Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Katolinen petos ja Marian palvonta

Suomessa on kristillisissä piireissä meneillään katolinen invaasio, jonka kautta katolista teologiaa ja käsitteitä sekä katolisen kirkon oppia pyritään hyväksyttämään protestanttien, evankelisten ja vapaiden suuntien uskovien jne. keskuudessa. Ekumenia on eräs voimakkaimmista katolisen kirkon petoksen työkaluista, jonka kautta petetään uskovia ihmisiä. Jokainen ekumeniassa mukana oleva taho on kosketuksissa katolisuuden kanssa. Katolinen kirkko on Suomessa vähemmistönä ja siksi tähän asiaan ei osata eikä ymmärretä kiinnittää huomiota. Sen sijaan sanotaan ettei katolisuus juurikaan vaikuta Suomessa. Tämä on väärä johtopäätös ja toteamus. Katolisuus vaikuttaa Suomessa ja uskovien elämässä enemmän kuin moni arvaakaan tai ymmärtää. Esimerkiksi vuoden 1992 raamatunkäännös (väännös) on käännetty paljolti katolisen teologian mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että 1992 käännöksen kautta katolisuuden vaikutus on koskettanut jokaista uskovaa ja ihmistä, joka on lukenut tai säännöllisesti lukee 1992 käännöstä.

Katolisen kirkon opetus ja se miten kirkko lähestyy protestantteja on kavala petos. Käyn läpi tässä kirjoituksessa muutamia tärkeitä asioita mitä meidän tulisi ymmärtää ja miksi Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saisi olla tekemisissä (harjoittaa uskon yhteyttä) ekumenian ja katolisen kirkon kanssa. Katolinen kirkko palvoo Mariaa, vaikka se sanoo ettei palvo, vaan kunnioittaa Mariaa. Katolisen kirkon opetus paljastaa sen palvovan Mariaa. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Petos epävirallisesta ja virallisesta opetuksesta
Maria murskaa käärmeen pään
Ekumeeninen petos

 

Petos epävirallisesta ja virallisesta opetuksesta

Katolinen kirkko opettaa kahdesta erilaisesta opetuksesta, epävirallisesta ja virallisesta opetuksesta. Näiden kahden erilaisen opetuksen kautta katolinen kirkko pystyy opettamaan melkein mitä tahansa ja kykenee johdattamaan katolilaiset uskomaan kaikenlaisia harhaoppeja sekä palvomaan Mariaa. Silloin kun katolisuus sanoo protestanteille, että jokin katolinen oppi on epävirallinen opetus, ei virallinen opetus, niin sen tarkoituksena on pettää protestantti uskomaan ja luulemaan, että katolinen kirkko pitää kiinni virallisen opetuksen kautta Raamatun totuudesta. Epävirallisen ja virallisen opetuksen kautta pyritään luomaan protestanteille sellainen mielikuva, että katolinen kirkko pitää kyllä kiinni totuudesta ja jos sen opetuksista löytyy jotakin epäraamatullista, niin se on vain epävirallinen opetus ei virallinen opetus.

Katolilaiset uskovat monia epäraamatullisia oppeja Mariasta kuten, Maria on kaikkivaltias, Marian esirukoukset ovat välttämättömiä pelastukseen, Maria yksin tai yhdessä Jeesuksen kanssa murskasi käärmeen pään jne. Katolilainen voi sanoa protestanteille, että kaikki edellä olevat opetukset ovat epävirallisia opetuksia, eivät virallisia. Sen jälkeen katolilainen voi sanoa, että virallisesti uskomme Jeesuksen sovitustyön olevan ainoa tie pelastukseen. Jos protestantin sydän ei ole harjaantunut ja kasvanut totuudessa, niin hän voi luulla, että katolisuudessa kaikki on ok, koska kirkon virallinen opetus on Raamatun totuutta, eikä kirkon epävirallisella opetuksella ole kirkon virallisen opetuksen asemaa. Tämä on kuitenkin petos, sillä Jumala ei katso siihen mitä me määrittelemme epäviralliseksi tai viralliseksi opetukseksi, vaan siihen miten me uskomme sydämessämme.

Jos minä sanoisin uskovani epävirallisesti Marian esirukousten olevan välttämättömiä pelastukseen, mutta virallisesti uskon Jeesuksen olevan ainoa tie pelastukseen, niin Jumala tuomitsisi minut sen mukaan miten uskon sydämessäni riippumatta siitä onko uskoni epävirallista tai virallista. On selvää Raamatun sanan valossa, jos ihminen uskoo Marian esirukousten olevan välttämättömiä pelastukseen ja Jeesus on ainoa tie pelastukseen, niin kyseessä on valhe-evankeliumi. Jos Raamatullisen pelastuksen yhteyteen lisätään ylimääräinen ja valheellinen pelastuksen tie (kuten esim. Maria), niin kyseessä on valhe-evankeliumi, sillä pelastussanomasta tulee valhe ja eksytys jos siihen lisätään valheellisia opetuksia pelastuksesta.

Maria murskaa käärmeen pään

Gen 3:15 inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius ipsa conteret caput tuum et tu insidiaberis calcaneo eius (Vulgata 405 A.D)

Latinankielinen Vulgata raamatunkäännös vuodelta 405 jKr. on katolisen kirkon perusteos. Vulgata, eli katolinen raamatunkäännös käyttää latinankielen feminiinimuotoa ipsa, joka murskaa käärmeen pään. Katolisen kirkon raamatunkäännöksen mukaan Maria murskaa käärmeen pään.

Katolinen englanninkielinen raamatunkäännös Douay Rheims vuodelta 1899 on käännetty Vulgatan tekstistä.

Douay Rheims 1899 Gen 3:15 I will put enmities between thee and the woman, and thy seed and her seed: she shall crush thy head, and thou shalt lie in wait for her heel.

Katolinen Douay Rheims raamatunkäännös kääntää 1 Moos 3:15 kohdassa Marian (she) murskaavan käämeen pään. Katolinen ensyklopedia sanoo 1 Moos 3:15 ja Mariasta seuraavasti. Toinen kohta on erovaisuus meidän ja heprealaisen tekstin välillä on meidän versiossa liittyen vaikuttavaan syyhyn, joka aiheuttaa kuolettavan haavan käärmeelle: Meidän versio pitää yhtä nykyisen Vulgatan lukutavan kanssa hän (she - femiinimuoto) (ipsa), joka viittaa naiseen, kun heprean tekstissä lukee hu (autos, ipse), joka viittaa naisen siemeneen. Meidän version mukaan ja Vulgatan lukutavan mukaan nainen itse voittaa voiton; heprealaisen tekstin mukaan nainen on voittoisa siemenensä kautta. Tässä mielessä sanoinkuvaamaton bulla (paavin) pitää voittoa Siunatun Naisen ansiona. Lukutapa hän (femiinimuoto) (ipsa) ei ole tahallinen vääristymä, eikä se ole vahingollinen virhe; se on pikemminkin selittävä versio ilmaisten avoimesti faktan Meidän Naisemme (Lady) osuudesta voitossa yli käärmeen, joka sisältyy epäsuorasti alkuperäiseen hepreaan. Kristillinen traditio vahvistaa Marian osuutta tässä voitossa, jonka voidaan päätellä olevan naisen muistaminen Hieronymuksen versiossa, huolimatta hänen alkukielen tuntemuksesta ja lukutavan hän (maskuliinimuoto) (ipse) kanssa vanhassa latinalaisessa versiossa. ... Gesenius-Kautzschin hepreakielen kielioppikirja vahvistaa säännön: Heprealle on ominaista käyttää artikkelia osoittamaan persoonaa tai asiaa, jota ei tiedetä, jota ei ole tarkemmin kuvattu tai esitetty tai otettu huomioon asia/lauseyhteydessä. Koska meidän epämääräinen artikkeli palvelee tätä tarkoitusta, me voimme kääntää: Panen vihollisuuden sinun ja naisen välille. Tästä johtuen profetia lupaa naiselle Meidän Siunatulle Ladylle merkityn arvon, joka on käärmeen vihollinen; sitä paitsi, sama nainen tulee olemaan voittoisa yli paholaisen, ainakin hänen jälkeläisen kautta.

Paavi Pius IX kirjoitti joulukuun 8. päivä 1854 apostolisen säännön nimeltään Ineffabilis Deus, jossa hän kirjoittaa seuraavasti: .... Tästä syystä aivan kuten Kristus. Välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ottaen ihmisen luonnon, pyyhkien pois käsikirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja kiinnitti sen voittoisasti ristille, niin myös kaikkein pyhin Neitsyt, yhdistyi Jeesuksen kanssa kaikkein läheisimmän ja erottamattoman siteen kautta, oli Jeesuksen kanssa ja Jeesuksen kautta, ikuisesti vihollisuudessa pahan käärmeen kanssa ja kaikkein täydellisimmin voitti käärmeen ja siten murskasi käärmeen pään hänen (Maria) tahrattomien jalkojensa kautta. ..... että hänet (Maria) oli valittu ennen aikojen alkua, jonka Kaikkein Korkein oli itse valinnut, jonka Jumala oli ennustanut kun hän sanoi käärmeelle: "Panen vihollisuuden sinun ja naisen välille" - selkeä todiste, että hän (Maria) murskasi myrkyllisen käärmeen pään. .... Laitamme kaiken toivomme kaikkein Siunatuimpaan Neitseeseen - kaikkein oikeudenmukaisin ja tahraton, joka murskasi myrkyllisen käärmeen pään ja toi pelastuksen maailmalle: hänessä (Maria) on apostolien  ja profeettojen kunnia, marttyyrien kunnia, kaikkien pyhien kruunu ja ilo, hänessä (Maria) on turvallisin turvapaikka, joka on kaikkein luotettavin auttaja kaikille vaarassa oleville; hänessä (Maria) ainokaisen Poikansa kanssa on kaikkein voimallisin välitys ja sovitus kaikessa maailmassa.

Heprealaisessa Raamatussa 1 Moos 3:15 on sana hän (Hu), joka on hepreankielessä maskuliinin pers.pron. joka tarkoittaa miestä. Raamattu opettaa vaimon siemenen olevan Messias (Jeesus), joka yksin ja ainoastaan murskaa käärmeen pään (saatanan vallan). Herra Jeesus vuodatti ristillä vertansa sekä murskasi ristinkuolemansa kautta saatanan vallan, jonka todisteeksi Jeesus nousi ylös Isä Jumalan oikealle puolelle. Herran Jeesuksen sovitustyö ja saatanan vallan murskaaminen ristinkuoleman kautta syntien anteeksisaamiseksi on ainoa tie pelastukseen. Herra Jeesus on ainoa Välimies Jumalan ja ihmisten välillä sekä ainoa, jonka kautta yksin tulee pelastus ja syntien anteeksiantamus. Joonatan Ben Uzziel, jota pidettiin rabbi Hillelin viisaimpana oppilaana, on selittänyt, että tämä vaimon siemen on "Messiaskuningas, jota haavoitetaan kantapäähän."

Katolinen raamatunkäännös sekä opetus uskoo Marian murskanneen saatanan vallan tai olleen siinä mukana. On sanomatta selvää, että tämä katolisen kirkon opetus sekä raamatunkäännöksen jae on kavala harhaoppi, joka on saanut vaikutuksensa pimeyden syvyydestä. Douay Rheims on ensimmäinen katolisen kirkon virallinen (kirkon auktorisoima) Vulgatasta käännetty englanninkielinen Raamatunkäännös, joka on myös perusta monille muille sen jälkeen käännetyille englanninkielisille katolisille raamatunkäännöksille.

Paavi Pius XI:n ja katolisen kirkon ensyklopedian opetus Mariasta on epäraamatullista sekä valhe-evankeliumia. Paavi Pius XI opetti Marian murskanneen käärmeen pään sekä tuoneen pelastuksen maailmalle. Vaikka nykyisessä katolisen kirkon virallisessa englanninkielisessä raamatunkäännöksessä lukee He will strike at your head (hän (maskuliinimuoto) iskee sinua päähän), niin katolisen kirkon uudessa korjatussa englanninkielisessä raamatun käännöksessä (New American Bible Revised Edition - NABRE) lukee they will strike at your head (he iskevät sinua päähän), joka tarkoittaa heidän (Jeesuksen ja Marian yhdessä) murskaavan käärmeen pään.

Katolisen raamatunkäännöksen New American Bible Revised Editionin alaviitteessä 1 Moos 3:15 sanotaan: He iskevät .... heidän kantapäihinsä: edellä olevat he ja heidän on kollektiivinen substantiivi jälkeläisestä, se on kaikki naisen jälkeläiset. Kristillinen traditio on nähnyt tässä kohdassa kuitenkin enemmän kuin päättymättömän vihollisuuden käärmeiden ja ihmisten välillä. Käärme on samaistettu paholaiseen (Viis 2:24, Joh 8:44, Ilm 12:9;20:2), jonka lopullinen tappio näyttää olevan viitattuna jakeessa. Koska Jumalan Poika tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot (1 Joh 3:8), kohta on ymmärretty ensimmäisenä lupauksena lunastajasta langenneelle ihmiskunnalle, protoevankeliumina. Lyonin Ireneus (n. 130-200 jKr.) teoksessaan harhaoppeja vastaan 5.21.1, seurasi useita muita kirkkoisiä, tulkiten jakeen viittaavan Kristukseen, siteeraten Gal 3:19 ja 4:4 tukeakseen viittaustaan. Toinen tulkinnallinen käännös on ipsa, hän (feminiinmuoto), joka on Hieronymuksen Vulgatassa. Hän (feminiinimuoto) on ajateltu viittaavan Mariaan, Messiaan äitiin. Kristillisessä taiteessa Maria on toisinaan kuvattu pitämässä jalkojansa käärmeen pään päällä.

Katolisen raamatunkäännöksen New American Bible Revised Editionin alaviitteessä olevat sanat he iskevät ja heidän kantapäihinsä tarkoittaa Jeesuksen ja Marian kantapäitä. Katolinen opetus toimii usein niin, että se tuo yhtä aikaa esille totuuden ja valheen, sekä antaa useasti pääpainon valheelle. Uuden katolisen raamatunkäännöksen alaviitteestäkin tulee esille se kuinka Maria nostetaan esille käärmeen pään murskaajana. Se miksi katolisuus kulkee kahdella eri raiteella esimerkiksi koskien Mariaa ja Jeesusta johtuu siitä että katolilainen puhuu, opettaa ja keskittää painopisteen katolisuudessa Marian ympärille käärmeen murskaajana ja pelastuksen tuojana, mutta kun katolilainen kohtaa protestantin, niin hän puhuu, opettaa ja asettaa painopistettä Jeesuksen ympärille. Tämä kaksijakoinen opetus totuuden ja valheen välillä tulee selkeästi esille myös NABRE:n alaviitteestä.

Katolisen kirkon virallinen sivusto catholic.org sanoo sivustosta seuraavasti: catholic.org Catholic Online on suurin ja laajin maailmanlaajuinen katolisen väestön sivusto katolisuudesta. ...... Catholic Online sivuston tehtävä on tarkasti edustaa katolista uskoa, sen menneisyydestä ja nykyisyydestä käsin. ....... Catholic Online on tuottanut jatkuvasti maailmanlaajuiseen katoliseen yhteisöön luotettavaa sisältöä ja Internet palveluja jo yli kymmenen vuoden ajan.

Catholic.org sivusto julkaisi 12.12.2012 artikkelin nimeltään Our Lady of Guadalupe - She Who Crushes the Head of the Serpent (Meidän Guadalupen Ladymme - hän joka murskaa käärmeen pään). Artikkelissa sanotaan mm. seuraavasti: Maria johtaa ihmiskunnan takaisin Poikansa luokse. Maria vapauttaa meidät synneistä nykyajassa. Maria Meidän Quatlasupen Ladymme - Hän (she) joka murskaa käärmeen pään johtaa uutta evankelioimista.

Catholic.org katolinen sivusto, joka on katolisen uskon luotettava lähdesivusto, opettaa tässä nykyajassa Marian murskaavan käärmeen pään sekä Marian vapauttavan katolilaiset synneistä. Opetus Mariasta käärmeen pään murskaajana ja synneistä vapauttajana ei ole katolisen kirkon historian muinaisjäänne, sillä ne ovat yhä tässä nykyajassa voimassa katolisille sekä todistavat ja osoittavat katolilaisten palvovan Mariaa. Catholic.org sivusto on nimenomaan suunnattu katolisille, jossa heille esitetään luotettavaa katolisen kirkon uskon tietoa ja opetusta. On ilmiselvää, että katolisen kirkon evankeliumi on valhe-evankeliumia, petosta ja eksytystä, koska Herra Jeesus yksin murskasi käärmeen pään ja Herra Jeesus yksin ja ainoastaan vapauttaa ihmiset heidän synneistään:

 

Ef 1:

5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,

6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,

7 jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

 

1 Tim 2:

4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus,

6 joka antoi itsensä lunnaiksi kaikkien edestä, josta todistus oli annettava aikanansa,

Ekumeeninen petos

Suomen ekumeeninen neuvosto (SEN) kertoo sivullaan mikä on neuvoston tarkoitus seuraavasti: SEN edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä, vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa ja toimii kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana.

Katolisen kirkon katekismuksen opetus paljastaa sen kuinka katolinen kirkko pyrkii johdattamaan erilaiset uskonsuunnat ja kirkot kohti katolilaista ykseyttä:

Katolinen katekismus 816. ”Tämän kirkon on Vapahtajamme ylösnousemuksensa jälkeen luovuttanut Pietarille, jotta hän kaitsisi sitä, ja uskonut sen levittämisen ja johtamisen hänen ja muiden apostolien tehtäväksi … Tämä kirkko, joka on perustettu ja järjestetty tähän maailmaan yhteisöksi, on (subsistit in) katolisessa kirkossa, jota johtavat Pietarin seuraaja ja hänen kanssaan yhteydessä olevat piispat.”273 Vatikaanin II kirkolliskokouksen dekreetti ekumeniasta sanoo: ”Pelastuskeinojen koko runsaus voidaan näet saavuttaa vain Kristuksen katolisen kirkon kautta, joka on pelastuksen yleinen apuväline. Uskomme mukaan Herra on yksin Pietarin johdossa olevalle apostolien kollegiolle uskonut kaikki uuden liiton rikkaudet, rakentaakseen maan päälle yhden ainoan Kristuksen ruumiin, johon kaikkien jo jollakin tavalla Jumalan kansaan kuuluvien tulee täydesti jäsentyä.”274

Katolinen katekismus 819. Sitä paitsi katolisen kirkon näkyvien rajojen ulkopuolella ”esiintyy monia pyhityksen ja totuuden aineksia”: ”kirjoitettu Jumalan sana, armon elämä, usko, toivo ja rakkaus sekä muita Pyhän Hengen sisäisiä lahjoja ja Kristuksen Henki käyttää näitä kirkkoja ja kirkollisia yhteisöjä pelastuksen välikappaleina. Ne saavat voimansa siitä armon ja totuuden täyteydestä, jonka Kristus on uskonut katoliselle kirkolle. Kaikki nämä hyvyydet ovat peräisin Kristuksesta, johtavat hänen luokseen ja itsessään kannustavat ”katolista ykseyttä kohti

Katolinen katekismus 836. ”Tähän Jumalan kansan katoliseen ykseyteen … kutsutaan kaikki ihmiset. Tähän ykseyteen kuuluvat eri tavoin tai siihen suuntautuvat sekä katoliset kristityt että muut Kristukseen uskovat, vieläpä erotuksetta kaikki ihmiset, jotka Jumalan armosta on kutsuttu pelastukseen.”

Rooman katolisen kirkon opetus ekumeniasta tuo esille sen kuinka kaikkien jollakin tavalla Jeesukseen uskovien ihmisten tulisi täydesti jäsentyä katoliseen kirkkoon. Tästä syystä katolinen kirkko opettaa harhaoppia, jonka mukaan kaikki muut kirkot ja uskovien yhteisöt saisivat voimansa katolisesta kirkosta ja siksi tämän tulisi kannustaa kaikkia katolista ykseyttä kohti.

Yleisesti on annettu ymmärtää, että ekumeniassa on kyse pelkästään dialogista, eli vuoropuhelusta, ei ykseyteen pyrkimisestä. Edellä oleva ylenen kuvaus ekumeniasta on petos ja valhe, koska Suomen ekumeeninen neuvosto sanoo sivullaan kyseessä olevan näkyvä ykseyteen pyrkiminen sekä katolinen kirkko pyrkii johdattamaan ekumenian kautta kaikki ekumeniassa mukana olevat kohti katolista ykseyttä.

Ekumenia on petos, jonka päämäärä on johdattaa siinä mukana olevat palvomaan Mariaa katolisen kirkon opetuksen mukaisesti. Paavi Paavali II kirjoitti vuonna 1995 ensyklikan Ut Unum Sint (että he yhtä olisivat). Ekumeniaa käsittelevässä kirjeessään paavi Paavali II kirjoitti viidestä katolisen kirkon opin kohdasta, joita tulee syvällisemmin ja tarkemmin tutkia ennen kuin voidaan saavuttaa todellinen yksimielisyys uskossa. Viides ja viimeinen kohta oli katolisen kirkon oppi neitsyt Mariasta, Jumalan äidistä ja kirkon ikonista, hengellisestä äidistä, joka rukoilee Kristuksen opetuslasten ja koko ihmiskunnan puolesta.

Kuten olemme edellä nähneet, niin katolisen kirkon opetus Mariasta on valhe-evankeliumia. Katolisen kirkon päämäärä on saada ekumeniassa mukana olevat tahot uskomaan Mariasta samalla tavalla kuin mikä on katolisen kirkon opetus Mariasta, koska muuten ei katolisen kirkon mukaan voida saavuttaa katolista ykseyttä, joka on katolisen kirkon ekumenian päämäärä. Katolisen kirkon päämäärä ei ole ainoastaan saattaa kirkkoja ja erilaisia uskonsuuntia katoliseen ykseyteen, vaan myös koko maailma. Siksi katolinen kirkko harjoittaa ekumeniaa eri uskontojen kanssa. Vatikaanin youtube kanava julkaisi 6.1.2016 paavi Franciscuksen puheen Uskontojen välinen dialogi. Puhe löytyy myös thepopevideo.org sivulta. Paavi Franciscus sanoi eri uskontojen edustajilla olevan vain yksi varmuus, joka on että he kaikki ovat Jumalan lapsia.

Paavi Franciscus puhui käärmeen suulla ja hänen puheensa todistaa hänen olevan antikristuksen edustaja maan päällä, koska Raamattu sanoo kaikkien kansojen jumalien (uskonnot) olevan epäjumalia (Psa 96:5). Herran Jeesuksen opetuslapsella ei saisi olla minkäänlaista uskon tai ekumenian yhteyttä antikristillisen petoksen kanssa.

2 Kor 6:
14 Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä?
15 Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?
16 Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani".
17 Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani
18 ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni,

Suomessa monet uskovien yhteisöt kuuluvat Suomen ekumeeniseen neuvostoon joko täys- tai tarkkailijajäseninä. Raamatun sanan todistuksen valossa katolinen kirkko ei ole Raamatullista kristinuskoa, vaan antikristillinen lahko ja epäjumalanpalvelusta katolisen kirkon harhaoppien ja valhe-evankeliumin tähden. Jumalan tahto on että jokainen Herran Jeesuksen opetuslapsi vetäytyy pois ekumeniasta sekä sellaisesta uskovien yhteydestä, joka jollakin tavalla kuuluu Suomen ekumeenisen neuvoston jäsenyyteen.

Edellä olevassa Raamatun kohdassa on Herran Jeesuksen opetuslapsille kolminkertainen käskymuoto vetäytyä pois epäjumalanpalvelijoiden keskuudesta (lähtekää pois heidän keskeltänsä, erotkaa heistä, älkääkä saastaiseen koskeko). Edellä olevan Raamatun kohdan opetus epäjumalanpalvelijoiden keskuudesta pois vetäytymiseen tarkoittaa nimenomaan sellaista yhteyttä missä uskova kantaa yhteistä iestä (yhteinen uskontunnustus) epäjumalanpalvelijan kanssa. Osallistuminen epäjumalanpalvelukseen on sama asia kuin asettaa oma sielunsa iankaikkiseen kuoleman vaaraan. Tästä syystä Raamattu painottaa asian tärkeyttä antamalla kolminkertaisen kehotuksen epäjumalanpalvelijoiden keskuudesta pois vetäytymiseen. Älä aseta itseäsi iankaikkiseen kuoleman vaaraan, vaan vetäydy pois ekumeniasta, jos olet siinä mukana. Sinä joka olet Herran Jeesuksen opetuslapsi ja ymmärrät totuuden, niin Jumalan tahto on, että varoitat ekumeniasta ja katolisen kirkon petoksesta sekä kehotat ekumeniassa mukana olevia eroamaan ekumeenisesta yhteydestä.

 

1992 raamatunkäännöksen katolilaisesta vaikutuksesta voit lukea lisää täältä:
kotipetripaavola.com/jesuiitat

Katolinen kirkko ja Raamatun tekstien vääristäminen:
Vatikaanin käsikirjoitukset

 

Petri Paavola 8.9.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38

Biblia 1776

King James Version 1769
newadvent.org
LIBRARY/PAPALDOC
biblegateway.com/NABRE
catholic.org/news
catholic.org/about
ekumenia.fi
john-paul-ii/encyclicals
thepopevideo.org

 

 


 

 

 

eXTReMe Tracker