Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Jumalan palveleminen Hengen uudessa tilassa

 

Roomalaiskirjeen 7 luku opettaa synnin himoista sekä Jumalan palvelemisesta Hengen uudessa tilassa. Tämä aihe on aina ajankohtainen ja tärkeä. Käyn koko Roomalaiskirjeen luvun 7 jakeet yksittäin läpi, koska niissä on todella tärkeätä opetusta jokaiselle uskovalle. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

Room 7:1 ¶ Vai ettekö tiedä, veljet-minä puhun lain tunteville-että laki vallitsee ihmistä, niin kauan kuin hän elää?

Paavali sanoi puhuvansa lain tunteville tarkoittaen vanhan liiton lakijärjestystä ja koska hän sanoi lain tunteville, niin hän puhui Rooman seurakunnan juutalaisille uskoville, mutta toki koko seurakunnalle, eli myös Rooman seurakunnan pakanauskoville. Laki hallitsee ihmistä, niin kauan kun hän elää. Tämä tarkoittaa niin vanhan liiton kuin Uuden Liiton lakijärjestystä (opetusta). Se täytyy kuitenkin muistaa, että vanhan liiton järjestys kumoutui Messias Jeesuksen veren vuodatuksen ja kuoleman kautta. Uuden Liiton uskovaa koskee vain Uuden Liiton järjestyksen mukainen opetus.

Room 2:2 Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista.

Jumalan lain mukaan aviossa oleva vaimo on sidottu elossa olevaan aviomieheensä ja miehen kuolema vapautti vaimon tästä laista.

Room 7:3 Sentähden hän saa avionrikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle; mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle.

Jos vaimo antautuu toiselle miehelle, niin hänestä tulee avionrikkoja, mutta miehen kuolema vapauttaa hänet tästä laista, eikä hän ole avionrikkoja, jos hän menee naimisiin toisen miehen kanssa. Paavali opetti Jumalan laista koskien avioliittoa. Kun luemme koko tekstiyhteyden, niin Paavalin opetuksessa on kaksi erilaista ulottuvuutta, sillä hän opetti Jumalan laista koskien avioliittoa sekä hän vertasi Jumalan lain avioliitto opetusta Uuden Liiton uskovan suhteeseen Messias Jeesuksen kanssa.

Seuraavasta jakeesta tulee selkeästi ilmi, että Paavali vertasi vanhan liiton avioliittolakia uskovan ja Messias Jeesukseen suhteeseen, sillä Paavali sanoi, että niin on meidätkin (Uuden Liiton uskovat) kuoletettu laista (VT:n lakijärjestys) Messiaan ruumiin kuoleman kautta. Jeesuksen kuoleman kautta uskomalla Häneen meistä on tullut Jeesuksen omia Uuden Liiton järjestyksen mukaan, emmekä ole enää vanhan liiton järjestyksen alaisia, koska Messias Jeesuksen veri ja kuolema kumosi vanhan liiton järjestyksen.

Room 7:4 Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle.

Edellä olevat jakeet Room 7:1-3 puhuvat Mooseksen laista ja vanhan liiton järjestyksen mukaisesta Jumalan laista ja avioliitosta. Messias Jeesuksen ruumiin uhrin kautta on kumottu vanhan liiton järjestys, kun Hän vuodatti verensä ja kuoli Golgatalla syntien anteeksiantamukseksi. Kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta tarkoittaa sitä että vanhan liiton kiveen kirjoitettu lakijärjestys on kumottu ja uskon kautta Jeesukseen olemme Hänen omiaan, jonka mukaan Jumalan Pyhä Henki asuu uskovan sydämessä, että voimme kantaa hyvää hedelmää Jumalalle. Tämän kaiken takuu ja tae on Messias Jeesuksen ylösnousemus kuolleista.

Room 7:5 Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle,

Lihan vallassa oleminen tässä kohdassa tarkoittaa jumalattomuuden tilaa. Jumalattomuuden tilassa ihminen on lihansa vallassa, jossa synnin himot orjuuttavat ja vaikuttavat jumalattoman sydämessä ja jäsenissä. Jumalattomuuden tilassa synnin himojen ja orjuuden tähden jumalaton ihminen kantaa hedelmää kuolemalle, jonka päämäärä on iankaikkinen kadotus.

Laki herättää synnin himot siten, että Jumalan sana (laki) kertoo mikä on syntiä ja Jumalan tahdon vastaisia asioita. Jumalaton ihminen ei näe tilaansa synnin orjana ilman Jumalan sanan todistusta Pyhän Hengen kautta siitä että hän on syntinen ja matkalla kohti iankaikkista kadotusta. Tästä syystä evankeliumia Herrasta Jeesuksesta on julistettava kaikille ihmisille, että he voisivat tehdä parannuksen (katumus, mielenmuutos, ajatella toisin) ja uskoa Jeesukseen saadakseen synnit anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

Room 7:6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.

Room 7:6 menee alkutekstin mukaan tarkemmin seuraavasti: mutta nyt me olemme päästetyt (tai vapautetut) laista ja olemme kuolleet sille jossa meitä pidettiin kiinni, niin että palvelemme Hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa.

Uskon kautta Herraan Jeesukseen meidät on vapautettu vanhan liiton lakijärjestyksestä ja olemme kuolleet pois vanhan liiton lakijärjestyksestä, sillä palvelemme Jumalaa Hengen (Pyhässä Hengessä Uuden Liiton järjestyksen mukaan) Hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa tilassa, joka tarkoittaa vanhan liiton lakijärjestystä.

Herran Jeesuksen kuoltua temppelin esirippu repeytyi kahtia ylhäältä alas asti sen merkiksi, että vanha liitto kumoutui sekä päättyi ja oli alkanut Uuden Liiton aikakausi, jossa on suoraan pääsy kaikkeinpyhimpään Isän Jumalan luokse uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Room7:7 ¶ Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: "Älä himoitse".

Jumalan asettama vanhan liiton laki ja järjestys ei ole tietenkään syntiä. Ihminen ei ymmärrä olevansa synnin orja millään muulla tavalla kuin Jumalan lain (sanan) kautta. Ihminen ei tiedä synnin himon olevan syntiä, ellei laki sano älä himoitse. Jumalan lain (sana) eräs tehtävä on näyttää synti synniksi sekä Jumalan laki (sana) opettaa myös sitä mikä on hyvää, otollista ja täydellistä sekä Jumalan tahto.

Room 7:8 Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut.

Kun synti otti käskysanasta aiheen tarkoittaa Jumalan käskyn, eli sanan näyttävän ja kertovan mikä on syntiä. Herätti se minussa kaikkinaisia himoja tarkoittaa sitä, että synti, jonka Jumalan laki näyttää herättää himoja. Synti herättää himoja, ei Jumalan laki, joka näyttää todeksi synnin. Ilman Jumala lain todistusta ihminen ei voi tuntea syntiä ja kokea synnintuntoa sekä ymmärtää olevansa syntinen.

Room 7:9 Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi,

Ennen uskoon tulemista ihminen on elänyt jumalattomuuden tilassa ilman Jumalan lain ohjausta, ollen synnin himojen ja halujen orja. Kun ihminen kuulee opetusta Jumalan laista tai evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, niin Pyhä Henki todistaa hänet syntiseksi ja siten hän tiedostaa tekevänsä syntiä.

Room 7:10 ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi.

Ja minä kuolin tarkoittaa sitä, että Jumalan laki näyttää synnin ihmisen sydämelle kertoen hänen olevan hengellisesti kuolleena menossa kohti iankaikkista kuolemaa. Jumalan laki (käskysana) opettaa myös elämästä ja miten ihminen voi saavuttaa iankaikkisen elämän Jumalan luona. Jumalan laki, joka opettaa myös elämästä, näyttää myös kuoleman, joka tulee synnin orjuuden kautta.

Room 7:11 Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta.

Jumalan laki näyttää todeksi synnin ja synti pettää ja viettelee ihmisen, jonka tähden Jumalan laki (sana) sanoo ihmisen kuolevan synnin takia.

Room 7:12 Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä.

Jumalan lait ja käskyt ovat pyhiä, hyviä ja vanhurskaita (oikeamielisiä).

Room 7:13 Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se! Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylenmäärin synnilliseksi käskysanan kautta.

Jumalan laki, joka on hyvä, ei tuo kuolemaa (iankaikkinen kadotus) jumalattomalle ihmisille, vaan synti tuo kuoleman ihmiselle, jonka Jumalan hyvä laki (sana) näyttää todeksi ihmisen sydämelle. Jumalan laki näyttää synnin läpikotaisin (ylenmäärin) synniksi, niin ettei ihminen pääse pakoon, eikä voi puolustaa lihassaan olevaa syntiä. Ihminen voi olla uskomatta Jumalan sanaa siitäkin huolimatta vaikka hän ei tule uskoon, mutta hän ei voi paeta Jumalan sanan läpivalaisua, joka todistaa ihmisen olevan synnin orja.

Room 7:14 ¶ Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen.

Jumalan laki on hengellinen, mutta ihminen on lihallinen, joka on myyty synnin alaisuuteen. Myyty sana on kreikaksi pepramenos (perusmuoto piprasko), joka tarkoittaa myymistä, myymistä orjaksi ja vertauskuvallisesti myyty synnin alaisuuteen jossa ihminen on kokonaan synnin rakastamisen vallassa sekä se tarkoittaa vertauskuvallisesti myös ihmistä jota lahjotaan luovuttamaan itsensä kokonaan toisen tahdon valtaan.

Jumalan laki on hengellinen, mutta ihminen uskovaisenakin on lihallinen, jonka tähden saatana pyrkii lahjomaan uskovan sydäntä, että hän luovuttaisi sen saatanan vallan alle. Paha saatana tekeytyy Jumalaksi (valkeuden enkeliksi) ja sillä tavalla pyrkii pääsemään ohjaamaan uskovan ihmisen sydäntä. Tämän tähden uskovien tulee uskoa Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo, koska jos tunnemme Kirjoitukset (Raamattu) ja Jumalan voiman (Pyhä Henki), niin Jeesuksen lupauksen mukaan emme eksy.

Ihmisen liha on myös taipuvainen rakastamaan synnin himoja sekä haluja ja siksi Jumalan sana opettaa, että Pyhä Henki kuolettaa sydämestämme pois synnin himoja ja haluja. Uskovan tule ymmärtää olevansa lihan ruumiissa ja lihassa oleminen tarkoittaa sitä, että liha pyrkii nostamaan päätänsä haluten toteuttaa lihan himoja ja haluja (synti) ja siksi on tärkeätä antaa Pyhän Hengen kuolettaa sydämestämme pois synnin himot, eli Jumala auttaa meitä kuolettamaan synnin himoja ja haluja. (Room 8:13).

Room 7:15 Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.

Koska uskova on Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen siirretty saatanan vallasta Jumalan lapseuteen, niin hän ei saisi enää tuntea syntiä omakseen, koska se tuhoaa ihmisen. Uskova voi langeta tekemään syntiä, joka on eri asia kuin elää jatkuvassa synnin harjoittamisessa. Uskova haluaisi tehdä Jumalan tahtoa eikä syntiä, mutta syntiä, jota hänen tulisi "vihata" (karttaa) sitä hän voi langeta tekemään.

Paavali ei tässä opeta, että uskova tekee syntiä koko ajan tai lankeaa jatkuvasti syntiä tekemään, vaan sitä että lihan tähden eteemme tulee hetkiä, jolloin lankeamme tekemään syntiä, jota emme tahtoisi tehdä. Uskon kasvun kautta opimme kuitenkin koko ajan enemmän pysymään poissa tekemästä syntiä sekä elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Room 7:16 Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä.

Kun uskova lankeaa tekemään syntiä, niin hän ymmärtää syvällisemmin sen kuinka synti on paha asia ja Jumala laki on todella hyvä asia.

Room 7:17 Niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu.

Kun Paavali sanoo, ettei se ole enää hän joka tekee syntiä, vaan synti, joka hänessä asuu, niin hän ei tarkoita sitä ettei hän tekisi enää syntiä, vaan sitä että kun hän on ja elää Pyhässä Hengessä, niin hän ei halua tehdä syntiä, mutta lihan tähden hänessä asuva synti saa hänet tekemään syntiä, silloin kun hän lankeaa syntiä tekemään.

Lihassa asuva synti tarkoittaa sitä, että ihmisen liha (mieli ja ajatusmaailma) on koko ajan synnin vallan alla ja siksi meidän tulisi uskovina vaeltaa Pyhässä Hengessä ettemme syntiä tekisi. Silloin kun Pyhä Henki ei saa hallita ihmisen mieltä, niin hän on tilassa, jossa hän tekee synnin tekoja. Tästä syystä on erittäin tärkeätä, että antaisimme Pyhän Hengen kuolettaa pois lihan (synnin) teot sydämestämme sekä antaisimme Pyhän Hengen hallita meitä.

Room 7:18 Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei;

Paavalin toteamus on totta, sillä ihmisen liha on synnin vallan alla, eikä ihmisellä ole mitään muuta mahdollisuutta voittaa syntejä ja elää Jumalan tahdon mukaisesti kun antaa Pyhän Hengen vaikuttaa ja hallita hänen sydäntänsä. Tahtoakin voi olla hyvän tekemiseen, mutta ihmisellä omassa voimassaan ei ole voimaa ja kykyä toteuttaa Jumalan tahdon mukaisia tekoja.

Room 7:19 sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen.

Ilman Jumalan Pyhän Hengen voimavaikutusta ihmisellä ei ole kykyä ja voimaa noudattaa Jumalan tahtoa, vaan ilman Jumalan voimaa hän joutuu tekemään syntiä.

Room 7:20 Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu.

Tässä Paavali toistaa sen mitä hän sanoi jakeessa 17. Jos uskova on Pyhän Hengen voimavaikutuksen alaisena, niin hän ei tahdo tehdä syntiä, mutta heti kun ihminen luovuttaa ajatusmaailmansa ja mielensä synnin vallan alle, niin hän tekee syntiä, sillä synti asuu ja vaikuttaa lihan mielessä. Siksi on tärkeätä, että uskova olisi hengellinen, eikä lihallinen, koska hengellinen ihminen antautuu Pyhän Hengen voimavaikutusten alaisuuteen. Hengellinen ihminen alsituu Pyhän Hengen hallintavallan alaisuuteen.

Ihminen ei voi koskaan syyttää syntiä ja sanoa etten minä itse tee syntiä, vaan synti joka minussa asuu, koska ihminen on aina se joka tekee syntiä, silloin kun hän ei suostu alistumaan Pyhän Hengen hallintavallan alle. Silloin kun uskova elää Pyhän Hengen hallintavallan alla, niin Pyhä Henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä sekä kuolettaa lihan synnin himoja ja haluja, että Jumalan hyvä tahto tapahtuisi uskovan elämässä.

Room 7:21 Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni;

Ihminen voi haluta tehdä hyvää, mutta synti asuu ja vaikuttaa ihmisen lihassa, niin ettei hänellä itsellään ole voimaa voittaa syntiä sekä elää Jumalan vanhurskaan ja hyvän tahdon mukaisesti.

Room 7:22 sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin,

Sisäisellä ihmisellä Paavali tarkoittaa uutta luomusta, eli ihmistä, joka on Jumalan armosta uudestisyntynyt ylhäältä, jossa asuu Jumalan Pyhä Henki. Uskovan ihmisen mieli, joka on Pyhän Hengen voimavaikutuksen alaisena ilolla yhtyy Jumalan lakiin, eli Jumalan sanan opetukseen.

2 Kor 4:16 Sentähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu.

Room 7:22 jakeessa ja 2 Kor 4:16 jakeessa on kreikaksi sanat eso anthropos, jotka tarkoittavat sisäistä ihmistä. 2 Kor 4:16 tuo selkeästi esille, että sisällinen ihminen uudistuu joka päivä, tarkoittaen sillä sitä, että Pyhä Henki uudistaa uskovan mielen ja ajatusmaailman.

Room 7:23 mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on.

Synnin laki pitää ihmistä kiinni ja vangittuna synnissä. Synnin laki sotii mielen lakia vastaan. Tässä kohtaa mielen laki tarkoittaa mieltä, joka on Pyhän Hengen hallintavallan alla.

Room 7:24 Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

Paavali ymmärtää ja tietää kuinka suuri voima synnillä on ihmiseen, siksi hän sanoo minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Paavalin toteamus kertoo meille sen kuinka synnin kanssa ei ole leikkimistä, koska ihminen ei koskaan kykene voittamaan syntiä omassa voimassaan. Uskovan ihmisen tulisi suostua joka päivä Pyhän Hengen johtoon, jonka kautta Pyhä Henki voi hallita uskovaa ihmistä, jolloin hän voi voittaa syntejä sekä elää ja kasvaa uskossa Jumala tahdon mukaisella tavalla.

Room 7:25 Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.

Paavali opettaa, että uskovan tulee mielen ja ajatusmaailman kautta palvella Jumalan  lakia (sanan opetusta Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti), eli antaa Pyhän Hengen hallita hänen sydäntänsä. Silloin kun ihminen elää lihassa, eli ei anna Pyhän Hengen hallita hänen sydäntänsä, niin hänen lihansa on synnin vallan alla.

Room 7:6 mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa emmekä kirjaimen vanhassa.

Silloin kun palvelemme Jumalaa Hengen uudessa tilassa, jossa Pyhä Henki saa hallita sekä vaikuttaa tahtomista ja tekemistä meidän sydämissämme, niin synti saa pysyä poissa meidän sydämestämme. Se tulee kuitenkin aina muistaa, että uskon elämä on kasvuprosessi, eikä meistä tule koskaan tässä ajassa täydellisiä ja siksi meidän tuleekin joka päivä olla halukkaita kasvamaan uskossa sekä taistella syntejä vastaan Pyhän Hengen voiman kautta.   

 

Linkki: Roomalaiskirjeen lukujen opetuksia jae jakeelta

 


 

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 

 

eXTReMe Tracker