Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Onko NATO syyllinen Venäjän ja Ukrainan kriisiin?

Lähes koko maailma seuraa mediasta Venäjän ja Ukrainan tilanteen kehittymistä. Ymmärtääksemme nykyisen kriisin puhkeamista meidän on mentävä ajassa taaksepäin, saadaksemme oikeanlaista perspektiiviä tähän asiaan. Tätä historiallista ja lähes unohdettua näkökulmaa tarkastelen kirjoituksessani. Aluksi haluan voimakkaasti painottaa etten ole kenenkään puolella, enkä ketään vastaan, vaan pyrin neutraalisti tarkastelemaan tätä asiaa. Ymmärrän sen, että kirjoitukseni voi aiheuttaa voimakkaita negatiivisia tunteita, koska totuus ei ole kovinkaan suosittua tässä maailmassa. En kuitenkaan väitä tietäväni sataprosenttista totuutta Venäjä ja Ukraina kriisiin, mutta historiasta näemme kuitenkin selkeästi totuudenmukaisia askelmerkkejä ymmärtääksemme tätä nykyistä kriisiä. Tutki ja koettele kirjoitukseni sanomaa. Ole avoin etsimään sitä mikä on totuus.

Kirjoitukseni otsikko on: Onko NATO syyllinen Venäjän ja Ukrainan kriisiin? Ymmärtääksemme paremmin otsikon kysymyksen meidän tulee nähdä ja ymmärtää NATON perustamisen syy. NATO perustettiin 4. huhtikuuta 1949.

NATOn omalla verkkosivulla kerrotaan NATOn perustamisen syystä seuraavanlaisesti:

Usein sanotaan, että Pohjois-Atlantin liitto perustettiin vastauksena Neuvostoliiton aiheuttamaan uhkaan. Tämä on totta vain osittain. Itse asiassa liittouman perustaminen oli osa laajempaa pyrkimystä palvella kolmea tarkoitusta: estää Neuvostoliiton laajentumispyrkimykset, estää nationalistisen militarismin elpyminen Euroopassa vahvan pohjoisamerikkalaisen läsnäolon avulla mantereella ja edistää Euroopan poliittista yhdentymistä.

NATO itse myöntää, että NATO on perustettu myös osittain torjumaan Neuvostoliiton aiheuttamaa uhkaa, Neuvostoliiton laajentumispyrkimyksiä ja tämän lisäksi estää nationalistisen militarismin elpymistä ja edistää Euroopan poliittista yhdentymistä.

NATO tunnustaa sen, että NATO on myös perustettu torjumaan ja ehkäisemään Neuvostoliiton (nykyinen Venäjä) uhkaa ja laajentumispyrkimyksiä. Tämä on todella tärkeä huomio. NATON toiminnan eräs ydinasioista on pyrkiä hallitsemaan ja kontrolloimaan Venäjää ja sen aiheuttamaa uhkaa.

Sanotaan, että Varsovan liitto perustettiin toukokuussa 1955 kylmän sodan aikana vastareaktiona Länsi-Saksan liittymiselle NATOON. Varsovan liitto oli puolustussopimus Neuvostoliiton ja seitsemän muun itäisen blokin sosialistisen tasavallan välillä Keski- ja Itä-Euroopassa. Varsovan liitto lakkautettiin 1. heinäkuuta 1991. On todella huomionarvoinen asia, että NATO perustettiin ennen Varsovan Liittoa. NATO otti ensimmäisen askeleen "vihollisensa" torjunnassa, joka oli Neuvostoliitto (nykyinen Venäjä), johon Neuvostoliitto vastasi kuuden vuoden jälkeen NATON perustamisesta.

Seuraavan kysymyksen pitäisi olla seuraavanlainen: Jos Varsovan liitto on lakkautettu, niin millä oikeutuksella NATO jatkaa toimintaansa, eikä lakkauta itseään, kun sen vastapari ja "vihollinen" Varsovan liitto lakkautti itsensä?

Edellä olevaan kysymykseen saamme mielenkiintoisen vastauksen katolisen kirkon monsignori (monsignori on katolinen arvonimitys) Marinellin vuonna 1999 antamasta haastattelusta, jossa Marinelli kertoo seuraavaa:

Luin 500-sivuisen kirjan, ja se on jotain, joka saa ihon värisemään... YK on johtopäätös vapaamuurariuden tarkoituksesta vuodelta 1717, Nato on johtopäätös siitä, mitä julistettiin, sama dollari on paljastanut pyramidin, joka on vapaamuurariuden vaakuna, ja monia muita asioita... kuten Unesco ja järjestöt, jotka haluavat poistaa valtioiden vallan ja "alueellistaa" ne, kuten tapahtui Balkanilla, he haluavat alueellistaa sen hallitsemaan niitä paremmin. On aika siirtyä kohti universaalia hallitusta, maailmanhallitusta, jossa ovat tärkeimmät uskonnot, jossa hyväksytään, että "universaali arkkitehti" on tämä korkein olento, jota voidaan kutsua Kristukseksi, Allahiksi, Jehovaksi. Tärkeintä on päästä maailmanlaajuiseen maailmanhallitukseen...

NATON päämäärä on saada aikaan yksi universaali maailmanhallitus, joka on vapaamuurareiden luomus. NATO on siinä ihan oikeassa kun se sanoo ettei NATOA ole perustettu kuin osittain ehkäisemään Neuvostoliiton uhkaa, vaan myös Euroopan poliittista yhdentymistä varten. Euroopan poliittinen yhdentyminen on eräs askelmerkki kohti yhden maailmanhallituksen perustamista. Marinellin lausunto on yhtäpitävä NATON pyrkimysten kanssa. Katolilainen Marinelli on erikoinen katolilainen, koska hän uskaltaa kertoa NATON vapaamuurari yhteyksistä sekä NATON päämäärästä kohti yhtä maailmanhallitusta.

Kun Varsovan liitto lakkautettiin, niin NATO lupasi silloiselle Neuvostoliitolle (nykyinen Venäjä) ettei se laajene itään. Nykyään monet tahot sanovat ettei NATO laajene itään tarkoitti ettei se laajene Itä-Saksaan. Enpä usko silloisten Neuvostoliiton johtajien hyväksyneen vain sitä ajatusta ettei NATO laajentuisi Itä-Saksaan, mutta muualle Eurooppaan se voisi laajentua. Tästä on olemassa monenlaista käsitystä, mutta varmaa on se, että kun Varsovan liitto lakkautti itsensä, niin se halusi takuut ettei NATO laajentuisi uhkaamaan silloista Neuvostoliittoa (nykyinen Venäjä).

NATO ei ole lakkauttanut itseään, vaikka sen vastapuoli Varsovan liitto lakkautti itsensä, ja tästä huolimatta NATO pyrkii laajentumaan myös kohti nykyisen Venäjän rajoja, koska NATO on sitoutunut vapaamuurarien yhden maailmanhallituksen muodostamiseen, jonka eräs askelmerkki on Euroopan maiden poliittinen yhdentyminen (Euroopan Unioni on tästä todiste).

En ole ketään vastaan, enkä kenenkään puolella, mutta todisteiden valossa NATO on syyllinen Venäjä Ukraina konfliktiin, koska NATO pitää ovea auki Ukrainan NATO-jäsenyydelle ja sitäkin kautta on Venäjää vastaan ja pitää Venäjää uhkana itselleen. NATON pyrkimykset ovat pakottaneet Vladimir Putinin vastaamaan NATON toimintaan ja Putinilla Venäjän näkökulmasta katsottuna ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin pyrkiä turvaamaan maansa rajat NATOA vastaan.

Länsimedia ja läntisen maailman poliitikot ovat tehneet Putinista ison ja pahan pojan, kun todellisuudessa se isompi ja pahempi poika on NATO ja sen taustalla vaikuttava vapaamuurari agenda yhden maailmanhallituksen perustamiseen. Kukaan ihminen ei ole virheetön, ei edes Putin ja Venäjällä on omat ongelmansa kuten kaikilla muillakin mailla maailmassa on omat ongelmansa ja korjauskohteensa. Kun Putin on ilmoittanut ja vihjaa, että entisen Neuvostoliiton sekä sitä aikaisemman historiallisen Venäjän rajat tulisi palauttaa, niin se on vastatoimenpide NATON laajentumispyrkimyksille.

Venäjän mahdolliset aikeet tiettyjen alueiden palauttamisesta takaisin Venäjän hallintaan ei ole oikein näiden tiettyjen alueiden itsenäisyyden näkökulmasta katsottuna, mutta NATON toiminta ei jätä Venäjälle muuta mahdollisuutta, jos se haluaa turvata itsensä NATON uhkaa ja laajentumispyrkimyksiä vastaan.

NATO ja sen takana vaikuttava vapaamuurari yhteys ja kytkentä pitää Venäjää itselleen uhkana, koska Venäjä on este yhden maailmanhallituksen perustamiseen, jonka uskonnollinen johtajuus olisi tarkoitettu katolisen kirkon paavin johtoon. Katolisuus on käynyt ortodoksikirkon kanssa kilpajuoksua siitä kuka saa valtaansa ihmisten sielut. Ukrainan historiassa tämä jesuiittojen masinoima kilpajuoksu näkyy selvästi. Ortodoksisuus on vallassa Venäjällä. Venäjän uskonnollinen ja poliittinen ajatusmaailma ja maailmankuva eroaa vapaamuurarilliseen maailmankuvaan perustuvasta visiosta.

Katolisuus on synkretistinen uskonto, joka tarkoittaa sitä, että se hyväksyy kaikki muut uskonnot ja uskomukset rinnalleen "pelastuksen teinä", vaikka pitääkin itseään täydellisempänä "pelastuksen tienä". Tämän syyn tähden katolisuus sopii mainiosti yhden maailmanhallituksen uskonnon keulakuvaksi, koska se on uskonnollisen yhdistymisen tie kohti yhtä maailmanhallitusta. NATON pyrkimys on toteuttaa Euroopan poliittinen yhdistyminen, joka on askelmerkki yhden maailmanhallituksen perustamiseen. Katolisella kirkolla, NATOLLA ja vapaamuurareilla on sama tavoite: yhden maailmanhallituksen muodostaminen.

Raamatun profetioiden valossa tulee syntymään yksi maailmanhallitus, jonka johtoon tulee astumaan antikristus. Samoin Raamatun profetioiden valossa näemme kuinka Venäjä, Kiina ja tietyt arabivaltiot tulevat hyökkäämään Israelia vastaan lopunajan suursodassa Lähi-idässä. Tämä tarkoittaa sitä, että jossakin vaiheessa ns. läntinen maailma USA:n johdolla joutuu luopumaan asemastaan "maailmanpoliisina" ja Venäjä, Kiina sekä tietyt arabimaat saavat sotilaallisen ylivallan maailmassa. Miten tuo kaikki edellä oleva toteutuu kokonansa tullaan näkemään tulevina päivinä, ehkä hyvinkin pian. Raamattu tosin puhuu valherauhasta, joka tehdään Israelin kanssa, mutta tämä rauha perustuu petokseen ja johtaa sotaan Israelia vastaan, josta Raamatun profetian mukaan Israel selviytyy voittajana Jumalan avulla.

Ezekiel 38:15 And thou shalt come from thy place out of the uttermost parts of the north, thou, and many peoples with thee, all of them riding upon horses, a great company and a mighty army; Jewish Publication Society Bible 1917 - JPS

Juutalaisten hepreakielestä englantiin kääntämä JPS käännös vastaa Raamatun alkukielen tekstiä. Raamatun profetian mukaan Israelin maasta katsottuna oleva kaukaisin ja äärimmäisin pohjoisin maa tulee hyökkäämään monien muiden kansojen kanssa Israeliin päivien lopulla.

Kun katsot kartasta Israelin maan sijaintia, niin näet kuinka Israelin maalta katsottuna viimeisenä pohjoisessa oleva maa on nykyinen Venäjä. Raamatun profetian mukaan Venäjä liittolaisineen tulee hyökkäämään Israelin maahan ihmiskunnan historian viimeisinä aikoina. 

Suomalaisina meitä kiinnostaa miten Suomelle tulee käymään tulevina päivinä. Itse näen siten, että Venäjä tulee miehittämään ainakin joitakin osia Suomesta. Miksi Venäjä miehittäisi Suomen? Syy on hyvin yksinkertainen Suomella ja Venäjällä on yhteistä rajaa n. 1300 kilometriä ja Venäjä haluaa turvata sen ettei Suomen ja Venäjän rajasta tule NATON ja Venäjän rajaa. Jossakin vaiheessa Venäjä tulee valtaamaan Suomen, ainakin tietyt osat Suomesta, jonka kautta Venäjä turvaa oman rajansa NATOA vastaan.

Kautta aikain Suomen hengellisellä kentällä Herran Jeesuksen opetuslasten keskuudessa on tullut monia profetioita liittyen siihen kuinka Venäjä tulee miehittämään Suomea. Kun tein aikoinani hengellistä työtä Venäjän Karjalassa 2000-luvun alussa, niin näin selkeän ja voimakkaan unen, jota tulee koetella onko se Herrasta vai ei.

Tässä unessa minulle näytettiin Suomen ja Venäjän rajaa ja erikoisesti Karjalan alueita sekä Pietaria. Kuulin puhetta rajan molemmilta puolin ja sitten yhtäkkiä eteeni ilmestyi Suomen kartta, jonka keskelle ilmestyi valtavan suuret kahleet (käsiraudat). Uni loppui siihen.

On suuri mahdollisuus siihen, että Venäjä tulee miehittämään Suomen. Mahdollisia miehityksen syitä voisi olla Suomen liittyminen Natoon, Venäjä voisi haluta sotilaallisen tukikohdan lopunajan sotilasoperaatioissa esim. kun se tulee hyökkäämään Israelin maahan. Eräs syy voisi olla se, että koska Suomen kansa on hylännyt Jumalan ja hyväksynyt kaikenlaisen valheen ja synnin, niin Jumala sallii miehittäjän kurittavan Suomea, että monet sen kautta etsisivät pelastusta Herrassa Jeesuksessa. Toki näitä syitä voi olla myös muitakin, mutta lopunajan sotatoimien ja tapahtumien valossa voi olla mahdollista sekä erittäin todennäköistä, että Venäjä miehittää Suomea.

En halua enkä lietso pelkoa ja paniikkia kenenkään sydämeen, sillä Raamatun mukaan on tosiasia, että maailma ajautuu suursotaan lopunaikana ja on tietenkin selvää, että Suomikin asettuu siinä asiassa johonkin suuntaan ja asemaan.

Suomen pitäisi pysytellä sotilaallisesti liittoutumattomana, koska liittoutumattomuus on Suomen kohdalla paras tae pysyä sotilaallisten konfliktien ulkopuolella. Venäjä ei halua Suomen liittyvän natoon, koska silloin NATOSTA tulisi Venäjän "rajanaapuri". Venäjä ei hyötyisi Suomen miehittämisestä tässä nykyisessä tilanteessa, koska miehittämällä Suomen Venäjä olisi askeleen lähempänä NATO "rajanaapuruutta", jota se ei missään nimessä halua. Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus olisi tästä näkökulmasta käsin meille suomalaisille paras mahdollinen ratkaisu, koska sotilasliittojen ulkopuolelle jääminen tekisi Suomesta puolueettoman ja neutraalin alueen (puskurivaltion), jota Venäjä ei kokisi millään tavalla uhaksi itselleen.

Kun ja jos Suomi olisi puskurivaltio Venäjän ja Naton välillä, niin Suomi puskurivaltio alueena saisi hyvin todennäköisesti aikaan sen ettei Suomen valtion alueella tapahtuisi sotilaallisia konflikteja. Jos Suomi liittyisi NATOON ja sota syttyisi NATON ja Venäjän välillä, niin Suomi, Venäjän ja Naton kautta rajanaapurina kokisi todennäköisesti kaikkein raskaimmat tappiot ja tuhot. Venäjän olisi pakko moukaroida ja iskeä rajusti rajan toisella puolella olevaa Nato-maata. Puolueettomana maana sodan syttyessä Venäjän ja Naton välille, Suomi ei tulisi kokemaan sellaista tuhoa kuin jos se olisi NATON jäsenmaa. Puolueeton maa voisi selvitä vähillä vaurioilla sodan syttyessä.

Venäjä voi myös ennakolta miehittää Suomen ennen NATOON liittymistä, mutta tämän tulee aika näyttämään miten tämä asia tulee tapahtumaan ja konkretisoitumaan. Vaikka tämä nykyinen tilanne Venäjän, Ukrainan ja NATON välillä ei johtaisi sotilaalliseen konfliktiin vielä, niin jonkinlainen sotilaallinen konflikti on tulossa tulevina päivinä. Tämä tuleva konflikti voi saada laajempaa muotoa kuin mitä nyt on.

Jos tulisi sellainen tilanne, että Venäjä miehittäisi puolueettoman Suomen, niin siinäkin tapauksessa tuhot ja vahingot jäisivät paljon vähäisemmiksi kuin jos Suomi olisi NATON jäsen. Jos Venäjä ja NATO ajautuisivat sotaan toisiaan vastaan, niin NATO-Suomi kärsisi siinä suuremmat tappiot ja pahemman tuhon kun ja jos puolueeton Suomi joutuisi sodan pyörteisiin. Puolueettomana maana antaisimme myös muille sen viestin ettemme varustaudu sotaan emmekä kannata minkäänlaisia sotilasliittoumia ketään vastaan. Historiassa on moni puolueeton maa välttynyt sodan kauhuilta. Näin ei tietenkään tapahdu aina, mutta puolueettomana maana on suurempi mahdollisuus välttyä sodan kauhuilta kuin sotilasliittouman jäsenenä.

Nykyinen Suomen poliittinen johto on suurelta osin NATO myönteinen. NATO ei tuo Suomelle turvaa, sillä NATOON liittyminen johtaisi Suomen suureen katastrofiin. Nykyinen poliittinen johto tulee olemaan vastuussa Suomen karmeasta kohtalosta, jos ja kun he aikovat liittyä NATOON.

Lopuksi tuon esille sen, että koska NATON pyrkimys on Euroopan ja koko maailman yhdentyminen, joka on Raamatun sanan opetuksen mukaan antikristillisen uuden maailmanjärjestyksen asettamispyrkimys maan päälle, niin kukaan Herraa Jeesusta totuudessa rakastava Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saisi kannattaa NATOON liittymistä. NATO on lopunajan petovaltakunnan rakentamisen airut.

Kaikkein paras ratkaisu minkä yksilöihminen voi tehdä on tunnustaa syntinsä Jumalalle ja uskoa Jeesuksen olevan Herra, Pelastaja ja Messias, jonka Isä Jumala nosti kuolleista. Kun ja jos ihminen uskoo Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, niin hän saa syntinsä anteeksi Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta sekä iankaikkisen elämän ja yhteyden Raamatun Jumalan kanssa.

Kirjoitus on myös englanniksi sivullani:

Did NATO cause Russia Ukraine crisis?

 

 

Petri Paavola 23.2.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

nato.int/ cps/ en/ natohq/ declassified 139339
ecclesiastical-freemasonry.com/ 2022/01/16/ monsignor Marinelli freemasonry in the church
britannica.com/ place/ Ukraine/ History
iltalehti.fi/ ulkomaat

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker