Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Hyökkääkö Venäjä Suomeen?

 

Venäjän sotilaalliset operaatiot ja sota Ukrainassa on nostanut esille Suomessa huolen, että voisiko Venäjä myös hyökätä Suomeen tai aloittaa jonkinlaisen sotilaallisen operaation Suomea kohtaan. Kirjoituksessani tuon esille näkemyksiäni siitä mitä tulevaisuudessa tulee hyvin todennäköisesti tapahtumaan. Mitä jos Venäjä hyökkäisi Suomeen? Auttaisiko Nato meitä? Naton 5 artikla on usein ymmärretty täysin väärin. Kirjoituksessani on mm. selonteko siitä mitä Naton 5 artikla ihan oikeasti tarkoittaa.

Kun Suomi on nyt liittymässä Natoon, niin tämän peliliikkeen kautta Suomi tekee itsestään Venäjän vihollisen, Venäjän näkökulmasta katsottuna. Naton nettisivulla sanotaan kuinka Naton perustamisen tarkoitus oli estää silloisen Neuvostoliiton laajentumispyrkimykset, estää nationalistinen militarismi Euroopassa vahvan pohjoisamerikkalaisen läsnäolon avulla sekä edistää Euroopan poliittista yhdentymistä.

Kun Nato on pyrkinyt estämään Neuvostoliiton ja nykyisen Venäjän laajentumisen, niin Nato on samalla itse laajentunut aina nykyisen Venäjän rajoille asti. Nato on vapaamuurarien luomus, joka perustettu uuden maailmanjärjestyksen aikaansaamiseksi, joka perustuisi niin sanottuun länsimaiseen uuteen maailmanjärjestykseen. Nato pitää Venäjää itselleen uhkana yhä edelleen.

Nykyinen sota Venäjän ja Ukrainan välillä johtuu pääasiassa siitä, että vuoden 2014 Ukrainan vallankaappauksessa silloinen Venäjä myönteinen hallinto syrjäytettiin, jonka tilalle asetettiin länsimielinen hallinto. Näiden tapahtumien jälkeen Ukraina on Amerikan avustuksella pyrkinyt eroon Venäjän vaikutuspiiristä Naton ja Amerikan vaikutuspiiriin, jonka pyrkimyksenä on ollut tehdä Ukrainasta Naton jäsen. Tällä tavalla on saatu luotua konflikti ja sota Venäjän ja Ukrainan välille.

USA on Nato maa ja sen johtotähti. Naton aikomus ottaa Ukrainan mukaan Natoon on ollut Naton päämäärän mukaista toimintaa, jonka tavoitteena on edistää Euroopan poliittista yhdentymistä. Kun Amerikka (Nato) sekaantui Ukrainan maan sisäisiin asioihin auttaen kukistamaan Venäjä myönteisen hallinnon, jonka tilalle vallankaappauksen kautta asetettiin länsimielinen hallinto, niin USA (Nato) ei kunnioittanut Ukrainan itsenäisyyttä. Tämä Amerikan "apu" Ukrainassa johti Ukrainan maan sisällissodan kaltaiseen tilaan sen jälkeen kun Ukrainan Kiovan länsimielinen hallinto alkoi sortamaan Itä-Ukrainan venäläisväestöä.

Huhtikuun 15. päivä 2014 Kiovan hallitus aloitti sotilaallisen hyökkäyksen Donetskin ja Luhanskin alueille itäisessä Ukrainassa, joiden asukkaista pääosa on etnisiä venäläisiä, mutta he myös ovat Ukrainan kansalaisia. Monet Ukrainan armeijan sotilaat kieltäytyivät ampumasta maanmiehiään. Amerikkalaisten tukema 2014 Ukrainan vallankaappaus sekä Ukrainan uuden hallinnon Venäjä vastaisuus sai aikaan sen, että Ukrainan hallinto alkoi syrjimään maansa venäläisvähemmistöä, joka eskaloitui siihen, että Ukrainan armeija teki sotilaallisen hyökkäyksen venäläisvähemmistöä kohtaan, jotka asuvat itäisessä Ukrainassa.

Tietenkin pidän Venäjän hyökkäystä Ukrainaan tuomittavana, koska en kannata sotaa. Ymmärrän sen, että Ukrainan hallinto on sortanut kauhistuttavalla tavalla Itä-Ukrainan venäläisväestöä, mutta Venäjän sotatoimet eivät kohdistuneet vain Itä-Ukrainan venäläisväestön auttamiseen, miten Venäjä on asioista tiedottanut. Venäjä ei ole toiminut niin kuin se aluksi sanoi, että se vapauttaa Itä-Ukrainan venäläisväestön sorron ikeen alta. Venäjä hyökkäsi vuoden 2022 sotatoimien alussa Kiovan kaupunkiin, joka ei sijaitse Itä-Ukrainassa. En hyväksy minkäänlaisia sotatoimia ja pidän Venäjän hyökkäystä Ukrainaan vääränä ja tuomittavana. Samanaikaisesti pitäisi ottaa esille se mitä vuonna 2014 Ukrainassa tapahtui, kun Ukraina alkoi tappamaan oman maansa kansalaisia Itä-Ukrainassa, joka on myös tuomittavaa. USA ja Nato on tämän konfliktin aiheuttaja Naton laajentumispyrkimyksen kautta.

En ole Venäjän puolella, sillä pidän Venäjän sotatoimia Ukrainassa tuomittavina, mutta olen halunnut tuoda esille puolueettoman näkökannan asioiden taustoista. Suomen Natoon liittyminen toisi myös Suomelle ennemmin tai myöhemmin todella suuria ongelmia, joista suurin ongelma olisi sota Venäjän kanssa, jossa Suomi jäisi yksin sotimaan Venäjää vastaan tai jos Englanti, USA, Saksa ja Ranska, niin kuin ne ovat luvanneet tai mikä tahansa muu Nato maa puolustaisi Suomea, niin se tietäisi suursotaa Euroopassa, kenties kolmatta maailmansotaa.

Suomi on nyt menossa kovaa vauhtia Natoon. Suomen poliittiset päättäjät vakuuttavat kansalle, että jos Suomi olisi Naton jäsenmaa, niin Naton 5 artikla antaa meille turvatakuun, jonka mukaan jos yksikin Nato-maa joutuu sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi, niin se on hyökkäys koko Natoa vastaan ja silloin Nato maat tulevat apuun.

Kun ja jos luemme Naton 5 artiklan, niin siinä ei sanota, että kaikki Nato maat tulisivat apuun, vaan että jos joku Nato maa joutuu hyökkäyksen kohteeksi, niin muut Nato voivat ryhtyä yksin tai yhdessä tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin, mukaan lukien aseellinen voimakeinojen käyttö. Kuitenkaan yksikään Nato maa ei saa ryhtyä minkäänlaiseen aseelliseen toimintaan ilman turvallisuusneuvoston päätöstä.

Laitan tähän seuraavaksi esille Naton viidennen artiklan ja YK:n artikla 51:n.


Naton 5
artikla

"Osapuolet sopivat, että aseellinen hyökkäys yhtä tai useampaa osapuolta vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa katsotaan hyökkäykseksi niitä kaikkia vastaan, ja näin ollen ne sopivat, että jos tällainen aseellinen hyökkäys tapahtuu, kukin osapuoli Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51 artiklassa tunnustettua oikeuttaan yksilölliseen tai kollektiiviseen itsepuolustukseen käyttäessään avustaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta osapuolta tai hyökkäyksen kohteeksi joutuneita sopimuspuolia ryhtymällä välittömästi yksin ja yhdessä muiden osapuolten kanssa tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin, mukaan lukien aseellisten voimakeinojen käyttö, Pohjois-Atlantin turvallisuuden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tällaisesta aseellisesta hyökkäyksestä ja kaikista sen johdosta toteutetuista toimenpiteistä on välittömästi ilmoitettava turvallisuusneuvostolle. Tällaiset toimenpiteet lopetetaan, kun turvallisuusneuvosto on toteuttanut tarvittavat toimenpiteet kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi
."

YK:n artikla 51

"Jos jokin Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, ei mikään tämän peruskirjan säännös saa rajoittaa sen luonnollista oikeutta erilliseen tai yhteiseen puolustautumiseen, kunnes turvallisuusneuvosto on ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Ne toimenpiteet, joihin jäsenet ovat ryhtyneet käyttäessään tätä puolustautumisoikeutta, on heti ilmoitettava turvallisuusneuvostolle, eivätkä ne saa millään tavoin vaikuttaa turvallisuusneuvoston tämän peruskirjan mukaiseen oikeuteen ja velvollisuuteen ryhtyä kulloinkin niihin toimenpiteisiin, joita se pitää tarpeellisina kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi."

 

Naton 5 artiklassa ei ole mitään pakkovelvoitetta puolustaa asein toista Nato maata, jos se joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Nato ei anna mitään todellista ja varmaa turvatakuuta jäsenmailleen, vaikka niin moni väärin perustein väittää. Eräs hyvin yleinen väärä väite on sellainen ettei Naton historiassa ole koskaan hyökätty mihinkään Nato maahan. Tämä ei pidä paikkaansa.

Olen syntynyt vuonna 1964 ja muistan vielä hyvin kun Argentiina hyökkäsi Falkland saarille, joka kuului Iso-Britannialle. Falklandin sota vuonna 1982 oli sota Nato-maa Englannin ja Argentiinan välillä. Yksikään Nato maa ei liittynyt Englannin rinnalle sodassa Argentiinaa vastaan. Miksi yksikään Nato maa ei auttanut Englantia? Moni voi sanoa, että Englannin ajateltiin pärjäävän yksinään Argentiinaa vastaan. Näinkin voi olla. Naton 5 artikla ei pakkovelvoita yhtäkään Nato maata auttamaan toista Nato maata, jos se joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Tästä on myös todisteena Nato maata vastaan tehty hyökkäys vuonna 1982. Tämän lisäksi tarvitaan vielä turvallisuusneuvoston päätös ennen kuin Nato maa voi auttaa toista Nato maata sodassa.

Maailman poliittinen tilanne voi muuttua yhtäkkiä radikaalisti. Jos Venäjä hyökkäisi Suomeen, niin Nato maat ja Amerikka joutuisivat pohtimaan, että jos Nato auttaisi Suomea sodassa Venäjää vastaan, niin voisiko se synnyttää suuremman sodan esim. kolmannen maailmansodan. Amerikka ja Nato voisi päätyä sellaiseen ratkaisuun ettei se halua aiheuttaa kolmatta maailmansotaa ja näin ollen Suomi jäisi yksin sotimaan Venäjää vastaan. Jos Nato päättäisi auttaa Suomea sodassa Venäjää vastaan, niin se johtaisi suureen sotaan, ellei kolmanteen maailmansotaan, niin kuitenkin todella suureen sotaan.

Itse ajattelen ja ymmärrän, että Venäjä tulee hyökkäämään Suomeen ja kohdistamaan jonkinlaista sotilaallista voimankäyttöä sen takia, kun Suomi on liittymässä ja hyvin todennäköisesti liittyy Natoon. Toivon mukaan Suomi ei kuitenkaan liittyisi Natoon, vaikka se nyt näyttääkin lähes varmalta. Venäjän hyökkäys Suomeen tulee olemaan varma. Venäjän hyökkäys tulee tapahtumaan todennäköisesti sen jälkeen kun Suomi on liittynyt Natoon, voi tapahtua ennen Natoon liittymistäkin, mutta todennäköisesti sen jälkeen kun Suomi on liittynyt Natoon.

Sen jälkeen kun Suomi on Naton jäsen, niin Venäjän hyökkäys Suomeen voi tapahtua vasta muutamien vuosien päästä siitä, kun Suomi on liittynyt Natoon. Venäjä voi tietenkin hyökätä myös aika pian siitä kun Suomi on liittynyt Natoon tai myöhemmin, mutta tällainen hyökkäys tulee tapahtumaan enemmin tai myöhemmin. Naton kannattajat Suomessa alkavat puhumaan silloin kun Suomi on Naton jäsenmaa ettei Venäjä uskalla hyökätä Suomeen. Ja sitten kun ja jos Venäjän hyökkäystä ei heti tai ihan pian tapahdukaan, vaikka Suomi on jo Naton jäsen, niin silloin Naton kannattajat ovat täynnä riemua, mutta he tulevat pahasti pettymään, kun he joutuvat näkemään Venäjän hyökkäyksen Suomeen.

Miksi olen varma siitä, että Venäjä tulee hyökkäämään Suomeen? Olen Herran Jeesuksen opetuslapsi ja uskon Jumalan armosta Jumalan sanan totuuteen. Uskovien piireissä niin Venäjällä kuin Suomessakin on tullut jo monina vuosikymmeninä profetioita siitä kuinka Venäjä tulee hyökkäämään Suomeen, eikä länsi ja Nato auta Suomea.

Olen tehnyt aikoinani hengellistä työtä Venäjän Karjalassa 2000-luvun alussa noin kymmenisen vuotta. Sinä aikana kun kävin paljon Venäjän Karjalassa, niin näin selkeän ja voimakkaan unen, jota tulee koetella onko se Herrasta vai ei. Tässä unessa minulle näytettiin Suomen ja Venäjän rajaa ja erikoisesti Karjalan alueita sekä Pietaria. Kuulin puhetta rajan molemmilta puolin ja sitten yhtäkkiä eteeni ilmestyi Suomen kartta, jonka keskelle ilmestyi valtavan suuret kahleet (käsiraudat). Uni loppui siihen. Moni voi pitää tällaisia unia ja profetioita huuhaa- ja hörhöjuttuina, mutta sitten kun tämä tapahtuu, niin sekin todistaa monien muiden asioiden tavoin, että Raamattu on totisesti Jumalan sanaa.

Usko Herraan Jeesukseen ei perustu uniin tai profetioihin, vaan Jumalan sanan totuuteen, mutta Jumala voi myös antaa palvelijoilleen unia ja profetioita, jotka tulevat toteutumaan. Aika näyttää oliko näkemäni uni Herrasta vai ei.

Raamattuun ja Jumalaan uskovana ihmisenä pidän kaikenlaista sotaa tuomittavana ja vääränä. Varhaiset kristityt 100-luvulta lähes 200-luvun alkuun asti olivat sitä mieltä, että Herran Jeesuksen opetuslapsi ei voi osallistua sotatoimiin, eikä tappaa sodassa lähimmäisiään, ei edes puolustussodassa sortaja hyökkääjää vastaan.

Kun Juudeassa 66-70 jKr. alkoi juutalaisten sota ja kapina roomalaisia vastaan, niin Eusebiuksen mukaan kristityt pakenivat ja asettuivat Pellaan. Tämä tarkoittaa sitä, että huomattava määrä uskovia, joiden joukossa oli paljon juutalaisia ei tarttunut aseisiin puolustaakseen Jerusalemia. Miksi huomattava osa ensimmäisen vuosisadan juutalaisista Herran Jeesuksen opetuslapsista ei tarttunut aseisiin roomalaisia vastaan? Koska he ymmärsivät Uuden Liiton luonteen, jossa ei ole enää minkäänlaisia oikeuksia lähimmäisen tappamiseen, ei edes sodassa sortaja vihollista vastaan.

Varhaiset kristityt Juudeassa 66-70 jKr. josta suurin osa oli juutalaisia Jeesukseen uskovia ihmisiä ymmärsi sen, että heillä ei ole sota ja taistelu lihaa ja verta vastaan (lähimmäisiään), vaan syntiä ja pahuuden henkivaltoja vastaan. Tämän tähden he ymmärsivät, että jumalattomat ihmiset sotivat sotia, joita he ovat velvollisia käymään, ja että Raamatun totuutta rakastava kristitty ei osallistu jumalattomien sotiin, koska kristityn sota ja taistelu käydään eri "rintamalla" kuin jumalattomien sota.

Nykyään monet Raamattuun uskovat ihmiset ovat jakautuneet kahteen eri leiriin tässä asiassa; saako kristitty Jeesukseen uskova ihminen tappaa puolustussodassa vai ei? Minä olen valinnut saman näkemyksen kun varhaiset kristityt, jotka eivät osallistuneet sotatoimiin, eivät edes puolustussotaan sortajaa vastaan.

Näen ja ymmärrän tämän asian niin, että Suomi on pääosin jumalattomuuden vallassa ja jumalattomuuden vallassa olevat jumalattomat ihmiset ovat velvollisia puolustamaan sodassa maatansa (myös kun Venäjä hyökkää Suomeen), koska esivalta velvoittaa heidät siihen. Samoin ymmärrän ja näen, että varhaisten kristittyjen tavoin minä en itse kannata sotaa, enkä osallistu sotaan ja lähimmäisteni tappamiseen. En aio kuitenkaan paeta mihinkään, en ennen sotaa Venäjän ja Suomen välillä, enkä sen aikana. Mikäli se on mahdollista ja riippuu minusta, niin aion asua omassa kodissani sen ajan kun Venäjä hyökkää Suomeen ja käy sotaa Suomea vastaan.

Enkä tietenkään hyväksy Venäjän hyökkäystä Suomea vastaan, vaan aion rukoilla Jumalan tahdon toteutumista Suomen maassa sinä aikana kun Venäjä iskee sotilaallisesti Suomea vastaan. Sydämeni on Suomen kärsivän kansan puolella. Herran Jeesuksen opetuslapsi ei jää toimettomaksi missään tilanteessa ei edes sota-aikana, sillä silloinkin hän turvautuu kaikkein suurimman turvan Antajaan, joka on Raamatun Jumala. Jumalaton maailma käy tämän maailman sotia, mutta todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ei taistele lähimmäisiään vastaan, vaan pahuuden henkivaltoja ja syntiä vastaan, sitä syntiä, joka pyrkii vaikuttamaan ja hallitsemaan uskovankin mieltä ja sydäntä.

Raamatun sanan profetian mukaan lopunaikana Venäjän, Kiinan ja muslimimaiden sotilasliittoutuma hyökkää Israelin maahan. Tämä tarkoittaa sitä, että Nato ja sen jäsenmaat ovat niin heikkoja etteivät ne pysty mitenkään estämään tätä Lähi-idän suursotaa, joka jää kuitenkin lyhyeksi, koska Jumala tuhoaa nämä hyökkääjät, jotka hyökkäävät päivien lopulla Israelia vastaan. Tämäkin Raamatun profetia tulee aikanaan toteutumaan. Jos et vielä usko Herraan Jeesukseen, niin sinulla on vielä mahdollisuus tunnustaa syntisi Jumalalle ja uskoa Jeesuksen olevan Herra ja Pelastaja, niin saat syntisi anteeksi Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta.

 

Petri Paavola 5.5.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

nato.int/cps/en/natolive/ official texts 17120
un.org/en/about-us/ un charter/ full-text
finlex.fi/fi/sopimukset/ sopsteksti/ 1956/ 19560001/ 19560001 2
is.fi/ulkomaat
kotipetripaavola.com/ venajan ja ukrainan kriisi ja sotarikokset vuodesta 2014 eteenpain

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker