Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Milloin Jeesus Kristus syntyi?

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on selvittää mihin vuoden aikaan Messias Herra Jeesus (Kristus) syntyi. En ota kantaa siihen minä vuonna ja minä viikonpäivänä Hän syntyi, vaan siihen mihin vuoden aikaan se tapahtui. Tarkkaa aikaa emme tiedä milloin Jeesus syntyi. Mutta Raamatun mukaan se tapahtui syys- lokakuun aikana (lehtimajanjuhlan aikaan). Muistakaamme kuitenkin se, että rakkaan Vapahtajan syntymäjuhlaa meillä on oikeus muistella jokaisena päivänä, siksi Jumala ei antanut käskyä viettää sitä yhtenä päivänä vuodessa, onhan se sen verran tärkeä tapahtuma. Jeesus asetti ja käski viettää Hänen muistoaan ehtoollisessa, jota voi nauttia tai muistella vaikka joka päivä. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Sisällys:
Joulun historia
Ketä sinä uskot?
Jeesus syntyi lehtimajanjuhlan aikana
Hanukka juhla
Jeesuksen syntyminen ja Hänen syntymänsä merkitys
Joulun vieton perusteluja
Saako uskova viettää joulua?
Joulun roomalainen historia (päivitys 8.12.2015)
Juutalainen traditio (päivitys 16.12.2015)
Loppusanat (päivitys 16.12.2015)

Joulun historia

Vuonna 354 Rooman piispa Liberius määräsi, että Jeesuksen virallinen syntymäpäivä oli joulukuun 25. päivä. Babyloniassa oli Tammuksen (kuollut jumala) syntymäpäiväjuhla joulukuun 25 päivä. Joulukuun 25 päivä oli myös Mithran (persialaisten jumala) ja Rooman keisarin syntymäpäivä. Roomalaiset olivat tottuneet näihin pakanajuhliin eivätkä halunneet luopua niistä, siksi Rooman katolinen kirkko määräsi Jeesuksen syntymän ajankohdan väärään ajankohtaan, että se sai viettää tuttua pakanallista juhlaa, jonka nimen he korvasivat Jeesuksen syntymäjuhlaksi, mutta itse asiassa he jättivät paljon pakanallisia perinteitä joulujuhlaansa.

Raamatussa ei ole määrätty viettäväksi Jeesuksen Kristuksen (Messias) syntymäjuhlaa. Jeesus ei asettanut joulua eikä apostolit, eikä alkuseurakunta viettänyt ollenkaan Jeesuksen syntymäjuhlaa (joulua) joulukuun 25 päivä. Alkuseurakunnassa ei ollut ollenkaan Herran Jeesuksen syntymäjuhlan viettämistä kerran vuodessa, koska Herra Jeesus ei sellaista asettanut. Jeesuksen opetuslapsilla on tietenkin oikeus muistella Jeesuksen syntymää, vaikka joka päivä. Jeesuksen syntymä on tärkeä tapahtuma Raamatussa, mutta vieläkin tärkeämpi tapahtuma on Messias Herran Jeesuksen kuoleman kautta tapahtunut syntien sovitus.

Baabelin, eli Babylonian kuningatar Semiramis asetti poikansa Tammuksen syntymäjuhlaksi joulukuun 25 päivän. Tammuksen sanottiin olevan ruumiillistunut auringonjumala. Tammuksen syntymäjuhlasta tehtiin jokavuotinen juhla, jolloin kansa juhli ja juopotteli. Tammuksen syntymäjuhlaan kuului myös vihreä havupuu, joka koristeltiin pyöreillä palloilla, jotka Tammuksen symbolina symbolisoivat aurinkoa. Tammuksen juhlan aikana uhrattiin myös lapsia Baal epäjumalalle. Roomalaisilla oli myös joulukuussa Saturnaalia juhla (joulukuun 17-23 päivä), tässä juhlassa uhrattiin sika epäjumalalle. Saturnaalia juhla alkoi uhrilla Saturnuksen temppelissä. Saturnaalia juhlaan kuului myös lahjojen tekeminen sekä niiden antaminen. Saturnaalia juhla kesti viikon verran ja siksi ajaksi kaikki kaupan tekeminen keskeytettiin. Saturnaalia juhlan aikana ihmiset irstailivat juopottelemalla ja laulamalla kaduilla alasti ja myös seksiorgioita harrastettiin.

Saturnaalia juhlassa oli koristeina laakerinseppeleitä ja vihreitä puunoksia. Saturnaalia juhlan juuret ovat Babylonian ja muinaisen Persian Sacaea juhlassa. Nykyisen joulun tavaramerkit kuten joulukuusi ja joululahjat tulevat siis Babylonian ja Rooman pakanallisista perinteistä. Nykyinen joulu on Babylonian ja Rooman pakanallisten kulttien yhteensulautumisen tulos. Roomassa katolinen kirkko yhdisti nämä kaksi juhlaa yhdeksi ja niin niistä tuli joulu, joka nimettiin Jeesuksen syntymäjuhlaksi, vaikka Jeesus ei syntynyt joulukuussa. 400-luvulla katolisen kirkon johtajat lupasivat kaikille, jotka kääntyivät "kristityiksi" että he voisivat jatkaa Saturnaalia juhlan juhlimista kristittyinä. Näin katolinen kirkko yhdisti "kristityt" ja pakanat viettämään yhdessä yhteistä juhlaa. Rooman katolisen kirkon "evankeliumin" tarkoitus on yhdistää ja sekoittaa asioita keskenään. Saturnaaliasta tuli "kristillinen joulu", johon otettiin aineksia mukaan Tammuksen syntymäjuhlasta, Saturnaaliasta ja Raamatusta. Nämä yhteen sekoittamalla saatiin aikaan "jouluevankeliumi" Jeesuksen syntymisestä joulukuun 25 päivä. Tästä valheesta on tullut niin suosittu jymymenestys, että uskomattomat sekä uskovat yhdessä juhlivat joulua Kristuksen syntymäjuhlana, vaikka Herra Jeesus ei edes ole syntynyt joulukuussa.

On sanomattakin selvää, että Rooman katolinen kirkko halusi Kristuksen syntymäjuhlan joulukuun 25 päiväksi sen tähden, että he voisivat jatkaa Tammuksen juhlaa sekä Saturnaalia juhlaa. Rooman katolinen kirkko ei ole Jumalan seurakunta, vaan valheellinen porttokirkko. Rooman katolinen kirkko toi pakanuuden niiden kristittyjen keskuuteen, jotka pitivät Rooman katolista kirkkoa oikeana seurakuntana. Tällä tavoin Rooman katolinen kirkko sai eksytettyä uskovia omaksumaan pakanallisia perinteitä. Ikävä kyllä Rooman katolisen kirkon pakanalliset perinteet ovat tärkeässä osassa myös protestanttien keskuudessa sekä ns. vapailla suunnilla.

Babyloniassa siis vietettiin juhlaa joulukuun 25 päivä. Babyloniassa joulukuun 25 päivä oli talvipäivänseisauksen ja auringonjumalan Tammuksen syntymäpäivä. Babylonian sana "yule" tarkoittaa lasta. Joulukuun 25 päivää kutsuttiin yule päiväksi myös pakanallisten anglosaksien parissa. Anglosaksit olivat Brittiensaarilla asuvia asukkaita, jotka puhuivat germaanisia kieliä. Myös skandinaviassa oli yule-juhla, joka oli joulukuun 25 päivä se oli myös talvipäivänseisauksen päivä. Tammusta kutsuttiin Babyloniassa myös nimillä Baal-berith sekä kuusipuun herra. Egyptiläiset sekä persialaiset juhlivat jumalansa syntymäpäivää joulukuun 25 päivänä. Lapsi aurinko jumalaa tarkoittavat monet eri nimet kuten Mithra, Horus, Isvara, Bacchus, Iacchus, Adonis, Attis jne. Lapsi aurinko jumalan palvonnan alkuperä on Babyloniassa, jossa Tammus on tämä lapsi.  "Jumalallisen" lapsen syntymäjuhlan vieton juuret joulukuun 25 päivä ovat Babyloniassa, josta se myös levisi muualle maailmaan. Joulukuun 25. päivä oli Roomassa juhlapäivä, sillä myös sinne oli tullut Tammuksen juhla joulukuun 25. päivänä. Tammuksen juhlaan Babyloniassa kuului havupuu, joka koristeltiin pyöreillä palloilla, jotka symbolisoivat aurinkoa. Babylonialaiset palvoivat aurinkoa, siksi he koristelivat kuusen "aurinkopalloilla". Samoin joulukuun 25 päivään kuului sikauhri.

Katolisen ensyklopedian mukaan joulu (Kristuksen syntymäjuhla) ei ollut seurakunnan varhaisten juhlien joukossa. Katolinen ensyklopedia kertoo, että varhaisin merkintä Kristuksen syntymäjuhlasta on vuodelta n. 200 jKr. jolloin Aleksandrian Kleemens sijoitti Kristuksen syntymäjuhlan maaliskuun 28 päivälle. Samaan aikaan Kristuksen syntymäjuhlan ajankohdasta oli monenlaista tulkintaa, jotkut sanoivat Kristuksen syntyneen 20 toukokuuta ja jotkut sijoittivat Kristuksen syntymäajankohdan 19 tai 20 päivä huhtikuuta.

Historiallinen fakta on, että vuonna 354 Rooman piispa Liberius määräsi Jeesuksen viralliseksi syntymäpäiväksi joulukuun 25. päivä. Jeesus ei määrännyt joulun viettoa, eikä sitä että Hänen syntymäjuhlaansa tulisi juhlia juuri 25 joulukuuta. Alkuseurakunta ei viettänyt joulua ja Kristuksen syntymäjuhlaa 25 päivä joulukuuta. Jeesus ei asettanut ollenkaan syntymäjuhlansa viettämistä millekään erikoiselle päivälle, eikä Hän edes asettanut syntymäjuhlaansa vietettäväksi kerran vuodessa. Uskovina meillä on oikeus muistella sitä vaikka joka päivä, mutta Jeesus ei asettanut sitä kerran vuodessa vietettäväksi juhlaksi.

Vuonna 394 alkoi jokapäiväinen messu Rooman katolisessa kirkossa. 394 jKr. joulukuun 24. ja 25. päivän välisenä yönä vietettiin Rooman katolisessa kirkossa messua Kristukselle, jossa pappi siunasi leivän ja viinin, jolloin ne katolisen kirkon väärän opetuksen mukaan "muuttuivat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi". Kristuksen messusta Mass of Christ (Christmas), joka ensimmäisen kerran suoritettiin vuonna 394 jKr. alettiin käyttämään nimitystä Kristus messu (Mass of Christ). Christmas (joulu) sai nimensä katolisen kirkon harhaoppisesta messusta, joka ensimmäisen kerran suoritettiin vuonna 394 jKr. joulukuun 24. ja 25. päivän välisenä yönä.

Joulu on Rooman katolisen kirkon luomus, jossa se yhdisti kaksi juhlaa toisiinsa babylonialaisen Tammuksen syntymäjuhlan ja roomalaisen Saturnaalia juhlan. Rooman katolinen kirkko antoi tälle uudelle juhlalle nimen Kristuksen syntymäjuhla (Christmas/joulu), ja toi siihen mukaan Raamatun elementtejä Kristuksen syntymisen tapahtumista, mutta samalla aikaa jätti siihen pakanallista perintöä sekä salli Rooman kansalaisten jatkaa Saturnaalia juhlan viettämistä uuden juhlan (joulun) nimissä.

Rooman katolinen kirkko halusi säilyttää pakanalliset perinteet ja tarjota kaikille kaikkea, siksi joulukuun 25 päivästä tehtiin väärin perustein Jeesuksen syntymäpäivä. Kristillisen sisällön siirtäminen jouluun ei tee siitä totuutta, sillä tosiasia on, että joulukuun 25 päivä ei ole Jeesuksen syntymäpäivä. Rooman katolinen kirkko siirsi joululle kristillisen sisällön, mutta samaan aikaan salli roomalaisten viettävän Saturnaalia juhlaa "kristittyinä". Rooman kansa käännytettiin kristinuskoon ilman parannuksen tekoa ja uskomista Jeesukseen Kristukseen. Näin he myös suurelta osin jatkoivat ryyppäämistä, huoraamista ja muun pahuuden tekemistä uuden juhlan (joulun) aikana sekä muulloinkin. Rooman katolisen kirkon tavoite ei ollut saada ihmisiä uskomaan Jumalaan, vaan saada kaikki suvaitsemaan toinen toisiaan ja hyväksymään toistensa uskomukset. Rooman kirkko ujutti pakanallisuuden kirkkoonsa, näin kansa sai rauhassa jatkaa pakanuuden harjoittamista "kristittyinä". Tämä on se ongelma ja pahuuden juuri, johon Jeesuksen opetuslasten ei tulisi olla osallisia, eli Jeesuksen opetuslasten tulisi vetäytyä pakanuuden taika- ja juhlamenoista sekä kaikesta valheesta ja vääryydestä. Totuus jolle puetaan valheen vaatteita, ei ole enää totuutta, vaan valhetta. Vaikka siellä olisikin joukossa osa totuutta, niin joukossa oleva valhe sokaisee hyväksymään asioita, jotka eivät kuulu Jeesuksen opetuslasten elämään.

Otavan Suuri Ensyklopedia:
"Joulun pakanallinen tausta ja keskiajan perintö: Kristillinen joulu siirrettiin joulukuun 25. päivän kohdalle n. 350-luvulla. Vanhempi juhlapäivä oli tammikuussa, loppiaisena, "epifanian" kohdalla. Kristuksen syntymän ajankohdasta on ollut monia erilaisia tulkintoja ja laskelmia. Se on sijoitettu esim. kevääseen tai syksyyn. Sen sijaan mikään traditio ei sido sitä joulukuuhun. Syyt ovat toiset. Roomassa vietettiin keisari Aureliaanuksen toimesta joulukuun 25. päivää auringonjumalan syntymäpäivänä, "Dies natalis solis in victi". Tällä oli yhteyksiä itämaisiin uskontoihin, mm. Mitran kulttiin. Päivämäärä johtui siitä, että juliaanisen kalenterin käyttöönoton aikoihin talvipäivän seisaus sattui joulukuun 25. päivän kohdalle. Kristillinen kirkko menetteli juhlan suhteen samoin, kuin monesti muulloinkin. Se ei ryhtynyt taistelemaan sen suosiota vastaan, vaan omaksui sen, ja siirsi sille kristillisen sisällön. Joulun muodostamiseen vaikutti tämän lisäksi kaksi muuta Rooman valtakunnan alueella viettyä juhlaa; ensimmäinen saturnaalia ja toinen kalendai."

Room 12:2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.

Sielunvihollinen haluaa, että Jeesuksen opetuslapset mukautuisivat tämän maailmanajan mukaan. Tällä tavoin heistä tulee penseitä ja välinpitämättömiä sille mikä on todella totta ja he omaksuvat sellaisen asenteen, että se riittää kun nimi Jeesus mainitaan, vaikka asia ei olisi edes totta. Tällaisella asenteella uskova on helppo totuttaa välinpitämättömäksi totuutta kohtaan, jossa kaikki käy, joka näyttää oikealta, vaikka on väärää. Joulun kanssa vihollinen on toiminut juuri tällä tavalla. Porttokirkko (valheellinen kopio Jumalan seurakunnasta) antoi käskyn, jonka alkuperäinen tarkoitus oli saada aikaan suvaitsevaisuus ja pakanallisten perinteiden säilyminen, joka käärittiin pakettiin nimeltä Jeesuksen syntyminen, vaikka Jeesus ei ole edes syntynyt joulukuussa.

Matt 15:
6 Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissääntönne tähden.
7 Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti, sanoen:
8 ‘Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana,

Monet sanovat, että joulunaika on otollista evankeliumin julistukselle ja silloin myös jumalattomat puhuvat Jeesuksesta. Jumalan sana pitää sellaisia tekopyhinä, jotka suullaan puhuvat Jumalasta, mutta eivät päästä Häntä sydämeensä. Jumala ei siis ilostu siitä, jos joulunaikana jumalaton puhuu Hänestä, vaan pitää häntä tekopyhänä, joka on kauhistus Jumalalle. Koska ulkokullattu puhuu, mutta ei halua elää Jumalan mielen mukaan, niin siksi hän on kauhistus Jumalalle. Jouluna puhutaan Jeesuksesta ja heti seuraavassa hetkessä ollaan juovuksissa, huorataan, valehdellaan, varastetaan jne. Jumala ei tällaiseen mielisty. Jumala mielistyy ja ilostuu siitä kun syntinen tekee parannuksen ja uskoo evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta, jolloin hän Jumalan armosta uudestisyntyy ja pelastuu iankaikkiseen elämään.

Jokainen päivä tulisi olla Jeesuksen opetuslapselle otollinen päivä julistaa totuutta, kunhan se tapahtuu Herran johdatuksessa, eikä omassa voimassa. Jeesuksen opetuslapsi saa tietenkin julistaa Jumalan sanaa myös joulun aikana. Evankeliumin tarkoitus on keskittyä siihen miksi Jeesus syntyi. Eli evankeliumin tehtävä on kertoa Jeesuksen syntyneen, että Hän kuolisi meidän syntiemme tähden, että me voisimme pelastua synnin ja saatanan vallasta sekä iankaikkisesta kadotuksesta uskon kautta Jeesukseen. Jeesus syntyi siksi, että Hänen verensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta saisimme syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän. Tätä sanomaa voi viedä maailman ihmisille jokaisena vuoden päivänä.

Yule - joulu

Babyloniassa yule sana tarkoitti lasta. Babyloniassa juhlittiin joulukuun 25 päivää Tammuksen syntymäpäivänä sekä se oli auringon juhla. Yule tarkoitti lasta eli Tammusta, jota juhlittiin ruumiillistuneena auringonjumalana. Joulun pakanallinen historia on siis valheellisen poikalapsen (jumalan) syntymäpäiväjuhla. En millään jaksa uskoa, että Isä ja Jeesus ovat mielissään siitä, että Jumalan kansa viettää vääristettyä syntymäpäivää juhlaa, joka on alunperin kehitetty valheen voimalla Babyloniassa, joka on sitten "puettu" kristilliseen asuun.

Yule sana sai myös monissa kielissä merkityksen pyörä, joka tulee siitä kun Babyloniassa juhlittiin auringonjumalan syntymäpäivää. Yule sanasta tuli pyörä, sillä pyörä muistuttaa pyöreätä aurinkoa. Yulen (joulun) tausta ja juuri on siis Babyloniassa, josta se levisi muualle maailmaan. Joulu on täysin pakanallinen juhla, jolla ei ole mitään tekemistä alkuperäisen Raamatullisen uskon kanssa.

Wiccalaisuus ja Yule (joulu)

Nykypäivän pakanuus viettää vanhoja juhlia kuten esimerkiksi wiccalaiset viettävät talvipäivänseisauksen juhlaa yulea joulukuun 20-22 päivinä. Yule on wiccoille auringon uudelleen syntymän juhla. Wiccoille alkaa silloin uusi aurinkovuosi, jumalaisen lapsen syntymä. Wiccat juhlivat vuoden pisimpänä yönä tammikuningasta (kuningas aurinkoa), jonka sanotaan lämmittäneen jäätyneen maan. Yule eli joulu on myös wicca noitien juhla.

Jeesuksen opetuslapsi ei tietenkään vietä wicca yulea, mutta se on kuitenkin totta, että pakanuus on tuonut joulu käsitteen sisälle kristinuskoon ja Jeesukseen uskovat sekä uskomaton maailma sulassa sovussa yhdessä viettävät joulujuhliansa. Uskon että myös joulu tulee olemaan yksi niistä tekijöistä (monien muiden asioiden joukossa), joka johtaa ekumeeniseen kaiken suvaitsevaiseen antikristuksen valtakuntaan. Antikristuksen tarkoitus on luoda kaikille asioille samat juuret ja tausta sekä löytää yhteiset tekijät, joiden kautta ihmiset voisivat olla yhtä ja yhdessä palvella antikristusta sekä yhdessä vastustaa ja kapinoida Jumalaa vastaan. Jeesuksen opetuslasten on aika herätä elämään totuudessa ja hylätä ihmisten pakanalliset perinteet.

Joulupukki

Myran piispa Nikolaus syntyi Turkin Pararassa 270 jKr. Nikolaus oli mukana vuonna 325 jkr. Nikean kirkolliskokouksessa. Nikolaus yhtyi myös kirkon johtajien julkilausumaan ja tekstiin, jossa he sanoivat juutalaisia saatanan lapsiksi, jotka tuomitsivat Jeesuksen kuolemaan. Totuus tässä asiassa on se, että osa juutalaisista sitä halusi (ei kaikki) ja roomalaiset toteuttivat sen käytännössä, eli tappoivat Jeesuksen. Jeesuksen kuolema oli siis juutalaisten ja roomalaisten yhteistyön tulos, eikä suinkaan vain yksin juutalaisten kontolla.

Piispa Nikolaus kuoli vuonna 345 jKr. joulukuun 6 päivä. Nikolaus oli porttokirkon piispa, joka harjoitti epäjumalan palvelusta ja pakanuutta niin kuin koko Rooman katolinen kirkko teki avoimesti 400-luvulla ja yhä vielä tänä päivänäkin tekee. Myöhemmin piispa Nikolauksen kuoleman jälkeen syntyi Nikolaus kultti, jossa opetettiin että jumalatar Pasqua Epiphania antoi lapsille lahjoja, samoin kultin jäsenet antoivat toisilleen lahjoja joulukuun 6 päivä Nikolauksen kuoleman muistoksi. Germaanit ja kelttiläiset adoptoivat Nikolaus kultin ja lisäsivät siihen omat uskomuksensa, jonka mukaan heillä oli Woden niminen pääjumala, jolla oli pitkä valkoinen parta, joka ratsasti taivaalla hevosella joka syksy. Näiden asioiden yhdistelmänä syntyi tarina joulupukista lahjoineen (Santa Claus). Rooman katolinen kirkko adoptoi Nikolaus kultin ja siirsi lahjojen antamisen samaan aikaan kun Saturnaalia juhlassa annettiin lahjoja. Joulupukin ja joululahjojen historia ja tausta on pakanallinen, ei Raamatun opettama. Jeesuksen opetuslapsille tulisi olla se selvää, ettei joulupukki ja joulutontut kuulu uskovan perheen elämään millään tavalla. Jos Jeesuksen opetuslapsi antaa lahjoja esim. lapsilleen joulun aikana, niin sitä ei saisi kytkeä millään tavalla joulupukkiin tai tonttuihin.

Joulupukin tausta ja juuri on Jumalaa pilkkaavaa, sillä  kuvaus ja opetus joulupukista ei ole vain sattumaa (on saatanallinen juoni ja valhe), sillä joulupukkia kuvataan kuin Jumalaa ja Jeesusta:

Joulupukilla sanotaan olevan valkoinen tukka; samoin ilmestyskirja 1:14 kertoo, että Jeesuksella on valkoinen tukka. Joulupukilla on punainen asu; samoin Jes 63 luku kertoo Vapahtajasta, joka tulee punaisessa puvussa, jonka Hänen verensä on värjännyt punaiseksi. Kun "kiltit" lapset odottavat joulupukkia, niin lapset eivät kuitenkaan tiedä koska hän tulee, mutta silti hän tulee lahjat mukanansa; Raamattu opettaa että Jeesuksen tulemuksen hetkeä ei kukaan tiedä, mutta Hän palaa ajallansa ja tulee hakemaan omansa luoksensa. Joulupukki tietää onko lapsi ollut kiltti vai tuhma; Jumala näkee kaiken, ihmisten hyvät ja pahat teot. Joulupukki kehottaa lapsia olemaan kilttejä; Jumala kehottaa kansaansa tekemään hyviä tekoja ja rakastamaan lähimmäisiään. Joulupukki on iätön ja ajaton; Jumala on Kaikkivaltias, jolla ei ole ikää. Joulupukki on lahjojen antaja; Jumala antaa iankaikkisen pelastuksen lahjan. Joulupukki on joulun isä; Jumala on Taivaan Isä. Joulupukille esitetään, toivotaan, kirjoitetaan lahja toivomuksia; Jumalalle kohdistetaan rukouksia. Joulupukilla on yliluonnollisia voimia, sillä hän ratsastaa taivaalla porovaljakolla; Jumala toimii yliluonnollisesti. Joulupukilla on näkymättömiä apureita (tonttuja); Jumalan enkelit toimivat näkymättömissä palvellen Jumalaa. Joulupukin sanotaan olevan maailman rauhan ja hyvän tahdon symboli; Jeesus Kristus on Rauhanruhtinas, joka ainoastaan kykenee tuomaan todellisen rauhan ihmisille.

Voiko kaikki edellä esitetty olla sattumaa? Ei voi olla, sillä antikristuksen ja saatanan henki on joulupukki tarun takana, jonka kautta se irvailee ja pilkkaa Jumalaa. Jeesuksen opetuslasten ei tulisi opettaa lapsiaan uskomaan joulupukkiin, eikä Jeesuksen opetuslasten tulisi millään tavalla osallistua joulupukki tarun pönkittämiseen.

Kun minulle avautui tämä joulupukki asia, niin joudun heti asian kanssa koetukselle. Minulla on kolme minua vanhempaa siskoa ja heistä keskimmäinen pyysi heti samana jouluna kun minulle avautui tämä asia, että tulisin hänelle tyttärelleen joulupukiksi. Siskoni ei tiennyt minun joulupukki ajatuksistani mitään eikä hän ollut koskaan aikaisemmin pyytänyt minua tyttärelleen joulupukiksi. Minä kieltäydyin kohteliaasti ja kerroin etten voi tulla ja kerroin asian taustaa. Hän ymmärsi asian, eikä suuttunut minulle ja itse asiassa tämä sisko arvostaa minua sisaruksistani kaikkein eniten. Totuudesta kiinni pitäminen rakkauden kautta ei aina johda siihen että ihmiset suuttuvat (vaikka niinkin käy), vaan voi myös joskus johtaa hyviin ihmissuhteisiin, vaikka ei aina olla asioista samaa mieltä.

Kun totuus avautuu meille, niin joudumme sen kanssa koetukselle, koska uskossa on kyse siitä, että olemme sanan tekijöitä (elämme käytännössä sen mukaan) eikä vain sen kuulijoita, sillä Raamatun opetuksen mukaan pelkkä sanan kuuleminen ilman sanan tekemistä (elämistä sen mukaan) on sama asia kuin elää itsepetoksessa (valheessa) Jaak 1:22.

Ei aina, mutta usein koetus tulee meille tutun asian kautta, johon liittyy voimakas tunteellisuus ja jos silloin emme ojentaudu totuuden mukaan, niin meille voi käydä niin, että ihmispelon tähden totutamme itsemme valheeseen, vaikka tiedämme totuuden. Olen nähnyt tällaisissa tapauksissa, että kun tietää totuuden, mutta ei tee sen mukaan, vaan ihmispelon tähden tukee valhetta, niin voi myöhemmin sokaistua totuudelle ja uskoa valhetta totuudeksi. Toki ei peli ole menetetty jos ei ole kasvanut uskossaan ja saanut rohkeutta elää totuudessa ja hylätä valhetta, jonka tietää valheeksi, sillä ei Jumala meitä siltikään hylkää, vaan haluaa kasvattaa ja antaa uusia mahdollisuuksia valita ja kannattaa totuutta valheen sijasta. Kyse on uskonkasvusta, joka kyllä johtaa valheiden hylkäämiseen sekä totuudessa elämiseen.

Kerron tässä kohdan oman lapsuudenmuiston joulupukkia koskien. Vanhempani ja isosiskoni sanoivat minulle (olen perheen kuopus) joulupukin olevan olemassa kuin olin pieni poikanen. Minä tietenkin pikku poikasena uskoin joulupukkiin. Sitten eräänä päivänä siskoni sanoivat ettei joulupukkia ole olemassa ja he nauroivat minulle kuin olin siihen uskonut. Minä menin vanhempieni luokse ja kerroin mitä siskoni sanoivat ja kysyin vanhemmiltani onko joulupukkia olemassa. He sanoivat ettei joulupukkia ole oikeasti olemassa se on vain satu. Muistan kuinka minulle tuli todella paha mieli, koko perheeni oli huijannut ja valehdellut minulle. Tunsin itseni todella huijatuksi ja nöyryytetyksi ja ajattelin poikasen aivoillani, että miksi he tekivät minulle tämän. Toki pääsin asiasta yli, enkä ole vanhemmilleni ja isosiskoilleni asiasta katkera, mutta silloin pikku poikasena asian paljastuminen oli minulle todella vaikea paikka, koska minut oli opetettu kunnioittamaan vanhempia ihmisiä sekä olemaan rehellinen ja nyt sitten tulin huijatuksi tällä tavalla.

Olin elänyt pienen pojan maailmassa, joka oli turvallinen kaikin puolin ja sitten yhtäkkiä jouduin valheen uhriksi. Muistan kuinka se tuntui todella kamalalta se oli kuin pienoinen maailmanloppu ja muistan kun sen jälkeen minusta riisuttiin lapsenuskoa ja luottamusta siihen mitä maailmassa tapahtuu. Olin astunut todellisuuteen, joka oli valheita täynnä ja minä itsekin opin elämään valheessa sekä jopa käyttämään valhetta omaksi hyväkseni. Onneksi Jumalan armosta Jeesus pelasti minut keväällä 1991 ja olen saanut Hänen armostaan oppia tuntemaan totuutta sekä hylätä valheita.

Tontut olivat alunperin suomalaisessa muinaisuskossa haltijoita. Myös monissa muissa kulttuureissa on uskottu näkymättömiin haltijoihin, jotka ovat näkymättömiä yliluonnollisia olentoja. Kelttien samhain juhlassa (halloween on syntynyt tästä) kuoleman herran juhlassa kuolleiden sielut tulivat vierailemaan entisiin koteihinsa ja syksyn juhlassa aaveet, noidat, haltijat ja demonit jne. kulkivat ympäriinsä.

Babyloniassa koristeltiin puita epäjumalille. Monet tutkijatkin ovat sitä mieltä, että Babylonian epäjumalille koristellut puut ovat joulukuusen esikuva. Joulutontun alkuperä ei ole pelkkä satu, vaan pakanallinen uskomus yliluonnollisista olennoista, jotka ovat todellisuudessa demoneja. Monet (eivät kaikki) nykypäivän satuhahmot, eivät ole pelkkiä satuhahmoja, vaan niiden takana on demoninen eksytys ja niiden tarkoitus on eksyttää ihmisiä satujen kautta, ilman satuja ja sillä ei ole väliä uskooko satuihin vai ei, niin monien niiden alkuperä on demonisessa eksytyksessä. Näiden satujen kautta ihmiset totutetaan ja opetetaan valheeseen ja sitten pitemmälle vietynä monet ihmiset alkavat aikuisina eri tavalla uskomaan näiden satujen takana oleviin henkivaltoihin, jotka ovat heihin yhteydessä joogan kautta, joku reikin, joku katolisen Marian jne.

Minua voidaan tässä asiassa pitää tiukkapipoisena, mutta silti sanon ettei kyse ole pelkistä satuhenkilöistä esim. joulutonttujen kohdalla, vaan todellisista henkiolennoista niiden takana. Eräs demonien toimintatapa on sellainen, jossa luodaan tarina, kertomus (satu) tai uskomus, jonka ihmiset luulevat olevan vain tarinaa ja satuja, mutta niiden takana ovat todelliset henkivallat. Ihmiset ovat kuitenkin jollakin tavalla yhteydessä riivaajahenkiin näiden satujen ja tarinoiden kautta. Mikä olisikaan saatanalle ja hänen demoneilleen mieluisampaa kuin luoda satuja, tarinoita ja uskomuksia, joita ihmiset luulevat saduiksi ja pelkiksi tarinoiksi ilman todellisuutta, mutta todellisuudessa näiden satujen ja tarinoiden takana ovat pimeyden henkivallat, joihin ihmiset ovat yhteydessä niiden kautta luulleen niitä pelkiksi saduiksi ja tarinoiksi.

Suurimmalle osalle ihmiskuntaa saatana ja demonit haluavat pysytellä piilossa ja eräs osa tätä piiloleikkiä on luoda ihmisille satuja ja tarinoita, joiden takana onkin pimeyden henkivallat. Mitä enemmin ja syvällisemmin ihminen ajautuu saatanan petokseen, niin eräänä päivänä hänestä voi tulla avoimesti ja julkisesti saatanan palvoja ja silloin sadut ja uskomukset muuttuvat konkreettisesti kerta heitolla todellisuudeksi, jossa ihminen avoimesti ja julkisesti palvoo saatanaa ja tunnustaa saatanan olemassaolon.

Se on tietenkin hyvä muistaa ja ymmärtää etteivät kaikki sadut ole demonista alkuperää, mutta sellaiset sadut ja tarinat ovat demonista alkuperää, jotka on kytketty pakanallisiin uskomuksiin tai jonkin uskonnon opetuksiin.

Ketä sinä uskot?

Kuka asetti Herran Jeesuksen syntymäjuhlan vieton? Rooman piispa, eli mies joka oli valheellisen porttokirkon palveluksessa. Tämän porttokirkon isäntä on saatana, joka haluaa eksyttää ihmisiä "evankeliuminsa" kautta. Jumala ei ole käskenyt viettää joulua (Jeesuksen syntymäjuhlaa kerran vuodessa joulukuun 25 päivä), vaan katolinen kirkko, eli valheellinen porttokirkko. Kumpaa Jeesuksen opetuslapsen tulisi uskoa, Jumalaa vai valheellista porttokirkkoa? Tietenkin Jumalaa. Kysymys on siis siitä kenen käskyä me uskovina tottelemme! Tämä joulu asia on niin takussa ja "perinteenä" sisälle ajettu uskovien sydämiin, että monikaan ei tiedä sen taustasta ja siitä kuka on sitä käskenyt viettää ja kuka ei ole käskenyt sitä viettää.

Moni sanoo: Kol 2:16 Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta,:

Ja moni sanoo, että tämä jae puoltaa joulun viettoa. Mutta kun katsomme tarkemmin Kol 2:16, niin ymmärrämme mitä siinä sanotaan. Kol 2:16 opettaa, että uskovia ei saa tuomita siitä jos he eivät vietä VT:n juhlia ja niihin kuuluvia juhlasapatteja sekä että uskovia ei saa tuomita siitä että he eivät noudata VT:n ruoka- ja juomasäädöksiä. VT:n juhlat eivät ole voimassa pakollisina Uuden Liiton kansalle, koska Jeesus asetti Uuden Liiton ja Hän itse on näiden juhlien täyttymys (esim. Jeesus on pääsiäisen UhriKaritsa jne.) Samoin VT:n ruoka- ja juomasäädökset on kumottu. Kol 2:16 opettaa ettei uskovia saa tuomita sellaisesta mikä ei ole voimassa ja mitä Jumala ei ole asettanut Uuden Liiton uskoville. Näin Kol 2:16 ei millään lailla puolusta joulun viettoa, vaan päinvastoin, sillä Jumala ei ole joulua asettanut, vaan valheellinen porttokirkko.

Emme kai me ole alkuseurakuntaa ja apostoleita viisaampia? He eivät tunteneet joulua eivätkä viettäneet kerran vuodessa joulukuun 25 päivä Jeesuksen syntymäjuhlaa, koska Jeesus ei sitä asettanut. Miksi me tekisimme ja keksisimme itse sen miten ja millä tavalla me juhlimme Jeesusta ja palvelemme Häntä? Eikö meidän tulisi uskoa Jumalaan, eikä keksiä omia juttuja tai uskoa valheellisen porttokirkon oppeja ja perinteitä?

Ymmärrän että tätä asiaa ei monikaan ole juurikaan ajatellut ja tämä perinne on tiukasti monen uskovan sydämessä. Uskon myös sen, että ennen Jeesuksen tulemusta Hän itse puhdistaa seurakuntansa valheen isännän istutuksista ja johdattaa meidät uskomaan ja palvelemaan Jumalaa siten kuin Hän on käskenyt, eikä siten kuin valheen isännän palvelijat käskevät.

Uskovan tulisi ymmärtää se ettei joulu (joulukuun 25 päivä) ole Jeesuksen syntymäjuhla eikä Hänen syntymän ajankohta. Jeesuksen opetuslasten ei tulisi asettaa joululle minkäänlaista Raamatullista arvovaltaa, koska Jeesus ei sitä asettanut, vaan valheellinen porttokirkko. Tärkein kysymys on siis erottaa se ettei anna asioille sellaisia arvoja mitä se ei edusta. Jeesuksen syntymäjuhlaa saamme muistella vaikka joka päivä!

On selkeä fakta, että Jeesus ei syntynyt joulukuun 25 päivä, vaan syys-lokakuussa lehtimajanjuhlan aikaan. Jumala rakastaa totuutta, eikä suosi valhetta ja vääryyttä. Moni sanoo, että sama se on milloin Jeesuksen syntymää juhlitaan, vaikka juhlittaisiin joulukuun 25 päivä, vaikka Hän ei olekaan silloin syntynyt, mutta tärkeintä on muistaa ja juhlia Hänen syntymäpäiväänsä. Jumala tuskin on samaa mieltä, sillä Hän on tarkka totuudesta, eikä Hän pienessäkään määrin halua osallistua tai johdattaa kansaansa valheeseen tai vääryyteen. En usko, että Isä tai Jeesus haluaisivat Jumalan kansan uskovan, että Jeesus on syntynyt joulukuun 25 päivä, koska Hän ei ole silloin syntynyt. Jos Jeesuksen "syntymäpäivää" halutaan viettää, niin se tulisi tehdä silloin kun Hän on syntynyt. Tarkkaa päivämäärää emme tiedä, eikä Raamattu kerro sitä. Siksi onkin hyvä, että Jeesuksen syntymää saa muistella vaikka joka päivä.

Monet sanovat, että joulu löytyy Raamatusta, mutta totuus on se, että sitä ei löydy sieltä. Raamatussa ei ole sanaa joulu, eikä kehotusta viettämään joulua tai Jeesuksen syntymäjuhlaa joulukuun 25 päivä. Jeesuksen syntymän kuvaus Raamatusta kyllä löytyy, mutta se on eri asia kuin katolisen kirkon asettama joulujuhla joulukuun 25 päivä. Toki Jeesuksen syntymää saa muistella ja onhan se Raamattuun kirjoitettu, mutta kysymys on siitä, että emme uskottele sellaista mikä ei ole totta. Jeesus Kristus ei syntynyt joulukuun 25 päivä ja se on selkeä tosiasia. Yhtä selvä tosiasia on se että Rooman katolinen kirkko asetti Jeesuksen syntymäpäivän joulukuun 25 päivälle. En todellakaan usko Jumalan hyväksyvän sellaista valhetta, jos valehdellaan Jeesuksen syntymäaika. Jumala ei ole valehtelija, eikä siedä valhetta, ei edes joulun satua. Jos sanomme, että kyllä Jumala ymmärtää, niin teemme silloin Jumalasta sellaisen joka tukee valhetta sekä porttokirkon opetuksia. Jumala ei kuitenkaan tue valhetta eikä porttokirkkoa, vaan Hän tukee ja kannattaa totuutta, myös tässä joulu asiassa.

Moni lukija tulee suuttumaan tähän kirjoitukseen sekä pitää sitä "tiukkapipoisena" ja "lakihenkisenä" tekstinä. Minulle on kuitenkin tärkeätä se, että en anna asioille sellaisia arvoja, joita niillä ei ole. Totuus ja fakta on, ettei Jeesus asettanut syntymäjuhlansa viettämistä (joulua), vaan valheellinen porttokirkko. Minun sydämessäni eniten painaa se kuka on käskenyt tehdä jotakin tai olla tekemättä jotakin. Enkä suinkaan voi tehdä jotakin "raamatullista" sen tähden että valheen henki käskee niin tekemään. Haluan tehdä sen minkä teen rakkaudesta Jumalaa kohtaan, siksi koska Hän on niin käskenyt tehdä.

Jeesus syntyi lehtimajanjuhlan aikana

Jeesus syntyi syys- lokakuun välisenä aikana todennäköisesti lehtimajanjuhlan aikana. Kun tutkimme Raamatullisten juhlien esikuvallisuutta, niin huomaamme myös, että lehtimajanjuhlan aika on todennäköinen Jeesuksen syntymän ajankohta. Paimenet olivat vartioimassa yöllä laumaa enkelin ilmestyessä heille. Joulukuussa Jeesuksen aikaan oli kylmää ja sateista sekä joinakin talvina jopa lunta ja vähän pakkasta öisin. Joulukuun aika ei voi olla tämän todisteen mukaan Jeesuksen syntymän ajankohta, sillä siihen aikaan joulukuussa oli liian kylmää paimenille olla yöllä vartioimassa lammaslaumaa.

Verollepanon tähden sekä lehtimajanjuhlan tähden ei Jeesuksen perheelle ollut sijaa majatalossa, koska juhlan tähden kaikki majatalot olivat täynnä juhlaväkeä. Jumala oli käskenyt Israelin kansaa kokoontumaan yhteen kolme kertaa vuodessa juhlimaan juhlia, joista yksi juhla oli lehtimajanjuhla. Tämä asia myös puoltaa lehtimajanjuhlan ajankohtaa.

Luukkaan evankeliumista käy ilmi, että Jeesus syntyi puoli vuotta Johanneksen jälkeen. Johannes Kastajan isä Sakarias oli pappi Abian osastosta, ja kun Sakariaan palvelusvuoro temppelissä oli ohi, niin hän meni kotiinsa ja hänen vaimonsa Elisabeth tuli raskaaksi niiden päivien jälkeen kun Sakariaan palvelusvuoro päättyi temppelissä. Tapahtui niin kuin Herran enkeli oli ilmoittanut Sakariaalle. Elisabeth tuli raskaaksi ja kantoi kohdussaan Johannes Kastajaa Herran lupauksen mukaan.

Herra Jumala sääti Israelin kansan papeille kaksikymmentä neljä pappien palvelusvuoroa, jolloin heidän tuli palvella temppelissä. Jokainen pappien palvelusvuoro kesti yhden viikon, joka alkoi sapattina ja päättyi seuraavana sapattina. Israelin kansan pappien palvelusvuorot temppelissä käsitti kaksi kertaa vuodessa yhden viikon aikaisen palvelusvuoron sekä kaikki papit palvelivat temppelissä kolmen pääjuhlan aikaan (pääsiäinen, helluntai, lehtimajanjuhla). Pappien tuli tarkasti noudattaa omia palvelusvuorojaan, koska Herra sääti papeille temppelin palvelusvuorot.

Juutalaisten kalenteri eroaa meidän kalenteristamme siten, että juutalainen kalenteri alkaa maaliskuusta (Nisan kuukausi) ja se perustuu kuun kiertoon, jonka takia kalenteriin lisätään kuukausi muutaman vuoden välein. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että Abian osaston ensimmäinen palveluvuoro oli myöhään toukokuussa tai aikaisin kesäkuussa. Tämän tiedon mukaan Sakarias olisi palvellut temppelissä myöhään toukokuussa tai aikaisin kesäkuussa. Elisabeth tuli raskaaksi Sakariaan palveluvuoron päätyttyä ja Maria tuli raskaaksi kuusi kuukautta Elisabethin jälkeen. Elisabeth tuli raskaaksi juutalaisen kalenterin mukaan neljännessä kuussa (kesä- heinäkuu) ja meidän kalenterin mukaan kesäkuun alussa, ja Maria tuli raskaaksi juutalaisen kalenterin mukaan kymmenessä kuussa (joulu-tammikuu) ja Jeesus syntyi yhdeksän kuukauden päästä, eli juutalaisen kalenterin seitsemännessä kuussa (syys-lokakuu) ja meidän kalenterin mukaan syyskuussa lehtimajanjuhlan aikaan.  Lehtimajanjuhla alkoi tishri kuun 15. päivä ja kesti seitsemän päivää. Raamatun todistuksen mukaan lehtimajanjuhla oli Jeesuksen syntymän ajankohta.


Mikä on lehtimajanjuhlan esikuva? Meidän tulee mennä tässä kohden hiukan taaksepäin, että näemme koko esikuvallisuuden. Seitsemännen kuun 1 päivä oli pasuunan-soiton juhla, joka on esikuvaa Herran tulemuksesta. Kun Herra astui alas Siinaille antamaan lakinsa, niin kuului ylen kova pasuunan ääni ja samoin kun Herra Jeesus tulee, niin kuuluu suuren pasuunan ääni:

1Th 4:16
Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;

Seitsemännessä kuussa oli 10 päivä suuri sovinto-päivä jolloin kerran vuodessa vain ylimmäinen pappi sai mennä ilmestysmajan tai temppelin pyhimpään suitsuttamaan ja pirskottamaan armoistuimelle syntiuhrin verta. Ylimmäinen pappi tällöin sovitti ensin itsensä ja sen jälkeen kansan synnit. Tämä on esikuvaa Jeesuksesta, jonka ei tarvitse sovittaa omia syntejänsä, koska Hän on synnitön, mutta Hän tulee sovittamaan kansansa synnit.

Seitsemännen kuun 15-21 päivä on lehtimajanjuhla sen muistoksi kun Jumala vapautti kansansa Egyptin orjuudesta. Israelin kansa asui lehtimajoissa seitsemän päivän ajan muistellen tuota tapahtumaa.

Nyt siihen esikuvaan, eli siinä kuussa jona Jeesus todennäköisesti syntyi oli kolme merkittävää tapahtumaa: 1 päivä pasunan soiton-juhla, 10 päivä suuri sovintopäivä ja syntien anteeksiantamus ja 15-21 päivät lehtimajanjuhla. Kaikki nämä tapahtumat kertovat Messiaasta, sillä Herra tulee takaisin Jumalan pasunan kuuluessa, Jeesus Ylimmäisenä Pappina sovitti synnit Golgatalla ja Jeesus johdattaa kansansa "lehtimajaan" juhlimaan ja muistelemaan Herran vapautusta synnin ja saatanan vallasta. Lehtimajanjuhlan esikuvallisuus sopii täydellisesti Herran Jeesuksen tehtävään, jonka tehtävänä on vapauttaa ihmisiä synnin ja saatanan vallasta ja tuoda heille syntien anteeksiantamus sekä ilo ja riemu iankaikkisesta elämästä.

Lehtimajanjuhlasta vielä ajatus:

Neh 14:
9 ¶ Ja Nehemia, maaherra, ja pappi Esra, kirjanoppinut, ja leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat kaikelle kansalle: "Tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne, älkää murehtiko älkääkä itkekö". Sillä kaikki kansa itki, kun he kuulivat lain sanat.
10 Ja hän sanoi vielä heille: "Menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne."
11 Myöskin leeviläiset rauhoittivat kaikkea kansaa ja sanoivat: "Olkaa hiljaa, sillä tämä päivä on pyhä; älkää olko murheelliset".
12 Ja kaikki kansa meni, söi ja joi, lähetti maistiaisia ja vietti suurta ilojuhlaa; sillä he olivat ymmärtäneet, mitä heille oli julistettu.
13 ¶ Seuraavana päivänä kokoontuivat kaiken kansan perhekunta-päämiehet, papit ja leeviläiset Esran, kirjanoppineen, tykö painamaan lain sanoja mieleensä.
14 Niin he huomasivat lakiin kirjoitetun, että Herra oli Mooseksen kautta käskenyt israelilaisia asumaan lehtimajoissa juhlan aikana seitsemännessä kuussa,
15 ja että kaikissa heidän kaupungeissaan ja Jerusalemissa oli julistettava ja kuulutettava näin: "Menkää vuorille ja tuokaa öljypuun lehviä tai metsäöljypuun lehviä sekä myrtin, palmupuun ja muiden tuuheiden puiden lehviä, ja tehkää lehtimajoja, niinkuin on säädetty".
16 Ja kansa meni ja toi niitä ja teki itselleen lehtimajoja kukin katollensa ja pihoihinsa ja Jumalan temppelin esipihoihin sekä Vesiportin aukealle ja Efraimin portin aukealle.
17 Ja koko seurakunta, kaikki vankeudesta palanneet, tekivät lehtimajoja ja asuivat lehtimajoissa. Sillä aina Joosuan, Nuunin pojan, ajoista siihen päivään saakka eivät israelilaiset olleet niin tehneet. Ja vallitsi hyvin suuri ilo.
18 Ja Jumalan lain kirjaa luettiin joka päivä, ensimmäisestä päivästä viimeiseen saakka. Ja he viettivät juhlaa seitsemän päivää, ja kahdeksantena päivänä pidettiin juhlakokous säädetyllä tavalla.


Lehtimajaan kuului myös öljypuun oksia sekä metsäöljypuun oksia. Jeesus Kristus Messias on  Hän, joka yhdistää yhdeksi (Room 11) Jaloon Öljypuuhun sen luonnolliset oksat ja metsäöljypuun oksat, eli ne jotka uskovat juutalaisina ja pakanoina Jeesuksen olevan Messias. Tässäkin suhteessa lehtimajanjuhlalla on tärkeä esikuvallinen merkitys

Jumala toimii sillä tavalla, että Hän antaa esikuvia, jotka saavat täyttymyksensä. Näin juutalaisen kalenterin mukaan seitsemäs kuu (syys-lokakuu) täyttää esikuvallisesti sen miksi Jeesus Messias syntyi maan päälle. Näin kaikkien edellä lueteltujen todisteiden valossa on juutalainen seitsemäs kuukausi (syys-lokakuu) Jeesuksen syntymän ajankohta. Päivästä en ala vääntämään, vaikka siitäkin jotkut vääntävät. Ajankohta on kuitenkin tarkasti tiedossa. Tähän armotalousaikakauteen ei Jeesus asettanut syntymäjuhlansa viettoa kerran vuodessa tapahtuvaksi juhlaksi, mutta tuhannen vuoden ajanjaksossa, jolloin kaikki lupaukset täyttyvät juutalaisille on myös voimassa lehtimajanjuhla ja sen viettäminen:

Sak 14:
16 ¶ Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa.
17 Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta.
18 Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.
19 Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.


Lehtimajanjuhlaa juhlitaan tuhannen vuoden ajanjaksona (Jeesuksen ollessa siellä Rauhanruhtinaana) sen tähden mitä Herra Jumala on tehnyt Jeesuksen kautta!

Jeesus Kristus ei asettanut armotalouskauteen (aikaan missä nyt elämme) Hänen syntymäjuhlan viettämistä kerran vuodessa. Jeesus ei asettanut lehtimajanjuhlaa Hänen syntymäjuhlakseen, eli lehtimajanjuhla ei ole tässä ajassa Jeesuksen syntymäjuhla. Jeesus Kristus asetti muistonsa viettämisen ehtoollisen yhteyteen. Mielenkiintoista on se, että vaikka Jeesuksen syntymä on tärkeä asia, niin Jeesus Kristus itse piti Hänen kuolemaansa tärkeämpänä ja asetti ehtoollisen paikaksi, joka on Hänen muistoksi. Ehtoollistakaan ei asetettu kerran vuodessa tapahtuvaksi, vaan niin usein kuin sitä vietämme, vaikka joka päivä. Toki Jeesuksen opetuslapsi saa muistella Jeesuksen syntymää, ei se ole kiellettyä. Kunhan vain muistamme sen, että muistelemme Häntä niissä puitteissa, jotka ovat Raamatun opetuksen mukaisia, emmekä toteuta vihollisen käskyä ja toimi sen mukaan kuin vihollinen käskee.

Esikuvallista oli siis Jeesuksen syntymän ajankohta ja esikuvallista oli myös Hänen kuolemansa ajankohta, jolloin pääsiäisenä tapettiin pääsiäiskaritsa, joka syötiin taloissa, joiden oven ja ikkunanpielet olivat karitsan verellä merkityt.

Jos Paavali, Pietari, Johannes ja muut alkuseurakunnan apostolit olisivat eläneet Rooman katolisen kirkon aikana vuonna 354 jKr. niin he eivät varmasti olisi hyväksyneet kirkon asettamaa joulua, vaan olisivat pitäneet sitä vääränä ja valheellisena, koska Jeesus ei asettanut joulukuun 25 päivälle vuotuista syntymäjuhlaansa; eikä Hän asettanut sitä millekään päivälle. Ensinnäkään alkuseurakunnan apostolit eivät olisi edes liittyneet Rooman katoliseen kirkkoon, eikä pitäneet sitä Jumalan seurakuntana, vaan valheellisena porttokirkkona.

Hanukka juhla

Jotkut Jeesuksen opetuslapset jotka ymmärtävät joulun pakanallisuuden ovat alkaneet viettää juutalaista hanukka juhlaa. Tässä hanukka juhlassa ja sen viettämisessä on ongelmana se, ettei se kuulu vanhan liiton Jumalan asettamiin juhliin, joita oli seitsemän. Jumala ei siis asettanut hanukkaa, joka on temppelin vihkimisen muistojuhla Jerusalemissa, vaan juutalaiset itse sen asettivat. Tätä juhlaa juutalaiset viettivät sen kunniaksi kun juutalaiset Juudas Makkabealaisen johdolla valtasivat takaisin itselleen  Jerusalemin temppelin 165 jKr. kreikkalaisten hallusta. Tämän voiton jälkeen juutalaiset hävittivät kreikkalaisten saastuttamat temppelin pyhät esineet ja tekivät uudet tilalle ja juhlivat uudistetun temppelin juhlaa kahdeksan päivää polttaen alttarilla polttouhria. Talmudin mukaan tämän voiton jälkeen temppelissä oli vain yhdeksi päiväksi öljyä poltettavaksi Menorassa (kultainen lampunjalka), mutta ihme tapahtui ja öljyä riitti kahdeksaksi päiväksi, eli koko juhlan ajaksi. Uuden öljyn valmistaminen olisi kestänyt kahdeksan päivää.

Alunperin hanukkaa vietettiin sen kunniaksi kun Jerusalemin temppeli saatiin vallattua takaisin ja uudistettua. Öljy ihme on varmaankin saanut myöhemmin aikaan sen, että hanukkaa pidetään valon juhlana. Jotkut opettavat, että hanukka on Raamatullinen juhla ja että Jeesuksen opetuslasten (myös uskovien, jotka eivät ole juutalaisia) tulisi viettää sitä joulun sijasta. Tämä ei kuitenkaan ole totta. Jumala ei asettanut hanukka juhlaa vanhassa liitossa, eikä Jumala ole sitä asettanut Uuden Liiton kansalle. Alkuperäiseen hanukkaan (temppelin vihkimisen muistojuhlaan) kuului polttouhrin uhraaminen. Jeesus Kristus ja Hänen sovituskuolemansa poisti ja kumosi jokaisen vanhan liiton uhritoimituksen. Uuden Liiton uskovat eivät saa uhrata vanhan liiton uhreja, sillä ne ovat kumotut. Jo tämä yksi seikka osoittaa sen, että Jeesuksen opetuslasten ei tarvitse viettää hanukkaa, eikä sen viettämistä ole heille asetettu.

Jotkut sanovat, että  koska Jeesus käyskenteli (Joh 10:22,23) Salomon pylväskäytävässä temppelin vihkimisen muistojuhlan aikaan, niin se on Raamatullinen juhla ja uskovien tulisi sitä viettää. Tämä ei ole kuitenkaan totta, sillä on muistettava, että tämä asia kuului vanhan liiton aikakauteen ja oli juutalaisten itsensä asettama, eikä Jumalan. Jeesus Kristus eli vanhan liiton aikana ja juutalaisena Hän osallistui kansansa elämään sekä hyväksyi lihansa päivinä eläinuhrit jne. Mutta kuolemansa jälkeen Hän kumosi eläinuhrit ja jos joku uskova uhraisi eläimen veren kautta syntiuhrin, niin Hän tekisi tyhjäksi Jeesuksen lunastuksen ja sovitustyön. Kaikki mitä Jeesus hyväksyi lihansa päivänä, ei ole voimassa enää Uudessa Liitossa. Uuden Liiton uskovien ei tarvitse viettää hanukka juhlaa. Hanukka juhlan viettäjät ja puolesta puhujat sanovat sen olevan valon juhla, eli Jeesuksen juhla. Hanukka juhla ei ole Jeesuksen juhla, vaan sitä juhlittiin kun temppeli saatiin vallattua pakanoilta ja uudelleen vihittiin Jumalan palvelukseen. Jeesuksen "valon juhla" on siinä kun Hän kuoli meidän syntimme tähden ja kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta lahjoitti meille syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän. Tämä on todellinen valon juhla Jeesuksen opetuslapselle ja sitä juhlaa saamme viettää vuoden jokaisena päivänä.

Toki juutalaisille suotakoon Hanukka juhlan vietto, olkoon sitten ortodoksi- tai messiaaninen juutalainen, kunhan messiaaninen juutalainen ei osallistu vanhan liiton uhrimenoihin. Juutalaisille hanukka juhla ei kuitenkaan ole Jeesuksen juhla, vaan temppelin vihkimisen muistojuhla. Se myös täytyy muistaa, että Uudessa Liitossa ei ole enää käsin tehtyä temppeliä, sillä Uuden Liiton temppelinä on jokainen Jeesuksen opetuslapsi, koska Jumalaa asuu heissä Pyhän Hengen kautta. Sekin tulee muistaa, että vanhan liiton temppeli ja temppelipalvelus on kumottu sekä kaikki vanhan liiton temppelissä suoritetut uhrit ja menot ovat lakkautetut ja kumotut, koska Jeesuksen lunastus- ja sovitustyön kautta Hänen opetuslapsensa ovat Jumalan temppeleinä tässä maailmassa. Uuden Liiton kansa saa juhlia vuoden jokaisena päivänä sitä kun Herra Jeesus Kristus vapautti kansansa synnin ja saatanan orjuudesta ja antoi meille lahjaksi syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän.

Jeesuksen syntyminen ja Hänen syntymänsä merkitys

Luuk 2:
11 teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa.
12 Ja tämä on teille merkkinä: te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa."
13 Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat:
14 "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto!"

Kun Jeesus syntyi, niin Jumala ilmoitti enkeliensä kautta, että tänä päivänä on syntynyt Vapahtaja, joka on Messias (Kristus), Herra, Daavidin kaupungissa. Jeesus syntyi Vapahtajaksi (Pelastaja), joka sovittaa ihmisten synnit. Jeesuksessa Kristuksessa Jumala tuli ihmiseksi sovittamaan meidän syntimme ja antamaan iankaikkisen elämän kaikille, jotka Häneen uskovat. Tämä on pääsanoma Jeesuksen syntymisen yhteydessä ja se on koko Uuden Testamentin ja Uuden Liiton pääsanoma. Uskon, että tämän takia Jumala ei asettanut Jeesuksen syntymäjuhlaa kerran vuodessa vietettäväksi juhlaksi, eikä Hän myöskään halunnut meidän tietävän Jeesuksen tarkkaa syntymäpäivää, koska se on tärkeää, että Hän syntyi Vapahtajaksi, eikä se ole tärkeää mikä päivä Hän syntyi. Jos se olisi ollut tärkeää, niin Raamatussa olisi kerrottu tarkka päivämäärä milloin Jeesus syntyi. Jeesuksen tehtävä oli tärkeä ja siksi Raamatun ilmoitus keskittyy siihen, myös silloin kun Raamattu puhuu Hänen syntymisestään.

Joulun vieton perusteluja

Monet kristityt tietävät ja tunnustavat joulun olevan suora pakanallinen perintö, joka korvasi pakanallisen joulun "kristillisenä jouluna". Samoin monet kristityt tietävät, ettei Jeesus syntynyt joulukuussa, vaan syys-lokakuussa. Kaikesta tästä huolimatta he haluavat viettää joka vuosi joulukuun 25 päivää Jeesuksen syntymäjuhlana. Otan esille muutamia perusteluja, jolla Jeesukseen uskova perustelee joulun viettoa.

Korvasi pakanalliset juhlat

Usein kuulee sellaisen perustelun, jossa sanotaan että kirkkoisät (Rooman katolisen kirkon johtajat) ovat valinneet päivän korvatakseen roomalaisten pakanallisen (voittamattoman auringon syntymäpäivän) sekä kelttien ja saksien Yule juhlan kristillisellä juhlalla. Koska he eivät kyenneet kieltämään pakanallisia juhlia, niin parempi vaihtoehto oli antaa pakanallisille juhlille uusi sisältö.

Edellä oleva peruste on huono peruste joulun viettämiseen. Raamattu opettaa vanhan Aatamin kuolemisesta ja uuden luomuksen elävän Jumalan tahdon mukaan, ei synnin ja ihmisten perinteiden mukaan. Uusi luomus ei voi siis elää uutta elämää siten, että korjaa vanhan Aatamin elämää asettamalla asioille uusia nimiä, mutta elämä jatkuu vanhojen perinteiden mukaisesti. Esimerkkinä on tästä jos uskova sanoisi, että varastaminen on lainaamista, jossa lainattua tavaraa ei palauta takaisin sen oikealle omistajalle. Asialle annettiin uusi sisältö, joka kuulostaa hienolta ja hyvältä, mutta se on kuitenkin edelleen varastamista. Rooman katolinen kirkko on tehnyt ihan samalla tavalla, sillä on se on antanut pakanallisille asioille uuden nimen ja sisällön, mutta asiat ja opit ovat silti pakanuutta. Raamatullinen uusi sisältö tarkoittaa kokonaan vanhan hylkäämistä sekä uskomista ja elämän vaellusta Jumalan tahdon mukaisesti.

Jeesus on arvollinen viettämään syntymäjuhlaa epäjumalten syntymäpäivänä

Joulu on alunperin ollut auringon syntymäpäivä ja Tammuksen syntymäpäivä sekä muinaisten jumalien syntymäpäivä. Rooman keisareita pidettiin myös jumalina ja heidän syntymäpäiväänsä vietettiin joulukuun 5 päivä, vaikka heidän todellinen syntymäpäivä olisi ollut mihin aikaan vuotta tahansa. Jotkut sanovat, että tämän tähden myös Jeesus Jumalan Poika on arvollinen viettämään syntymäjuhlaa joulukuun 25 päivä, vaikka Hän ei ole silloin syntynyt.

Edellä oleva peruste joulun viettämiseen on todella huono. Jumala on totuuden puolella ja Hän vihaa valhetta ja elää totuuden mukaan ja on Totuus. Jeesus sanoi olevansa tie, totuus ja elämä. En usko, että Jumala on mielistynyt sellaiseen missä opetetaan väärin Jeesuksen syntymän päivämäärää. Koska Jeesus ei ole syntynyt joulukuun 25 päivä, niin silloin on valhe väittää ja uskotella Hänen syntyneen joulukuun 25 päivä. Vielä vakavampi valhe on väittää sellaista jos tietää sen ettei Hän ole syntynyt joulukuussa. Jos kytkemme Jeesuksen syntymäpäivän pakanalliseen syntymäpäivä perinteeseen, niin olemme silloin osallistuneet valheen tukemiseen, koska Jeesus ei ole silloin syntynyt.

Syntymäpäivän ei tarvitse olla oikealla paikalla

Jotkut sanovat, että syntymäpäivän valinta tulisi ymmärtää erilaisen aikakauden ja kulttuurin näkökulmasta, sillä syntymäpäivän ei tarvitse olla juuri silloin kun on oikea syntymäpäivä ja sitä voi viettää milloin tahansa.

Tämäkin on huono peruste joulun viettämiseen. Otan taas esimerkin; Matti Meikäläinen on 17 ja puoli vuotta ja hän viettää 18 vuotis-syntymäpäiväänsä 17 ja puolen vuoden ikäisenä. Niinpä hän päättää mennä ravintolaan johon on sisäänpääsy vain 18 vuotta täyttäneillä. Ovella hän sanoo, että hänellä on tänään 18 vuotis-synttärit. Ovimikko haluaa nähdä henkilöllisyyspaperit ja ne nähtyään hän ei päästä Mattia sisälle. Miksi Matti ei päässyt sisälle ravintolaan? Koska hänellä ei oikeasti ollut silloin syntymäpäivää, eikä hän ollut täyttänyt vielä 18 vuotta. Edellisen esimerkin opetus on se, että oikea on oikea oikealla paikallaan ja väärä on väärää, vaikka sen sanoisi olevan oikeaa. Uskoisin Jumalan olevan myös siinä tarkka, että Hän ei halua kenenkään väittävän ja uskovan Jeesuksen syntyneen päivänä, jolloin Hän ei ole oikeasti syntynyt. Sellaiseen uskominen on valhetta ja väärin. Jumala on Totuus, eikä Hän suvaitse valhetta pienessäkään määrin.

Taivaallisen valon koiton juhlistaminen

Jotkut perustelevat joulun viettämistä sillä koska roomalaiset juhlivat joulukuun 25 päivä valon juhlaa ja auringon, keisarin ja jumalien (epäjumalien) syntymäpäivää, niin tämä päivä sopisi symbolisesti juhlistamaan taivaallisen valon koittoa, kun tämä pakanallinen perinne korvataan Jeesuksen syntymällä.

Edellä oleva peruste on huono peruste joulun viettämiselle. Jeesus ei ole syntynyt joulukuun 25 päivä ja siksi sitä päivää ei tarvitse korvata Jeesuksen syntymällä. Taivaallista valoa (Jeesusta Kristusta) juhlistetaan silloin kaikkein parhaiten kun se tehdään totuuden mukaisesti. Totuuden mukaista ei ole uskoa ja väittää Jeesuksen syntyneen joulukuun 25 päivä, koska Hän ei ole silloin syntynyt.

Ihmisten perinne

Jotkut puoltavat joulun viettoa sillä, että juutalaisten ja joidenkin varhaisten kansojen perinteenä oli uskoa, että ihmisen (yleensä jonkun merkkihenkilön) uskottiin kuolevan hänen syntymäpäivänänsä. Jotkut tämän ajatuksen puoltajat uskoivat Jeesuksen syntyneen ja kuolleen joulukuun 25 päivä ja siksi Jeesuksen syntymäjuhlaa tulee viettää 25 joulukuuta.

Edellä oleva peruste on todella huono, sillä Jeesuksen opetuslapsen ei tule perustaa uskoa ihmisten perinteisiin ja taikauskoon, vaan Jumalan sanan opetukseen. Raamattu todistaa meille Jeesuksen syntyneen syys-lokakuussa, eikä joulukuun 25 päivä. Näin edellä oleva perinne ja siihen uskominen on epäuskoa ja ihmisten perinteisiin uskomista. Jeesuksen opetuslapsen tulisi uskoa Jumalaa ja Hänen sanaansa. Niin juutalaisilla kuin kristityillä on perinteitä, jotka eivät ole Jumalan sanan opetusta ja siksi Jeesuksen opetuslapsen ei tulisi uskoa ihmisten perinteisiin, vaan Jumalan sanaan.

Juutalaiset juhlivat puurim juhlaa

Jotkut sanovat, että on tosiasia ettei Jumala ole sanassaan käskenyt viettää Jeesuksen syntymäjuhlaa joulukuun 25. päivä, mutta koska juutalaiset juhlivat puurim juhlaa, joka ei ole Herran asettama, niin siksi uskovat voivat juhlia Jeesuksen syntymäpäivää 25. joulukuuta. Edelläoleva peruste on huono eikä kestä totuuden puntarin edessä.

Puurim juhlan asettamisella ei voi puolustaa Jeesuksen syntymäpäivää joulukuun 25. päivä. Puurim juhla asetettiin juutalaisten toimesta 14-15 päivä adar-kuussa sen muistoksi, että juutalaiset säästyivät adarkuun 13. päivän tuholta, jonka Haaman juoni juutalaisia vastaan. Puurim juhla liitettiin tarkasti ajankohtaan, jotka liittyivät sen tapahtumiin. Katolinen kirkko asetti Jeesuksen syntymäjuhlan väärään ajankohtaan ja kaiken lisäksi pakanalliseen juhla-ajankohtaan.

Jumala sanoo sanassaan olevan totuudessa pysyvä Jumala, joka ei hyväksy syntiä ja vääryyttä. Olen aivan varma, että ei ole Jumalan mielenmukaista uskotella Jeesuksen syntyneen joulukuun 25. päivä, koska Hän ei ole syntynyt silloin. Jos uskot, että Jumala hyväksyy tämän, niin teet Hänestä valehtelijan. Jumala ei kuitenkaan tue valhetta missään muodossa, ei edes "joulusadun" kohdalla.

Saako uskova viettää joulua?

Miksi me uskovina viettäisimme Jeesuksen syntymäpäivää vääränä ajankohtana, uskoen Hänen syntyneen joulukuun 25 päivä, jolloin Hän ei ole edes syntynyt? Miksi Jeesuksen opetuslapset uskovat enemmin valheellista porttokirkkoa kuin Jumalaa joulun suhteen? Sillä Jeesus Kristus ei asettanut joulua, vaan valheellinen porttokirkko.

Ei kukaan voi kieltää kuitenkaan keneltäkään joulun viettämistä. Toki hyvä olisi jos Jeesuksen opetuslapsi ei anna joululle sellaista arvoa, mitä sillä ei ole. Sillä valheellinen porttokirkko on sen asettanut vietettäväksi, eikä Jeesus Kristus. Uskon että Jeesuksen Kristuksen tulemuksen lähetessä moni asia avautuu Jeesuksen opetuslapsille, myös joulu ja sen todellinen tausta ja juuri. Uskon että Jeesuksen tulemuksen lähetessä moni uskova hylkää joulun sekä sen viettämisen, eikä anna sille sitä arvoa, mitä se ei edes edusta. Tämä on kivulias prosessi, sillä historian saatossa valheellinen porttokirkko on ujuttanut joulun kristikansan keskuuteen ja sekoittamalla tähän pakanalliseen juhlaan kristillisiä aineksia on se saanut eksytettyä ja sokeutettua monet uskovat uskomaan, että joulu (joulukuun 25 päivä) on Jeesuksen syntymäjuhla sekä Raamatun opetus, vaikka se ei sitä olekaan.

Totuus joulusta ja päätös olla viettämättä joulua ei ole lain alle menemistä, eikä uskovan vapauden väärin käyttöä. Jumala ei ole käskenyt viettämään joulua, vaan valheellinen porttokirkko. Kun joulua ja kehotusta sen viettämiseen joulukuun 25 päivä ei löydy Raamatusta, niin et voi myöskään olla lain alla, jos et sitä vietä. Joululla tarkoitan Rooman katolisen kirkon aikaansaamaa joulujuhlaa, joka alkoi virallisesti vuonna 354 jKr. Rooman katolisen kirkon aikaansaama joulujuhla on siis eri asia kun Raamatun opetus Jeesuksen syntymästä. Ensinnäkin Jeesus ei käskenyt viettämään kerran vuodessa joulukuun 25 päivä joulujuhlaa Hänen syntymänsä muistoksi. Valheellinen porttokirkko sen sijaan määräsi ja asetti sen joulukuun 25 päivälle, että sai viettää rauhassa Tammuksen juhlaa ja Saturnaalia juhlaa.

Uskon että monet uskovat, jotka viettävät joulua, eivät juhli Tammuksen juhlaa eikä Saturnaalia juhlaa ja suurin osa ei ole edes näistä kuullut. Mutta se tosiasia, että valheellinen porttokirkko sen asetti ja vieläpä kosiskeli Rooman kansalaisia kristityiksi luvaten heille, että he saavat myös kristittyinä viettää Saturnaalia juhlaa tulisi herättää meidät ymmärtämään joulun taustan ja juuren. Samoin sen tulisi herättää Jeesuksen opetuslapsia, että valhe on asettanut joulun viettämisen joulukuun 25 päivälle, eikä totuus. Jeesuksen syntymän kuvaus löytyy Raamatusta ja sitä tapahtumaa uskova saa muistella vaikka joka päivä. Jeesus ei asettanut Hänen syntymänsä kunniaksi vuotuista juhlaa, mutta Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksen kunniaksi Hän asetti muistonsa ehtoolliselle, jota myös voi nauttia ja muistella vaikka joka päivä. Jeesusta ja Hänen syntymäänsä saa muistella myös tietenkin jokaisena päivänä ja vaikka joulukuun 25 päivä, kunhan vain muistamme sen ettei Hän ole kuitenkaan syntynyt joulukuun 25 päivä.

Jeesuksen syntymän muistaminen ja Rooman kirkon asettama joulu on kaksi eri asiaa. Raamattu opettaa Jeesuksen syntyneen mutta ei kerro päivämäärää koska Hän on syntynyt. Raamatusta kuitenkin selviää ajankohdan olleen syys-lokakuussa. Näin voimme myös jokaisena päivänä sitä muistella, myös joulukuun 25 päivä, kunhan vain muistamme ettei se ollut se päivämäärä jolloin Jeesus syntyi. Kysymys on siis siitä, että emme usko ja toimi valheellisen perinteen mukaan, vaan totuuden mukaan. Jeesukseen saa uskoa ja Häntä muistella jokaisena päivänä ja Häneen uskominen on eri asia kuin uskoa Hänen syntyneen joulukuun 25 päivä, jolloin Hän ei ole edes syntynyt.

Monissa perheissä on toinen aviopuoliso uskossa ja toinen ei. Joulun viettämättömyys tällaisessa tilanteessa tuo usein turhia jännitteitä perhe-elämään, siksi on viisasta uskoa sydämessään totuuteen eikä koittaa saada toista väkisin ymmärtämään asiaa, koska tällaisessa tapauksessa harvoin voi saada uskomatonta ymmärtämään mikä on Jumalan todellinen tahto. Samoin jos uskovaisten perheessä vain toinen ymmärtää totuuden joulusta, niin toista ei saa väkisin yrittää saada luopumaan joulusta ja sen vietosta. Rakkaus totuuteen ja ajan antaminen asioiden muhimiselle sydämessä voi saada aikaan muutoksen ja ainoa tapa miten Jeesuksen opetuslapsen tulee toimia on rakkaudesta totuuteen ja antaa lähimmäiselle aikaa käsitellä asioita sydämessään.

Samoin on myös seurakunnassa, eli meidän tulee antaa aikaa toinen toisellemme asioiden edessä, joita olemme luulleet oikeiksi, mutta jotka kuitenkaan eivät sitä ole. Joulu asia on niin syvälle istutettu monen sydämeen, että tätä asiaa on vaikea nähdä oikeassa valossa. Uskon kuitenkin, että elämme ajassa, jossa perinteet murtuvat ja rakkaus ja totuus vapautuu elämään sen mukaan mikä on Jumalan tahto. Sekin pitää muistaa, että joulun viettäminen ei vie meiltä pelastusta, eikä se ole pelastuskysymys, vaan kysymys siitä että ketä kunnioitamme ja uskomme.

Eräs tärkeä näkökulma asiaan on se, että Rooman katolinen kirkko aikoinaan yhdisti pakanuuden ja kristinuskon yhteen ja samaan pakettiin, joka on yhtä kuin Rooman katolinen kirkko. Rooman kirkon johto lupasi roomalaisille, että jos he kääntyvät kristinuskoon, niin he saavat jatkaa Saturnaalia juhlan juhlimista kristittynä. Näin pakanuus ja kristinusko yhdistyivät Rooman katolisessa kirkossa. Saturnaalia juhlan nimi korvattiin joululla ja Jeesuksen syntymä asetettiin joulukuun 24. päiväksi, vaikka Jeesus Kristus ei edes syntynyt joulukuussa. Sielunvihollisen työ on ekumenian kautta saattaa lopun aikana kaikki uskonnot ja ihmiset palvelemaan yhdessä yhtä ja samaa jumalaa, joka on todellisuudessa epäjumala. Siksi sielunvihollinen istutti pakanuuden siemenen alusta asti Rooman katoliseen kirkkoon, koska nyt ihmiskunnan viimeisinä päivinä Rooman katolisen kirkon on helppo olla yhtä muiden pakanauskontojen kanssa, koska sen omat juuret ovat syvästi pakanallisia.

Tämä on myös sielunvihollisen päämäärä saada kaikki ihmiset yhdessä palvelemaan epäjumalia ja luoda kaikille yhteisiä asioita, jotka heitä yhdistää, mutta tämä yhdistyminen ja yhdessä oleminen tehdään pakanajuurten ja valheen kautta. Siksi myös kaikki ekumeniassa mukana olevat sulassa sovussa keskenään suvaitsevat toinen toistensa harhauskomukset ja pakanalliset perinteet. Pakanalliset lonkerot ja juuret saatanallisen ekumenian (kaikki uskonnot uskovat kaikkien uskontojen olevan teitä yhden ja saman jumalan luokse) kautta luovat yhteyttä ja samanmielisyyttä lopun ajan valheellisessa ekumeniassa, missä uskonnot ja kirkot uskovat palvelevansa yhtä ja samaa jumalaa. Kysymys ei siis ole vähäpätöisestä asiasta, vaan vakavasta asiasta.

Jeesuksen opetuslasten ei tule syyllistää toinen toisiansa joulun viettämisestä tai viettämättömyydestä, vaan yhdessä etsiä sitä mikä on Jumalan tahto ja toimia sen mukaan mihin asti on uskossaan saanut kasvaa Jumalan armosta. Jouluun liittyy vahvat tunnesiteet sekä perinteet ja sen tähden se on vaikea asia monille, vaikka tietäisi joulusta totuuden. Siksi meidän tulee antaa toinen toisillemme aikaa rohkaistua elämään Jumalan tahdossa, eikä ihmisten perinteiden mukaan. Joulu ei saa tuoda seurakunnan keskelle erottavaa väliseinää, vaan uskovien tulee olla yhtä ja yksi ruumis siitä huolimatta viettääkö joulua tai on joulua viettämättä. Jumala armossaan johdattakoon meitä kunnioittamaan enemmän Jumalaa kuin ihmisten perinteitä.

Uskon että Jeesuksen tulemuksen lähetessä Jeesuksen opetuslapset tulevat ymmärtämään, että vihollinen porttokirkon kautta ujutti pakanallisen joulujuhlan kristittyjen elämään, eikä Jumala ole sitä käskenyt viettää, vaan valheellinen porttokirkko. Siksi Jeesuksen tulemuksen lähetessä Jeesuksen opetuslapset, jotka rakastavat enemmän Jumalaa kuin ihmistä ja perinteitä tulevat luopumaan pakanallisesta joulun viettämisestä Jeesuksen syntymäjuhlana.

Joulun roomalainen historia (päivitys 8.12.2015)

Uskonnonhistoriassa on pitkään ollut se käsitys, että joulun alkuperä on pakanuudessa, sillä joulukuun 25. päivä kristillisenä jouluna on alunperin ollut pakanallinen juhla. Kirkon jouluperinnettä puolustavat tutkijat ovat viime aikoina tuoneet esille ettei joulun alkuperä olekaan pakanuudessa, koska varhaiset kristityt viettivät joulua joulukuun 25. päivä Jeesuksen syntymäjuhlana.

Tutkijoiden mukaan donatolaiset oli varhainen harhaoppiseksi tuomittu kristillinen ryhmä, joka olisi viettänyt joulua, eli Jeesuksen syntymäjuhlaa joulukuun 25. päivä. Tutkijat tuovat esille kuinka donatolaisuus sai alkunsa Rooman valtakunnan viimeisistä laajoista kristittyjen vainoista, jotka keisari Diocletianus pani toimeen 200-300 lukujen taitteessa.

Tutkijat sanovat donatolaisten viettäneen kohtuullisella varmuudella joulua joulukuun 25. päivänä. Tutkijoiden mukaan donatolaisuus vaikutti pääosin Pohjois-Afrikassa 300-luvn alusta asti.  Tutkijoiden johtopäätös joulun alkuperästä on sellainen että koska joulukuun 25. päivää juhlittiin donatolaisten kristittyjen keskuudessa, niin sillä perusteella voidaan arvioida joulun vakiinnuttaneen asemansa joskus vuosien 250-300 jKr. paikkeilla.

Tutkijoiden mukaan  joulukuun 25. päivän ”voittamattoman auringon” juhla on eräs parhaista pakanallisen joulun esikuvista. Tutkijat sanovat että keisari Aurelianus perusti joulukuun 25. päivän ”voittamattoman auringon” juhlan vasta vuonna 274 jKr. ehkä osittain vastavedoksi kristittyjen joululle. Tutkijoiden mukaan tästä voidaan vetää sellainen johtopäätös, että kristillistä joulua joulukuun 25. päivänä juhlittiin ennen voittamattoman auringon juhlaa, joka ei siksi voi olla joulun esikuva.

Edellä oleva arviot ja väitteet eivät ole ollenkaan kovinkaan uskottavia, vaan ne näyttävät todisteiden valossa väkisin väännetyltä ratkaisulta, jonka kautta pyritään antamaan sellainen kuva, että joulu on sittenkin kristillinen juhla eikä sen alkuperä olekaan pakanuudessa. Hyvällä syyllä voidaan myös sanoa, että kun asia esitetään hyvin suppeasti tuomatta esille tärkeitä asioita koskien voittamattoman auringon kultin historiallista juurta ja taustaa, niin asia voidaan esittää lukijoita harhauttavasti, jonka kautta lukija voidaan harhauttaa uskomaan asia väärällä tavalla.

Donatolaisuus syntyi 300-luvun alussa, joten voittamattoman auringon juhla, joka perustettiin vuonna 274 jKr. oli ollut olemassa ennen donatolaisuuden syntyä. Donatolaiset eivät voineet viettää joulua ennen voittamattoman auringon juhlaa, koska tämä roomalainen pakanallinen juhla syntyi ennen donatolaisuuden syntymistä. Voittamaton auringonkultti vaikutti Roomassa jo 100- ja 200-luvuilla mitrakulttina. Voittamattoman auringonkultin historia Roomassa on paljon pitempi kuin tutkijat antoivat ymmärtää.

Kristillisen kirkon historiassa Rooman kirkon piispan lausumana joulu joulukuun 25. päivänä mainitaan ensi kerran historiassa 336 jKr. -  25 Dec.: natus Christus in Betleem Judeae - Joulukuun 25 Kristus syntyi Beetlehemissä Juudeassa.

Kristillisen kirkon historiassa ei ole olemassa mainintaa joulusta Jeesuksen syntymäjuhlana 100- ja 200-luvulta jKr. Katolisen kirkon ensyklopedian mukaan Kleemens Aleksandrialainen (n. 150-211/216) sanoin Jeesuksen syntyneen toukokuun 20. päivä. Saman lähteen mukaan varhaisessa kirkossa oli erilaisia päivämääriä Jeesuksen syntymänajan kohdaksi kuten huhtikuun 19 tai 20 päivä, maaliskuun 28 päivä, luultavasti tammikuun 6 tai 10 päivä.

Kirkko piti donatolaisia harhaoppisina ja jos donatolaiset juhlivat Jeesuksen syntymäjuhlaa joulukuun 25. päivänä 300-luvulla, niin miksi kristillinen kirkko ei ymmärtänyt tätä kuin vasta 336 jKr.?

Babyloniassa joulukuun 25 päivä oli talvipäivänseisauksen ja auringonjumalan Tammuksen syntymäpäivä. Raamatun opetuksen mukaan Babyloniassa syntyi maailman ensimmäinen uskonto ja auringonjumalan syntymänpäivän viettäminen joulukuun 25. päivänä levisi Babyloniasta muualle saaden erilaisia muotoja.

Persialainen mitra-kultti vaikutti Roomassa jo 100-200 luvuilla. Mitran syntymäjuhla oli joulukuun 25. päivä. Roomassa mitraa kutsuttiin nimellä Sol Invictus (voittamaton aurinko), sillä auringon sanottiin olevan mitran silmä. Keisari Aurelianus asetti joulukuun 25. päivän ”voittamattoman auringon” juhlan vuonna 274 jKr. roomalaiseksi juhlaksi, mutta Sol Invcitus (voittamaton aurinko) juhla oli tunnettu Roomassa mitra-kultin kautta jo 100-200 luvuilla jKr.

Täten on selvää, että voittamattoman auringon juhlalla oli jo pitkät perinteet Roomassa ennen kuin vuonna 274 jKr. siitä tuli virallinen roomalainen juhla. Kaiken edellä olevan historiallisen todisteen valossa näyttää siltä, että kristillinen kirkko asetti joulukuun 25. päivän Jeesuksen syntymäjuhlaksi sen perusteella, koska sillä oli merkittävä asema Roomassa (ja muualla maailmassa) auringonjumalan syntymäpäivänä.

Roomalainen saturnalia juhla (joulukuun 17-23 päivä) on myös vaikuttanut kristillisen kirkon joulun syntymään. Babyloniassa palvottiin aurinkoa. Shamash niminen aurinkojumala oli Babyloniassa eräs korkeimmista ja tärkeimmistä jumaluuksista. Babylonian aurinko-kultti uskonnossa tärkein päivä oli kun aurinko "uudesti syntyi" ja nousi taivaisiin sen jälkeen kun se oli laskeutunut lähemmäs horisonttia ja päivistä oli tullut lyhyempiä syksyllä ja alkutalvesta. Kun talvipäivänseisaus tapahtui joulukuun 25. päivänä, niin sitä juhlistettiin suurella juhlalla.

Historian todisteiden valossa näyttää ilmiselvältä, että Babylonian auringonkultin joulukuun 25. päivä juhla on kautta historian kulkeutunut kaikkialle myös Roomaan, jonka seurauksena kristillinen kirkko asetti Jeesuksen syntymäjuhlaksi joulukuun 25. päivän. Roomassa aurinkokultti oli voimissaan, eikä esim. keisari Konstantinus kristinuskoon "kääntymisensä" jälkeen (312 jKr.) hylännyt auringonpalvontaa. Kääntymisensä jälkeen keisari Konstantinus painatti kolikon 317 jKr., jossa luki Soli Invicto Comiti - auringolle voittamattomalle kumppanille.

Viisi vuotta kristinuskoon "kääntymisensä" jälkeen keisari Konstantinus painatti kolikon, joka todistaa hänen sitoutumisestaan voittamattomaan auringonkulttiin, eli auringonpalvontaan. Konstantinuksen ajan kristillinen kirkko omaksui auringonpalvonnan ja hänen jälkeensä Rooman katolinen kirkko jatkoi ja on jatkanut tähän päivään asti auringonpalvontaa. Konstantinuksen auringonpalvonta sekä hänen jälkeensä tulleet kirkon johtomiehet asettivat 350-luvulla Jeesuksen syntymäpäiväksi joulukuun 25. päivän, koska kristillinen kirkkolaitos (ei sama kuin Jeesuksen todelliset opetuslapset) oli juurtunut syvälle auringonpalvontaan sekä että he voisivat jatkaa Babyloniasta lähtöisin olevaa joulukuun 25. päivän auringonjumalan syntymäjuhlaa sekä Saturnaalia juhlaa ja voittamattoman auringon juhlaa. He pukivat Jeesuksen syntymäjuhlan (joulu) pakanalliseen asuun ja asettivat sen joulukuun 25. päivälle, joka oli kaikille aikalaisille ihmisille tuttu auringonjumalan syntymäjuhla.

Kts. Rooman katolisen kirkon aurinkosymbolit

Juutalainen traditio

Juutalaisten epäraamatullinen traditio oli sellainen, jonka mukaan suurmiehet kuolivat ja sikisivät samana päivänä. Hyvin todennäköisesti tämän johdosta jotkut kristityt omaksuivat tämän epäraamatullisen opin kuolemasta ja sikiämisestä samana päivänä ja sen perusteella laskivat Jeesuksen syntyneen joulukuun 25. päivä.

Karthagon Tertullianus noin. 200 jKr. sanoi Jeesuksen kuolleen nisankuun 14 päivä, joka oli roomalaisen aurinkokalenterin mukaan Maaliskuun 25 päivä, ja yhdeksän kuukauden päästä oli joulukuun 25 päivä. Tästä sitten myöhemmin syntyi sellainen oppi, että Jeesus oli syntynyt joulukuun 25. päivä.

Muun muassa Augustinus kirjoitti teoksessaan (kolminaisuudesta n. 399-419) näin: Hänen (Jeesus) uskotaan siinneen maaliskuun 25. päivä, jona päivänä Hän myös kärsi; niin Neitsyen kohdussa, jossa Hän sikisi, miten kukaan kuolevainen ei ollut syntynyt, vastaa uutta hautaa, missä hänet haudattiin, johon ketään ihmistä ei oltu asetettu ennen Häntä eikä sen jälkeen. Mutta hän syntyi tradition mukaan joulukuun 25. päivänä.

Kristittyjen joulukuun 25. päivä Jeesuksen syntymäpäivänä on hyvin todennäköisesti syntynyt epäraamatullisen juutalaisen tradition ja pakanallisen auringonjumalan syntymisen traditioiden yhteistuloksena. Sillä kuinka ollakaan miksi juuri roomalaisen aurinkokalenterin mukaan ja juutalaisen tradition mukaan Jeesuksen syntymäpäiväksi saatiin joulukuun 25. päivä? Vastaus on minusta ilmiselvä, koska joulukuussa sen 25. päivänä juhlittiin auringonjumalan syntymäpäivää, niin siksi Rooman kirkon auringonpalvojat valitsivat sen päivän Jeesuksen syntymäpäiväksi. Jos jotkut muut kristityt (joilla ei ole yhteyksiä auringonpalvontaan) ovat Rooman kirkkoa aikaisemmin roomalaisen aurinkokalenterin mukaan laskeneet Jeesukseen syntyneen 25. päivä joulukuuta, niin he ovat uskoneet epäraamatulliseen juutalaiseen traditioon ja siksi uskoneet väärin perustein Jeesuksen syntyneen joulukuun 25. päivänä.

Olkoon asia miten päin tahansa, eli joko epäraamatullinen juutalainen traditio, jonka mukaan suurmiehet kuolivat ja sikisivät samana päivänä tai auringonjumalan syntymäpäivä joulukuun 25. päivä tai niiden yhdistelmänä uskotaan Jeesuksen syntyneen joulukuun 25. päivä, niin kyseessä on epäraamatullisten asioiden kautta päätyminen määrittämään Jeesuksen syntymä joulukuun 25. päivänä. 

Jos joulun alkuperä kristityillä olisi puhtaasti juutalaisessa traditiossa, jonka mukaan suurmiehet kuolevat ja sikiävät samana päivänä, niin sekin perustuu valheeseen, sillä Raamattu ei opeta edellä olevaa traditiota, vaan se oli juutalaisten epäraamatullinen traditio.

Raamatussa ei ole kerrottu Jeesuksen syntymäpäivää, eikä käsketty sellaista viettämään. On ymmärrettävä, että on kyse Jumalan sanan ilmoituksesta meille ihmisille. Koska opetus Jeesuksen syntymäpäivästä sekä sen viettämisestä puuttuu Jumalan sanan ilmoituksesta, niin Jumalan tahto on ettei sellaista vuotuista syntymäjuhlaa vietetä ollenkaan, ei minään vuodenpäivänä. Jeesuksen syntymää saa muistella ja siitä saa puhua, mutta Jumalan tahto on ettei siitä tehdä vuotuista juhlapäivää, jota juhlittaisiin kerran vuodessa. Joku voi tähän sanoa, että koska sen viettämistä ei kielletä Raamatussa, niin voimme viettää sitä joulukuun 25. päivä.

Minä vastaan siihen näin, koska sitä ei mainita Raamatussa, joka tarkoittaa sitä ettei sellaista ole olemassa Jumalan lapsille, niin ei sitä tarvitse erikseen kieltää, koska se pitäisi riittää ettei Jumala ole halunnut sellaista ilmaista, eikä että sellaista vietettäisiin, niin siksi on turha vedota siihen ettei sitä ole kielletty viettämästä Raamatussa. Koska Jumala ei ole antanut meille käskyä sen viettämiseen, niin se tarkoittaa sitä että on Jumalan tahto ettei sellaista juhlaa juhlita. Vetoaminen siihen ettei sitä ole kielletty viettämistä on hyvin paljon sellaista asennetta jonka mukaan ihminen ei halua usko Raamattua, niin kuin Raamattu opettaa, vaan niin kuin hän itse haluaa uskoa siihen. Jos Raamattu ei opeta yhtään mitään jostakin asiasta, joka liittyy Jumalaan uskomiseen ja Raamatun opetukseen, niin se tarkoittaa ettei Jumala halua meidän uskovan sellaisiin opetuksiin, joita ei ole Raamatussa ja siksi Raamattu ei tietenkään kiellä sellaisista asioista, joista se ei mainitse yhtään mitään.

Yritys tehdä joulukuun 25. päivästä jollakin tavalla kristittyjen asettama Jeesuksen syntymäpäivä ei perustu Raamatun opetuksiin, vaan valheellisiin uskomuksiin ja siksi on ihan sama millä tavalla jotkut ovat päätyneet uskomaan Jeesuksen syntymäpäivän olleen joulukuun 25. päivä, koska kyseessä on valheellinen opetus, ajatus ja uskomus. Raamatun todistuksen mukaan Jeesus ei syntynyt joulukuussa ja siksi on valheellista uskoa Jeesuksen syntyneen joulukuun 25. päivä. Ja jos tiedämme jonkun asian olevan valhetta, niin Herran Jeesuksen opetuslapsina meidän tulisi hylätä valheet ja pitää kiinni totuudesta.

Jeesuksen syntymäpäivän asettamisesta joulukuun 25. päivälle on olemassa monenlaisia erilaisia tulkintoja, mutta olkoon totuus millainen tahansa Jeesuksen syntymäpäivän asettamisesta joulukuun 25. päiväksi, niin se perustuu aina valheeseen, sillä Jeesus ei ole syntynyt joulukuun 25. päivä. Se mikä on myös silmiinpistävää on sellainen huomio, että henkivallat ohjaavat ihmisiä uskomaan Jeesuksen syntyneen joulukuun 25. päivänä, joka on pakanallinen auringonjumalan syntymäpäivä. Juutalaisen tradition kautta roomalaiseen aurinkokalenteriin perustuva valheellinen opetus asettaa Jeesuksen syntymäpäiväksi joulukuun 25. päivän. Olkoon Jeesuksen syntymäpäivän päivämäärän asettamisen takana joulukuun 25 päiväksi mikä taho tahansa, niin se on johdonmukaisesti valinnut auringonjumalan syntymäpäivän.

Loppusanat (päivitys 16.12.2015)

Minusta hyvä nyrkkisääntö on se kun ja jos ymmärtää ja tietää sydämessään ettei Jeesus ole syntynyt joulukuun 25. päivänä, niin silloin ei sydämessään vietä sitä päivää Jeesuksen syntymäpäivänä, koska Jeesus ei ole syntynyt silloin. Meillä uskovilla on oikeus ja lupa muistella Jeesuksen syntymää, vaikka joka päivä vuodessa myös joulukuun 25. päivä, kunhan tekee sen erotuksen ettei joulukuun 25. päivä ole Jeesuksen syntymäpäivä. Tämä on minusta hyvä lähtökohta tälle asialle ja sitten kun muistaa sen ettei lyö totuudella ketään, vaan rakkauden kautta tuo esiin totuuden ja antaa muille aikaa tutkia ja käsitellä totuutta, sillä usein perinteistä pois oppiminen on aikaa vievä prosessi, joka kestää toisella pitemmän ja toisella lyhyemmän ajan.

Raamattu puhuu enemmän Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta kuin Hänen syntymästään. Jeesuksen syntymä on tärkeä asia ja siitäkin tulee puhua ja sitä saa muistella, mutta enemmän tulee kuten Raamattukin tekee puhua ja muistella Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta.

Kerron lyhyesti sen kuinka meidän perheessä joulu ja siihen liittyvät asiat alkoivat avautumaan. Minulle Herra alkoi puhumaan joulusta jo vuonna 1993-94. Aluksi koin puhetta sydämessäni jouluun liittyen ja hylkäsin sen viettämisen. En siitä kuitenkaan julkisesti puhunut, vaan se oli henkilökohtainen oma päätökseni. Vuosina 1995-96 sain Keijo Lindemanin kirjan käsiini nimeltään Apostolinen seurakunta ja antikristuksen eksytys, jonka seurauksena aloin tutkimaan joulu asiaa vielä enemmän.

Kun silloin vuosina 1993-94 minulle alkoi asia avautumaan, niin sanoin vaimolleni etten enää vietä joulua, mutta hän on vapaa tekemään asiassa miten itse kokee. Vaimoni vietti joulua kuten ennenkin. Tästä meni aikaa muistaakseni vuosi tai kaksi kun vaimoni ripusteli joulukoristeita seinällä roikkumaan. Siinä oli monenlaista koristetta osa perinteisiä joulukoristeita ja osa neutraaleja. Sinä jouluna perinteiset joulukoristukset tippuivat koko ajan seinältä lattialle, vaikka vaimo laittoi ne yhä uudestaan takaisin, mutta neutraalit koristeet pysyivät koko ajan seinällä.

Sitten koin sydämessäni sanoa vaimolleni, että nyt Jumala puhuu sinullekin joulusta ja vielä aika voimallisella tavalla. Vaimoni tunnusti, että niin taitaa puhua. Sen joulun jälkeen vaimoni alkoi irrottautumaan joulusta. Vaimoni on ollut todella kova joulu-ihminen ja tällaiset juhlat ja perinteet ovat olleet hänelle todella tärkeitä. Jumalalla oli kuitenkin keinonsa puhua vaimolleni ja nyt saamme olla siten joulusta vapaita ettei meillä ole joulupukkeja, tonttuja, joulukuusta eikä kukaan meidän perheestä usko Jeesuksen syntyneen joulukuun 25. päivä, emmekä vietä sitä Jeesuksen syntymäpäivänä, vaan joulu on meille valtion määräämä virallinen vapaapäivä, jota pidämme vapaapäivänä, emme joulujuhlana.

Koin sen todella tärkeäksi, että nimenomaan Jumala puhuisi asiasta vaimolleni ja siksi en yrittänyt ohjeistaa häntä asiassa, joka on usein todella vaikea, sillä perinteet ovat todella syvällä ihmisissä ja niistä pois oppiminen on omanlaisensa prosessi. Me voimme tehdä paljon hallaa, jos lyömme ihmisiä totuudella, sillä vain sellainen totuus saa aikaan muutoksen, joka vaikuttaa Jumalan rakkauden kautta.

Vaimoni vanhemmat ovat usein pyytäneet meitä kylään joulun aikaan ja me olemme käyneet heillä useana jouluna. Olemme kertoneet oman kantamme asiaan ja miksi emme enää vietä joulua (Jeesuksen syntymäjuhla, joulukuuset, pukit ja tontut). Se oli aluksi heille vaikeaa, mutta he ovat oppineet hyväksymään meidän kantamme jouluun. Mekin olemme kunnioittaneet heitä emmekä ole kieltäneet heiltä joulun viettoa emmekä käskeneet hävittämään joulukuusta jne. Olemme usein yhdessä joulun aikana, he viettävät joulua ja me valtion virallista vapaapäivää, eikä asiassa ole ollut enää vuosiin minkäänlaisia jännitteitä. Aluksi oli, mutta nekin ovat sulaneet pois hyväksymisen ja rakastamisen kautta, eli kun kohtaamme heidät rakkaina lähimmäisinämme ja kunnioitamme heitä, vaikka emme ole kaikesta samaa mieltä, niin sovimme yhteen joulun aikana, vaikka heille ja meille joulu merkitsee ihan eri asioita.

Joulu koskettaa meitä jokaista jollakin tavalla, emmekä pääse sitä pakoon, mutta tärkeää on ettei sydämessään anna joululle sellaista arvoa mitä sillä ei ole Raamatun sanan totuuden mukaan. Koska Jeesus ei ole syntynyt joulukuun 25. päivä, niin minulle joulukuun 25. päivä on valtion määräämä virallinen vapaapäivä, eikä mitään muuta. Jos joku viettää joulukuun 25. päivää Jeesuksen syntymäjuhlana, niin hän viettäköön sitä siten, mutta itse en niin tee, koska se ei ole Jeesuksen syntymäpäivä. Minulle joulu lakkasi olemasta joulu kun ymmärsin ettei Jeesus ole syntynyt joulukuun 25. päivä. Voin sanoa ja käyttää sanaa joulu, niin kuin olen tehnyt tässäkin kirjoituksessa, mutta se on minulle vain suomenkielinen sana, jolla ei ole enää Jeesuksen syntymäpäivän arvoa, johon olen joskus itsekin uskonut.

Kun liikun ihmisten parissa nykyään, niin en pidä kovaa meteliä joulusta, mutta johdatuksessa aiheesta tulee välillä hyviä keskusteluja. Sen olen huomannut, että vuosi vuodelta saan uskovilta enemmän palautetta sivuni kautta siitä etteivät he enää vietä joulua, niin kuin ennen eikä Jeesus ole syntynyt joulukuun 25. päivä. Joskus saan jopa sellaista postia, että joku uskova, joka ei ole lukenut minun kirjoituksiani joulusta tai Jeesuksen syntymästä pyrkii valistamaan minua, että enhän vain enää luule Jeesuksen syntyneen joulukuun 25. päivä. Tämä asia menee nyt vauhdilla eteenpäin ja tulee avautumaan koko ajan enemmän niille uskoville, jotka rakastavat totuutta enemmän kuin ihmisten perinteitä. Tämän asian avautumista ei voi enää estää, vaikka tietyt piirit ja tahot pyrkivät kovasti tekemään joulusta kristillisen ja Raamatullisen, jota se ei kuitenkaan ole.

 

Linkkisuositus Jeesuksen syntymä ja lehtimajanjuhla:
kotipetripaavola.com

 


Petri Paavola alkuperäinen kirjoitus joulukuu 2008 osittain myöhemmin päivitetty

 

Lähteet:

Raamattu 33/38
Old King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon
Keijo Lindeman: Apostolinen seurakunta ja antikristuksen eksytys

balaams-ass.com/xmasstim
roman-history/saturnalia
Christmas_TheRealStory
christmaslie/thesaint
juhlat/joulu/historia
tuijakopra/wicca
lehto-ry.org/wicca
wiki/Hanukkah
newadvent.org
biblicalarchaeology.org
christmas-celebrated-
Christmas-Firsts
1st-celebration-of-christmas
wiki/Donatolaisuus
areiopagi.fi/2013/12
christ_constantine_sol_invictus
christmas-feast-tabernacles
thewatchman.org
constantines_coins
tontut-mista-he-tulevat
mika-on-joulutontun-alkupera
lukio.palkane.fi
biblicalarchaeology.org
wiki/Sol_Invictus

 

Linkkejä:
Betlehemin tähti
Video Betlehemin tähti
Jeesuksen syntymä lehtimajanjuhla

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker