Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Älykön ajatuksia

Jussi Halla-Aho on tämän maailman mittapuulla älykkö, eli älykäs ihminen. Halla-Aho on kirjoittanut sivullaan Scripta - ajatuksia uppoavasta lännestä monenlaisista aiheista. Jotkut hänen kirjoittamistaan ajatuksista ovat todella teräviä ja hyviä, mutta en ole samaa mieltä hänen kanssaan kaikista asioista enkä jaa hänen kanssaan samaa arvomaailmaa. Kirjoituksessani käyn läpi muutamia Halla-Ahon ajatuksia.

Kirkko kaupunki ja moskeija kirjoituksessa Jussi Halla-Aho kirjoittaa ajatuksiaan kristinuskosta ja luterilaisuudesta. Halla-Ahon tekstiä:

Kristinusko, ja etenkin luterilaisuus, on uskovaisen näkökulmasta helppo uskonto. Pelastuminen ei vaadi synnitöntä elämää, koska ihminen ei määritelmän mukaisesti sellaiseen pysty ja koska Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden eli meidän puolestamme. ...... Kristinuskon ja luterilaisuuden keskeisimmän opinkappaleen mukaan muslimit eivät siis pelastu. Tästä seuraa kysymys, eivätkö kirkkomme ja sen äänenkannattaja tunnusta kyseistä opinkappaletta, vai onko suvaitseminen tärkeämpää kuin se, että muslimit pelastuvat.  ............. Jos kirkkomme ei tunnusta sitä, että pelastumiseen tarvitaan uskoa, päästään seuraavaan kysymykseen: Mihin kirkko uskoo? Jos kirkko hylkää kaikki kristinuskon opit, onko kyseessä ylipäätään enää uskonto? Mikäli kristillisyys typistyy kaiken sallimiseksi ja kaiken suvaitsemiseksi, kyseessähän on lähinnä yleishumanistinen elämänfilosofia, ei uskonto. Uskontoon sisältyy määritelmänomaisesti teoria tuonpuoleisesta ja oppi siitä, miten sinne päästään. ........... Oli kyse homoliitoista, muslimeista tai muista asioista, vihervasemmistolaistuneessa kansankirkossamme on tullut muodiksi sanoa, että "minun Jumalani ei sitä tai tätä". Uskonnon näkökulmasta tämä asenne on aika ongelmallinen. Siinä ihminen rakentaa itselleen itsensä näköisen jumalan. Kyse on siis tee-se-itse-jumalasta eli epäjumalasta. Kristinuskon oppien mukaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mutta tämän päivän kirkko kehottaa jäsentään luomaan jumalan ihmisen kuvaksi. Sellainenkin uskonto on toki mahdollinen, mutta kristinuskon kanssa sillä on aika vähän tekemistä.

Raamatun opetuksen mukaan ihmisen pelastuminen on Jumalan armoa, jossa ihminen pelastuu Herran Jeesuksen sovitustyön tähden (veri, kuolema, ylösnousemus), jos hän katuu syntejään, tunnustaa syntinsä Jumalalle, sekä uskoo Herraan Jeesukseen. Uskon kautta Herraan Jeesukseen ihminen saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Kukaan ihminen ei kykene synnittömään elämään ei edes Herraan Jeesukseen uskova ihminen. Raamattu opettaa kuitenkin siten että kun ihminen on tullut uskoon, niin hän alkaa Jumalan armosta kasvamaan uskossa totuuteen, jolloin hän alkaa vapautumaan ajan kanssa erilaisista synneistä sekä oppii elämään koko ajan syvällisemmin Jumalan tahdon mukaisesti.

Raamatullisen kristinuskon mukaan muslimit eivät voi pelastua jos he eivät hylkää islaminuskoa ja vastaanota pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Tämä sama asia pätee jokaiseen ihmiseen, sillä Jumalan luokse ei voi tulla muutoin kuin uskon kautta Herraan Jeesukseen, sillä Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse, koska Herra Jeesus on tie, totuus ja elämä.

Suomen luterilainen kirkko ja sen liberaali valtaenemmistö oppeineen ei edusta Raamatullista kristinuskoa, vaan ihmistekoista kirkollista ja uskonnollista järjestelmää, joka perustuu yleishumanistiseen elämänfilosofiaan ja uskonnollisiin perinnäissääntöihin, eikä Jumalan sanan totuuteen. Se on toki totta, että luterilaisen kirkon sisällä on pelastuneita ihmisiä, jotka perustavat pelastuksen ja uskonsa Raamatun sanaan totuuteen, mutta he ovat kirkossa häviävä vähemmistö, jonka pitäisi etsiä itselleen Raamatun sanan totuuteen pitäytyvä seurakuntayhteys. Valheeseen rakastuneet ja totuuteen rakastuneet ihmiset eivät voi rakentaa ja rakentua yhdessä yhteisten arvojen pohjalla ja siksi totuutta rakastavan vähemmistön tulisi rakentua uskossaan ainoastaan Jumalan sanan totuuden perustuksella.

Se on totta, että ihminen mieltymyksensä mukaisesti haluaa rakentaa itselleen itsensä näköisen jumalan, jota voidaan sanoa tee se itse jumalaksi, joka on todellisuudessa epäjumala ja epäjumalan palvelemista. Sellainen ihminen, joka vääristää Jumalan sanan totuuden on taipuvainen rakentamaan itselleen itsensä näköisen jumalan oman korvasyyhyn mukaisesti.

Sekin on totta, että yleishumanistinen ja uskonnollinen kirkko kannustaa jäseniään tekemään jumalan ihmisen kuvaksi, eikä ihmistä Jumalan kuvaksi. Kristillinen yleishumanistinen kirkko ei edusta Raamatun kristinuskoa, vaan on sen valhejäljitelmä, joka petoksen kautta eksyttää ihmisiä pois Jumalan sanan totuudesta sekä pelastuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Kirjoituksessaan Allah rantautuu Simola antautuu Halla-aho kirjoittaa kuinka entinen kirkko ja kaupunki lehden päätoimittaja Seppo Simola iloitsee kun jotkut suomalaiset ovat liittyneet muiden uskontojen jäseniksi. Halla-aho tuo esille kuinka Simolan mukaan suomalaisten liittyminen muiden uskontojen jäseniksi tekee hyvää hengenelämän moninaisuuden kautta luterilaiselle kirkolle.

Simolan kaltaiset liberaalit yleishumanistit eivät usko Raamatun sanaan totuuteen. Luterilaisen kirkon nykyinen liberaali valtaenemmistö pyrkii järjestelmällisesti vääristelemään Raamatun sanan totuutta.

Raamatun Psalmi 1 sanoo autuaan (alkutekstin mukaan siunattu) olevan se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvossa eikä astu syntisten teitä, eikä istu siellä missä pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia (opetusta).

Raamatun sanan opetuksen mukaan, jokaisen kirkon sisällä olevan uudestisyntyneen uskovan tulisi erottautua pois kirkon liberaalien yhteydestä, jolla tarkoitan sitä ettei heillä ole samaa uskoa eivätkä he rakenna samaa valtakuntaa. Jos uskova ihminen on sellaisessa uskonyhteydessä mukana, jossa jumalattomat ihmiset vääristävät Jumalan sanan totuutta, niin hän on mukana ryhmässä, joka järjestelmällisesti pyrkii romuttamaan ja vääristelemään Raamatun sanan totuutta. Uskovan on lähdettävä pois tällaisesta yhteydestä ja etsittävä Jumalan johdatuksessa seurakuntayhteys, joka pitää kiinni Jumalan sanan totuudesta ja jota jumalattomat ihmiset eivät johda. Raamatun opetuksen mukaan seurakunta koostuu vain Jumalan armosta pelastamista uudestisyntyneistä uskovista ihmisistä.

Kirjoituksessaan homot ja kirkko Halla-Aho sanoo ettei hän usko Jeesukseen eikä muihinkaan menninkäisiin. Halla-Aho jatkoi sanoen kristinuskon kuten muidenkin uskontojen olevan homovastaisia. Halla-ahon mukaan kristinuskon homovastaisuus on syntynyt punaniskaisten kamelikuskien leirinuotioilla muinaisina, homovastaisina aikoina.

Raamattu ei ole homovastainen kirja, koska Raamattu kehottaa rakastamaan kaikkia ihmisiä (myös homoja) lähimmäisinään, mutta sanoo homoseksuaalisuuden olevan syntiä. Raamatun sana opettaa rakastamaan syntisiä ihmisiä, mutta ei kannattamaan ja hyväksymään syntiä, koska synti on aina ihmisille monin tavoin haitallista.

Halla-Ahon kamelikuski vertaus on todella huono, koska hän pyrki esittämään, että sivistymättömät kamelikuskit olisivat keksineet kirjoittaa kirjan nimeltä Raamattu. Jos tutkimme pintaa syvemmältä Raamatun sanan ilmoitusta, niin silloin ymmärrämme etteivät ihmiset ole kirjoittaneet Raamattua omasta päästään, vaan Jumalan Hengen johdattamina.

Erwin Hubblen tutkimuksen pohjalta 1900-luvun alussa on syntynyt Hubblen laki, joka opettaa avaruuden laajentumisesta. Hubblen lakia pidetään kaikkien aikojen tärkeimpänä tähtitieteellisenä keksintönä. Hubble ymmärsi oikein avaruuden laajentumisen, mutta oli väärässä universumin iän määrittelyssä.

Jesajan kirjan luvussa 45 ja jakeessa 12 puhutaan alkutekstin mukaan taivaiden (avaruus) laajentumisesta. Jesajan kirja on kirjoitettu n. 2700 vuotta sitten. Miten "kamelikuskit" olisivat voinet tietää avaruuden laajentumisesta? Arvasivatko he sen vai oliko heillä hyvä mielikuvitus? Ei, sillä Jumala johdatti profeetta Jesajaa kirjoittamaan avaruuden laajentumisesta, joka on Jumalan luoma mekanismi Hänen universumissaan. Avaruuden laajentumisen opetus on ollut Raamatussa tuhansia vuosia aikaisemmin ennen kuin tiede kykeni havaitsemaan saman asian.

Jobin kirjan 28 luku ja 25 jae sanoo alkutekstin mukaan, että Jumala on tehnyt tuulelle painon. Jobin kirjan kirjoittamisen ajankohdasta on monenlaisia arvioita ja sen on arvioitu olevan eräs VT:n vanhimmista kirjoista. Jobin kirjan kirjoittamisen ajankohta on arvioitu olleen jopa 3000-2000 vuotta sitten.

Nykytieteen laskelmien mukaan myrskypilvi kantaa mukanaan tuhansia tonneja vettä. Kantaakseen tuhansien tonnien painoisen pilven ilmalla täytyy olla massa. Ilman tiheys riippuu paineesta, lämpötilasta ja korkeudesta. Tieteen mukaan maan pinnalla suunnilleen meren pinnan korkeudella 15 asteen lämpötilassa kuutiometri ilmaa painaa n. 1,225 kiloa. Ensimmäistä kertaa noin kolmesataa vuotta sitten on tieteellisesti todistettu, että ilmalla on paino. Raamattu on kertonut saman asian tuhansia vuosia aikaisemmin ennen kuin tiede kykeni selvittämään ja tutkimaan sen.

Miten "kamelikuski" olisi tuhansia vuosia sitten kyennyt kirjoittamaan ja tietämään, että ilmalla on paino? Jumala Hengellään johdatti Jobin kirjan kirjoittajaa kirjoittamaan Jumalan luoman ja suunnitteleman mekanismin.

Psalmi luku 102 ja jakeet 25,26 kertovat alkutekstin mukaan kuinka maa ja taivaat (myös avaruus) vanhenevat, kuluvat loppuun ja kuinka ne loppuun kulumisen prosessissa muuttavat muotoansa. Aikoinaan ihmiset ovat luulleet avaruuden olevan muuttumaton. Tiede kehittyessään on todistanut tähtien kuolemisen, eli avaruus ei ole muuttumaton, vaan on jatkuvassa muutoksessa kuoleman ja loppuun kulumisen kautta. Tähtien kuolemat avaruudessa eivät todista tähtien evoluutiosta ja kehittymisestä kohti edistyneempää kehitystä, vaan todistavat Raamatun olevan Jumalan sanan totuus.

Psalmin kirja on kirjoitettu noin 1440-580 eKr. välisenä ajanjaksona. Osa psalmeista on kuningas Daavidin kirjoittamia ja osa muiden kirjoittamia. Miten muinaiset "kamelikuskit" ovat kyenneet tietämään tähtien kuolemisen ja loppuun kulumisen? Koska Jumala kertoi sen heille ja johdatti heitä kirjoittamaan sen Raamattuun.

Voisin ottaa lukemattomia esimerkkejä, jotka todistavat Raamatun olevan Jumalan sanan totuuden ilmoituksen eikä kamelikuskien nuotiotarinoita, mutta edellä olevat esimerkit riittäköön tällä kertaa.

Jo yksistään edellä olevien esimerkkien kautta ja perusteella voin sanoa, ettei Raamattu ole "alkukantaisten kamelikuskien nuotiotarinoita", vaan elävän Jumalan sanan ilmoitus ihmiskunnalle. Raamatun ydinsanoma on ihmisen pelastuminen synnin ja saatanan vallasta Jumalan valtakuntaan uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Raamattu sanoo Jumalan rakastavan ihmisiä niin paljon, että Hän lähetti Poikansa (Poika suostui tulemaan) Herran Jeesuksen kärsimään, vuodattamaan verensä ja kuolemaan ristillä ihmisten syntien tähden. Herran Jeesuksen ylösnousemus on todistus syntien anteeksiantamuksesta ja iankaikkisesta elämästä.

Raamatun opetuksen mukaan sana rististä Herrassa Jeesuksessa on hullutus niille, jotka valitsevat itselleen kadotuksen, mutta niille ihmisille, jotka pelastuvat Jumalan armosta on sana rististä Herrassa Jeesuksessa Jumalan voima. Raamattu sanoo Jumalan hävittävän lopulta viisasten ihmisten viisauden ja ymmärryksen. Ihminen ei voi omalla viisaudellaan ymmärtää Jumalaa ja pelastussanomaa, koska usko tulee Jumalan sanan kuulemisen kautta, ei ihmisviisauden kautta. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan Pyhä Henki todistaa ihmisen sydämelle synnin, vanhurskauden (Jeesuksen sovitustyön) sekä tuomion (armahdus uskon kautta Jeesukseen tai oman valinnan kautta kadotustuomio).

Raamatun opetuksen mukaan ihminen on luotu Jumalan rakkautta varten. Kun ihminen katuu ja tunnustaa syntinsä Jumalalle sekä uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi ja osallisuuden iankaikkisesta elämästä. Jos ihminen hylkää Jumalan pelastuksen Herrassa Jeesuksessa, niin hän oman valintansa tähden joutuu elämään erossa Jumalasta iankaikkisessa kadotuksessa. Jumalan hyvä tahto on pelastaa sinut, niin että sinä valitsisit iankaikkisen elämän uskon kautta Herraan Jeesukseen.Petri Paavola 20.3.2017

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
kirkkokaupunkijamoskeija
allahrantautuusimolaantautuu
homotjakirkko

 

 

 

eXTReMe Tracker