Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


 

Eutanasia - "armomurha"


Eutanasiasta käydään keskustelua onko se oikein tai väärin. Tervehenkisen moraalisen etiikan valossa, joka kunnioittaa ihmiselämää olemalla aina elämän puolesta on päivänselvää, että eutanasia on väärin. Kun tutustut ihmisen elämän perusteisiin sekä moniin erilaisiin mahdollisuuksiin ihmisen auttamisessa tilanteissakin, jotka tuntuvat mahdottomilta, niin ymmärrät paremmin miksi on aina oikein olla elämän puolella sekä miksi eutanasia on väärin.

 

Sisällys:
Eutanasia
- Eutanasian perusteluja
- Jumalan näkökulma eutanasiaan
- Jumalan mahdollisuudet
- Elämä on lahja

Lääkäriliitto
Lopunajan kuolemantehdas
- Sairauden syy ja aiheuttaja
Exitus ry
- Vastaus Exitus ry:lle
Ateismi ja eutanasia
Natsi-ideologia ja eutanasia
Väärä suunta
Eläinten lopettaminen ja eutanasia
Loppusanat

Päivitykset:
Belgialaiskaksosten eutanasia
Saattohoitokodin johtajan mielipide
- Vastaus saattokodin johtajalle
Transsukupuolisen kuolema Belgiassa
Voiko alaikäinen päättää oman elämän lopettamisesta?

Eutanasia

Eutanasia tulee kreikankielen sanoista eu ja thanatos. Eu tarkoittaa hyvää ja thanatos kuolemaa. Eutanasiaa, eli armomurhaa perustellaan kärsivän kuolemansairaan potilaan armahtamisella "armokuoleman" kautta potilaan omasta pyynnöstä.

Tällä hetkellä on käytössä passiivinen ja aktiivinen eutanasia. Passiivisessa eutanasiassa potilaan hoitotoimenpiteet lakkautetaan hänen omasta pyynnöstään, jotka saattaisivat pitää hänet elossa. Aktiivisessa eutanasiassa potilaan omasta pyynnöstä lopetetaan hänen elintoimintonsa sen jälkeen kun on todettu ettei ole enää olemassa parantavia tai lieventäviä hoitokeinoja. Aktiivisessa eutanasiassa "armomurha" toteutetaan yleensä lääkkeen (myrkkyruiske tai yliannostus lääkettä) avulla.

Eutanasiaan liittyviä läheisiä käsitteitä ovat avustettu itsemurha ja kuolinapu. Avustetussa itsemurhassa vaikeasti sairas potilas haluaa tehdä itsemurhan, joka ei itse kykene sitä fyysisesti tekemään. Avustetussa itsemurhassa toinen henkilö avustaa ja auttaa potilaan itsemurhassa surmaamalla potilaan.  Kuolinavussa sairaan ihmisen omasta pyynnöstä toinen henkilö auttaa potilasta kuolemaan. Kuolinavussa voidaan myös päättää koomassa olevan potilaan elämä, vaikka hän ei enää kykene ilmaisemaan tahtoaan.

Eutanasian perusteluja

Eutanasiaa puolustetaan ja perustellaan yleensä seuraavilla tavoilla:

- Ihmisellä on oikeus päättää omasta elämästään
- Ihmisellä on oikeus päättää milloin kipu ja kärsimys ovat ylisuuria
- Varman kuoleman kohtaava potilas on taloudellinen taakka omaisille ja yhteiskunnalle
- Lääkäri toimii potilaan parhaaksi päättämällä hänen kipunsa ja kärsimyksensä

Ikävää ja valitettavaa on se, että ihmiskunta on nyt totutettu eutanasiaan ja jumalattomia ihmisiä petetään surutta tämän petoksen kautta.

Jumalan näkökulma eutanasiaan

Ihmiskunta kapinoi monin tavoin Raamatun Jumalaa vastaan, joista eräs kapinamuoto on eutanasia, eli "armokuolema" tai "armomurha." Raamatusta tulee selkeästi esille se miksi eutanasia on väärin sekä syntiä Jumalaa vastaan.

1 Sam 2:6 Herra antaa kuoleman ja antaa elämän, hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen.

Eutanasia puolestapuhujat sanovat, että ihmisellä on oikeus päättää omasta elämästään. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa silloin kun on kyse ihmisen elämän syntymisestä ja kuolemisesta.

Ihminen ei päätä omasta syntymästään, sillä Jumala lahjoittaa ihmisille elämän antamalla elämän hengen hänen sisimpäänsä. Ihmisen kuollessa Jumala ottaa pois ihmisen elämän hengen ja sielun ihmisen ruumista, josta seuraa ruumiin kuolema, mutta ei sielun kuolema, sillä ihmisen sielu elää ikuisesti, joko Jumalan kanssa tai Hänestä erossa.

Ps 139:
13 Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa.
14 Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää.
15 Minun luuni eivät olleet sinulta salatut, kun minut salassa valmistettiin, kun minut taiten tehtiin maan syvyyksissä.
16 Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut.

Job 14:5 Hänen päivänsä ovat määrätyt, ja hänen kuukausiensa luku on sinun tiedossasi; sinä olet asettanut hänelle määrän, jonka ylitse hän ei pääse.

Jumala on määrännyt ihmisen eliniän päivien määrän. Eutanasia on kapina ja syntiä Jumalaa vastaan, jonka käsissä tulisi olla ihmisen elämä ja kuolema. Jumala on ainoa, joka voi oikeudenmukaisesti päättää ihmisen elinpäivien pituudesta.

5 Moos 5:16 Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

1 Moos 25:8 Ja Aabraham vaipui kuolemaan korkeassa iässä, vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena, ja tuli otetuksi heimonsa tykö.

1 Moos 35:29 Ja Iisak vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö, vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena. Ja hänen poikansa Eesau ja Jaakob hautasivat hänet.

Raamattu opettaa, että Jumalan tahto on antaa ihmiselle pitkä ja onnellinen elämä. Jumalan tahto on että ihminen nauttisi elämän lahjasta ja saisi yltäkylläisen elämän ja voisi kuoleman hetkellä vaipua kuolemaan elämästä kyllänsä (yltäkylläinen elämä) saaneena.

Parhaiten voit nauttia elämän lahjasta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Jumala on ainoa, joka voi antaa sinulle yltäkylläisen elämän, jossa saat olla Hänen täydellisen rakkautensa kohteena.

Elämään kuuluu myös ikävä kyllä kipu, kärsimys sekä vastoinkäymisiä. Jumalan kanssa nämä asiat on parempi ja helpompi kohdata sekä käydä läpi.

Raamattu opettaa, että ihmisen elämän ja kuoleman tulisi olla Jumalan käsissä, siksi eutanasia on syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan, eli väärä ja vastuuton teko.

2 Moos 20:13 Älä tapa.

Jumalan Kymmenen Käskyn kuudes käsky (Raamatun alkuperäinen käskyjen järjestys) mukaan ihmisellä ei ole oikeutta tappaa toista ihmistä. Eutanasia on tässäkin valossa murha ja surma, eli synti.

Jumalan mahdollisuudet

Eutanasia ei ole armokuolema, vaan itsemurha, tappo ja surma. Eutanasiassa potilas ja surman toteuttaja yksissä tuumin toteuttavat potilaan surman. Potilas hyväksyy surmaamisen ja toinen henkilö surmaa hänet.

Kautta historian on olemassa lukemattomia tapauksia, joissa Jumala on Herran Jeesuksen nimen kautta parantanut kuolemansairaita potilaita, herättänyt ihmisiä koomasta sekä jopa nostanut ihmisiä kuolleista takaisin elämään. Eutanasian hyväksyvät tahot kieltävät potilailta Jumalan mahdollisuudet parantaa kuolemansairas.

Eutanasian kautta ihmisiä ollaan myös viemässä "pikavauhtia" pois pelastuksesta iankaikkiseen kadotukseen. Lopunaikana pahan vallat koittavat kaikella mahdollisella tavalla estää ihmisiä pelastumasta sekä tehdä kaikkein hirvittävimmät synnit "laillisiksi". Siksi lopunajan ihmiskunta koittaa "laillistaa" eutanasian "armokuolemaksi", vaikka se on synnillinen itsemurha, tappo sekä surma.

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Eutanasian kautta ihmisiä eksytetään iankaikkiseen kadotukseen sekä pysymään poissa iankaikkisen pelastumisen vastaanottamisesta.

Jumala voi parantaa kuolemansairaan sekä lääketieteen avulla kyetään lievittämään potilaan kipuja ja kärsimyksiä. Tarkoitukseni ei ole syyllistää ketään, sillä kuolemansairaus voi tulla nykyään niin monesta syystä tässä saastuneessa maailmassa. Ihmiset ovat synnin kautta kapinassa Jumalaa vastaan ja usein jonkun ihmisen kohdalla vasta kuolemansairaus pysäyttää ihmisen, jonka kautta hän suostuu tekemään parannuksen ja vastaanottamaan pelastuksen Herrassa Jeesuksessa. Jos tämän asian kykenee näkemään tässä suhteessa Raamatun sanan valossa, niin kuolemansairauden kautta voi avautua myös ovi iankaikkiseen elämään.

Toki toivon kaikille terveyttä, en sairauksia, mutta elämä synninalaisessa maailmassa voi päättyä myös kuolemansairauden kautta menehtymiseen. Hyvä olisi ymmärtää Jumalan mahdollisuudet, sillä Hän haluaa pelastaa ihmisen sekä tahtoo parantaa ihmisen. Olen huomannut Jumalan sanasta sekä käytännön elämässä, että jumalattoman ihmisen kohdalla Jumalan tahto on ensisijaisesti pelastaa ihminen iankaikkiseen elämään ja sitten parantaa sairauksia. Tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa jumalattomista ihmisistä, jotka Herra Jeesus on parantanut sairauksista ovat sellaisia, jotka ottivat vastaan pelastuksen Herrassa Jeesuksessa heti parantumisen tapahduttua tai sitten myöhemmin parantumisen jälkiseuraamuksena.

Näyttää siltä vahvasti, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman iankaikkinen kuolema, siksi parantumiskokemuksiin liittyy melkein aina ihmisen pelastuminen iankaikkiseen elämään Herran Jeesuksen kautta.

Eutanasian takana on murhanhenki, joka on synnin ja saatanan työtä maailmassa. Eutanasian murhanhenki pukeutuu "armolliseksi" vapauttajaksi, joka päästää ihmisen kivusta ja kärsimyksestä, mutta johdattaa ihmisen ikuiseen eroon Jumalasta. Herra Jeesus sanoi, että kadotuksessa on tuska ja hammasten kiristys, eli ikuinen kärsimys ilman rakkauden Jumalan läsnäoloa.

Eutanasia ei olekaan helpotus ja vapautus, vaan petos jonka kautta ihmisiä johdatetaan iankaikkiseen kadotukseen. Jumala ei kiduta ketään kadotuksessa, vaan se tuo tuskan ja hammasten kiristyksen että kadotettu elää ikuisesti erossa Jumalasta paikassa, joka oli alunperin valmistettu pahuuden demonisille henkivalloille.

Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta ei ole kadotuksella pelottelua, vaan evankeliumia Jumalan rakkaudesta Herrassa Jeesuksessa. Raamatun mukaisen evankeliumin mukaan kaikki ihmiset ovat syntisiä ja vailla pelastusta ja syntiensä tähden kadotukseen matkalla, mutta Herra Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden ja pelastaa meidät jos uskomme Häneen. Evankeliumi on Jumalan suurta rakkautta ihmistä kohtaan, jossa Jumalan hyvyys vetää ihmisen parannuksen paikalle, eikä hän tule pelastukseen helvetin pelosta, vaan sen tähden koska Jumala rakastaa häntä.

Evankeliumin sanoman julistukseen kuuluu kuitenkin rehellinen totuus ihmisen syntisyydestä, kadotuksesta ja pelastuksesta Herrassa Jeesuksesta, joka tulee Jumalan rakkaudesta. Raamattu painottaa pelastuksen evankeliumissa Jumalan rakkautta, joka saa syntisen ihmisen tulemaan synnintuntoon ja Jumalan rakkauden tähden hän haluaa vastaanottaa pelastuksen.

Elämä on lahja

Ps 127:3 Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anti.

Ihmisen elämä on Jumala lahja. Kenelläkään ihmisellä ei ole oikeutta päättää tai toteuttaa ihmisen kuolemasta. Jumala on elämän lahjan antaja sekä ainoa jolla on oikeus päättää milloin ihmisen on kuoltava.

1 Moos 9:
5 Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun.
6 Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa.
7 Ja te olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, enentykää maassa ja lisääntykää siinä."

Jumala on tehnyt ihmisen omaksi kuvakseen, eli Jumalan kuvaksi. Herra Jumala sanoo sanassaan, että Hän tuomitsee jokaisen joka surmaa toisen ihmisen. Eutanasia on toisen ihmisen surmaamista, eli teko jonka Jumala tuomitsee.

1 Moos 6:3 ¶ Silloin Herra sanoi: "Minun Henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha. Niin olkoon hänen aikansa sata kaksikymmentä vuotta."

Jumalalla joka on luonut ihmisen on vain oikeus päättää siitä milloin ihmisen tulee kuolla.

Lääkäriliitto

Suomen lääkäriliitto pitää ennenaikaista kuolemaa lääketieteen perinteisenä vihollisena, sillä lääkärin etiikan lähtökohta on ihmisen palveleminen elämää kunnioittaen. Lääketieteen kehittyessä ja ihmisen keski-iän huomattava pidentyminen on herättänyt lääkäriliitossa myös keskustelua, että onko pitkitetty elämä aina ihmisarvoista.

Suomen potilaslaki (785/1992) ja lainsäädäntö ei hyväksy eutanasiaa ja lain mukaan potilaalla ei ole oikeutta vaatia eutanasiaa. Suomen rikoslain mukaan potilaan elämän lopettaminen on rangaistava teko, joka luokitetaan tappo- tai surma-nimiseksi rikokseksi.

Suomen lääkäriliitto suhtautuu kielteisesti aloitteisiin eutanasian laillistamisesta. Lääkärien ammattikunta pidättäytyy toimenpiteistä, joiden ensisijainen tarkoitus on potilaan kuoleman jouduttaminen. Maailman lääkäriliitto (WMA) kehottaa lääkäreitä pidättäytymään itsemurhan (eutanasia) avustamisesta, vaikka se ei olisikaan maan lakien mukaan kiellettyä. Amerikassa Oregonin osavaltiossa eutanasia on laillistettu, samoin Euroopassa Hollanti, Belgia ja Sveitsi ovat hyväksyneet eutanasian.

Maailma on menossa koko ajan moraalittomampaan suuntaan kaikilla rintamilla. Jossakin vaiheessa myös eutanasia tullaan hyväksymään maailmanlaajuisesti kuten moni muukin väärä asia, joka on ensin nostatettu keskustelunaiheeksi ja sitten sen johtopäätöksenä asia on hyväksytty.

Lääketieteen pitäisi suojella elämää ja ylläpitää sitä kaikin mahdollisin tavoin, eikä surmata potilasta, vaikka potilas sitä toivoisi. Kivunhallinta ja kipujen lievittäminen on nykyään lääketieteessä korkealla tasolla. Lääketiede kehittyy tässä suhteessa huimaa vauhtia ja kivuissa sekä kärsimyksissä kamppaileva potilas voi saada vaivoihinsa apua hyvinkin pian sekä jopa parantua niistä.

Kivuista kärsivä potilas voi parantua Jumalan tai lääketieteen avulla. Tällaisia tapauksia on useita. Myös tästä syystä eutanasia on väärä ratkaisu, sillä parantuminen voi olla edessäpäin. Kenenkään kohdalla emme koskaan voi tietää mitä heille tapahtuu, siksi eutanasia on aina surma ja eettisesti väärä teko.

Monet lääkärit ovat nähneet omin silmin potilaita, jotka Herra Jeesus on parantanut yliluonnollisesti. Aina kun on elämää jäljellä, niin on toivoa jäljellä. Eutanasia on eettisesti väärin sekä syntiä Jumalan kasvojen edessä.

Lopunajan kuolemantehdas

Eräs vääristynyt näkökulma eutanasian hyväksymiseen on se, että kun eutanasian kautta ihmisiä surmataan, niin siten säästetään taloudellisia kustannuksia, koska sairaan hoitokulut maksavat rahaa yhteiskunnalle.

1 Tim 6:
10 Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
11 Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista, ja tavoita vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta.

Rahan himon vallassa oleva lopunajan ihmiskunta arvottaa rahan ihmisen elämää tärkeämmäksi. Kuolemansairas ihminen on synnin vallan alle olevalle yhteiskunnalle taakka, joka maksaa rahaa.

Jumala voi parantaa kuolemansairaan sekä lääketiede voi löytää parannuskeinoja erilaisiin sairauksiin, mutta tietyt tahot eivät jaksa odottaa, sillä rahan ahneus ja väärät arvot ovat vääristäneet heidän sydämensä.

Eutanasian hyväksyminen maailmanlaajuisesti voi nostattaa uuden keskustelun, että kuinka sairas ihminen on hyödytön yhteiskunnalle ja taloudellinen taakka. Tämä voi johtaa siihen, että eutanasia surmien rima voidaan laskea koko ajan alemmas ja ihmiselämää ei mitata ihmisen arvolla, vaan rahan arvolla.

Eutanasian hyväksyminen on pelottava tie, joka tulee johtamaan väistämättä uusien arvojen valitsemiseen, jossa ihmisen elämänarvolla ei ole sille kuuluvaa arvoa.

Jumala antaa arvon kaikelle ihmiselämälle ja Hän voi parantaa toivottomamminkin tapauksen. Lääketiede koko ajan myös kehittyy, mutta onko lopunaikana ihmisen sydän niin synnin pettämä ja paaduttama, että ihmisen tappamisesta eutanasian ja sen kaltaisten asioiden kautta tulee "bisnes", jonka kautta yhteiskunta "säästää rahaa". Ikävä kyllä näin voi käydä:

Ilm 6:8 Ja minä näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta.

Rutto sana on väärin käännetty, sillä kreikankielisessä UT:ssa siinä kohden on sana thanatos, joka tarkoittaa ruumiin kuolemaa. Lopunaikana sodat, nälkä ja muut kuolemaan johtavat syyt tulevat tappamaan noin 1.5 miljardia ihmistä. Tuossa joukossa on mukana myös eutanasia ja siihen rinnastettavat lopunaikojen surmaamismenetelmät.

Maan pedot ovat kaiketi kuvakieltä, joka tarkoittaa antikristillistä lopunajan uutta maailmanjärjestystä. Lopunaikana ihmiskunta rakentaa pahuudessaan maan päälle kuolemantehtaan, joka saalistaa kitaansa valtavan määrän ihmisiä erilaisten kuolemaan johtavien syiden kautta.

Ilmestyskirjan luvun 6 jälkeen kuvataan vielä lisää lopunajan katastrofeja, jotka nostavat lopunajan kuolleiden määrän vielä paljon korkeammaksi.

Sairauden syy ja aiheuttaja

Synnin vallassa oleva ihminen syyttää usein Jumalaa siitä, että Hän olisi sairauden aiheuttaja. Suurimman osan nykyisistä sairauksista aiheuttavat ihmiset itse.

Esimerkiksi ruokateollisuuden säilöntä- ja lisäaineet sisältävät sellaisia myrkkyjä, jotka aiheuttavat syöpää ja monenlaisia sairauksia. Ihmisen valmistamat monet teolliset tuotteet sisältävät sellaisia myrkkyjä ja aineita, jotka aiheuttavat syöpää ja sairauksia. Ihminen aiheuttaa itselleen ja toisilleen sairauksia, kipuja ja kärsimyksiä ja syyttää siitä Jumalaa.

Tällainen käyttäytyminen on tyypillistä synnin vallassa olevalle ihmiselle, joka syyttää muita siitä mihin ihminen on syyllinen, ei Jumala. Jos ihmiset uskoisivat Jumalaa ja toimisivat siten kuinka on Jumalan tahto, niin tässä vajavaisessa maailmassa olisi vähemmän sairauksia, kipuja sekä kärsimyksiä. Kuoleman jälkeen Herraan Jeesukseen uskova ihminen pääsee Jumalan täydelliseen valtakuntaan, jossa ei ole kuolemaa, kipua eikä kärsimystä.

Exitus ry

Exitus ry aatteellinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka päätavoite on saada Suomeen aktiivisen eutanasian salliva laki. Exitus ry:n mukaan ihmisellä tulisi olla oikeus saada lääkinnällistä kuolinapua jos sairauden ennuste on toivoton eikä ole mahdollista saada parantavaa hoitoa. Exitus ry korostaa sitä, että kuolinavun on oltava vapaaehtoinen ja sen on perustuttava henkisesti terveen ihmisen omaan harkittuun pyyntöön.

Jaakko Ojanne Exitus ry:n puheenjohtaja vetoaa armoon ja potilaan oikeuteen päättää omasta elämästään. Ojanteen mukaan potilaalle tulee suoda armo ja jouduttaa hänen kuolemaansa hänen omasta pyynnöstään  jos hänelle on diagnosoitu hidas ja kivulloinen kuolema. Ojanne sanoo, että on tekopyhää pitää potilasta narkoosissa, kun lopputulos on joka tapauksessa sama, eli kuolema.

Jaakko Ojanne: "Luonnollisesti tässä yhteydessä esiin nousee erilaisia uskonnollisiakin vastalauseita, mutta voidaanko eettisesti kestävällä pohjalla pakottaa joku toinen elämään jonkun toisen uskonnollisen vakaumuksen mukaan? Tällaisella logiikallahan esimerkiksi islamilaiset ja juutalaiset kuolevat ihmiset olisi pakotettava ottamaan vastaan viimeinen voitelu taikka kaste."

Vastaus Exitus ry:lle

Exitus ry ajaa itsemurhan sekä toisen surmaamisen lakia Suomeen eutanasian kautta. Lääketieteen tulee ennen muuta toimia elämän puolesta, pelastamiseksi ja sen hoitamiseksi kipuja lievittäen. Lääketiede pystyy nykyään lievittämään ihmisen kipuja ja kärsimyksiä.

On lukematon määrä Herran Jeesuksen parantamia ihmisiä eri puolella maailmaa sekä lääketiede voi koska tahansa onnistua kehittämään parannuskeinoja, joiden kautta voidaan ehkäistä sekä parantaa joitakin kuolemansairauksia.

Ajattele jos joku kuolemansairas potilas surmattaisiin tänään eutanasian kautta ja vuoden päästä hänen surmaamisestaan Jumala olisi parantanut hänet tai lääketiede olisi keksinyt hoitokeinon, jolla hänen kuolemansairautensa olisi voitu parantaa.  Olen varma, että potilas katuisi tekoaan jos voisi ja olisi ollut valmis odottamaan ja jatkamaan elämäänsä ja ties kuinka monia vuosia hänellä olisi ollut vielä elinvuosia edessään.

Koomasta on herännyt ihmisiä vielä vuosien päästä ja vaikeista sairauksista ihmisiä on parantunut. Exitus ry vetoaa ihmisen kärsimyksiin, eikä kukaan halua kenellekään kärsimyksiä, mutta Exitus ry on unohtanut sen, että niin kauan kuin on elämää, niin kauan on toivoa.

Raamatullisesti terve usko ei koskaan pakota ketään mihinkään suuntaan, mutta on aina elämän puolella eikä hyväksy itsemurhaa eikä toisen surmaamista, ei edes vaikka ihminen olisi kuolemansairas. Eettisesti ei ole oikein surmata ihmistä, sillä Raamatullinen usko on aina elämän säilyttämisen puolella ja Herra Jeesus voi parantaa ihmisen; samoin lääketiede voi koska tahansa onnistua löytämään hoitokeinon johonkin kuolemansairauteen, jonka kautta vakavasti kuolemansairas voidaan parantaa.

Eutanasia ei ole hyvä kuolema, vaan huono kuolema, koska sen kautta ihminen surmataan kohtaamaan iankaikkinen kuolema. Eutanasia on lopullinen ja peruuttamaton, jonka kautta ihmisen mahdollisuus iankaikkiseen elämään riistetään häneltä.

Ateismi ja eutanasia

Ateismin kannattajien keskuudessa on paljon niitä, jotka hyväksyvät eutanasian. Mistä tämä johtuu? Ateismi näkee ihmisen omavaltaisena, nautinnonhaluisena (pyrkimyksenä etsiä koko ajan nautintoja) hedonismina ja egoismina. Ateismiin liittyy usein myös evoluutioteorian hyväksyminen, jossa vahvat jäävät eloon ja heikot kuolevat.

Edellä oleva paljastaa meille koruttomalla ja karulla tavalla eutanasian taustalla olevat vaikuttajat.

Kun ihminen sanoo olevansa omavaltainen ja päättävänsä omasta elämästään täysin itse, niin sen seurauksena hän myös saattaa hyväksyä eutanasian; eli hän päättää milloin ja miten hän haluaa kuolla.

Ihminen ei päätä omasta syntymästään eikä monesta muustakaan asiasta elämästään, vaan on riippuvainen monessa kohtaa muista ihmisistä sekä elämän peruslaeista.

Kun ihminen keskittyy elämässään etsimään vain nautintoja, niin kärsimysten ja koettelemusten tullessa hän saattaa luovuttaa ja olla valmis eutanasiaan, vaikka niin kauan kuin on elämää, niin on toivoa. Elämä ei ole pelkkää nautintoa, vaan myös koettelemuksia sekä myös kärsimyksen päiviä.

Jos ihminen uskoo evoluutioteoriaan, jossa vain vahvat ja sopivat pärjäävät ja jatkavat elämää ja heikot kuolevat, niin silloin kun hän kohtaa kärsimystä ja vastoinkäymistä, niin hän omalla kohdallaan saattaa valita eutanasian tien.

Ateismin ideologiassa on piirteitä, jotka johdattavat ihmisiä harhaan sekä hyväksymään vääriä valintoja, jopa "laillistettuja itsemurhia ja surmia.

Natsi-ideologia ja eutanasia

Saksalaiset Karl Binding (lakimies) ja Alfred Hoche (psykiatri) kirjoittivat 1920 kirjan nimeltä "Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwerten Lebens" (Elämään arvottomien tuhoamisen salliminen), joka asetti natseille ideologisen perustan vammaisten ja parantumattomasti sairaiden tuhoamiselle.

Karl Binding ja Alfred Hoche ehdottavat kirjassaan, että kroonisesti sairaat sekä henkisesti ja fyysisesti vammaiset ovat arvottomia elämään ja heille pitäisi antaa armelias kuolema.

Natsit toteuttivat Bindingin ja Hochen kirjan ajatuksia  toimenpide 4 (Aktion T4) operaation kautta toisen maailmansodan aikana. Toimenpide 4 oli Natsi-Saksan eutanasia ohjelma, jonka aikana lääkärit tappoivat lähes 300 000 ihmistä. Osa heistä oli tuomittu kuolemaan tutkimusten perusteella, jossa heidät diagnosoitiin   parantumattomasti sairaiksi; joukkoon kuului myös fyysisesti ja henkisesti vammaisia, joita surmattiin lääkkeiden avulla, näännytettiin nälkään sekä kaasukammioissa.

Vuonna 1939 Adolf Hitler allekirjoitti eutanasia säädökset, josta vastasivat Philippe Bouhler ja Karl Brandt. Säädöksen mukaan tietyt lääkärit saivat tehdä päätöksen, jonka kautta parantumattomasti sairaille voitiin myöntää armollinen kuolema.

Nykyisen eutanasian tausta on hirvittävässä natsi-ideologiassa. Eutanasian sallivat ihmiset ovat valmiita samankaltaisiin tekoihin, jotka natsit tekivät kun he oman eutanasia-ohjelman kautta surmasivat lähes 300 000 ihmistä, joiden joukossa oli sairaita ihmisiä. Nykyiset eutanasia-kuolemat tehdään myrkkypiikin avulla, mutta päämäärä on sama kuin natseilla, eli sairaan ihmisen surmaaminen.

Eutanasian juuret ovat natsi-ideologiassa. Erona nykyajan eutanasian ja natsien välillä on se, että natsit määräsivät ihmisiä surmattavaksi armokuoleman kautta, mutta nykyään ihmiset saavat itse valita armokuoleman.

Natsien eutanasia ideologia perustui siihen, että tietyt ihmiset ovat arvottomia elämään ja siksi heille myönnettiin armollinen kuolema. Nykyajan eutanasiassa vallitsee sama arvottomuus. Ihminen jonka uskotaan olevan parantumattomasti sairas saa armokuoleman, koska hän on arvoton elämään, sillä hän ei enää ole hyödyksi ihmiskunnalle. Näin ajattelevat ihmiset, jotka toteuttavat heidän surmaamisensa. Nykyajan eutanasia puhuu elämän kärsimyksen lopettamisesta armollisen kuoleman kautta, mutta kaiken takana on kuitenkin ihmiselämän arvon menettäminen, eli arvottomuus, siksi hänet surmataan.

Käsite parantumattomasti sairas ei tarkoita sitä, että potilas ei voi enää parantua. On lukematon määrä ihmisiä, jotka on luokiteltu parantumattomasti sairaiksi ja silti he ovat parantuneet, jopa erittäin vaikeista sairauksista.

Lääketiede kehittyy ja voi löytää uusia parannuskeinoja vaikeisiin sairauksiin sekä Jumala voi parantaa ihmisen. Silloin kun ihmisellä on elämänarvoa, niin elämän puolesta tehdään kaikki voitava, eikä ihmisellä ole oikeutta riistää toisen henkeä. Eutanasia edustaa samaa surmanhenkeä mikä vaikutti natseissa. Eutanasian salliva kanta osoittaa myös sen, että eräs osa natsien hirmutekoja on yhä elossa, eli eutanasian salliminen. Natsismin ideologiaa ei ole siis vieläkään kokonaan unohdettu ja hylätty, sillä eutanasian tukemisen kautta pidetään yhä elossa kauheuksia, joita tehtiin Natsi-Saksassa.

Väärä suunta

Eutanasia on väärin sekä syntiä. Eutanasian hyväksyminen saattaa johtaa itsemurhat ja surmaamiset vielä pitemmälle. Voi tulla aika, jolloin hedonismin vallassa oleva ihminen kokee elämässään romahduksen, jossa häntä ei enää tyydytä mikään, vaan hän on kokenut "kaiken" ja hän sisällään olevan tyhjyyden takia haluaa eutanasian. Eutanasian hyväksyminen voi johtaa edellä kuvattuun tilanteeseen.

Samoin voi käydä niin, että synnin sairastuttamassa maailmassa ihmisiä voidaan alkaa jopa pakkosurmaamaan taloudellisen yhteisöllisyyden nimissä, jossa sairaita tai tuottamattomia yksilöitä surmataan.

Nykyään jopa käydään keskustelua siitä, että vastasyntyneet sairaat tai vammaiset lapset voitaisiin vanhempien suostumuksella jälkiabortoida, eli tappaa synnytyksen jälkeen. On vedottu siihen, että nämä lapset kuormittavat liikaa tulevaisuuden talouskuormaa.

Journal of Medical Ethics -lehdessä julkaistussa artikkelissa Oxfordiin yliopistoon kytköksissä olevat Alberto Giublini ja Francesca Minerva kirjoittivat, että vastasyntyneet vauvat eivät ole vielä oikeita ihmisiä, eikä heillä ole moraalista oikeutta elämään. Artikkelin mukaan vanhemmilla pitää olla oikeus antaa lapsensa surmattavaksi, jos lapsi syntyy yllättäen vammaisena. Artikkelin mukaan tällaisten lasten kasvattaminen on taakka sekä vanhemmille, että yhteiskunnalle.

Kun eutanasia ja kaikenlainen pahuus hyväksytään, niin ihmisen elämällä ei ole enää arvoa. Alberto Giublinin ja Francesca Minervan kirjoitus todistaa sen kuinka paha, rakkaudeton ja kauhistuttava on lopunajan ihmisten elämänarvo. Vammaiselle lapselle kuuluu ihan sama elämänarvo kuin terveelle lapselle. Lopunajan ihmiskunta on täydellisen pahuuden vallassa.

Ilm 9:21 He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Ilmestyskirjan 9 luku kuvaa neljää lopunajan syntiä, jotka vaikuttavat voimakkaasti lopunajan yhteiskunnissa. Murhaaminen on yksi lopunajan yhteiskunnan synneistä. Lopunajan murha tilastoja synkistää myös eutanasia kuolemat sekä viattomien (vammaiset, abortit jne.) ihmisten surmaaminen monella tavoin.

Eutanasia kuolemien takana voi olla myös omaisten painostaminen, jossa omaiset painostavat potilasta eutanasiaan, koska potilas on taakka omaisille. Monissa tapauksissa voi käydä, niin että potilas ei halua kuolla ja muut tulkitsevat asian väärin. Dementiapotilaat ovat tässä kohden erityisesti vaaravyöhykkeellä, koska he eivät kykene ilmaisemaan omaa tahtoaan.

Eutanasian salliminen tulee myös johtamaan joissakin tapauksissa harkittuun murhaan taloudellisen hyödyn tavoittelun tähden. Perintö asioissa perilliset tai perillinen voi päättää vastoin potilaan omaa tahtoa eutanasian toimeenpanosta. Varsinkin sellaisissa tapauksissa, jossa potilas ei kykene ilmaisemaan omaa haluaan ja on varakas, niin perilliset voivat ahneudessaan päättää eutanasian kautta surmata potilaan, että pääsevät käsiksi hänen omaisuuteensa.

Kaikenlainen kauhistuttava ihmisten surmaaminen on osoitus siitä kuinka tämä maailma on hirvittävän pahuuden vallassa, jossa pahuus koitetaan pukea "hyvyyden ja armon" asuun. Jumala on ainoa, joka voi pelastaa ihmisen pahuuden vallasta, joka maailmassa synnin tähden vallitsee.

Eläinten lopettaminen ja eutanasia

Eutanasia keskustelussa hyvin usein nostetaan esille eutanasian puolustamiseksi eläinten kärsimysten lopettaminen. Yleinen puolustus on sellainen jossa sanotaan, että koska sairas tai kärsivä eläin lopetetaan lääkärin piikin kautta, niin miksi ihmisillä ei olisi samaa oikeutta kuin eläimillä?

Raamatun sanan kautta löydämme edelliseen kysymykseen vastauksen. Eläin ei ole moraalisesti vastuussa elämästään Jumalalle. Koska Jumala ei vaadi eläintä tilille tekemistään teoista, niin siksi eläimen elämän päättäminen on hyväksyttävää tietyissä tilanteissa esim. kun eläin on kuolettavasti loukkaantunut. jne.

Ihminen on moraalisesti vastuussa teoistaan Jumalalle ja Raamattu opettaa, että ihmisen syntymä ja kuolema on Jumalan kädessä sekä päätettävissä. Tämän tähden eutanasia on syntiä ja väärin Jumalan edessä. Eläimen lopettamista ja eutanasiaa ei voi verrata keskenään, koska Jumala ei vaadi eläintä moraalisesti vastuuseen teoistaan, mutta ihminen on Jumalalle vastuussa teoistaan. Eutanasia on synti, joka vie ihmiseltä mahdollisuuden pelastua ja eutanasia on kapinaa Jumalaa vastaan, koska Hänen tulisi päättää ihmisen syntymästä sekä kuolemasta.

Loppusanat

Sinä joka olet harkitsemassa tai hyväksynyt eutanasian, niin vetoan sinuun. Herra Jeesus voi pelastaa ja parantaa sinut sekä lääketieteen kehittyessä voit saada vielä mahdollisuuden parantua. Vetoan sinuun, että luovu eutanasiasta, sillä kaikki toivo ei ole vielä mennyt. Paras ratkaisu minkä ikinä voit tehdä on parannuksen tekeminen, syntiesi tunnustaminen Herralle Jeesukselle sekä uskon kautta Herraan Jeesukseen pelastuksen vastaanottaminen, jolloin saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän ja Herra Jeesus voi myös parantaa sinut.


Petri Paavola 12.3.2012

 

Päivitykset ja lisäykset

 

Belgialaiskaksosten eutanasia

Kirjoitin aikaisemmin, että eutanasian salliminen parantumattomasti sairaiden sekä sietämättömien kipujen poistamiseksi tulee johtamaan siihen että eutanasia tullaan sallimaan myös löysemmin perustein. Näin on käynyt mm. Belgiassa.

Brysseliläisen sairaalan lääkärit suostuivat surmaamaan (eutanasia) kaksoisveljet 14.12.2012, koska veljekset alkoivat sokeutumaan, eivätkä he enää kestäneet sitä etteivät olisi enää nähneet toisiaan. Brysseliläisen sairaalan edustajan mukaan sietämätön kärsimys voi olla joko fyysistä tai henkistä.

Eutanasia on laillista Belgiassa, jossa siihen suostutaan lain mukaan vain tapauksissa, jossa ihminen on kuolemansairas tai kärsii sietämättömistä kivuista. Belgian sosialistipuolue on esittänyt, että eutanasialakia pitäisi muuttaa siten, että alle 18-vuotiaat ja Alzheimer-potilaat voisivat saada armokuoleman

Belgian kaksoisveljesten tapaus sekä sosialistipuolueen eutanasialaki vaatimuspyrkimykset osoittavat sen, että tulevaisuudessa Belgiassa saa armomurhan lievempien syiden perusteella kuin aikaisemmin. Tämä tulee johtamaan siihen, että esim. kovasta masennuksesta ja henkisistä kivuista kärsivät voivat saada itselleen eutanasian.

Belgialaiskaksosten tapauksessa toimittiin väärin. Heidät olisi pitänyt ohjata sellaisten tahojen luokse, jotka olisivat auttaneet heitä hyväksymään muuttuneen tilanteensa (sokeuden) ja sitä kautta he olisivat kyenneet vielä jatkamaan arvokasta ihmiselämää. Sokean ihmisen elämänarvo on yhtä tärkeä kuin näkevän ihmisen.

Belgian eutanasiamalli ja ratkaisu voi johtaa siihen, että masennus, sokeus, henkinen pahoinvointi ovat tulevaisuudessa syitä eutanasian sallimiselle. Voi jopa käydä niin, että esim. monet ihmiset, jotka sokeutuvat voivat kokea elämän merkityksettömänä ja olla hyvinkin masentuneita, lopulta päätyen väärään ratkaisuun, eli eutanasiaan. Kun ihminen kokee elämässään traagisia asioita ja vaikean sairauden, niin aluksi ihmisen elämä voi olla suurta tuskaa ja syvää masennusta täynnä. Ajan kanssa ihminen usein oppii hyväksymään vaikeitakin asioita sekää oppii elämään niiden kanssa ja jopa osa heistä löytää elämäänsä jotakin uutta, joka tekee elämästä mielenkiintoisen ja hyväksyttävän.

Monet tulevien päivien eutanasian hyväksyvät ihmiset (uusilla löysillä perusteilla) tekevät väärän ratkaisu pahanolonsa tähden, joka ajan kanssa olisi parantunut. Yhteiskunnan tulisi panostaa ihmisten pahanolon hoitamiseen ja auttamiseen, eikä suorittaa ihmisen surmaamista eutanasian kautta.

Belgia tulee näyttämään väärää mallia eutanasiassa myös muille maille, jotka tulevat jälkeenpäin hyväksymään Belgian vääristyneet eutanasia mallit ja ratkaisut. Eutanasia on avustettu itsemurha, eli surma, jota mikään yhteiskunta ei saisi sallia.

Päivitys sivullani 17.1.2013

Saattohoitokodin johtajan mielipide

Helsinkiläisen saattokodin (Terhokoti) johtaja ylilääkäri Juhani Hänninen kannattaa eutanasiaa (HS:n nettiversio 29.8.2012). Hänninen haluaisi Suomeen eutanasialain.

Hännisen mukaan sairauden aiheuttamaa kärsimystä on velvollisuus lievittää. Hän sanoi että se voi tarkoittaa auttamista tilanteessa, jossa lääketiede on kyvytön auttamaan. Hännisen mukaan kuolevalla on oikeus saada apua.

Hänninen sanoi: "Jos kuoleva ihminen toivoo kärsimystensä lopettamista kuolemalla, tulee hänelle ensin tarjota kaikki vaihtoehdot niiden lievitykseen. Jos tämänkin jälkeen kuolema on se mitä potilas haluaa, hänellä tulisi olla siihen mahdollisuus."

Eutanasia on nykyään mahdollista suorittaa Belgiassa, Hollannissa ja Luxemburgissa. Hänninen kannatti Belgian mallia, jossa eutanasia on tarkoin määritelty laissa.

Hännisen mukaan Belgian malli Suomessa tarkoittaisi n. paria sataa eutanasiakuolemaa vuodessa, ehkä vähemmän. Hänninen toi esille ettei eutanasia Suomen oloissa vuosittain koskettaisi kovin montaa lääkäriä. Hän toi myös esille masennuksen ja dementian poissulkevan eutanasian.

Hännisen mukaan potilaan täytyy itse kyetä tekemään päätös, mutta on erotettava kuolemaan liittyvistä toivottomuuden tunteista kliininen depressio. Jos masennus saadaan hoidettua, niin tilanne voidaan arvioida uudelleen.

Hänninen on aiemmin vastustanut eutanasiaa, mutta muutti mielensä nähtyään monta hankalaa kuolemaa. Hännisen mukaan eutanasia (kuolinapu) ei ole ristiriidassa lääkärin etiikan kanssa, sillä lääkärin valassa vannotaan paljon muutakin mikä ei toteudu. Hänninen näkisi realistisena sen, että eduskunta alkaisi vihdoin pohtia eutanasialakia.

Vastaus saattokodin johtajalle

Hännisen ajatukset ovat ristiriidassa nykyisen Suomen lääkäriliiton ja Maailman lääkäriliiton ajatusten ja etiikan kanssa. Suomen lääkäriliitto pitää ennenaikaista kuolemaa lääketieteen vihollisena, koska ihmisen elämän palveleminen elämää kunnioittaen on lääkärin etiikan lähtökohta.

Hännisen ajatukset ovat ristiriidassa Suomen potilaslain (758/1992) kanssa. Suomen lainsäädäntö ei hyväksy eutanasiaa eikä potilaalla ole oikeutta vaatia eutanasiaa. Suomen rikoslain mukaan potilaan elämän lopettaminen on rangaistava teko, eli rikos, joka luokitellaan tapoksi tai surmaksi.

Belgian malli etenee koko ajan huonompaan suuntaan ja samoin tulee käymään kaikilla mailla, jotka hyväksyvät eutanasian. Kun eutanasia hyväksytään, niin kynnys eutanasian suorittamiseen madaltuu koko ajan.

Lain muutoksella Hänninen ja hänen laillansa ajattelevat haluavat saada lain tuen toisen ihmisen surmaamiseen. Jos laki eutanasiasta tullaan hyväksymään, niin silloin suomalainen yhteiskunta hyväksyy ihmisen surmaamisen hänen pyynnöstään. Laillistettu itsemurha on osoitus yhteiskunnan moraalin rappiosta sekä kapinasta Jumalaa vastaan. Siitä ei seuraa mitään hyvää, vaan sen sijaan paljon vääriä ratkaisuja, joiden vaikutus on iankaikkisesti pysyvä ja peruuttamaton.

Päivitys sivullani 17.1.2013

Transsukupuolisen kuolema Belgiassa

Helsingin Sanomat uutisoi 2.10.2013 transsukupuolisen "miehen" armokuolemasta Belgiassa. Lääkärit avustivat alun perin naiseksi syntyneen Nathan Verhelstin armokuoleman Brysseliläisessä sairaalassa. Hän oli toivonut armokuolemaa lukuisten epäonnistuneiden leikkausten jälkeen. Verhelst perusteli armokuolemaa henkisillä kärsimyksillään. Lääkärien lausuntojen mukaan Verhelstin masennus ei ollut lyhytaikaista. Armomurhaa oltiin harkittu erittäin perusteellisesti ennen toimeenpanoa. Armokuoleman suorittaneen lääkärin mukaan Verhelst oli kuollessaan täysin levollinen. Lääkärien mukaan vaikeissa tapauksissa armomurhan avustajille asetetaan runsaasti kysymyksiä varmuuden saamiseksi oikeasta päätöksestä. Vuosien 2009 ja 1012 välisenä aikana Verhelstille oli tehty kolme "sukupuolenkorjausleikkausta". Belgian laillisti armokuolemat vuonna 2002. Vuonna 2012 maassa oli 52 tapausta, joissa armokuolema myönnettiin psykologisin perustein.

Verhelst syntyi perheeseen, jossa oli jo kolme poikaa. Eräiden tietojen mukaan ennen kuolemaansa Verhelst olisi kertonut, että hänen vanhempansa olisivat toivoneen hänen olevan poika ja siksi hylänneet hänet. Kun Verhelst katseli itseään poikana ja miehenä, niin hän inhosi itseään ja tunsi itseään kohtaan vastenmielisyyttä.

Verhelstin tarina on hyvin surullinen. Hän syntyi naiseksi, mutta kun vanhemmat olivat toivoneet hänen olevan poika ja suhtautuivat häneen negatiivisesti, niin sen seurauksena hän alkoi hylkimään omaa sukupuoltaan ja halusi tulla mieheksi. Verhelstin ongelma oli hänen mielenalueellaan, eikä se että hän olisi syntynyt väärään kehoon. Transsukupuolisten ongelma on aina (lukuunottamatta hermafrodiitteja) mielenalueella, eikä se että he olisivat syntyneet väärään kehoon.

Verhelstin ongelma olisi ratkaistu sillä kun hänen lähellään olisi ollut ihmisiä, jotka olisivat auttaneet häntä hyväksymään oman sukupuolisen identiteettinsä. Kaikkein paras ratkaisu olisi tietenkin ollut se jos hän olisi uskonut Herraa Jeesusta, niin sen seurauksena hän olisi kyennyt hyväksymään oman sukupuolisen identiteettinsä ja kyennyt antamaan anteeksi vanhempiensa väärät teot ja ajatukset.

On todella ikävää, että vanhempien vaikutus voi olla näin tuhoisa, joka pilaa koko ihmisen elämän siten ettei hän kykene hyväksymään itseään koko elämänsä aikana ja päätyy lopulta itsemurhaan lääkärin avustamana. Lääkäreiden olisi pitänyt ohjata hänet eheyttävään hoitoon, jonka kautta hän olisi kyennyt hyväksymään oman sukupuolisen identiteettinsä. Armokuolema oli todella julma ja vastuuton teko ihmistä kohtaan, jonka mielenalue oli täysin rikki. Ikävä kyllä Verhelstin tapaus ja Belgian 52 psykologisin perustein (vuonna 2012) tehtyä avustettua itsemurhaa osoittavat jo suuntaa sille, että tulevaisuudessa ihmisiä tullaan surmaamaan mielenterveysongelmien vuoksi, kun he itse pyytävät armokuoleman mahdollisuutta.

Belgian malli ja esimerkki koskien armokuolemia tulee valitettavasti leviämään myös muihin maihin. Mielenterveysongelmista kärsivistä ihmisistä 2012 tapettiin armokuoleman kautta 52 ihmistä. Lukumäärä on iso yhden vuoden ajalta. Koska ihmisen moraali rappeutuu koko ajan laittomuuden (synti ja kapina Jumalaa vastaan) tähden, niin voi olettaa, että Belgiassa mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten "armokuolemien" määrä tulee pikkuhiljaa lisääntymään.

Ihmiskunnan ainoa toivo on pelastus Herran Jeesuksen kautta, sillä vain sillä tavalla ihmiset kykenevät hyväksymään itsensä sekä elämään oman elämänsä moraalisesti oikealla tavalla itseään ja muita ihmisiä kunnioittaen.

Päivitys sivullani 3.10.2013

Voiko alaikäinen päättää oman elämänsä lopettamisesta?

Helsingin sanomien Brysselin-kirjeenvaihtaja Virve Kähkönen kirjoitti kolumnissaan (11.11.2013): "Belgiassa keskustellaan lakimuutoksesta, joka sallisi lasten armomurhan jos he ovat kykeneväisiä päättämään siitä itse. Mielipidekyselyn mukaan kolme neljäsosaa belgialaisista kannatti muutosta.

Keskustelussa kysellään voiko alaikäinen, joka ei saa polttaa tupakkaa, ei solmia avioliittoa eikä ajaa autoa, päättää oman elämänsä lopettamisesta? Belgialaisten mielestä kyllä voi, sillä heidän mielestään lapsilla on oltava samanlainen oikeus kuolemaan kuin aikuisilla.

Belgialaiset ajattelevat, että armomurhan salliminen vakavista tuskista ja kuolemaan johtavasta sairaudesta kärsivälle lapselle on lempeämpi kohtalo kuin tuskan pitkittäminen.

Viime viikolla 16 lastenlääkäriä hoputti parlamenttia äänestämään lakimuutoksesta. Lääkäreiden mielestä kuolemaan johtavasta sairaudesta kärsivä alaikäinen kypsyy ikätovereitaan nopeammin ja on siksi kykenevä tekemään tällaisen vastuullisen päätöksen.

Kähkösen kolumnin mukaan armomurhan salliminen lapsille voi mennä läpi parlamentissa, jos se joskus etenee äänestykseen saakka. Yksi vaikeista kysymyksistä on, voisiko kuolemaan johtavaa tautia sairastava lapsi saada eutanasian henkisten kärsimysten takia.

Belgiassa aikuisten eutanasia laillistettiin vuonna 2002. Vuonna 2003 Belgiassa tehtiin 235 armomurhaa. Vuonna 2012 Belgiassa tehtiin yli 1400 armomurhaa".

Olen aikaisemmin kirjoittanut, että armomurhan salliminen johtaa koko ajan löysempiin perusteisiin ja tulee laskemaan koko ajan rimaa alemmas armomurhan suorittamiselle. Belgian armomurha kehitys on todella surullinen ja kauhistuttava esimerkki siitä mitä tapahtuu kun yhteiskunta hyväksyy armomurhan.

Ei alaikäinen lapsi kykene päättämään omasta elämästään ei edes silloin kun on kyse kuolemaan johtavasta sairaudesta. Lääketiede on kehittynyt koko ajan ja lapsi joka tänä päivänä sairastaa kuolemaan johtavaa sairautta voi jo ensi vuonna saada siihen hoitoa, joka tekee hänet terveeksi. Samoin Jumala voi parantaa ihmisten sairauksia.

Belgian malli ja esimerkki voi saada vielä lisää ikäviä suuntauksia armomurha keskustelussa. En enää yhtään ihmettele, vaikka joissakin tilanteissa Belgiassa päädyttäisiin sellaiseen ratkaisuun, että ihminen ei saa itse päättää armomurhasta, vaan se tekevät muut ihmiset hänen puolestaan, vedoten siihen ettei potilas tiedosta omaa tilaansa ja hänet on siksi armomurhautettava.

Helsinkiläisen saattokodin (Terhokoti) johtaja ja ylilääkäri Juhani Hänninen kannattaa eutanasiaa ja haluaisi Suomeen eutanasialain. Eutanasia on laillista Belgiassa, Hollannissa ja Luxemburgissa. Hänninen kannattaa Belgian mallia, jossa eutanasia on tarkoin määritelty laissa.

Hänninen on tuonut esille 2012, että Belgian malli Suomessa tarkoittaisi n. paria sataa eutanasiakuolemaa vuodessa, ehkä vähemmän. Eutanasia tuli lailliseksi Belgiassa 2002 ja heti seuraavana vuonna Belgiassa oli eutanasia tapauksia 235. Viime vuonna (2013) Belgiassa oli jo yli 1400 eutanasia tapausta. Nykyään Belgiassa halutaan laillistaa lasten eutanasia tapaukset.

Jos Suomi hyväksyy eutanasia lain, niin se tulee myös meillä löystymään ja lukumäärät kasvavat vuosittain sekä on jopa mahdollista, että ajan kanssa myös Suomessa alettaisiin surmaamaan lapsia eutanasian kautta.

Ihmiskunta kulkee kohti kauhistuttavia aikoja, koska ihmisten moraali on vajonnut jo lähes pohjamutiin. Ainoa todellinen apu ihmisille on Herran Jeesuksen pelastus ja Jumalan rakkaus sekä totuus, joka eheyttää synnin saastuttaman moraalin ja johdattaa ihmisen oikeiden moraaliarvojen äärelle.

Päivitys sivullani 11.11.2013

 

 

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
exitus.fi
wiki/Eutanasia
laakariliitto.fi
huffingtonpost.com
holocaust-history.org
T-4_Euthanasia_Program
belgialaiskaksoset
nydailynews.com
hs.fi/msn/kotimaa
hs.fi/ulkomaat
armomurha+lapsen+oikeus?

 

Linkki: jariiivanainen.net

 

 

 

eXTReMe Tracker