Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


William M. Branham oli väärä profeetta


Lopunaikana nousee paljon vääriä profeettoja ja eksyttäjiä. Toiset heistä on helppo tunnistaa, mutta toisia on vaikeampi tunnistaa. William Marrion Branham oli väärä profeetta, jota oli vaikea tunnistaa vääräksi profeetaksi, jos ei tunne Jumalan sanan opetusta. Jos Jumalan armosta tunnet Jumalaa ja Hänen sanaansa Pyhässä Hengessä, niin silloin voit tunnistaa "taitavankin" eksytyksen. Jumalan tuntemisen päämäärä on oppia tuntemaan Isä Jumala, Herran Jeesuksen kautta sekä Hänen sanansa Pyhässä Hengessä.

Tämän kirjoituksen tarkoitus on tuoda esille kuinka kavalasti eksytys toimii, se näyttäytyy ikään kuin oikean näköisenä, mutta on silti väärää ja eksytys.

Eksytyksen metsästäminen tai eksytyksen tunteminen ei ole Herran Jeesuksen opetuslapsen päämäärä, vaan Jumalan (Isän ja Pojan) tunteminen Pyhässä Hengessä, Hänen sanansa tunteminen, Hänen rakkautensa tunteminen, Hänen armonsa tunteminen, Hänen totuutensa tunteminen, Hänen pyhyytensä tunteminen, se on kaikkein tärkeintä.

Eksytyksen paljastaminen on myös tärkeää, mutta ei kaikkein tärkeintä. Koska lopunaikana nousee koko ajan lisää eksytyksiä ja eksyttäjiä, niin siksi on tärkeätä paljastaa eksytys, eksyttäjät, eksytyksen luonne ja sen kavala opetus. Kehotan sinua juurtumaan Herraan Jeesukseen ja Raamatun sanaan, jonka keskipiste on pelastus ja elämä Pyhässä Hengessä Herrassa Jeesuksessa ja Isän Jumalan tunteminen. Tämä kirjoitus Branhamista on hyvä lukea, että ymmärtää kuinka kavalia eksytykset voivat olla, mutta kaikkein tärkeintä on, että luet Raamattua ja annat Jumalan Pyhän Hengen kautta valaista sinulle Hänen rakkautensa, armonsa ja totuuden Herrassa Jeesuksessa.

Eksytyksen tarkoitus on vääristää Jumalan sanan opetus ja antaa sille valheellinen merkitys, jota opetetaan "totuutena". Branhamin opetus paljastaa meille kuinka lähelle oikeata Branhamin opetus yritti osua, vaikka kyseessä oli eksytys ja väärä opetus. Branhamin opetuksessa oli toki oikeaa myös joukossa, mutta hänen monet väärät opetuksensa vääristivät niin pahoin Jumalan sanan opetuksen, että hän oli väärä profeetta, ei Jumalan lähettämä profeetta. Seuraavaksi aion tuoda esille muutamia Branhamin pahimpia harhaoppeja.

 

Sisältö:
Käärmeensiemenoppi
- Raamattu ja paratiisin tapahtumat
- kaikilla on mahdollisuus pelastua
- Hedelmän syöminen

Branham ja luominen
- Jumala ei ollut alussa Jumala
- Rinnakas äiti Jumala
- Adam henkiolento
- Ihmisen luominen
- Branham ja androgyyni
- Kain syntyi syntiinlankeemuksen jälkeen

Väärä "todiste" haureudelle
Adamin sukupuu
- Kain ei tehnyt parannusta
Tähdistä ennustaminen
- Itämaan tietäjät
Branhamin ennustus ja vuosi 1977
Jeesuksen tulemuksen edelläkävijä
Seitsemän sinettiä
Uskon sana
Iankaikkinen kadotus
Jumalan seurakunta - yksi ruumis
- Negatiivinen asenne uskoviin
- ykseys - kolminaisuus
Branhamin enkeli
Loppusanat

 

 

Käärmeensiemenoppi

Branham uskoi, että paratiisin käärme oli iso komea kaveri, joka oli jonkinlainen välimuoto ihmisen ja simpanssin välillä. Branhamin mukaan käärme oli n. 3 metrin korkuinen, leveäharteinen, joka näytti aivan mieheltä. Branham sanoi käärmeen alkaneen rakastella Eevan kanssa, joka piti käärmettä aviomiehenään. Branhamin mukaan Eeva näki, että se oli miellyttävää ja tuli raskaaksi saatanalle ja synnytti Kainin, saatanan pojan.

Branhamin käärmeensiemenoppi on demoninen harhaoppi. Branhamin opetus paratiisin tapahtumista on valheellinen opetus. Demonihenget ovat eksyttäneet käärmeensiemenopin kautta monia ihmisiä, joista yksi eksytetyistä oli William Branham.

Mikä oli saatanan motiivi valheelliselle käärmeensiemenopille? Vääristää Jumalan sanan opetus sekä saattaa nainen vääristyneeseen asemaan. Uskonnollisissa piireissä naisen asema on hyvin usein vääristetty, naisia alistetaan sekä käytetään hyväksi. Merkillepantavaa on se, että branhamilaisissa piireissä naisen asema on vääristynyt ja alistettu.

Branhamin väärä opetus vääristää myös synnin alkuperän sekä synnin sukulinjan, joka Adamin ja Eevan kautta tullut maailmaan, ei käärmeen ja Eevan seksiaktin kautta. Raamatun todistuksen mukaan Eeva ei harrastanut seksiä paratiisissa käärmeen kanssa eikä sen jälkeenkään.

Synnin väärän sukulinjan opetuksen hyväksymisen kautta miehissä herää väärä asenne ja suhtautuminen naisiin. Tämän opetuksen perusteella nainen oli se, joka antautui syntiin saatanan kanssa ja vieläpä seksisyntiin. On selvää, että jos uskoo tuon valheen, niin sen seurauksena miesten sydämiin syttyy vääristynyt asenne naisia kohtaan. Branhamilaisuudessa tämä asenne on selkeästi näkyvissä.

Pahuutta täynnä oleva saatana on pitänyt huolta koko ihmiskunnan historian ajan, että naisten halveksuminen, alistaminen ja seksuaalinen hyväksikäyttö on jatkunut sukupolvelta toiselle. Miksi saatana vihaa niin paljon naisia, että hän kehitteli harhaopin itsensä ja Eevan välisestä seksisuhteesta?

Ehkäpä hän itse olisi halunnut ihan oikeasti harrastaa seksiä Eevan kanssa, mutta ei voinut, sillä se ei ollut mahdollista hänelle. Edellä oleva oli pelkkää spekulaatiota, ei siis varma tieto ja ehdottomasti totta.

Uskon, että saatanan aikomus käärmeensiemenopin kautta oli luoda miesten ja naisten välille riita ja epäluottamus. Jos mies uskoo Eevan olleen sukupuoliyhteydessä käärmeen kanssa, niin se johtaa naisen halveksumiseen ja alistamiseen. Jos nainen uskoo Eevan olleen sukupuoliyhteydessä käärmeen kanssa, niin se johtaa siihen, että nainen katkeroituu miehelle, ajatellen miksi Adam ei suojellut Eeva, vaan jätti hänet käärmeen kynsiin. Täten vääristynyt jännite miesten ja naisten välille on syntynyt. Pahuutta täynnä olevan saatanan aikomus ja tarkoitus on aina tuhota ihmissuhteita ja tuoda riita ja eripura ihmisten sydämiin toinen toisiansa kohtaan.

Raamattu ja paratiisin tapahtumat

Käärmeensiemenoppi oli ollut olemassa kauan aikaa ennen kuin William Branham eksyi opettamaan sitä. Branhamin käärmeensiemenoppi on valheenhenkien valheen sanomaa.

Branham uskoi Eevan synnin olleen seksi synti käärmeen kanssa. Branhamin opetuksen mukaan käärme petti ja vietteli Eevan seksi syntiin hänen kanssaan, jonka seurauksena Eeva tuli raskaaksi käärmeelle ja synnytti käärmeen pojan Kainin. Branham opetti, että Kainin suvun jälkeläiset eivät voi pelastua.

Branham opetti, että koska Adamin kahdesta aktista syntyi kolme poikaa, niin tiedämme, että yksi heistä ei ollut Adamin poika. Branham sanoi, että itse asiassa asia on siten että Eevalla oli kaksi poikaa kohdussansa (kaksoset), jotka olivat eri yhdynnöistä. Branham opetti, että Eeva kantoi sisällään kaksosia, joista Kainin siittäminen tapahtui ennen Abelin siittämistä. Branham uskoi, että käärme siitti Kainin.

1 Moos 4:
1 ¶ Ja mies yhtyi (jada) vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: "Minä olen saanut pojan Herran avulla".
2 Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies.

33/38 käännöksen yhtyi sana on alkutekstissä hepreaksi jada (tiesi, tuntea). 1 Moos 4:1 Adam tunsi vaimonsa Eevan on kiertoilmaus (eufemismi) seksuaalisesta sukupuoliyhteydestä. Raamatun opetuksen mukaan Adam oli Kainin isä, ei käärme. Raamatun todistus kumoaa käärmeensiemenopin. Raamatun todistuksen valossa Branhamin opettama käärmeensiemenoppi on harhaoppi.

Raamattu käyttää myös muualla tunsi (tiesi) hepreankielen sanan jada kiertoilmaisua tarkoittamaan seksuaalista sukupuoliyhteyttä:

1 Moos 4:17 Ja Kain yhtyi (jada) vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok.

1 Moos 4:25 Ja Aadam yhtyi (jada) taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Seet, sanoen: "Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska Kain hänet surmasi".

Raamatun opetus on hyvin selkeä että kaikissa kolmessa edellä mainitussa Raamatun kohdassa sana jada tarkoittaa seksuaalista sukupuoliaktia, jonka seurauksena nainen tulee raskaaksi ja synnyttää lapsen. Raamattu täten kiistattomasti opettaa, että Adam siitti Kainin, ei käärme. Adam oli Kainin isä, ei käärme.

Vanhan testamentin hepreankielessä on useita kiertoilmaisuja (eufemismi) sukupuoliaktille. Kiertoilmaisun tarkoitus on käyttää korvaava sanontaa, joka ei loukkaa lukijaa (kuulijaa). Esimerkiksi näissä VT:n kohdissa on kiertoilmaus, joka tarkoittaa seksiaktia:

1 Moos 16:2 Ja Saarai sanoi Abramille: "Katso, Herra on sulkenut minut synnyttämästä; yhdy (bow) siis minun orjattareeni, ehkä minä saisin lapsia hänestä". Ja Abram kuuli Saaraita.

Hepreankielen bow sana tarkoittaa tulla mennä, mennä sisään. Tässä jakeessa mene minun orjattareeni on kiertoilmaus, jolla tarkoitetaan seksiaktia. Ehkä minä saisin lapsia sanat todistaa, että kyseessä oli aikomus harjoittaa seksiaktia.

5 Moos 22:14 ja esittää häntä vastaan perättömiä syytöksiä ja saattaa hänet pahaan maineeseen ja sanoo: ‘Minä otin tämän naisen vaimokseni, mutta kun ryhdyin (qarab) häneen, en tavannut hänessä neitsyyden merkkiä’,

Hepreankielen VT:ssa on sana qarab, joka tarkoittaa tulla, lähestyä, astua tulla sisään. Jakeesta käy selkeästi ilmi kiertoilmauksen käyttö, jolla tarkoitetaan seksiaktia.

Jes 8:3 Sitten minä lähestyin (qarab)profeetta-vaimoani, ja hän tuli raskaaksi ja synnytti pojan. Niin Herra sanoi minulle: "Pane hänelle nimeksi Maher-Saalal Haas-Bas.

Tässäkin jakeessa on hepreankielen VT:ssa sana qarab, joka on kiertoilmaus, jolla tarkoitetaan sukupuoliaktia. Raamatun todistus kiertoilmaisun käyttämisestä, jolla korvataan seksiaktia tarkoittava sana toisella sanalla on täysin selvä.

Valheellisen käärmeensiemenopin eräs sovellutus on kaksoisraskaus, jonka mukaan Eeva kantoi kohdussaan kahta lasta, kahdelle eri isälle (käärmeelle ja Adamille). Raamattu kumoaa tämänkin teorian, sillä Raamatun mukaan Adam yhtyi Eevan, jonka seurauksena Kain syntyi, eli Adam oli Kainin isä.

Hitler uskoi saatanallisen käärmeenopin valheversioon, jossa juutalaiset ovat käärmeensiementä. Branham oli samassa sarjassa Hitlerin kanssa, kuitenkin sillä erotuksella, että Branhamin opetuksessa juutalaiset eivät ole käärmeen siementä. Branham uskoi kuitenkin henkivaltojen syöttämän saman valheen mihin Hitler uskoi, heillä oli vain eri versiot tästä valheesta, mutta valheen alkuperä ja lähde oli sama. On täysin kiistatonta, että Branhamin demoninen enkeliopas eksytti Branhamia uskomaan okkultisia valheita ja opetuksia.

Zohar on juutalaisten mystinen kirja, jossa on epäraamatullisia selityksiä. Zohar (käännös Soncino) Bereishis 36b sanoo: Kun he synnyttivät lapsen, ensimmäiseksi syntynyt oli mudan (käärmeen) poika. Sillä kaksi olentoa oli ollut sukupuoliyhteydessä Eevan kanssa ja hän tuli raskaaksi molemmista ja synnytti kaksi lasta. ......

Rabbi David Max Eichhorn sanoo kirjassaan Son of the Serpent, että  Kain oli käärmeen ja Eevan poika yhtymisen kautta. Juutalainen kabbalismi opettaa Kainin olevan käärmeen poika.

Gnostilainen Philipin evankeliumi, eli väärä ja valheellinen evankeliumi sanoo: First, adultery came into being, afterward murder. And he was begotten in adultery, for he was the child of the Serpent. So he became a murderer, just like his father, and he killed his brother. - Huorinteko tapahtui ensimmäiseksi sen jälkeen tapahtui murha. Ja hänet synnytettiin huoruudessa, sillä hän oli käärmeen poika. Ja niin hänestä tuli murhaaja, niin kuin hänen isänsä ja hän tappoi veljensä.

Käärmeensiemenoppi on saatanallinen valhe, joka tulee esille monista valheellisista yhteyksistä kuten kuten esim. juutalaisesta kabbalismista ja gnostilaisesta valhe-evankeliumista. Branham eksyi valheenhengen pettämänä uskomaan käärmeensiemenoppia.

Kaikilla on mahdollisuus pelastua

Branham on sanonut, että Eevan synti oli seksisynti käärmeen kanssa ja Jumalan siemen ovat Branhamin seuraajat, jotka tunnetaan myös nimellä morsian tai uusi synnytys tai laji.

Branham uskoi Kainin jälkeläisten olevan käärmeen siementä, jotka ovat ennaltamäärätty helvettiin. Jumalallinen siemen on Seth ja hänen jälkeläisensä, jotka ovat saaneet ilmoituksen Branhamin palvelustyöhön. Branhamin mukaan kolmas ryhmä edustaa niitä, jotka ovat kirkkokunnissa ja herätysliikkeissä ja joilla on vapaa tahto valita taivas tai helvetti. Jumalallinen siemen on Kristuksen morsian, joka ylöstemmataan ennen ahdistusta.

Raamatun opetuksen mukaan ei ole olemassa käärmeen jälkeläisiä Kainin suvusta. jotka on jo ennalta määrätty kadotukseen. Raamatun opetuksen mukaan kaikilla ihmisillä on mahdollisuus tehdä parannus ja uskoa evankeliumi Herrasta Jeesuksesta tai valita epäuskon kautta iankaikkinen kadotus.

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,
6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

Raamatun todistuksen mukaisesti Jumalan tahto on pelastaa kaikki ihmiset ja Herra Jeesus on kaikkien ihmisten Pelastaja ja välimies, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Häneen. Raamatussa ei siis ole minkäänlaista erottelua, jossa olisi Kainin käärmeen suku, joka ei voisi pelastua.

Hedelmän syöminen

Branham uskoi, että Eevan syöminen oli haureuden syntiä käärmeen kanssa. Branham sanoi että käärme ei ollut tässä vaiheessa käärme. Kirous käärmeelle tuli haureuden jälkeen. Branham sanoi ettei omena (hedelmän syöminen) saanut heitä ymmärtämään että he olivat alasti, vaan seksiakti. Branhamin mukaan käärme oli komea ilmestys ja Branhamin mukaan käärme on puuttuva linkki ihmisen ja apinan välillä. Branhamin mukaan käärme on todellakin se puuttuva linkki simpanssin ja ihmisen välillä, koska alussa käärme ei ollut matelija. Mitä käärme teki? Branhamin mukaan käärme alkoi rakastelemaan Eevan kanssa. Käärme eli Eevan kanssa kuten hänen aviomiehensä. Branhamin mukaan Eeva näki että tämä oli miellyttävää ja niin hän meni Adamin luokse, mutta Eeva oli jo raskaana saatanalle. Eeva synnytti ensimmäisen poikansa, jonka nimi oli Kain, joka oli saatanan poika.

Raamatun opetuksen mukaan kielletyn hedelmän syöminen tarkoittaa syömistä, ei seksiaktia.

1 Moos 2:
16 ¶ Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,
17 mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman".

Herra Jumala sanoi Adamille, että ihminen sai syödä vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta ei hyvän- ja pahantiedon puusta, sillä sen puun hedelmän syömisestä seuraisi kuolemalla kuoleminen.

Raamatun sanan selkeä ilmoitus tarkoittaa todellakin hedelmän syömistä, ei seksiaktia.

1 Moos 3:
1 ¶ Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: ‘Älkää syökö kaikista paratiisin puista’?"
2 Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa,
3 mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: ‘Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi’."
4 Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole;
5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".
6 ¶ Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi.
7 Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.

Branhamin väärä opetus sanoo Eevan syömisen tarkoittavan seksiaktia käärmeen kanssa. Raamattu sanoo myös Adamin syöneen kielletyn puun hedelmää ja hepreankielen alkutekstissä käytetään samaa sanaa akal kun Eeva ja Adam söivät kielletyn puun hedelmästä. Raamatun todistuksen mukaan oli kyse kielletyn hedelmän syömisestä, ei seksiaktista saatanan kanssa.

Kielletyn puun hedelmän syömisessä ei ollut kyse seksiaktista, sillä Jumalan mukaan paratiisissa oli muita puita, joista sai syödä. Paratiisissa ei ollut muita ihmisiä kuin Eeva ja Adam ja Jumalan sanasta käy ilmi, että kyseessä oli nimenomaan puun hedelmän syöminen.

Jos syöminen olisi tarkoittanut seksiä, niin silloin Jumala olisi antanut Eevalle luvan harrastaa seksiä muiden kanssa kuin kielletyn yhteyden kanssa. Ketkä olivat nuo muut? Ne olivat paratiisin puita. Tämäkin kumoaa opetuksen seksistä, sillä oli kyse puun hedelmän syömisestä. Branhamin opetus on aivan järjetön, jossa ei ole yhtään ainoata totuudenjyvästä, ei edes pientä hiukkasta, vaan se on valhe alusta loppuun asti.

Branhamin käärmeensiemenoppi ja käärmeen yhtyminen Eevaan on demoninen harhaoppi. Raamatun sanan selkeä todistus on, että Eeva söi kielletyn puun hedelmästä, eikä yhtynyt käärmeen kanssa.

Branham ja luominen

Jumala ei ollut alussa Jumala

Branham opetti että aluksi kun ei ollut mitään, ei kuuta, tähtiä, atomia ja molekyylejä, niin Hän oli Jumala, mutta Hän ei kuitenkaan tarkasti ottaen ollut Jumala, koska Jumala on palvonnan kohde, eikä ollut ketään palvomassa Häntä. Branham sanoi, että hänen mielipiteensä mukaan Jumalan teki ensimmäiseksi enkelit, jotka palvoivat Jumalaa, joka teki Hänet vasta Jumalaksi. Branhamin opetus Jumalasta oli okkultistista demonihenkien vääristämää sanomaa.

Branhamin opetus Jumalasta on väärä ja vastoin Jumalan sanan opetusta, joka on Iankaikkinen Kaikkivaltias Jumala ja Hän on aina ollut ja on Iankaikkinen Kaikkivaltias Jumala. Jumala on tietenkin myös ollut Iankaikkinen Kaikkivaltias Jumala ennen luomista. Branhamin harhaoppi Jumalasta todistaa sen, että demonihenget opettivat hänelle vääristettyä sanomaa Jumalan sanasta.

1 Moos 21:33 Ja Aabraham istutti tamariskipuun Beersebaan ja huusi siinä avuksi Herran, iankaikkisen Jumalan, nimeä.

Jes 40:28 Etkö tiedä, etkö ole kuullut: Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret? Ei hän väsy eikä näänny, hänen ymmärryksensä on tutkimaton.

Room 16:26 mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi,

Valheenhenget ovat kautta historian vääristäneet Jumalan jumalaksi, jolla ei ole iankaikkista alkuperää. Branham oli väärän hengen johdatuksessa, siksi hänkin vääristi Jumalan iankaikkisuuden.

Rinnakas äiti Jumala

Branham sanoi saarnassaan (Aabrahamin armoliitto - Abraham's grace covenant) vuonna 1961, että Jumala sanoi: "Minä olen Kaikkivaltias (ElShaddai) Jumala, Minä olen rinnakas äiti Jumala. Samassa saarnassa Branham sanoi hepreankielen sanan shad tarkoittavan rintaa, tästä hän veti sen johtopäätöksen, että Jumala on äiti Jumala, jolla on rinnat.

Hepreankielen sana shad tarkoittaa rintaa, naisen rintaa, miehen rintaa ja eläinten rintaa. Raamatussa sana shad tarkoittaa useassa kohdassa naisen rintaa, mutta se esiintyy myös tarkoittamaan miehen rintaa. Itse asiassa Shaddai sana tulee hepreankielen sanasta shadad, jonka kuvaannollinen merkitys on voimakas. Shaddai sana tulee sanasta shadad, ei sanasta shad. Täten äiti Jumala käsite yhdistettynä Raamatun Jumalaan, jolla on naisen rinnat on valheellinen väite.

Raamattu ei opeta, että Jumala on äiti Jumala. Raamattu ei opeta Jumalaa miehenä eikä naisena, vaan Jumalana, Luojana sekä Isänä. Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, johon kuuluu mies ja nainen, mutta Jumala ei ole kumpikaan eikä myöskään yhdistetty mies-nainen tai nainen-mies, vaan Jumala, Henki, joka on paljon korkeampi kuin ihmispersoona. Jumalan kuvaksi luominen tarkoittaa sitä, että ihmisen tulisi ajatuksin, sanoin ja teoin toimia Jumalan tahdon mukaisesti. Jumalan kuvaksi luominen ei tarkoittanut ihmisen luomista näköispatsaaksi ja kopioksi Jumalasta.

Jumalaa ei voi kuvata ihmispersoonan tavoin, sillä Jumala on aina olemassa ollut Henki, joka on luonut ihmisen ja ihmiselämän. Jumala kutsuu itseään Isäksi useasti vanhan testamentin kirjoituksissa, samoin Jeesus kutsui Jumalaa Isäksi. Jumala on siis halunnut kutsua itseään Isäksi ja siksi on synti ja vääryys kutsua Häntä äidiksi.

Jumalalla ei ole mitään hampaankolossa naisia vastaan eikä miehet ole Hänen erikoissuosikkejaan, vaikka Hän itseään kutsuu Isäksi. Raamattu opettaa, että Aabrahamin kupeista, eli hänen siemenestään on tuleva suuri kansa ja siunaus. Aabrahamin kupeiden siemen siirtyi Saaran kohtuun, josta sitten syntyi Iisak, jonka jälkeen monien sukupolvien päästä Aabrahamin jälkeläisistä syntyi suuri siunaus: Herra Jeesus Kristus. Ehkäpä tässä on syy miksi Jumala haluaa itseään kutsuttavan Isäksi, sillä isän kupeista siemen siirtyy äidin kohtuun, eli elämän alku ja syntyminen lähtee miehestä (isästä), josta se siirtyy naisen kohtuun. Kysymys ei siis ole naisten syrjinnästä Jumalan puolelta, vaan Jumalan valinta symbolisoimaan (Isänä) elämän alkuunpanoa ja sen laittajaa, isää ja isän siementä. Jumala (Isä) on itse kaiken elämän alkuunpanija, siksi Hän valitsi sanan Isä osoittamaan Hänen asemaansa elämän alkuunpanijana. Eikä kysymys ole miesten halusta alistaa naisia ja toteuttaa patriakaalista valtaa, vaan Jumalan omasta valinnasta ja tahdosta.

Branham uskoi valhehenkiä ja siksi hän uskoi Jumalan olevan äiti Jumala. Toki on Branham sanonut Jumalan olevan myös Isä, mutta Jumalaa ei voi sanoa äidiksi ja Isäksi yhtä aikaa ilman suurta ristiriitaa, siliä Raamattu sanoo Jumalaa, Isä Jumalaksi. Jos ottaa mukaan valheen ja totuuden ja pitää niitä totuutena, niin kyseessä on eksytys, sillä totuus pitää kiinni yksin totuudesta, eikä totuudessa ole yhtään valhetta. Itse asiassa Branham on uskonut valhehenkiä, jotka ovat kautta historian eksyttäneet ihmiskuntaa äiti jumala sekä jumalatar kulttien kautta. Branhamin opetus äiti Jumalasta on selkeä osoitus siitä, kuinka demonihenget opettivat ja ohjasivat häntä.

Ilmestyskirja puhuu suuresta Babylonista, maan porttojen ja kauhistuksien äidistä, joka tarkoittaa Babyloniassa alkanutta saatanan uskontoa, äiti jumalatar kulttia, joka on kautta historian eksyttänyt ihmisiä valheillaan ja on synnyttänyt uusia uskontoja ja kultteja valheen perustukselle. Branham saarnoissaan kiivaasti sanoo kirkkojen, kirkkokuntien ja herätysliikkeiden olevan porton jäseniä.

Itse asiassa Branham oli demonihenkien pettämä ja palvoi itse babylonialaista äiti jumalaa, koska hän uskoi Jumalan oleva äiti Jumala.

Kirkoissa, kirkkokunnissa ja herätysliikkeissä on myös Herran Jeesuksen opetuslapsia, Jeesuksen verellä pestyjä ja lunastettuja Jumalan lapsia. Tässäkin kohtaa Branham erehtyi, mutta kirjoitan tästä lisää myöhemmin. Lyhyt kommentti tähän on kuitenkin paikallaan: Jumalan tahto on yksi seurakunta, yksi Messiaan ruumis, ei sekasotku ja hajaannus, jossa uskovat ovat erilaisten nimikylttien ja oppien takana. Tästä lisää myöhemmin.

Adam henkiolento

Branham opetti, että Jumala loi ihmisen aluksi henkiolennoksi, hengeksi, henki-ihmiseksi, jumalaksi. Branhamin mukaan nämä henkiolennot olivat joko miehiä tai naisia. Branham opetti, koska henkiolento ei voinut asua paratiisissa, niin Jumala teki maan tomusta ruumiin, jonka sisälle Hän laittoi henkiolennon. Branhamin opetuksen mukaan Jumala myöhemmin loi naisen miehen kylkiluusta, jolloin naisen olemassa oleva henki-nainen asetettiin naiseen. Branham uskoi että koska Jumala oli henki ja ihminen tehtiin Jumalan kuvaksi, niin silloin ihmisen täytyi olla aluksi henkiolento. Branhamin mukaan Adamilla oli Jumalan Henki ja hänestä tuli siksi iankaikkisuus-olento yhdessä Jumalan kanssa. Branham sanoi, että Adam oli jopa jumala, koska hän oli henkiolento, jolla oli Jumalan Henki.

Branhamin opetus on kuin panteismia, joka opettaa Jumalan olevan kaikkialla, koska kaikkeus on yhtä kuin Jumaluus. Itse asiassa Branhamin opetus on demonista harhaoppia, jonka tarkoitus on opettaa ihmisen olevan jumala. Branhamin opin lähde ja alkuperä on sama kuin New Agessa, joka todistaa valhehenkien johdattaneen häntä eksytyksen teillä.

1 Moos 1:
26 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

1 Moos 2:
1 ¶ Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa.
2 Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt.
3 Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt.
4 ¶ Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan kun Herra Jumala teki maan ja taivaan,
5 ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä,
6 vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.
7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

Raamatun opetus ihmisen luomisesta on täysin erilainen kuin Branhamin versio. 1 Moos 1 ja 1 Moos 2 kertovat samasta asiasta, josta 1 Moos 2 kertoo yksityiskohdista tarkemmin, kyseessä ei siis ole kaksi erilaista luomista, kuten jotkut väärin uskovat.

Raamatun opetus ihmisen luomisesta on seuraavanlainen. Aluksi Jumala teki maan tomusta ihmisen kehon, jossa ei olut elämää. Sen jälkeen Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin elämän hengen. Kyseessä oli siis elämän henki, ei Jumalan Henki. Elämän henki teki ihmisestä elävän sielun. Näin tyhjä keho sai elämän sisäänsä ja ihmisestä tuli elävä.

Branham väitti ihmisen olleen olemassa jo henkiolentona ennen ihmisen tyhjän kehon muokkausta maan tomusta, johon Jumala laittoi Jumalan Hengen ja näin ihmisestä tuli jumala. Branhamin opetus on antikristillinen ja väärä, New Age opin mukainen harha.

Jumala puhalsi ihmiseen elämän hengen, jonka seurauksena ihmisestä tuli elävä sielu. Jumala ei laittanut ihmiseen omaa Henkeänsä, vaan elämän hengen, joka mahdollisti elämän ja tulemisen Jumalan universumin olemassaoloon. Adam tuli olemassa olevaksi, sillä hetkellä, kun laittoi hänen tyhjään kehoonsa elämän hengen. Sitä ennen ihmistä ei ollut olemassa.

Jumalan kuvaksi tekeminen ei tarkoittanut sitä, että Jumala teki ihmisestä Hengen, vaan että Jumala teki ihmisestä Jumalan kuvan fyysisellä ruumilla varustettuna, jossa elämän henki teki hänet eläväksi, että hän ajatuksin, sanoin ja teoin toimisi Jumalan tahdon mukaisesti, eli kuten Jumala toimii ja tekee. Jumalan kaltaisuus ei siis ollut näköispatsas Jumalasta (ihmisen keho ei ollut Jumalan kuva), vaan sydämen ja ajatusmaailman tila, jossa ihminen elää Jumalan tahtoa noudattaen.

Jumala on iankaikkinen Henki, Hän ei olisi voinut tehdä itsestään kopiota ihmisen kautta, eli toista iankaikkista Henkeä, niin kuin jotkut valheellisesti väittävät.

Jumala ei luonut ihmistä jumalaksi, vaan ihmiseksi joka sai mahdollisuuden vapaan tahdon kautta päättää elääkö hän Jumalan yhteydessä vai ei.

Väärän karismaattisuuden piireissä opetetaan Adamin olevan jumala. He perustelevat tätä harhaoppia sanomalla, että Jumalan sana sanoo sekä Jeesus sanoi ihmisen olevan jumala. Raamattu ei opeta ihmisen olevan jumala.

Psa 82:6 Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia;

Jewish Puclication Society Old Testament Ps 82: 6 I said: Ye are godlike beings (Elohim), and all of you sons of the Most High.

Joh 10:

30 Minä ja Isä olemme yhtä."

31 Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet.

32 Jeesus vastasi heille: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?"

33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".

34 Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette jumalia’?

35 Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli-ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin-

36 niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ‘Sinä pilkkaat Jumalaa’, sentähden että minä sanoin: ‘Minä olen Jumalan Poika’?

Psalmi 82:6 on hepreankielen sana Elohim, joka tarkoittaa Jumalaa, mutta sanalla on myös muita merkityksiä kuten tuomari ja jumalallinen. Kun hepreankielessä puhutaan Jumalasta ja käytetään Elohim sanaa se tarkoittaa aina Jumalaa. Mutta kun hepreankielisessä Raamatussa puhutaan ihmisestä käyttäen sanaa Elohim tarkoittaa se jumalallista (tai tuomaria) kuten juutalaiset ovat sen kääntäneet Psalmi 86 jakeessa 6 (godlike tarkoittaa jumalallista). Messias, Herra Jeesus ei siis sanonut ihmisiä jumaliksi, vaan jumalallisiksi. Kääntäjät ovat kääntäneet Elohim sanan merkityksen Jumalaksi, koska he eivät tienneet sitä, että sanalla on myös toisenlainen merkitys, joka on jumalallinen silloin kun sitä käytetään ihmisestä ja tästä on todisteena Psalmi 86:6. Raamattu ei siis opeta, että ihmisestä tulee Jumala, sillä sellainen opetus on antikristillistä opetusta.

Branhamin opetus ihmisen jumaluudesta on antikristuksen hengestä syntynyttä opetusta, jonka kautta saatana eksyttää ihmisiä. Lopun aikana New Age ja monet muut opetukset tuovat saman sanoman ihmisen jumaluudesta. Kiistämättä Branham opetti antikristillistä jumala käsitystä.

Ihmisen luominen

Branham opettaa Jumalan luoneen miehen (Adam) jumalaksi, alemmaksi jumalaksi, tehty Jumalan kuvaksi ja Jumalan kaltaiseksi. Branhamin mukaan Adamilla oli kädet kuin Jumalalla, jalat kuin Jumalalla, silmät, korvat ja älykkyys kuin Jumalalla, hänen moraalinen vahvuutensa, koska hän oli Jumalan poika.

Branhamin mukaan Adam oli tehty Jumalan kuvaksi, Jumalan pojaksi, jota ei voitu koetella ja eksyttää. Branham on todennut, että Adamia oli mahdotonta eksyttää, siksi Jumala teki Eevan, joka lankesi. Branham opetti, että nainen ei tullut raittina Jumalan kädestä, kuten tuli raitis Jumalan luomus Adam.

Branham on sanonut, että koska Jumala otti Eevan Adamista, niin hän oli erilainen, hänet kyettiin eksyttämään. Branhamin mukaan naisen heikkous saatanan eksytykseen tekee naisen asemasta erikoisen Jumalan ja Hänen sanansa edessä. Branhamin mukaan nainen on kaikella tavalla vulgääri, likainen ja inhottava sekä myös toisaalta hän on kaikella tavalla puhdas, kaunis ja pyhä sekä Hengen astia ja astia Jumalan siunauksille.

Branhamin opetus Adamin luomisesta on demoninen harhaoppi sekä New Age opetusta, jossa ihmisestä tehdään jumala. On täysin selvää, että Branhamia ohjasi valheelliset demonihenget, jotka eksyttivät häntä uskomaan vääristettyä sanomaa Jumalan sanan opetuksesta. Jumala ei luonut Adamia jumalaksi, vaan ihmiseksi, jonka Jumalan kuvana olisi tullut elää Jumalan tahdon mukaista elämää, ilman syntiä. Jumalan kuvan kaltaisuus ei tarkoittanut  sitä että Adam olisi fyysiseltä olemukseltaan Jumalan näköinen, vaan sitä että Adam olisi ollut ajatusmaailmaan Jumalan tahdon mukainen ja elänyt siten Jumalan tahdon mukaisesti ajatuksissaan ja teoissaan. 

Branham uskoi valheen, että Adam oli tehty siten ettei hän voisi eksyä tai langeta, mutta nainen sen sijaan oli tehty siten, että hän voi eksyä ja langeta. Mielestäni Branhamin opetuksessa Adam oli täydellinen luomus, mutta nainen epätäydellinen. Tästäkin tulee esille vääristynyt asetelma miehen ja naisen välille.

Branham uskoi demonien valheeseen, jonka tarkoituksena oli asettaa mies jumalan asemaan ja nainen lankeavaksi ja eksyväksi, eli huonommaksi kuin mies. Pahuuden vallassa olevan perkeleen aikomus on kautta historian alistaa naisia miesten kautta ja siihen myös perkeleellinen käärmeensiemenoppi tähtää.

Branham sanoi naisen olevan likainen ja inhottava käärmeensiemenopin perusteella. Toisaalta Branham myös sanoi naisen olevan myös kaikella tavalla puhdas, kaunis ja pyhä sekä Hengen astia ja astia Jumalan siunauksille. Kun olen tavannut branhamilaisia, niin heistä hyvin usein näkyy negatiivinen asenne naisia kohtaan, joka johtuu Branhamin opetuksesta, koska hän vääristi naisen aseman perkeleellisen harhaopin kautta. Branhamin opetuksen siemen kylvää naisvihaa ja halveksuntaa, joka on pimeyden hedelmä, ei valkeuden.

Tällainen harhaoppi nostaa miehen naisen yläpuolella, josta käsin mies suhtautuu naiseen negatiivisesti ja halveksuen. Ikävä kyllä tätä näkyy branhamilaisissa piireissä sekä monissa muissa piireissä, jotka ovat monien harhaoppien vallassa. Samoin tämä miesten negatiivinen suhde näkyy monissa uskonnoissa sekä myös joissakin jumalattomissa miehissä. Miesten naisiin kohdistama negatiivinen suhtautuminen on demonihenkien aikaansaannosta. Demonihenget käyttävät myös miesten sydämissä tiettyjä negatiivisia kokemuksia, joiden kautta he lietsovat vääristynyttä suhtautumista naisiin.

Branhamin opetuksessa Eevaa ei tehty Jumalan kuvaksi, vaan ainoastaan Adam, sillä Branhamin mukaan Adam ei voinut langeta, mutta Eeva kykeni lankeamaan. Branhamin opetus on harhaoppia.

Raamatun opetuksen mukaan Jumala loi Adamin ja Eevan ja teki molemmat Jumalan kuvaksi sekä he molemmat lankesivat syntiin paratiisissa.

1 Moos 1:
26 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27 Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

1 Moos 3:
9 ¶ Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?"
10 Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin".
11 ¶ Ja hän sanoi: "Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?"
12 Mies vastasi: "Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin".
13 Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: "Mitäs olet tehnyt?" Vaimo vastasi: "Käärme petti minut, ja minä söin".
14 ¶ Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.
15 Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."
16 ¶ Ja vaimolle hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva".
17 ¶ Ja Aadamille hän sanoi: "Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: ‘Älä syö siitä’, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi;
18 orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä.

Branham ja androgyyni

Gnostilaiset uskoivat Barbelon olevan jumalatar, joka oli androgyyni, koska hän oli yhtä aikaa isä ja äiti (mies ja nainen) Gnostilaisuudessa oli myös Baphomet androgyyni jumala, joka oli yhtä aikaa mies ja nainen, jolla oli naisen rinnat. Babhomet on hyvin tunnettu käsite esimerkiksi vapaamuurariudessa.

Branham uskoi Jumalan olevan Isä ja äiti Jumala, jolla on naisen rinnat. Todisteet ovat kiistattomat siitä että demonihenget ohjasivat Branhamia uskomaan saatanalliseen vääristyneeseen käsitykseen Jumalasta, joka oli androgyyni Branhamin mukaan.

Branham opetti, että mies, jonka Jumala loi omisti maskuliinisen ja feminiinisen puolen, koska Jumala loi Adamin ensin henki-Adamiksi, jossa oli nämä kaksi eri puolta. Branhamin mukaan Adamia ei siis ensin luotu maan tomusta, vaan henkiolennoksi, olemaan henkenä Jumalan kuva. Branhamin mukaan Eeva ei ollut alkuperäinen Jumalan luomus, vaan Eeva oli Jumalan luomuksesta miehestä valmistettu jälkituote. Tämän opetuksen johdosta Branham sanoi naisen olevan heikompi astia.

Branham opetti ihmisen olleen aluksi henkiolentona androgyyni, josta sitten tehtiin mies ja nainen. Branham opetti okkultistista valheellista gnostilaista salaoppia.

Raamatun mukaan Adamia ei luotu ensin henkiolennoksi, vaan ensin tehtiin tyhjä keho, johon Jumala puhalsi elämän hengen ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.

Branhamin opetus Eevasta luomisen jälkituotteena, ei alkuperäisenä Jumalan luomuksena on harhaoppia. Raamatun opetuksen mukaan Jumala loi molemmat miehen ja naisen. Miehen ensin maan tomusta, jonka jälkeen Jumala loi naisen miehen kyljestä. Näin niin mies kuin nainen ovat Jumalan alkuperäisiä luomuksia. Molemmat ovat alkuperäisiä Jumalan luomuksia riippumatta siitä kumman Jumala teki ensin.

Branhamin opetus Eevasta ei alkuperäisenä Jumalan luomuksena, vaan sen jälkituotteena johdatti Branhamin ja hänen seuraajansa naisten aliarvostamiseen. Branhamin jälkituote opetus on saatanallinen eksytys, jonka tarkoitus on vääristää naisen asema.

1 Pie 3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.

Jumala loi naisen erilaiseksi kuin miehen. Nainen luotiin fyysisesti heikommaksi kuin mies sekä herkemmäksi ja tunteellisemmaksi, koska siten hänestä tulisi hyvä äiti lapsilleen ja hyvä vaimo miehelleen. Nainen heikompana astiana ei tarkoita, sitä että nainen on miestä huonompi, vaan sitä että nainen on Jumalan luomana erilainen kuin mies, mutta yhtä tärkeä ja arvokas Jumalalle kuin mies.

Jumalan sana opettaa uskovaa aviomiehestä elämään taidollisesti uskovan vaimonsa kanssa, koska vaimokin on armon elämän perillinen. Jos mies ei elä taidollisesti vaimonsa kanssa, niin silloin miehen rukoukset estyvät Jumalan kasvojen edessä. Toki uskovan miehen tulee elää myös elää taidollisesti jumalattoman vaimon kanssa, jos hän on naimisissa ei uskovan naisen kanssa. 

Kain syntyi syntiinlankeemuksen jälkeen

Branham on sanonut, että koska Adam oli Jumalan poika, niin hänen kauttaan täytyi tulla toinen Jumalan poika. Branham opetti, että kun Kain ilmestyi hän ei voinut olla peräisin Jumalasta, koska hän oli paha, siksi saatanan täytyi olla Kainin alkuunpanija.

1 Moos 3:
22 ¶ Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!"
23 Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu.
24 Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä.

1 Moos 4:
1 ¶ Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: "Minä olen saanut pojan Herran avulla".
2 Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies.

Raamattu opettaa, että Adamin yhtyminen Eevaan, jonka seurauksena Kain syntyi tapahtui syntiinlankeemuksen jälkeen. Synti tuli maailmaan Adamin ja Eevan syntiinlankeemuksen kautta ja siten vaikutti myös Kainissa. Kainin sydämessä oleva pahuuden juuri ei ollut hänessä siksi, että hän olisi ollut saatanan poika, vaan siksi että hän oli syntiinlangenneiden Adamin ja Eevan poika. Kainissa oleva pahuus tuli ihmisen syntiinlankeemuksen kautta.

Adam ei ollut Jumalan poika, sillä Jumala ei synnyttänyt itsestään Adamia, vaan loi hänet maan tomusta, antaen hänelle elämän hengen. Branhamin ymmärsi väärin Adamin aseman luomisessa siksi hän myös vääristi Kainin syntyperän, uskoen demonihenkiä, eikä Jumalaa.

Väärä "todiste" haureudelle

Branham esittää väärän "todisteen" käärmeensiemenopin tueksi vetoamalla sananlaskujen lukuun kolmekymmentä, jonka hän sanoo todistavan Eevan synnistä käärmeen kanssa.

Snl 3:
19 kotkan jäljet taivaalla, käärmeen jäljet kalliolla, laivan jäljet keskellä merta ja miehen jäljet nuoren naisen tykönä.
20 Samoin ovat avionrikkoja-vaimon jäljet: hän syö, pyyhkii suunsa ja sanoo: "En ole pahaa tehnyt".

Snl 3:19,20 opettaa haureuden synnistä, joka pyrkii peittämään synnin jälkensä samoin kuin kotkan jäljet ovat taivaalla näkymättömissä, käärmeen jälkiä ei voida havaita kalliosta, eikä laiva jätä jälkiä mereen.

Tässä kohdassa käärmeen jäljet kalliolla esiintyy havainnoimaan sitä kuinka aviorikkoja vaimo pyrkii peittämään ja salaamaan aviorikoksensa, niin ettei hän jäisi kiinni haureuden synnistään. Tässä kohtaa ei ole mitään viittausta paratiisiin, ei seksisyntiin paratiisin käärmeen ja Eevan kesken. Branhamin opetus on epätoivoinen yritys kynsin ja hampain pitää kiinni opista, jota ei löydy Raamatusta.

Branham yhdistää Snl 3:19,20 Paavalin kirjeeseen 2 Kor 11:1-3, jolla hän koittaa perustella Eevan tehneen seksisynnin käärmeen kanssa:

2 Kor 11:
1 ¶ Jospa kärsisitte minulta hiukan mielettömyyttäkin! Ja kyllähän te minua kärsittekin.
2 Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen.
3 Mutta minä pelkään, että niinkuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan.


Tässäkään kohtaa ei ole mitään viittausta siihen, että käärme ja Eeva olisivat harrastaneet seksiä. 2 Kor 11:3 viittaa paratiisiin tapahtumiin, jossa Eeva lankesi syömään kielletyn puun hedelmää, eikä harrastanut seksiä käärmeen kanssa.

Adamin sukupuu

Branham sanoo ettei Kainia esiinny Luukkaan evankeliumin kolmannen luvun sukupuussa Adamin poikana. Tästä hän vetää sellaisen johtopäätöksen, että Kain oli käärmeen poika, koska hänen nimeään ei esiinny Adamin sukupuussa.

Luuk 3:
34 tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin,
35 tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan,
36 tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin,
37 tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin,
38 tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.

1 Moos 5:
1 ¶ Tämä on Aadamin sukuluettelo. Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi.
2 Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin.
3 Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet.

Luukkaan evankeliumin luvun 3 jakeesta 38 puuttuvat molemmat Adamin pojat Kain ja Abel. En usko, että Branham olisi väittänyt ettei Aabel ole Adamin poika, vaikka hänen nimeään ei esiinnyt Luukkaan evankeliumin sukupuussa. Totta kai Aabel on Adamin poika samoin kuten myös Kain oli hänen poikansa. 1 Moos 5 luvun sukuluettelosta puuttuvat myös Kainin ja Aabelin nimet, vaikka he molemmat olivat Adamin poikia.

Aabelin puuttuminen sukuluettelosta voi johtua siitä ettei hän päässyt jatkamaan sukua, koska Kain tappoi hänet. Kainin nimen puuttuminen sukuluettelosta johtuu varmaan siitä, koska hän tappoi veljensä ja meni pois Herran läsnäolosta. Vaikka Aabelin ja Kainin nimet puuttuvat sukuluettelosta, niin siitä huolimatta he olivat molemmat Adamin poikia, jotka Eeva synnytti. Adamin sukupuussa on suku, josta Messias Jeesus syntyi, siksi siitä puuttuivat suvut, jotka eivät johtaneet Messiaaseen. Täten Branhamin opetus Kainista käärmeen poikana raukeaa tyhjiin tässäkin kohden.

Kain ei tehnyt parannusta

1 Moos 4:
13 ¶ Ja Kain sanoi Herralle: "Syyllisyyteni on suurempi, kuin että sen kantaa voisin.
14 Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta, ja minun täytyy lymytä sinun kasvojesi (panim) edestä ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä; ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut."
15 Mutta Herra sanoi hänelle: "Sentähden, kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää seitsenkertaisesti kostettaman". Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä.
16 ¶ Niin Kain poistui Herran kasvojen (panim) edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään päin Eedenistä.

Raamatusta käy selkeästi ettei Kain tehnyt totista parannusta, eikä siksi saanut armoa Jumalan edessä. Jos Kain olisi tehnyt sydämessään täyden parannuksen, niin hän olisi saanut armon Jumalan edessä, mutta hän ei nöyrtynyt parannukseen, siksi hänet karkotettiin pois.

Hepreankielen VT käyttää sanaa panim, joka tarkoittaa läsnäoloa, kasvoja sekä persoonaa. Raamatun opetuksen mukaan Kain meni pois Herran läsnäolosta, joka todistaa sen ettei hän tehnyt sydämessään parannusta synnistään. Juutalainen VT Jewish Publication Society Bible 1917 (JPS) kääntää hepreasta englantiin panim sanan tarkoittamaan tässä yhteydessä läsnäoloa, jota se tarkoittaa tässä kohdassa.

(JPS) 1 Moos 4:16 And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden.

Tähdistä ennustaminen

Branham sanoi saarnaassaan (Sielut jotka ovat nyt vankilassa - Souls that are prison now) vuonna 1963, että kaikki ihmiset, jotka tuntevat hänet, tietävät Branhamin halunneen aina menevän länteen. Branham jatkoi sanomalla, että koska astronomi kertoi hänelle erään kerran saman asian, että hänen tulisi mennä länteen. Sitten Branham sanoi, tähdet, kun ne kulkevat kiertokulkuaan ja niin edes päin, olen syntynyt tämän merkin alla, enkä ole koskaan ollut menestyksekäs idässä, minun on  mentävä länteen.

Branham tuo esille, että hän aikoo mennä länteen sen perusteella mitä astrologiset merkit kertovat ja kuinka hän oli syntynyt sen tähtikuvion alla ja siksi hänen tulisi mennä länteen. Branham uskoi astrologiaan, eli tähdistä ennustamiseen, josta hän tähtikuvioiden ja taivaankappaleiden perusteella koki, että hänen tuli mennä länteen. Branham oli selvästi okkultikko, sillä Raamattu kieltää tähdistä ennustelemisen.

Joku voi tässä kohtaa sanoa, että Branham oli jutellut astronimi kanssa ja astronomi harjoittaa tähtitiedettä, ei tähdistä ennustamista. Astronomi on tähtitieteilijä, ei ennustaja, mutta Branham esitti asian, että hän itse uskoi tähdistä ennustamiseen ja toimi sen mukaan mitkä olivat taivaan astrologiset merkit. Astronomi saattoi myös oli muutakin kuin pelkkä astronomi, vaikkapa myös tähdistä ennustaja. Se on kuitenkin selvää, että Branham harrasti ja uskoi astrologiaan (tähdistä ennustaminen). Branham oli okkultisti.

Branhamin tähdistä ennustamisen tausta tulee esille hänen saarnassaan, jonka hän puhui vuonna 1954 (Minä ennallistan sinut sanoo Herra - I will restore unto you saith the Lord), jossa Branham sanoi Jumalan kirjoittaneen ensimmäisen Raamatun kun Hän teki tähtiä. Branhamin mukaan on olemassa kolme Raamattua: yksi on taivas ylhäällä, eläinrata; alkaa neitsyestä ja päättyy leijonaan; ensimmäinen ja toinen Jeesuksen tulemus, läpi erilaisten aikojen; Eenok kirjoitti yhden ja laittoi sen pyramidiin; Kolmas on laitettu paperille.

Branhamin mukaan Jumalan Raamattu on taivaalla eläinradan merkeissä. Astorolgit ennustelevat eläinradan merkeistä ja Branhamin lausunnot todistavat häneen olleen okkultisti ja tähdistä ennustamisen harrastaja.

Branhamin opetuksista tulee esille myös pyramidit, jonne Eenok laittoi yhden Raamatun. Edellä oleva väite on valhe. Branham oli samassa sarjassa vapaamuurareiden kanssa ja muiden okkultistien kanssa, joille pyramidit olivat epäjumalanpalveluksen symboleja. Branham oli selvästi okkultisti, jonka pyrkimys oli johdattaa kuulijansa ja seuraajansa okkultismiin, jonka hän koitti pukea "oikeaksi ja aidoksi raamatun totuudeksi".

Vuonna 1960 Branham opetti saarnassaan (Omaksuminen - Adoption) lisää eläinradoista ja pyramideista. Branham kysyi kuinka moni on tutkinut pyramidien historiaa. Sen jälkeen Branham sanoi Jumalan kirjoittaneen kolme Raamattua; yksi heistä oli eläinrata taivaalla, joka oli ensimmäinen Raamattu. Branham jatkoi sanoen: Seuraa eläinrataa; oletko koskaan tutkinut sitä? Branham jatkoi sanoen, että eläinrata kertoo kaikista aikakausista, jopa syövän aikakaudesta. Branham jatkoi edelleen sanoen; Se kertoo alusta, syntymästä -- Jeesuksen syntymästä; mikä on eläinradan ensimmäinen kuvio? Neitsyt; mikä on viimeinen kuvio? Leijona; Ensimmäinen ja toinen Kristuksen tulemus, kaikki on kirjoitettuna sinne.

Branham jatkoi saarnaansa sanoen, että seuraava Raamattu kirjoitettiin kiveen nimeltään pyramidi, Jumala kirjoitti pyramidit; Jos tutkit niitä, katso muinaista historiaa ja sotia, kuinka ne oli rakennettu ennen vedenpaisumuksen aikaista tuhoa.

Branham jatkoi edelleen saarnaansa sanoen: Kolmas kirjoitettiin paperille, Raamattu, suuren, viisaan ja älykkään maailman tulemiseksi; Nyt, Jumala on siirtänyt läpi aikakausien, me olemme leijonan ajassa; Olemme peittämässä pyramidia; Olemme ilmestyskirjan viimeisessä luvussa, Tiede sanoo, että olemme kolme minuuttia keskiyöstä; Oi, ajatelkaa missä me olemme.

Jumala loi taivaan ja tähdet, mutta ei ole asettanut tähtikuvioihin, minkäänlaisia aikakausia ja merkkejä, joista ihmisen tulisi seurata Jumalan ilmoitushistoriaa ja tapahtumia. Raamattu on sitä varten, jonka kautta Jumala puhuu tulevista ajoista ja tapahtumista, ilmoittaen Raamatussa pelastushistorian aikakaudet, jonka mukaan elämme nyt Uuden Liiton aikakautta, Herran Jeesuksen sovitustyön ansiosta. Branham oli selvästi okkultisti, jota valhehenget opastivat ja eksyttivät.

Branhamin väite, että pyramidit ovat Jumalan Raamattu ja Jumalan ilmoitusta on saatanallinen valhe, täysin typerä valhe. Branham oli okkultisti, joka saarnasi samaa pyramidi valhetta, mitä myös muut okkultikot "saarnasivat". On myös täysin selvää, että saarnassaan Sielut jotka ovat nyt vankilassa vuodelta 1963 Branham tarkoitti tähdistä ennustamisen asiaa.

1960 luvulla ei ollut kyseessä ilmestyskirjan viimeisen luvun ajanjakso, emmekä edes vielä nyt 2012 vuonna ole ilmestyskirjan viimeisessä luvussa. Branham oli kiistattomasti väärä profeetta, okkultisti ja eksyttäjä.

Itämaan tietäjät

Monet puolustelevat Branhamin eläinrata tähdistä ennustamisen oppia Raamatun avulla, sanoen että itämaan tietäjät seurasivat tähteä, jonka he olivat nähneet itäisillä mailla ja siten löytäneet Jeesuksen.

Matt 2:9 ¶ Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkalle; ja katso, tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen.

Raamatun sanan mukaan tähti näkyi itäisillä mailla ja kulki heidän edellään ja tuli sen paikan päälle ja pysähtyi siihen missä Jeesus oli. tähdet ja taivaankappaleet ovat miljoonien kilometrien korkeudessa ja on mahdotonta mennä suoraan tähden alle ja löytää juuri se talo tai paikka, jonka päällä tähti sijaitsee.

Raamatun sanan valossa kyseessä oli pikemminkin Jumalan valmistama yliluonnollinen valoilmiö (tähti), joka laskeutui niin alas, että itämaan tietäjät kykenivät tarkasti näkemään missä Jeesus oli. Avaruudessa olevan tähden alle täällä maan päällä ei kukaan ihminen voi tarkasti mennä, se on mahdotonta. Tässä kohden ei siis ollut kyse tähdistä ennustamisesta, vaan Jumalan ihmeestä. Täten Branhamin opetus tähdistä ennustamisesta Raamatullisena ei pidä paikkaansa.

Olipa sitten kyseessä ollut millainen tähti tahansa, niin Raamatun opetuksen mukaan tähdistä ennustaminen on syntiä Jumalan lapsille. Raamattu kieltää tähdistä ennustamisen ja pitää sitä epäjumalanpalveluksena. On siis täysin selvää, että tähdistä ennustaminen ja eläinradan kuvioiden tutkiminen on okkultiikkaa, ei Raamatullista uskoa.

Branhamin ennustus ja vuosi 1977

Vuonna 1948 Branham sanoi saarnassaan (Jumalan enkeli - Angel of God), älkää sanoko Branhamin sanoneen on kymmenen vuotta ylöstempaukseen; Minä en tiedä, kukaan ei tiedä, ei edes Jumalan enkelit taivaassa.

Branham oli aluksi varovainen lopun aikojen aikamääriä koskevissa lausunnoissaan, mutta meni myöhemmin pidemmälle ja alkoi ennustelemaan aikoja.

Vuonna 1960 saarnassaan (Tuomitsemisen kuvaus - Condemnation by representation) Branham sanoi näkevänsä Amerikan kytevän, poltettuna paikkana. Branhamin mukaan tämä on lähellä loppua. Sitten Branham sanoi; minä ennustan, että se tapahtuu; muistakaa Herra ... se oli mitä Herra näytti, mutta ennustan tämän tapahtuvan ennen vuotta 1977; tälle ennustukselle perustan.

Kaksitoista vuotta myöhemmin vuonna 1960 Branham uskalsi ennustaa Amerikan tuhon, joka ei kuitenkaan koskaan toteutunut aikajaksossa, jonka Branham ennusti.

Vuonna 1960 saarnassaan (Efeson seurakunnan aikakausi - Ephesian church age) Branham meni kaikkein pitemmälle ennustamisessaan. Tässä saarnassa Branham opetti erilaisista seurakunnan aikakausista ilmestyskirjan seitsemän seurakunnan perusteella. Branham sanoi vuonna 1906 alkaneen viimeisen Laodekian seurakunnan aikakausi. Branham sanoi ettei tiedä milloin se päättyy, mutta hän ennusti sen päättyvän vuoteen 1977. Branham toisti saarnassaan, ettei hän tiedä, eikä Herra ole sitä kertonut hänelle, vaan hän ennusti sen näyn mukaisesti, joka hänelle oli näytetty muutamia vuosia sitten. Branhamin näyssä näytettiin seitsemään asiaa, joista viisi oli toteutunut. 

Branham sanoi saarnassaan vuonna 1960 (Laodikean seurakunnan aikakausi - Laodecian church age), että Laodekian seurakunnan aikakausi alkoi vuonna 1906, minä ennustan, nyt muistakaa "ennustan", en sano että niin käy, mutta ennustan että se päättyy 1977, seurakunta joutuu täydelliseen luopumukseen karkoitetaa pois Jumalan suusta; ja toinen tuleminen tai Jeesuksen ylöstempaus voi tapahtua milloin hyvänsä, ...... minä voin olla väärässä, minä ennustan.

Branham sanoi saarnassaan vuonna 1961 (Danielin seitsemänkymmentä vuosiviikkoa - Daniel's seventy weeks) että hän ennusti, eikä hän ole koskaan sanonut että Herra sanoi hänelle. Branham sanoi, että hän ennusti kaiken tapahtuvan juuri nyt, vuosien 1933 ja 1977 välillä (vuonna 1933 Branham sai näyn, jonka perusteella hän ennusti tämän asian). Branham myös sanoi ettei kukaan saisi ymmärtää häntä väärin, sillä hän ei sanonut, että Jeesus tulee takaisin 1977. Branham toisti ettei hän ole koskaan sanonut sellaista. Sitten  Branham jatkoi sanomalla, että Jeesus voi tulla vaikka tänään.

Branhamin toiminnassa näkyy selkeästi kuinka hän askel askeleelta meni pidemmälle ennustuksissaan tuoden lopulta esille, että vuonna 1977 päättyy viimeisen seurakunnan aikakausi maan päällä.

Branhamin seuraajat sanovat, ettei Branham profetoinut, vaan arveli itse asioiden päättyvän vuonna 1977. Täten he sanovat, ettei Branham ollut väärä profeetta, koska hän ei profetoinut sitä Herran nimessä, vaan arveli omissa nimissään.

Branham käytti englanninkielisiä sanoja predict ja prediction, jotka tarkoittavat ennustaa ja ennustus. Branham oli okkultisti ja hän seurasi tiettyjä hänelle annettuja merkkejä, joiden perusteella hän ennusti vuodesta 1977. Branhamin käyttämä tekniikka oli okkultistista ennustamista, koska hänen uskonsa jumalaan perustui demonien valhesanomille ja näyille.

Branham oli väärä profeetta ennustaen aikamääriä, lopulta päätyen ennustamaan viimeisen seurakuntajakson päättymistä, jonka hän ennusti väärin. Branham oli siis selkeästi väärä profeetta, joka ennusti tulevia valhevoimaan luottaen.

Raamattu liittää ennustamisen pahojen henkien toimintaan, jota se onkin. Branham vielä korosti ettei Herra ollut sitä hänelle sanonut, vaan hän ennusti sen. Branhamin toiminta ja aikojen ennustaminen todistaa selkeästi sen että Branham toimi valhehenkien johdattamana, joiden tarkoituksena oli eksyttää ihmisiä Branhamin kautta.

Branhamin opetus viimeisen seurakunnan aikakaudesta oli väärä, samoin hänen opetuksena seitsemän seurakunnan historian aikakaudesta ilmestyskirjan perusteella oli väärä. Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa kuvasivat sen ajan seurakuntia, joissa apostoli Johannes eli.

Ilm 1:19 Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva.

Apostoli Johannekselle sanottiin ilmestyskirjan luvussa 1 jakeessa 19, että hänen tuli kirjata ylös tapahtumat, mitkä olivat nyt (Johanneksen ajassa) sekä mitä sen jälkeen on tapahtuva.

Seitsemän seurakunnan tapahtumat olivat tapahtumia, jotka olivat nyt hetkeä, eli aikaa jossa Johannes eli. Seitsemän seurakunnan kuvaaminen päättyi ilmestyskirjan luvussa 3 jakeeseen 22.

Ilm 4:1 ¶ Sen jälkeen minä näin, ja katso: taivaassa oli ovi avoinna, ja ensimmäinen ääni, jonka minä olin kuullut ikäänkuin pasunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse ylös tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva".

Ilmestyskirjassa 4:1 eteenpäin kuvataan aikaa mitä tapahtuu tämän jälkeen, eli tulevaisuutta, aikaa jossa Johannes ei elänyt.

Branham oli väärä profeetta, joka ennusti viimeisen seurakunnan maan päällä päättyvän vuonna 1977.

Jeesuksen tulemuksen edelläkävijä

Branham sanoi saarnassaan vuonna 1962 (Puhuttu sana on alkuperäinen siemen - Spoken word is the original seed): Minun tehtäväni, johonka uskon Jumalan kutsuneen minut ... Minun on sanottava muutamia henkilökohtaisia asioita tänään .... Minun tehtäväni, uskon ... on mikä?; On, olla Sanan tulemuksen edelläkävijänä, tulemuksen sana on Kristus.

Branham piti itseään Malakian kirjan profeetta Eliana, joka asettaa kaikki takaisin ennalleen. Branhamin seuraajat uskovat Branhamin olleen Matt 17:11 Elias, joka asettaa kaikki kohdalleen. Branhamin uskottiin olevan toisen tulemuksen edelläjuoksija, joka ennallistaa kaiken minkä hajaannuksessa oleva organisoitu kirkkokunta- ja herätysliikekristillisyys hyljännyt pois Raamatusta perinteidensä takia. Branhamin uskottiin olevan profeetta, joka johdattaa valitun Jumalan siemenen takaisin totuuden sanaan, josta kirkkokunnat ja herätysliikkeet ovat luopuneet.

Itse asiassa Branhamin uskottiin olevan mies, joka johtaisi Jumalan kansan takaisin alkuperäiseen uskoon ja Raamatulliseen yhden seurakunnan malliin hajaannuksen sijasta.

Branham kuoli eikä johdattanut seuraajiansa Jeesukseen toiseen tulemukseen. Branhamin Raamatun opetuksen palauttaminen takaisin Raamatulliseen uskoon ontui monessa kohden, sillä hän toi esille monessa kohdin demonista ja okkultista opetusta, eli vääristi Jumalan sanan opetuksen todella pahasti. Edellä olevat kaksi tekijää paljastavat ettei Branham ollut Jeesuksen toisen tulemuksen edelläkäivijä, vaan valheellinen väärä profeetta.

Matt 17:
10 Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoen: "Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin?"
11 Jeesus vastasi ja sanoi: "Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen.
12 Mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika saa kärsiä heiltä."
13 Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes Kastajasta.

Hän joka tuli Eliaan hengessä oli Johannes Kastaja, ei Branham. Branham oli väärä profeetta, jota demonihenget eksyttivät, niin että hän luuli olevansa erityinen lopun ajan profeetta, jolle oli uskottu ilmestys ja sanoma. Branhamin ilmestys ja sanoma oli peräisin demoneilta, ei Jumalalta.

Jumalan tahto on koota  Herran Jeesuksen opetuslapset yhdeksi seurakunta ruumiiksi, jotka ovat erilaisten nimikylttien ja opinkappaleiden hajaannuksessa. Kavala eksytys oli se, että Branhamin kautta saatana koitti harhauttaa, että Branhamin kautta tapahtuisi Raamatullinen ennallistaminen yhdeksi seurakunta ruumiiksi, joka alkaisi uskomaan alkuperäistä Raamatun opetusta.

Uskon että saatana halusi turmella Jumalan tahdon ja lopun ajan työn seurakunnan ennallistamiseksi käyttämällä Branhamia välikappaleena, joka sai Raamatullisen ennallistamisen pahaan huutoon ja uskovat tiukemmin pysymään hajaannuksessa. Branhamin pahan "hedelmän" takia moni uskova hylkii Jumalan tahtoa yhdistyä yhdeksi seurakunnaksi, jossa uskotaan alkuperäistä Jumalan sanan opetusta, ei uskonnollisia perinteitä.

Jumala tulee lopunajassa ihan oikeasti ja Raamatullisesti ennallistamaan seurakunnan yhdeksi pois hajaannuksen tilasta sekä saa Jeesusta rakastavat uskovat palaamaan takaisin Raamatulliseen uskoon, jolloin he hylkäävät valheelliset uskonnolliset perinteet. Lopunajan Jumalan ennallistamistyö ei tapahdu yhden ihmisen kautta, vaan kaikkien kautta, jotka kuulevat Jumalan kutsun.

Seitsemän sinettiä

Branham sanoi saarnassaan vuonna 1963 (Kuilussa seisominen - Standing in the gap), että hän näki seitsemän enkeliä pyramidin muotoisina, jotka nostivat hänet ylös. Branham sanoi enkelien vieneen hänet itään avaamaan seitsemän Jumalan sinettiä.

Ilm 5:
1 ¶ Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun.
2 Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?"
3 Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen.
4 Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen.
5 Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä".
6 ¶ Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan.

7 Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä.
8 Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset,
9 ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista
10 ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä".
11 Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat,
12 ja he sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen".
13 Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!"

Raamatun opetuksen mukaan vain Herra Jeesus (teurastettu Karitsa) on arvollinen avaamaan seitsemän sinetin kirjakäärön, sillä Herra Jeesus voitti kuoleman vallat toi lunastuksen ja syntien sovituksen verensä kautta. Kukaan muu ei ole arvollinen niitä avaamaan.

Branhamille ilmestyi demonit, jotka eksyttivät häntä luulemaan, että hän on arvollinen avaamaan seitsemän sinettiä. Demonit olivat pyramidien muotoisia, koska nämä henget olivat valehdelleet Branhamille, että pyramidit olivat Jumalan Raamattu. On kiistaton tosiasia, että Branham oli okkultisti ja demonihenget opettivat ja johdattivat häntä.

Uskon sana

Branham opetti God hiding Himself in simplicity, then revealing Himself in the same (Series 1963), että kun ihminen teki syntiä hän erotti itsensä Jumalasta ja ylitti suuren kuilun ja asetti itsensä kuolemaan. Branham jatkoi sanoen, ettei ihmisellä ollut mitään tietä takaisin ja kun hän tuli takaisin, Jumala hyväksyi sijaisen, joka oli karitsan, lampaan tai vuohen verta, josta Adam puhui - tai Aabel puhui kuilun toiselta puolelta. Branham jatkoi edelleen sanoen, että tältä puolelta hän on Jumalan poika; hän on Jumalan jälkeläinen; hän on maailman perintö; hän voi hallita luontoa; hän voi puhua olemassaoloon; miksi, koska hän on itse luoja, hän on Jumalan jälkeläinen.

Branham opettaa Adamin olleen luoja, joka voi hallita maailmaa ja puhua olemassaoloon. Olemassaoloon puhumisella Branham tarkoittaa menestysteologian uskon oppia, jonka kautta uskova sanoillaan saa kaiken tapahtumaan.

Branhamin menestysteologina mukainen uskon oppi tulee esille monesti hänen opetuksissaan. Branham usein siteerasi Jeesuksen sanoja: "Totisesti minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi". Tämän opetuksen kautta Branham opetti uskoa, joka käskee ja niin tapahtuu. Braham opetti menestysteologian mukaista uskon sanan oppia. Jeesuksen opettama vuori vertaus oli vertaus uskosta, joka voi tehdä mahdottomasta mahdollisen, mutta en usko, että Jumalan tahto on että uskovat uskon kautta siirtäisivät vuoria mereen.

Jumalan tahto on, että Herran Jeesuksen opetuslapset uskovat Jumalaan, Jumalan tahdon mukaisissa asioissa, jotka ovat lihalle mahdottomia, mutta uskon kautta Jeesukseen mahdollisia. tätä vuoren siirtämisen vertaus tarkoitti. Jeesus ei tarkoittanut, että voimme sanoa mitä tahansa ja se tapahtuu.

Room 10:8 Mutta mitä se sanoo? "Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi"; se on se uskon sana, jota me saarnaamme.

Fil 2:13 sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.

Menestysteologinen uskon oppi opettaa, uskovalla on kyky sanoa uskon kautta sanoja ja niin tapahtuu. Menestysteologian keskipiste on siinä mitä uskova sanoo ja siinä kohden opetus menee väärään suuntaan.

Raamatun opetuksen mukaan Raamatullinen uskon sana on sellainen, jonka Jumala vaikuttaa ja tahtoo ihmisen sanovan ja silloin asiat tapahtuvat. Raamatun opetuksen keskipiste on siinä mitä Jumala tahtoo ja haluaa ihmisen puhuvan, uskovan ja tekevän, niin se tapahtuu. Raamatullisen uskon sanan opetuksella on suuri ero menestysteologian oppiin. Menestysteologia keskittyy siihen mitä ihminen uskoo ja sanoo, mutta Raamatun mukainen uskon sana keskittyy siihen mitä Jumala vaikuttaa ja tahtoo uskovan tekevän ja sanovan.

Branhamin uskon sana oppi opettaa ihmisen olevan jumala ja luoja ja siksi tapahtuu mitä hän sanoo ja käskee. Branham uskoo, että ihminen uskon sanojen kautta luo sen näkyväksi mitä ihminen sanoo. Branhamin opetus on harhaoppia, koska ihminen ei ole jumala eikä luoja. Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen opetuslapsi on luotu ihminen, ja Jumala vaikuttaa ihmisen sydämessä Pyhän Hengen ja Jumalan sanan opetuksen kautta sitä mikä on Jumalan tahto ja siksi asiat tapahtuvat ja toteutuvat uskon kautta, koska Jumala on uskon antaja ja vaikuttaja.

Uskon sanoissa ei ole kyse siitä, että ihminen käskee tai sanoo, vaan siitä, että uskon vaikuttaja on Jumala.

Iankaikkinen kadotus

Branham ei uskonut kadotuksen olevan iankaikkinen. Branham muun muassa perusteli opetustaan, sillä että koska kadotuksella on alku, eli se alkaa joskus, niin siksi se voi olla iankaikkinen, koska iankaikkisuudella ei ole alkua ja loppua, niin kadotus ei voi olla iankaikkinen, koska sillä on alku.

Branhamin selitys on väärä ja harhainen, eikä hän ymmärrä ollenkaan Raamatun opettamaa iankaikkisuuden käsitettä ihmisen kohdalla.

Dan 12:
1 ¶ Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.
2 Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen (olam) elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen (olam) kauhistukseen.

Vanha testamentti opetti iankaikkisesta elämästä Jumalaan uskoville ja iankaikkisesta kadotuksesta jumalattomille. Uskovien ja jumalattomien, eli kumpienkin osa on iankaikkisuudessa, uskovilla iankaikkinen elämä ja jumalattomilla iankaikkinen kadotus.

Matt 25:46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Herra Jeesus vahvisti VT:n opetuksen sanoen uskovien menevän iankaikkiseen elämään ja jumalattomien menevän iankaikkiseen kadotukseen. Alkutekstissä on kreikan sana aionios niin iankaikkisen elämän kuin kadotuksen kohdalla. Iankaikkinen tarkoittaa molemmissa kohdissa iankaikkista. Jos aionios ei tarkoittaisi iankaikkista elämää, niin se tarkoittaisi sitä, että uskovillakaan ei olisi iankaikkista elämää, vaan se päättyisi jossakin kohtaa. Raamatun opetus on kuitenkin selvä, että Raamatun Jumalaan uskovilla on iankaikkinen elämä uskon kautta Jeesuksen sekä jumalattomat joutuvat iankaikkiseen kadotukseen epäuskonsa takia.

Saar 3:11 Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua.

Raamatussa ihmisen kohdalla iankaikkisuus alkaa siitä hetkestä kun hän tulee olemassaoloon ja syntyy ihmiseksi. Tässä ajassa ihmisen on tehtävä valinta missä hän viettää iankaikkisuuden, joka on iankaikkinen elämä Jumalan luona tai iankaikkinen kadotus ilman Jumalaa.

Iankaikkisella elämällä on siis alku, kun on kyseessä ihminen, mutta ei loppua. Jos näin ei olisi, niin silloin ihmisellä ei voisi olla iankaikkista elämää Jumalan luona. On siis täysin selvää, että iankaikkisella elämällä on alku ihmisen kohdalla. Kun on kyse Jumalasta, niin Hänellä ei ole alkua ja loppua, koska Hän on Iankaikkinen, Kaikkivaltias Jumala.

Branham opetti, että jumalattomat joutuvat kadotukseen määrätyksi ajaksi, jonka jälkeen he häviävät pois olemassaolosta. Tämäkin opetus on vastoin Jumalan sanaa, sillä kadotus on iankaikkinen, eikä sieltä pääse pois, ei edes tyhjiin katoamisella.

Raamatun evankeliumin sanomaan kuuluu julistaa ihmisen syntisyydestä, epäuskon tähden iankaikkisesta kadotuksesta, Herran Jeesuksen sovitustyöstä, Jeesuksen veri tuo syntien anteeksiantamuksen parannuksen tehneille ja Jeesukseen uskoville, Jeesuksen ylösnousemuksesta, Jumalan armosta ja rakkaudesta sekä iankaikkisesta elämästä uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Kadotus ei ole iankaikkinen harhaoppi on kavala eksytys, koska se johtaa monen ihmisen kohdalla siihen ratkaisuun, että parannusta ei tarvitse tehdä eikä uskoa Jumalaan, koska he uskovat, että elämä päättyy kuolemaan, niin siksi heillä ei ole tarvetta uskoa evankeliumia. Pimeyden päämajassa saatana hykertelee ilosta kun jotkut vievät eteenpäin saatanan "evankeliumia", jossa ei tarvitse tehdä parannusta, vaan saa nukkua ikiuneen, eikä koskaan tarvitse ottaa vastuuta synneistä mitä on tehnyt. Kadotus ei ole iankaikkinen harhaoppi on kehitelty pimeyden päämajassa, josta se on lähetetty maan päälle eksyttämään ihmisiä.

Branham kielsi iankaikkisen kadotuksen, eli hän julisti harhaoppia ja toista evankeliumia. Branham oli valheenhenkien johdatuksessa, siksi hän kielsi iankaikkisen kadotuksen. Kautta aikain demonit ovat eksyttäneet ihmisiä opettamalla ettei kadotus ole iankaikkinen. Branham oli selvästi väärä profeetta ja eksyttäjä.

Jumalan seurakunta - yksi ruumis

Branhamin opetuksesta tulee selkeästi esille kuinka hän opetti, että Rooman katolinen kirkko aloitti väärän organisoidun seurakunta (kirkko) mallin ja kuinka erilaiset kirkot, kirkkokunnat, ja herätysliikkeet eivät ole Jumalan tahto, sillä Jumalan tahto on yksi seurakunta, yksi Jumalan seurakunta, ei monta erilaista seurakuntaa.

Raamatun ehdoton totuus on ettei Jumalalla ole monia erilaisia seurakuntia, erilaisten nimikylttien takana erilaisine opin painotuksineen. Raamatun sanan valossa Rooman katolinen kirkko on seurakunnan valhejäljitelmä, ei Jumalan seurakunta.

Tässä kohdassa monet innostuvat Branhamin opetuksesta, koska se osui tässä kohden oikeaan. Branhamin puheista ja opetuksista käy myös se ilmi, että hän piti itseään ja sitä uskoa mitä hän edusti ainoana Raamatullisena uskona ja seurakuntana.

Tässä kohdin Branham kuitenkin erehtyi, sillä hänen okkultistinen opetuksensa oli eksytystä, eikä hänen okkulttinen uskonsa edustanut aitoa Raamatun seurakuntamallia, vaan kavalaa eksytystä. Jumalan tahto on totisesti ennallistaa seurakuntansa yhdeksi uskomaan siten kuinka Raamattu opettaa. Branhamin kutsu ykseyteen perustui saatanan petokselle, jossa henkivallat eksyttivät Branhamia. Branhamin ykseyden malli ei siis perustunut totuuteen, vaan valheeseen.

Monet sanovat että uskova voi erehtyä ja niin Branhaminkin erehtyi, mutta oli aito uskova. Siinä laajudessa, jossa Branham erehtyi opillisesti ja kuinka demoninen henkiopas johdatti häntä, ei ole kyse vain opillisesta erehdyksestä, vaan siitä että hän oli väärä profeetta, joka julisti valheenhenkien sanomaa.

Branhamin opetuksen selkeät okkultistiset ja demoniset opetukset Jumalan sanasta, joita tässäkin kirjoituksessa on tuotu esille todistavat häneen ollen väärä profeetta, ei Jumalan lähettämä.

On todella kavalaa, että Branham kykeni ihan oikein tuomaan esille, ettei Jumalan tahto ole hajaannuksessa oleva seurakunta erilaisine nimikyltteineen ja oppeineen. On todella kavalaa, että Branham osui oikeaan joissakin kohdissa, sillä näin hän kykeni eksyttämään jopa valitutkin. Branham nähtynä hänen koko opetuksensa kautta tekee hänestä kuitenkin väärän profeetan, jonka tarkoitus oli eksyttää ihmiset palvelemaan sitä samaa demonia, joka toimi Branhamin henkioppaana. Jos olet pitänyt Branhamia Jumalan palvelijana, niin tee siitä parannus, koska hän oli väärä profeetta ja eksyttäjä.

Negatiivinen asenne uskoviin

Branhamin demoninen henkiopas johdatti hänet kokemaan kirkkokunnissa ja herätysliikkeissä olevat uskovat eksyksissä oleviksi. Branhamin mukaan kirkkokunta ja herätysliikekristillisyys on antikristillistä ja tämän seurauksena esimerkiksi Branhamin seuraajat eivät pidä kirkkokunnissa olevia uskovia aitoina uskovina, sillä oikea ja aito uskova on heidän mukaansa vain sellainen, joka seuraa ilmestystä ja oppia, joka annettiin Branhamille. Tästä syystä Branhamin seuraajista huokuu halveksunta muita uskovia kohtaan.

Kirkkokuntakristillisyys ei tietenkään ole Jumalan tahto, mutta uskovan ihmisen tulee nähdä siellä olevat uskovat rakkaiksi sisariksi ja veljiksi Herrassa. Vain sillä tavalla Herra Jeesus voi lopulta ennallistaa seurakuntansa, kun Jumalan rakkaudessa tuomme esille totuuden sanaa ja pidämme Jumalan pelastamia ihmisiä aitoina uskovina, jota he ovatkin.

Ykseys - kolminaisuus

Branham opetti ettei Jumala ole kolminaisuus, vaan yksi Jumala, joka on Isä Jumala, jossa Hän vaihtaa roolia ollen välillä Jeesus ja välillä Pyhä Henki.

Raamatun sanan valossa Branhamin opetus on eksytys ja väärä opetus. Branhamin kautta eksytys toimi kavalasti. Raamatun mukaan Jumala on todellakin yksi, ei kolminaisuus. Raamattu opettaa Jumalan olevan yksi Isässä, Jeesuksessa ja Pyhässä Hengessä, eikä Jeesus ole Isä.

Branham vääristää todella pahoin Jumalan sanan opetuksen sekä osoittaa olevansa demonien "evankeliumin" julistaja, ei Raamatullisen evankeliumin julistaja.

1 Joh 5:
11 Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.
12 Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.

Joh 8:
24 Sentähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne."
25 Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Jeesus sanoi heille: "Juuri se, mitä minä puhunkin teille.
26 Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa; mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla."
27 Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille Isästä.
28 Niin Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni tee mitään, vaan puhun tätä sen mukaan, kuin minun Isäni on minulle opettanut.

Raamattu opettaa selkeästi ettei Jeesus ole Isä. Raamatun opetus on myös selvä siitä, että jolla ei ole Poikaa, eli on vain Isä, niin hänellä ei ole elämää (iankaikkinen). Selvä Raamatun opetus on että Jeesukseen tulee uskoa siksi kuka Hän on. Jeesus ei ole Isä. Pelastava usko ei usko Jeesuksen olevan Isä, koska Hän ei ole Isä.

Branhamin enkeli

Branhamin elämässä vaikutti enkeli, joka ilmestyi hänelle kun hän oli seitsemän vuoden iässä. Silloin enkeli ilmestyi hänelle puskasta pyörretuulena pyörien sanoen; älä koskaan juo, polta tupakkaa tai saastuta itseäsi, sillä sinulla on tehtävä.

Branhamin vanhempien sanotaan olleen okkultisteja. Branham varttui okkultiikan keskellä ja siksi demonihenget jo hyvin varhaisessa vaiheessa Branhamin elämässä ilmestyivät eksyttämään häntä.

Branhamin palvelutehtävän aikana henkiolento oli hänen päällänsä, oikealla puolella. Branham kertoi ihmisille, että kyseessä oli Jumalan enkeli. Jos Branhamin enkeli olisi ollut Jumalan enkeli, niin hän olisi opettanut Branhamille totuuden Jumalan Kaikkivaltiudesta, että Jumala on ollut aina Jumala; hän olisi kertonut ettei Kainin isä ollut käärme, vaan Adam; hän olisi kertonut ettei Jumala ole äiti Jumala, hän olisi kertonut ettei Branham voi avata seitsemää sinettiä; hän olisi kertonut että kadotus on iankaikkinen jne. Koska Branham uskoi todella monessa kohdassa harhaoppeja, niin se todistaa että Branhamin enkeli oli eksyttäväinen demoni, ei Jumalan enkeli.

Loppusanat

Branhamin vääristä opeista voisi kirjoittaa vielä lisää, mutta edellä olevat Branhamin harhaopit riittävät osoittamaan sen että hän oli väärä profeetta. Esillä olleet asiat Branhamista ei perustu huhupuheisiin, vaan Branhamin omiin opetuksiin.

Suomenkielisistä Branhamin saarnoista, jotka on käännetty englannista suomeksi puuttuu monessa kohden lauseita, joissa on Branhamin harhaoppeja. Mielestäni on selvää, että tällaisen piilottelun takana on epärehellisyys, jonka tarkoitus on aluksi koittaa piilottaa harha, mutta kun koukku on nielty kunnolla, niin sen jälkeen kaikki harhat menevät sellaisinaan läpi. Kavala eksytys toimii hyvin usein näin. Aluksi tietyt elementit ovat piilossa ja kun eksytetty on edennyt tiettyyn pisteeseen, niin eksytetty uskoo myös lopulta sen mikä on ollut aluksi piilossa, mutta tuotu esille kun kala on koukussa kiinni.

Branhamin kautta tapahtuneet ihmeet eksyttivät monia luulemaan hänen olevan Jumalan profeetta. Branham ei kyennyt tekemään mitään, ellei hänen henkioppaansa tullut, joka itse asiassa teki kaikki Branhamin kautta tapahtuneet ihmeet. Branham sanoikin hänen enkelinsä tehneen ihmeet, ei Pyhä Henki. Branham luuli tämän enkelin olleen Jeesus. Branhamin henkiopas oli demonihenki, joka eksytti Branhamia ja ihmisiä hänen kauttaan.

Branhamin palvelutehtävässä esiintynyt henkiolento (enkeli) oli demoni, enkeliopas, henkiopas, ei Jumalan henki. Okkultiikassa on samanlainen kaava kuin Branhamin palvelutehtävässä, jossa demoniset henkioppaat tulevat esille ja esiintyvät valon enkeleinä, vaikka ne ovat pahuuden henkivaltoja, joiden tehtävänä on eksyttää ihmisiä.

Jos olet erehtynyt pitämään Branhamia Jumalan miehenä, niin sinun tulisi tehdä siitä parannus, koska kaikkien esillä olleiden todisteiden valossa hän oli väärä profeetta. Branhamin opetuksia seuraamalla tulet osalliseksi okkultisista riivaajahengistä, siksi on tärkeätä sanoutua hänestä irti ja juurruttaa sydän Herraan Jeesukseen Pyhässä Hengessä ja uskoa Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa. 

 

Linkkejä:
Branhamin vääriä opetuksia
Käärmeensiemenoppi

 

Petri Paavola 30.9.2012

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
John Gill's Expositor
Branhamin saarnoja/suomenkielinen
(Suomenkielelle käännetyistä saarnoista on joissakin kohden jätetty kääntämättä kokonaan useita sanoja ja lauseita, siksi käytän pääosin hänen englanninkielisiä saarnojaan lainauksen lähteinä!)
The Serpent's Seed
Abraham's grace covenant
Adoption (series part 4 of 4)
Souls that are in prison now
I will restore unto you, saith the Lord
Standing in the gap
God hiding Himself, then revealing Himself in the same
Obey the Voice of the Angel
The Angel of God
Condemnation by Representation
Conference
The Ephesian Church Age (series)
The Laodicean Church Age (series)
Daniel's Seventy Weeks (series)
The Spoken Word is the original seed
Christ is the mystery of God revealed
wmbranham.net

JDS-oppi
The teachings of William Branham

William Branham's basic beliefs
The Serpent seed teaching "from the Serpent"
williambranhamhomepage.org
Hell everlasting or eternal?
Branham versus the Bible
The Woman her hair and dress code
gnosis.org/Gospel of Philip
williambranham.com/the-original-sin


 


 

 

 

eXTReMe Tracker