Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Luku 7: Jeesuksen kastetoiminta ja lapset

Markku Särelä: Lähtekäämme nyt löytöretkelle Raamattuun tutkimaan, mitä siellä oli ennustettu tulevan Messiaan kasteesta. Tarkatkaamme samalla, mitenkä lapsikaste avautuu itsestään selvänä asiana ennustuksista. Messiaan ajasta ja Uudesta liitosta oli ennustettu:"Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä , imi että te puhdistutte ; kaikista saastaisuuksistanne ja kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan." (Hes. 36:25-27). "Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä... Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." (Jer. 31:33,34). Hesekiel ja Jeremia puhuvat molemmat yllä olevissa kohdissa samasta asiasta, nimittäin uudestisyntymisestä. Hesekiel sanoo, että se tapahtuu puhdasta vettä vihmomalla eli kasteessa. Jeremia sanoo sen koskevan pienimpiäkin. Molemmat osoittavat syntien anteeksisaamisen olevan kaiken keskus. Meillä on oikeus yhdistää nämä ennustukset, niin että toisesta löydämme kasteen ja toisesta lapset, koska on kysymys samasta asiasta. Tämän vahvistaa Jumalan sinetillä Hebrealaiskirje, joka lainaa molempia ennustuksia: " 'Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan', sanoo Herra: 'Minä panen lakini heidän sydämeensä ja kirjoitan ne heidän mieleensä' ja 'heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa minä en enää muista'… niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä…" (Hebr. 10:16,17,22). Jeesuksen kastetoiminta samoin kuin Johanneksen oli välttämätöntä valmistusta siirryttäessä Uuden liiton seurakunnallisuuteen. Silloinen aika oli ylimenoaikaa, kuten Jeesus sanoi samarialaiselle naiselle Syykarin kaivolla: "Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa... Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa." (Joh. 4:21,23). Jeesuksen kasteen olemus edellytti ennustusten valossa lasten kastamista. Ennustukset samaistavat Jeesuksen toimittaman kasteen ja helluntain jälkeisen Uuden liiton kasteen. Tuollaisena ylimenoaikana saatettiin joutua joissakin tapauksissa viivyttämään kastetta ensimmäiseen helluntaihin. Mahdollisesti näin oli samarialaisen naisen laita, jolle Jeesus puhui "elävästä vedestä" (Joh. 4:10). Apostoli Johannes on liittänyt kertomuksen siihen yhteyteen, jossa hän kuvaa Jeesuksen kastetoimintaa (Joh. 4:1,2). Yhtä mahdollista on, että Jeesus kastoi samarialaisen naisen. Olennaista ei ole, mitä silloin tapahtui, koska Pyhä Henki ei ole sitä yksityiskohtaisesti ilmoittanut. Me katsomme asian olemusta. Jos kerran "elävää vettä” 51) voitiin antaa samarialaiselle naiselle, ei mikään estänyt antamasta sitä lapselle. Mahdollisesti ne lapset, jotka Jeesus siunasi, kastettiin. Jos jostakin syystä sitä ei tuona ylimenoaikana vielä voitu tehdä, Jeesus huolehti kuitenkin siitä, että lapset saivat häneltä saman siunauksen, minkä kastekin antaa. (Mark. 10:13-16). On myös huomattava, että ennen helluntaita olivat Vanhan liiton sakramentit vielä voimassa. Pienten lasten tila ei silloin ollut yhtä vaarallinen kuin kastetta vastustavien aikuisten, jotka olivat Jumalan tahdosta ja kasteeseen liittyvistä lupauksista tietoisia. Pienet lapset eivät vastustaneet kastetta ja elivät Vanhan liiton lupauksista. Helluntaista lähtien lapsikaste tuli entistä välttämättömämmäksi, koska sen jälkeen ei ollut enää mitään muuta voimassa olevaa sakramenttia, jossa lapset pääsisivät Jumalan armosta osallisiksi. (s.47-48)

Vesi Pyhän Hengen vertauskuvana

Hesekielin kirjan puhdas vesi, joka puhdistaa saastaisuudesta ei tarkoita vesikastetta, vaan Pyhää Henkeä, jonka kautta Uuden Liiton uskova saa voiman vastustaa ja kuolla pois synneistä.

Hes 36:
21 Niin minun tuli sääli pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakanakansain seassa, minne tulivatkin.
22 Sentähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin.
23 Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä.
24 Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne.
25 ¶ Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.
26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.
27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.
28 Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne; ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne.

Tekstiyhteys osoittaa puhtaan veden olevan Pyhä Henki, jonka kautta Israelin kansan jäännös saa voiman puhdistautua synnin saastaisuudesta, kun he päivien lopulla uskovat Herran Jeesuksen olevan Israelin Messias sekä Pelastaja. Kyse ei ole kirkollisesta vesikasteesta, vaan synneistä puhdistumisesta Pyhän Hengen voiman kautta.

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Jeremian kirja puhuu samasta asiasta. Uudessa Liitossa Pyhän Hengen voiman kautta Herran laki (Torah-opetus), eli Uuden Liiton järjestyksen mukainen opetus asetetaan Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämeen.

Jer 2:13 Sillä minun kansani on tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.

Jer 17:13 Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran."

Joh 7:
38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat."
39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

Joh 4:
10 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: ‘Anna minulle juoda’, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä."
11 Nainen sanoi hänelle: "Herra, eipä sinulla ole ammennusastiaa, ja kaivo on syvä; mistä sinulla sitten on se elävä vesi?
12 Et kai sinä ole suurempi kuin meidän isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon ja joi siitä, hän itse sekä hänen poikansa ja karjansa?"
13 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen,
14 mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".

Herra Jeesus opetti samaa asiaa tuomalla esille sen, että puhdistava vesi (elävä vesi) tarkoittaa Pyhän Hengen voimaa, ei kirkollista vesikastetta.

Herran Jeesuksen veri tuo puhdistuksen synneistä

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

1 Piet 1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen veri tuo puhdistuksen synneistä, ei kastevesi. Herran Jeesuksen opetuslapset vihmotaan Jeesuksen verellä, ei vesikasteessa. Pietarin kirjeestä tulee myös esille opetus, että Pyhän Henki pyhittää Herran Jeesuksen opetuslapset, joka tarkoittaa Pyhän Hengen voiman kautta tapahtuvaa Jumalan tahdon mukaista elämää, jossa Pyhän Hengen avulla puhdistutaan synneistä, kun Herran Jeesuksen opetuslapsi Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman kautta kuolee pois syntitavoista ja tottumuksista.

Uudestisyntyminen ei tapahdu vesikasteessa

Hesekiel ja Jeremia eivät puhuneet uudestisyntymisen tapahtuvan vesikasteessa, sillä uudestisyntyminen tapahtuu kun ihminen tekee parannuksen ja uskoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta ja saa sen sinetiksi sydämeensä Pyhän Hengen.

1 Piet 1:
3 ¶ Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta,
4 turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten,
5 jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana.
....
23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

Uudestisyntyminen tapahtuu Jumalan sanan kautta, kun ihminen tekee parannuksen ja uskoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, jonka jälkeen Jumala antaa uskovan ihmisen sydämeen Pyhän Hengen sinetiksi ja merkiksi uudestisyntymisestä. Särelä yhdistää väärin Hesekielin ja Jeremian kirjan opetukset koskemaan kirkollista kastetta, joista Hesekiel ja Jeremia eivät opeta yhtään mitään.

Hebr 10:
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.
15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan," sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,
21 ja koska meillä on "suuri pappi, Jumalan huoneen haltija,"
22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

Särelä opettaa Hesekielin ja Jeremian opettavan uudestisyntymisestä, joka tapahtuu vesikasteessa. Tämän väitteensä tueksi Särelä sanoo heprealaiskirjeen luvun kymmenen vahvistavan vesikasteessa tapahtuvan uudestisyntymisen. Särelä on jälleen kerran pahasti erehtynyt.

Heprealaiskirjeen kymmenes luku opettaa Herran Jeesuksen verestä, jonka kautta saadaan synnit anteeksi, sillä Hänen verensä vihmoo opetuslasten sydämet puhtaaksi pahasta omastatunnosta. Heprealaiskirjeen 10 luvun ja jakeen 22 opetus ruumista, joka pestään puhtaalla vedellä ei tarkoita vesikastetta, vaan Pyhän Hengen voiman kautta tapahtuvaa puhdistusta synneistä.

Kuten edellä on käyty läpi, niin Raamatun kielessä veden vertauskuvallinen merkitys on Pyhä Henki. Hebr 10:22 jae puhuu samasta asiasta kuin Hesekiel 36:25.

Hes 36:
25 ¶ Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte; kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan.
26 Ja minä annan teille uuden sydämen, ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.
27 Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne.

Puhdas vesi viittaa Pyhään Henkeen ja Pyhän Hengen toimintaan, ei kirkolliseen vesikasteeseen. Alkutekstin sana tahor todistaa kyseessä olevan Pyhän Hengen vaikutuksen.

Hesekielin luvussa 36 jakeessa 25 oleva puhdas sana hepreaksi tahor, joka tarkoittaa puhdasta, puhdasta fyysisesti ja moraalisesti. Kun tutkimme koko tekstiyhteyden, niin puhdas vesi liitetään uuteen sydämeen ja uuteen Henkeen (Pyhä Henki), jonka kautta Jumala vaikuttaa sen, että Uuden Liiton Jumalan seurakunta elää ja vaeltaa Uuden Liiton opetusten ja käskyjen mukaisesti.

Pyhän Hengen kautta Jumala vaikuttaa Herran Jeesuksen opetuslapsen toimimaan Jumalan sanan opettaman moraalin mukaisesti. Jumala parantaa myös Pyhässä Hengessä ruumiin sairaudet ja tuo Herran Jeesuksen opetuslapselle fyysisen terveyden. Alkukielen valossa Hesekielin kirjan puhtaan veden pitää tuoda moraalinen puhtaus sekä fyysinen puhtaus, eli ruumiin sairauksista parantumisen. Pyhä Henki vain voi tuoda moraalisen puhtauden Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämeen sekä sairauksista parantumisen. Täten on selvää ettei Hesekiel opettanut kirkollista vesikastetta, vaan Pyhän Hengen toimintaa.

 

Alla on linkki Raamatun opetus vesikasteesta koko kirjoitukseen, käsittäen kaikki kirjoituksen 27 lukua:

Raamatun opetus vesikasteesta (kaikki luvut)

  

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Markku Särelä: Lapsikaste on raamatullinen
Vesikaste Raamatun opetuksen valossa
Sakramentti

myjewishlearning.com
apokryfikirjat.com/didakhe


 


 

 

 

eXTReMe Tracker