta on eksynyt petokseen, joka on vienyt hänet pois pelastuksesta, vaikka hän edelleen uskoo Jeesukseen ja luulee olevansa pelastettu.

Raamatun aikaiset juutalaiset häät auttavat meitä ymmärtämään syvällisemmin viiden viisaan ja tyhmän neitsyen tarinaa. Juutalainen morsian odotti sulhasta (ylkää), joka saapui noutamaan morsiamen yöllä pimeän aikaan. Kukaan ei tiennyt etukäteen, milloin ylkä tulee. Morsiamen ja hääväen täytyi olla valmiina ja odottaa yljän tuloa. Morsian, jonka tuli olla neitsyt odotti ylkää ja kun ylkä saapui, niin morsian ja häävieraiden tuli mennä valaistulla soihdulla (öljylampulla) ylkää vastaan. Jos morsian ei ollut valmistautunut ja häävieraat eivät olleet valmiita Yljän tullessa, niin he eivät päässeet mukaan häihin, häähuoneen ovi suljettiin heiltä, häät peruuntuivat.

Herran Jeesuksen sanojen mukaan kun Hän on tulossa, niin viisi viisasta ja ymmärtäväistä neitsyttä otti mukaansa lamppunsa (Jumalan sana) sekä öljynsä (Pyhä Henki), koska he olivat olleet uskollisia Herralle, rakastaen ja uskoen Herraa Jeesusta Jumalan sanan totuuden mukaisesti Pyhän Hengen voimassa Jumalan armosta. On todella tärkeää valvoa omaa tilaansa ja tutkia sekä koetella kaikki minkä sanotaan olevan Jumalasta. Totuuden rakkaudessa vaeltava uskova pääsee perille Jumalan armosta, joten sinun ei tarvitse väärällä tavalla pelätä sen puolesta, ettet pääsisi perille, koska Jumala pitää sellaisesta uskovasta hyvää huolta, joka rakastaa Jumalaa totuudessa, riippumatta siitä mihin saakka hän on kasvanut uskossa.

Kun Herra Jeesus tulee yöllä (täyden laittomuuden ajassa), niin tyhmät neitsyet huomasivat heidän lamppunsa sammuneen, joka tarkoittaa sitä, että heillä ei ollut sydämessään Pyhän Hengen voimaa, sillä he olivat luopuneet Raamatullisesta uskosta, vaikka luulivatkin yhä uskovansa Herraan Jeesukseen. Kun Herra Jeesus tulee, niin Pyhässä Hengessä Raamatun sanan totuuden mukaisesti eläneet opetuslapset Jumalan armosta tulevat pääsemään mukaan ylöstempaukseen ja Karitsan häihin.

Tyhmät neitsyet, joilla ei ollut Pyhää Henkeä, eikä rakkautta totuuteen eivät päässeet mukaan ylöstempaukseen, eikä Karitsan häihin. Herra Jeesus sanoi, että Yljän tullessa (Jeesuksen tulemus), vain viisaat neitsyet, jotka olivat valmiina pääsivät häihin ja ovi suljettiin (häähuoneen ovi suljettiin). Tyhmät neitsyet eivät pelastuneet, eivätkä päässeet Karitsan häihin. Herran Jeesuksen opetuksen mukaan Hänen tulemuksensa jälkeen kukaan ei voi enää pelastua, sillä häähuoneen ovi on lopullisesti ja pysyvästi kiinni, eikä Herran Jeesuksen tulemuksen ja ylöstempauksen jälkeen enää ole mahdollisuutta pelastumiseen.

Herra Jeesus itse oman opetuksensa kautta kumoaa sellaisen väärän opetuksen, joka sanoo, että Jeesuksen tulemuksen jälkeen on vielä mahdollisuus pelastua marttyyrikuoleman kautta, jos ei ole ottanut pedon merkkiä. Silloin kun Jeesuksen tulemuksessa häähuoneen ovi suljetaan, niin se tarkoittaa ettei Jeesuksen tulemuksen jälkeen enää kenelläkään ihmisellä ole mahdollisuutta pelastua tässä nykyisessä maailmanajassa.

Ilmestyskirjan luku 19 kertoo Karitsan häistä, jonka jälkeen maan päällä alkaa tuomion aika, kun maan kuninkaiden sotajoukot otettiin kiinni ja he saivat surmansa, jonka jälkeen peto ja väärä profeetta otettiin kiinni ja heitettiin elävältä tuliseen järveen. Näiden tapahtumien jälkeen ilmestyskirjan 20 luku kertoo tuhannen vuoden ajanjaksosta maan päällä, jossa Herra Jeesus hallitsee rauhanruhtinaana. Herran Jeesuksen ja Raamatun sanan opetuksen mukaan Jeesuksen tulemus tapahtuu tämän armotalouskauden aivan loppuhetkissä, eli nykyisen maailmanajan loppumetreillä. Se tulee kuitenkin muistaa, että emme voi tietää aikaa ja hetkeä milloin Jeesus tulee.

Monet uskovat riitelevät (jotkut lähes "verissä päin") Herran Jeesuksen tulemuksen ajankohdasta. Tietenkin olisi todella tärkeätä ymmärtää tuleeko Herra Jeesus ennen antikristuksen vihan aikaa vai sen jälkeen tämän maailmanajan lopussa, mutta todella tärkeätä on ettei haasta riitaa tämän asian takia sekä rakastaa sellaisia sisaria ja veljiä Herrassa, jotka näkevät ylöstempauksen ajankohdan eri tavalla. Tärkeätä on olla valmiina ja valvoa omaa tilaansa, niin kuin viisas ja ymmärtäväinen neitsyt, koska silloin pääsee varmasti mukaan ylöstempaukseen (jos elää maan päällä kun se tapahtuu) Jumalan armosta, vaikka olisi opillisesti erehtynyt Herran Jeesuksen tulemuksen ajankohdasta. Herran Jeesuksen veri on vuodatettu syntiemme anteeksisaamiseksi, jonka tulisi johdattaa meidät siihen, että rakastamme toinen toisiamme Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta.

 

Petri Paavola 25.5.2018

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker