Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Adoptio ja sukupuolineutraali avioliittolaki

Sukupuolineutraali avioliittolaki loukkaa ja rajoittaa lapsen ihmisoikeuksia. Sukupuolineutraali avioliittolaki antaisi homopareille mahdollisuuden vieraslapsiadoptioon. Lapsen ihmisoikeuksien loukkaaminen tulee esille kaikkein selkeimmin vieraslapsiadoption kautta. Sukupuolineutraalin avioliittolain myötä monilta lapsilta riistetään lapsen oikeus isään ja äitiin.

Tuon esille kirjoituksessani näkökulmia siitä millä tavalla sukupuolineutraali avioliittolaki loukkaa lasten ihmisoikeuksia. Jokaisella lapsella tulee olla tasa-arvoinen asema sekä oikeus äitiin ja isään myös adoption kautta, koska luonnonjärjestyksen mukaan jokaisella lapsella on biologinen äiti ja isä. Jos lapselta riistetään adoption kautta mahdollisuus äitiin ja isään, niin hän ei ole luonnonjärjestyksen mukaan tasa-arvoisessa asemassa muiden lasten kanssa, joilla on luonnonjärjestyksen mukaisesti äiti ja isä.

Toivon erikoisesti sinun lukevan kirjoitukseni, joka kannatat sukupuolineutraalia avioliittolakia. On kyse lasten ihmisoikeuksien loukkaamisesta. Kiistämätön totuus on se, että lapsi kaipaa aina biologisia vanhempiansa sekä adoptiolapsi haluaisi äidin ja isän. Luonnonjärjestyksen mukainen biologinen kello lapsen sisimmässä haluaa äidin ja isän huolenpitoa, turvaa ja rakkautta. Emme varmasti haluaisi jäädä historiaan ihmisinä, jotka rikkoivat lasten oikeuksia väärän tasa-arvo vaatimuksen vuoksi. Perustelen kirjoituksessani myös sen miksi sukupuolineutraali avioliitto ei ole tasa-arvo kysymys, vaan vaatimus vastoin biologista järjestystä.

 

Sisällys:
Kyse ei ole homofobiasta
Kansalaisaloite avioliittolain muuttamisesta
Kansalaisaloitteen ristiriita sekä petos
Ulkomailla on kaduttu homoavioliittoja
Totuus avioliitosta

 

Kyse ei ole homofobiasta

Eräs valitettava piirre tulee esille toistuvasti kun joku sanoo ettei kannata homoseksuaalisuutta tai sukupuolineutraalia avioliittolakia. Jos sanot ettet kannata näitä asioita, niin sinua syytetään homofoobikoksi, joka kärsii homofobiasta. Kyse ei suinkaan aina ole homofobiasta, vaan siitä että joku kokee uskonvakaumuksensa tai jonkun muun syyn takia ettei homous ole luonnollista.

Sukupuolineutraalia avioliittolakia voi myös vastustaa sen perusteella, että lapsella tulee olla oikeus äitiin ja isään. Tällaisella ihmisellä ei ole välttämättä mitään tekemistä uskon asioiden kanssa, vaan hän lähestyy asiaa biologian ja luonnonjärjestyksen kautta.

Se on totta, että ihan oikeasti on olemassa homofobisia ihmisiä, jotka inhoavat homoseksuaaleja. Sekin on yhtä totta, että on olemassa homoseksuaaleja, jotka inhoavat homoutta vastustavia ihmisiä. On myös olemassa homouden vastustajia, jotka eivät inhoa homoseksuaaleja. Samoin on myös olemassa homoseksuaaleja, jotka eivät inhoa homoseksuaalisuuden vastustajia.

Minä en inhoa homoseksuaaleja, vaan rakastan heitä lähimmäisinäni, niin kuin Raamattukin opettaa rakastamaan kaikkia lähimmäisiä. Lähimmäisenrakkauteen ei kuitenkaan kuulu se, että on pakko olla kaikista asioista samaa mieltä. Ihmistä voi kunnioittaa sekä rakastaa lähimmäisenään, vaikka olisi hänen kanssaan eri mieltä joistakin asioista. Minä en kirjoita kirjoitustani homofobian silmälasien läpi, vaan sellaisten silmälasien läpi, jotka todistavat lasten ihmisoikeuksien polkemisesta ja rikkomisesta.

Kansalaisaloite avioliittolain muuttamisesta

Kansalaisaloite avioliittolain muuttamisesta toi esille sen, että samaa sukupuolta olevilla pareilla tulee olla oikeus solmia avioliitto. Muutoksella pyritään lisäämään yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Kansalaisaloite tuo esille, että samaa sukupuolta oleville tulee olla avioliiton myötä myös oikeus lapsen adoptoimiseen (myös vieraslapsiadoptio - perheen ulkoinen adoptio). Kansalaisaloitteen teemana on tasa-arvo ja yhdenvertaiset oikeudet kaikille ihmisille myös homoseksuaaleille. Heidän mielestään nykyinen rekisteröity parisuhdelaki on askel oikeaan suuntaan, mutta samalla lisää eriarvoisuuden tunnetta.

Kun luin kansalaisaloitteen avioliittolain muuttamisesta, niin se keskittyi pääasiassa pelkästään kahden samaa sukupuolta olevan aikuisen ihmisen tasa-arvo vaatimuksiin. Aloitteessa tuodaan esille kuinka olisi lapsen edun mukaista, että hänen kasvatuksestaan vastaavat aikuiset ovat hänen huoltajiaan, joka on jo mahdollistettu perheen sisäisellä adoptiolla.

Kansalaisaloite toi esille, että vain aviopuolisoilla on oikeus hakea adoptiota yhdessä ja muut kuin aviopuolisot voivat hakea adoptioita yksin. Aloite tuo esille sen että rekisteröidyn parisuhteessa elävän henkilön yksin adoptoima lapsi elää käytännössä kahden vanhemman perheessä ja siksi lapsen edun mukaista olisi, että perheen molemmilla aikuisilla olisi mahdollisuus tulla suoraan hänen huoltajikseen yhteisadoption kautta. 

Ihmiskunta on sen historiansa alusta asti rakentunut biologisesti siten, että mies ja nainen saavat yhteisiä biologisia jälkeläisiä. Emme löydä historiasta lakialoitteita tämän biologisen luonnonjärjestyksen kumoamiseksi. Ihmiskunnan historia ja biologia todistavat sen, että miehen ja naisen välistä liittoa ja perhemallia ei kannata romuttaa. Silloin kun ihminen muuttaa biologisen luonnonjärjestyksen, niin se aiheuttaa ongelmia ihmisille ja varsinkin lapsille, jotka joutuvat elämään ja kasvamaan luonnottomuuden mukaisessa ympäristössä ja tilassa.

Kansalaisaloite toi esille sen kuinka sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa tutkimuksessa esitetyt tulokset osoittavat, että lapsen kehityksessä ihmissuhteiden ja vanhemmuuden merkitys painottuu. Lakialoitteen mukaan lapsen kehitys edellyttää rakastavia ihmissuhteita ja vastuullista vanhemmuutta, mikä vaatii paneutumista ja antautumista vanhemmalta, oli hän sitten nainen tai mies. Lakialoitteessa sanotaan, että lapsen kasvu ja kehitys eivät vaadi kahta eri sukupuolta olevaa vanhempaa, kunhan ihmissuhteet ja elämisen ehdot ovat muuten kunnossa.

Luonnonjärjestys ja biologia on eri mieltä lakialoitteen kanssa. Riippumatta siitä uskooko Raamatun Jumalaan, evoluutioon tai johonkin muuhun, niin aikojen alusta asti vain mies ja nainen ovat voineet saada yhteisiä biologisia jälkeläisiä, joita he ovat yhdessä kasvattaneet. Luonnonjärjestys ja biologia on sitä mieltä, että lapsen kasvu ja kehitys tarvitsee äidin ja isän.

Olen ollut mukana monenlaisessa seurakunnallisessa (vapaat suunnat jne.) työssä ja huomannut sen varsinkin sielunhoidollisissa yhteyksissä kuinka tärkeitä äiti ja isä ovat lapselle. Isän tai äidin puuttuminen (avioero, vanhemman kuolema tai joku muu syy) lapsen elämästä on aiheuttanut todella monille ihmisille ylipääsemättömiä ongelmia vielä aikuisiässäkin. Tämä todistaa sen kuinka tärkeitä ja korvaamattomia äiti ja isä ovat lapsen elämässä. Luonnonjärjestys ja biologia eivät erehdy, siksi ne ovat luoneet lapselle parhaan mahdollisen kasvuympäristön äidin ja isän rakkauden ja huolenpidon kautta.

Kaksi isää tai kaksi äitiä eivät ole lapsen etu ja se rikkoo koko elämän perustan sekä luonnonjärjestykseen perustuvan biologisen järjestyksen. Tietenkin on olemassa poikkeuksia lapsen elämässä, jolloin hän voi kasvaa ilman äitiä tai isää (esim. avioero, vanhemman kuolema). Luonnonjärjestyksen ja biologian mukainen järjestys äidin ja isän kasvattamana toteutuu kuitenkin todella monen lapsen elämässä ja sen tulisi olla lähtökohtaisesti aina perheenmalli, poikkeukset (edellä viitatut) tulee tietenkin ottaa huomioon.

Kansalaisaloite tuo esille sen kuinka Suomi on allekirjoittanut YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen, jonka mukaan kaikkien lasten kanssa tekemisissä olevien viranomaisten ja lainsäädäntöelinten toimissa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Kansalaisaloite sanoo tasa-arvoisen avioliittolain edistävän lapsen etua. Kansalaisaloitteen mukaan sateenkaariperheiden rekisteröity parisuhde on institutionaalisesti heikompi kuin avioliitto. Kansalaisaloite sanoo tasa-arvoisen avioliittolain säätämisen olevan yhteiskunnalle viesti yhdenvertaisuudesta sekä tasa-arvosta.

Kansalaisaloitteen vaatimus yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon ei ole kestävä peruste lapsen edun kannalta. Adoptiolaki määrittää, että aviopuolisot voivat hakea vain yhdessä adoptiota sekä adoptoida alaikäisen lapsen. Yksinelävä aikuinen voi vain poikkeustapauksissa adoptoida lapsen esim. jos lapsen vanhemmat kuolevat, niin lapsen sinkkuna elävä täti voisi adoptoida orvoksi jääneen lapsen.

Kaikki yksinelävät sinkut eivät voi adoptoida lasta. Miksi kukaan ei ole tehnyt tästä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kysymystä? Koska lapset syntyvät miehen ja naisen välisestä suhteesta, niin siksi yksineläville ei myönnetä adoptio-oikeutta kuin poikkeustapauksissa. Luonnonjärjestys ja biologia määrittelevät myös adoptiolakia estäen etteivät kaikki, jotka haluaisivat voi saada adoption kautta lasta itselleen. Eikä kyse ole syrjinnästä, vaan luonnonjärjestykseen perustuvasta päätöksestä.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vaatimus luonnottoman järjestyksen mukaan ei lisää tasa-arvoa, vaan aiheuttaa ongelmia. Lapsen etu ei ole kaksi isää, sillä kaksi isää evät voi korvata äidinrakkautta, eikä äitiä. Luonnonjärjestyksen mukainen äiti ja isä on lapselle kaikkein paras sekä ainoa ja oikea perhemalli. Poikkeuksia on tietenkin avioero, toisen tai molempien vanhempien kuolema tai huostaanotto tilanteissa, joissa vanhemmat eivät pysty huolehtimaan lapsistaan. Poikkeus ei tietenkään ole sama tilanne kuin normaalitila. Adoptioissa tulisi aina pyrkiä biologisen luonnonjärjestyksen tilaan, eli siihen, että lapsella on äiti ja isä.

Kansalaisaloite ehdottaa avioliittolakiin muutosta, jossa nainen ja mies korvattaisiin sanoilla kaksi henkilöä. Kansalaisaloitteen mukaan lainmuutos olisi mahdollinen jos luovutaan avioliittolain säännöksistä, jotka viittaavat aviopuolisoiden sukupuoleen.

Jos tälle pohjalle aletaan rakentamaan tulevaisuuden Suomea, niin perinteisten arvojen vastustajat ovat askeleen lähempänä perinteisten arvojen kukistamista. Koska luonnonjärjestyksen mukaan on olemassa mies ja nainen, niin kahden henkilön käsitteen hyväksyminen entisestään purkaa todellista tasa-arvoa miehen ja naisen välille. Sukupuoleton yhteiskunta ei edistä tasa-arvoa, vaan asettaa niin miehen kuin naisen asemaan, joka voi olla vastoin heidän luontaista biologiaansa.

Todellinen tasa-arvo tunnistaa sukupuolen erot. Mies ei voi, eikä hänen tarvitse synnyttää, eikä se tuo minkäänlaista epätasa-arvoa miehen ja naisen välille. Luonnonjärjestys ja biologia ei aiheuta epätasa-arvoa. Siksi yhteiskunnan tulisi säilyttää sukupuolen erot sekä perhe, jonka muodostaa äiti, isä ja lapset.

Kansalaisaloite toi esille, että Suomen oikeusjärjestys rakentuu yhdenvertaisuuden periaatteen varaan, ja perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan sukupuolen perusteella. Kansalaisaloitteessa luki että sukupuoleen kohdistuvan syrjinnän kielto kattaa myös syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kansalaisaloitteen mukaan yhdenvertaisuus lain edessä edellyttää, että lainsäädäntö soveltuu kaikkiin yhtäläisesti riippumatta esimerkiksi sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, ellei muulle ole riittäviä perusteluita.

Miehet ja naiset ovat eivät vain lain edessä, vaan myös luonnonjärjestyksen sekä biologian puolesta erilaisessa asemassa. Mies ei voi synnyttää, vain nainen voi synnyttää. Isästä ei voi tehdä äitiä, eikä äidistä isää. Edellä olevat seikat perustuvat luonnonjärjestykseen sekä biologiseen ihmisen rakenteeseen. Biologia asettaa ihmisiä erilaiseen asemaan, emmekä voi mitenkään vaatia biologian muuttamista, että saisimme ihmiset yhdenvertaiseen asemaan. Sama pätee homoavioliitoissa. Ne ovat luonnonjärjestyksen vastaisia, sillä niistä parisuhteista puuttuvat isä ja äiti, joka on lapsen etu ja oikeus luonnonjärjestyksen perusteella. Biologia ja luonnonjärjestys ei aseta homomiehiä yhdenvertaiseen asemaan äidin kanssa, sillä miehestä ei voi tehdä äitiä. Ei edes transsukupuolisuus tee miehestä oikeaa naista, sillä hän joutuu syömään naishormonia koko elämänsä ajan halutessaan tulla "naiseksi". Naishormonit kehittyvät aidosti todellisen ja aidon naisen kehossa. Keinotekoinen, ei ole aitoa ja luonnollista.

Seksuaalisen syrjinnän varjolla ei saa pyrkiä muuttamaan luonnonjärjestystä. En kannata seksuaalista syrjintää, enkä myöskään luonnottomuuden tukemista, eli homopareille ulkoista adoptiota. Jos luonnonjärjestys ei anna homoseksuaaleille yhteisiä biologisia jälkeläisiä, niin miksi yhteiskunnan täytyisi tukea sitä mikä on vastoin luonnonjärjestystä sekä ihmisen biologiaa? Minäkään en miehenä vaadi itselleni "tasa-arvoa" ja "oikeuksia" lapsen synnyttämiseen? Miksi en vaadi sitä? Koska se on vastoin luonnonjärjestystä, niin siksi tyydyn osaani miehenä, joka ei voi synnyttää ja annan ilomielin naisille sen oikeuden, koska se on ihmisen biologian ja luonnonjärjestyksen mukaista. Pysyminen biologian ja luonnonjärjestyksen asettamissa rajoissa ei ole kenenkään syrjimistä, vaan elämän periaatteiden hyväksymistä ja kunnioittamista.

Lakia, biologiaa ja luonnonjärjestystä ei voi muuttaa yhdenvertaiseksi. Yhdelläkään lailla ei voida tehdä asetusta, jonka mukaan homopari voisi saada yhteisiä biologisia jälkeläisiä. Tässä suhteessa homoparia ei voi saada yhdenvertaiseen asemaan heteroparin kanssa. On paljon parempi tyytyä luonnonjärjestyksen mukaiseen asetelmaan, kuin pyrkiä muuttamaan sitä. Jos ihminen muuttaa luonnonjärjestystä, niin siitä seuraa ikäviä ja negatiivisia seurauksia. Otan tähän asiaa valaisevan esimerkin.

Ihmisen elimistö tarvitsee sokeria ja suolaa, sillä ne ovat elintärkeitä ihmiselle. Silloin kun ihminen ravitsee itseään luonnon sokerilla ja suolalla, niin hänen elimistönsä ja terveytensä voi hyvin. Kun ihminen syö teollisesti valmistettua sokeria ja suolaa, niin se on kuin myrkkyä ihmisen elimistölle. Teollinen suola ja sokeri aiheuttaa ihmiselle monia sairauksia sekä terveyshaittoja.

Jos ihminen muuttaa luonnonjärjestyksen äidin ja isän sekä lapsen perheestä kahden isän tai kahden äidin perheeseen, niin siitä seuraa ongelmia. Kyse ei ole siitä etteivätkö homoseksuaalit rakastaisi lasta, vaan siitä että lapsen kehityksen ja kasvun kannalta hän tarvitsee rakastavaa äitiä ja isää.

Kansalaisaloite tuo esille kuinka adoptiolaki sanoo, että lapsen adoptiota koskevissa päätöksissä on otettava huomioon lapsen etu. Kansalaisaloite sanoo tutkimustiedon tukevan sitä, ettei lapsen edun kannalta ole perustavanlaatuista merkitystä sillä mikä on vanhempien sukupuoli. Kansalaisaloite on sitä mieltä, että lapsen etu turvataan myös silloin kun adoptiota hakevat aviopuolisot ovat samaa sukupuolta.

Kaikki tutkimustulokset ovat aina olleet sitä mieltä, että rakastava äiti ja isä on lapselle paras vaihtoehto, sillä isän tai äidin puuttuminen lapsen elämästä on hänelle negatiivinen kokemus, joka usein vaikuttaa negatiivisesti koko hänen elämänsä ajan.

Heti sen jälkeen kun homoutta ei ole enää pidetty luonnonvastaisena, vaan normaalina seksuaalisuuden muotona, niin tutkimustulokset ovat muuttuneet radikaalisti sellaisten ihmisten toimesta, jotka kannattavat avoimesti ja kiihkeästi homoseksuaalisuutta. Uskallan sanoa sen, että näitä positiivisia homoseksuaalisuuden tutkimuksia ei ohjaa enää pyrkimys rehelliseen totuuteen, vaan tunteet ohjaavat tutkimuksia haluttuun suuntaan, eli antamaan erilaisia tuloksia kuin mitä ennen on havaittu. Pelko leimautua "suvaitsemattomaksi" ohjaa ihmisen mielipiteitä, ei rehellinen mielipide ja totuus.

Ymmärrän ainoastaan sellaisen tilanteen, jossa homoseksuaali on heterosuhteessa saanut biologisen jälkeläisen vastakkaisen sukupuolen kanssa ja sen jälkeen kun hän vaihtoi seksuaalista identiteettiään heteroksi homoksi ja toinen lapsen biologinen vanhempi kuolee tai on muuten kykenemätön hoitamaan lasta, niin sellaisessa tapauksessa on selvää, että homoseksuaalilla on oikeus kasvattaa biologinen lapsensa.

Jos homoseksuaalinen pari hankkii lapsen ns. sijaissynnytyksellä, eli lainakohdun tai vuokrakohdun kautta, niin kyse on tietoisesta ja tahallisesta teosta, jonka kautta lapsesta tehdään äiditön tai isätön. Sekään ei auta asiaa, vaikka homoseksuaalinen mies yhtyisi naiseen, vain siinä tarkoituksessa, että hän saisi biologisen jälkeläisen. Tällaisessakin tapauksessa lapsesta tehdään tahallisesti ja tietoisesti äiditön. Kuten huomaat, niin homoseksuaalisen parin halu lapseen riistää lapselta oikeuden hänen biologiseen vanhempaansa.

Monista tutkimuksista tiedämme jo vuosikymmenten takaa kuinka vahingollista lapselle on biologisen vanhemman puuttuminen. Yhteiskunnan ei kannata hyväksyä sellaista ratkaisua, jossa tietoisesti ja tahallisesti lapsilta riistetään oikeus biologisiin vanhempiin. Sen jälkeen kun yhteiskunta lähtee tälle tielle, niin se on astunut tuhon tielle, joka tuottaa onnettomia ihmisiä sekä monia muita vahingollisia asioita.

Benoît Talleu on 17-vuotias, joka adoptoitiin Vietnamista lapsena Ranskaan. Hän taistelee homoseksuaalien adoptiota vastaan, koska kukaan ei ajattele hänen mukaansa adoptoituja lapsia. Benoît sanoi, että jos adoptoidulta lapselta kysyttäisiin mitä hän haluaa, niin vastaus olisi yksi äiti ja yksi isä. Benoît sanoi orpolapsen haaveilevan hänen tulevista vanhemmistaan. Hänen mukaansa tämä ajatus nousee syvältä hänen olemuksestaan, halusta äitiin ja isään. Benoîtin mukaan orpolapsen toiveen tulee olla ensimmäinen huomioonotettava asia. Hänen mukaansa orpolapselle kuuluisi adoption kautta oikeus äitiin ja isään (kasvatusvanhemmat).

Benoîtin mukaan on kyse tarpeen ja haluamisen erosta. Orpo tarvitsee isän ja äidin. Pari haluaa lapsen. Benoît sanoo, että hän jättää ihmisten valittavaksi kumpi on tärkeämpää tarve vai haluaminen. Benoîtin mielestä homoparien oikeus adoptoida orpolapsi on petos, sillä se pettää biologisen luottamuksemme. Benoîtin mielestä orpo tarvitsee äidin ja isän. Benoîtin tunnuslause on: Kaikki syntyvät miehestä ja naisesta, miehen ja naisen tulee suorittaa adoptio.

Benoît sanoo ihmisten sanovan, että lapsen on parempi elää homoparin luona kuin orpokodissa. Benoît sanoo, että kuulkaa mitä minä sanon tuollaisesta väitteestä: Tällainen lausunto haiskahtaa epärehelliseltä, sillä kymmenettuhannet heteroparit haluaisivat adoptoida meidät.

Benoît sanoo monien sanovan, että homopari on tyhjää parempi. Benoîtin mielestä tämä on järkyttävää ja homofobiaa. Benoîtin mielestä homot harjoittavat homofobiaa (minun huomioni). Benoîtin mukaan lapselle on parasta, että hänellä on äiti ja isä. Hän sanoi, että jos lapsi on orpokodissa eikä siksi ansaitse äitiä ja isää, niin se on julmaa ja väärin, joka kieltää orpolapselta tasa-arvon.

Benoît sanoo, että homopari saattaa olla hyvinkin rakastavaisia, eikä hän kiellä sitä, mutta orpolapsen tarve äitiin ja isään ei muutu koskaan. Benoîtin mukaan homoparien avioliitto ja adoptio on itsekkyyttä, sillä lain tulee suojella kaikkein heikompia, koska äidit ja isät ovat olemassa lapsia varten.

Benoît Talleun ajatukset kertovat sen kuinka lapsen etujen tulisi olla adoptio asioissa kaikkein tärkein kriteeri kun adoptiota suoritetaan. Lapsen oikeuden tulee olla aina etusijalla ja lapsella tulisi olla oikeus itse saada valita ja päättää haluaako hän adoption kautta kasvatusvanhemmikseen äidin ja isän vai kaksi äitiä tai kaksi isää. Jos lapsi on vielä niin pieni ettei hän kykene sitä päätöstä tekemään itse, niin on lapsen edun mukaista, että hän saa adoption kautta äidin ja isän, sillä onhan se luonnonjärjestyksen mukaista.

Benoît Talleun kokemukset todistavat sen, että orpolapsen suurin kaipaus, tarve ja halu olisi päästä adoption kautta perheeseen, jossa hänellä on äiti ja isä. On julmaa ja vastuutonta riistää lapselta oikeus äitiin ja isään, sillä äidit ja isät ovat olemassa lapsia varten.

Tuon seuraavaksi esille tutkimustulosten kera ongelmia ja vaikeuksia, joiden kanssa lapset joutuvat kamppailemaan kasvaessaan ilman isää tai äitiä sekä sen mikä on lapsen kasvun ja kehityksen kannalta parasta:

Robert Oscar Lopez kritisoi homofobia-retoriikkaa ennakkoluuloiseksi ja ahdasmieliseksi, koska se leimaa homofobiseksi myös hänen kaltaisensa ihmiset, jotka ovat kasvaneet lesboparin kodissa, eläneet suuren osan elämästään homoseksuaalisessa kulttuurissa, mutta jotka silti vastustavat sukupuolineutraalia avioliittoa, koska he kokevat sen loukkaavan lapsen oikeutta isään ja äitiin. Lopezin mukaan on raskasta tulla leimatuksi homofobiseksi pelkästään sen takia, että hän avoimesti kertoo kokeneensa isän puutteen vaikeana kasvaessaan äitinsä ja tämän naispuolisen kumppanin kotona. ”Pyrkiipä samaa sukupuolta oleva pari toistamaan heteroseksuaalisen vanhemmuuden mallia kohdunvuokrauksen, keinohedelmöityksen, avioeron tai kaupallistetun adoption avulla, he ottavat monia moraalisia riskejä. Lapset, jotka joutuvat näiden moraalisten riskien keskelle, ovat hyvin tietoisia vanhempiensa roolista sen lapselle stressaavan ja tunnetasolla monimutkaisen elämän luomisessa, joka vieraannuttaa heidät kulttuurisista perinteistä kuten isän ja äitien päivästä. Lasten asemasta tehdään vaikea, kun heitä kutsutaan ’homofobisiksi’ pelkästään siksi, että he kärsivät vanhempiensa heille sälyttämästä luonnollisesta stressistä – ja myöntävät sen. (Tapio Puolimatka: Lapsen ihmisoikeus, oikeus isään ja äitiin, s. 28,29)

Yalen yliopiston psykiatri Kyle Pruett (2000: 207) päättelee tutkimustyönsä pohjalta, että keinohedelmöityksen tuloksena syntyneillä ja ilman isää kasvaneilla lapsilla on tyydyttymätön ”nälkä isän pysyvää läsnäoloa kohtaan”. Hänen tutkimuksensa sopii yhteen avioeroa ja yksinhuoltajuutta koskevien tutkimusten kanssa, joissa tuodaan esille samanlainen isän ikävä. Pruettin tutkimus tuo myös esille, että keinohedelmöityksen tuloksena syntyneillä lapsilla, joilla ei ole tietoa isästään, on syviä ja häiritseviä kysymyksiä biologisesta alkuperästään ja perheestä, josta he ovat biologisesti peräisin. Nämä lapset eivät tunne isäänsä eivätkä isänsä sukua, ja heistä on vastenmielistä elää eräänlaisessa välitilassa ilman suhdetta biologiseen isäänsä (Pruett 2000:204-208) (Tapio Puolimatka: Lapsen ihmisoikeus, oikeus isään ja äitiin, s. 43,44)

Tutkimus osoittaa selvästi, että perheen rakenteella on merkitystä lapsen kannalta ja parhaiten häntä auttaa perherakenne, jota johtaa kaksi biologista vanhempaa avioliitossa, jonka konfliktitaso on alhainen. Lapsilla yksinhuoltajaperheissä, naimattomille äideille syntyneillä lapsilla ja lapsilla uusperheissä tai avoperheissä on suurempi riski kehittyä huonoon suuntaan – – Lasten kannalta on siksi arvokasta edistää vahvoja, vakaita biologisten vanhempien välisiä avioliittoja. (Kristin Anderson Moore & Susan M. Jekielek & Carol Emig:” Marriage from a Child’s Perspective: How Does Family Structure Affect Children and What Can We do About it”, Child Trends Research Brief, Child Trends, June 2002)

Jos meitä pyydettäisiin suunnittelemaan järjestelmä, joka varmistaisi, että lasten perustarpeista huolehditaan, päätyisimme todennäköisesti johonkin samankaltaiseen kuin kahden vanhemman ihanne. Teoriassa tällainen rakennesuunnitelma ei ainoastaan varmista, että lapset saavat käyttöönsä kahden aikuisen ajan ja rahan, se tarjoaa myös kontrolloivan ja tasapainottavan järjestelmän, joka edistää laadukasta vanhemmuutta. Molempien vanhempien biologinen suhde lapseen lisää todennäköisyyttä, että vanhemmat pystyvät samaistumaan lapseen ja ovat valmiita tekemään uhrauksia lapsen puolesta. Se myös vähentää todennäköisyyttä, että vanhemmat käyttäisivät lasta hyväkseen. (Sara McLanahan & Gary Sandefur: Growing Up with a Single Parent: What Hurts, What Helps, s. 38)

Huumelääkäri Juha Kemppinen on todennut, ettei hän ole tavannut kymmenvuotisen praktiikkansa aikana yhtään huumeisiin sortunutta miestä, jolla olisi ollut isäsuhde kunnossa. Kemppisen havainto on todella hälytyttävä.

Tilastojen mukaan isättömät pojat kuolevat nuorempina, eroavat useammin, tekevät enemmän rikoksia ja sortuvat päihteisiin useammin kuin muut miehet. On myös selvää tilastojenkin valossa ettei lesbopari kykene korvaamaan isättömyyttä pojalle. On kiistaton tosiasia, että isättömyys tai isän puute on haitallista pojan tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle pojasta mieheksi. Jos asian kääntää toisin päin, niin on selvää ettei myöskään kaksi isää pysty korvaamaan äitiä. Äidittömyys ja äidin puute on lapsen kehitykselle ja kasvulle erittäin haitallista.

Tytön suhde äitiin on ratkaisevan tärkeää hänen kehityksensä ja naiseksi kasvamisen kannalta. Mies ei kykene vahvistamaan tytön naiseutta, mutta äiti kykenee ja se tapahtuu luonnostaan äidin rakkauden kautta. Äidittömyys tuo tytön elämään turvattomuutta sekä heikkoa itsetuntoa naisena olemisessa. Äidille on luonnollista osoittaa helliä tunteita tyttöä kohtaan. Kun tämä yhtälö puuttuu, niin tytöstä kasvaa nainen, jonka on vaikeaa ilmaista omia äidillisiä ja naisellisia tunteita.

Tyttö kasvaa naiseksi samaistumalla äitiinsä oppien äidiltä naisen rooleja ja käyttäytymistä. Tytön samaistuminen äitiin tuo hänelle turvallisuuden tunteen sekä tunteen jatkuvuudesta naisena. Jos tämä yhtälö puuttuu, niin tytön kehitys naiselliseksi naiseksi kokee häiriötekijöitä sekä vakavia puutteita.

Pelkkä isän läsnäolo ei riitä tukemaan ja vahvistamaan tytön kehitystä naiseksi. Tyttö tarvitsee äidin kehittyäkseen terveellä tavalla naiseksi. Kahden isän ja tytön perhemalli vääristää tytön minäkuvan sekä aiheuttaa hänellä ongelmia naiseksi kehittymisessä.

Isättömän tai äidittömän lapsen biologisesta perimästä leikataan pois iso osa, silloin kun ja jos homopari teetättää lapsen kohdunvuokrauksen tai muun järjestelyn kautta, jonka seurauksena lapselta riistetään biologinen vanhempi tai molemmat vanhemmat ja hänet sijoitetaan homoseksuaaliseen perheeseen. Tällainen järjestely loukkaa lapsen oikeuksia äitiin ja isään sekä on tuskallinen ja ahdistava kokemus lapselle. Vieraslapsiadoptio-oikeus homopareille loukkaa syvästi lapsen oikeuksia äitiin ja isään.

Kansalaisaloite sanoo, että viime vuosikymmeninä asenteet ovat muuttuneet myönteisemmiksi samaa sukupuolta olevia kohtaan, mutta silti yhteiskunnassa elää edelleen ennakkoluuloja ja virheellisiä käsityksiä samaa sukupuolta olevien parisuhteista. Kansalaisaloitteen mukaan lainsäädäntö osaltaan tukee ennakkoluuloja ja virheellisiä käsityksiä ylläpitämällä kahta eri parisuhdeinstituutiota. Kansalaisaloite tuo esille, että enemmistöstä poikkeava seksuaalinen suuntautuminen saatetaan nähdä kielteisenä asiana, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti seksuaalivähemmistöihin kuuluvien minäkuvaan. Kansalaisaloite sanoo, että mahdollistamalla avioliiton myös samaa sukupuolta oleville pareille lainsäätäjä antaisi selkeän viestin siitä, että samaa sukupuolta olevien parien halu sitoutua parisuhteeseen on yhtä arvokas kuin eri sukupuolta olevien parienkin.

Kahden miehen parisuhde on erilainen kuin miehen ja naisen parisuhde. Niitä ei voi mitenkään saada täysin yhdenvertaiseen asemaan, sillä kaksi miestä ei voi saada yhteisiä biologisia jälkeläisiä. Kansalaisaloite törmää koko ajan luonnonjärjestyksen mukaisiin miehen ja naisen välisiin eroihin, jota se pitää epätasa-arvona ja syrjintänä. Luonnonjärjestyksen mukaiset erot eivät ole epätasa-arvoa, eikä syrjintää. Ilman luonnonjärjestystä ihmiskunta kuolisi sukupuuttoon.

Kansalaisaloite tuo itse esille, että samaa sukupuolta olevien parisuhde on enemmistöstä poikkeavaa seksuaalista suuntautumista. Minusta olisi rehellisempää kirjoittaa, että homoseksuaalisuus on luonnonjärjestyksestä poikkeavaa seksuaalisuuden harjoittamista. Elämässä on paljon asioita, jotka ovat normaalistandardin mukaisia asioita sekä sitten niistä poikkeavia asioita. Tuon tähän esimerkin. On luonnollista ja normaalia sekä oikein elää työtä tehden, mutta työttömyyden takia varastaminen ei ole oikeutettua, eikä työtön varas voi vaatia itselleen yhdenvertaisuuden perusteella, että koska hänellä ei ole työtä, niin hän voi varastaa sen minkä työssä käyvä ostaa rahoillaan.

Varastaminen on poikkeavaa käytöstä, mutta poikkeavuuden takia ei voi vaatia yhdenvertaista oikeutta ottaa kaupasta tavaroita ilman rahaa. Miten tämä liittyy homoseksuaalisuuden poikkeavuuteen? Jos vain miehellä ja naisella on oikeus luonnonjärjestyksen mukaan saada yhteisiä biologisia jälkeläisiä, niin ei ole kyse yhdenvertaisuudesta homopareilla ja heteropareilla, vaan luonnonjärjestyksen mukaisesta erosta, joka ei ole syrjintää, vaan biologinen järjestys, jota ihminen ei voi koskaan kumota ja muuttaa.

Totta kai kaikki ihmiset ovat arvokkaita myös homoseksuaalit, mutta luonnonjärjestys asettaa ihmiset erilaiseen asemaan. Suomen lailla ei voida muuttaa miehen ja naisen biologisia eroja. Miehestä ja naisesta ei saada yhdenvertaisia biologisesti, sillä heidän välilleen jää aina ja ikuisesti biologiset erot. Silti mies ja nainen ovat yhtä arvokkaita ja yhdenvertaisia ihmisinä. Samalla tavalla homopari on täysin erilainen kuin heteropari. Homoparin seksuaalisuus on luonnonjärjestyksestä poikkeavaa eivätkä he pääse koskaan sellaiseen yhdenvertaiseen asemaan heteroparin kanssa, että he voisivat saada yhteisiä biologisia jälkeläisiä kuten heteroparit saavat. Ihminen on arvokas, vaikka häntä ei voida kaikissa tilanteissa asettaa täysin yhdenvertaiseen asemaan toisen ihmisen kanssa.

Yhdenvertaisuuden vaatimuksen taustalla on halu romuttaa perinteinen ja luonnonjärjestyksen mukainen perhemalli sekä olemassa olevat sukupuolierot miehen ja naisen välillä. Homoliikkeen pyrkimys on tehdä kulttuurin vallankumous ja pyrkiä tekemään luonnottomasta luonnollista. Tämä ei tietenkään onnistu ja tällaisen vallankumouksen kärsijöinä ovat etupäässä lapset sekä myös aikuiset. 

Nykyään yleistyy myös polyamorinen perhemalli, jonka muodostavat useat parit keskenään esim. yksi mies ja kaksi naista. Jossakin vaiheessa myös he alkavat vaatimaan "tasa-arvoa" ja silloin avioliittolakiin vaaditaan muutoksia, että avioliitto on henkilöiden välinen liitto. Väärin perustein esitetty tasa-arvo vaatimus tulee johtamaan myös polyamorisen perhemallin hyväksymisen vaatimiseen yhdenvertaisin oikeuksin koskien avioliittolakia yhdessä muiden kanssa. Silloin kun yhteiskunta hyväksyy luonnottomuuden yhden askeleen, niin luonnottomuuden vaatimuksille ei ole loppua, eikä niille aseteta terveitä ja oikeita rajoja. Tällaisista ratkaisuista tulevat sukupolvet joutuvat kärsimään sekä maksamaan kovaa hintaa, kun ihmissuhteet menevät täysin sekaisin sekä luonnottomiksi.

Kansalaisaloitteen ristiriita sekä petos

Kansalaisaloite toi esille, että nykyinen avioliittolaki on muuttunut historiansa aikana. Kansalaisaloitteessa sanottiin myös ettei avioliiton oikeudellisella sääntelyllä ole ollut enää pitkään aikaan tarkoitusta ylläpitää tiettyjä uskonnollisia tai eettisiä katsomuksia.

Avioliitto on muuttunut historiansa aikana, mutta se ei kuitenkaan ole koskaan aikaisemmin antanut oikeutta avioliittovihkimykseen kuin vain miehille ja naisille. Nyt olisi kyseessä koko avioliiton perustan romuttaminen. Kansalaisaloite vaatii lakiin muutosta, jonka mukaan avioliiton osapuolet nainen ja mies korvataan sanoilla kaksi henkilöä. Kansalaisaloite ei siis vain pyri muuttamaan avioliittolakia, vaan tekemään avioliitosta ihan uuden instituution, joka on kahden henkilön välinen, ei siis enää luonnonjärjestyksen mukaan vain miehen ja naisen välinen.

Avioliitto tulee olemaan aina Raamattuun uskoville ihmisille vain ja ainoastaan miehen ja naisen välinen liitto riippumatta siitä mitä Suomen laki siitä sanoo.  On myös olemassa ei uskovia ihmisiä, jotka eivät vetoa Raamattuun, vaan luonnonjärjestykseen miehen ja naisen välisestä avioliitosta. Suomen laki ei pysty kumoamaan luonnonjärjestystä.

Kansalaisaloite toi esille sen että aloitteen esitys ei puutu uskonnollisten yhdyskuntien avioliittolain säädettyyn oikeuteen määrätä kirkollisen vihkimisen ehdoista ja muodosta. Kansalaisaloitteen mukaan kaikilla kirkoilla ja uskonnollisilla yhdyskunnilla on jatkossakin itsenäinen oikeus päättää vihkivätkö ne samaa sukupuolta olevia pareja avioliittoon vai eivät.

Kansalaisaloite on ristiriidassa oman ilmoituksensa kanssa, sillä se ilmoittaa, että kaikilla tulee olla Suomen lain edessä yhdenvertainen oikeus avioliittoon myös homoseksuaaleilla. Ristiriita on siinä, että kansalaisaloite kuitenkin antaa kirkoille ja uskonnollisille yhdyskunnille oikeuden olla vihkimättä homopareja avioliittoon, mutta Suomen laissa pitäisi olla syrjintään vedoten lakipykälä, joka antaisi homopareille oikeuden avioitua keskenään.

Tämä tarkoittaisi sitä, että kansalaisaloitteen ehdotuksen mukaan esim. luterilaiseen kirkkoon kuuluva homopari ei saisi välttämättä oikeutta avioliittoon kirkon vihkimyksellä, mutta kirkkoon kuulumaton homopari voisi avioitua maistraatissa. Edellä olevan esimerkin mukaan nämä kaksi paria olisivat eriarvoisessa asemassa, sillä toinen pari voi avioitua ja toinen ei voi avioitua.

Kansalaisaloitteen tekijät eivät ole sortuneet tällaiseen ristiriitaan ajattelemattomuuttaan, vaan se on tarkkaan harkittu strategia, jonka pyrkimys on myöhemmin osoittaa tämä ristiriita sekä vaatia kirkkoja ja uskonnollisia yhdyskuntia noudattamaan Suomen lakia ja avata avioliittoon vihkimisoikeus myös homopareille. Strategia voi myös olla sellainen, jossa tämä edellä mainittu ristiriita johtaisi siihen, että kirkoilta ja uskonnollisilta yhdyskunnilta otettaisiin vihkimisoikeus pois ja kaikki avioliitot vahvistettaisiin maistraatin kautta.

Kansalaisaloitteen tekijät ovat tarkoituksellisesti antavinaan hyväksynnän kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien vihkimisoikeuksille, mutta tosiasiassa heidän tarkoituksenaan on romuttaa kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien vihkimisoikeus. Tämä vaatimus ja romutus yritys tullaan näkemään tulevina päivinä. Kansalaisaloite on tältä osin petos, joka pyrkii hävittämään perinteisen avioliittokäsityksen suomalaisesta yhteiskunnasta.

Sukupuolineutraalista avioliittolaista ei ole tehty lapsiarviovaikutusta, joka pitäisi aina tehdä silloin kun asia koskettaa lapsia. Tämä arvio on jätetty tekemättä sen tähden, että myönteinen päätös olisi helpompaa runnoa läpi.

Homopari, mies ja mies eivät kumpikaan pysty osoittamaan lapselle naisen tunteita, äidinrakkautta, joka on lapsen kehityksen kannalta eritäin tärkeää. Lesbopari, nainen ja nainen eivät kumpikaan pysty osoittamaan lapselle miehen tunteita ja isän rakkautta, joka on lapsen kehityksen kannalta eritäin tärkeää. Lapsi tarvitsee äitiä sekä isää ja se on kiistaton luonnonjärjestyksen mukainen totuus.

Lapsiarviovaikutusta ei tehty, mutta homopropagandaan uskoneet viranomaiset ovat antaneet myönteisiä lausuntoja lapsen kehityksestä sateenkaariperheissä. Entiset luotettavat tutkimukset äidin ja isän merkityksestä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta ovat olleet arvottomia "uusien tutkimusten" valossa. "Suvaitsemattomuuden" leiman pelko on saanut monet ihmiset hyväksymään petoksen sekä luonnonjärjestyksen syrjimisen.

Ulkomailla on kaduttu homoavioliittoja

Ranskassa vuonna 2013 hyväksytty laki homoseksuaalien avioliitoista jakaa voimakkaasti Ranskan kansaa. Mielenosoitukset homoliittoja vastaan keräävät kymmeniä tuhansia osallistujia sekä sen lisäksi monet poliitikot vaativat avioliittolain muuttamista tai kumoamista.  

Ranskassa homoavioliittoa vastustetaan, koska se polkee lasten oikeuksia. Homoavioliittoa vastustavat sanovat, että lapsella tulee olla oikeus isään ja äitiin. Ranskassa pelätään homoseksuaalien adoptio-oikeuden johtavan homoparien hedelmöityshoitojen ja sijaissynnytysten sallimiseen. Pelkona on ulkomailla tehtävät hedelmöityshoidot, jonka jälkeen esim. ranskalainen naispari voisi palata lapsen kanssa Ranskaan ja adoptoida hänet kumppaninsa kanssa. Ranskassa monet keskustaoikeistolaisen UMP-puolueen edustajat ehdottavat avioliittolain muuttamista tai jopa sen mitätöimistä. Viimeksi avioliittolain muuttamista väläytti ex-presidentti Nicolas Sarkozy, joka käy parhaillaan UMP-puolueensa puheenjohtajakisaa.

Englannissa David Cameron on sanonut katuvansa homoavioliittolain sallimisen sekä sen läpi ajamisen. Hän sanoi, että jos hän olisi tiennyt millainen metakka tästä tulee lain sallimisen jälkeen, niin hän ei olisi äänestänyt lain puolesta. Cameron sanoi ajaneensa lakiehdotusta liian voimakkaasti, vaikka hän kannattaakin homoavioliittoja, niin silti hän katuu tapaa miten hän oli väkisin runnomassa sitä läpi.

Myös muualla kuin Ranskassa ja Englannissa on tullut ongelmia homoavioliittolain laillistamisen jälkeen. Suomikaan ei välty samoilta ongelmilta. Suomen pääministeri Alexander Stubb, arkkipiispa Kari Mäkinen sekä media ovat äänekkäästi "painostaneet" ja vaikuttaneet kansanedustajien päätökseen hyväksyä uusi avioliittolakiesitys.

Eduskunnan lakivaliokunta hylkäsi 25-6.2014 kansalaisaloitteen samaa sukupuolta olevien välisestä avioliittolaista äänin 10-6. Eduskunnan lakivaliokunta hylkäsi 20.11.2014 kansalaisaloitteen samaa sukupuolta olevien välisestä avioliittolaista äänin 9-8. Eduskunta äänesti samaa sukupuolta olevien avioliittolaista 28.11.2014, jossa se hyväksyttiin äänin 105-92. 

Valtakunnan media antoi runsaasti tilaa sukupuolineutraalin avioliittolain kannattajille ja vain muutama avioliiton vastustaja on saanut äänensä kuuluviin valtakunnan median kautta. On selvää, että puolueellinen propaganda on antanut kansanedustajille painetta äänestää lain puolesta. Propaganda avioliittolain puolesta sai monet kääntämään takkinsa "suvaitsemattoman" leiman pelossa.

Kansa on jakautunut kahtia, sillä silloin kun muutetaan luonnonjärjestyksen mukaisia arvoja ja käytäntöjä, niin se jakaa kansan kahtia. Rekisteröity parisuhdelaki sellaisenaan ei olisi jakanut kansaa, mutta nyt se on jakautunut, eikä tätä jakautumista korjaa edes aika. Aika ei voi parantaa haavoja, jotka aiheutetaan luonnonjärjestyksen romuttamisesta. 

Tulevaisuudessa homoavioliittolain vastustamisesta seuraa rangaistus "syyllisyydestä" "viharikokseen", jota se ei suinkaan ole. Tällainen päätös kaventaa ihmisoikeuksia sekä tasa-arvoa, sillä tulevaisuuden yhteiskunta joutuu pakon kautta kontrolloimaan väärin perustein tehtyjen lakien noudattamista. Tämä tarkoittaa sitä, että luonnottomien asioiden vastustajat menettävät oikeuden vakaumukseensa sekä mielipiteisiinsä, eli heitä ei kohdella yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti, vaan rangaistaan vakaumuksen ja mielipiteen takia. Homoavioliitot eivät tuo tasa-arvoa, vaan syrjinnän ja epätasa-arvon ihmisten välille.

Totuus avioliitosta

Avioliitto miehen ja naisen välillä pysyvässä parisuhteessa on Jumalan säätämys, jonka Hän asetti voimaan ihmiskunnan historian aikojen alusta asti. Tiedän sen ettei moni usko Raamatun Jumalan olevan totta. Jos olemme rehellisiä, niin mitään muuta vaihtoehtoa ei jää jäljelle kuin Raamatun Jumala ja luominen. Ihmisen alkuräjähdysteoriaan sekä evoluutioteoriaan uskovat ihmiset ollessaan rehellisiä itselleen joutuvat myöntämään etteivät edellä esitetyt teoriat voi olla mitenkään totta.

Raamattu sanoo Jumalan tehneen ihmisen maan tomusta (keho) sekä puhaltaneen hänen sieraimiinsa elämän hengen, jolloin ihmisestä tuli elävä sielu. Raamattu sanoo ihmisen kehon koostumuksen olevan otettu maasta. Tiede on vahvistanut saman asian, jonka Raamattu on jo sanonut tuhansia vuosia sitten. Tieteen mukaan ihminen on osa luontoa, koska ihmiskeho sisältää lähes kaikkia luonnon alkuaineita. 99% ihmiskehosta koostuu hapesta, hiilestä, vedystä, typestä, kalsiumista sekä fosforista.

Biokemistit tietävät, että kemiallisten aineiden elämä hajoaa kun ilmassa on happea. Kasveissa ja eläimissä on tiettyjä kemiallisia yhdisteitä. Kemistien mukaan ne vähentyvät. Kun elollisista olennoista löydetyt kemialliset aineet kohtaavat ilmaa, eli happea, niin ne alkavat hajoamaan. Kemistit sanovat, että ne hapettuvat. Elämä itsessään tarvitsee happea elääkseen, mutta happi tuhoaa elottoman kemiallisen aineen. Ateistisen tieteen maapallon elämän syntyteoriat törmäävät jatkuvasti uusiin ongelmiin kun se koittaa selittää miten elämä on saanut syntynsä.

Maanpallon elämä ei ole voinut syntyä maapallolla elottomista aineista, koska happi tuhoaa elottoman kemiallisen aineen. Teoriat elämän syntymisestä avaruudessa, josta se olisi matkannut meteoriittien mukana maan päälle ovat mielikuvituksen tuotetta, sillä vain maapallolla on maapallon elämään tarvittavat suotuisat olosuhteet. Ainoa selitys on se että Jumala loi ihmisen ja puhalsi häneen elämän hengen.

Jumala on rakentanut elottoman kemiallisen aineen siten, että happi tuhoaa sen, sillä kun ihminen tai eläin kuolee, niin ihmiskehossa sekä eläimen ruumiissa alkaa tapahtumaan prosessi, jolloin happi alkaa tuhoamaan kuolleessa ruumiissa olevia kemiallisia aineita. Jumalan antama elämän henki ylläpitää elämää hapen kautta, mutta heti kun elämän henki poistuu ruumiista, niin happi alkaa tuhoamaan sitä. Elämän synnylle ei jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin Raamatun kertoma Jumalan luominen. Kaikki muut teoriat ja vaihtoehdot kumoutuvat ja osoittautuvat mahdottomiksi.

Itse asiassa tieteen kehittyminen kumoaa ihmisten keksimät teoriat kuten esim. maapallon elämän alkusynnyn maan päällä elottomista kemiallisista aineista, sillä happi tuhoaa elottoman kemiallisen aineen (happi tuhoaa kuolleen ruumiin), eikä siten voi synnyttää elämää. Tiede yrittää aina keksiä uusia teorioita, mutta jokainen teoria tulee kaatumaan omaan mahdottomuuteensa. Raamatussa on ainoa oikea selitys elämän syntymiseen maan päälle. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamattu on Jumalan sanan totuus ja Jumalan asettama avioliitto paratiisissa miehen ja naisen välille on ainoa oikea avioliiton muoto.

Room 1:
25 Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26 Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden (khresis) luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä (khresis) naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Roomalaiskirje opettaa homoseksuaalisuuden olevan luonnonvastaista seksuaalisuutta. Kreikankielen (alkuteksti) sana khresis tarkoittaa käyttö, kanssakäyminen, sukupuoliyhdyntä sekä seksuaalinen käyttäytyminen. Homoseksuaalisuuden puolestapuhujien joukossa jotkut sanovat, että Room 1:25-28 ei opeta mitään homoseksuaalisuudesta, vaan sanoo pakanaepäjumalanpalveluksen olevan syntiä. Roomalaiskirjeen luvun 1 jakeet 26 ja 27 kertovat kiistattomasti, että homoseksuaalinen käyttäytyminen on Jumalan tahdon vastainen seksuaalisuuden muoto, eli syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan.

Homouden sanominen synniksi ei ole kenenkään syrjintää, vaan Jumalan sanaa ihmisille, joita Hän rakastaa. Kun kerran Jumalan sana, Raamattu on totta, niin mitä se merkitsee sinulle, joka et usko Herraan Jeesukseen ja Raamattuun? Raamatun sanan opetuksen mukaan ilman uskoa Herraan Jeesukseen ihminen joutuu kadotukseen iankaikkisesti oman valintansa tähden.

Jos sinä tunnustat syntisi, teet parannuksen (katumus, mielenmuutos ajatella toisin - Jumalan tahdon mukaisella tavalla), ja uskot Herraan Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Jumala rakastaa sinua, mutta et voi ottaa vastaan Jumalan rakkautta ja armoa millään muulla tavalla kuin uskon kautta Herraan Jeesukseen. Raamattu opettaa, että Herra Jeesus on ainoa Pelastaja ja Välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Kukaan ei voi tulla Raamatun Jumalan luokse muuten kuin Herran Jeesuksen kautta.

Jes 45:
18 Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan-hän on Jumala-joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole.
19 En ole minä puhunut salassa, en pimeässä maan paikassa; en ole sanonut Jaakobin jälkeläisille: etsikää minua tyhjyydestä. Minä Herra puhun vanhurskautta, ilmoitan, mikä oikein on.
20 ¶ Kokoontukaa ja tulkaa, lähestykää kaikki, te henkiinjääneet kansakunnista. Eivät ne mitään ymmärrä, jotka kantavat puukuviansa ja rukoilevat jumalaa, joka ei voi auttaa.
21 Ilmoittakaa ja esiin tuokaa-neuvotelkoot keskenänsä-kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut? Enkö minä, Herra! Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä.
22 Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole.

 

 

 

Petri Paavola 1.12.2014

Lähteet:
eduskunta.fi
217.71.145.20/eduskunta.fi

finlex.fi
yle.fi - Homoliitot kuumentavat yhä ranskalaisten tunteita
telegraph.co.uk
dailymail.co.uk
jariiivanainen.net
jotte.info/isaton
juhakemppinen.fi
tapiopuolimatka.net
jyx.jyu.fi
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 

 

 

 

eXTReMe Tracker