Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Papin kapina: Armo kuuluu kaikille

Lukiessani Etsijä-lehteä (2-3/2013), jonka teemana oli erilaiset näkemykset homoseksuaalisuudesta esille nousi erikoisesti yliopistopapin Laura Mäntylän kirjoitus. Lauran kirjoitus oli omalla tavallaan erittäin koskettava ja puhutteleva. Tarkoitukseni ei ole satuttaa tai tuomita Lauraa, eikä ketään muutakaan ihmistä, vaan pyrkiä tuomaan esille se mitä Raamattu sanoo homoseksuaalisuudesta, armosta ja tuomitsemisesta. Kirjoitukseni on kirjoitettu yleisesti kaikille ihmisille tutkittavaksi, pohdittavaksi ja koeteltavaksi.

Sisällys:
Miksi kirjoitan tämän kirjoituksen?
Raamatullinen uskoontulo
Ajattelutavan täydellinen muuttuminen
Tuomitsevat sanat satuttavat
Raamatun tulkinta
Raamattu tuomitsee homouden
Jumalisuuden ulkokuori

 

Miksi kirjoitan tämän kirjoituksen?

Mikä on motiivini kirjoitukselleni? On olemassa tietty ihmisryhmä, jonka Raamatun tulkinta on Jumalan sanan vastainen. Monet ihmiset ovat eksyneet elämässään ymmärtämään väärin sen mitä Raamattu sanoo ja opettaa. Sen tähden he ovat tehneet elämässään vääriä valintoja. He ovat väärän informaation uhreja, jonka tähden heidän elämässään on asioita, joita Raamattu nimittää synneiksi. Väärän informaation tähden nämä tietyt ihmiset luulevat elävänsä Jumalan tahdon mukaista elämää, vaikka todellisuudessa he elävät synnissä ja kapinassa Jumalaa vastaan.

Edellä olevat seikat ovat motiivini kirjoitukselleni. Pyrin tuomaan esille sen mikä on Raamatun totuus ja miksi tietyt ihmiset ovat eksyneet hyväksymään omaan elämäänsä Jumalan tahdon vastaisia asioita. En pyri lyömään ketään, enkä nousemaan kenenkään yläpuolelle, sillä olen pieni ja vajavainen ihminen ja olen pelastettu Jumalan armosta ilman omia ansioitani.

Raamatullinen uskoontulo

Raamatun opetuksen mukaan ihmisen on tultava uskoon, eli päätettävä henkilökohtaisesti uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo. Herra Jeesus toi esille, että ihmisen on tehtävä parannus ja uskottava evankeliumi (usko Herraan Jeesukseen) voidakseen pelastua iankaikkisesta kadotuksesta.

Apostoli Paavali julisti, että jokaisen ihmisen kaikkialla on tehtävä parannus ja uskottava Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus sanoi, että se on Jumalan teko kun ihminen uskoo Raamatun Jumalaan. Parannuksen tekeminen ja uskominen Herraan Jeesuksen ei ole ihmisen oma teko yrittää parannella itseään, vaan Jumalan vaikuttama teko ihmisen sydämessä Pyhän Hengen todistuksen ja evankeliumin saarnan kautta.

Raamatun opetuksen mukaan kukaan ihminen ei voi tulla uskoon millään muulla tavalla kuin parannuksen teon ja Herraan Jeesukseen uskomisen kautta.

Luterilaisen kirkon piirissä on väärä opetus uskoontulosta, jonka mukaan uskoontulo tapahtuu kasteessa. Kun ihminen uskoo tämän opetuksen, niin he luulevat tulleensa uskoon ja armoon silloin kun heidät "kastettiin" sylivauvana kirkossa.

Silloin kun ihminen uskoo tulleensa kirkon kasteessa uskoon ollessaan sylivauva, niin on kyse siitä ettei ihminen ole tullut aidosti ja oikealla tavalla uskoon. Koska hän ei ole tullut Raamatullisesti uskoon, niin hän ei voi ymmärtää oikealla tavalla Raamatun opetusta esim. homoseksuaalisuudesta. Hän on uskonnollinen ihminen, mutta ei todellinen Herran Jeesuksen opetuslapsi ja siksi hän ei kykene ymmärtämään sitä mitä Raamattu opettaa.

Kts. Raamatullinen uskoontulo

Ajattelutavan täydellinen muuttuminen

Monet ihmiset ovat pyrkineet uskomaan Jumalaan ja Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. He ovat tulleet kuitenkin elämässään siihen pisteeseen, jossa he hylkäävät Raamatun kirjaimellisen sanoman ja alkavat uskoa Jumalaan Raamatun sanan vastaisesti. Mikä sai heidät muuttamaan mielensä, miksi he eivät enää usko Jumalaan, niin kuin Raamattu sanoo?

Monet ihmiset hakeutuvat opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan tai sitä vastaavaan opinahjoon. Teologisessa tiedekunnassa on paljon sellaista opetusta, jossa kumotaan Raamatun totuus ja sen tilalle asetetaan yhteiskunnassa vallitsevat Raamatun sanan vastaiset arvot ja käsitykset.

Kun ihminen opiskelee ja täyttää mielensä uskonnollisilla opetuksilla, joiden kautta kumotaan Jumalan sanan totuus, niin hänen ajatuksensa muuttuvat ja hän hylkää Raamatun totuuden ja vaihtaa sen valheeseen. Monet ihmiset kutsuvat tätä kokemusta armon kokemukseksi, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä Raamatun sanan opettaman armon kanssa.

Uskonnollinen ihminen sanoo kaikkea sitä armoksi ja armollisuudeksi, jonka Raamattu sanoo synniksi. Raamattu opettaa, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi, joka kasvattaa uskovaa ihmistä hylkäämään syntejä sekä opettaa elämään Jumalan tahdon mukaisesti tässä nykyisessä maailmanajassa.

Raamatun opetuksen mukaan Jumalan armo ja sen vaikutukset kuuluvat vain niille ihmisille, jotka ovat tehneet parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Jumalan armo ei koskaan tue syntiä, koska synti tuhoaa ja rikkoo ihmisen.

Jos sinulle on opetettu väärin se mitä Raamattu oikeasti opettaa, niin sinulla on mahdollisuus tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Jos sinulle on opetettu väärin mitä Raamattu opettaa, niin olet väärän opetuksen uhri, joka tuhoat kauniin elämän lahjan väärän opetuksen kautta.

Monet kirkon papit ovat väärän opetuksen uhreja, jotka uskovat valheita ja perinteitä vastoin Raamatun totuutta. On todella surullista, että monet kirkon papit luulevat olevansa totuuden puolella, vaikka he ovat opetustensa ja ajatustensa kautta kapinassa Jumalaa vastaan. Sinulla on vielä mahdollisuus pelastua ja muuttua, sillä todellista armon aikaa on vielä jäljellä.

Jumala on todellakin armahtava ja rakastava Jumala, mutta Hän armahtaa ja rakastaa ihmisiä totuutensa kautta, eikä Hän koskaan tue syntiä missään muodossa, sillä synti tuhoaa ja rikkoo ihmisen.

Kts. armosta pelastetut

Tuomitsevat sanat satuttavat

Ihminen joka uskoo ettei homoseksuaalisuus ole synti kokee hyvin usein tuomitsevien sanojen satuttavan häntä. On totta, että jotkut uskovat eivät rakasta homoseksuaaleja lähimmäisinään, vaan ylimielisesti tuomitsevat heidät helvettiin. On varmasti totta ja ikävää, että jotkut uskovat pyrkivät tuomitsemaan ja satuttamaan homoseksuaaleja, koska he eivät kykene rakastamaan heitä lähimmäisenrakkaudella.

Herra Jeesus kehottaa opetuslapsiaan rakastamaan kaikkia ihmisiä lähimmäisinään. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee rakastaa kaikkia ihmisiä riippumatta siitä millaisia he ovat ja miten he elävät. Raamatulliseen lähimmäisenrakkauteen ei kuitenkaan kuulu synnin tukeminen ja hyväksyminen.

Raamatun sanan opetuksen mukaan homoseksuaalisuus on synti ja Jumalan tahdon vastainen asia. Uskovalla on oikeus sanoa synti synniksi, eikä sen tarkoitus ole tahallisesti satuttaa tai loukata, vaan kertoa se mikä on Jumalan sanan totuus.

On olemassa uskovia, jotka rakastavat homoseksuaaleja lähimmäisenrakkauden kautta, vaikka he sanovatkin homouden olevan syntiä. Silloin kun ihminen ei usko homouden olevan syntiä, niin hän loukkaantuu ja kokee että häntä satutetaan, kun joku sanoo hänelle homouden olevan syntiä.

Miksi hän loukkaantuu? Raamattu opettaa, että Jumalan sanan totuuden tehtävä on saada aikaan synnintunto ihmisen sydämessä. Kun apostoli Pietari julisti evankeliumia helluntaipäivänä, niin kuulijat saivat piston sydämeensä, tehden parannuksen uskoen Herraan Jeesukseen.

Alkutekstissä pisto sana tarkoittaa pistoa, tuntea tuskaa mielessään, järkyttyä voimakkaasti sekä surun tunne. Jumalan sanan totuuden tehtävä on saada aikaan pisto ihmisen sydämeen, että hän tuntisi tehneensä syntiä Jumalaa vastaan ja katuisi sydämessään ja tekisi synnistä parannuksen ja uskoisi Jumalaan, niin kuin Raamattu opettaa.

Monet homoseksuaalit sanovat, että homouden sanominen synniksi satuttaa ja järkyttää heitä syvästi. Totuuden tehtävä on tuoda ihmisen sydämelle katumus ja halu parannukseen. Synnintunnon pisto sydämessä saa aikaan negatiivisen reaktion, koska ihmisen omaatuntoa herätetään parannukseen synnistä. Jumalan sanan totuus tekee synninharjoittajan syylliseksi syntiin Jumalan edessä, siksi synnin orjuudessa oleva ihminen kokee Jumalan sanan totuuden negatiivisesti.

Kyse ei ole julmasta hengellisestä väkivallasta kuten jotkut homoseksuaalit asian ilmaisevat, vaan Jumalan tarjoamasta todellisesta armosta, joka tuo ihmiselle vapautuksen synnistä. Ihmisessä asuva synti aina loukkaantuu ja loukkaantumisen kautta synti pyrkii aina kumoamaan totuuden ja tekemään synnistä hyväksyttävän asian.

Totuus tekee kipeää, mutta sen hyväksyminen vapauttaa ihmisen synnin orjuudesta. Raamatun sanan opetus  vapauteen Kristus vapautti meidät tarkoittaa sitä, että totuus vapauttaa ihmisen pois synnistä. Herran Jeesuksen antama vapaus ei koskaan tue syntiä.

Kts. homous on Raamatun mukaan synti

Raamatun tulkinta

Monet homoseksuaalit sanovat, että jos samaa sukupuolta olevien avioliitot kielletään, niin eikö sitten tulisi sallia moniavioisuus, koska se on Raamatussa sallittua.

Raamattu opettaa vanhasta ja Uudesta Liitosta sekä lainmuutoksesta. Uudessa Liitossa ei ole enää voimassa moniavioisuus, joten tässä ajassa moniavioisuus ei ole enää Jumalan tahto, vaan on sitä vastaan.

Kun Raamattua tulkitaan ja luetaan, niin pitää ymmärtää se mikä on voimassa Uuden Liiton ajassa, sillä emme saa enää noudattaa vanhoja ja kumottuja käskyjä sekä opetuksia.

Suomessa on ollut aikoinaan käytössä häpeäpaalu- ja jalkapuurangaistus, mutta ne poistettiin käytöstä vuonna 1894. Kukaan ei enää pyri noudattamaan Suomen lainsäädännöstä poistettuja lakeja. Yhtä väärin on nostaa esille noudatettavaksi  Raamatun lakeja ja opetuksia, jotka ovat kumoutuneet Uuden Liiton astuessa voimaan.

Raamattua ei voi ymmärtää oikein ellei ole tullut Raamatullisesti uskoon. Silloin kun ihminen on aidossa ja Raamatullisessa uskossa, niin hänellä on Jumalan armosta kyky Pyhän Hengen valaisemana oppia ymmärtämään Jumalan sanan opetusta.

Kts. Jumalan laki

Raamattu tuomitsee homouden

Monet homoseksuaalisuuden puolustajat sanovat, että Raamattu ei sano homoutta synniksi ja kaikissa kohdissa missä puhutaan homoudesta tuomitaan seksuaalinen hurjastelu, mutta ei itse homoseksuaalisuutta.

Edellä oleva ajatus on Raamatun sanan vääristämistä. Raamattu tuo selkeästi esille, niin VT:ssä kuin UT:ssa, että homoseksuaalisuus on syntiä, jonka Jumala tuomitsee.

Silloin kun sanot homouden olevan syntiä, niin sinulle sanotaan: “älä tuomitse ettei sinua tuomita”.  Raamatun opetus “älä tuomitse ettei sinua tuomita” tarkoittaa sitä, että jos ihminen itse tekee samoja tekoja tai jotakin muuta syntiä, mistä hän ei halua tehdä parannusta, niin hänet tuomitaan omien syntiensä mukaan. On syntiä syyttää ja tuomita muita, jos on itse haluton tekemään parannusta omista synneistään.

Jeesus sanoi, ettei saa tuomita näön mukaan, vaan tuomitse oikea tuomio. Tämä tarkoittaa sitä, että lähimmäistä ei saa arvioida väärin perustein, vaan tulee antaa oikea ja totuuden mukainen arvio ja lausunto. Koska Raamattu opettaa kiistattomasti homouden olevan syntiä, niin sen sanominen synniksi ei ole väärin, vaan totuuden mukainen lausunto.

On olemassa sanonta, joka on Raamatun opetuksen mukainen: Rakasta syntistä ihmistä, mutta älä rakasta, äläkä tue syntiä. Kun on kyse homoseksuaalista ja homoudesta, niin Raamatun ehdoton opetus on, että rakasta homoseksuaaleja lähimmäisinäsi, mutta älä hyväksy homouden syntiä. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee aina hyväksyä ehdottomasti jokainen ihminen, mutta syntiä hän ei saa hyväksyä, sillä synti tuhoaa ja turmelee aina sen joka syntiä harjoittaa.

Monet sanovat, että kuka voi tuomita kahden miehen tai kahden naisen välisen seksuaalisen rakkauden? Jumala on luonut miehen ja naisen ja asettanut seksuaalisuuden heidän välilleen pysyvään parisuhteeseen (avioliitto). Jumala loi miehen ja naisen sukupuolielimet erilaisiksi, mutta täydellisen sopiviksi miehen ja naisen välisen seksuaalisen rakkauden ilmaisuun. Luonnottomuus ei ole kykenevä ilmaisemaan Jumalan luomaa ja tarkoittamaa rakkautta, seksuaalista rakkautta.

Jumala tuomitsee homoseksuaalisuuden harjoittamisen, koska Hän tarkoitti seksuaalisuuden harjoittamisen miehen ja naisen välille pysyvään parisuhteeseen. Vain Jumalalla on tekijänoikeudet ihmisen Luojana tahtonsa ilmaisemiseen, siitä kuinka ihmisen tulisi käyttäytyä ja harjoittaa seksuaalisuuden kaunista lahjaa. Mielestäni ihmisen, joka on luotu Jumalan tahdosta, tulisi hyväksyä Jumalan tahto sekä Jumalan tekijänoikeudet. Kyse on Jumalan suuresta rakkaudesta ihmisiä kohtaan sekä iankaikkisesta valinnasta. Valitse viisaasti ja usko Raamatun Jumalaa, Herran Jeesuksen kautta, älä kapinoi Luojaasi vastaan.

Kts. homoseksuaalisuus ja Raamattu

Jumalisuuden ulkokuori

Raamattu opettaa paljon siitä millaisia lopunajan ihmiset ovat. Raamatun mukaan lopunajan ihmiset ovat mm. itserakkaita, epäpyhiä (syntiä rakastavia), he rakastavat hekumaa ja nautintoja enemmän kuin Jumalaa ja heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät Jumalan voiman.

Monet lopunajan ihmiset luulevat olevansa uskossa tai elävänsä suhteessa Jumalan kanssa, vaikka he elävät monenlaisissa synneissä ja kieltävät Jumalan voiman toiminnan omassa elämässään. Monet kirkon papit ovat tällaisia uskonnollisia ihmisiä, joilla on jumalisuuden ulkokuori, mutta todellisuudessa he kieltävät Jumalan rakkauden ja totuuden suosiessaan kaikenlaisia syntejä.

Lopunajassa uskonnollisuus, yhteys korkeampaan voimaan tai yhteys Jumalan kanssa tulee suosituksi, mutta ilman todellista Jumalan totuutta ja rakkautta. Lopunajan ihmiset tekevät omassa sydämessään itselleen oman jumalansa, joka toimii ja vaikuttaa heidän synnin korvasyyhynsä mukaisesti. Lopunajan ihmiset tekevät synnistä "pyhän asian".

Raamatun sanan mukaan tänään voi olla pelastuksen päivä, sillä sinulla on mahdollisuus tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Raamatullisen uskon syntymisen kautta uskonnollinen ulkokuori murtuu ja saat nähdä todellisen totuuden sekä Jumalan rakkauden ja armon.

Kts. Ajankohtainen sanoma

 

 

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
etsijä 2-3/13

 

 

 

 

eXTReMe Tracker