Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Jumala julistaa syntisen syyttömäksi uskon kautta Jeesukseen

 

Roomalaiskirjeen kolmas luku kertoo ja opettaa Jumalan pelastuksesta ja vanhurskaudesta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Roomalaiskirjeen kolmannen luvun opetus on todella tärkeä, sillä se antaa juuret ja perustukset uskon elämään. Käyn läpi koko Roomalaiskirjeen 3 luvun jae jakeelta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla rukouksen kera.

 

Room 3:1 ¶ Mitä etuuksia on siis juutalaisilla, tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta?

On hyvin ilmeistä, että Rooman seurakunnassa juutalaisten ja pakanauskovien mieliä askarrutti juutalaisten asema Jumalan pelastushistoriassa. On myös todennäköistä, että Rooman seurakunnan uskovat olivat kysyneet Paavalilta, että mitä etuuksia on juutalaisilla, tai mitä hyötyä on ympärileikkauksesta? Paavali vastaa Jumalan antamalla viisaudella koskien juutalaisten etuuksia ja ympärileikkauksen hyötyjä.

Room 3:2 Paljonkin, kaikin tavoin; ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut.

Jumala valitsi Israelin kansan itselleen omaisuuskansakseen. Jumala ilmoitti itsensä ensin Israelin kansalle vanhan liiton aikana sekä Jumala ensin ilmoitti Messias Jeesuksen juutalaisille ja vasta sen jälkeen pakanakansoille Herran Jeesuksen evankeliumin kautta. Koska Jumala puhui ja ilmestyi ensiksi Israelin kansalle, niin siksi heille on ensimmäiseksi uskottu se mikä on Jumalan tahto, pelastus, Jumalan laki jne. Tästä syystä on selvää, että Paavali sanoi juutalaisten etuisuuden ja ympärileikkauksen hyödyttävän heitä paljon ja kaikin tavoin.

Jumala valitsi ja rakasti Israelin sen tähden, koska se oli muita kansoja vähälukuisempi. Herra valitsi Israelin kansan omaisuuskansakseen, koska se oli pieni ja heikko kansa. Herra on pienen ja heikon puolella. Israel oli Herralle pyhitetty kansa, että he pitäisivät Jumalan käskyt ja vaeltaisivat pyhyydessä ja uskossa totuuteen:

5 Moos 7:

6 Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty kansa; Herra, sinun Jumalasi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on.

7 Ei Herra sentähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat,

8 vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne; niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä, faraon, Egyptin kuninkaan, käsistä.

 

Room 3:3 Mutta kuinka? Jos jotkut ovat olleet epäuskoisia, ei kaiketi heidän epäuskonsa ole Jumalan uskollisuutta tyhjäksi tekevä?

 

Paavali tuo esille sen, että vaikka jotkut juutalaiset olivat epäuskoisia (vanhan liiton aikakaudessa sekä nyt Uuden liiton aikakaudessa), niin heidän epäuskonsa ei kykene tekemään tyhjäksi Jumalan uskollisuutta. Ihmisen epäusko ei romuta eikä kumoa Jumalan sanan totuutta, opetuksia ja lupauksia. Tämä meidän on aina syytä muistaa.

 

Room 3:4 Pois se! Olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valhettelija, niinkuin kirjoitettu on: "Että sinut havaittaisiin vanhurskaaksi sanoissasi ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käydään".

 

Kun Paavali kirjoitti sanat pois se, niin hän tarkoitti sillä, ettei ihmisen epäusko kykene kumoamaan Jumalan uskollisuutta. Jumala on totinen ja jokainen ihminen on valehtelija (elää valheessa synnin orjana). Tämän jälkeen Paavali sanoo niin kuin kirjoitettu on: Että sinut havaittaisiin vanhurskaaksi sanoissasi ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käydään".

 

Paavalin Raamatun siteerauksen uskotaan tarkoittavan Psalmi 51:4, jossa Daavid sanoo seuraavat sanat tehtyään syntiä Jumalaa vastaan:

 

Psa 51:4 Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.

Daavidin synti ei vanhurskauttanut (julistaa oikeamieliseksi ja syytömäksi) häntä, vaan sai hänet näkemään kuinka pahasti hän oli tehnyt syntiä Jumalaa ja lähimmäisiään vastaan. Jumala on vanhurskas ja oikea puheessaan sekä puhdas kun Hän tuomitsi Daavidin synnin.


Jumala on vanhurskas sanoissaan ja Hän voittaa jokaisen ihmisen, joka pyrkii käymään oikeutta Häntä vastaan, koska ihminen on syntinen, mutta Jumala on täydellinen ja puhdas sekä pyhä, eikä Jumalassa ole vääryyttä. Tätä tarkoittaa sanonta: Että sinut havaittaisiin vanhurskaaksi sanoissasi ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käydään".

 

Room 3:5 Mutta jos meidän vääryytemme tuo ilmi Jumalan vanhurskauden, mitä me siihen sanomme? Ei kaiketi Jumala ole väärä, kun hän rankaisee vihassansa? Minä puhun ihmisten tavalla.

 

Ihmisen vääryys ja synnin tekeminen tuo ilmi ja osoittaa Jumalan vanhurskauden (oikeamielisyys), eikä ihminen voi sanoa mitään Jumalaa vastaan. Jumala ei ole väärä, kun Hän rankaisee (tuomitsee) vihassansa ihmisiä heidän syntiensä tähden. Jumalan viha ei ole väärää eikä syntiä, vaan pyhää ja oikeudenmukaista. Käsitettä Jumalan viha ei saa sekoittaa käsitteeseen ihmisen viha, sillä ihmisen viha on syntiä, mutta Jumalan viha on oikeudenmukaista ja oikeata. 

 

Room 3:6 Pois se! Sillä kuinka Jumala silloin voisi tuomita maailman?

 

Paavali sanoi pois se, tarkoittaen sillä sitä, että Jumala ei ole väärämielinen. Jos Jumala ei tuomitsisi syntiä, niin silloin Hän sallisi vääryyden, mutta koska Hän tuomitsee synnin, niin se myös todistaa Jumalan olevan pyhä ja oikeudenmukainen.

 

Room 3:7 Sillä jos Jumalan totuus tulee minun valheeni kautta selvemmin julki hänen kirkkaudekseen, miksi sitten minutkin vielä syntisenä tuomitaan?

 

Jumalan sanan totuus on kirkkauden esille tuomista. Silloin kun tapahtuu valhe ja synti, niin Jumalan sanan totuus tulee esille selvemmin Jumalan kirkkaudeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että se mitä et näe yön pimeydessä ja mikä on piilossa yön pimeydessä, niin kirkas auringonvalo, joka päivällä paistaa paljastaa sen selkeästi. Paavalin sanonta miksi sitten minutkin vielä syntisenä tuomitaan tulisi ymmärtää sitä taustaa vastaan, että silloin kun valo paljastaa pimeyden (totuus paljastaa valheen ihmisen sydämessä), niin se on syy mikä tekee ihmisestä syntisen Jumalan edessä. Ihminen on aina syntinen Jumalan edessä, mutta se valkenee ihmiselle vasta sen jälkeen, kun Jumalan sanan totuus Pyhässä Hengessä näyttää ihmisen olevan syntinen.

 

Room 3:8 Ja miksi emme tekisi, niinkuin herjaten syyttävät meidän tekevän ja niinkuin muutamat väittävät meidän sanovan: "Tehkäämme pahaa, että siitä hyvää tulisi"? Niiden tuomio on oikea.

 

Room 3:8 menee alkutekstin mukaan tarkemmin seuraavalla tavalla: Ja ei, niin kuin meitä pilkataan (tai puhutaan pahaa) ja muutamat sanovat meidän sanoneen tehkäämme pahaa, että siitä hyvää tulisi. Niiden tuomio on oikea.

 

Kun lukee koko tekstiyhteyden, niin Paavali tarkoitti joitakin juutalaisia, jotka pilkkasivat ja puhuivat pahaa Paavalista ja uskovista, jotka uskoivat Messias Jeesukseen. On hyvin yleisesti opetettu ja uskottu, että jotkut vanhan liiton alla olleet juutalaiset syyttivät Jeesuksen opetuslasten opettaneen, että kun ihminen tekee pahaa, niin siitä tulee hyvää.

 

Room 5:20 Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi,

 

Voi hyvinkin olla niin, että juutalaiset ymmärsivät väärin tai tahallisesti vääristivät edellä olevan kaltaisen opetuksen. Room 5:20 ei opeta, että uskovien tulee tehdä paljon pahaa, että armo voisi tulla ylenpalttiseksi. Room 5:20 opettaa, että Jumalan laki näyttää kuinka suuri rikkomus on (synti), ja missä synti on tullut suureksi, niin siellä armokin on tullut ylenpalttiseksi.

 

Syntiinlankeemuksen kautta kaikista ihmisistä on tullut syntisiä, mutta Herran Jeesuksen kuuliaisuuden kautta ne tulevat vanhurskaiksi (julistetaan syyttömiksi), jotka uskovat Messias Jeesukseen. Jumalan laki näyttää ihmisen sydämelle sen kuinka suuri on synnin rikkomus, ja siellä missä synti on suureksi tullut, niin armo tulee ylenpalttiseksi uskon kautta Jeesukseen. Koska synti hallitsi ihmisiä kuolemassa (synnin orjuudessa), niin Jumalan armo hallitsee vanhurskauden kautta uskovia iankaikkiseksi elämäksi, Messias Jeesuksen kautta.

 

Syntiä paljon tekemällä ei armo tule suureksi, sillä armo tulee suureksi Messias Jeesuksen kautta. Olen huomannut sellaisen ikävän asian, että jumalattomat ihmiset sekä jotkut uskovat, jotka ovat katkeria tai jotakin toista uskovaa vastaan, niin he vääristävät tahallisesti sen mitä uskova sanoo, uskoo tai opettaa. Paavali uskon sisarineen ja veljineen joutui kokemaan tätä samaa.

 

Room 3:8 jakeessa Paavali sanoo jakeen lopussa, että niiden tuomio on oikea. Tämä on ymmärretty monella tavalla, mutta tuon esille kaksi tulkintaa, jotka ovat mielestäni lähinnä sitä, mitä sanonta tarkoittaa. Niiden tuomio on oikea voi tarkoittaa sitä, että juutalaiset olivat siinä oikeassa, että paljolla synnin tekemisellä ei voi saada aikaan hyvää. Niiden tuomio voi myös tarkoittaa sitä, että Jumala tuomitsee nämä pilkkaajat, jotka olivat vääristelleet sen mitä Paavali uskon veljineen opettivat ja siksi Jumalan tuomio näiden pilkkaajien kohdalla on oikea. Itse asiassa nuo kaksi edellä olevaa tulkintaa ovat yhtä aikaa totta, sillä synnin tekemisellä ei voi saada hyvää aikaan ja Jumalan tuomio pilkkaajille on aina oikea ja oikeudenmukainen.

 

Room3:9 Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset, ovat synnin alla,

 

Paavalin ottaa esille tärkeän opetuksen. Pakanauskovat eivät ole juutalaisia parempia, sillä kaikki ihmiset, niin juutalaiset kuin pakanat ovat synnin vallan alla. Vain usko Messias Jeesukseen voi vapauttaa niin juutalaisen kuin pakanan synnin orjuudesta Jumalan lapseuteen.

 

Pakanauskova ei saa pitää itseään juutalaista parempana, eikä päinvastoin, sillä ainoastaan uskon kautta Herraan Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi sekä yhteyden Jumalaan.

 

Room 3:10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,

 

Jumalan sana todistaa, ettei ole ketään ihmistä, joka olisi vanhurskas (oikeamielinen) ja täydellinen Jumalan edessä.

 

Room 3:11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;

 

Kukaan ihminen maan päällä ei ymmärrä omassa voimassaan etsiä Jumalaa, sillä jokainen ihminen on synnin orja. Jumala kutsuu ihmistä luokseen, koska ihminen ei kykene itse etsimään Jumalaa.

 

Room 3:12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.

 

Yksikään ihminen ei voi tehdä hyvää Jumalan mittapuun mukaan. Tämän tähden jokainen jumalaton ihminen on kelvoton ja synnin orja.

 

Room 3:13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;

 

Kreikankielen alkutekstin sanat laryqks auton (heidän kurkkunsa) on suora sitaatti Septuagintan kreikankielisestä VT:sta Psalmi 5:9:sta. UT.ssa on paljon lainauksia Septuagintasta, joka osoittaa sen, että alkuseurakunnan apostolit arvostivat Septuagintaa ja pitivät sitä Jumalan sanan ilmoituksena. Toki hepreankielen VT on alkuperäinen Jumalan ilmoitus, josta Septuaginta on käännetty. Koska UT on Jumalan Pyhän Hengen inspiroimaa tekstiä, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala pitää Septuagintan tekstiä myös Jumalan sanan ilmoituksena. Tämä on hyvä pitää mielessä, muistaa ja ymmärtää, koska näin Pyhä Henki on toiminut koskien UT:n tekstiä. Toki se on selvää, että evankeliumit on ensin kirjoitettu hepreaksi ja arameaksi ja vasta sen jälkeen kreikaksi, koska Raamatun opetuksen mukaan kaikki tapahtuu ensin juutalaisille ja vasta sitten kreikkalaisille (pakanoille).

 

Ihminen pettää kielensä kautta ja hänen suunsa kautta tulee esille kuoleman tuoksua (hengellinen kuolema- ero Jumalasta). Room 3:13 oleva sana kyykäärmeen on kreikaksi aspis, joka tarkoittaa aspiskyytä, jonka nimi on myös egyptiläinen kobra. Aspiskyy on pieni käärme, mutta erittäin myrkyllinen. Aspiskyyn purema on tappava ja ellei pistos kohtaa ihmisen iholta leikata heti pois, niin ihminen kuolee aspiskyyn puremaan.

 

Apostoli Paavali vertaa ihmisen kieltä (sanoja ja puhetta) pieneen ja tappavaan myrkylliseen käärmeeseen. ihminen on yhtä varmasti kuoleman oma (hengellinen kuolema) ja matkalla kadotukseen kun ihminen, jota aspiskyy oli puraissut. Raamattu opettaa, että ihmisen kieli on pieni jäsen, joka tahraa koko ruumiin ja johdattaa ihmisen iankaikkiseen kadotukseen, Jaak 3:5,6. Herran Jeesuksen veri on ainoa lääke synnin tappavaa myrkkyä vastaan.

 

Room 3:14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.

 

Jumalaton ihminen on katkera sekä hänen suunsa on täynnä kirousta ja kapinaa Jumalaa vastaan.

 

Room 3:15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,

 

Apostoli Paavali näyttää siteeraavan Jesajaa:

 

Jes 59:
7 Heidän jalkansa juoksevat pahuuteen, kiiruhtavat vuodattamaan viatonta verta; heidän ajatuksensa ovat vääryyden ajatuksia, tuho ja turmio on heidän teillänsä.
8 Rauhan tietä he eivät tunne, oikeutta ei ole heidän askeleissansa; polkunsa he tekevät mutkaisiksi, ei kukaan, joka niitä käy, tunne rauhaa.

 

Ihminen tekee pahaa, vuodattaa viatonta verta (surma, murha, tappo), koska hänen ajatuksensa on vääryyden ajatuksia. Hän kylvää tuhoa ja turmioita kaikkialla missä hän elää ja vaikuttaa. Jumalaton ihminen ei tunne Jumalan rauhan tietä ja siksi he eivät kykene oikeudenmukaisuuteen, tehden mutkia matkallaan.


Room 3:16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,

 

Jumalaton ihminen luo ympärilleen kurjuutta ja hävitystä synnin orjuuden tähden. Synti tuhoaa ja kurjistuttaa jumalattoman sydämen.

 

Room 3:17 ja rauhan tietä he eivät tunne.

 

Jumalaton ihminen ei tunne Jumalaa, eikä Jumalan rauhan tietä synnin orjuuden tähden.

 

Room 3:18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."

 

Jumalan pelko tarkoittaa Jumalan kunnioittamista.

 

Ps 36:1 ¶ Veisuunjohtajalle; Herran palvelijan Daavidin virsi. Synti sanoo jumalattomalle: minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa hänen silmäinsä edessä.

 

Synnin kapinan tähden jumalaton ihminen ei sydämessään kunnioita Jumalaa.

 

Room 3:19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;

 

Jumalan laki Pyhän Hengen todistuksen kautta kertoo jumalattomalle ihmiselle (kaikille ihmisille kaikkialla) että hän on syyllinen syntiin Jumalan edessä. Jokainen ihminen on syntinen ja Jumalan sanan totuus tukkii jokaisen ihmisen suun, sillä syntinen ihminen ei voi puolustaa itseään millään lailla Jumalan edessä:

 

Job 5:16 Ja niin on vaivaisella toivo, mutta vääryyden täytyy sulkea suunsa.

 

Psa 107:42 Oikeamieliset näkevät sen ja riemuitsevat, ja kaiken vääryyden täytyy tukkia suunsa.

 

Room 3:20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

 

Ihminen ei voi tulla vanhurskaaksi (syyttömäksi ja oikeamieliseksi) eikä pelastua Jumalan lain kautta (tekemällä lain tekoja), koska Jumalan lain (sana) kautta tulee synnin tunteminen ja ymmärtäminen (ymmärtää ja tietää tehneensä syntiä).

 

Kreikankielen Bysantin tekstissä on sanat epignosis hamartias, joka tarkoittaa synnin ymmärtämistä ja tuntemista. Raamattu ei opeta synnintunnon olevan jokin mystinen tunnetila, vaan Raamatullinen synnintunto on tila, jossa ihminen ymmärtää olevansa syntinen sen jälkeen kun Pyhä Henki on Jumalan sanan kautta näyttänyt hänelle todeksi synnin, vanhurskauden (Jeesuksen) sekä tuomion.

 

Liian usein moni vasta uskoontullut kompastuu siihen, että hänen pitäisi kokea jokin erityisen voimakas synnintunnon tunnetila, että hän olisi voinut tulla uskoon. Kun hän etsii tällaista kokemusta, niin hän on koko ajan väärässä suunnassa, koska Raamatullinen synnintunto tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ihminen ymmärtää olevansa syntinen ja matkalla kohti kadotusta, jonka vuoksi hän tarvitsee syntien anteeksiantamuksen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

Toki se on kuitenkin ihan totta, että joku voi kokea uskoontulon tunteen tasolla voimakkaammin kuin toinen, mutta Raamatullinen synnintunto on kuitenkin ymmärrys siitä, että on syntinen.

 

Room 3:21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,

 

Jumalan vanhurskaus tarkoittaa sitä, että oikeamielinen Jumala ilmoittaa sen millä tavalla Hän pelastaa jumalattoman ihmisen ja julistaa hänet syyttömäksi koskien syntejä, joita hän on tehnyt. Jumalan laki ja profeetat todistavat Jumalan vanhurskaudesta, mutta nyt Jumalan vanhurskaus on ilmoitettu ilman lakia (VT:n laki). Jumala ei ole hylännyt lakiansa, mutta Jeesuksen veren ja kuoleman kautta lakiin on tehty muutos, jonka mukaan Herra Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi:

 

Hebr 7:12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

 

Lain muutos tarkoittaa myös samaa asiaa kuin vanhan liiton järjestyksen kumoaminen. Uudessa Liitossa ei ole enää voimassa vanhan liiton järjestystä sekä esim. kaikki VT:n uhreja, pappeutta ja temppeliä koskevat lait ovat kumottu Uuden Liiton aikakaudessa. Uudessa Liitossa on voimassa kaikki VT:n käskyt, joiden on mainittu olevan voimassa Uuden Liiton aikakaudessa sekä uudet käskyt, jotka on tarkoitettu Uuden Liiton aikakauteen, jotka nekin löytyvät UT:n kirjoista ja kirjeistä. Emme ole enää Uudessa Liitossa vanhan liiton alla.

 

Room 3:22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.

 

Room 3:22 on tarkempi alkutekstissä, joka menee seuraavalla tavalla: Se Jumalan vanhurskaus, joka Jeesuksen Kristuksen uskon kautta tulee kaikkiin ja kaikkien päälle jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta.

 

Apostoli Paavali opettaa, että Jumalan vanhurskaus tulee Jeesuksen uskon kautta kaikille, jotka uskovat Jeesukseen. Raamattu korostaa Jeesuksen uskoa, koska Hän oli kuuliainen Isälleen, täyttäen kaiken lain vaatimuksen ja niin Hän oli kelvollinen olemaan täydellinen ja viaton syntiuhri kuolemansa kautta syntien anteeksiantamukseksi. Jeesuksen usko on ratkaiseva asia ja sen täytyi tapahtua ennen kuin me voimme uskoa Jeesukseen, siksi Raamattu painottaa Room 3:22:ssa Jeesuksen uskoa. Koska Jeesus uskoi Isäänsä, niin mekin voimme uskoa Herraan Jeesukseen. Herran Jeesuksen usko sekä syntien sovitus avasi meille uskon oven, uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

Room 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

 

Kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä Jumalaa vastaan ja siksi he ovat vailla Jumalan kirkkautta ja matkalla iankaikkiseen kadotukseen.

 

Room 3:24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

 

Kukaan ihminen ei kykene pelastamaan itseään, ei lain tekojen kautta, ei omien "hyvien" tekojen kautta, siksi he saavat lahjaksi vanhurskauden ja pelastuksen Jumalan armosta Herran Jeesuksen sovitustyön tähden.

 

Room 3:25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit

 

Jumala asetti Herran Jeesuksen armoistuimeksi uskon kautta Hänen vereensä, sillä Hän osoitti vanhurskautensa, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit.

 

Vanhassa liitossa Jumala puhui armoistuimen päältä Moosekselle, joka välitti Jumalan puheen eteen Israelin kansalle. Koska armoistuin oli esikuvaa Jeesuksesta, niin siksi Jumala puhui vanhan liiton aikana Moosekselle armoistuimen päältä. Uudessa Liitossa Jumala puhuu suoraan Poikansa Jeesuksen kautta Pyhässä Hengessä.

 

Vanhan liiton ensimmäisen ylimmäisen papin Aaronin tuli pirskottaa  armoistuimelle syntiuhrin verta, jonka kautta Aaron sekä koko Israelin seurakunta sai sovituksen synneistään (3 Moos luku 16). Uudessa Liitossa Jumala on asettanut Jeesuksen armoistuimeksi, joka vuodatti verensä itsensä päälle syntien anteeksiantamukseksi. Vanhassa liitossa ylimmäisen papin tuli pirskottaa verta armoistuimelle koko kansan syntien sovitukseksi. Samalla tavalla täytyi tapahtua myös Uuden Liiton järjestyksessä, jossa Jeesus on UL:n Ylimmäinen Pappi ja Hän itse on armoistuin ja Hän vuodatti verensä tahraten oman ruumiinsa syntien anteeksiantamukseksi. Armoistuin, joka oli esikuva Jeesuksesta sai täyttymyksensä kun Jeesuksen veri vuodatettiin Hänen ruumiinsa päälle Golgatalla.

 

Meidän tulee uskoa, että Jeesuksen veren kautta tapahtuu syntien anteeksiantamus syntien kohdalla, joita olemme tehneet menneisyydessä, eli jumalattomina kun saamme tulla Jumalan armosta uskoon. Monet sanovat, että Room 3:24 ennen tehdyt synnit tarkoittavat menneiden sukupolvien tekemiä syntejä, jotka ovat eläneet ennen Uuden Liiton aikakautta.

 

Itse näen että molemmat edellä olevat opetukset ovat yhtä aikaa totta, sillä kun ihminen tulee uskoon, niin hän saa anteeksi jumalattomuudessa tekemänsä synnit ja ihmiset ennen Uuden Liiton aikakautta saavat syntinsä anteeksi Jeesuksen veren ja syntiuhrin kautta, koska vanhan liiton uhrit olivat esikuvia Jeesuksen verestä ja syntiuhrista. Vanhan liiton uhrit saivat täyttymyksen Jeesuksen syntiuhrista, joka lopetti ja kumosi VT:n uhrit, jotka kertoivat ja opettivat esikuvallisesti Jeesuksen syntiuhrista.

 

Herran Jeesuksen veri ja syntiuhri tuo sovituksen myös niille synneille, joihin uskova lankeaa uskovana ollessaan ja josta hän tekee parannuksen.

 

Room 3:26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

 

Jumala on kärsivällinen ja kun Jumalan aikataulu ja suunnitelma täyttyi, niin Hän lähetti oman Poikansa maailmaan kuolemaan syntien tähden, että meillä uskon kautta Häneen olisi syntien anteeksiantamus sekä iankaikkinen elämä.

 

Jumala on vanhurskas (oikeamielinen) ja julistaa synteihinsä kuolleet ihmiset syyttömiksi, jotka uskovat Jeesukseen. Me olisimme kaikki ansainneet iankaikkisen kadotuksen tuomion syntiemme tähden, mutta Jumala rakkaudessaan ja hyvyydessään Jeesuksen veren kautta antaa meille synnit anteeksi, kun uskomme Herraan Jeesukseen.

 

Minä itse näen asian siten, että Jumala näki kuinka meillä ei ole mitään mahdollisuuksia syntiä ja saatanaa vastaan ja päämäärämme jumalattomuuden tilassa oli iankaikkinen kadotus. Jumala armahti meitä lähettämällä Jeesuksen kuolemaan meidän puolestamme, että me saisimme osallisuuden iankaikkiseen elämään. Jumala on todellakin rakkaus kuten Raamattukin sen sanoo. Minä sanon Jumalan olevan suuri ja armollinen rakkaus.

 

Room 3:27 Missä siis on kerskaaminen? Se on suljettu pois. Minkä lain kautta? Tekojenko lain? Ei, vaan uskon lain kautta.

 

Kun Jumala valmisti meille pelastuksen Herrassa Jeesuksessa, niin Hän on samalla sulkenut pois kaiken lihan kerskan, sillä kukaan ihminen ei voi pelastua lain tekojen tai "hyvien" tekojen kautta, vaan jokainen pelastuu Jumalan armosta ilman omia ansioitaan. Jumala sulki pois lihan kerskan ei tekojen lain kautta, vaan uskon lain kautta.

 

Tässäkin kohtaa meidän olisi hyvä muistaa, että Jumalan vanhurskaus tulee Jeesuksen uskon kautta kaikille, jotka uskovat Jeesukseen. Jeesuksen usko edeltää meidän uskoamme, että voimme uskoa Häneen.

 

Room 3:28 Niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja.

 

Raamattu opettaa, että Jumala vanhurskauttaa (julistaa syyttömäksi ja tekee oikeamieliseksi) ja pelastaa ihmisen uskon kautta Herraan Jeesukseen, ei Jumalan lain kautta.

 

Room 3:29 Vai onko Jumala yksistään juutalaisten Jumala? Eikö pakanainkin? On pakanainkin,

 

Juutalaiset jotka eivät halunneet uskoa Jeesukseen aiheuttivat paljon vahinkoa ja harmia seurakunnalle, joka eli ja vaikutti Paavalin aikana. Siihen aikaan monet juutalaiset sanoivat, ettei Jumala ole pakanoiden Jumala, vaan yksistään juutalaisten Jumala. Apostoli Paavali kumosi tällaiset väitteet ja sanoi, että Jumala on myös pakanain Jumala (jotka uskovat Herraan Jeesukseen).

 

Room 3:30 koskapa Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ympärileikatut uskosta ja ympärileikkaamattomat uskon kautta.

 

Raamatun Jumala on yksi, joka vanhurskauttaa ja pelastaa niin juutalaiset kuin pakanatkin uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

Room 3:31 Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain.

 

Apostoli Paavali kirjoittaa, että onko laki tehty mitättömäksi uskon kautta. Paavali kirjoittaa seuraavaksi hänelle tyypillisen sanonnan pois se, joka tarkoittaa tässä kohdassa, että ei ole, tarkoittaen sillä sitä, että usko ei kumoa Jumalan lakia. Paavalin opetus on se, että uskon kautta Jeesuksen me vahvistamme Jumalan lain.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että koska emme ole enää vanhan liiton järjestyksen alaisia, niin uskon kautta Herraan Jeesukseen vahvistetaan Jumalan laki (sanan opetus), joka on voimassa Uuden liiton järjestyksen mukaan. Paavalin tarkoittama lain vahvistaminen ei siis tarkoita vanhan liiton järjestykseen perustuvaa lain vahvistamista, vaan Uuden Liiton aikakaudessa olevan Jumalan lain (opetus) vahvistamista.

 

Emme ole enää Uudessa Liitossa vanhan liiton alla. Uudessa Liitossa ei ole enää voimassa vanhan liiton järjestys sekä esim. kaikki VT:n uhreja, pappeutta ja temppeliä koskevat lait ovat kumottu Uuden Liiton aikakaudessa. Uudessa Liitossa on voimassa kaikki VT:n käskyt, joiden on mainittu olevan voimassa Uuden Liiton aikakaudessa sekä uudet käskyt, jotka on tarkoitettu Uuden Liiton aikakauteen, jotka nekin löytyvät UT:n kirjoista sekä kirjeistä ja kaikki tämä on se Jumalan laki joka vahvistetaan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

 

Nykyään yhä useammin törmää uskovien keskuudessa sellaiseen väärään opetukseen, joka opettaa koko vanhan liiton lain olevan voimassa yhä edelleen Uuden Liiton aikakaudessa. Eräs Raamatun kohta johon he vetoavat on se ettei Jeesus tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Kun tutkimme asian koko Raamatun opetuksen valossa, niin silloin ymmärrämme, että osa vanhan liiton laista on kumottu.

 

Matt 5:
17 ¶ Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
18 Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
19 Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.

 

Herra Jeesus sanoi selvästi ettei Hän tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Herra Jeesus täytti lain elämällä täydellisen ja synnittömän elämän. Herra Jeesus ei todellakaan kumonnut VT:n lakia, vaan täytti sen eläen täydellisen ja synnittömän elämän maan päällä, mutta Hänen verensä ja kuolemansa kautta annettu syntiuhri kumosi kuitenkin osan VT:n käskyistä ja laeista.

 

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

.........

17 Sillä hänestä todistetaan: "Sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan".
18 Täten kyllä entinen säädös kumotaan, koska se oli voimaton ja hyödytön

 

Herran Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta Hänestä tuli Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi, joka tarkoittaa sitä, että VL:n leeviläinen pappeus kumoutui. Tämä taas tarkoittaa sitä, että koko VT:n lakia ei kumottu, mutta lain muutoksen kautta esim. VT:n pappeus on kumottu. VT:n pappeuden yhteyteen kuuluivat uhrilait ja pappeuteen sekä temppeliin liittyvät lait, jotka kaikki kumoutuivat Jeesuksen syntiuhrin tähden.

 

Hebrelaiskirje sanoo luvussa 7 jakeissa 17 ja 18 selkeästi, että VT:n pappeusjärjestelmä on kumottu, koska Herra Jeesus on Uuden Liiton Ylimmäinen Pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan.

 

Hebr 9:
8 ¶ Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etumainen maja vielä seisoo.
9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.

 

Hebrealaiskirjeen 9 luku tuo esille sen, että myös VT:n lait koskien ruoka-, juoma- ja peseytymissäädöksiä ovat kumoutuneet Uuden Liiton aikakaudessa.

 

Lain muutoksen eräs tärkeä muutos on se, että kaikki VT:n lait kuolemanrangaistuksista (kuoliaaksi kivittäminen jne.) ovat kumottuja Uuden Liiton järjestyksessä. VT:ssa seksuaalisynneistä kuten esim. aviorikos ja homoseksuaalisuus määrättiin kuolemanrangaistus. Uudessa Liitossa edellä mainitut seksuaaliset synnit ovat edelleen syntejä, mutta seurakunnalla ei ole oikeutta rangaista näihin syntiin syyllistyneitä kuolemanrangaistuksella. Tässäkin kohden tulee esille lain muutos, jonka mukaan synti on edelleen syntiä, mutta siitä ei seuraa kuolemanrangaistuksen toteutuminen maan päällä seurakunnan toimesta.

 

Hebr 8:
6 ¶ Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.

 

Hebr 10:
6 polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt.
7 ¶ Silloin minä sanoin: ‘Katso, minä tulen-kirjakääröön on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala’."
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.
11 Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,

 

Hebrealaiskirjeen luvut 8 ja 10 tuovat selkeästi esille sen, että vanhan liiton järjestys eläinuhreineen on kokonaan kumottu. Herra Jeesus ei todellakaan kumonnut koko Jumalan lakia, mutta Hänen syntiuhrinsa kautta tapahtui lain muutos, jonka mukaisesti kaikki 10 Käskyä sekä kaikki ne VT:n lait ja käskyt ovat voimassa, joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa (UT:n tekstissä). Tämän lisäksi Uuden Liiton järjestykseen kuuluvat vielä uudet käskyt, joita ei ole mainittu VT:ssa, mutta jotka opetetaan UT:ssa kuten esim. Jeesuksen veren kautta syntien anteeksiantamus, kuninkaallinen pappeus, uskovat ovat Jumalan temppeli jne.
 

 

Linkki: Roomalaiskirjeen lukujen opetuksia jae jakeelta

 

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 

 

eXTReMe Tracker