Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Ajatuksia Raamatun käsikirjoituksista

Samuel Korhonen on lähettänyt sähköpostilistansa kautta minua koskevan viestin. Luettuani viestin päätin kirjoittaa vastaukseni julkisesti sivujeni kautta, koska Samuelin viesti oli myös julkinen (lähetty useille ihmisille postituslistan kautta). Heti aluksi haluan kehua Samuelia siitä kuinka kauniisti ja positiivisella tavalla hän käsitteli minua koskevaa asiaa. Tällainen toiminta on Raamatullista ja Jumalan tahdon mukaista, joka ei ikävä kyllä enää ole yleistä uskovien keskuudessa. Minä pyrin myös toimimaan ja käyttäytymään vastauksessani Samuelille siten kuinka Raamattu opettaa, eli kunnioitan Samuelia veljenä Herrassa ja tuon asiani esille häntä kunnioittavalla tavalla, vaikka olenkin joistakin asioista eri mieltä hänen kanssaan.

Samuel käsitteli viestissään Raamatun käsikirjoituksia sekä Jumalan sanaa ja sitä että meidän tulisi luottaa Raamatun olevan Jumalan sanaa. Samuelin huolenaiheena oli se että jos tärkeimmät Raamatun käsikirjoitukset ovat korruptoituneita, niin emme enää voisi luottaa Raamatun virheettömyyteen. Samuel ilmaisi huolensa sen tähden koska olen kirjoittanut, että kaikki aleksandrialaiset tekstit kuten Westcott & Hort ovat korruptoituneita käsikirjoituksia (Raamatun käsikirjoitukset).

Tämä asia on todella tärkeä ja siksikin kirjoitan vastaukseni julkisesti. Kehotan sinua joka luet kirjoitukseni koettelemaan sen Jumalan sanan avulla rukouksen kera. Samalla kehotan sinua jos luet kirjoitukseni, niin lue se kokonaan, koska silloin näet mitä olen sanonut ja kirjoittanut, etkä siten erehdy ymmärtämään väärin sitä mitä olen kirjoittanut.

 

Sisällys:
Raamattu on Jumalan sanaa
Ivan Panin ja UT:n numerologia
Jumalan sanassa on vain yksi oikea usko ja koodi

 

Raamattu on Jumalan sanaa

Samuel Korhonen kirjoitti: Petri on oikealla asialla puolustaessaan alkuperäisiä UT:n ”bysanttilaisia” käsikirjoituksia ja varmasti pitää paikkansa, että on olemassa alkutekstien väärennöksiä, kuten Codex Vaticanus ja Codex Sinaiticus, mutta jos hänen väitteensä, että kaikki ”aleksandrialaiset” tekstit kuten Westcott & Hort ja siihen perustuva Nestle Aland olisivat korruptoituneita, niin tänä päivänä meillä ei olisi puhdasta Jumalan Sanaa ja olisi turha puhua Raamatun virheettömyydestä. Jumala ei olisi Jumala, koska ei pystyisi varjelemaan Sanaansa! Tänä päivänä nimittäin kaikki uudet käännökset (esim. RK 92 ja Raamattu Kansalle) perustuvat näihin samoihin teksteihin. Se on totta, että Raamattua väännellään, mutta onneksi sitä tapahtuu etupäässä muissa kuin alkukielisissä laitoksissa.

Samuel on siinä täysin oikeassa, että Codex Vaticanus ja Codex Sinaiticus ovat korruptoituneita alkutekstien väärennöksiä. Vaticanus ja Sinaiticus ovat keskenään hiukan erilaisia sekä molemmat ovat erilaisia koskien Bysantin tekstiä. Suhteessa Bysantin tekstiin Vaticanuksen ja Sinaituksen tekstit poikkeavat siitä huomattavasti, sillä Vaticanuksen ja Sinaiticuksen teksteissä on tuhansittain eroavaisuuksia Bysantin tekstin kanssa.

Sinaiticuksessa on 9000 kohtaa eri tavalla kuin Textus Receptuksessa (Bysantin tekstiperhe). Sinaiticuksesta puuttuu 4000 sanaa evankeliumeista ja siihen on lisätty 1000 sanaa. Sinaiticus eroaa myös paljon Vaticanuksesta. Sinaiticuksen teksti on kirjoitettu huolimattomasti, kirjeitä, sanoja ja jopa kokonaisia lauseita on kirjoitettu kahteen kertaan ja lauseita on jätetty pois. Sinaiticukseen on tehty useita korjauksia montaa sataa vuotta myöhemmin kuin se on alunperin kirjoitettu. Kreikankielen oppinut tohtori Scrivener on sanonut, että Sinaiticukseen on tehty 600-700 luvulla systemaattisesti korjauksia (muutoksia). Sinaiticuksen epäpuhtauden takia monet ovat hylänneet sen arvottomana teoksena. Rooman katolisen kirkon puoltama Codex Sinaiticus, jonka tekstiä on paljon korjattu sekä muutettu ei edusta Raamatulle uskollista UT:n käsikirjoitusta.

Vaticanuksen tekstistä on jätetty pois alkuperäisistä UT:n tekstistä sanoja ja lauseita 1491 kertaa. Vaticanuksen tekstiin on tehty lisäyksiä, poistoja sekä korjauksia (muutoksia). Vaticanus jättää pois monia tärkeitä Raamatun kohtia. Vaticanus jättää pois kokonaan esim. Heprealaiskirjeen 9:14 - 13:25 jälkeen esiintyvät kohdat, eli koko heprealaiskirjeen lopun. Katolisen kirkon suosima Vaticanus jättää pois heprealaiskirjeen lopun, koska esim. Hebr 10:10-12 kumoaa täydellisesti katolisen kirkon kiirastuliopin. Tämän tähden Vaticanuksesta on jätetty pois heprealaiskirjeen loppuosat, koska se kumoaa Rooman katolisen kirkon kiirastuliopin. On päivän selvää, että Vaticanuksen lisäykset, poistot, korjaukset ja muutokset on tehty tilaustyönä tukemaan Rooman katolisen kirkon epäraamatullisia oppeja. Koska Rooman kirkon oppeja ei löydy Raamatusta, niin siksi Rooman kirkon käsikirjoitusta piti peukaloida vastaamaan sen harhaoppeja. Vaticanus jättää pois kokonaan ilmestyskirjan, Paavalin kirjeen Filemonille ja pastoraalikirjeet.

Vaticanuksen teksti on vain 50% yhtäpitävä Textus Receptuksen kanssa ja eroaa siitä lähes 8000 kohdassa. Vaticanus jättää mainitsematta useita tuhansia evankeliumin avainsanoja sekä jättää pois tuhat lausetta ja 500 sivulausetta. Vaticanus lisää tekstiin noin 500 ylimääräistä sanaa, korvaa tai muuttaa lähes 2000 sanaa sekä muuttaa alkuperäistä sanajärjestystä noin 2000 kohdassa. Kielitieteen tutkijoiden mukaan Vaticanuksen teksti on klassista ja platonista kreikkaa, ei Koineen kreikkaa, joka on Uuden Testamentin kreikankielen kieli.

Vaticanuksen tekstin lisäykset, poistot, korjaukset ja muutokset tekevät siitä kyseenalaisen sekä suorastaan huonon käsikirjoituksen, jonka vääristymien kautta on koitettu tukea Rooman kirkon harhaoppeja. Vaticanuksen teksti ei edusta aitoa ja alkuperäistä UT:n tekstiä, vaan se edustaa ihmisten näkemyksiä, jotka eivät kunnioita ja usko Jumalaan kuinka Raamattu opettaa. Westminister Raamatun sanakirja kirjoittaa sivulla 624 Vaticanuksesta että ei ole olemassa toista samanlaista käsikirjoitusta, jossa esiintyy niin paljon kirjoitusvirheitä, puutteellista kielioppia sekä pois jättämistä (sanojen lauseiden). Evankeliumin kirjoista (Matt, Mark, Luuk, Joh) Vaticanus jättää pois 237 sanaa, 452 sivulausetta sekä 748 lausetta.

Westcott ja Hort hylkäsivät Bysantin tekstin ja esimerkiksi Hort sanoi Textus Receptuksen olevan halpamainen ja alhainen tekstilaitos. Westcott ja Hort pitivät Vaticanusta ja Sinaiticusta suosikkeinaan ja parhaina tekstilaitoksina. Westcott ja Hort käyttivät Tischendorfin tekstilaitosta, joka perustuu Codex Sinaiticukseen sekä Samuel Trellegesin kreikankielistä UT:a, joka perustuu Aleksandrian teksteihin.

Kirjassa (Life and letters of Fenton John Anthony Hort) Hortin poika kirjoittaa isästään näin:

He remained always a grateful and loyal member of the secret Club, which has now become famous for the number of distinguished men who have belonged to it. In his time the Club was in a manner reinvigorated, and he was mainly responsible for the wording of the oath which binds the members to a conspiracy of silence. ...... Two other societies of widely different aims were started in this same year, in both of which Hort seems to have been the moving spirit ; one a small club formed for the practice of choral music, the other called by its members the Ghostly Guild

Hortin pojan mukaan hänen isänsä pysyi aina kiitollisena ja uskollisena salaseuran jäsenenä. Hort on ollut vastuussa salaseuran valan sanojen muodostamisessa, joka sitoo seuran jäsenet hiljaisuuden salaliittoon. Hort on ollut myös aktiivisena aave-kilta seurassa. Hort on todistetusti okkultisti. On sanomatta selvää ettei okkultisti kykene pysymään uskollisena Raamatun sanan totuudelle, koska okkultistin isäntä on sielunvihollinen, ei Raamatun Jumala.

Westcott ja Hortin tekstilaitos on tehty korruptoituneista Aleksandrian teksteistä. Tämä tarkoittaa sitä, että Westcott ja Hortin tekstilaitos on yhtä turmeltunut kuin Aleksandrian tekstit. Esimerkiksi vanha Biblia perustuu Bysantin tekstiin sekä 33/38 käännös perustuu osittain Nestle-Alandin sekä Bysantin tekstiin ja siksi niin vanha Biblia kuin 33/38 ovat luotettavia Raamatun käännöksiä. Jumala on varjellut sanansa koskien UT:n tekstiä Bysantin tekstin kautta. Meidän ei siten tarvitse turhaan pelätä etteikö meillä olisi tänä päivänä puhdasta Jumala sanaa, sillä meillä on se jos luemme Raamattuja, joissa on Bysantin tekstin vaikutusta.

1992 raamatun väännös ei ole alkutekstille uskollinen käännös, sillä se on käännetty dynaamisen ekvivalenssin periaatteen mukaisesti. Dynaamisen ekvivalenssin mukaisessa käännöksessä sanoja ei käännetä tarkasti vastaamaan alkukielen merkitystä, vaan ikään kuin ajatuksiksi. Dynaamisen ekvivalenssin mukaisessa käännöksessä Raamatun sanomalle ja ajatukselle etsitään suomalaisia vastineita sekä käännöksestä tehdään kääntäjien tulkintaa siitä mitä Raamattu sanoo.

Vuoden 1992 kirkkoraamatun käännös periaate paljastaa meille sen että 1992 käännös ei ole enää monissa kohdin Jumalan sanaa, vaan uskonnollisen ihmisen tulkintaa Jumalan sanasta. Vuoden 1992 käännöksestä tulee voimakkaasti esille ekumeeninen henki (kaikki ihmiset pelastuvat), katolisen kirkon väärät korostukset, New-Age opin ja eri uskontojen opetuksen mukaisia ajatuksia sekä liberaaliteologian opetus, joka murskaa Jumalan sanan arvovallan ihmisen uskonnollisella "arvovallalla", jossa ihmisten perinteiden ja traditioiden kautta vääristetään Jumalan sanan opetus.

1992 käännös on hävittänyt myös monissa kohden vanhan testamentin ja Uuden Testamentin välisen yhteyden, jossa 1992 käännös käyttää eri sanoja ja termejä VT:n ja UT:n välillä sellaisissa yhteyksissä, joissa alkuteksti käyttää samoja sanoja ja termejä VT:n ja UT:n välillä. Näin 1992 käännös on tuhonnut selkeän yhteyden, joka on vanhalla testamentilla ja Uudella Testamentilla.

1992 käännös on myös antisemitistinen, jossa 1992 käännöksen teksti on vääristänyt jakeita, jotka koskevat Israelin kansaa. En suosittele vuoden 1992 raamatun väännöstä, vaan kehotan Jeesuksen opetuslapsia lukemaan vuoden 33/38 käännöstä, vanhaa Bibliaa. Vanhan Biblian vanhahtava kieli ei ole ongelma, sillä nykyihminen ymmärtää sitä kyllä, jos vain on halua lukea sitä. Englanninkielisistä Raamatuista suosittelen lukemaan seuraavia käännöksiä: King James Version 1769, American King James Version, Green's Literal Translation ja Jewish Publication Society Bible 1917.

Otin yhteyttä Juhana Lehmuskoskeen, joka on ollut mukana Raamattu Kansalle käännöksen käännöstyössä. Juhana Lehmuskoski sanoi, että Raamattu Kansalle käännöksessä ei ole ollenkaan käytetty Westcott ja Hortin tekstiä. Juhana sanoi, että Raamattu kansalle käännöksessä on käytetty Bysantin tekstiä ja Nestle-Alandin tekstiä, jotka ovat erotettu toisistaan, Bysantin tekstin on suluissa ja  Nestle-Aland ilman sulkuja.

Panin ja kreikankielen UT:n numerologia

Samuel Korhonen kirjoitti: Aasi uskoo, että itseasiassa meillä seurakunta-ajan viime hetkellä on sanatarkan *alkutekstin* suhteen *parempi tilanne kuin koskaan historiassa.* Siitä huolimatta maailmassa on enemmän raamatunväännöksiä kuin koskaan, kun käännösperiaatteena on ”dynaaminen ekvivalenssi” eli liberaaliteologia, kuten 92-käännöksessämme. Yleensä ei tiedosteta, että meillä itseasiassa on täysin tarkka kreikkalainen Uusi Testamentti ja sen englantilainen käännös, *Numeric English New Testament.* Tämä teos syntyi *Ivan Panin*'in, Raamatun numerologian löytäjän, elämäntyönä. Ja yllätys yllätys: Panin'in laitos eroaa hyvin vähän Westcott & Hort'ista ja Nestle Aland'iin perustuvista käännöksistä (ei väännöksistä).

Arvostan suuresti Ivan Paninin tekemää työtä Vanhan Testamentin numerokoodin löytämisessä sekä sen todistamisessa. Uskon Paninin löytäneen Jumalan itsensä asettaman numerokoodin VT:n tekstiin. Se tulee kuitenkin muistaa, että Raamatun opetuksen mukaan Jumalan sanalla on todistus- ja totuusarvo. Jumalan sanan todistuksen mukaan pelastava usko sekä uskoa kasvattava usko tulee Jumalan sanan kuulemisen kautta, ei numeroarvojen laskemisen kautta.

Mitä tulee Ivan Paninin UT:n numeraaliseen tekstiin, niin uskon joko Ivan Paninin erehtyneen koskien Westcott ja Hortin tekstiä tai sitten hän suuhunsa on laitettu sanoja, joita hän ei ole sanonut tai sitten jotkut ovat väärentäneet sen mitä hän teki koskien UT:n numeraalisuutta. Itse uskon, että UT:N kreikassa voi hyvinkin olla Jumalallinen numerokoodi, mutta sen täytyisi löytyä Bysantin tekstistä, ei Aleksandrian tekstiperheen korruptoituneesta tekstistä. Jos Panin on ihan oikeasti löytänyt UT:n kreikankielestä Jumalallisen numerokoodin, niin sen pitäisi löytyä Bysantin tekstistä.

Kävin läpi muutamia kohtia Ivan Paninin Numeric English New Testamentin tekstistä. Näissä kohdissa Paninin UT:ssa oli seurattu Wescott ja Hortin tekstiä. Tuon esille yhden kohdan, joka kumoaa jumalallisen koodin olemassaolon Numeric English New Testamentin tekstistä.

John 1:18 God no one hath ever seen; an only begotten, himself God, who is unto the bosom of the Father, HE hath declared him. Numeric English New Testament Ivan Panin

Joh 1:18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut.

Vaticanuksessa, Sinaiticuksessa ja Westcott ja Hortissa lukee ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, ainokainen, Jumala, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Ivan Paninin Numeric English New Testamentin teksti on identtinen Vaticanuksen ja Sinaiticuksen tekstin kanssa. Ivan Paninin Numeric English New Testamentin teksti perustuu Aleksandrian korruptoituneeseen tekstiin, eikä sen tähden ole tarkka kreikkalaisen UT:n englanninkielinen teksti, vaan korruptoitunut teksti.

Joh 1:18 Bysantin tekstissä lukee ainokainen Poika, joka onkin alkuperäinen teksti, sillä Raamattu sanoo myös myös muualla, että Poika on ilmoittanut ja ilmoittaa Isästä. Raamattu opettaa Jeesuksen olevan Jumala, mutta Joh 1:18:ssa ei voi käyttää ainokainen Jumala ilmausta, koska Raamattu tekee erotuksen Jeesuksen ja Isän kesken, sillä Jeesus on ilmaissut Isänsä ja siksi ainokainen Poika on alkuperäisen UT:n tekstin oikea tekstinmuoto.

Tämä tarkoittaa sitä, että jos UT:ssa olisi Jumalallinen numerokoodi, niin Ivan Paninin Numeric English New Testamentin koodi olisi väärin Joh 1:18 kohdassa sekä monissa muissa kohdissa. Jumalallisen numerokoodin pitäisi olla joka kohdassa oikeassa paikassa sekä oikealla sanalla ilmaistuna. Pelkkä yksi väärä sana rikkoo ja kumoaa Jumalallisen koodin olemassaolon. Ivan Paninin Numeric English New Testamentin oma todistus todistaa sen ettei siinä voi olla oikeaa ja tarkkaa Jumalallista numerokoodia. Jos sellainen numerokoodi olisi olemassa (mikä voi olla mahdollista), niin sen täytyy löytyä Bysantin tekstistä.

Samuel Korhonen kirjoitti: ”Omissa lausunnoissaan tri. Panin itse ilmaisee kiitollisuudenvelkansa herroille Wescott ja Hort heidän työstään kreikankielisen tekstin toimittamisesta, joka suurimmalta osaltaan kestää Raamatun numerologian testin. Kuinka syyllisiä okkultismiin sekaantumiseen nämä miehet sitten ovatkaan olleet, niin tuo sekaantuminen ei sinänsä merkitse, että heidän toimittamansa kreikkalaiset tekstit siksi olisivat kelvottomia. ”Vanukkaan kriteeri on sen syöminen” ja tri Panin todistaa, että heidän työnsä kestää numeerisen testin! Timantti pysyy timanttina, vaikka se löytyisi suonsilmästä.” Juuri se, että Westcott ja Hort olivat okkultisteja, on syy, että he tekivät tunnollista työtä. He kyllä uskoivat Raamattuun, mutta tulkitsivat sitä omalla tavallaan.

Kuten aiemmin kirjoitin niin Ivan Panin joko erehtyi UT:n numerologiassa koskien Westcott ja Hortin tekstilaitosta tai sitten hänen tekemisensä on väärennetty. Jos UT:n kreikankielessä on Jumalallinen numerokoodi, niin se tulee kestää testi sataprosenttisesti, eli koodin tulee olla oikea kaikissa kohdissa, eikä suurimmalta osaltaan. Suurimmalta osaltaan tarkoittaa, että numerokoodia ei löydy kaikkialta, vaan suuresta osasta. Kuten aiemmin on tullut esille, niin Paninin UT:n teksti koskien Westcott ja Hortin tekstilaitokseen perustuvaa tekstiä Joh 1:18 kohdassa osoitti koodin ja tekstin vääräksi. Tuon vielä esille vielä yhden kohdan, josta käy esille ettei Ivan Paninin Numeric English New Testamentin teksti, joka perustuu Westcott ja Hortin tekstiin ole alkuperäistä UT:n tekstiä, vaan Aleksandrian tekstiperheen korruptoitunutta tekstiä.

Matt 6:33 But seek ye first his :kingdom, and :righteousness; and all these things shall be added to you. Ivan Panin Numeric English New Testament

Matt 6:33 Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.

33/38 käännös on käännetty Bysantin tekstin mukaan, joka sanoo etsikää ensin Jumalan valtakuntaa jne. Westcott ja Hortin tekstissä ei ole sanaa Jumalan ja Paninin UT:ssa lukee his kingdom, eli siitä puuttuu Jumala sana. Aleksandrian tekstiperheen Sinaiticus tekstissä ei ole myöskään Jumala sanaa. Tässä kohden Paninin UT seuraa Wescot ja Hortin tekstiä, eli Aleksandrian tekstiä. Samuel Korhonen uskoo Vaticanuksen ja Sinaiticuksen olevan korruptoituneita tekstejä, joista Westcott ja Hort on tehty. Tämä tarkoittaa sitä, että Westcott ja Hortin teksti on myös korruptoitunut teksti ja koska Paninin UT:n teksti perustuu Westcott ja Hortin ja Aleksandrian teksteihin, niin sen tähden Ivan Paninin UT:n tekstissä ei voi olla oikeaa Jumalallista koodia.

Joku voi ajatella, että on ihan sama lukeeko UT:ssa hänen valtakuntaansa vai Jumalan valtakuntaa, koska on kyse ihan samasta asiasta, sillä molemmissa kohdissa tarkoitetaan Jumalan valtakuntaa. Koska Bysantin tekstissä on sanat Jumalan valtakuntaa, niin se on oikea ja alkuperäinen tekstimuoto ja jos UT:ssa on Jumalallinen numerokoodi, niin silloin matt 6:33 kohdassa täytyy olla sana Jumala, koska silloin jakeesta löytyy oikea Jumalallinen koodi. Vaikka UT:ssa ei olisi Jumalallista koodia, niin silti sillä on suuri ja tärkeä merkitys, että tekstissä sanotaan Jumalan valtakunta, eikä hänen valtakunta, koska Jumalan sanan alkuperäistä sanomaa ja sanoja ei saa muuttaa, vaan niiden täytyy pysyä sellaisessa muodossa missä Jumalan Henki on ne antanut.

Samuel Korhonen sanoi, että juuri se että Westcott ja Hort olivat okkultisteja on syy siihen, että he tekivät tunnollista työtä. En ota nyt siihen kantaa olivatko he okkultisteja tai ei, mutta se on varmaa, että okkultisti synnin ja saatanan orjana ei halua uskoa Jumalan sanan totuutta, eikä siten halua puhtaan Jumalan sanan pysyvän alkuperäisessä muodossaan, vaan hän haluaa muuttaa Jumalan sanan ilmoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että ajatus ja opetus koska he olivat okkultisteja on syy siihen, että he tekivät tunnollista työtä on täysin kestämätön ja väärä ajatus ja opetus Westcott ja Hortin UT:n tekstin puolesta. Okkultisti palvelee saatanaa, ei Jumalaa.

Jumalan sanassa on vain yksi oikea usko ja koodi

Samuel Korhonen kirjoitti: TV7:n paras mies, *Danilo Valla,* toistaa toistamasta päästyään, että Raamattu on ihmeellinen eikä siinä ole pienintäkään virhettä. Kuinka siunattua ja turvallista! Ja tuohon ihmeellisyyteen kuuluu, että vaikka alkuperäiset käsikirjoitukset ovat ajat sitten kadonneet ja UT:n alkuteksti on koottu yli 5000 käsinkopioidusta ”fragmentista,” niin silti alkuteksti on säilynyt. Käännöksissä ja väännöksissä eri kielille on tietysti virheitä enemmän tai vähemmän, mutta* tri Ivan Panin'in löytämä numerologia on vahvistanut täysin virheettömän UT:n alkutekstin.* Alkutekstien, ”bysanttilaisten ja aleksandrialaisten”, erot ovat joka tapauksessa kosmeettisia, mutta Panin'in numeerinen UT, joka sekin pohjautuu Westcott & Hort'iin,.osoittaa missä kärpäsenkakat ovat. Petrillä on paljon hyviä artikkeleita sivuillaan, mutta *tämä artikkeli on omiaan viemään pohjan uskolta Raamatun virheettömyyteen,* jos tärkeimmät alkutekstit ovat korruptoituja. Näin se vihollinen saa hyvänkin miehen palvelemaan tarkoitustaan!

Olen täysin samaa mieltä siinä, että alkuperäisessä Raamatussa ei ole yhtään virhettä. Siksi onkin siunattua ja turvallista lukea sellaisia Raamatunkäännöksiä, jotka perustuvat alkuperäisiin alkuteksteihin. Kuten on aiemmin tullut esille, niin Ivan Paninin Aleksandrian teksteihin perustuvassa UT:n tekstissä ei voi olla täysin virheetöntä Jumalallista numerokoodia ja jos sellainen olisi olemassa, niin sen täytyisi löytyä Bysantin tekstistä.

Kuten on aiemmin tullut esille, niin Westcott ja Hortin teksti perustuu Vaticanuksen ja Sinaiticuksen teksteihin, jotka ovat korruptoituneita käsikirjoituksia. Jos Jumala on asettanut Jumalallisen numerokoodin UT:n kreikankieliseen tekstiin, niin sellainen koodi täytyisi löytyä vain yhdestä käsikirjoituksesta, sillä vain yksi koodi voi olla oikea. Aleksandrian tekstiperheen tekstit eroavat toisistaan. Westcott ja Hortin tekstin eroaa myös Vaticanuksesta ja Sinaiticuksesta, vaikka se onkin siitä tehty. Samoin Bysantin tekstit eroavat hiukan toisistaan. Kaikki olemassa olevat UT:n käsikirjoitukset ja tekstilaitokset eroavat toinen toisistaan.

Jos Westcott ja Hortin tai Ivan Panin UT:n teksti olisi oikea teksti siinä olevin numerokoodein, niin silloin kaikki muut käsikirjoitukset olisivat vääriä myös Bysantin teksti. Westcott ja Hortin teksti on tehty vuonna 1881 ja Ivan Panin syntyi 1800-luvulla. Jos Ivan Paninin ja Westcott ja Hortin UT olisi alkuperäinen UT:n teksti, niin se tarkoittaisi sitä, että vasta 1800-luvun jälkeen ihmiskunta olisi saanut käsiinsä alkuperäisen UT:n tekstin. On vielä syytä muistaa, että kaikki UT:n käsikirjoitukset poikkeavat toisistaan ja jos vasta 1800-luvulla olisi syntynyt aito ja alkuperäinen UT Jumalallisin numerokoodein varustettuna, niin se tarkoittaisi, että kaikki UT:n käsikirjoitukset kuten Aleksandrian tekstiperheen ja Bysantin teksti olisivat vääriä, sillä niissä kaikissa ei voi olla identtistä numerokoodia Paninin UT:n kanssa, koska kaikissa UT:n käsikirjoituksissa on eroavaisuuksia keskenään myös Wescott ja Hortin teksti eroaa Vaticanuksen ja Sinaiticuksen tekstistä, vaikka Westcott ja Hort tekivät tekstilaitoksensa niiden pohjalta.

 

Yksikin erilainen sana sekä sanojen ja jakeiden puuttumiset käsikirjoituksissa tarkoittaa sitä, että jokainen käsikirjoitus antaisi erilaisen koodin. Vain yhdessä käsikirjoituksessa voi olla oikea numerokoodi jos sellainen numerokoodi on olemassa. Koska Ivan Paninin UT:ssa on Westcott ja Hortin sekä Vaticanuksen ja Sinaiticuksen vaikutusta, niin on ehdottoman varmaa, ettei Paninin UT:ssa voi olla oikeaa Jumalallista numerokoodia, eikä se perustu alkuperäiseen oikeaan UT:n alkutekstiin, vaan Aleksandrian tekstiperheen korruptoituneisiin teksteihin. Raamattu sanoo, että yksi usko, yksi Herra jne. Raamatun opetuksen mukaan on olemassa vain yksi ja samanlainen Jumalan sanan mukainen usko, eikä monta erilaista versiota Jumalan sanan mukaisesta uskosta. Samoin jos on olemassa UT:n Jumalallinen numerokoodi, niin se voi olla vain yhdessä UT:n käsikirjoituksessa, eikä useassa erilaisessa käsikirjoituksessa.

 

Jos Panin löysi sellaisen numerokoodin, mikä on mahdollista, niin sen täytyy olla Bysantin teksti, koska se on kaikkein eniten Raamatun ydintotuuksia noudattava teksti. Aleksandrian teksteistä puuttuu sanoja, lauseita ja kokonaisia jakeita monin paikoin. Voi olla myös niin, että Ivan Panin on väärin yhdistetty Aleksandrian teksteihin ja yksi sellainen taho, joka voisi tehdä tällaisen väärennöksen voisi olla vatikaani, koska se hyötyisi siitä siten, että tämän ajatuksen ja opetuksen mukaan vatikaanilla olisi aito ja alkuperäinen UT:n teksti (vatikaani kannattaa Aleksandrian tekstejä) ja Bysantin teksti olisi väärä teksti. Totuus on kuitenkin se, että Bysantin teksti on aito ja alkuperäinen UT:n teksti ja Aleksandrian tekstit edustavat korruptoitunutta tekstiperhettä. En väitä vatikaanin osallistuneen Panin teosten ja tekemisten väärentämiseen, mutta jos joku sellaista tekisi, niin vatikaanilta se onnistuisi, sillä vatikaani on koko olemassaolonsa ajan vääristellyt Jumalan sanan totuutta.

 

Bysantin tekstin ja Aleksandrian tekstin eroavaisuudet eivät ole vain kosmeettisia, vaan todella merkittäviä, sillä Aleksandrian tekstilaitoksesta puuttuu valtava määrä sanoja sekä useita sanoja ja kokonaisia jakeita, jotka ovat Bysantin tekstissä. Kyse on merkittävistä eroista, sillä puhutaan monista tuhansista tekstin eroavaisuuksista. Westcott ja Hort ei osoita ja todista sitä missä on UT:n käsikirjoitusten puutteet sekä oikea tekstimuoto kuten Samuel Korhonen antaa asian ymmärtää. Westcott ja Hortin tekstilaitos edustaa Aleksandrian tekstiperheen korruptoitunutta tekstiä ja sen tähden se ei osoita ja edusta mitään muuta kuin korruption kädenjälkeä.

 

Silloin kun selkeiden todisteiden valossa osoittaa Westcott ja Hortin sekä Aleksandrian tekstien korruption ja Bysantin tekstin olevan alkuperäinen UT:n alkuteksti, niin se ei vie uskolta pohjaa pois Raamatun sanan virheettömyyteen uskomisessa, vaan se vahvistaa luottamusta Jumalan sanan virheettömyyteen Bysantin tekstien kautta. Tärkeimmät UT:n alkutekstit, eli Bysantin teksti ei ole korruptoitunut, siksi voit luottavaisin mielin lukea vanhaa Bibliaa sekä 33/38 käännöstä, joka sekin osin perustuu Bysantin tekstiin. Alkuperäinen Jumalan sana on virheetön, mutta yksikään Raamatunkäännös ei ole virheetön, siksi on hyvä lukea useita hyviä alkukielille uskollisia Raamatun käännöksiä, joita ovat esim. vanha Biblia, 33/38 käännös, Toivo Koilon Uusi Testamentti, Aapeli Saarisalon Uusi Testamentti sekä seuraavat englanninkieliset käännökset King James Version 1769, American King James Version, Green's Literal Translation ja Jewish Publication Society Bible 1917. Varmasti on olemassa muita hyviä ja luotettavia käännöksiä, mutta minä käytän pääasiassa edellä mainittuja Raamatunkäännöksiä.

 

Lopuksi haluan siunata Samuel Korhosta rakkaana veljenä Herrassa. Olet tehnyt hienoa työtä paljastamalla monia kavalia eksytyksiä. Totuus on myös se, että Jumalan sanan opetuksen mukaan jokainen uskova on erehtyväinen ja hairahtuu. Minäkin olen erehtynyt monta kertaa ja siksi en ole kirjoittanut tätä kirjoitusta ylhäältäpäin, vaan päinvastoin Raamatun sanan opetusta seuraten, joka sanoo:

 

Fil 2:
1 ¶ Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
2 niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset
3 ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne

 

 

Petri Paavola huhtikuu 2015

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
ubm1.org

lifelettershort00hortuoft

 

 


 

 

 

 

eXTReMe Tracker