Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Eksytys: Uskovasta tulee synnitön ja Jumala

 

Raamattu opettaa väärien profeettojen ja eksytysten pyrkivän tulemaan sisälle seurakuntaan valheen voimalla ihmeiden ja merkkien kautta, jossa julistetaan rakkautta, mutta ei Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Olen saanut sydämelleni tuoda esille eksytyksen, joka opettaa uskovien olevan synnittömiä tässä ajassa (täydellisiä) sekä että uskovasta tulee Jumala Pyhän Hengen voiman kautta. Tässä eksytyksessä on erilaisia versioita ja opetuksia, joista tuon esille muutamia variaatioita. En keskity pelkästään eksytykseen, vaan pyrin tuomaan esille sitä mitä Raamattu opettaa, mikä on Raamatun totuus. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan (Raamattu) avulla rukouksen kera.

 

Sisällys:
New-Age Jumala eksytys
Kenneth Copelandin New-Age oppi
E.W. Kenyonin valheopit
Kenneth Haginin väärä evankeliumi
Joyce Meyerin harhaopit
Menestysteologeja

 

New-Age Jumala eksytys

1 Moos 3:5 vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan".

Paratiisissa saatana eksytti ihmistä sanoen, että ihmisestä tulee Jumala, joka tulee tietämään hyvän ja pahan. "Jumalaksi tulemisen" ehto oli uskoa saatanallinen valhe. Paha saatana pani alulle harhaopin, jonka mukaan ihmisestä tulee Jumala, kun hän uskoo saatanan valheita. Monet ajattelevat 1 Moos 3:5:ssa saatanan sanoneen, että ihminen tulee niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan, jos hän uskoo saatanaan ja syö hyvän- pahantiedon puusta.

Alkutekstin mukaan kyse oli siitä, että on kuin Jumala, tulee Jumalaksi ja sitä kautta tietää ja tiedostaa hyvän ja pahan. Tämä oli paratiisissa saatanan eksytys, tehdä ihmisestä jumala. Tätä samaa eksytystä saatana on käyttänyt mm. itämaisten henkisen kasvun tien oppien kautta, saatanallisen kundalinivoiman kautta, New_Age oppien kautta jne.

1 Moos 3:5:n tekstissä on hepreankielen sana vihjitem, joka tulee sanasta hajah, jonka merkityksiä ovat olla, tulla, olla olemassa, tulla joksikin.

Gen 3:5 for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as (vihjitem) God, knowing good and evil.' (Jewish Society Publication Bible 1917 - JPS)

Juutalaisten kääntämästä Raamatusta tulee selkeästi esille se kuinka saatana sanoi että tulette olemaan kuin Jumala, tietäen hyvän ja pahan. Raamatun todistuksen mukaan hepreankielen vihjitem sanan käyttö muualla tuo selkeästi, että vihjitem sana yhdistettynä sitä seuraavaan sanaan tarkoittaa, että joku on jotakin.

Lev 11:45 For I am the LORD that brought you up out of the land of Egypt, to be your God; ye shall therefore be (vihjitem)  holy, for I am holy. (Jewish Society Publication Bible 1917 - JPS)

3 Moos 11:45 opettaa, että koska Jumala on Israelin kansan Jumala, niin siksi he ovat pyhiä. Jae ei sano, että he ovat niin kuin pyhiä, vaan että he tulevat olemaan pyhiä ja ovat pyhiä.

Num 15:40 that ye may remember and do all My commandments, and be (vihjitem) holy unto your God. (Jewish Society Publication Bible 1917 - JPS)

4 Moos 15:40 opettaa Israelin kansaa pitämään kaikki Herran käskyt ja he ovat sitä kautta pyhiä. Jae ei opeta että he ovat niin kuin pyhiä, vaan että he ovat pyhiä.

Eze 36:28 And ye shall dwell in the land that I gave to your fathers; and ye shall be (vihjitem) My people, and I will be your God. (Jewish Society Publication Bible 1917 - JPS)

Hes 36:28 opettaa, että israelilaiset ovat Jumalan kansa. Jae ei opeta, että he ovat niin kuin Jumalan kansa, vaan että he ovat Jumalan kansa. Raamatun opetus VT:ssa on että Israel on Pyhä, Israel on Jumalan kansa. Kyse ei siis ole olla niin kuin jokin, vaan että on se jokin.

Hepreankielen todistuksen mukaan 1 Moos 3:5:ssa saatana valehteli ihmisen tulevan Jumalaksi ja olemaan kuten Jumala, joka tietää hyvän ja pahan.

Eksytys ja saatanallinen valhe

Paha saatana asetti eksytyksen kavalaksi, sillä hän sanoi että Jumala tietää että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette olemaan kuin Jumala, tietäen hyvän ja pahan. Jumala oli kieltänyt syömästä hyvän- ja pahantiedon puusta. Paha saatana sanoi ette te suinkaan kuole, vaan Jumalakin tietää, että tulette tietämään hyvän ja pahan, jos uskotte minua (saatanaa) ja syötte tästä puusta.

Paha saatana eksytti ihmisen luulemaan, että Jumala oli hyväksynyt saatanan ohjeet ihmiselle. Paha saatana herätti myös ihmisen kiinnostuksen ja halun tietää enemmän kuin hän tietää ja enemmän kuin hänen tulisi tietää. Tiedonhalu johdatti ihmisen epäuskoon sekä toimimaan vastoin Jumalan tahtoa ja näin ihminen lankesi syntiin paratiisissa. Kun ihminen kuunteli saatanan valhetta, niin kielletty puu ja sen hedelmä, joka oli kirouksen ja kuoleman puu vääristyi ihmisen mielessä siten, että hän näki sen hyvänä, ihanana ja suloisena antamaan ymmärrystä ja viisautta, jonka kautta ihmisestä tulisi Jumala, joka tietää kaiken, niin hyvän kuin pahan.

Ihminen uskoi saatanan eksytyksen ja tuli petetyksi saatanan valheen kautta, eikä hän tullut tietämään kaikkea hyvää ja pahaa, eikä ihmisestä tullut Jumalaa,  vaan synnin orja petoksen ja eksytyksen kautta. Paha saatana käyttää tätä samaa taktiikkaa yhä edelleen, sillä hän valehtelee ihmisille ja sekä jopa uskoville että heistä voi tulla Jumalia. Valheen kaava on yhä edelleen sama, jos uskot että sinusta voi Jumala, niin silloin tulet tietämään enemmän ja pystyt tietämään enemmän. Kun ja jos uskova ihminen uskoo tämän valheen, niin silloin hän ei tyydy siihen mitä hän on Herrassa Jeesuksessa opetuslapsena, vaan hän haluaa olla enemmän, täysin synnitön ja Jumalan vertainen ja kuin Jumala. Ylpeä ihminen on vaarassa langeta tähän harhaoppiin, samoin ihminen, jonka itsetunto on heikko voi hakea itsetunnolleen pönkitystä tämän harhaopin kautta. Tämän harhaopin taustalla on paljon muutakin kuin ihmisen Jumalaksi tuleminen. Itse asiassa tämä harhaoppi on New-Age eksytystä, eikä sillä ole mitään tekemistä Raamatullisen uskon kanssa. Seuraavaksi käyn läpi tämän harhaopin vaiheita ja opetuksia sekä tuon esille mikä on Raamatun sanan totuuden opetus.

Ihminen ei ole Jumala

Menestysteologien lisäksi on myös muita ihmisiä, jotka väittävät Raamatun opettavan, että ihminen on Jumala. Nämä väitteet perustellaan usein Joh 10:33-36 kautta, jonka mukaan useat Raamatunkäännökset sanovat Jeesuksen sanoneen ihmisiä jumaliksi.

Joh 10:
33 Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi".
34 Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette jumalia’?
35 Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli-ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin-
36 niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ‘Sinä pilkkaat Jumalaa’, sentähden että minä sanoin: ‘Minä olen Jumalan Poika’?

Herra Jeesus siteeraa psalmia 82 sen kuudetta jaetta, jonka alkuperäinen teksti on kirjoitettu hepreaksi. Hepreankielen kautta saamme ymmärryksen siitä mitä Jeesus tarkoitti Joh 10:33-36:ssa. Psalmi 82:6:ssa on sana Elohim, jonka arvostettu juutalaisten hepreankielestä englantiin kääntämä Raamatunkäännös (JPS) kääntää sanalla godlike beings (jumalallinen), eikä sanalla Jumala (God):

Psa 82:6 I said: Ye are godlike beings (Elohim), and all of you sons of the Most High. (Jewish Puclication Society Bible 1917 - JPS)

Hepreakielen sana Elohim tarkoittaa Jumalaa, tuomaria ja jumalallista. Juutalaiset ymmärtävät Elohim sanan käytön, sillä kun Elohim sanaa käytetään Jumalasta, niin se tarkoittaa Jumalaa, mutta kun Elohim sanalla tarkoitetaan ihmistä, niin se tarkoittaa joko tuomaria tai jumalallista (jumalinen), ei Jumalaa, koska ihminen ei ole Jumala, vaan ihminen, joka voi toimia tuomarina tai elää jumalallisesti, eli Jumalan tahdon mukaan. Ihminen on kutsuttu olemaan jumalallinen uskon kautta Raamatun Jumalaan, jonka seurauksena jumalisuus kasvattaa ihmistä kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta, mutta ei tee hänestä Jumalaa.

Juutalaiset ymmärtävät sen ettei Jumalan luoma ihminen ole Jumala, eikä hänestä tule koskaan Jumalaa. Siksi esimerkiksi 2 Moos 7:1 Elohim sana on käännetty JPS Raamatussa sanoilla God's stead, joka tarkoittaa olla Jumalan sijaan, eikä Jumala.

Ex 7:1 And the LORD said unto Moses: 'See, I have set thee in God's stead (Elohim) to Pharaoh; and Aaron thy brother shall be thy prophet. (Jewish Puclication Society Bible 1917 - JPS)

Joh 10:33-36 jakeiden sanoma avautuu meille oikein hepreankielen Elohim sanan kautta, kun se yhdistetään ihmiseen. Joh 10:33-36:ssa Herraa Jeesusta syytettiin Jumalanpilkasta, sillä juutalaiset sanoivat Jeesukselle, että Hän joka on ihminen tekee itsensä Jumalaksi. Herra Jeesus vastasi ja sanoi "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette jumalisia’? Jos Hän sanoo jumalaisiksi niitä joille Jumalan sanan tuli, niin Raamattu ei voi raueta tyhjiin.

Jos kerran ihminen voi olla jumalinen, niin kuinka sitten juutalaiset voivat sanoa Jeesuksen pilkkaavan Jumalaa, sentähden koska Hän sanoi olevansa Jumalan Poika. Jeesuksen teot todistivat, että Hän oli Isästä ja Jumalan Poika. Joh 10:33-36 ei opeta ihmisen olevan Jumala. Raamattu ei opeta New-Age harhaoppeja, sillä Raamatun sanan todistuksen ihminen ei ole Jumala, vaan luotu ihminen.

Kenneth Copelandin New-Age oppi

Kenneth Copelandin vaikutus on ollut merkittävä menestysteologiassa. Copeland opetti uskovan olevan jumala. Tästä opista seurauksena on seuraavat ajatukset; uskova on kuin jumala, eikä voi tehdä syntiä ja näin ollen uskovan on oltava synnitön. Itse asiassa Copeland opetti New-Age oppia kristillisen sanaston kautta. Uskovien keskuudessa esiintyvä synnittömyysoppi on myös osa New-Age eksytystä, sillä uskova ei ole jumala, eikä synnitön, vaan Jumalan armosta armahdettu ja pelastettu ihminen, Jumalan lapsi. Tutkimalla Copelandin opetuksia sekä oppia uskovan jumaluudesta voimme nähdä kuinka se johdonmukaisesti päätyi oppiin uskovan ihmisen synnittömyydestä (täydellisestä synnittömyydestä - sinless perfection).

Kenneth Copeland: Am I a god? Man was created in the god class, was not created in the animal class, it was the god class. He has a uniqueness about him that even angels do not have...Now Peter said by exceeding great and precious promises, you become partakers of the divine nature. Alright, are we gods? We are a class of gods." (Praise the Lord, TBN, 2/5/1986)

Kenneth Copeland opettaa ihmisen olevan samanlainen kuin jumala, ei samanlainen eläinten kanssa, vaan samanlainen kuin jumala. Copelandin mukaan ihmisen ainutlaatuisuus on enkeleitä suurempaa. Copeland sanoi, että Jumalan suurenmoisten lupausten mukaan uskovasta tulee osallinen jumalalliseen luontoon. Copeland kyselee, olemmeko jumalia? Hän vastaa sanoen, että uskovat ovat samanlaisia kuin jumala.

Ilm 21:3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;

Uskon kautta Herraan Jeesukseen ihmisestä ei tule jumalaa, vaan hän Jumalan armosta pelastettu ihminen, joka saa vaeltaa maan päällä Pyhän Hengen voiman avulla Raamatun sanan opetuksen mukaisesti. Ilmestyskirjasta tulee esille se kuinka Jumalaan uskovat ovat ihmisiä Uudessa Jerusalemissa, joka on lopullinen paikka, jossa Jumalaan uskovat ihmiset saavat asua ja elää iankaikkisesti. Jumala ei tee ihmisestä jumalaa. Copelandin opetus New-Age harhaoppia.

Kenneth Copleand: He is a spirit, and Jesus said the time will come and now is that they that worship Him, worship Him in spirit and in truth and He imparted in you when you were born again, Peter said it just as plain, he said we are partakers of the divine nature. That nature is life eternal in absolute perfection. And that was imparted, injected into your spirit man, and you have that imparted into you by God just as same as you imparted into your child that nature of humanity. That child wasn't born a whale, born a human. Isn't that true? Well now, you don't have a human do ya? No, you are one. You don't have a god in you, you are one." (Force of Love, Tape #02-0028)

Kenneth Copeland opettaa että iankaikkisen elämän luonne on absoluuttinen täydellisyys. Copelandin mukaan uskovalla ei ole jumalaa sisällään, vaan hän on jumala. Tämän harhaopin seurauksena syntyy valheellinen opetus uskovan ihmisen synnittömyydestä.

“When Jesus cried “It is finished!” He was not speaking of the plan of redemption. There were still three days and nights to go through before He went to the throne. He was referring to the Abrahamic Covenant. Jesus’ death on the cross was only the beginning of the complete work of redemption” (Kenneth Copeland, “Jesus – Our Lord of Glory”, ( Believer’s Voice of Victory, April, 1982, p. 3).

Copleand opetti ettei Jeesuksen huuto ristillä se on täytetty tarkoittanut sovitustyötä, sillä Jeesuksen kuolema ristillä oli vain alku täydelliselle sovitukselle. Copeland julistaa harhaoppia ja toista evankeliumia, sillä Herra Jeesus sovitti synnit Golgatan ristillä:

Matt 26:28 sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.

… Jesus died two deaths. He died physically and He died spiritually. When Jesus was made to be sin, He was separated from God… When His blood poured out, it did not atone. It did away with the handwriting of the ordinances that were against us… Jesus spent three horrible days and nights in the bowels of this earth getting back for you and me our rights with God…” (doctrinal statement dated March 12, 1979)

Copeland opettaa ettei Jeesuksen veri tuonut sovitusta, vaan poisti kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan. Raamatun selkeä todistus on että Herran Jeesuksen veri tuo sovituksen niille jotka tekeävt parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen. Copelandin opetus on toista evankeliumia, harhaoppia sekä kavala eksytys.

Kol 2:

13 ¶ Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset,

14 ja pyyhki pois sen kirjoituksen (kheirografon) säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin.

Alkutekstissä kirjoituksen sana on kreikaksi kheirografon, joka tarkoittaa velkakirjaa, jonka velallinen on kirjoittanut omakätisesti. Herra Jeesus naulittiin ristille ihmisten syntien tähden. Kirjoitus joka oli meitä vastaan ja jonka Herra Jeesus pyyhki pois ja naulitsi ristille oli synnin velkakirja, ei Jumalan laki, niin kuin jotkut virheellisesti opettavat.

Kol 2:13-14 tuo selkeästi esille Herran Jeesuksen antavan anteeksi synnin rikokset Häneen uskoville. Herran Jeesuksen lunastusuhrin kautta Herran Jeesuksen opetuslapsen synnin velkakirja on naulittu ristille ja poistettu, koska ihminen saa syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen, Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Copelandin opetus fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta on harhaoppia, sillä Herra Jeesus kuoli ruumiillisesti (ja nousi ylös kuolleista), mutta Hän ei kuollut hengellisesti.

Copeland opettaa että Jeesus tehtiin synniksi. Jeesus tehtiin synniksi meidän edestämme tarkoittaa, että Hän kärsi ja kuoli meidän syntimme tähden. Herrassa Jeesuksessa ei ole syntiä! .Synnin palkka on kuolema, mutta Jeesus tuli ja kuoli sinun puolestasi, jotta sinä saisit iankaikkisen elämän.

Copeland opettaa, että Isä erotti Jeesuksen pois itsestään (hylkäsi), kun Jeesus tehtiin synniksi meidän edestämme.

Jeesus huusi: Eeli Eeli lama sabaktani; Jumalani Jumalani, miksi minut hylkäsit. Tämä huuto ei tarkoittanut, että Isä olisi hyljännyt Poikansa, koska Luukkaan evankeliumin mukaan Jeesus huusi suurella äänellä juuri ennen kuolemaansa: ”Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan Jeesus antoi henkensä.

Psalmi 22 luvussa on hepreaksi sana azav, joka tarkoittaa jättää, lähteä, jättää yksin, auttaa, tukea, vahvistaa. Raamattu opettaa että Jeesus koki yksin itsessään synnin rangaistuksen ilman Isän vahvistavaa vaikutusta. Jeesushan tuli sitä varten, että Hän tulisi uhrikaritsaksi koko maailman synnin tähden. Isä Jumala ei hylännyt Jeesusta ristillä Jeesuksen roikkuessa ristillä meidän syntiemme tähden. Isä Jumala ei hylännyt Poikaansa ristillä, sillä Jeesus teki kaikessa täydellisesti Isänsä tahdon, siksi Isä ei Häntä hylännyt, sillä ei täydellisesti kuuliaista Poikaa hylätä, mutta Hänet voidaan jättää yksin suorittamaan se tehtävä, miksi Hän oli tullut maailmaan, eli kuolemaan syntiemme tähden. Hylkäämisen käsite viittaa Jumalan tuomioon, mutta Isä ei tuominnut Poikaansa, vaan rakasti ja rakastaa Häntä iankaikkisella rakkaudellaan.

Ps 22:1 Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Aamuruskon peura"; Daavidin virsi. (22:2) Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja?

Herra Jeesus siteerasi Psalmi 22:1 kohtaa. Kun tutkimme Psalmi 22:1 arameankielen valossa saamme varmuuden siitä, että kyse ei ollut Jeesuksen hylkäämisestä, vaan siitä, että Jeesus kärsi ristillä meidän syntiemme tähden yksin ilman Isän vahvistavaa vaikutusta.

Sabaktani sana tulee arameankielen sanasta shebak, joka tarkoittaa jättää, jättää yksin. On täysiin selvä, ettei Isä hylännyt Jeesusta ristillä. Lamsan käännös arameankielestä englantiin vahvistaa tämän tosiasian:

Matt 27:46 And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice and said, Eli, Eli, lmana shabachthani! which means, My God, my God, for this I was kept! (Lamsa English Peshitta Translation NT)

Mark 15:34 And at the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying Eli, Eli, lemana, shabakthani! which means, My God, my God, few this I was spared! (Lamsa English Peshitta Translation NT)

Arameankieli vahvistaa, että Isä ei hylännyt Poikaansa ristillä, sillä sitä vartenhan Jeesus tuli, että Hän kuolisi ristillä meidän syntiemme tähden.

“He [Jesus] allowed the devil to drag Him into the depths of hell….He allowed Himself to come under Satan’s control…every demon in hell came down on Him to annihilate Him….They tortured Him beyond anything anybody had ever conceived. For three days He suffered everything there is to suffer.” (Kenneth Copeland, “The Price of It All,” 3.)

“For three days He suffered everything there is to suffer. Some people don’t want to believe that. They want to believe that after His death, Jesus just stayed in that upper region of Sheol that the Bible calls paradise, but they’re mistaken! If He had simply stayed there, there would have been no price paid for sin.” (Believer’s Voice of Victory, Vol. 19, No. 9, Sept. 1991)

Copeland opettaa saatanan raahanneen Jeesuksen helvetin syvyyteen, jossa Jeesus joutui saatanan vallan alle kolmeksi päiväksi. Copelandin mukaan synnit sovitettiin vasta helvetissä, ei Golgatalla. Copelandin opetus on toista evankeliumia, kadotuksen evankeliumia, evankeliumia joka ei johda pelastukseen, vaan kadotukseen.

E.W. Kenyonin valheopit

Essek William Kenyonin sanotaan olevan uskon sana liikkeen (Word of Faith - WOF) perustaja. Kenyon omaksui New-Age liikkeen opetuksia, kristillistä tiedettä sekä gnostilaisia opetuksia. Kenyon opetti uskovien ihmisten olevan pieniä jumalia, jotka ovat samaa luokkaa Jumalan kanssa. Kenyonin mukaan koska ihminen on pieni jumala, niin siksi hän voi käyttää samaa uskon voimaa kuin mitä Jumalassa on. [E.W. Kenyon, What Happened from the Cross to the Throne? (Kenyon, 1945, 5th ed.) pp. 62, 173-76.]

Kenyon uskoi myös ettei Jeesuksen veri sovittanut syntejä, eikä Jeesuksen risti pelasta:

"Since sin and sickness are purely spiritual, mere physical death could never atone, nor could it deal with the source of sin and sickness: Satan." [E.W. Kenyon, Jesus the Healer, p. 17.]

E“We have sung `Nearer the cross' and we have prayed that we might be `Nearer the cross' but the cross has no salvation in it. It is a place of failure and defeat.” (Advanced Bible Course, p.279)

E.W. Kenyon toi New-Age opetuksen sekä riivaajahenget seurakuntien keskuuteen ja kaikki ne seurakunnat ja uskovat, jotka ottivat vastaan Kenyonin "voitelun" ja opetuksen ottivat vastaan riivaajahenkien valhevoiman ja valheopit. Kenyonin kautta tuli JDS-opin eksytys sekä monet muut eksyttäväiset opit. Monet eksyttäjät ovat jatkaneet Kenyonin harhaoppien levittämistä uskon sanan liikkeen kautta. He eivät ole ainoastaan eksyttäneet valheopeilla, vaan heidän mukanaan tuli myös riivaajahenget seurakuntiin tehden monia tunnustekoja ja ihmeitä valhevoiman kautta.

Kenyon opetti JDS-opin harhaopetusta ettei Jeesuksen veri ja kuolema Golgatan keskimmäisellä ristillä sovita syntejä eikä tuo pelastusta; että Jeesukseen meni ristillä saatanan luonto: Jeesus sovitti synnit helvetissä, ei ristillä:


E. W. Kenyonin opettaa Jesus died spiritually- oppia kirjassaan The Father and his family, alla on kursivoituna tämä harhaoppi:

Jeesus riippui ristillä kolme tuntia ennen kuin Hänestä tuli syntiemme kantaja. Hänestä tuli syntien kantaja sillä hetkellä kun Jumala otti meidän syntimme ja laski ne Hänen henkensä päälle. Silloin Hänen henkensä koki muutoksen ja Hän siirtyi hengellisen kuoleman ja saatanan valtaan. Oli välttämätöntä, että Hänet samastettiin sen yhteyden kanssa, joka meillä on saatanaan, niin että Hänkin kuoli hengellisesti. Se tapahtui silloin kun Hän huusi: ”Jumalani Jumalani miksi minut hylkäsit?” Nyt Hän on meidän syntiemme kirous. Nyt Hänet on suljettu pois Jumalan läsnäolosta. Tuntikausia Hän riippuu siellä ja lopuksi huutaa: ” Se on täytetty” ja luovuttaa henkensä. Jeesus ei tällä tarkoita, että Hänen sijaiskärsimyksensä olisi täytetty. Huuto tarkoitti sitä, että ihmisenä ja juutalaisena Hän oli täyttänyt Mooseksen lain. Kun Jeesus teki tämän, Hänen täytyi mennä helvettiin ja maksaa meidän syntisen luontomme rangaistus. Jeesus tuli osalliseksi saatanan luonnosta, kun Jumala pani meidän syntisen luontomme Hänen päälleen ristillä.

Kärsittyään fyysisen kuoleman hänen henkensä vietiin helvettiin, jossa hänet köytettiin synnin ja sairauden kahleilla ja kaikella saatanan pahuudella. Helvetin demonien kuoro saatanan johdolla lauloi: Me olemme voittaneet, me olemme voittaneet Jumalan Pojan. Sen jälkeen seurasi voitonjuhla kadotuksessa, koska perkele nyt uskoi voittaneensa Jumalan Pojan. Hän ei kuitenkaan tiennyt, että Jeesus esiintyi syntisten edusmiehenä, kun hänet tehtiin synniksi ja Hän otti itselleen saatanan pahan luonnon. Siksi Jumala hylkäsi Hänet. Hän ei ollut enää Hänen Isänsä, koska saatana oli nyt hänen herransa. Jeesus kärsi sanoin kuvaamattomasti helvetissä kolme päivää ja yötä, kaikki helvetin joukot kimpussaan.

Sitten Hänet äkkiä vanhurskautettiin. Kaikkivaltias Jumala nousi taivaassa ylös valtaistuimeltaan ja huusi: Se on täytetty! Se riittää! Silloin Jumala saattoi sanoa: Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Tuona hetkessä helvetissä synti kysymys oli ratkaistu. Jeesus Kristus oli laillisesti vanhurskautettu ja Hänelle oli palautettu Hänen valtansa. Jeesus syntyi uudesti ja oli jälleen hengessä elävä. Helvetti vapisi. Jeesus pudisti itsensä vapaaksi synnin, sairauden ja pahuuden kahleista. Hän meni perkeleen eteen, tarttui häneen ja heitti hänet maahan. Sitten Jeesus laski jalkansa hänen päällensä ja otti häneltä kuoleman, kuoleman valtakunnan ja haudan avaimet. Pyhä Henki avasi helvetin portit ja herätti Jeesuksen ruumiin kuolleista. Hän nousi ylös Isän luo ja julisti: Minä olen maksanut hinnan ja avannut vankilan ovet.

Kristus voitti saatanan(helvetissä) niin kuin ihminen. Saatana saattoi pitää Hänet valtansa alaisena siihen saakka kun Jumala oli julistanut Hänet vanhurskaaksi. Kristus oli ensimmäinen ihminen, joka vapautti itsensä saatanan vankeudesta ja voitti hänet. Kun Hän nousi ylös niin kuin ihminen, saatanan voimat asetettiin Hänen jalkojensa alle.

 

Kenyonin oppi että kuolemansa jälkeen Jeesus otti päällensä saatanan luonnon, jonka seurauksena Jeesus köytettiin kaikella pahuudella on Jumalanpilkkaa, Raamatun sanan vääristämistä sekä Herran Jeesuksen Jumaluuden kieltämistä. Kenyon kieltää Jeesuksen Jumaluuden, koska hän opetti Jeesuksen olleen täynnä saatanan kaikkea pahuutta saatanallisen luonnon kautta. Kenyonissa vaikuttavat riivaajahenget pilkkasivat Jeesusta sekä yrittävät eksyttää ihmisiä uskomaan valheopetuksen Jeesuksesta, joka luopui Jumaluudesta ottaen saatanan luonnon sovittaen synnit helvetissä. Kenyonin "evankeliumi" on riivaajien valhe-evankeliumi, jonka tarkoitus on pilkata, halveksua sekä vääristää Raamatullinen pelastuksen evankeliumi Herran Jeesuksen veren ja kuoleman kautta.

On täysin varmaa, ettei Herra Jeesus hyväksy JDS-opin mukaista "evankeliumia", sillä se vääristää Raamatun evankeliumin ja totuuden sekä hylkää Raamatullisen pelastuksen Golgatan ristillä Jeesuksen veren kautta. On myös täysin varmaa, että JDS-opin mukaisen "evankeliumin" julistaminen johdattaa sen julistajat sekä siihen uskovat iankaikkiseen kadotukseen. Moni voi ajatella, että kirjoitan kovaa tekstiä ja tuomitsen muita, mutta en tuomitse, vaan kerron sen että Jumala tuomitsee väärän evankeliumin julistajat sekä tuo esille sanassaan, että väärän evankeliumin julistajat ovat kirouksen alla:

Gal 1:
8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee hylätä ja karttaa JDS-opin julistajien opetukset. Tänä päivänä monissa uskovien yhteyksissä luetaan JDS-oppiin sitoutuneiden julistajien kirjoja, sekä heitä kutsutaan puhumaan moniin seurakuntiin. Tällä alueella uskovien tulee tehdä suursiivous sekä panna pois kaikki opetus mitä JDS-opin julistajat opettavat. Moni voi sanoa, että heillä on paljon hyvääkin, miksi en siis ottaisi sitä vastaan mikä on hyvää ja hylkään vain sen mikä ei ole Raamatullista.

Silloin kun pelastuksen perusta on väärä ja on kyseessä kadotukseen johtava "evankeliumi", niin ei sellaiselta perustukselta tule vastaanottaa mitään. Otan asiaa valaisevan esimerkin. Jos asut talossa, jonka perustukset ovat homeessa, mutta talo on muuten kunnossa, niin se mikä on talossa on hyvää on pian käyttökelvotonta, koska home leviää pikkuhiljaa kaikkialle. Samoin on myös JDS-opin julistajien kanssa. Sekin "hyvä" mikä heillä on, on kirouksen perustuksen varaan rakennettua. Sekin mikä voi näyttää hyvältä ja oikealta, ei kuitenkaan ole sitä kun Jumalan sanan totuus saa läpivalaista sen kokonaan.

Miksi rakentuisit ja eläisit talossa, jonka perustukset ovat homeessa, julistaen kuolemaa ja kadotusta? Miksi et rakentuisi ja eläisi talossa, jonka perustukset ovat Kristus Kalliolle rakennettu, tuoden suloisen tuoksun Isä Jumalalle, Herran Jeesuksen sovitustyön kautta? Tämä on vakava asia, sillä jos ja kun syöt kuormasta, jonka osoite on iankaikkinen kuolema ja kadotus, niin et hyödy siitä mitään, vaan saat siitä itsellesi vahinkoa ja pahimmassa tapauksessa voit menettää pelastuksen Herrassa Jeesuksessa.

Meidän tulee ymmärtää se, että talo jonka perustukset ovat homeessa on kokonaan käyttökelvoton ja se tulee purkaa kokonaan ja sen tilalle tulee rakentaa kokonaan uusi talo, joka on rakennettu pelkästään ja yksistään Kristus-Kalliolle.

Toivon mukaan et pidä minua tiukkapipoisena, lakihenkisenä tai rakkaudettomana, vaan ymmärrät että on kyseessä rakkaus totuuteen ja ojentautuminen uskossa Jumalan armosta, Jumalan sanan totuuden mukaiseen uskon elämään. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan avulla. Tutki se rukouksessa ollen etsien Jumalan tahtoa sekä Hänen sanansa (Raamattu) totuutta. Se on ainoa suunta, johon Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee vaeltaa ja jota uskoa.

Kenneth Haginin väärä evankeliumi

Kenneth Hagin: "Every man who has been born again is an incarnation and Christianity is a miracle. The believer is as much an incarnation as was Jesus of Nazareth."( the Incarnation Kenneth Hagin, p. 12). "Man is a spirit who possesses a soul and lives in a body...., He is in the same class with God." (Man of Three Dimensions [Tulsa: Faith Library, 1973] )

Kenneth Hagin opettaa uskovan ihmisen olevan Jeesuksen inkarnaatio sekä että uskova on Jumalan kanssa samanlainen. Hagin opettaa samaa harhaoppia Copelandin kanssa, että uskovasta tulee Jumala.

“…just as receiving eternal life means that we have the nature of God in us, spiritual death means having Satan’s nature.” (K. Hagin, Redeemed, Tulsa, OK, Faith Library, 1966, p.29)

“He (Jesus) tasted spiritual death for every man. And his spirit and inner man went to hell in my place. Canâ??t you see that? PHYSICAL DEATH WOULDNâ??T REMOVE YOUR SINS. He tasted death for every man. Heâ??s talking about spiritual death.” (how Jesus obtained his name tape # 44HO1 side 1)

Kenneth Hagin opetti samaa harhaoppia kuin E.W. Kenyon, jonka mukaan Jeesus otti itseensä saatanan luonnon. Hagin opetti myös samaa harhaoppia, että Jeesuksen kuolema ei poistanut syntejä, eikä tuonut sovitusta. Haginin opetukseen kuului myös harhaoppi Jeesuksen fyysisestä ja hengellisestä kuolemasta.

E.W. Kenyon: “We have sung `Nearer the cross' and we have prayed that we might be `Nearer the cross' but the cross has no salvation in it. It is a place of failure and defeat” (Advanced Bible Course, p.279)

Kenyonin opetuksesta tulee esille se kuinka hän piti ristiä (Jeesuksen kuolemaa ja sovitusverta) epäonnistumisena ja tappiona, jossa ei ole pelastusta. Jokainen JDS-opin julistaja on omaksunut saman ajatuksen, vaikka he eivät sitä sanoisikaan samoilla sanoilla, niin he silti julistavat, ettei risti, Jeesuksen veri ja kuolema tuo syntien sovitusta.

Menestysteologit opettavat valheopetusta Jeesuksen hengellisestä kuolemasta ja että Jeesus sovitti synnit vasta helvetissä. Jotkut menestysteologit opettavat Raamatun todistavan Jeesuksen hengellisestä kuolemasta, koska Pietari kirjoitti kirjeessään, että Jeesus kuoli lihassa, mutta tehtiin eläväksi Hengessä. He perustelevat Hengessä eläväksi tekemisen todistavan sen puolesta, että Jeesus kuoli myös hengellisesti, koska muuten Häntä ei olisi voitu tehdä eläväksi Hengessä. Edellä oleva menestysteologien opetus on kuitenkin väärä ja epäraamatullinen opetus. Kun tutkimme 1 Piet 3:18-20 jakeet, niin saamme selville mitä nämä jakeet oikeasti opettavat.

1 Piet 3:
18 ¶ Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä,
19 jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille,
20 jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta.

1 Peter 3:18 - For the Messiah also once died for our sins, the righteous for sinners; that he might bring you to God. And he died in body, but lived in spirit. (Dr. James Murdock's English Peshitta translation)

Murdockin arameankielestä englantiin käännetty Raamattu tuo selkeästi esille jakeen oikean merkityksen. Kun Herra Jeesus kuoli ruumiillisesti, niin Hän silti elää Hengessä. Tämä kohta ei opeta hengellisestä kuolemasta, vaan että Jeesus eli (elää) Hengessä, vielä ruumiillisen kuolemankin jälkeen. Raamattu ei opeta Jeesuksen hengellisestä kuolemasta ja jokainen tätä oppia opettava ihminen opettaa harhaoppia.

1 Piet 3:18 ei opeta Jeesuksen sovittaneen syntejä helvetissä, vaan Hän meni tuonelaan saarnaamaan synteihinsä kuolleille ihmisille. Raamattu kertoo meille selvästi mitä Jeesus teki ruumiillisen kuolemansa jälkeen, eikä Hän kuolemansa jälkeen sovittanut syntejä, koska Hän sovitti synnit ruumiillisen kuolemansa ja verensä kautta.

Pietari opetti (1 Piet 3:18-20) että kuolemansa jälkeen Jeesus kävi saarnaamassa vankeudessa oleville hengille, jotka eivät olleet kuuliaisia Nooan päivinä, eikä Hän sovittanut syntejä ristinkuoleman jälkeen helvetissä, vaan ristillä verensä ja kuolemana kautta. Nämä vankeudessa olevat henget olivat Nooan aikana jumalattomina kuolleita. Pietari ei kertonut, että Jeesus olisi julistanut heille pelastuksen evankeliumia, vaan että Hän oli heille saarnannut. Jeesuksen saarnaaminen ei ole voinut tarkoittaa muuta kuin, että Kristus saarnasi heille sen mitä oli tapahtunut, että Hänen sovitustyönsä perusteella Jumalaan uskovat tulevat pelastumaan ja muut joutuvat iankaikkiseen kadotukseen.

Saarnata sana on Pietarin kirjeessä kreik. kerysso, joka tarkoittaa jonkun tapahtuman tiettäväksi tekemistä, jotakin mitä on tehty. UT:ssa kerysso. liitetään lähes (ei aina) aina Jeesuksen sovitustyöhön jossa kerrotaan, että Jeesus on kuollut ja ylösnoussut. Silloin kun UT:ssa käytetään sanaa kerysso evankeliumin julistamisesta, niin siihen liitetään sanat parannus tai evankeliumi; eli saarnata parannusta tai saarnata evankeliumia, joka tarkoittaa pelastussanoman julistamista. 1 Piet 3:19:ssa ei ole sanaa parannus tai evankeliumi, vaan pelkkä saarnata, eli ilmoitus tapahtuneesta. Otan tähän kohtaan muutaman asiaa valaisevan esimerkin.

Ilm 5:2 Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti (kerysso): "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?"

Ilmestyskirjan kohdassa käytetään sanaa kerysso, kuvaamaan julkilausuman kuuluttamista (asian tiettäväksi tekemistä). Eikä tuossa kohdassa ole kysymys evankeliumin julistamisesta, vaan asian kertomisesta ja kuuluttamisesta. Kerysso sana ei siis aina tarkoita pelastussanoman julistamista.

Matt 4:17 Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan (kerysso) ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle".

Luuk 24:47 ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava (kerysso) hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.

Matt 24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman (kerysso) kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.

Matteus luvut 4 ja 24 sekä Luukas 24 osoittavat hyvin kuinka kerysso sanan yhteydessä esiintyy sana parannus, eli kutsu mielenmuutokseen. Luukas 24 ja Matteus 24 osoittavat myös sen että kerysso sanan lisäksi esiintyi sanat parannusta syntien anteeksisaamiseksi sekä valtakunnan evankeliumi tulee saarnata (kerysso) kaikessa maailmassa. 1 Piet 3:18:ssa ei ole muuta kuin saarnata, eli ilmoittaa tapahtunut, mutta ei kutsua pelastukseen. 1 Piet 3:18-20 ei siis opeta, että ihminen voi vielä pelastua kadotuksessa, niin kuin esim. universalistit väärin opettavat.

Kol 1:
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

Raamattu ei opeta syntien sovitusta hengellisen kuoleman kautta helvetissä. Kolossalaiskirje opettaa todella selkeästi sovituksen tapahtuneen Herran Jeesuksen lihan ruumiin kuoleman kautta, kun Hän ristillä verensä kautta toi sovituksen synneistä. Eräs tärkeä asia on myös syytä ottaa esille. Jumalattomat ihmiset ja eksyttäjät eivät ole vielä helvetissä (eivätkä olleet Jeesuksen kuoleman aikanakaan), sillä synteihinsä kuolleet ihmiset joutuvat helvettiin (iankaikkinen kuolema - tulinen järvi) vasta viimeisen tuomiopäivän jälkeen, sen jälkeen kun tuhatvuotisen valtakunnan ajanjakson jälkeen saatana vangitaan.

Mark 9:43 Ja jos sinun kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki. Parempi on sinulle, että käsipuolena menet elämään sisälle, kuin että, molemmat kädet tallella, joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen.

Ilm 20:
13 Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan.
14 Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi.

Raamatun todistuksen mukaan helvetissä on iankaikkinen sammumaton tuli, joka on toinen kuolema Ilmestyskirjan opettama tulinen järvi. Helvetti on iankaikkinen kadotus, syntisen iankaikkinen rangaistuspaikka, eikä Herra Jeesus vieraile siellä, eikä käynyt siellä, eikä tule käymään siellä. Helvetti (iankaikkinen kadotus - tulinen järvi) on paikka missä ei ole Jumalan rakkautta, eikä Jumalan läsnäoloa, siksi Herra Jeesus ei tule ikinä vierailemaan helvetissä. Jeesus kävi tuonelassa ruumiillisen kuolemansa jälkeen, ei helvetissä.

On täysin varmaa, että JDS-opin mukainen "evankeliumi" on syntynyt pimeyden päämajassa, sillä se on saatanallinen sanoma, joka koittaa kumota Raamatun totuuden ja tehdä tyhjäksi Raamatullisen pelastuksen, ristin ja Jeesuksen veren ja kuoleman kautta.

Hebr 10:
19 ¶ Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,
20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

Apt 4:33 Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla.

Ylösnousemus oli todiste syntien sovitukselle ja Golgatan ristillä saadusta voitosta ja syntien anteeksiantamuksesta Herran Jeesuksen veren kautta.

Hebr 9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!

Hebrealaiskirjeen 9:14:n opetus kumoaa selkeästi valheellisen opetuksen Jeesuksen hengellisestä kuolemasta. Herra Jeesus uhrasi verensä ristillä iankaikkisen Hengen kautta, jonka kautta tulee synneistä puhdistus. Jeesuksella on iankaikkinen Henki, koska Hän on Jumala, mutta ei Isä, vaan Jumalan Poika. Iankaikkinen Henki ei voi koskaan kuolla millään tavalla, siksi Herra Jeesus kuoli ruumiillisesti syntien Sovittajana, mutta ei hengellisesti (Hengessä).

Herran Jeesuksen opetuslasten lukemien kirjojen joukkoon ei tulisi kuulua Kenneth Haginin kirjoja, sillä hän opettaa ja julistaa väärää ja valheellista "evankeliumia". JDS-opin julistajien "evankelumia" kuvaa erittäin valaisevasti seuraava esimerkki. Rotanmyrkyssä on paljon hyviä aineita, mutta siinä oleva pieni määrää myrkkyä tappaa, eikä se hyvä aines hyödytä, sillä rotanmyrkky tappaa. Miksi ruokkisit itseäsi ruualla, joka on myrkyllistä, jonka perustus ja pelastus on valhetta johtaen kadotukseen? Miksi et ruokkisi itseäsi Jumalan sanan (Raamatun) totuuden kautta, sillä se sisältää pelastuksen perustuksen Herran Jeesuksen veren kautta sekä terveen ja raittiin opetuksen sanan.

Joyce Meyerin harhaopit

Joyce Meyer on myös kovin kiistelty hahmo, jota monet uskovat pitävät Jumalan voideltuna ja väkevänä sananjulistajana. Todellisuudessa Meyer on eksyttäjä ja valheellisen evankeliumin julistaja.

Jesus said, ?It is finished.? And He meant the Old Covenant. The job He had to do was just getting started. He really did the job the three days and nights that He was in hell. That?s where the job was done? ?He was pronounced guilty on the cross but He paid the price in hell? (From the Cross to the Throne Joyce Meyer, audio tape)

“During that time He entered hell, where you and I deserved to go (legally) because of our sin. He paid the price there. ...no plan was too extreme. ... Jesus said on the cross and in hell.” she continues.... God rose up from His throne and said to demon powers tormenting the sinless Son of God, 'Let Him go.' Then the resurrection power of Almighty God went through hell and filled Jesus. ...He was resurrected from the dead - the first born-again man. (Joyce Meyer: The Most Important Decision You Will Ever Make - August, 1991p. 35- 36 edition First Printing)

Joyce Meyer opettaa JDS-oppia, sanoen Jeesuksen lunastaneen ihmiset helvetissä, ei ristillä. Meyer julistaa kadotukseen johtavaa väärää evankeliumia. Monet sanovat puolustaessaan Joyce Meyeriä, että uskova voi erehtyä, eikä kukaan ole uskossaan täydellinen. Kukaan uskova ei ole täydellinen ja uskovat voivat erehtyä montakin kertaa. Kyse ei olekaan siitä, vaan siitä ettei Jumalan palvelija voi julistaa väärää evankeliumia, eikä jäädä vuosikausiksi uskomaan ja opettamaan oppeja, jotka ovat vastoin Raamatullisen opetuksen pelastuksen perustuksia. Joyce Meyerin opit ja väärä evankeliumi todistavat, että hän on eksyttäjä, ei Jumalan palvelija.

“You know, I was listening to a set of tapes by one man and he explained it like this, and I think this kind of gets the point across, he said, ‘Why do people have such a fit about God calling His creation, His man—not His whole creation, but His man—little gods? If He’s God, what’s He going to call them but the god-kind?’ I mean, if you as a human being have a baby, you call it a human kind. If cattle has another cattle, they call it cattle-kind. So, I mean, what’s God supposed to call us? Doesn’t the Bible say we’re created in his image? Now, you understand I am not saying you are God with a capital G.” (Joyce Meyer, Authority and Opposition, audio tape number 1236.)

Joyce Meyer uskoo oppiin, jonka mukaan ihmisistä tulee jumalia. Koska hän uskoo tähän harhaoppiin, niin hän on myös eksynyt uskomaan olevansa synnitön.

“I’m going to tell you something folks, I didn’t stop sinning until I finally got it through my thick head I wasn’t a sinner anymore. And the religious world thinks that’s heresy and they want to hang you for it. But the Bible says that I’m righteous and I can’t be righteous and be a sinner at the same time.” “Now whether you like it or not, whether you want to admit it or not, whether you want to operate on it or not, you are made the righteousness of God in Jesus Christ. Most people who go to denominational churches never ever hear that! They never hear it! Never! All I was ever taught to say was, ‘I’m a poor, miserable sinner.’ I am not poor, I am not miserable and I am not a sinner. That is a lie from the pit of hell. That is what I was and if I still am then Jesus died in vain. Amen?” (Joyce Meyer, “What Happened from the Cross to The Throne?” audio)

Joyce Meyer uskoo, että hän on lakannut tekemästä syntiä. Hän tuo sen esille selvästi puheessaan. Menestysteologisissa piireissä on siis selkeästi sellaista opetusta, että uskovasta voi tulla ja tulee synnitön uskon kautta Jeesukseen. Koska he uskovat olevansa jumalia, niin sen seuraamuksena he uskovat olevansa synnittömiä pikku jumalia maan päällä.

1 Tim 5:20 Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät.

Yllä oleva Raamatun kohta on kirjoitettu uskoville ihmisille, jonka mukaan uskova voi langeta tekemään syntiä. Raamatun opetuksen mukaan on täysin selvää ettei uskovasta tule tässä ajassa synnitöntä, eikä täydellistä. Se ettei uskovasta tule täydellistä tässä ajassa ei tarkoita sitä, että uskova puolustelisi syntiä, vaan sitä että meillä on joka päivä varaa kasvaa uskossa kohti täyttä miehuutta Herrassa Jeesuksessa. Terve usko ojentautuu joka päivä Jumalan armosta kasvuun kohti Herraa Jeesusta totuutta noudattaen rakkaudessa.

1 Joh 1:
7 Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.
8 ¶ Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä.
9 Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
10 Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.

1 Joh 2:
1 ¶ Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas.
2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien.

Apostoli Johannes kirjoittaa kirjeensä uskoville Herran Jeesuksen opetuslapsille. Johanneksen kirjeestä käy selvästi esille se ettei uskova kykene elämään synnittömästi, eli olemaan täydellinen. Emme saa puolustaa ja tukea syntiä, vaan meidän on Jumalan Hengen avulla Raamatun opetuksen mukaan hylättävä syntejä, mutta se tosiasia meidän on myönnettävä, ettei kukaan uskova kykene elämään täydellisesti tässä ajassa. Tämä tarkoittaa silloin sitä, että uskovakin voi langeta tekemään syntiä, mutta siitä tulee tehdä parannus, eikä syntiä saa koskaan millään tavalla hyväksyä ja puolustaa.

Johannes kirjoitti uskoville, että jos uskova luulee ettei hän ole tehnyt syntiä uskovana (on tullut synnittömäksi), niin teemme Jumalan valehtelijaksi, eikä Hänen sanansa ole meissä totuuden mukaan. Herran Jeesuksen veri sovittaa myös uskovana tehdyt synnit, kun ne tunnustamme ja teemme niissä parannusta. Jos uskova luulee olevansa synnitön, niin hän elää valheessa ja halveksuu Jeesuksen sovitusveren voimaa, joka puhdistaa myös  ne synnit, joihin uskova on langennut uskossa ollessaan, kun hän on tehnyt niistä parannuksen.

Ihminen joka luulee olevansa synnitön elää valheessa ja tekee syntiä, vaikka ei edes sitä tunnusta ja tällä tavalla hän torjuu Jeesuksen sovitusveren tarpeen omassa elämässään, eikä anna Jeesuksen puhdistaa verellään sitä valhetta ja niitä syntejä, joissa hän elää. Synnittömyys oppi on tosi vaarallinen opetus, joka johdattaa ihmisen ylpeyden synnin orjaksi.

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Jos uskova uskoo olevansa synnitön, niin hän ei kasva Jumalan sanan totuuden ja rakkauden mukaan, vaan hän elää valheessa, ollen valheen vanki. Synnittömyysoppi johtaa hyvin usein ylpeyteen ja halveksuntaa niitä kohtaan, jotka ovat uskossaan langenneet johonkin syntiin tai eivät ole vielä oppineet Pyhän Hengen voiman avulla voittamaan tiettyjä syntejä. Jumala antaa voiman tehdä parannusta synneistä, mutta kenestäkään uskovasta ei tule tässä ajassa täydellistä.

Joyce Meyer julistaa kadotuksen evankeliumia, eli väärää evankeliumia, joka tarkoittaa sitä, että hän ei ole pelastettu eikä hänessä vaikuttava henki ole Pyhä Henki. Jumala ei sitoudu eikä kannata valhe-evankeliumia, eikä anna Pyhää Henkeänsä sellaisille ihmisille, jotka kieltävät Raamatullisen pelastuksen Jeesuksen veren kautta Golgatan ristillä.

Herran Jeesuksen opetuslasten tulee kyetä erottamaan valhe sekä hylätä valhe ja kadotukseen johtava evankeliumi. Meidän on ymmärrettävä ettei meillä ole mitään yhteistä (uskon yhteyttä) sellaisten kanssa, jotka sanovat ja opettavat ettei Jeesuksen veri Golgatan ristillä tuonutkaan syntien sovitusta.

Eksytys toimii hyvin usein siten, että se vääristää Raamatullisen pelastuksen ja sitä kautta Raamatun opetuksia. Eksyttäjät tulevat uskovien yhteyteen korostaen sitä, että he ovat Jeesuksen omia ja tiettyjä mielipide-eroja voi olla uskovien keskuudessa. Kun otat eksyttäjät vastaan ja uskot heidän olevan uskovia, vaikka heillä onkin joitakin erilaisia opetuksia kuin mihin uskot, niin sen jälkeen he alkavat levittämään valhe-oppeja esim. Jeesuksen veri ei sovittanutkaan syntejä, uskova on ja tulee olla kokonaan synnitön ja täydellinen jne. Jumalan tahto olisi, että tunnistaisimme nämä eksyttäjät ja heti alkumetreistä asti näkisimme etteivät he ole edes pelastettuja eikä heissä asu Jumalan Pyhä Henki, sillä Jumala ei ole mukana sellaisessa työssä, joka kumoaa pelastuksen Jeesuksen veren kautta Golgatan ristillä.

Eksyttäjät toimivat hyvin usein siten, että he kieltävät sanoneensa tai opettaneensa sitä mitä he ovat opettaneet ja opettavat. He koittavat tällä tavalla eksyttää ihmisiä uskomaan heihin, että he olisivat tehneet parannuksen, vaikka he eivät ole kuitenkaan tehneet parannusta.

Valhe ja eksytys

Hank Hanegraaf toi esille, että Joyce Meyer on opettanut Jeesuksen uudestisyntyneen helvetissä. Joyce Meyer vastasi ettei hän usko siihen, eikä ole koskaan opettanut, että Jeesus uudestisyntyi helvetissä. Löysin netistä Meyerin puheesta videoklipin, jossa hän sanoi Jeesuksen uudestisyntyneen helvetissä:

youtube.com

“During that time He entered hell, where you and I deserved to go (legally) because of our sin. He paid the price there ... no plan was too extreme ... Jesus paid on the cross and in hell” .....“God rose up from His throne and said to demon powers tormenting the sinless Son of God, ‘Let Him go.’ Then the resurrection power of Almighty God went through hell and filled Jesus ..... He was resurrected from the dead — the first born-again man” ....“His spirit went to hell because that is where we deserved to go. Remember in the very beginning of this, I said, ‘When you die, only your body dies. The rest of you, your soul and spirit, goes either to heaven or hell’” ....“There is no hope of anyone going to heaven unless they believe this truth I am presenting. You cannot go to heaven unless you believe with all your heart that Jesus took your place in hell” ... “Jesus went to hell for you”  (Joyce Meyer The Most Important Decision You Will Ever Make 1991)

Joyce Meyer on myös tuonut esille kirjallisessa tuotannossaan opetuksen Jeesuksen uudestisyntymisestä helvetissä. Meyerin sanotaan tehneen parannuksen JDS-opista, mutta hän itse kieltää ettei hän ole koskaan opettanut JDS-oppiin kuuluvaa Jeesukseen uudestisyntymistä helvetissä. Joyce Meyer valehtelee, sillä nauhalta voimme kuulla siitä todisteen sekä hänen kirjallisesta tuotannostaan. Kuinka uskottava on sellaisen ihmisen parannuksenteko, joka kiistää puhuneensa ja opettaneensa JDS-opin mukaista Jeesus uudestisyntyi helvetissä oppia, vaikka hän on kaikkien todisteiden mukaan opettanut ja puhunut siitä?

Kaikkien todisteiden valossa Joyce Meyer on eksyttäjä ja valehtelija. On turha puhua Joyce Meyerin kohdalla parannuksenteosta, sillä hän elää valheessa, koittaen sen kautta eksyttää ihmisiä uskomaan häneen. Joyce Meyer toimii sen mukaan kuinka eksyttäjät usein toimivat. He kiistävät sanoneensa sitä ja tätä, vaikka he ovat sanoneetkin niin. Jos uskot heidän valheitaan, kun he koittavat kiistää sen mitä he ovat sanoneet, niin sen jälkeen he pystyvät taas eksyttämään sinua valheillaan. Älä siis eksy, vaan pysy totuudessa ja hylkää valheenpuhujat, jotka eivät tahdo parannusta tehdä, koska he haluavat jatkaa valheessa ja eksytyksessä.

"Why did He need to be begotten or born? Because He became like we were - separated from God. Because He tasted spiritual death for every man. And His spirit and inner men went to hell in my place. Can't you see that? Physical death wouldn't remove your sins. He's tasted death for every man. He's talking about tasting spiritual death. Jesus is the first person that was ever born again. Why did His spirit need to be born again? Because it was estranged from God." (Kenneth Hagin, "How Jesus obtained His Name" Tape #44-H01)

Kenneth Hagin opetti harhaoppia, että Jeesus kuoli hengellisesti, eikä Hänen fyysinen kuolemansa poistanut syntejä. Samoin Hagin opetti harhaoppia Jeesuksen olleen ensimmäinen uudestisyntynyt ihminen ja että Jeesuksen hengen täytyi uudesti uudestisyntyä, koska Hänen henkensä joutui Isästä eroon. Haginin opetuksesta tulee esille menestysteologian valheopetus Jeesuksen hengellisestä kuolemasta ja uudestisyntymisestä.

Menestysteologit usein koittavat perustella Jeesuksen hengellistä kuolemaa ja uudestisyntymistä kolossalaiskirjeen ensimmäisen luvun ja jakeiden 15-18 kautta:

Kol 1:
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen (prototokos) ennen kaikkea luomakuntaa.
16 Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen,
17 ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
18 Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen (prototokos) kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.

Kreikankielen sana prototokos tulee sanoista protos (ensimmäinen) ja tikto (tuoda esiin ja syntyä). Alkutekstin valossa ymmärrämme jaejakson oikealla tavalla. Herra Jeesus on Jumalan kuva, joka on jo ollut olemassa (esillä) ennen kaikkea luomakuntaa. Herra Jeesus on seurakunnan pää, joka on tullut esille kuolleista ensimmäisenä, sillä kuolema ei voinut Häntä omistaa, koska Hän kuoleman voittajana nousi ylös kuolleista ensimmäisenä, tullen esille ylösnousemuksen todistuksena, ilmestyen opetuslapsilleen.

Tiit 3:
4 Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi,
5 pelasti hän meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,

Menestysteologiat opettavat väärin, että Jeesuksen täytyi uudestisyntyä, koska Hän kuoli hengellisesti, sillä Hänet tehtiin synniksi. Raamattu ei missään kohtaan opeta Jeesuksen uudestisyntymistä, ei helvetissä, eikä missään muualla. Raamattu opettaa uudestisyntymisen olevan tarkoitettu ainoastaan syntisille ihmisille, jotka tekevät parannuksen synneistään ja uskovat Herraan Jeesukseen. Jeesus ei ollut syntinen, eikä Hänen täytynyt uudestisyntyä ylhäältä, sillä Hän tuli kuolemaan syntisten puolesta, että meillä Hänen kauttaan olisi mahdollisuus pelastua. Menestysteologian opetus Jeesuksen hengellisestä kuolemasta ja uudestisyntymisestä helvetissä on vakava harhaoppi.

Jeesus sovitti synnit ristillä verensä ja kuolemansa kautta

Ilm 1:5 ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä

Raamatussa on useita jakeita, jotka todistavat Jeesuksen veren ristin kautta sovittaneen synnit. Ilmestyskirjan 5:1 on yksi näistä monista jakeista, jotka todistavat sovituksen tapahtuneen ristillä Herran Jeesuksen veren ja kuoleman kautta.

Hebr 9:
11 Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,
12 meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

Hebrealaiskirje opettaa, että Herra Jeesus sai aikaan iankaikkisen lunastuksen oman verensä kautta. Iankaikkinen sovitus synneistä tapahtui ristillä Jeesuksen veren kautta, ei helvetissä.

Ef 1:
5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,
6  sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,
7  jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.
8  Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi,


Raamattu opettaa selkeästi Jeesuksen veren kautta tapahtunutta pelastusta (lunastus -syntien sovitus) Golgatan ristillä. Koska JDS-opin julistajat väärää evankeliumia, niin se tarkoittaa sitä että heissä oleva henki on riivaajahenki, ei Pyhä Henki. Pyhä Henki ei vaikuta opettamaan väärää pelastustietä, vaan riivaajahenget. Sinun tulee nähdä, että JDS-opin julistajat ovat riivaajahenkien lähettiläitä, joiden tehtävä on eksyttää ihmisiä ja kaikki heidän kauttansa tapahtuvat ihmeet on riivaajahenkien aikaansaamia, ei Jumalan Pyhän Hengen.

1 Kor 1:18 Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.

Raamattu opettaa että sana rististä (syntien sovitus Jeesuksen veren ja kuoleman kautta) on hullutus niille, jotka eivät usko siihen ja epäuskonsa tähden he joutuvat kadotukseen. Jumalan sanan todistuksen mukaan JDS-opin julistajat ovat matkalla kadotukseen, elleivät he tee parannusta väärän evankeliumin julistamisesta ja usko Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa. Miksi sinä ruokkisit itseäsi kadotuksen lähteestä, lähteestä jonka käyttövoima on pahuuden riivaajahenkien valhevoima? Hylkää JDS-opin julistajien opetukset ja hävitä heidän kirjansa sekä anna Herran Jeesuksen ottaa pois sydämestäsi heidän väärät opetuksensa. Kun pysyt totuudessa, niin silloin ymmärrät, että Herran Jeesuksen risti on evankeliumin keskipiste, jonka saatana koittaa kaikella valheen voimalla kumota.

Herran Jeesuksen ristin kuoleman kautta Hän nousi kuolleista Isän oikealle puolelle. Risti ei julista pelkästään kuolemaa, vaan elämää kuoleman kautta. Herran Jeesuksen ristin kautta tulee syntien anteeksiantamus, jokaiselle, joka uskoo Häneen. Herran Jeesuksen ristintyön kautta ja perusteella on mahdollisuus hylätä syntejä sekä elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Herran Jeesuksen rististä tulee näin voima, jonka kautta ja perusteella uskova voi ojentautua uskossa Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Herran Jeesuksen risti on näin kaiken perusta ja kaiken keskipiste, siksi apostolit julistivat ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Herraa Jeesusta.

Menestysteologeja

Menestysteologian juuret on Kenyonin New-Age harhaopeissa. JDS-opin (Jeesus kuoli hengellisesti) tausta ja juuret ovat gnostilaisuudessa sekä New-Age harhoissa. Menestysteologian ja JDS-opin harhaan kuuluvat seuraavat opetukset:

- Ihminen on jumala
- Ihminen on henki, joka elää sielussa ja ruumiissa
- synti on hengellinen asia, siksi täytyy kuolla hengellisesti
- Jeesuksen veri ja kuolema ei sovita syntejä, koska vain hengellinen kuolema voi tuoda sovituksen
- Jeesuksen kuollessa Häneen tuli saatanan luonto kaikessa pahuudessaan
- Jeesus sovitti synnit helvetissä
- Jeesus syntyi uudesti helvetissä

Kol 1:
19 Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi
20 ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.
21 Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut
22 Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,
23 jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.

Raamattu opettaa selkeästi, että Herran Jeesuksen veri ja fyysinen kuolema tuo synneistä sovituksen. JDS-oppi on kadotuksen evankeliumia ja paha harhaoppi.

Olen tuonut esille jo aikaisemmin muutamia menestysteologeja (Uskon sana liike - Word of Faith) ja lista on sen verran pitkä, että tuon vielä lyhyesti muutaman menestysteologin opetuksia ja ajatuksia.

Väärä opetus: Uskovasta tulee Jumala

Bill Hamon: “At that time the sons of God will be fully manifested on the earth. Widespread spiritual warfare will result with the sons of God doing battle with Satan and company, the non-Christian nations of this world will also be defeated. Once the earth has been subdued, Jesus will come back to earth and be given the Kingdom that has been won for Him by this “manchild company.” The Manifested Sons of God doctrine teaches that these sons will be equal to Jesus Christ: immortal, sinless, perfected sons who have partaken of the divine nature.They will have every right to be called gods and will be called gods.” (Prophets and the Prophetic Movement Bill Hamon).

Bill Hamon uskoo menestysteologian opetuksen, että uskovat ovat jumalia, synnittömiä ja täydellisiä sekä täysin samanlaisia Jeesuksen kanssa.

Morris Cerullo: "Who are you? Come on, who are you? Come on, say it: ‘Sons of God!’ Come on, say it! And what does work inside us, brother, is that manifestation of the expression of all that God is and all that God has. And when we stand up here, brother, you’re not looking at Morris Cerullo; you’re looking at God. You’re looking at Jesus." (Morris Cerullo, The Endtime Manifestation of the Sons of God World Evangelism tape 1)

Morris Cerullo uskoo olevansa Jumala.

Earl Paulk: "Just as dogs have puppies and cats have kittens, so God has little gods .... Until we comprehend that we are little gods and we begin to act like little gods, we cannot manifest the Kingdom of God.' (Earl Paulk, Satan unmasked 1984 pp.96-97)

Earl Paulk opettaa uskovien olevan pikku jumalia, joiden täytyy alkaa toimimaan ja elämään pikku jumalien tavoin.

Paul Crouch: “He [God] doesn’t even draw a distinction between Himself and us. . . . You know what else that’s settled, then, tonight? This hue and cry and controversy that has been spawned by the Devil to try and bring dissension within the body of Christ that we are gods. I am a little god! . . . I have His name. I’m one with Him. I’m in covenant relation. 1 am a little god! Critics, be gone!” (“Praise the Lord” program on TBN [7 July 1986].)

Paul Crouch: “Somebody said–I don’t know who said it–but they claim that you Faith teachers declare that we are gods. You’re a god. I’m a god. Small ‘g’ now, but we are the gods of this world. . . . Well, are you a god–small ‘g’?” To this, Jan Crouch, referring to Copeland, enthusiastically exclaimed: “He’s gonna say, ‘Yes.’ I love it.” (“Praise the Lord” program on TBN [5 February 1986].)

Paul Crouch sanoo uskon sanan liikkeen opettavan, että he ovat jumalia, pikkujumalia. 

Menestysteologit julistavat New-Age sanomaa, jonka mukaan ihmisestä tulee jumala. Koska menestysteologian evankeliumi on valheellinen, niin se tarkoittaa sitä ettei Jumalan Pyhä Henki sitoudu ja ole mukana kadotukseen johtavan evankeliumin julistamisessa, niin voima joka näissä menestysteologeissa vaikuttaa on valheen henki ei Jumalan Henki ja kaikki "uskon teot" ja ilmiöt mitä heidän kauttaan tapahtuu on saatanan valhevoimaa, ei Pyhän Hengen voimaa. Menestysteologit ovat tuoneet New-Age eksytyksen sisälle seurakuntiin. Jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi hylätä kaikki yhteydet menestysteologeihin ja menestysteologian uskonkappaleet, koska ne ovat syntyneet pimeyden päämajassa (saatanan valhevoiman kautta).

Väärä opetus: Jeesus uudestisyntyi helvetissä

"You remember that He uttered the sentence, "It is finished." You can now understand that He did not mean that He had finished His Substitutionary work, but that He had finished the work the Father gave Him to do first. . .If Jesus paid the penalty for Sin on the cross, then Sin is but a physical act. If His death paid it, then every man could die for himself. Sin is in the spirit realm. His death was but a means to an end. . .When Jesus died, His spirit was taken by the Adversary, and carried to the place where the sinner's spirit goes when he dies."(Kenyon, E.W. What Happened From the Cross to the Throne, seventh edition)

E.W. Kenyon menestysteologian oppi-isä opetti synnin olevan hengellinen asia (henkeä koskettava), siksi Kenyonin mukaan Jeesuksen fyysinen kuolema ei voinut sovittaa syntejä, vaan tarvittiin Jeesuksen hengellinen kuolema, että synnit voitiin sovittaa helvetissä. Kenyonin harhaopista on syntynyt opetus, jonka mukaan Jeesuksen hengellisen kuoleman kautta Jeesus uudestisyntyi helvetissä.

Valhevoima ja eksytys

Menestysteologian mukana on tullut myös muita harhaoppeja sisälle Jumalan seurakuntaan kuin niitä joita on edellä mainittu. Muun muassa seuraavissa harhaopeissa on voimakas menestysteologian kädenjälki: uskovissa voi asua riivaajia, uskova on sukukirouksen alainen.

Menestysteologiassa vaikuttava yliluonnollinen voima on saatanallista kundaliinivoimaa, joka on tuonut seurakuntien sisälle avioeroja, jotkut uskovat ovat ajautuneet homoseksuaalisuuteen, New-Age ja okkultiikka vaikuttaa seurakunnissa jne.

Menestysteologit toimivat kundalinivoiman kautta, joka aikaansaa heissä haureuden henkeä, siksi niin monet menestysteologit ovat eronneet ja osa on jopa eksynyt homoseksuaalisuuteen. Kundalinivoima eksyttää ihmisiä valehdellen, että ihmisistä tulee jumalia. Menestysteologit käyttävät saatanallista voimaa kundalinivoiman kautta, joka eksyttää heitä luulemaan, että heillä on profetian lahja tai tiedon sanat, vaikka todellisuudessa heidän kautta vaikuttaa tietäjähenget (riivaajahenget), jotka antavat heille esim. selvännäkemisen saatanallisen lahjan.

Kun menestysteologit uskovat saatanan valheita, niin saatanalliset riivaajahenget aktivoivat heissä kundalivoiman vaikutuksia. Menestysteologian julistajat julistavat antikristuksen "evankeliumia" saatanan luonnon omaavasta Jeesuksesta, jonka veri ja kuolema ei sovita syntejä. Tällä valhe-evankeliumilla ja saatanallisen kundalinivoiman kautta he valmistavat antikristuksen tuloa maailmaan.

Menestysteologia julistaa Jumalan rakkautta, mutta ei totuuden mukaan, siksi saatanallinen valhevoima tekee tunnustekoja ja ihmeitä heidän kauttansa. Monet uskovat eksyvät heidän mukaansa, koska tapahtuu ihmeitä ja he puhuvat Jeesuksesta, mutta eivät totuuden mukaan. Siksi koska menestysteologit ja heidän seuraajansa eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, niin he joutuvat kadotukseen, elleivät tee parannusta ja usko Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa. Raamattu sanoo heidän olleen mielistyneen vääryyteen, siksi heille ei kelpaa rakkaus totuuteen.

Sinä joka olet Herran Jeesuksen opetuslapsi hylkää ja karta menetysteologien oppeja sekä valhevoimaa, jonka kautta he toimivat. Jumala kutsuu uskovan pelastukseen Herran Jeesuksen sovitustyön kautta (Jeesuksen veri ja kuolema Golgatan ristillä). Jumala on valinnut Herran Jeesuksen opetuslapsen Hengen pyhityksen kautta uskomaan Jumalan sanan totuuteen pelastuksen evankeliumin kautta.

Pysykäämme järkähtämättä Raamatun sanassa ja seisokaamme lujina uskossa, pitäen kiinni Jumalan sanan totuudesta. Jumala rakastaa sinua ja rakkaudesta sinuun Hän lohduttaa ja vahvistaa sinua uskossa, niin että Jumalan armosta pysyt Hänen rakkaudessaan ja totuudessaan.

2 Tess 2:
7 Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
8 niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,
9 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä
10 ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
11 Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen,
12 että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.
13 ¶ Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sentähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen.
14 Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden.
15 Niin seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme.
16 ¶ Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon,
17 lohduttakoon teidän sydämiänne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.

 

 

Petri Paavola 6.9.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
moriel.org/the jesus died spiritually doctrine of the word faith teachers
JDS-oppi
deceptioninthechurch.com/ benny hinn
letusreason.org/ popteac17
ucministries. wordpress.com
pmiministries.com
letusreason.org/ Latrain82
kenyons.org/ faqs/ 23 jesus spiritual death
pfo.org/ preacher
carm.org/ joyce-meyer

Video: Onko uskova syntinen ja pyhä vai synnitön ja pyhä?
 


 

 

 

eXTReMe Tracker