Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

Homoseksuaalisuus ja Raamattu

Monet tahot koittavat sabotoida ja vääristellä Raamatun sanan (Jumalan sanan) opetuksen ja sanoman oman agendansa tähden. Eräs tällainen taho on ARCUS ekumeeninen sateenkaariryhmä.

Sisältö:

ARCUS
- ARCUS ryhmän päämäärä
Ajatuksia ARCUS:in julkilausumasta
- Valhe pyrkii hävittämään totuuden
Jokainen ihminen on samanarvoinen
Ei sairaus vaan synti
Liberaalitutkimus
ARCUS ja Raamatun opetus
- Sodoma ja Gomorra
- Enkelit Sodomassa
- ARCUS ja luomisjärjestys
- Kolmannen Mooseksen kirjan selvät kiellot
- Jeesus tuomitsi homouden
- Roomalaiskirje
- Roomalaiskirjeen ensimmäiset luvut
Arsenokoites tarkoittaa homoseksuaalia
Daavidin ja Joonatanin ystävyys
Raamattu opettaa kaikille historian aikakausille
Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi
Raamatun tulkinta
LoppusanatARCUS

ARCUS on ekumeeninen sateenkaarityhmä, johon kuuluu kirkkojen työntekijöitä ja kirkkojen toiminnassa mukana olevia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. ARCUS ryhmällä on yhteyksiä mm. Yhteys-liikkeeseen, Seta:aan, kansainvälisiin homo- ja lesbojärjestöihin. ARCUS mainostaa olevansa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien kristittyjen ryhmä.

ARCUS ryhmän päämäärä

ARCUS haluaa kirkkojen arvioivan uudelleen kantansa homoseksuaalisuuteen, kuitenkaan luopumatta muuttumattomasta uskostaan. ARCUS ryhmän mukaan rakkaus vaatii kirkkoja tähän uudelleen arviointiin. ARCUS ryhmän päämäärä on kirkkojen piireissä toimivien seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tukeminen sekä heidän asemansa parantaminen. ARCUS ryhmän konkreettisia tavoitteita on että seksuaalivähemmistöihin kuuluvat seurakuntien työntekijät voisivat olla avoimesti oma itsensä sekä että kirkko siunaisi samaa sukupuolta olevien parisuhteet.

Ajatuksia ARCUS:in julkilausumasta

Tuon tässä kirjoituksessa esille Raamatun sanan kohtien kanssa sen ettei Herran Jeesuksen opetuslapsi voi olla homoseksuaali. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole riidan haastaminen, ei toisen lyöminen, eikä oma oikeassa oleminen, vaan se mikä on Raamatun opettama totuus homoseksuaalisuudesta. Tuon tähän seuraavaksi lyhyitä ajatuksia ARCUS ryhmän julkilausumasta sekä kannanotoista.

Valhe pyrkii hävittämään totuuden

Paratiisissa ihminen lankesi syntiin, siksi koska hänelle valehdeltiin sekä vääristettiin totuus, tekemällä väärästä "totuus". Tätä samaa vanhaa kaavaa valheenvoimat ovat käyttäneet läpi ihmiskunnan historian. Tähän menetelmään on myös aina kuulunut ensin ulkopuolelta käsin asioiden vääristäminen, jonka jälkeen seuraa vaihe, jossa soluttautumisen kautta sisäpuolelta käsin pyritään vääristämään totuus sekä nostamaan oma agenda esille muiden hyväksymäksi.

Eräs tällainen suuren luokan soluttautuminen tapahtui Rooman katolisen kirkon synnyttyä 300-luvulla. Roomassa vaikuttaneen uskonnollisen synkretismin aikana 300-luvulla syntyi Rooman katolinen ilman Raamatullista parannuksen tekoa sekä ojentautumista Raamatun opetuksen mukaisesti. Rooman katolinen kirkko ujutti kirkon sisälle pakanauskontojen opetukset, siten että pakanalliset opit nimettiin kristillisen terminologian mukaan sekä pakanalliset opit asetettiin voimaan sellaisinaan edustaen ja opettaen pakanallisia uskomuksia.

Pakanallinen riitti, jossa ihminen astui kuolemasta elämään vesirituaalin (Babyloniassa veden vihmonnan kautta saatiin synnit anteeksi ja uusi elämä) kautta nimettiin vesikasteeksi, jossa kaste tuo kastetulle pelastuksen. Maria sai pakanallisen taivaan kuningattaren tittelin. Paavi peri Jupiterin ylipapin Pontifex Maximumin arvonimen. Pakanauskontojen kiirastulioppi otettiin mukaan kirkon opetukseen. Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle.

ARCUS ryhmä on tehnyt samanlaisen teon, eli he julistavat (soluttautuminen) olevansa Raamattuun uskovia ihmisiä ja sen jälkeen he koittavat kumota Raamatun totuuden homoseksuaalisuudesta ja julistavat että Raamattu ei pidä homoutta syntinä, vaikka Raamattu sen selvästi todistaa niin VT:n kuin UT:n puolella.

ARCUS haluaa kirkkojen uudelleen arvioivan homoseksuaalisuutta. Asian voi myös ilmaista toisilla sanoilla. ARCUS haluaa väkisin muuttaa toisten arvomaailmaan vastaamaan omaa arvomaailmaansa. He vaativat muilta suvaitsevaisuutta, mutta eivät suvaitse muiden arvoja, vaan koittavat ne sisältäpäin väkisin muuttaa. ARCUS sanoo rakkauden vaativan kirkkoja homouden uudelleen arviointiin. Jumalan sanan totuuden rakkaus sanoo homouden olevan syntiä. ARCUS:in rakkauden vaatimus nousee oman arvomaailman pohjalta ja perustalta, ei Raamatun sanasta.

Jokainen ihminen on samanarvoinen

ARCUS julistaa, että kristillisen uskon keskuksen ajatus on jokaisen ihmisen samanarvoisuus Jumalan edessä. ARCUS jatkaa tuomalla esiin Joh 3:16 sanoman, jonka he tulkitsevat merkitsevän sitä ettei jae tee eroa ihmisten välille, vaan jakeen lupaus merkitsee kaikkia ihmisiä. He tuovat vielä sen esille, että yksikään Kristukseen uskova ei joudu kadotukseen.

ARCUS tahtoo sanoa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia Joh 3:16 mukaan eikä jae erottele siinä ketään. Heidän opetuksensa on vääristynyt oman agendansa takia. Joh 3:16 kuuluu useampaan jaekokonaisuuteen, joka päättyy siihen, että se joka ei usko Jeesukseen se on jo tuomittu, eli Jumala tuomitsee synnintekijän, joka ei usko Herraan Jeesukseen. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, mutta Joh 3 luvun jaekokonaisuus tekee erotuksen uskovien ja uskomattomien välillä: Uskovia ei tuomita, mutta uskomattomat tuomitaan.

Joh 7:38 Joka uskoo (Jeesukseen) minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Herra Jeesus opetti, että Häneen tulee uskoa siten kuinka Raamattu opettaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesukseen ei voi eikä saa uskoa Raamatun sanan vastaisesti. Raamattu opettaa homouden olevan syntiä, siksi homoseksuaali ei voi olla Herran Jeesuksen opetuslapsi.

Yksikään uudestisyntynyt Raamatullisessa uskossa Herran Jeesukseen ei tietenkään joudu kadotukseen. Kaikki jotka eivät usko Herraan Jeesukseen Raamatun opetuksen mukaisesti joutuvat kadotukseen. Raamatun opetuksen mukaan esim. huoruudessa elävät, epäjumalanpalvelijat, homoseksuaalit, varkaat, ahneet, juomarit eivätkä pilkkaajat voi pelastua, elleivät tee parannusta, usko Herraan Jeesukseen. Uskon kautta Herraan Jeesukseen he saavat voiman hylätä edellä olevia syntejä ja muita syntejä sekä elää ja kasvaa Pyhässä Hengessä Jumalan tahdon mukaisen elämän mukaan.

Ei sairaus vaan synti

ARCUS sanoo, että homoseksuaalisuus ei ole synti eikä sairaus. ARCUS:in mukaan nykylääketiede on kumonnut käsityksen, että homoseksuaalisuus ei ole sairaus.

Homoseksuaalisuus ei todellakaan ole sairaus, vaan synti Raamatun sanan opetuksen mukaan:

1 Kor 6:9: Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Miehimykset sana tarkoittaa homoseksuaalia. Käsittelen tämän jakeen myöhemmin perusteellisesti alkutekstin valossa.

Liberaalitutkimus

ARCUS:in mukaan monet ajassamme vaikuttavat raamatuntutkijat ovat sitä mieltä, että Raamattu ei tuomitse missään rakastavaa ja vastuullista homoseksuaalista suhdetta.

Monet liberaaliset raamatuntutkijat eivät pidä homoutta syntinä, samaten he eivät myös usko moneen muuhunkaan Raamatun totuuteen. Monet liberaalit raamatuntutkijat vääristävät sen mitä Raamattu opettaa. Raija Sollamo on tutkinut Raamatun kulttuurihistoriaa. Sollamon mukaan nykypäivän homoseksuaalisuutta ei voida enää arvioida tuhannen vuoden takaisella kulttuurilla. Sollamo ajattelee, että Paavalin opetus homoseksuaalisuudesta perustui Rooman valtakunnan aikaiseen hillittömään vapaamielisyyteen. Sollamon mukaan Paavalin tarkoittamat ihmiset  olivat heteroseksuaaleja, jotka olivat irstailleet homoseksuaalisesti. Sollamo on painottanut, että Paavalin ajan käytöstavoilla ei ole enää mitään tekemistä nykyajan kanssa. Sollamo on sanonut, että Paavali ei tuntenut sitä homoseksuaalisuutta, jonka nykytiede tuntee synnynnäisenä, jossa ihmiset käyttäytyvät vastuullisesti.

Sollamo on sanonut, että ehdoton oikeassa oleminen on vaarallista ja on läheisesti sukua fanatismille. Sollamon mukaan Raamattu ei riitä työvälineeksi. Tällä hän tarkoittaa sitä, että Raamattu ei riitä määrittämään homoseksuaalisuutta. Sollamon mukaan vanha testamentti tunsi homoseksuaalisuuden lähinnä voitettuihin kansoihin tai muukalaisiin kohdistuvana seksuaalisena häpäisemisenä, väkivaltana ja raiskaamisena. Sollamo sanoi että tällaisena ilmiönä se tietysti tuomittiin jyrkästi ja siitä langetettiin kuolemanrangaistus. Sollamo on sanonut: Uskonnon kielellä sanottuna Jumala on luonut niin homot kuin heterotkin; Onko meistä mestaroimaan Jumalan luomistyön tuloksia?

Sollamon tulkinnat ovat täysin epäraamatullisia, sillä niin vanha testamentti kuin Uusi Testamentti tuomitsevat homouden synniksi ja kauhistukseksi Jumalan edessä.

Sollamon tekstiä lukiessa tulee esille selvästi, että hän itse uskoo olevansa ehdottomasti oikeassa siinä, että homoseksuaalisuus ei ole synti. Hän itse asettuu samaan kategoriaan kuin ne joille hän kohdistaa ehdottoman oikeassa olemisen fanatismin. Itse asiassa on kyse siitä, että Jumala on ainoa, joka on oikeassa sillä Hän on kirjoituttanut Raamatun.  Jumalan rakkaudella täytetty Herran Jeesuksen opetuslapsi ei ajattele, että minä olen oikeassa, vaan että Jumala on oikeassa ja Hän ilmaisee tahtonsa Sanassaan (Raamattu).

Herra Jumala tuo hyvin selkeästi esille niin vanhassa testamentissa kuin Uudessa Testamentissa että samaa sukupuolta olevien seksuaalisuuden harjoittaminen (homoseksuaalisuus) on syntiä ja Jumalan tahtoa vastaan.

Jumalan on luonut niin miehet kuin naiset ja säätänyt heidän välille pysyvään parisuhteeseen (avioliitto) seksuaalisuuden harjoittamisen. Homoseksuaalisuuden Jumala tuomitsee synniksi.

Sollamo on astunut vaaralliselle paikalle, sillä hän on asettunut asemaan, missä hän kumoaa Jumalan sanan ja asettaa sen tilalle oman "totuutensa".

Room 1:
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.

Raamattu opettaa heteroseksuaalisuuden olevan luonnollista seksuaalisuuden harjoittamista. Raamatun mukaan homoseksuaalisuus on luonnonvastaista, eli luonnotonta ja epänormaalia. Raamattu tuo esille, että lesboudessa naiset ovat vaihtaneet luonnollisen seksuaalisuuden luonnonvastaiseen ja että miehet homoseksuaalisuudessa ovat luopuneet luonnollisesta seksuaalisesta yhteydestä naispuolen kanssa. Raamattu ei tässä opeta kuten Sollamo on sanonut. Raamattu opettaa homoseksuaalisuuden olevan luonnonvastaista seksuaalisuuden harjoittamista.

1 Kor 6:9: Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Miehimykset (homous). Raamattu opettaa etteivät homoseksuaalit (ja monet muut synnintekijät!) voi periä Jumalan valtakuntaa, koska se on synti, josta tulisi tehdä parannus ja hylätä se. Raamatun selkeä opetus on että homoseksuaalisuus on synti.

ARCUS ja Raamatun opetus

ARCUS tuo esille, että kun Raamattua luetaan niin se on aina tulkintaa ja tekstin ymmärtämistä tietyllä tavalla. ARCUS:in mukaan tuhansia vuosia sitten kirjoitettu teksti ei välttämättä kerro samasta asiasta, johon aikamme länsimaiset ihmiset sen oman ymmärryksensä valossa yhdistävät. ARCUS:in mukaan juuri näin on homoseksuaalisuuden kohdalla. ARCUS:in mukaan Raamattu ei tunne lainkaan käsitettä homoseksuaalisuus.

Raamattu on Jumalan sanan opetus ihmisille ja se puhuu samasta asiasta vielä nykyäänkin kuin tuhansia vuosia sitten. Otan tähän esimerkin. Raamattu opettaa (opetti jo tuhansia vuosia sitten), että älä tapa; tämä opetus on vieläkin voimassa sellaisenaan. Raamattu opettaa (opetti jo tuhansia vuosia sitten), että älä varasta; tämä opetus on vieläkin voimassa sellaisenaan. Raamattu opettaa (opetti jo tuhansia vuosia sitten), että älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi; tämäkin opetus on vieläkin voimassa sellaisenaan.

Raamattu opettaa (opetti jo tuhansia vuosia sitten) että miehet eivät saa maata miesten kanssa siten kuin naisten kanssa maataan:

3 Moos 18: 22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus (towebah).

Tämäkin opetus on vielä voimassa, vaikka tämä opetus on annettu jo muutama tuhat vuotta sitten.

Hebr 10:
8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Hebr 7:
11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?
12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen kautta tuli voimaan lain muutos. Uusi Liitto kumosi vanhan liiton järjestyksen sekä ison osan vanhan liiton käskyjä. Kymmenen Käskyä ovat yhä voimassa Uudessa Liitossa. Vanhasta liitosta on kuitenkin voimassa ne opetukset ja käskyt, jotka pitävät yhtä Uuden Liiton opetuksien kanssa ja joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa. Uusi Liitto ei kumonnut homoseksuaalisuutta syntinä, vaan se on edelleenkin Uudessa Liitossa synti ja vastoin Jumalan opetusta. Uuden Liiton kirjoituksissa homoseksuaalisuuden on mainittu olevan Jumalan tahdon vastaista seksuaalisuuden harjoittamista, eli syntiä

 Sodoma ja Gomorra

ARCUS opettaa, että 1 Moos 19:1-25 ei opeta Jumalan tuhonneen Sodomaa ja Gomorraa niissä harjoitetun homoseksuaalisuuden takia. ARCUS:in mukaan Sodoman synti oli julkea itsekkyys, yltäkylläinen ja huoleton elämä, jossa kurjaa ja köyhää ei autettu.

Hesekielin kirja opettaa, että Sodoman synti oli ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo sekä että he eivät auttaneet kurjaa ja köyhää. Hesekielin kirja jatkaa Sodomasta sanomalla, että he korskeilivat (ylpeys) ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja kun Herra näki sen, niin Hän toimitti heidät pois, eli hävitti Sodoman:

Hes 16:
49 Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut.
50 He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia (towebah) minun edessäni, ja minä, kun sen näin, toimitin heidät pois.

Sodomalaisten kauhistusta herättävien tekojen tähden Jumala hävitti Sodoman, kuten Raamattu sen selkeästi opettaa. Hesekielin kirjan 16:50 jakeessa kauhistus sana on hepreaksi täsmälleen sama kauhistus sana, jolla Raamattu kuvaa homoseksuaalisuutta kauhistuksena (syntinä) 1 Moos 18:22 kohdassa. Täten on täysin selvää, että Sodoma hävitettiin homoseksuaalisuuden synnin tähden. Sodomalaisten ylpeys sekä kovasydämisyys olivat syntejä, jotka eivät kuitenkaan tuoneet tuomiota Sodomalla, sillä Sodoman tuomio tuli homoseksuaalisuudesta. Uusi Testamentti vahvistaa tämän:

Juud 1: 7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Juudaan kirja vahvistaa, että Sodomassa ja Gomorrassa harjoitettiin haureutta sekä eksyttiin luonnottomiin (homoseksuaalisuus) lihanhimoihin ja siksi he kärsivät iankaikkisen tuomion. Roomalaiskirje opettaa, että homoseksuaalisuus ja lesbous ovat luonnotonta seksuaalisuutta. Juudaan kirjeen opetus ja sanoma on sama, eli homoseksuaalisuus on luonnotonta seksuaalisuuden harjoittamista, jonka tähden Sodoma ja Gomorra tuomittiin.

Enkelit Sodomassa

ARCUS opettaa, että kun Sodomaan tuli kaksi enkeliä, niin Sodoman miehet halusivat raiskata heidät. ARCUS:in mukaan Sodomalaisten miesten seksuaalisesta suuntautumisesta ei kerrota mitään. ARCUS opettaa, että koska Loot tarjosi Sodoman miehille tyttäriään etteivät he raiskaisi hänen vieraitaan, niin se osoittaa etteivät he olleet homoseksuaaleja. ARCUS:in mukaan Sodomalaisten synti oli siinä, etteivät he osoittaneet vaan pahuudessaan halusivat raiskata oudot muukalaiset. ARCUS:in opetuksen mukaan nämä Sodomalaiset miehet olivat pahoja ja siksi Jumala hävitti kaupungin, mutta ei homoseksuaalisuuden tähden. ARCUS:in mukaan tämän kertomuksen käyttäminen toisiaan rakastavien homojen tai lesbojen tuomitsemiseen on vääränlaista Raamatun tulkintaa.

Kuten Raamatun opetuksesta edellä kävi ilmi, niin Sodoman ja Gomorran tuomio tuli homoseksuaalisuuden harjoittamisesta. ARCUS:in opetus on kestämätön sekä väärä. Enkelit olivat Sodomassa miesten hahmossa ja Sodomalaiset miehet halusivat raiskata nämä miehet. Sodoman miehille tarjottiin naisia, joihin he voisivat ryhtyä miesten sijasta, mutta Sodomalaiset eivät halunneet näitä naisia, vaan miehiä. Tämä osoittaa ja todistaa sen, että he olivat homoseksuaaleja, sillä he eivät halunneet yhtyä naisten kanssa, vaan miesten kanssa. ARCUS:in tulkinta Sodoman miehistä oli selkeästi väärä. Lootin teko oli myös väärin, sillä omien tyttärien tarjoaminen raiskattavaksi sekä seksuaaliseen tarkoitukseen (esiaviollinen seksi) on syntiä.

ARCUS ja luomisjärjestys

ARCUS opettaa, että luomisjärjestyksen mukainen Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ei millään lailla kyseenalaista homosuhteita, sillä "sopiva" kumppani voi olla myös samaa sukupuolta.

1 Moos 2:
18 ¶ Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva".
19 Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva.
20 Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.
21 ¶ Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.
22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
23 Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu".
24 Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.

Raamattu opettaa, että miehelle sopiva kumppani on vaimo (nainen). Raamatun opetuksen mukaan mies ja vaimo tulevat yhdeksi lihaksi. Raamattu ei opeta, että samaa sukupuolta olevat voisivat muodostaa seksuaalisen parisuhteen, ei vaan päinvastoin Raamattu tuomitsee homoseksuaalisuuden syntinä.

Kolmannen Mooseksen kirjan selvät kiellot


ARCUS: Kristityt jotka suhtautuvat kielteisesti homoseksuaalisuuteen nostaa usein esille kolmannen Mooseksen kirjan (3 Moos 18:22; 20:13) selvät kiellot, jotka koskevat homoseksuaalisuutta. On kohtuutonta väittää, että vanha testamentti tuomitsee homoseksuaaliset suhteet tai rakkauden samaa sukupuolta olevien välillä, jopa vielä meidän aikanamme. ...
Molemmat pyhyyslain kiellot koskevat vain miehiä. Rakkaudesta niissä ei puhuta mitään, kyse on vain yhdynnästä. Miksi näin voimakkaat kiellot? ... On häpeällistä, että tämän kieltämistä on käytetty toisiaan rakastavien ihmisten ja heidän välisensä hellyyden tuomitsemiseen.
 

Kävin edellä läpi sen, että kolmannen Mooseksen kirjan opetus homoseksuaalisuudesta on yhä vielä voimassa Uudessa Liitossa. Herran Jeesuksen uhri, kuolema, sovitus ja ylösnousemus poisti kuolemanrangaistuksen, mutta jätti esim. homoseksuaalisuuden syntinä voimaan myös Uuden Liiton ajassa. ARCUS:in opetus tässäkin kohden on väärää ja epäraamatullista.

Jeesus tuomitsi homouden

ARCUS opettaa, että evankeliumeissa Herra Jeesus ei ota kantaa samaa sukupuolta oleviin suhteisiin, eikä tuomitse homoutta.

Usein kuulen tämän väitteen, että Jeesus ei sanonut homoutta synniksi, mutta se on täysin väärä tulkinta tästä asiasta. Herra Jeesus tuomitsee homouden synniksi ja tämä tulee selkeästi esille Jumalan sanasta.

Gal 1:
11 Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista;
12 enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut.

Gal 1:12 oleva sana ilmoittanut on alkutekstissä apokalypsis, joka tarkoittaa ilmestys ja paljastaa. Herra Jeesus ilmestyksen kautta opetti Paavalia ja ilmoitti mikä on Jumalan tahto sekä totuus. Paavali opetti homouden olevan synti, koska Herra Jeesus ilmoitti sen hänelle. Herra Jeesus ja apostoli Paavali rakastavat tietenkin homoja lähimmäisenrakkaudella, mutta lähimmäisenrakkaus ei tarkoita sitä, että tulee hyväksyä synti. Raamatun opetus on, että rakasta syntistä ihmistä lähimmäisenrakkaudella, mutta älä hyväksy, äläkä tue syntiä.

Luuk 17:
26 Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä:
27 he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.
28 Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat,
29 mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki,
30 samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.

Juud 1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Herra Jeesus sanoi, että kun Hän tulee takaisin, niin silloin maan päällä olevat ihmiset elävät kuten muinaisessa Sodomassa elettiin, jonka Jumala tuomitsi homoseksuaalisen synnin tähden.

Juudaan kirjeestä käy ilmi se että Jumala tuomitsi Sodoman ja Gomorran haureuden tähden, joka oli luonnotonta lihanhimoa, eli homoseksualismia. Juudaan kirje sanoi että tämä Jumalan tuomio on varoittavana esimerkkinä siitä, että Jumala tuomitsee synnin kapinan. Herra Jeesus sanoi, että Jumala tulee tuomitsemaan homoseksuaalisuuden kun Hän tulee. Herra Jeesus ei siis hyväksynyt homoseksuaalisuutta, vaan tuomitsi sen synniksi.

Herra Jeesus on Messias ja syntien sovittajana Pelastaja. Hänen tuli täyttää koko laki sekä uskoa kaikki mitä vanha testamentti opettaa ja elää synnitön elämä, koska vain sillä tavalla Hän kykeni olemaan Pelastaja. Todisteena sille, että Hän on Pelastaja on se, että kuolemansa jälkeen Hän nousi ylös ja asettui istumaan Isän Jumalan oikealle puolelle. VT:ssa oli käskyjä, jotka opettivat homouden olevan synti. Koska Herran Jeesuksen tuli uskoa kaikkeen mitä VT opetti, niin Hän tietenkin uskoi myös homouden olevan synti. Raamattu opettaa myös Uuden Liiton järjestyksen mukaan homouden olevan synti. Myös tällä tavalla Herra Jeesus tuomitsi homouden synniksi.

Roomalaiskirje

ARCUS opettaa, että ainoastaan Paavali ottaa esille samaa sukupuolta olevien ihmisten erotiikan. ARCUS:in mukaan näitä Paavalin tekstejä on käytetty sen osoittamiseen, että Jumala tuomitsisi homoseksuaalisen elämäntavan. ARCUS tuo esille, että Paavali on sisäistänyt kolmannen Mooseksen kirjan kiellot siten että Paavali näki vieraat kansat siinä valossa, että he elivät irstaudessa, mikä näyttäytyi muun muassa homoseksuaalisena käyttäytymisenä. ARCUS:in mukaan Tooran valossa Paavalille seksi samaa sukupuolta olevien kesken näyttäytyi häpeällisenä sekä luonnonvastaisena, koska se rikkoi perinteisiä sukupuolirooleja. ARCUS:in mukaan Paavali myös toisaalla radikaalisti julisti, että kristittyjen sukupuolella ei ole merkitystä.

Kolmannen Mooseksen kirjat käskyt koskien homoseksuaalisuuden syntiä ja sen harjoittamista annettiin kielloksi Israelin kansalle. Pakanakansoissa harjoitettiin homoseksuaalisuutta ja Jumala kielsi sen Israelin kansalta.

Gal 3:25-29: Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.

Paavalin opetus ettei sukupuolilla ole merkitystä ei koskenut seksuaalisuutta, vaan Jumalan lapseutta, eli osallisuutta pelastukseen Herrassa Jeesuksessa. Pelastuksessa Herrassa Jeesuksessa ei ole miestä tai naista, tarkoittaa, että niin miehet kuin naisetkin ovat Kristuksen omia, jotka Jumala on pelastanut.

1 Kor 7:2 mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa, ja kullakin naisella aviomiehensä.

Paavalin, eli Jumalan sanan opetuksen mukaan miehen ja naisen sukupuolella on merkitystä haureuden syntien välttämiseksi. Haureuden syntien välttämiseksi miehen ja naisen tulee elää yhdessä pysyvässä parisuhteessa. Tässäkin suhteessa käy selkeästi ilmi, ettei Jumalan tahto ole homoseksuaaliset suhteet.

ARCUS:in mukaan Paavalin tulkitaan yleensä ajatelleen, että saman sukupuolen välisissä suhteissa olisi kyseessä sukupuolisen suuntautumisen vaihtamisesta - ikään kuin se olisi pelkästään ihmisen tahdonvalinnan asia. ARCUS:in mukaan Paavali ei ilmeisesti tietänyt eikä tuntenut sitä mahdollisuutta, että alun perin ihminen voisi olla seksuaalisesti suuntautunut enemmän samaa sukupuolta olevia kohtaan, kuin vastakkaisen sukupuolen edustajia kohtaan. ARCUS opettaa, että roomalaiskirjeen tekstistä käy kuitenkin selvästi ilmi, että Paavalin tuomion kohteena olisi ollut enemminkin miehen ja naisen sukupuoliroolien vaihtaminen, eikä niinkään sukupuolisen suuntautumisen vaihtaminen. ARCUS:in mukaan tätä ilmiötä Paavali piti epäjumalanpalveluksena. ARCUS opettaa, että Paavali ei näytä edes ajattelevan rakkautta samaa sukupuolta kohtaan, sillä Paavalin käyttämät voimakkaat ilmaisut viittasivat vain himojen toteuttamiseen.

Room 1:
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään (plane) saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.

Roomalaiskirjeessä Paavali opettaa, että naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnottomaan (lesbous) ja että miehet olivat luopuneet luonnollisesta sukupuoliyhteydestä naisten kanssa ja harjoittaneet luonnotonta sukupuoliyhteyttä miesten kanssa. Tästä Raamatun tekstistä käy selkeästi ilmi, että kyseessä ei ollut miesten tai naisten sukupuolisten roolien vaihtaminen, vaan kyseessä oli luonnollisen sukupuolisen yhteyden vaihtaminen luonnottomaan, eli väärän (homous) ja synnillisen seksuaalisuuden harjoittamiseen. Kyse oli nimenomaan luonnollisen sukupuolisen suuntautumisen vaihtamisesta luonnottomaan.

Tämä tulee hyvin esille alkukielestä, sillä villiintymisestään sana on alkutekstissä plane, joka tarkoittaa virhettä, eksymystä, eksymystä oikealta tieltä, virhettä joka johtaa eksymykseen. Tässä kohden Raamattu opettaa selkeästi, että homoseksuaalisuus on virhe (synti), eli eksymys pois oikealta tieltä, koska luonnollinen oli vaihdettu luonnottomaan.

Englanninkielisestä Raamatusta asia tulee paremmin esille sekä alkukielen mukaisesti:

Ro 1:27 And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompence of their error (plane) which was meet. (KJV)

Raamattu siis tässä kohden selkeästi tuomitsee sukupuolisen rakkauden samaa sukupuolta olevien välillä. Tämä kohta tuo myös sen selkeästi esille, että ihmisen luonnollinen seksuaalinen suuntautuminen on vastakkaista sukupuolta kohtaan. Raamattu pitää homoseksuaalisuutta luonnottomana, jonka ihminen synnin vääryydessä valitsee. Ihminen voi valita väärän homoseksuaalisen suuntautumisen monesta syystä esim. etäinen ja kylmä isä tai äiti; seksuaalinen hyväksikäyttö oman sukupuolen edustajan toimesta, huonot kokemukset vastakkaisesta sukupuolesta esim. seksin alueella tai huono ja väärä kohtelu. Ihminen ei siten luonnostaan valitse homoseksuaalisuutta, vaan tiettyjen seurauksien tähden. Ihmisellä ei ole myöskään luontaista homoseksuaalista identiteettiä sisällään, vaan se kehittyy tiettyjen seuraamusten tähden.

Nykytiede sanoo homoseksuaalisuuden olevan synnynnäistä, jonka syyt ovat joko perinnöllisiä tai yksilönkehitykseen liittyviä. Tämä väite on helppo kumota, sillä monet entiset homoseksuaalit ovat hylänneet homouden ja tulleet heteroiksi kokiessaan uskoon tulemisen. Josw homous olisi synnynnäistä, niin siitä ei voisi päästä eroon, mutta lukemattomat entiset homoseksuaalit ovat päässeet siitä eroon esim. uskon tulonsa jälkeen.

Tiedemiehet pitävät homouden syntyä synnynnäisenä, eli muuttumattomana asiana. Paradoksaalista (epäloogista) tässä on se että useimmat (eivät kaikki) tiedemiehet eivät usko Raamatun Jumalaan ja julistavat, että Raamatun Jumalaa ei ole olemassa, mutta silti Raamatun Jumala kykenee muuttamaan homon heteroksi.

Roomalaiskirjeen ensimmäiset luvut

ARCUS opettaa, että roomalaiskirjeen ensimmäisten lukujen aiheena ei ole homoseksuaalisuus, vaan uskonvanhurskaus. ARCUS:in mukaan Paavalin pyrkimysenä oli näyttää, että pakanakansat olivat yhtä syyllisiä kuin juutalaiset, jotka saivat lain, mutta rikkoivat sitä vastaan. ARCUS opettaa, että Paavalin pääajatuksena ei ollut tuomitseminen, vaan sen vakuuttaminen, että Jumalan edessä kukaan ei ole nuhteeton. ARCUS opettaa, että Jumala ei tee eroa ihmisten välille ja että Hänen armahtava rakkautensa kuuluu kaikille. ARCUS opettaa, että roomalaiskirjeestä ei pitäisi nostaa esille yksittäisiä jakeita, vaan lukea kirje kokonaan ja että roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jyrkät kuvaukset tulevat uuteen valoon lukujen 2 ja 3 myötä.

Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali tuo esille evankeliumin, joka on Jumalan voima ja pelastukseksi, niin juutalaisille ja pakanoille uskon kautta. Uskon kautta tarkoittaa uskoa Jumalaan siten kuin Raamattu opettaa. Sitten roomalaiskirje painottaa, että vanhurskas on elävä uskosta, joka tarkoittaa uskoa Jumalaan Raamatun opettamalla tavalla.

Tämän jälkeen roomalaiskirje opettaa Jumalan vihasta, sillä ihmisten jumalattomuus ja vääryys ovat Jumalan tahtoa vastaan. Roomalaiskirje myös tässä yhteydessä tuo esille sen, että homoseksuaalisuus on väärää, eli luonnotonta seksuaalisuutta. Roomalaiskirje opettaa uskon vanhurskaudesta, jossa ihminen uskoo Jumalaan Raamatun opettamalla tavalla sekä tuomiosta, joka tulee synnin harjoittamisen kautta. Kukaan ei tietenkään ole nuhteeton Jumalan edessä, mutta synnintekijä saa armon uskon kautta Jeesukseen, jolloin hän tekee parannuksen ja oppii hylkäämään syntejä.

Jumala ei todellakaan tee eroa ihmisten välille, siten että hän olisi puolueellinen esimerkiksi israelilaisten hyväksi, ei vaan hän kutsuu niin juutalaisia kuin pakanoita parannukseen ja vanhurskaaseen, eli Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja Hän rakkaudessaan kutsuu kaikkia ihmisiä parannukseen. Jumalan rakkaudessaan rakastaa niin paljon ihmisiä, että Hän ei halua synnin tuhoavan heitä, siksi Hän kutsuu heitä parannukseen. Jumala rakkaus ei siis hyväksy syntejä, mutta Hän rakastaa ja haluaa auttaa syntisiä ihmisiä.

Raamatun terve opetus ei tietenkään koskaan nojaudu yksittäisten jakeiden varaan, vaan koko Raamatun opetuksen. Raamatun opetus, että homoseksuaalisuus on syntiä on kuitenkin Raamatun kokonaisopetuksen mukainen ja siten pitää yhtä koko Raamatun opetuksen kanssa. Roomalaiskirjeen luvut 2 ja 3 eivät poista sitä tosiasiaa, että homoseksuaalisuus on syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan. Jumalan rakkaus kuuluu kaikille syntisille niin homoseksuaaleille, varkaille, ahneille ja epäjumalanpalvelijoille (jne.), mutta heidän tulee tehdä parannus ja uskoa Jumalaan, joka tarkoittaa että heidän tulee hylätä synti, joka tuhoaa ihmisen.

Arsenokoites tarkoittaa homoseksuaalia


ARCUS opettaa, että homoseksuaalisuutta vastaan on yleensä esitetty kaksi kohtaa, joiden oletetaan tuomitsevan homoseksuaalisuus. ARCUS:in mukaan 1 Kor 6:9 ja 1 Tim 1:10:ssa on sana arsenokoites, joka on tulkittu homoseksuaalisuudeksi, mutta ARCUS:in mukaan arsenokoites sana on Raamatuntutkijoillekin epäselvä. ARCUS opettaa, että arsenokoites sana on mahdollisesti Paavalin itsensä keksimä sana, sillä sanaa ei löydy kreikankielisistä teksteistä ennen Paavalin tekstejä.

ARCUS:in opetus ja tulkinta on väärä, sillä käsite ja ajatus arsenokoites löytyy kreikankielisestä tekstistä, eli Septuagintasta, joka tehtiin noin pari sataa vuotta ennen Herran Jeesuksen syntymistä. Juutalaiset käänsivät kreikankielisen Septuaginta käännöksen Egyptin Aleksandriassa, koska juutalaisia eli hajaannuksessa (diaspora) ja osa heistä oli sulautunut ympärillä olevien kansojen kieliin eikä osannut enää kunnolla hepreaa. Tämän tähden he käänsivät VT:n kirjoitukset hepreankielestä kreikankielelle.

Septuagintassa on ajatus ja käsite arsenokoites:

3 Moos 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

3 Moos 20:13 Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.

3 Moos 18:22 (Septuaginta)

kai meta arsenos ou koimeeteesee koiten gunaikos bdelugma gar estin

3 Moos 20:13 (Septuaginta)

kai os an koimeetee meta arsenos koiten gunaikos bdelugma epoieesan amphoteroi thanatousthoosan enokhoi eisin

Arsenos tarkoittaa miestä ja koiten petiä. 3 Moos 18:22 ja 20:13 opettavat, että mies ei saa maata (seksuaalinen  akti) miehen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan. Arsenokoites sanan alkuperä tarkoittaa homoseksuaalista toimintaa ja homoseksuaalia. Tästä on selkeästi todisteena Septuagintan jakeet 3 Moos 18:22 ja 20.13, sillä juutalaiset käänsivät sanat arsenos koiten kuvaamaan miesten välistä seksiä (homoseksuaalisuus), joka on syntiä ja Jumalan tahdon vastaista. Paavali ei keksinyt Uuteen Testamenttiin sanaa arsenokoites, vaan se oli jo olemassa käsitteenä VT:ssa, jossa se tarkoittaa homoseksuaalisuutta.

Juutalaiset oppineet käänsivät 3 Moos 18:22 sekä 3 Moos 20:13 kohdissa kreikankielisessä Septuagintassa sanoilla arsenos koiten kuvaamaan homoseksuaalisuutta, jonka Raamattu kieltää. Raamatun todistus on siis selkeä siitä, että arsenokoites tarkoittaa homoseksualistista aktia sekä homoseksuaalia. Täten on myös selvää, että Raamatussa esiintyvät sanat arsenos koiten tarkoittivat VT:n aikaisille juutalaisille homoseksuaalisuutta sekä arsenokoites tarkoitti UT:n kirjoittajille homoseksuaalisuutta.

Juutalainen filosofi Philo, joka eli samaan aikaan Jeesuksen kanssa on sanonut, että arsenokoites tarkoittaa pyhäkköporttoa, ei homoseksuaalia. Tästä on vedetty sellainen johtopäätös, että arsenokoites tarkoittaisi miespuolista pyhäkköporttoa. Philon tulkinta oli täysin väärä, sillä Raamattu todistaa tämänkin asian kiistattoman selkeästi, että Philon tulkinta on väärä.

5 Moos 23:17 Älköön pyhäkköporttoa (gedeshah) olko Israelin tyttärien joukossa älköönkä haureellista pyhäkköpoikaa (gadesh) Israelin poikien joukossa.

3 Moos 18:22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.

3 Moos 20:13 Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.

Naispuolinen pyhäkköportto on hepreaksi gedeshah ja miespuolinen pyhäkköportto on gadesh. 3 Moos 18:22 ja 3 Moos 20:13 kohdissa on heprean sanat shakab (maata, maata seksuaalisesti) sekä mishkab (peti, asettua maaten, asettua maaten suorittaen seksiaktia). 3 Moos 18:22 ja 3 Moos 20:13 eivät käytä jakeissa pyhäkköportto sanaa, vaan sanoja, joissa kielletään miestä makaamasta (seksiä) toisen miehen kanssa. Aina kun Raamattu puhuu pyhäkköportoista, niin silloin Raamattu käyttää sanoja gedeshah ja gadesh. Jos 3 Moos 18:22 ja 3 Moos 20:13 kertoisivat pyhäkköportoista, niin jakeissa olisi maininta heistä, mutta ei ole, koska kyseessä oli homouden kieltäminen.  Täten on täysin selvää ja kiistatonta Raamatun todistuksen valossa, että arsenokoites tarkoittaa homoseksuaalisuutta.

Septuagintan kääntäjien teksti kumoaa myös täydellisesti Philon väärän tulkinnan:

De 23:17 ouk stai porne apo thugateron israel kai ouk estai porneuon apo uion israel ouk estai telesphoros apo thugateron israel kai ouk estai teliskomenos apo uion israel (Septuaginta 5 Moos 23:17)

Septuagintan tekstissä esiintyvät sanat porne ja porneuon kuvaavat pyhäkköporttoa. Juutalaiset Raamatun kääntäjä kirjanoppineet eivät käytä sanaa arsenokoites kuvaamaan pyhäkköporttoa. Raamatun todistus on yksiselitteisen selkeä siitä, että arsenokoites ei tarkoita pyhäkköporttoa, vaan homoseksuaalia.

Philo oli mieltynyt kreikkalaiseen, stoalaiseen ja juutalaiseen filosofiaan, jonka tähden hän uskoi, että juutalaisen Raamatun (VT) kirjaimellinen tulkinta on ihmiskunnalle haitallista. Philo oli oman aikansa liberaaliteologi, joka vääristi Jumalan sanan opetusta oman ihmisviisautensa kautta. Philon todistus arsenokoites sanasta on täten pätemätön ja epäkelpo sekä selkeästi Raamatun sanan vastainen.

Arsenokoites tarkoitti juuri sitä mitä juutalaiset Septuagintan kääntäjät sillä tarkoittivat, eli homoseksuaalisuuden harjoittamista, joka on Jumalan sanan mukaan syntiä.

1 Kor 6:9: Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset (arsenokoites), eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Hekumoitsijat sana on kreikaksi malakos, joka tarkoittaa pehmeää, naismaista, miehen ja pojan välistä seksisuhdetta, miestä joka antautuu luonnottomaan irstauteen, sekä miesprostituutiota. Jumalan sanan mukaan myös miehen ja pojan välinen seksisuhde (homous) on syntiä sekä myös miesprostituutio.

Miehimykset sana on kreikaksi arsenokoiteen - arsenokoites, joka tarkoittaa homoseksuaalia, joka tulee selkeästi esille Septuagintan tekstistä. Arsenokoites tulee sanoista arrhen ja koite. Arrhen tarkoittaa miestä ja koite petiä ja sänkyä. Raamattu tuo hyvin selvästi esille sen että homoseksuaalisuus on väärin ja syntiä. Raamattu tuo myös sen selkeästi esille, että homoseksuaaliuden synti on pelastuksen este.

Jumalan sana opettaa selvästi myös Uuden Testamentin puolella, että homoseksuaalisuus on synti, jonka harjoittajat eivät peri Jumalan valtakuntaa elleivät tule uskoon ja tee parannusta synnistään eli luopuvat homoseksuaalisuudestaan. Näistä jakeista käy myös se selvästi ilmi, että Korintossa, jotkut olivat olleet myös homoseksuaaleja, mutta eivät olleet enää, sillä he olivat tulleet uskoon ja olivat nyt pyhitetyt Jeesuksessa Kristuksessa.

Homoseksuaalisesti suuntautunut henkilö kykenee muuttumaan ja hylkäämään homoseksuaalisen identiteetin. Tämä korinttolaiskirjeen kohta todistaa sen todella selvästi. Tästä on myös todistuksena nykyään moni ex-homoseksuaali, joka on tullut uskoon sekä hyljännyt homoseksuaalisuuden ja muuttunut heteroksi.

Daavidin ja Joonatanin ystävyys

ARCUS tuo esille, että joskus Raamatussa puhutaan hyvin myönteisesti samaa sukupuolta olevien syvästä rakkaudesta. ARCUS ottaa esille Daavidin ja Joonatanin suhteen, jonka voidaan ajatella olevan hyvä esikuva samaa sukupuolta olevien parisuhteesta sekä samaa sukupuolta olevien rakkauden esikuvaksi.

Raamattu opettaa, että kuinka Joonatan kiintyi Daavidiin ja rakasti häntä. Tässä ei ole kyse homoseksuaalisesta suhteesta, sillä se oli ja on vastoin Raamatun opetusta. Joonatanin kiintymys ja rakkaus Daavidiin oli lähimmäisenrakkautta, ei seksuaalista rakkautta.

Raamattu opettaa kaikille historian aikakausille


ARCUS: Kun Raamatusta etsitään valoa meidän aikamme eettisiin kysymyksiin, on syytä muistaa, että Raamatun ajan yhteiskunta poikkesi monella tavalla meidän yhteiskunnastamme. Käsitys ihmisestä, hänen sukupuoli- ja muista rooleistaan, kyvyistään ja tehtävistään oli monella tavalla erilainen kuin nykyään. Niinpä emme voi ajatella löytävämme Raamatusta suoraan sovellettavia neuvoja meidän aikamme tilanteisiin. Raamattu ei ole lakikirja, josta löytyisivät yksityiskohtaiset säännöt ihmisten elämään, oli sitten kyse homoista tai heteroista.
 

ARCUS opettaa taas kerran väärin ja vastoin Raamattua. Raamatun sanoma on annettu kaikille ihmiskunnan historian aikakausille. Raamatun sanan perusopetus on pysyvä eikä se muutu. Vanha liitto kumottiin eikä se ole enää voimassa Uudessa Liitossa. Uuden Liiton opetuksissa homoseksuaalisuus on edelleen syntiä, eli se ei ole muuttunut. Raamatun opettama käsitys ihmisen seksuaalisuudesta on pysyvä ja muuttumaton ja se on miehen ja naisen välinen pysyvässä parisuhteessa (avioliitto).

Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi

Arcus opettaa lähimmäisenrakkaudesta, että meidän tulee rakastaa toista ihmistä kuin itseämme, sillä se on Jumalan pysyvä tahto. ARCUS:in mukaan kristitty noudattaa Jumalan tahtoa soveltaessaan rakkauden kaksoiskäskyä. ARCUS sanoo, että nykyään yhä useammat ajattelevat, että homojen ja lesbojen kohdalla uskolliset parisuhteet toteuttavat rakkauden lakia.

Raamatun opetus lähimmäisenrakkaudesta ei tarkoita seksuaalista rakkautta, vaan lähimmäisen rakastamista siten, että välittää, huomioi, kunnioittaa, auttaa sekä arvostaa toista ihmistä Jumalan luomustyönä. Raamatulliseen rakkauden lakiin ei kuulu homoseksuaalisuus, koska Raamattu tuomitsee sen syntinä. Herran Jeesuksen opetuslasten kuuluu rakastaa myös homoseksuaaleja lähimmäisenrakkaudella, mutta tähän lähimmäisenrakkauteen ei kuulu homoseksuaalisuuden harjoittaminen.

Raamatun tulkinta


ARCUS: On kohtuullista vaatia, että Raamattua käytetään johdonmukaisesti. Sellainen käyttö, jossa Raamatusta otetaan ne kohdat, jotka sopivat omaan käsitykseen ja hylätään ne, jotka eivät sovi, ei ole raamatullisuutta vaan omien mielipiteiden perustelua enemmän tai vähemmän mielivaltaisesti valituilla Raamatun jakeilla. Tässä kysymyksessä on neljä peruslinjaa:

1) Koko Raamattu on sitova. Tällaista tulkintaa kuulee itseään raamatullisina pitäviltä julistajilta. Jeesus ei opettanut näin, vaan kumosi useita Vanhan testamentin säädöksiä. Paavali korosti, että Mooseksen laki ei koske pakanakristittyjä. Kukaan näin opettava ei myöskään tänä päivänä ole johdonmukainen, koska kukaan ei vaadi koko Mooseksen lakia noudatettavaksi yhteiskunnassa.

2) Vanhan testamentin laki ei sido kristittyjä, mutta uuden testamentin määräykset kyllä. Tämän tulkinnan johdonmukaisia seurauksia olisivat veriruokien torjuminen ja juutalaisen teurastustavan vaatiminen (Apt. 15:29). Edelleen avioerosta ja eronneen uudesta avioliitosta on Jeesuksen täysin yksiselitteinen kielto; paljon selkeämpi kuin Paavalin homopuheet.

3) Tulkitaan niin, että osa Raamatun käskyistä on aikaansa sidottuja ja osa ei. Oikean eettisen toiminnan määrää se, mikä toteuttaa rakkautta ja oikeudenmukaisuutta kussakin tilanteessa. Osa niistä, jotka periaatteessa hyväksyvät tämän etiikan katsovat, että juuri homoseksuaalisuutta koskeva kielto on muuttumaton. Tällainen perustelu ei nouse suoraan Raamatusta, vaan on tulkitsijan tai hänen uskonyhteisönsä valinta.

4) Lähdetään siitä, että periaatteessa mikä tahansa Raamatun säädös voidaan hylätä, jos se ei toteuta rakkautta ja oikeudenmukaisuutta. Tällöin keskeiseksi nousevat Jeesuksen sanat: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat." (Mt. 7:12).
 

On totta, että jos Raamattua ei käytetä johdonmukaisesti, vaan sieltä otetaan omaan käsitykseen sopivat kohdat ja hylätään ne kohdat jotka eivät sovi omaan käsitykseen, niin silloin toimitaan väärin ja vastoin Raamatun sanan opetusta. Tietenkin tällaisessa menettelytavassa on myös kyse mielivaltaisesta halusta sekä omien mielipiteiden korottamisesta Jumalan sanan todellista opetusta vastaan.

Valitettavasti homoseksuaalisuuden puolustajat ovat sortuneet siihen, että kumoavat selkeät Raamatun opetukset, jotka osoittavat, että homoseksuaalisuus on kiistattomasti syntiä.

Käyn seuraavaksi läpi nuo edellä mainitut neljä kohtaa:

1) Herra Jeesus kumosi vanhan liiton järjestyksen sekä monta sataa VT:n käskyä (esim. muun muassa uhrilait, temppeliä koskevat lait sekä VT:n pappeutta koskevat lait). Tietenkään näitä kumoutuneita lakeja ei tarvitse noudattaa. Herra Jeesus ei kumonnut Kymmentä Käskyä, eikä VT:n käskyjä, joiden mainitaan olevan voimassa Uudessa Liitossa. Uudessa Testamentissa mainitut VT:n voimassa olevat käskyt ovat siten käskyjä, joita tulee yhä Uuden Liiton aikakautena noudattaa. Uuden Liiton kirjoituksissa mainitaan homoseksuaalisuus syntinä. Täten homoseksuaalisuuden harjoittaminen on syntiä myös Uuden Liiton aikakaudessa, jossa me elämme ja olemme.

2) Vanhan liiton kumotut käskyt eivät sido uskovia, mutta Uuden Liiton opetukset mukaan lukien ne VT:n käskyt, jotka ovat myös voimassa Uudessa Liitossa velvoittavat uskovia noudattamaan niitä. Raamattu kieltää niin VT:ssa kuin UT:ssa veren syömisen sekä lihan syömisen, josta ei ole verta laskettu. Raamattu ei opeta ja vaadi juutalaisen teurastustavan noudattamista. Veren laskeminen lihasta on yleinen tapa. Kalastelen jonkin verran ja lasken veren ulos kaloista. Tämä ei ole juutalainen teurastustapa, vaan yleinen tapa.

Herra Jeesus ei kieltänyt avioeroa eikä uudelleenavioitumista, jos oli tapahtunut huorinteko aviopuolisoa kohtaan. Uskovan avioero

3) Osa Raamatun käskyistä on aikaansa sidottuja ja osa ei ole. Oikea Jumalan tahdon mukainen eettinen toimintapa on sidottu Jumalan rakkauteen, totuuteen ja oikeudenmukaisuuteen kaikissa tilanteissa. Raamattu opettaa niin VT:n kuin UT:n puolella homoseksuaalisuuden olevan syntiä ja Jumalan tahtoa vastaan. Tämä ei ole tulkintaa, ei uskonyhteisöjen valittu tulkinta, vaan Raamatun selkeä opetus.

4) Raamatun käskyt ja opetukset noudattavat Jumalan säätämää rakkautta, totuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että homoseksuaalisuus ei edusta Raamatun mukaista seksuaalista rakkautta, vaan syntiä.

Matt 7:
7 ¶ Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
8 Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.
9 Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää,
10 taikka, kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen?
11 Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä häneltä anovat!
12 ¶ Sentähden, kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös te samoin heille; sillä tämä on laki ja profeetat.

Tämä kohta ei tarkoita sitä, että kaikki mitä ihminen tahtoo, että myös hänelle tehtäisiin ja se tulisi tehdä muille ihmisille. Esimerkiksi jos joku haluaa että hänelle varastetaan, niin se on väärin ja syntiä.

Kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös samoin heille on tekstiyhteydessä, jossa tekeminen on sidottu hyvän tekemiseen. Siihen hyvän tekemiseen mitä Jumala tekee. Tämä tarkoittaa sitä että hyvän tekemisen tulee perustua Jumalan tahdon mukaisiin asioihin, eikä synninvallan alla oleviin asioihin. Tällä perusteella ei voi harjoittaa homoutta, sillä se on syntiä Jumalan sanan opetuksen mukaan.

ARCUS toimi itse siten kuinka se syyttää muita, eli tässäkin kohden ARCUS irroitti jakeen sen tekstiyhteydestä ja antoi sille väärän merkityksen, koska ARCUS halusi tukea omalle mielipiteelleen, eikä välitä siitä mitä Raamattu todella opettaa.

ARCUS:in toiminnasta tulee selkeästi ilmi se, että he koittavat kaikin mahdollisin keinoin vääristää Jumalan sanan opetuksen. He sanovat olevansa kristittyjä ja oman vääristyneen arvomaailmansa kautta he vääristävät Raamatun opetuksen homoudesta. Tällainen valheellinen toimintatapa on tuttua kautta historian. Jos haluat tuhota jotakin ja muuttaa asiat uudelleen, niin soluttaudu joukkoon, jonka haluat tuhota ja kumoa heidän arvonsa ja aseta sen tilalle omat arvosi. ARCUS on tehnyt juuri tällä tavalla.

Herran Jeesuksen opetuslapset toimivat toisella tavalla. He eivät vääristä asioita. Jos he ovat väärässä, niin he tekevät parannuksen ja korjaavat väärän oikeaksi.

Loppusanat

Matt 1:
1 ¶ "Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi;
2 sillä millä tuomiolla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan; ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan.
3 Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi?
4 Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: ‘Annas, minä otan rikan silmästäsi’, ja katso, malka on omassa silmässäsi?
5 Sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, ja sitten sinä näet ottaa rikan veljesi silmästä.
6 Älkää antako pyhää koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa ja kääntyisi ja repisi teitä.

Joh 7:24 Älkää tuomitko näön mukaan, vaan tuomitkaa oikea tuomio."

Luuk 6:37 Älkääkä tuomiko, niin ei teitäkään tuomita; älkää kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin anteeksi annetaan.

Jos tuomitsemme väärin perustein lähimmäisen esim. malka omassa silmässä (eläen itse synnissä), niin olemme ulkokullattuja (tekopyhiä) ja teemme silloin väärin. Otan esimerkin; jos sanomme huorintekijälle, että hän tekee huorin ja itse teemme huorin tai itse olemme varkaita, niin silloin on malka omassa silmässä. Herra Jeesus tarkoitti Matteuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sitä, että älä tuomitse, ettei sinua tuomittaisi, sillä jos tuomitset ja itse elät synnissä, niin silloin sinut tuomitaan.

Jeesuksen sanojen mukaan kuitenkin saa antaa oikean tuomion, jos esim. joku varastaa, tekee huorin ja valehtelee, niin on meillä oikeus sanoa synti synniksi. Oikean tuomion antaminen ei ole tuomitsemista, vaan sen toteamista, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Homouden sanominen synniksi ei ole tuomitsemista, emmekä silloin tuomitse ketään, sillä olemme sanoneet totuuden, koska Raamattu sanoo homouden olevan synti.

Samoin ei uskova silloin tuomitse ketään, jos hän sanoo synnin tekemisen johtavan kadotukseen. Uskova ei silloin ketään tuomitse, vaan kertoo kuka tuomitsee ja miksi; Jumala tuomitsee synnintekijän kadotukseen. Lopunajan synnin vallan alla oleva ihmiskunta koittaa tehdä kaikkensa, että se saisi rauhassa tehdä syntiä se jopa vääristää Raamatun sanaa, että saisi omalletunnollensa "rauhan". Tämän tähden lopunaikana myös monet uskovat tulevat luopumaan totuuden rakkaudesta ja heistä tulee hyvän vihamiehiä.

Matt 5:17 Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään.
 

Hebr 10:

8 Kun hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt," vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,

9 sanoo hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.

10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

 

Hebr 7:

11 ¶ Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aaronin järjestyksen mukaan?

12 Sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä myös lain muutos.

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen kautta tuli voimaan lain muutos. Herra Jeesus ei kumonnut Jumalan lakia, joka on Kymmenen Käskyä. Herran Jeesuksen kautta kuitenkin kumottiin vanhan liiton jumalanpalvelusjärjestys. Kymmenen Käskyä ja vanha liitto ei siis ole sama asia, vaikka Kymmenen Käskyä kuuluivatkin vanhaan liittoon.

Uusi Liitto kumosi vanhan liiton järjestyksen sekä ison osan vanhan liiton käskyjä. Kymmenen Käskyä ovat yhä voimassa Uudessa Liitossa. Vanhasta liitosta on kuitenkin voimassa ne opetukset ja käskyt, jotka pitävät yhtä Uuden Liiton opetuksien kanssa ja joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa sekä ne UT:n opetukset, jotka on mainittu UT:ssa, vaikka niistä ei ole mainintaa VT:ssa.

Uusi Testamentti mainitsee esimerkin veren syömisen kiellon sekä UT:ssa on useita mainintoja, että homoseksuaalisuus on synti. Täten veren syönti kielto on voimassa Uudessa Liitossa sekä opetus homoseksuaalisuudesta syntinä on voimassa Uudessa Liitossa.

Uuden Liiton aikakautena ei ole voimassa vanhan liiton aikainen jumalanpalvelusjärjestys ja siksi iso osa VT:n käskyistä ei ole enää voimassa. Raamattua ivaajien ja pilkkaajien esiin nostamat ajatukset VT:n käskyjen pohjalta ovat yhtä typeriä kuin se, että joku vaatisi jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistuksen käyttöönottamista. Jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistukset poistettiin käytöstä vuonna 1894, kun Suomessa astui voimaan uusi rikoslaki.

VT:n käskyt asetettiin noudatettaviksi tietyssä historian vaiheessa, mutta Herran Jeesuksen sovituskuoleman kautta on annettu Uusi Liitto ja uusi jumalanpalvelusjärjestys. Vanhaan ei saa enää palata, koska se ei ole enää voimassa. Samoin myös vuonna 1894 Suomesta poistettiin jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistukset, jotka eivät enää ole voimassa, siksi ketään ei saa enää vaatia rangaistavaksi jalkapuulla tai häpeäpaalulla. Yhtä typerää on tuoda esille noudatettavaksi sellaisia VT:n aikaisia käskyjä, jotka eivät enää ole voimassa.

Jumala rakastaa myös homoja ja siksi evankeliumi ja sen muuttava voima on myös tarkoitettu homoille. Jumalaan uskovana en tuomitse homoja ihmisinä, vaan rakastan heitä Jumalan rakkaudella, mutta koska homous ja sen harjoittaminen on Jumalan sanan mukaan synti, niin silloin minun on Jumalan lapsena kerrottava tässä asiassa se mikä on totuus, eli Jumalan sanan totuus, joka kertoo homouden olevan synti.

En kannata homojen syrjintää, sillä he ovat arvokkaita ja rakkaita lähimmäisiäni. Homoseksuaali ihmisenä ei ole huonompi kuin kukaan muukaan ihminen. Homous on kuitenkin epäluonnollista ja syntiä. Homoudesta on mahdollisuus eheytyä ja vapautua. Herra Jeesus voi vapauttaa sinut homoseksuaalisuudesta. Siksi kehotan sinua tutkimaan Raamattua sillä sieltä löytyy ihmiselle luonnollinen järjestys koskien parisuhdetta ja perhettä sekä uskon kautta pelastus Herrassa Jeesuksessa.

 

 

Petri Paavola 14.2.2012

 

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Gill's Expositor
Online Bible Hebrew and Greek Lexicons
http://www.arcusfinland.net
http://www.arcusfinland.net/9
http://www.arcusfinland.net/33
http://www.kotipetripaavola.com - Homoseksuaalisuus Raamatun valossa
http://www.kotipetripaavola.com - Katolisen kirkon ja paavin viran juuret


Linkkisuositus:
Homous ei ole geneettinen ominaisuus


Linkkejä aihetta koskien:
http://www.kotipetripaavola.com - Gayraamattu
http://www.kotipetripaavola.com - Homoaktivistit
http://www.kotipetripaavola.com - Homous lesbous

 

 

 

eXTReMe Tracker