Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Antisemitismi on väärin siunaa Israelin kansaa

Olen kirjoittanut tämän kirjoituksen erikoisesti juutalaisille (israelilaisille), mutta tämä kirjoitus on tarpeellinen jokaisen luettavaksi. Rakastan Israelin kansaa ja tämän kirjoituksen aihe on todella tärkeä. Antisemitismin juurien takana on aikomus tuhota Israelin kansa sekä pyrkimys estää heitä löytämästä Jumalan armoa ja rakkautta. Tässä maailmassa vallitseva pimeyden ruhtinas nostattaa antisemitismin vainoa juutalaisia vastaan siitä huolimatta mitä he tekevät; tekevät he sitten oikein tai väärin. Pimeyden ruhtinas nostattaa kaikki kansat vihaamaan ja vainoamaan juutalaisia (israelilaisia) aikojen lopussa viimeisinä päivinä.

Antisemitistisen vainon syy ei ole juutalaisissa ja siinä mitä he tekevät, sillä pimeyden ruhtinas (saatana) on antisemitismin takana, joka saa ihmiset vihaamaan juutalaisia ja Israelin kansaa. Antisemitismi on väärin, eikä kukaan saisi kannattaa sitä millään tavoin. Jumalan sanassa (Tanakh) on ratkaisu sille kuinka antisemitismi voidaan pyyhkiä pois ihmisen sydämestä ja millä tavalla ihminen tulee siihen päätökseen, että hän haluaa siunata Israelin kansaa.

Tanakh Jumalan sana kertoo meille mitä Israelin kansalle tulee tapahtumaan aikojen lopussa viimeisinä päivinä. Käytän tässä kirjoituksessa kahta Raamatun käännöstä; 33/38 Raamattua sekä juutalaisten hepreasta englantiin kääntämää käännöstä nimeltään Jewish Publication Society Old Testament 1917.

Päivien lopulla israelilaiset etsivät Herraa

Hosea 3:
4 For the children of Israel shall sit solitary many days without king, and without prince, and without sacrifice, and without pillar, and without ephod or teraphim;
5 afterward shall the children of Israel return, and seek the LORD their God, and David their king; and shall come trembling unto the LORD and to His goodness in the end of days.

Hos 3:
4 Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia.
5 Senjälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa, Jumalaansa, ja Daavidia, kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla.

Israelin kansa joutuu olemaan kauan aikaa ilman uhria ja Herraa. Aikojen lopussa viimeisinä päivinä Israelin kansa kääntyy etsimään Jumalaansa. Israelin kansa tulee löytämään Jumalansa sekä Messiaan. Messiaan kuolema on uhri, joka luetaan heidän hyväksensä kun he uskovat päivien lopulla, että Herra Jeshua on Messias. Tämän jälkeen Israelin kansa löytää Jumalansa ja Hänen hyvyytensä.

Antikristillinen petos

Dan 7:
23 Thus he said: ‘The fourth beast shall be a fourth kingdom upon earth, which shall be diverse from all the kingdoms, and shall devour the whole earth, and shall tread it down, and break it in pieces.
24 And as for the ten horns, out of this kingdom shall ten kings arise; and another shall arise after them; and he shall be diverse from the former, and he shall put down three kings.
25 And he shall speak words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High; and he shall think to change the seasons and the law; and they shall be given into his hand until a time and times and half a time.
26 But the judgment shall sit, and his dominions shall be taken away, to be consumed and to be destroy unto the end.
27 And the kingdom and the dominion, and the greatness of the kingdoms under the whole heaven, shall be given to the people of the saints of the Most High; their kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey them.’

Dan 7:
23 Hän vastasi näin: "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.
24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.
25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.
26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti.
27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset."

Dan 8:25 And through his cunning he shall cause craft to prosper in his hand; and he shall magnify himself in his heart, and in time of security shall he destroy many; he shall also stand up against the prince of princes; but he shall be broken without hand.

Dan 8:25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

Dan 11:21 ¶ And in his place shall stand up a contemptible person, upon whom had not been conferred the majesty of the kingdom; but he shall come in time of security, and shall obtain the kingdom by blandishments.

Dan 11:21 ¶ Ja hänen sijaansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden.

Dan 11:24 In time of security shall he come even upon the fattest places of the province; and he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers’ fathers: he shall scatter among them prey, and spoil, and substance; yea, he shall devise his devices against fortresses, but only until the time.

Dan 11:24 Keskellä rauhaa hän hyökkää maakunnan lihavimpiin seutuihin ja tekee, mitä eivät hänen isänsä eivätkä hänen isiensä isät olleet tehneet: ryöstösaalista ja tavaraa hän jakelee omilleen; ja linnoituksia vastaan hän hankitsee juoniansa, säädettyyn aikaan asti

Dan 11:39 And he shall deal with the strongest fortresses with the help of a foreign god; whom he shall acknowledge, shall increase glory; and he shall cause them to rule over many, and shall divide the land for a price.

Dan 11:39 Ja tätä hän tekee vahvoille linnoituksille-hän vieraine jumalineen. Niille, jotka hän omikseen tuntee, hän osoittaa suurta kunniaa ja panee heidät monien hallitsijaksi ja jakaa heille maata palkaksi.

Joel 3:2 (4-2) I will gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat; and I will enter into judgment with them there for My people and for My heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and divided My land.

Jooel 3:2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani

Kun Israelin kansa etsii Jumalaansa päivien lopulla, niin sen seurauksena he myös rakentavat Jerusalemiin kolmannen temppelin. Herran Jeshuan uhrikuolema Golgatan keskimmäisellä ristillä kumosi vanhan liiton järjestyksen ja aloitti Uuden Liiton järjestyksen. Tämän tähden kolmas temppeli ei ole ratkaisu löytää Jumalaa. Herra Jumala ei mielisty temppelin rakennushankkeeseen, vaan antaa vihollisten hyökätä Israelin maahan, jolloin myös temppeli tuhotaan.

Jumalan sana opettaa, että antikristus tekee rauhan Jerusalemiin päivien lopulla, jonka hän kuitenkin rikkoo. Kun antikristus rikkoo Lähi-idän rauhansopimuksen, niin sen jälkeen alkaa vaino Israelin kansaa kohtaan. Antikristuksen petoksen tähden kaikki kansat nousevat antisemitistiseen vihaan ja vainoon Israelin kansaa vastaan. Antikristuksen tekemä valerauha Israelissa on petos, jonka kautta hän kääntää kaikki kansat vihamaan ja vainoamaan Israelin kansaa. Päivien lopulla Venäjä, Kiina ja muslimimaat muodostavat liittoutuman, jonka avulla he koittavat hallita maailmaa. Lopun aikana viimeisinä päivinä ekumenia kaikkien kirkkojen ja uskontojen välillä suvaitsee toinen toisiansa. Ekumenia ei kuitenkaan suvaitse Raamatun totuutta ja tämän tähden ekumeeniset tahot viimeisinä päivinä vainoavat Herran Jeshuan todellisia opetuslapsia. Aikojen lopussa nousee pedon ja antikristuksen uusi maailmanjärjestys, jonka tarkoitus on tuhota Israelin kansa sekä Herran Jeshuan opetuslapset. Antikristilliset voimat kuitenkin häviävät oman sotansa Jumalaa vastaan.

Antikristilliset voimat ja tahot jakavat Israelin maata palkaksi omillensa viimeisinä päivinä. Jumala on luvannut Israelin maan israelilaisille ja pakanakansojen kapina Jumalaa vastaan johtaa siihen, että viimeisinä päivinä he jakavat palkaksi Israelin maata pakanoille. Herra Jumala sanoo sanassaan tuomitsevansa heidät, koska he ovat jakaneet Hänen maansa väärien omistajien käsiin.

Uusi Liitto on lopullinen ratkaisu

Israelin kansa ja Herran Jeshuan opetuslapset älkää luottako tämän maailman johtajiin ja hallituksiin, vaan luottakaa yksin Israelin Jumalaan Herran Jeshuan kautta, sillä Herra Jumala on kansansa ainoa turva ja suoja aikojen lopussa viimeisinä päivinä. Lopullinen ratkaisu Israelin kansalle on vastaanottaa Jumalan pelastustie uuden Liiton järjestyksen mukaan:

Jer 31:
31 Behold, the days come, saith the LORD, that I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah;
32 not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt; forasmuch as they broke My covenant, although I was a lord over them, saith the LORD.
33 But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the LORD, I will put My law in their inward parts, and in their heart will I write it; and I will be their God, and they shall be My people;

Jer 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Herra Jumala lupasi tehdä Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa Uuden Liiton. Uusi Liitto ei ole samanlainen kuin vanha liitto, jonka Jumala teki Israelin kansan kanssa. Uudessa Liitossa Jumala laittaa lakinsa Israelin kansan sydämeen ja niin Jumala on oleva heidän Jumalansa ja Israelin kansa on oleva Hänen kansansa. Mikä on Uusi Liitto?

Zec 12:
1 ¶ The burden of the word of the LORD concerning Israel. The saying of the LORD, who stretched forth the heavens, and laid the foundation of the earth, and formed the spirit of man within him:
2 Behold, I will make Jerusalem a cup of staggering unto all the peoples round about, and upon Judah also shall it fall to be in the siege against Jerusalem.
3 And it shall come to pass in that day, that I will make Jerusalem a stone of burden for all the peoples; all that burden themselves with it shall be sore wounded; and all the nations of the earth shall be gathered together against it.
4 In that day, saith the LORD, I will smite every horse with bewilderment, and his rider with madness; and I will open Mine eyes upon the house of Judah, and will smite every horse of the peoples with blindness.
5 And the chiefs of Judah shall say in their heart: ‘The inhabitants of Jerusalem are my strength through the LORD of hosts their God.’
6 In that day will I make the chiefs of Judah like a pan of fire among the wood, and like a torch of fire among sheaves; and they shall devour all the peoples round about, on the right hand and on the left; and Jerusalem shall be inhabited again in her own place, even in Jerusalem.
7 The LORD also shall save the tents of Judah first, that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem be not magnified above Judah.
8 In that day shall the LORD defend the inhabitants of Jerusalem; and he that stumbleth among them at that day shall be as David; and the house of David shall be as a godlike being, as the angel of the LORD before them.
9 ¶ And it shall come to pass in that day, that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem.
10 And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and of supplication; and they shall look unto Me because they have thrust him through; and they shall mourn for him, as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him, as one that is in bitterness for his first-born

Sak 12:
1 ¶ Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:
2 Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä.
3 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan.
4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni, ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella.
5 Silloin Juudan sukuruhtinaat sanovat sydämessään: "Minun väkevyyteni ovat Jerusalemin asukkaat Herrassa Sebaotissa, heidän Jumalassansa".
6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Ja Jerusalem saa yhäti asua paikoillansa-Jerusalemissa.
7 Ja Herra on ensiksi vapauttava Juudan majat, ettei Daavidin suvun kunnia ja Jerusalemin asukasten kunnia ylvästelisi Juudaa vastaan.
8 Sinä päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita; ja kompastuvainen heidän seassansa on sinä päivänä oleva niinkuin Daavid, ja Daavidin suku on oleva niinkuin jumal’olento, niinkuin Herran enkeli heidän edessänsä.
9 ¶ Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.
10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

Lopun aikana viimeisinä päivinä Israelin kansa tekee parannuksen ja uskoo Herran Jeshuan olevan Messias. Sakarjan kirjassa on profetia, joka sanoo, että Israelin kansa kääntyy katsomaan Häneen, jonka he ovat lävistäneet. Tämä tarkoittaa sitä että Israelin kansa kääntyy uskomaan Herraan Jeshuaan.

Sakarjan kirja puhuu aikojen lopusta viimeisistä päivistä, jolloin Jerusalemista tulee juovuttava malja sitä ympäröiville muslimimaille ja väkikivi kaikille maan kansoille. Israelin ympärillä olevat muslimimaat toivovat Israelin tuhoa. Antikristilliset tahot saavat aikaan valerauhan Jerusalemissa lopun aikana viimeisinä päivinä. Tähän valerauhaan osallistuvat myös muslimit, mutta sydämessään he haluavat tuhota Israelin. Kun valerauha petoksella rikotaan, niin silloin myös Israelin maan ympärillä olevat muslimimaat ryhtyvät vihamielisiin sotatoimiin Israelia vastaan. Lopun ajan antisemitistinen vaino Israelin kansaa kohtaan johtaa siihen, että kaikki kansakunnat kääntyvät Israelia vastaan.

Koko maailman paine ja painostus kohtaa Israelin kansaa ja tämän seurauksena uuden maailmanjärjestyksen antikristillinen taho jakaa Israelin maata muslimeille (palestiinalaisille). Jopa jotkut israelilaiset tulevat hyväksymään tämän maan jakamisen. Antikristilliset joukot valvovat Jerusalemia jonkun aikaa viimeisinä päivinä. Osa juutalaisista tullaan siirtämään Jerusalemista pois.

Herra Jumala tulee kuitenkin lopulta tuomitsemaan jokaisen, joka on jollakin tavalla osallinen Israelin maan jakamiseen pakanoiden haltuun; Herra tuomitsee maan jakajat sekä ne jotka hyväksyvät maan jakamisen. Sinä joka olet israelilainen älä hyväksy Israelin maan jakamista, sillä Jumala on luvannut sanassaan tuomita jokaisen, joka jakaa Israelin maan tai hyväksyy maan jakamisen:

Joel 3:
1 ¶ (4-1) For, behold, in those days, and in that time, when I shall bring back the captivity of Judah and Jerusalem,
2 (4-2) I will gather all nations, and will bring them down into the valley of Jehoshaphat; and I will enter into judgment with them there for My people and for My heritage Israel, whom they have scattered among the nations, and divided My land.
3 (4-3) And they have cast lots for My people; and have given a boy for an harlot, and sold a girl for wine, and have drunk.

Jooel 3:
1 ¶ Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon,
2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani
3 ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet.

Kaksi osaa ja kolmas osa

Zec 13:
1 ¶ In that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem, for purification and for sprinkling.
2 And it shall come to pass in that day, saith the LORD of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered; and also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land.
3 And it shall come to pass that, when any shall yet prophesy, then his father and his mother that begot him shall say unto him: ‘Thou shalt not live, for thou speakest lies in the name of the LORD’; and his father and his mother that begot him shall thrust him through when he prophesieth.
4 And it shall come to pass in that day, that the prophets shall be brought to shame every one through his vision, when he prophesieth; neither shall they wear a hairy mantle to deceive;
5 but he shall say: ‘I am no prophet, I am a tiller of the ground; for I have been made a bondman from my youth.’
6 And one shall say unto him: ‘What are these wounds between thy hands?’ Then he shall answer: ‘Those with which I was wounded in the house of my friends.’
7 ¶ Awake, O sword, against My shepherd, and against the man that is near unto Me, saith the LORD of hosts; smite the shepherd, and the sheep shall be scattered; and I will turn My hand upon the little ones.
8 And it shall come to pass, that in all the land, saith the LORD, two parts therein shall be cut off and die; but the third shall be left therein.
9 And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried; they shall call on My name, and I will answer them; I will say: ‘It is My people’, and they shall say: ‘The LORD is my God.’

Sak 13:
1 ¶ Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan.
2 Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois.
3 Ja jos joku vielä ennustaa, sanovat hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, hänelle: "Sinä et saa elää, koska olet puhunut valhetta Herran nimeen". Ja hänen isänsä ja äitinsä, hänen vanhempansa, lävistävät hänet hänen ennustamisensa tähden.
4 Sinä päivänä häpeävät profeetat itsekukin näkyään, kun he ennustavat, eivätkä he valhetellakseen pue yllensä karvaista vaippaa.
5 Hän sanoo: "En ole profeetta, vaan peltomies, sillä eräs mies on ostanut minut orjaksi jo nuoruudessani".
6 Ja jos häneltä kysytään: "Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?" vastaa hän: "Ne lyötiin minun ystäväini huoneessa".
7 ¶ Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden.
8 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle.
9 Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani," ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani".
 

Lopun aikana viimeisinä päivinä maan päällä raivoaa ja riehuu antisemitistinen vaino Israelin kansaa kohtaan. Valitettavasti Jumalan sanan profetia kertoo tarkasti, että lopun aikana Israelin kansasta kaksi osaa hävitetään ja surmansa. Tämä kaksi osaa on niitä israelilaisia, jotka eivät halua nöyrtyä uskomaan Jumalaan Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti. Jumalan sanan profetia kertoo myös tarkasti, että lopun aikana viimeisinä päivinä koko Israelin kansan jäännös tulee pelastumaan (kolmas osa) ja uskomaan Herran Jeshuan olevan Messias. Sinä joka olet israelilainen, niin vetoan sinuun, että usko Jumalan sanan ilmoitukseen ja usko Herran Jeshuan olevan Messias, sillä silloin sinä pelastut ja kuulut kolmanteen osaan, joka tulee pelastumaan iankaikkiseen elämään.

Rakastan Israelin kansaa, koska olen Jumalan armosta Herran Jeshuan opetuslapsi ja siunaan Israelia Psalmi 122 tavoin:

Psalm 122:
6 ¶ Pray for the peace of Jerusalem; may they prosper that love thee.
7 Peace be within thy walls, and prosperity within thy palaces.
8 For my brethren and companions’ sakes, I will now say: ‘Peace be within thee.’
9 For the sake of the house of the LORD our God I will seek thy good.

Psa 122:
6 ¶ Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat.
7 Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi.
8 Veljieni ja ystävieni tähden minä sanon: olkoon sinulla rauha.
9 Herran, meidän Jumalamme, huoneen tähden minä tahdon etsiä sinun parastasi.
 

Usko Herraan Jeshuaan poistaa antisemitismin ihmisen sydämestä. Kun Herra Jeshua tulee takaisin, niin silloin Hän poistaa kaiken vääryyden ja laittomuuden. On hyvin tärkeätä ymmärtää, että usko Herraan Jeshuaan pelastaa ihmisen iankaikkiselta kadotukselta sekä johdattaa ihmisen iankaikkiseen elämään rakastavan Jumalan luokse.

Petri Paavola 2015

Tärkeitä linkkejä:

- Jeesus on luvattu Messias
- Messiaan koodi
- Natsien okkultismi

 


 


 

 

 

eXTReMe Tracker