Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Maan alla on valtava meri ja vesivaranto

Vuosikymmenien etsinnän jälkeen tutkijat ovat huomanneet maan alla olevan ikään kuin suuren vesisäiliön, joka pystyy  täyttämään maapallon valtameret jopa kolminkertaisesti. Maan alla oleva vesi on sitoutunut ja varastoitunut ringwoodiitti-nimiseen mineraaliin. Vesimassan tarkka sijaintikohta on noin 660 kilometriä maanpinnan alapuolella. Tutkijat ovat sitä mieltä, että maan alta löytyneen valtavan vesimäärän löytyminen avaa uusia teorioita siitä, miten planeettamme on muodostunut. Yhdysvaltalainen geofyysikko Steve Jacobsen sanoo: "Uskon, että olemme viimein löytäneet todisteita maapallon veden kiertoon. Se auttaa selittämään valtavan vesimäärän maan pinnalla".

Tämä uusi löytö on uusi tieteelle, mutta tämä tieto on jo kirjoitettu noin 3000 vuotta sitten Raamatun Sananlaskujen kirjaan. Tämä todella tarkka Raamatun sanan yksityiskohta todistaa Raamatun olevan todellakin Jumalan sanan totuus. Samoin vedenpaisumuksen vedet selittyvät sen avulla, että maan alla sijaitsee valtavat määrät vettä, jotka pystyvät täyttämään maan valtameret kolminkertaisesti. Raamatun sana kätkee sisäänsä tosiasioita maapallostamme, mutta kertoo myös totuuden sen Luojasta ja siitä sanomasta, jonka Hän on tallettanut ihmiskunnalle Raamatun kansien väliin.

Lähde mukaan tutkimusmatkalle Raamatun maailmaan, joka avaa myöskin tiedon ja tietoisuudet asioista, joita tiede haparoivin askelin tutkii tänä päivänä. Tiede tulee jälkijunassa ja myöhässä, sillä esimerkiksi tieto maan sisällä olevasta vesimäärästä on ollut ihmiskunnan tiedossa jo useita tuhansia vuosia, mutta monet eivät ole sitä noteeranneet, koska he eivät usko Raamattua, vaan tiedettä ja ihmisviisautta. Nyt on aika noteerata Raamatun sana, sillä se on aina ajankohtainen ja kertoo sen mikä on oleellista ja tärkeää ihmisen ymmärtää ja tietää.

 

Sisällys:
Tiede vettä maan alla
Raamattu vettä maan alla
- Merten syvyydet lähteet
- Vedenpaisumus
- Universumin laajentuminen
Viesti ja sanoma ihmiskunnalle

 

 

Tiede vettä maan alla

Geologit ovat löytäneet merkkejä ja havaintoja valtaisan suuresta maanalaisesta vesimassasta (meri), joka on varastoitunut lähes 700 kilometrin syvyydessä sijaitsevaan mineraalikerrokseen. Tutkijoiden ja tutkimustulosten mukaan on kyse todella suuresta määrästä vettä, eli yhteensä kolme kertaa niin paljon kuin kaikissa maanpäällisissä merissä on yhteensä vettä.

Maanalaisen vesimassan olemassaolo löydettiin kun tutkittiin yli 500 erilaisen maanjäristyksen seismisiä aaltoja, jotka kulkevat koko planeetan läpi. Kun tutkijat mittasivat näitä seismisiä aaltoja, niin he pystyivät laskemaan millaisten kivikerrosten läpi ne ovat kulkeneet. Havainto  maanalaisesta vesimäärästä oli mahdollista tehdä, koska seismiset aallot liikkuvat vettyneessä kivessä hitaammin kuin kuivassa.

Maanalainen meri, eli valtaisia vesimassa ei ole nestemäisessä muodossa, vaan sen vesimassojen arvioidaan sitoutuneen ringwoodiitti nimiseen kristallimaiseen mineraaliin, joka pystyy varastoimaan vettä rakenteessaan.

Tieteen maailmassa maanalaisten vesimassojen olemassaoloa on pidetty yhtenä teoreettisena vaihtoehtona ja selityksenä sille miten maapallon meret ovat syntyneet. Tämän tieteellisen teorian mukaan maanpäälliset meret olisivat hiljalleen nousseet pintaan syvältä maan alta planeetan varhaisessa historiassa. Nyt ensimmäistä kertaa tiedemaailmassa on löydetty todisteita tukemaan tätä ajatusta.

Maanalaisen valtavan "meren" havaitseminen ja olemassaolo asettaa tieteellisesti uuteen valoon maapallon merten vesien alkuperän. Jotkut geologit ovat ajatelleet vesien saapuneen maan päällä komeettojen mukana, kun ne ovat iskeytyneet maapallolle, mutta uudet todisteet tukevat ajatusta, että valtameret ovat vähitellen muodostuneet maapallon sisältä käsin.

Steve Jacobsen sanoo ringwoodiitti-mineraalin sijaitsevan sellaisella siirtymäalueella, jonka paine ja lämpötila on oikea työntämään veden pois mineraalista. Kanadalaisen Graham Pearson on havainnut tutkimuksissaan, että kun saman siirtymäalueen tutkimuksissa on tutkittu timantteja ja vulkaanista toimintaa siirtymäalueella, niin maanpinnalle on noussut vettä varastoivia ringwoodtiitti-mineraaleja. Pearson sanoi, että he ovat löytäneet vettä sisältäviä ringwoodiitti mineraaleja ja siten todisteet ovat tästä vahvoja.

Sciencemag.org nettisivuilla on tieteellinen julkaisu, jossa on mm. seuraava maininta: Korkea veden mineraalien tallennuskapasiteetti maan vaipan siirtymäalueella (410-660 kilometrin syvyydessä) edellyttää mahdollisuuden syvästä H20 säiliöstä,  joka voi aiheuttaa kuivumisen ja sulamisen pystysuuntaisen virtauksen vaipassa.

Steve Jacobsen sanoo geologisten prosessien kuten maanjäristysten sekä tulivuoren purkausten olevan ilmentymiä siitä mitä maanpallon sisällä tapahtuu, joita ei voi nähdä maapallon pinnalta käsin.  Jacobsenin mukaan olemme viimein nähneet todisteen koko maapallon veden kierrosta, joka voi selittää suuren määrän vettä maapallon pinnalla, jonka todisteita tutkijat ovat etsineet vuosikymmeniä. 

Raamattu vettä maan alla

San 30:4 Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kouriinsa tuulen? Kuka on sitonut vedet vaipan sisään? Kuka on kohdalleen asettanut maan ääret kaikki? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, jos sen tiedät?

Sananlaskujen kirja on kirjoitettu Raamattuun noin 3000 vuotta sitten. Raamattu sanoo, että tiedätkö kuka on sitonut vedet vaipan (maan vaippa) sisään. Tämän jälkeen kysytään tiedätkö kuka on asettanut maan (maapallo) ääret kaikki. Sidotut vedet vaipan sisässä tarkoittaa sitä, että Jumala on luonut järjestelmän maan alle, jossa vesi on sidottuna ja varastoituneena maaperään (mineraali). Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala on sanassaan kertonut ihmiskunnalle aikoja sitten, että maan alla on suuri määrä vettä varastoituneena maaperään.

Minä uskon sen, että Jumala näkee kaiken ennalta etukäteen ja siksi Hän tiesi, että eräänä päivänä 2000-luvulla ihmiset löytävät maanalaisen vesivarannon ja ihmettelevät sitä, mutta Hän on sanassaan kertonut, että Hän on sen tehnyt. Jumala on luonut maailman ja maakerrokset sekä siirtymäalueen, jonne vesi on varastoitunut mineraaleihin.

Jumala siis tiesi jo etukäteen, että ihmiset tulevat joku päivä löytämään maanalaisen vesivarannon ja siksi Hän toi Raamatussa esille sananlaskuissa samassa yhteydessä esille, että tiedätkö mikä on Jumalan nimi ja Hänen Poikansa nimi. Tämän Hän toi esille siksi, että suurin osa ihmiskunnasta, joka nytkin elää maan päällä tietää maanalaisesta vesivarannosta, mutta  se ei hyödytä heitä iankaikkisuuden näkökulmasta, koska ihminen pelastuu iankaikkiseen elämään vain uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jumala halusi jättää tämän maanalaisen vesivarannon mainitsemisen Raamattuun todisteeksi sitä varten, että ihmiset uskoisivat Raamatun olevan Jumalan sanan totuus ja että vain uskon kautta Herraan Jeesukseen ihminen voi pelastua synnin orjuudesta iankaikkiseen elämään. Siksi maan alla oleva vesivaranto ja Jumalan Poika (Jeesus) esiintyvät samassa Raamatun kohdassa. 

Merten syvyyden lähteet

Snl 8:
27 Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle,
28 kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman,
29 kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset,

Raamattu kertoo kuinka Jeesus Isänsä kanssa loi taivaat ja maan. Raamatussa Jumala kertoo kuinka Hän on asettanut merelle sen rajat etteivät vedet käy yli niiden rajojen, jotka Jumala on merille asettanut. Samassa yhteydessä Jumala puhuu syvyyden lähteistä, jotka tarkoittavat maanalaista vesivarantoa.

Vedenpaisumus

1 Mo 7:11 Ja sinä vuonna, jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat.

1 Moos 8:2 Ja syvyyden lähteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi.

Raamattu sanoo kuinka vedenpaisumuksessa maanalaiset vesivarannot avattiin ja ne syöksyivät maan päälle ja samoin taivaasta vettä satoi rankasti maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä. Tämä aiheutti vedenpaisumuksen sekä mahdollisti sen, että myös korkeat vuoret maan päällä peittyivät veden alle. Raamatussa on siis selkeä vastaus siihen, että mistä se kaikki vesi tuli maan päälle ja mihin se hävisi.

Raamattua on syytetty historian saatossa satukirjaksi mm. sen tähden että meren syvyyksissä ei ole vesilähteitä, joista Mooseksen kirja kertoo. Tätä väitettä on ihmiskunnan historiassa ollut esillä noin 3000 vuotta. 1977 valtameren syvyyksistä löydettiin vesilähteitä. Näin jälleen kerran Raamattu osui oikeaan. Mistä Raamatun kirjoittaja on voinut tietää, että merien syvyyksissä on vesilähteitä? Koska Jumala kertoi sen hänelle.

Vedenpaisumuksen vesi tuli joko maanalaisesta vesivarannosta tai valtameren syvyyksissä olevista lähteistä tai sitten molemmista yhtä aikaa sekä sadevedestä ja vesi imeytyi takaisin maan alle valtaisaan vesivarantoon, jonka tiede on nyt löytänyt.

Sinun huomiosi voi kiinnyttyä Nooan korkeaan ikään etkä usko sen olevan mahdollista. Raamattu kertoo ihmisiän olleen hyvin korkealla ihmiskunnan historian alussa. Ihminen eli jopa yli 900-vuotiaaksi. Tätä on usein vaikea uskoa, mutta koska Raamattu on Jumalan sanaa ja totta, niin silloin ei tämä korkea ihmisikäkään voi olla pötypuhetta.

Tänä päivänä yhä useammat tiedemiehet epäilevät kehitysteoriaa ja jääkausiteoriaa. Jotkut tiedemiehet uskovat, että ihmiskunnan alussa on täytynyt tapahtua hyvin suuri koko maailman laajuinen katastrofi. On arvailtu, että jospa sittenkin olisi ollut maailman laajuinen tulva ihmiskunnan historian alussa. Fossiililöydöksiä on löydetty, joista on löydetty tuhoutuneiden eläimien ja eläinlajien jäännöksiä mm. dinosauruksia ja mammutteja. Sellaisten eläinten fossiileja on löydetty sellaisilta alueilla, joilla ne eivät normaalisti elä. Tämä todistaisi, että alussa on ollut yksi suuri manner.

Suuret liskoeläimet ovat kuolleet sukupuuttoon, monia lajeja on kuollut sukupuuttoon. Fossiililöydökset paljastavat tämän. On myös löydetty korkeilta paikoilta suuria määriä eläinten jäännöksiä. Nämä kaikki todistavat sen puolesta, että suuri vedenpaisumus on kohdannut maata ja eläimet ovat nousseet korkeille paikoille etsimään pelastusta, mutta vesi peitti koko maan, ja näin nämä eläimet hukkuivat suurina laumoina. Korkeilta vuorilta on löydetty myös kalojen fossiileita, jotka myös todistavat vedenpaisumuksen puolesta. Kalathan eivät luonnostaan elä vuorilla.

Etelämantereelta on löydetty hedelmä- ja palmupuita samoin kuin Grönlannista. Tämä kaikki todistaa, että alussa on ollut yksi suuri manner. Alaskasta on löydetty leijonien, antilooppien, kamelien, hevosien ym. jäännöksiä. Tämäkin viittaa siihen, että alussa on ollut yksi suuri manner. Kaikki nämä löydökset ovat olleet jäätyneinä. Moni ajattelee tämän puoltavan jääkausiteoriaa eikä tulvateoriaa.

1 Moos 1:
6 ¶ Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä".
7 Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä; ja tapahtui niin.
8 Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, toinen päivä.
9 ¶ Ja Jumala sanoi: "Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin". Ja tapahtui niin.
10 Ja Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä.

Raamattu opettaa, että kun Jumala loi taivaat ja maan, niin Hän erotti vedet vesistä. Taivaanvahvuuden alla olevista vesistä muodostui maanpallomme meret. Raamattu sanoo taivaanvahvuuden yläpuolella olleen myös vettä, joka erotettiin maan päällä olevista vesistä. Tämä tarkoittaa sitä, että alussa taivaan yläpuolisessa kerroksessa maapalloa  peitti vesikerros. Silloin kun tämä vesikerros oli paikoillaan, niin se esti haitallisen avaruussäteilyn pääsyä maan ilmakehään. Tämä mahdollisti maapallolla elävien korkean iän, niin kauan kun taivaan yläkerroksessa oli suojaava vesikerros (vesivaippa).

Nykyään on myös alettu ymmärtämään, että alussa maapallon ilmakehää peitti suojaava vesikerros. Tämä vesivaippa esti ettei haitallinen avaruussäteily päässyt vaikuttamaan maahan. Maapallomme oli kuin kasvihuone, jossa oli trooppinen ilmasto, joka ulottui yli koko yhden ison mantereen. Tämän vesivaipan ansiosta myös ihmisen ikä oli korkea, koska haitallinen avaruussäteily ei päässyt tuhoamaan ihmisen soluja. Tämänkin syyn tähden myös astronauteilla on suoja-puvut yllään. Haitallisen avaruussäteilyn lasketaan ulottuvan 14 metriin veden pinnan alle. Tällöin tämän säteilyn haittatekijät vähenevät. Kilpikonna on pitkäikäinen syvällä meressä elävä laji, joista jotkut elävät jopa muutamia satoja vuosia vanhoiksi. Vastaava laji maan päällä ei elä kuin ehkä korkeintaan 40 v. Tämä vesivaippa todella mahdollisti ihmisen iäksi yli 900 vuotta. Raamattu myös opettaa, että Jumala laski juuri ennen vedenpaisumusta ihmisen ikää. Taivaan yläkerroksen vesivaipan veden tippuessa pois suojaamasta maapalloa, niin sen seurauksena ihmisen ikä on alentunut huimasti.

Raamatussa on opetus, jonka mukaan ihmisen pahuuden tähden Jumala avasi syvyyden lähteet sekä taivaan ikkunat ja vettä satoi neljäkymmentä päivää. Tämän maata suojaava vesivaippa tippuessa alas rankkasateena 40 päivän ja yön ajan maata kohtasi suuri katastrofi, jossa suurin osa ihmiskunnasta ja eläimistä hukkui. Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala puhui ensimmäisen kerran ettei ihmisen elämästä tästedes lakkaa vilu eikä helle. Kun maata ympäröimä vesivaippa aloitti syöksynsä kohti maata, josta syntyi niin suuri alipaine, että se jäädytti pohjois- ja etelänavan, niin tämän seurauksena mannerlaatat ovat liikkuneet ja muodostaneet monta pienempää mannerta. Tämän napojen jäätymisen takia myös meille on jäänyt pakastuneet todistukset, siitä että maa on ollut yksi suuri tropiikkinen manner ennen vedenpaisumusta.

Universumin laajentuminen

Raamatussa on myös muitakin sellaisia tosiasioita koskien Jumalan luomakuntaa, jotka tiede on löytänyt vasta viimeisen sadan vuoden aikana. Eräs tällainen asia on avaruuden laajentuminen.

Jes 45:
11 ¶ Näin sanoo Herra, Israelin Pyhä, joka on hänet tehnyt: Kysykää tulevaisia minulta ja jättäkää minun haltuuni minun lapseni, minun kätteni teot.
12 Minä olen tehnyt maan ja luonut ihmisen maan päälle; minun käteni ovat levittäneet (natah) taivaan (shamajim), minä olen kutsunut koolle kaikki sen joukot.

Edwin Hubble ja Milton Humason valokuvasivat galaksien spektrejä 1920-luvulla. Hubblen tutkimuksien pohjalta syntyi Hubblen laki, joka opettaa universumin laajentuvan. Hubblen lakia pidetään eräänä kaikkien aikojen tärkeimpänä tähtitieteellisenä keksintönä. Hubble oli oikeassa universumin laajentumisesta, mutta väärässä universumin iän määrittelyssä.

Jesaja 45 jakeessa 11 on hepreankielet sanat natah ja shamajim. Natah tarkoittaa laajentaa ja levittää qal verbivartalossa, jossa sana esiintyy Jes 45:12. Shamajim tarkoittaa taivasta, taivaita ja näkymättömiä taivaita, eli universumia. Jumala kertoi ihmiskunnalle profeetta Jesajan kautta jo noin 2700 vuotta sitten, että universumi laajenee. Jumala itse on luonut laajenemisen mekanismin universumiin. Raamattu on Jumalan sanaa ihmiselle, jossa Hän myös tarkasti kertoo maailman ja universumin toiminta mekanismeista, joita nykytiede haparoivin askelin tänä päivänä tutkii.

Viesti ja sanoma yhteiskunnalle

Pro 30:4 Who hath ascended up into heaven, and descended? Who hath gathered the wind in his fists? Who hath bound the waters in his garment? Who hath established all the ends of the earth? What is his name, and what is his son's name, if thou knowest? JPS

Juutalaisten hepreasta englantiin kääntämä Jewish Publication Society Bible käyttää todella mielenkiintoista sanaa jakeessa Proverbs 30:4, eli sanaa garment, joka tarkoittaa vaatetta ja myös vaippaa.

Newscientist.comin sivulla on seuraavalainen teksti: The water is hidden inside a blue rock called ringwoodite that lies 700 kilometres underground in the mantle, the layer of hot rock between Earth's surface and its core.

Suomennos: Vesi on kätketty sinisen kiven sisään nimeltään ringwoodiitti, joka sijaitsee maan alla 700 kilometrin syvyydessä vaipassa, maan pinnan ja maapallon ytimen välisessä kuumien kivien kerroksessa.

Jumala tiesi etukäteen, mitä sanoja ihmiset käyttävät löytäessään maanalaisen vesivarannon ja siksi Hän käytti samaa sanaa, eli vaippa, että ihmiset pysähtyisivät ja näkisivät Raamatun olevan Jumalan sanan totuus. Tällaiset uudet löydöt, josta Raamattu on kertonut jo tuhansia vuosia sitten ovat kuin viimeisiä varoitushuutoja ihmiskunnalle, että Raamatun Jumala tulee vanhurskaudessaan tuomitsemaan ihmisen, mutta uskon kautta Herraan Jeesukseen ihminen saa armon, syntien sovituksen, pelastuksen sekä iankaikkisen elämän.

Silloin kun ihminen Jumalan edessä tunnustaa olevansa syntinen ja tarvitsevansa armoa ja pelastuksen Herran Jeesuksen kautta, niin Jumala armahtaa ja pelastaa hänet. Raamatun sanan todistuksen mukaan maan päällä ei ole yhtään synnitöntä ihmistä, vaan kaikki ovat syntiä tehneet ja tarvitsevat synneistä armahduksen sekä iankaikkisen elämän uskon kautta Herraan Jeesukseen. Kun teet parannuksen ja uskot Herraan Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi ja saat lahjaksi vanhurskauden (julistetaan syyttömäksi) Herran Jeesuksen veren, ristin sovitustyön, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta.:

Room 3:
10 niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan,
11 ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa;
12 kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.
13 Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla;
14 heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta.
15 Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta,
16 hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä,
17 ja rauhan tietä he eivät tunne.
18 Ei ole Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä."
19 ¶ Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä;
20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.
21 Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia,
22 se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat; sillä ei ole yhtään erotusta.
23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla
24 ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,
25 jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit
26 jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.


Linkkisuositus:
www.kotipetripaavola.com - Genesis (1 Mooseksen kirja) todistaa luomisesta
 


Petri Paavola 30.6.2014
Päivitetty 2.7.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
iltalehti.fi/
yle.fi/uutiset
newscientist.com
sciencemag.org
theguardian.com/science


 


 

 

 

eXTReMe Tracker