Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Luku 9: Vesikaste ei ole ovi seurakuntaan

Markku Särelä: Kasteen merkitystä korostaa erityisesti se, että se liittää ihmisen uskon kautta Jumalan näkymättömän ja myös paikallisen seurakunnan jäseneksi. (s.54)

Särelä opettaa vastoin Raamatun opetusta, sillä Raamatun opetuksen mukaan kun ihminen uskoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta, niin Herra itse liittää uskovan seurakuntaansa uskon kautta, jossa Jumala liittää uskovan seurakuntaansa Pyhän Hengen kasteessa, jonka uskova saa Jumalan armosta tullessaan uskoon.

Apt 2:
40 Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta".
41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.
42 ¶ Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa.
43 Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta.
44 Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä,
45 ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille, sen mukaan kuin kukin tarvitsi.
46 Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella,
47 kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.

Apostolien tekojen luvun 2 jakeen 47 alkukielen mukaisessa tekstissä on sana ekklesia (seurakunta), eikä heidän. Alkutekstin mukaan jakeessa 47 sanotaan Herran lisäävän seurakunnan yhteyteen niitä, jotka saivat pelastuksen. Raamatun opetuksen mukaan Herra itse lisää seurakuntaansa ihmisen sen jälkeen kun hän uskoo Herraan Jeesukseen ja Jumalan armosta ottaa vastaan pelastuksen Herrassa Jeesuksessa.

1 Kor 12:13 sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä.

Ef 1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

Raamattu opettaa että ihminen saa Pyhän Hengen sinetiksi asumaan sydämeensä kun hän on Jumalan armosta pelastunut, eli tullut uskoon. Jumala kastaa uskoon tulleen ihmisen Pyhässä Hengessä Jumalan seurakunnan jäsenyyteen. Vesikaste ei ole ovi seurakuntaan, vaan Jumalan armosta syntynyt usko Herraan Jeesukseen, jonka sinetiksi Jumala antaa Pyhän Hengen uskovalle voimaksi sekä merkiksi seurakunnan jäsenyydestä, eli Messias Jeesuksen ruumiin (Kristus ruumiin) jäsenyyteen.

Vesikaste otetaan vastaan pelastuksen jälkeen kun ihminen on uskonut Herraan Jeesukseen.

Kristukseen kastetut

Markku Särelä: Jeesus sanoi Nikodeemukselle: "Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, 60) ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan." (Joh. 3:5). Valtakunta, josta Jeesus tässä puhuu, on kristillinen seurakunta, pyhien näkymätön yhteys. Siinä Kristus on kuninkaana ja pitää valtaa häneen uskovien sydämissä. Paavali käyttää tästä seurakunnasta havainnollista nimitystä "yksi ruumis". Hän kirjoittaa: "Me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi
ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä." 1 Kor. 12: 13. "Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa." Gal. 3:27,28. (s.54)

Herran Jeesuksen opetus Johanneksen evankeliumin luvussa 3 jakeessa 5 vedestä syntymisestä ei tarkoita vesikastetta, vaan luonnollista syntymää, jonka käyn läpi Raamatun sanan todistuksen valossa seuraavan otsikon alla.

Raamatun opetus Kristukseen kastamisesta (Kristukseen kastetut), jossa uskova pukee päällensä Kristuksen ei tarkoita vedessä kastamista, vaan Pyhässä Hengessä kastamista. Raamatun opetus Herraan Jeesuksen pukeutumisesta tarkoittaa osallisuutta Pyhästä Hengestä, jonka kautta saadaan voima elää Jumalan tahdon mukaan.

Room 13:
12 Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin.
13 Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,
14 vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.

Valkeuden varustuksiin pukeutuminen sekä Herran Jeesuksen päälle pukeminen antaa uskovalle voiman laittaa pois pimeyden teot. Kristukseen pukeutumisessa on kyse Pyhän Hengen voimasta, eli osallisuudesta Pyhään Henkeen, sillä Jumala kastaa Pyhässä Hengessä jokaisen uskovan. Vesikaste ei anna voimaa vastustaa syntiä, pimeyden tekoja ja synnin himot, vaan Pyhä Henki.

Ef 4:24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

Kol 3:
9 Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa
10 ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan.

Uusi ihminen puetaan päälle Pyhässä Hengessä, jonka kautta uskova oppii elämään Jumalan sanan totuuden mukaisesti, vanhurskaasti sekä pyhyyden mukaan.

Vanha ihminen tekoinensa riisutaan pois pukeutumalla uuteen, joka tarkoittaa Pyhän Hengen voiman kautta kuolemista pois vanhan syntisen ihmisen teoista. Uusi ihminen Jumalan armosta Pyhän Hengen voiman kautta uudistuu elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Kol 3:
12 ¶ Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen,
13 kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa.
14 Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side.

Gal 5:22 Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Raamatun opetuksen mukaan uskovan tulisi pukeutua sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen sekä pitkämielisyyteen, jotka ovat kaikki Herran Jeesuksen ominaisuuksia. Raamattu opettaa Pyhän Hengen hedelmän olevan rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen, jotka ovat Herran Jeesuksen ominaisuuksia. Raamatun opetuksen Herraan Jeesukseen pukeutuminen tapahtuu Pyhän Hengen kautta, ei vesikasteessa.

Raamattu opettaa uskovia pukeutumaan rakkauteen, joka on Herran Jeesuksen ominaisuus. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan rakkaus on vuodatettu uskovan sydämeen Pyhän Hengen kautta. Kiistaton tosiasia on että Raamatun opettama Kristukseen pukeutuminen tapahtuu Pyhän Hengen kautta, ei vesikasteessa.

Jos joku ei synny vedestä ja Hengestä

Markku Särelä: "Me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi
ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä." 1 Kor. 12: 13. "Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa." Gal. 3:27,28.
Kiinnitämme yllä olevissa raamatunkohdissa huomiota erityisesti kahteen asiaan. 1. Vesi ja Henki kuuluvat yhteen. Kastevesi ei ole siis pelkkää vettä, vaan siihen liittyy Jumalan sana ja lupaus. Jeesus sanoo: "Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä." (Joh. 6:63). Jeesuksen asetuksen ja lupauksen voimasta kaste on siis ulkonainen armonväline, jolla Jumala antaa Pyhän Henkensä ja uudestisynnyttää. Siten meistä tulee Kristuksen seurakunnan jäseniä eli "yksi ruumis". Jeesus sanoi Nikodeemukselle: "Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on Henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä." (Joh. 3:6,7). Kun Jeesus kertoi miehestä, joka etsi yhtä kadonnutta lammasta, hän lisäsi: "Niin ei myöskään teidän taivaallisen isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi kadotukseen" (Matt. 18:14). Jokainen lapsi on "lihasta syntynyt" ja hänen täytyy uudestisyntyä. Muuten hän ei ole kelvollinen Jumalan valtakuntaan. (s.54,55)

Markku Särelä opettaa väärin monen muun tavoin sanoen Johanneksen evankeliumin 3 luvun jakeen 5 vedestä syntymisen tarkoittavan kastevettä.

2 Piet 3:5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta

Raamattu opettaa luonnollisen maailman olevan syntynyt ja rakennettu veden kautta. Tämän tähden Herra Jeesus käytti sanontaa vedestä syntyminen Joh 3:5:ssa kuvaamaan lihasta syntymistä, eli luonnollista syntymää.

Joh 3:
3 Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa".
4 Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?"
5 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.
6 Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki.
7 Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
8 Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt."

Herra Jeesus kertoi Nikodeemuksella jakeessa kuusi selvästi sen mitä tarkoittaa jos joku ei synny vedestä ja Hengestä. Vedestä syntyminen tarkoittaa luonnollista syntymää, jota Herra Jeesus kuvasi sanoilla mikä lihasta on syntynyt on liha. Hengestä syntyminen tarkoittaa osallisuutta Pyhästä Hengestä, jonka uskova saa uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jeesus puhui uudestisyntymisestä Nikodeemukselle. Jeesus sanoi että ihmisen tulee uudestisyntyä voidakseen nähdä ( ja päästä) Jumalan valtakunnan. Nikodeemus ihmetteli kuinka lapsi voi palata takaisin syntymään äitinsä kohtuun. Sen jälkeen Jeesus sanoi, että jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Tämän jälkeen Jeesus selittää mitä tarkoittaa vedestä ja Hengestä syntyminen. Hän sanoo ensin, että mikä on lihasta syntynyt on liha ja mikä Hengestä on syntynyt on henki. Herra Jeesus ei mainitse vesikastetta, vaan luonnollisen syntymän (Mikä lihasta on syntynyt, on liha) ja sitten sen jälkeen Jeesus mainitsee Hengestä syntymisen.

Jeesuksen opetuksen mukaan ensin tapahtuu luonnollinen syntymä, jonka perusteella ei kuitenkaan tapahdu uudestisyntymistä. Uudestisyntyminen tapahtuu kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen ja saa sen sinetiksi Pyhän Hengen sydämeensä.

Johanneksen evankeliumin luvun kolme opetus jos joku ei synny vedestä ja Hengestä ymmärretään siksi väärin, koska lähtökohtaisesti oletetaan veden tarkoittavan kastetta sekä jäädään jumiin yhteen jakeeseen, eli jakeeseen viisi. Raamatun sana on kuitenkin aina kokonaisuus ja Herra Jeesus kertoo jakeessa kuusi mitä jae viisi tarkoittaa. Herran Jeesuksen mukaan vedestä ja Hengestä syntyminen tarkoittaa lihasta syntymistä (luonnollinen syntymä) sekä Hengestä syntyminen (uudestisyntyminen). Sen tähden Herra Jeesus sanoi: "Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki."

Jos Herra Jeesus olisi puhunut vesikasteesta, niin Hän olisi tuonut sen esille jakeessa kuusi, mutta Hän ei tuonut sitä esille, vaan kertoi, että lihasta syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt on henki. Täten on täysin selvä, että Herra Jeesus tarkoitti vedestä syntymisen tarkoittavan luonnollista syntymää.

1 Piet 1:23 te, jotka olette uudestisyntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta.

Tiit 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Herra Jeesus ei mainitse Johanneksen evankeliumin luvussa kolme lainkaan vesikastetta, eikä Hän opeta vesikasteen uudestisynnyttävän, koska Jumala ei käytä uudestisyntymiseen tämän maailman luonnollisia elementtejä, sillä Jumalan sana ja Pyhä Henki uudestisynnyttävät ihmisen uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Uudestisyntyminen tapahtuu Jumalan sanan kautta, kun ihminen uskoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. Raamatun sanan opetus erottaa selvästi uudestisyntymisen ja vesikasteen toisistaan. Uudestisyntyminen ei tapahdu vesikasteessa, vaan Jumalan sanan kautta, kun ihminen uskoo evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. Kun uudestisyntyminen Pyhässä Hengessä on tapahtunut uskon kautta Herraan Jeesukseen, niin sen jälkeen Raamatun opetuksen mukaan vastaanotetaan vesikaste, kuten Raamattu sen selkeästi osoittaa:

Apt 2:41 Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua.

Apt 8:12 Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen, sekä miehet että naiset.

Uudestisyntymisen peso ja Pyhän Hengen uudistus

Markku Särelä: Jumala on pelastanut meidät Iaupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta" (Tiit. 3:5). Uudestikastajat pitävät lasten kastetta turhana ja jopa vahingollisena ihmistekona. Raamatusta kaste kirkastuu Jumalan pelastavaksi lahjaksi lapsille. (s.55)

Tiit 3:5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Uudestisyntymisen peso ei tarkoita vesikastetta, vaan uudestisyntymistä, joka tapahtuu Herran Jeesuksen sovitustyön ansiosta, jonka seurauksena Hänen verensä puhdistaa niiden synnit, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Herran Jeesuksen veripesu, eli syntien anteeksiantamus Herraan Jeesukseen uskovalle johdattaa hänet uudestisyntymiseen ja sitä kautta Pyhän Hengen uudistukseen, jossa uskovan mieli ja ymmärrys uudistuu ymmärtämään Jumalan tahtoa.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Herran Jeesuksen veri puhdistaa uskovan omantunnon synnin teoista palvelemaan elävää Jumalaa Pyhän Hengen voiman kautta. Uudestisyntymisen peso, eli Herran Jeesuksen veripesu synneistä johtaa uskovan elämään Pyhän Hengen uudistuksessa.

Uskova ihminen ei uudestisynny vesikasteessa, vaan uskon kautta Herraan Jeesukseen, kun Pyhä Henki tulee asumaan Herran Jeesuksen opetuslapsen sydämeen.

Vesikaste ei ole uudestisyntymisen peso (pesu), sillä uudestisyntymisen peson synneistä puhdistavana aineena toimii ja vaikuttaa Herran Jeesuksen veri, joka pesee pois synnit.

Herran Jeesuksen seurakunta on yksi ja sama kaikille

Markku Särelä: 2. Jumalan seurakunta on yksi. Siinä ei ole mitään erotusta kansallisuuden, yhteiskuntaluokan eikä sukupuolen välillä, Nämä inhimillisessä elämässä silloin ilmenneet eroavuudet Paavali nimenomaan mainitsee. Hän ei mainitse ikää, koska iällä ei ollut merkitystä seurakuntaan pääsyssä. Olihan jo Vanhassa liitossa totuttu siihen, että lapset ovat Herran seurakunnan jäseniä. Pakanamaailmakaan ei tarjonnut tähän asiaan sellaista vastakohtaa, jota apostolin olisi täytynyt erikseen kumota. Paavalin ei siis tarvinnut mainita ikää erikseen. Mutta silti hän lisää ikään kuin varmuuden vuoksi: "Sillä kaikki te olette yhtä 61) Jeesuksessa Kristuksessa." (Gal. 3:28). Toisin sanoen, ilmaantukoon aikojen kuluessa mitä eroavuuksia tahansa ihmisten välillä, niin Kristuksen seurakunnassa kaikki uskovat ovat samassa asemassa. Lapsillakin on oikeus tulla Herran seurakunnan jäseniksi. Onhan Jeesus sanonut: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni!" (Mark. 10:14). Herran seurakunta on yksi, sama lapsille ja aikuisille. (s.55)

Vanhassa liitossa kaikki Israelin kansan jäsenet saivat seurakunnan jäsenyyden luonnollisen syntymän perusteella, jonka merkiksi säädettiin poikalasten kohdalle ympärileikkaus sinetiksi seurakunnan jäsenyydestä.

Uudessa Liitossa on kumottu vanhan liiton järjestys, sillä Uuden Liiton seurakunnan jäsenyyden pääsyvaatimuksena on parannuksen teko ja uskominen Herran Jeesukseen:

Apt 17:
30 Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
31 Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."
32 ¶ Kuullessaan kuolleitten ylösnousemuksesta toiset ivasivat, toiset taas sanoivat: "Me tahdomme kuulla sinulta tästä vielä toistekin".
33 Ja niin Paavali lähti heidän keskeltänsä.
34 Mutta muutamat liittyivät häneen ja uskoivat; niiden joukossa oli Dionysius, Areiopagin jäsen, ja eräs nainen, nimeltä Damaris, sekä muita heidän kanssansa.

Apt 20:
19 kuinka minä olen palvellut Herraa kaikella nöyryydellä ja kyynelillä, koettelemuksissa, jotka ovat kohdanneet minua juutalaisten salahankkeiden tähden;
20 kuinka minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille sitä, mikä hyödyllistä on, ja opettamasta teitä sekä julkisesti että huone huoneelta,
21 vaan olen todistanut sekä juutalaisille että kreikkalaisille parannusta kääntymyksessä Jumalan puoleen ja uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen.

Raamatun opetuksen mukaan Uuden liiton seurakunnan jäsenyyteen tullaan parannuksen teon ja Herraan Jeesukseen uskomisen kautta. Jos lapsi tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin totta kai hänkin kuuluu Jumalan seurakuntaan samoin kuin myös parannuksen tehnyt aikuinen, joka uskoo Herraan Jeesukseen.

On tietenkin selvää ettei sylivauva voi tehdä parannusta, eikä uskoa Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus puhui lapsista näin Raamatussa:

Luuk 18:
15 ¶ Ja he toivat hänen tykönsä myös pieniä lapsia (prefos), että hän koskisi heihin; mutta sen nähdessään opetuslapset nuhtelivat tuojia.
16 Mutta Jeesus kutsui lapset tykönsä ja sanoi: "Sallikaa lasten (paidion) tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta.
17 Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi (paidion), se ei pääse sinne sisälle."

Prefos tarkoittaa sylivauvaa ja paidion lasta. Herra Jeesus kutsui lapset (paidion) tykönsä ja sallikaa heidän tulla minun tyköni, sillä senkaltaisten on Jumalan valtakunta. Herran Jeesuksen opetuksen mukaan lapset (paidion) ymmärsivät Jeesuksen kutsun ja uskoivat Jeesusta tulemalla Hänen luoksensa. Herran Jeesuksen mukaan joka ei ota samalla tavalla vastaan Jumalan valtakuntaa kuin lapsi, joka ymmärtää Jeesuksen kutsun ja uskoo Häntä tulemalla Hänen luokseen ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan.

Herra Jeesus opetti Uuden Liiton mukaista järjestystä, jossa uskon kautta Herraan Jeesukseen saadaan Jumalan seurakunnan jäsenyys. Tämä yksi ja sama järjestys on voimassa kaikille, niin aikuisille kuin lapsille jotka itse henkilökohtaisesti uskovat Jeesusta ja tulevat Hänen luokseen.

Sylivauvan ei vielä tarvitse tehdä parannusta ja uskoa, sillä jos sylivauva sattuisi kuolemaan, niin hän pelastuu, koska ei ole vielä tehnyt yhtään tekosyntiä. Sylivauvaa ei tarvitse kastaa, sillä Raamatullinen kaste kuuluu vain niille, jotka ovat tehneet parannuksen ja uskoneet Herraan Jeesukseen.

Jumalan valtakuntaan kutsutaan

Markku Särelä: Raamatun mukaan Jumalan valtakuntaan kutsutaan kaikkia ihmisiä. "Ei ole yhtään erotusta." (Room. 3:22). Sen jäseniksi tulemme kasteen kautta. Jotta lapsikasteen hylkääjät olisivat oikeassa, heidän täytyisi voida osoittaa, ettei pieni lapsi ole ihminen. Siinä on todistustaakkaa kerrakseen. (s.55)

Raamatun opetus on selkeä, että kaikkia ihmisiä kutsutaan Jumalan valtakuntaan. Uuden Liiton seurakunnan jäsenyyteen ei tulla vesikasteen kautta, vaan Jumalan armosta parannuksen teon ja Herraan Jeesukseen uskomiseen perusteella.

Room 3:
19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Raamatun opetus Uuden Liiton järjestyksen mukaan on selkeä, joka tarkoittaa uskomista Herraan Jeesuksen, jonka seurauksena pääsee seurakunnan jäsenyyteen.

Markku Särelä kärjistää ja provosoi kirjoittamalla: "Jotta lapsikasteen hylkääjät olisivat oikeassa, heidän täytyisi voida osoittaa, ettei pieni lapsi ole ihminen. Siinä on todistustaakkaa kerrakseen."

Raamatun mukaan Uuden Liiton ajassa tulee olla ensin usko Herraan Jeesukseen, jonka perusteella ihminen kastetaan. Totta kai pieni lapsi on ihminen, mutta Raamattu edellyttää kastettavalta henkilökohtaista uskoa Herraan Jeesukseen, siksi vauvoja ja pieniä lapsia on ihan turha kastaa.

Puhdistus vedellä pesten

Markku Särelä: Kaste on ovi Jumalan seurakuntaan, siihen pyhien joukkoon, joka viimeisenä päivänä ilmestyy kirkkaudessa. Apostoli sanoo: "Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton." Ef. 5: 25-27. Miten suuressa arvossa kaste ilmeneekään suuren Tuomarin edessä viimeisenä päivänä! Todella, "autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin" (Ilm. 22:14). Siellä ylistävät Jumalaa "sekä pienet että suuret" (Ilm. 19:5). Voi niitä, jotka estävät lapsia sinne tulemasta! (s.55-56)

Vesikaste ei ole ovi Jumalan seurakuntaan, sillä seurakunnan jäsenyyteen tarvitaan parannus ja usko Herran Jeesukseen.

Särelä siteraa Efesolaiskirjeen viidettä lukua ja jaetta 26, joka opettaa Herran Jeesuksen pyhittävän ja puhdistaen seurakunnan vedellä pesten, sanan kautta. Särelä opettaa vedellä pesun tarkoittavan vesikastetta, jota se ei suinkaan tarkoita.

Ef 5:
25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.

Herra Jeesus pyhittää seurakunnan Pyhän Hengen kautta sekä puhdistaa seurakuntaansa Pyhän Hengen ja Jumalan sanan totuuden kautta. Pyhitys, puhdistus ja pesu sanan kautta tapahtuu uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Apt 15:
7 Ja kun oli paljon väitelty, nousi Pietari ja sanoi heille: "Miehet, veljet, te tiedätte, että Jumala jo kauan aikaa sitten teki teidän keskuudessanne sen valinnan, että pakanat minun suustani saisivat kuulla evankeliumin sanan ja tulisivat uskoon.
8 Ja Jumala, sydänten tuntija, todisti heidän puolestansa, antaen heille Pyhän Hengen samoinkuin meillekin.
9 eikä tehnyt mitään erotusta meidän ja heidän kesken, sillä hän puhdisti heidän sydämensä uskolla.

Jumala on antanut uskoville Pyhän Hengen, jonka kautta Hän puhdistaa uskovien sydämet uskon kautta Herraan Jeesukseen, ei vesikasteen kautta.

Room 15:16 sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa, papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakanakansoista tulisi otollinen ja Pyhässä Hengessä pyhitetty uhri.

1 Kor 6:11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

1 Piet 1:2 ja jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

Jumala pyhittää Herran Jeesuksen opetuslapset Pyhän Hengen kautta, ei vesikasteen kautta.

Joh 7:
38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (Alkutekstin mukainen sanajärjestys)
39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

Room 8:13 Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää.

Vesi on Raamatussa Pyhän Hengen vertauskuva. Jumala puhdistaa uskovan sydämen synnistä Pyhän Hengen kautta siten, että Pyhän Hengen kautta uskovalla on mahdollisuus kuolettaa synnin teot.

Raamatun opetuksen mukaan uskominen Raamatun mukaisesti Herraan Jeesukseen saa Pyhän Hengen virtaamaan uskovan sydämessä. Tämä tarkoittaa Pyhän Hengen puhdistavaa pesua Jumalan sanan kautta.

Vedellä pesten ei todellakaan tarkoita vesikastetta, sillä Raamattu opettaa, ettei vesikaste pese pois syntejä:

1 Piet 3:21: Tämän vertauskuvan mukaan me myös nyt pelastumme, kaste ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta-Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, (Huom alkutekstin mukainen jae! Jakeessa 21 ei ole alkutekstissä sanaa vesi)

Raamatun todistuksen mukaan vesikaste ei poista lihaan saastaa, eli syntiä. Raamattu nimenomaan opettaa ettei vesikaste, eli lihan ulkopuolella oleva elementti ei voi poistaa lihan saastaa, eli syntiä.

Ef 1:7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

1 Kor 6:
9 ¶ Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Herran Jeesuksen veri puhdistaa ihmisen synnit kun hän Jumalan armosta tulee uskoon. Jeesuksen veri puhdistaa myös uskovana tehdyt synnit, joista on tehty parannus. Raamatun opetuksen mukaan myös Pyhässä Hengessä vastaanotettu pyhitys, eli Jumalan tahdon mukainen elämä tapahtuu Pyhän Hengen peson (pesun) kautta. Raamatun opetuksen mukaan synneistä puhdistuminen tapahtuu Herran Jeesuksen veren, Pyhän Hengen ja Jumalan sanan kautta, kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen.

Raamatun mukaan Herran Jeesuksen veri ja sovituskuolema on suuressa arvossa Jumalan edessä viimeisenä päivänä, koska Hänen verensä ja sovitustyönsä annetaan pelastus kaikille niille, jotka uskovat Herraan Jeesukseen sekä Jumalaan. Sinä päivänä voi niitä tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka ovat vääristäneet pelastuksen sekä opetuksen Jumalan seurakunnan jäsenyydestä.

 

Alla on linkki Raamatun opetus vesikasteesta koko kirjoitukseen, käsittäen kaikki kirjoituksen 27 lukua:

Raamatun opetus vesikasteesta (kaikki luvut)

  

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Markku Särelä: Lapsikaste on raamatullinen
Vesikaste Raamatun opetuksen valossa
Sakramentti

myjewishlearning.com
apokryfikirjat.com/didakhe


 


 

 

 

eXTReMe Tracker