Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Juudaan kirjeen sanoma


 

Juudaan kirjeen sanoma on erittäin ajankohtainen tänä päivänä. Lukemalla ja tutkimalla kirjeen sisältöä löydämme tärkeitä tekijöitä, joiden kautta uskova saa kasvaa uskossa, välttäen kavalat eksytykset, jotka vaikuttavat nykyään uskovien keskuudessa. Juudaan kirje opettaa oikeasta ja terveestä uskosta sekä eksytyksistä, jotka vaikuttavat jopa vielä tänäkin päivänä.

Kirjoitukseni ei ole kaiken kattava opetus ja selitys Juudaan kirjeestä, vaan opetus siitä mitä Jumala on puhunut minulle tästä kirjeestä ja sen sanomasta. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan avulla.
 

Sisällys:
Jumala rakastaa ja pitää huolta kansastaan
Laupeus rauha ja rakkaus
Pelastus
Salakavala eksytys
Uskon kuuliaisuus
Pahuuden henkiolennot
Luonnoton seksuaalisuus
Pilkka ja iva
Herjaava tuomio
Kainin tie ja Bileamin eksytys
Harhailevat tähdet
Herran tuomio
Sielullisuus saa aikaan hajaannusta
Rakenna itsesi pyhän uskon perustukselle

 


Jumala rakastaa ja pitää huolta kansastaan

Juud 1:1 ¶ Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut.

Juudas tuo esille sen kuinka Jumala rakastaa kansaansa sekä Herra Jeesus varjelee opetuslapsiaan. Juudaksen kirjeen jakeessa yksi varjellut sana on kreikaksi tereo, joka tarkoittaa pitää, suojella, vartioida, valvoa, pitää huolta. Tereo sana vertauskuvallinen merkitys on pitää huolta ja säilyttää siinä tilassa missä (ihminen) on. (Herran Jeesuksen opetuslapsena saat pysyä Hänen opetuslapsenaan ja kasvaa uskossa yhä syvempään Jumalan tuntemiseen.

Raamattu sanoo Jumalan rakastaneen niin paljon maailmaa (ihmisiä), että Herra Jeesus kuoli ihmisten syntien tähden. Kuka ikinä, missä tahansa tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa konkreettisesti kokea millaista on Jumalan rakkaus. Jumalan suuri rakkauden osoitus on todeksi näytetty ristillä, jossa Herra Jeesus kuoli syntisten ihmisten syntien tähden.

Juudaan kirjeen ensimmäisessä jakeessa tereo sana on perfektimuodossa, ilmaissen tekoa joka on suoritettu loppuun, kertakaikkisesti, tekoa jota ei tarvitse toistaa.

Kun on kyse Herrasta Jeesuksesta ja Hänen huolenpidostaan opetuslapsiaan kohtaan, niin Hän pitää heistä huolen. Hän on luvannut pitää huolta opetuslapsistaan ja sen Hän totisesti tekee. Ainoa ehto Hänen huolenpitoonsa on rakastaa ja uskoa Jumalaa, etsien ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan.

Jumalan valtakunnan ja vanhurskauden etsiminen on kasvuprosessi, jonka kautta Herran Jeesuksen opetuslapsi kasvaa ja oppii elämään koko ajan syvällisemmin Jumalan tahdon mukaisesti. Jumala ottaa huomioon sinun kasvuvaiheesi, eikä vaadi sinulta enempää kuin mihin saakka olet Jumalan armosta kasvanut. Kaikissa kasvuvaiheissa voidaan etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa. Jumalan lupaamaa huolenpitoa ei kuitenkaan voi ansaita omilla teoilla, vaan Jumalan armosta, Häneen luottaen ja Hänen tahtoonsa tyytyen.

Terveen uskon kasvun kannalta on erittäin tärkeätä ymmärtää Jumalan rakastavan kansaansa ja Herran Jeesuksen pitävän hyvää huolta opetuslapsistaan. Jos et usko edellä olevaa totuutta, niin et voi luottaa Jumalaan, etkä kasvaa Jumalan rakkauden ja totuuden mukaisesti.

Kun uskot Jumalan rakastavan sinua ja että Herra Jeesus pitää huolta sinusta, niin sen jälkeen sinä voit kasvaa yhä syvempään Jumalan tuntemiseen.

Laupeus rauha ja rakkaus

Juud 1:2 Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus.

Juudaan kirjeen toinen jae kertoo siitä mitä tapahtuu Herran Jeesuksen opetuslapselle, joka uskoo ja antaa Jumalan rakastaa ja muuttaa hänen elämänsä. Kun uskova ihminen uskoo Herraan Jeesukseen ja rakastaa Jumalaa, niin Pyhän Hengen vaikutuksesta jumalallinen laupeus sekä Jumalan rauha ja rakkaus lisääntyy hänen elämässään.

Jumalan vaikuttama laupeus, rauha ja rakkaus poistaa ihmisestä sielullisuutta ja lihallisuutta, joka on este Jumalan tahdon toteutumisessa sekä palvelutyössä. Ilman laupeutta, rauhaa ja rakkautta on mahdotonta nähdä Jumalan tahdon mukaisten asioiden toteutumista.

Rakkaus ja totuus. Jumalan rakkaus pitää yhtä totuuden kanssa. silloin kun Jumalan rakkaus kasvaa ja lisääntyy uskovan sydämessä Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin silloin myös uskova oppii ymmärtämään koko ajan enemmän Jumalan sanan totuutta.

1 Kor 13:
4 ¶ Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile,
5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa,
6 ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa;
7 kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii.

Totuus tekee vapaaksi. Kun uskova uskoo Herraan Jeesukseen Raamatun opettamalla tavalla ja Pyhässä Hengessä ojentautuen sen mukaisesti niin kuin Raamattu opettaa,  niin hän vapautuu synneistä, vääristä opeista ja perinnäissäännöistä.

Jumalan rakkauden lisääntyminen uskovan sydämessä johtaa myös automaattisesti totuuden tuntemiseen sekä Herran Jeesuksen vapauteen kaikenlaisista lihan teoista sekä synnin teoista. Jumalan rakkaus ei jätä uskovaa synnin ja vääryyden pauloihin, vaan vapauttaa niistä.

Joh 8:
31 ¶ Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".
33 He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: ‘Te tulette vapaiksi’?"
34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.
35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.
36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Pelastus

Juud 1:3 ¶ Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehoittaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu.

Juudaan kirjeen kolmas jae puhuu pelastuksesta sekä uskon puolesta kilvoittelemisesta. Pelastus Herrassa Jeesuksessa on tärkeä asia, siksi siitä on syytä kirjoittaa muutama sananen.

Raamatun opetuksen mukaan usko on Jumalan lahja, jonka ihminen vastaanottaa uskon kautta sen jälkeen kun Jumala on ensin lähestynyt ihmistä evankeliumin kautta.

Evankeliumia julistetaan ja kun ihminen kuulee evankeliumin niin Pyhä Henki näyttää hänelle todeksi synnin, vanhurskauden sekä tuomion. Pyhä Henki näyttää siis ihmiselle syntisyytensä sekä synnin palkan, joka on iankaikkinen kadotus. Tämän seurauksena ihminen ymmärtää olevansa syntinen; tämä on se kuuluisa synnintunto; eli ymmärrys siitä, että on syntiä tehnyt ja on vailla Jumalan kirkkautta. Pyhä Henki näyttää myös ihmiselle Herran Jeesuksen sovitustyön, jossa on syntien anteeksiantamus. Kun ihminen katuu ja tunnustaa syntinsä ja vastaanottaa pelastuksen (parannus), niin silloin hän on pelastunut Jumalan armosta ilman omia tekojansa.

Raamatun sanan opetuksen mukaan ihmisen tulee tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen. Parannuksen tekeminen ei tarkoita sitä että ihminen omin voimin parantaa tapansa, vaan sitä että ihminen Pyhän Hengen voiman kautta hylkää syntiä ja oppii elämään koko ajan syvällisemmin Jumalan tahdon mukaisesti.

Raamatun sanan opetuksen mukaan Jumalan armo kasvattaa uskovaa hylkäämään syntiä ja synnin himoja ja haluja sekä Jumalan armo kasvattaa uskovaa elämään vanhurskaasti, jumalisesti ja Jumalan tahdon mukaisesti tässä nykyisessä maailmanajassa. Usko Herraan Jeesukseen muuttaa ihmisen ja johdattaa hänet pois synnin orjuudesta, koska synnin orjana oleminen on itse valittu tie iankaikkiseen kadotukseen.

Vain Pyhä Henki voi näyttää ihmiselle hänen kadotetun tilansa ja vain Pyhä Henki voi näyttää ihmiselle tien syntien anteeksiantamukseen Herran Jeesuksen sovitusveren kautta.

Ihmisen tulee kuitenkin vastaanottaa pelastus uskon kautta Herraan Jeesukseen, koska Herra Jumala on säätänyt pelastuksen vastaanotettavaksi uskon kautta Herraan Jeesukseen. Herra Jumala ei pelasta ketään väkisin, eikä vastoin ihmisen omaa tahtoa ja halua pelastua. Seuraava esimerkki valaisee Jumalan valmistamaa pelastusta uskon kautta Herraan Jeesukseen:

Ihminen on merihädässä hukkumaisillaan. Hän alkaa jo pikku hiljaa vajota veden pinnan alle. Paikalle ilmaantuu pelastusvene, josta hukkuvalle heitetään pelastusrengas. Pelastuakseen hukkuvan on tartuttava pelastusrenkaaseen ja annettava pelastajan vetää ja nostaa hänet pelastusveneeseen. Hukkumiskuolemalta pelastettu ei voi kerskua pelastumistaan omaksi teokseen, vaikka hän tarttui kiinni pelastusrenkaaseen, sillä ilman pelastajan veteen heittämää pelastusrengasta hän ei olisi voinut tarttua pelastusrenkaaseen. Hukkumiskuolemalta pelastunut antaa kaiken kiitoksen ja kunnian pelastajalleen.

Samalla tavalla toimii Jumala pelastuksen evankeliumin kanssa. Herra Jumala julistuttaa pelastuksen evankeliumin Herrasta Jeesuksesta palvelijoidensa kautta saatanan ja synnin orjuudessa oleville ihmisille. Jumalan Pyhä Henki todistaa evankeliumin kautta ihmisen olevan synnin orja ja matkalla kadotukseen ilman uskon Herraan Jeesukseen. Jumalan Pyhä Henki näyttää evankeliumin sanan kautta Herran Jeesuksen sovitustyön (Jeesuksen veri, kuolema ja ylösnousemus) tuovan syntien anteeksiantamus niille, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen. Herra Jumala avaa ihmisen sydämen uskomaan ja antaa voiman ja ymmärryksen uskoa Herraan Jeesukseen Pelastajana, Herrana ja Messiaana.

Pelastus on Jumalan armoa ja Jumalan teko, ei ihmisen, mutta ihmisen tulee kuitenkin uskon kautta Herraan Jeesukseen vastaanottaa pelastus, koska Herra Jumala on asettanut Uuden Liiton pelastuksen vastaanotettavaksi uskon kautta Herraan Jeesukseen. Ilman Pyhän Hengen työtä ihmisen sydämessä (Pyhä Henki näyttää todeksi evankeliumin kautta synnin, Jeesuksen vanhurskauden sekä tuomion) ei ihminen voisi pelastua. Ihmisen myönteinen vastaus Jumalalle uskon kautta Herraan Jeesukseen on siten Jumalan teko ja armotyö. Uuden Liiton aikakaudessa pelastavan uskon vastaanottaminen on Jumalan armosta tietoinen valinta ihmisen sydämessä.

Salakavala eksytys

Juud 1:4 Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.

Juudaan kirjeen neljännessä jakeessa sana pujahtanut on kreikaksi pareisdyno, joka tarkoittaa salaisesti pujahtamista ja livahtamista.

Raamattu opettaa, että seurakunnan sisälle tulee jumalattomia (pelastumattomia) ihmisiä, jotka muuttavat Jumalan armon irstaudeksi kieltämällä Messias, Herran Jeesuksen.

Irstaudeksi sana tarkoittaa montaa eri asiaa kuten hillittömiä seksisyntejä, saastaisuutta, irstautta sekä häpeällisiä asioita.

Kun tutkin tätä jaetta neljä Juudan kirjeen asiayhteydessään, niin sydämeeni nousee ajatus tietyistä liberaaliteologeista jumalattomista kirkon papeista ja piispoista, jotka eivät pidä homoutta syntinä, eivätkä he usko Herran Jeesuksen neitseestä syntymiseen.

Heidän kohdallaan täyttyy jakeen opetus, sillä he muuttavat Jumalan armon irstaudeksi hyväksymällä luonnottoman seksuaalisuuden harjoittamisen. He myös kieltävät Messias, Herra Jeesuksen, koska Herran Jeesuksen sovitustyö ja Pelastajan asema sekä Jumaluus edellyttää neitseestäsyntymistä. Koska nämä liberaaliteologit kieltävät Herran Jeesuksen neitseestäsyntymisen, niin he samalla kieltävät kokonaan Herran Jeesuksen.

Raamattu sanoo näiden "liberaaliteologien" pujahtavan salaa sisälle seurakuntaan, joka tarkoittaa sitä, että he esiintyvät Herran Jeesuksen opetuslapsina, mutta he ovat todellisuudessa jumalattomia, joiden päämäärä ja motiivi on vääristää evankeliumin totuus sekä muuttaa Jumalan armo irstaudeksi, eli saada muut hyväksymään kaikenlaisen synnin ja vääryyden.

Lopunajan seurakunnan tulee tunnistaa salakavala liberaaliteologinen eksytys sekä tuoda esille totuus ja paljastaa liberaaliteologit jumalattomiksi ihmisiksi, jotka eksyttävät ja vääristävät Jumalan sanan totuuden. On erittäin tärkeätä tuoda tämä asia esille ettei nuoret vasta uskoontulleet uskovat eksy liberaaliteologian kavalaan eksytykseen. On myös tärkeä tuoda esille jumalattomalle maailmalle, että liberaaliteologien "evankeliumi" on valhe-evankeliumia. Jumala haluaa pelastaa jumalattomia ihmisiä, myös liberaaliteologeja, siksi on tärkeä paljastaa liberaaliteologien eksytys, etteivät ihmiset eksy, vaan voisivat pelastua.

Samoin kun tutkimme lopunajassa esiintyviä jumalattomia, jotka muuttavat armon irstaudeksi, niin mieleeni nousee äärikarismaattisissa piireissä esiintyviä opetuksia (kaikki eivät opeta, mutta osa opettaa) kuten JDS-oppi (Jeesus kuoli hengellisesti), joka opettaa ettei Jeesus sovittanut ristillä syntejä, vaan helvetissä, ja että Jeesus tuli osalliseksi saatanan luonnosta Hänen ollessaan ristillä. JDS-oppia julistavat ovat jumalattomuuden tilassa, sillä he eivät julista Raamatun evankeliumia ja pelastussanomaa, vaan toista evankeliumia, saatanan sanomaa.

JDS-oppi kieltää Raamatun Herran Jeesuksen vääristämällä syntien sovituksen sekä opettamalla Jeesuksen tulleen osalliseksi saatanallisesta luonnosta. Edellä olevat harhat ovat mitä pahinta Jumalan pilkkaa.

Äärikarismaattisissa piireissä on myös sellaista opetusta (kaikki eivät opeta, mutta osa opettaa), että voitelua pitää hakea haudoilta tai kuolleiden ruumiiden kautta, jonka sanotaan olevan Jumalalta tullutta voitelua. Jumala ei anna hautojen tai kuolleiden ihmisten kautta voitelua, mutta sen sijaan on kyse riivaajahenkien vaikuttamasta voitelusta. Jumala kieltää sanassaan yhteyden kuolleisiin, koska Raamatun opetuksen mukaan näissä yhteyksissä vaikuttaa tietäjähenget (riivaajahenget), eli pimeyden ja pahuuden eksyttäväinen vaikutus. On sanomatta selvää ettei kuolleen eli riivaajahengen voitelun vallassa oleva ja sitä eteenpäin levittävä ihminen voi olla pelastavassa uskossa, vaan hän on jumalattomuuden tilassa.

Kuolleiden ja hautavoitelun vallassa olevat ihmiset kieltävät Herran Jeesuksen siten, että syrjäyttävät Jeesuksen ja Jumalan Hengen opettaessaan sekä levittäessään eteenpäin riivaajahenkien opetuksia ja  valhevoimaa sanoen sen olevan Jeesuksen voimaa.

Uskon kuuliaisuus

Juud 1:5 Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet;

Juudaan kirjeen viides jae opettaa meille erittäin tärkeästä asiasta. Herra Jumala valitsi Israelin kansan ja pelasti heidät Egyptin orjuudesta. Heidät valittiin ja pelastettiin uskonyhteyteen Jumalan kanssa.

Israelilaiset jotka eivät olleet tosissaan, eivätkä halunneet uskoa Jumalaan, eivät päässeet perille luvattuun maahan. Tämä olkoon meille muistutuksena siitä, että uskova ei voi tehdä mitä tahansa ja alati kapinoida Jumalaa vastaan. Jumala on valinnut myös Uuden liiton kansan uskon kuuliaisuuteen tottelemaan elävää Jumalaa, elämään uskosta.

Kenestäkään uskovasta ei tule tässä ajassa täydellistä, mutta siitä huolimatta meidät on kutsuttu kasvamaan uskossa sekä olemaan uskossa kuuliaisia Jumalalle, uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Jos ihminen alati vastustaa ja kapinoi Jumalaa vastaan, haluten elää lihan mukaan syntiä tehden, niin hän ei pääse perille, eikä voi pelastua. Edellä oleva on selkeä Raamatun opetus niin VT:n kuin UT:n puolella.

Eräs asia on syytä ottaa esille tässä yhteydessä. Kun ihminen tulee uskoon ja on vasta uskon tiensä alussa ja hän siitä asemasta käsin saattaa joskus käyttäytyä uhmakkaasti Jumalaa kohtaan, niin kyse ei ole siitä, että uskova olisi menettänyt pelastuksen. Kyseessä on vasta uskoontulleen kasvukivusta, jonka Jumala kyllä kestää ja Hän kärsivällisesti kasvattaa ja kypsyttää uskovaa elämään tottelevaisuudessa ja kuuliaisuudessa Jumalaa kohtaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. 

Jos uskova ei suostu kasvamaan ja haluaa elää synnissä ja kapinoida alati Jumalaa kohtaan, niin silloin ihminen ajaa itsensä pelastuksen ulkopuolelle. Tämän ajan eräs kavala harhaoppi on kerran pelastettu on aina pelastettu oppi. Tämän harhaopin mukaan kerran pelastunut ihminen ei voi koskaan menettää pelastusta. Raamatun opetuksen mukaan pelastuksen voi menettää luopumalla uskosta.

1 Tim 4:
1 ¶ Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja
2 valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty

Yllä olevassa Raamatun jakeessa sanotaan selvästi alkutekstin mukaan, että viimeisinä aikoina monet luopuvat uskosta noudattamalla villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja. Valheenpuhujien ulkokultaisuus eksyttää lopunajan uskovia luopumaan uskosta. Monet voivat luopua uskosta siten, että he luulevat olevansa uskossa Jeesukseen, mutta uskovat Herraan Jeesukseen ja pelastukseen väärällä tavalla, eli tavalla jolla ei voi pelastua.

Tästä syystä tässä lopunajassa on tärkeätä uskoa Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa. Jumala on armo ja rakkaus, mutta Herraan Jeesukseen tulee totisesti uskoa Raamatun opetuksen mukaisesti:

Joh 7:38 Joka uskoo minuun,  niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (Alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Pahuuden henkiolennot

Juud 1:6 ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon;

2 Piet 2:4 Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.

Syvyys sana on kreikaksi tartaroo, joka tarkoittaa kuolleiden asuinpaikkaa. Tässä kohtaa sanotaan selvästi, että syntiä tehneet enkelit on heitetty syvyyteen, pimeyden kuiluihin, jossa he ovat odottamassa viimeisen päivän tuomiota.

Kun tutkimme tämän asian koko Raamatun ilmoituksen valossa, niin se tarkoittaa sitä, että osa langenneista enkeleistä on vielä vapaalla jalalla ihmisiä eksyttämässä ja osa on kahleissa, eli vangittuina.

Vangitut enkelit ovat niitä, jotka jättivät oman asumuksensa, eli "henkiruumiin" ja jotka yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa. Tämä yhtyminen on tapahtunut ennen vedenpaisumusta sekä vedenpaisumuksen jälkeen. 1 Moos 6:4 todistaa tämän tuoden esille, että ennen vedenpaisumusta maan päällä oli langenneitten enkelien ja ihmisten tyttärien jälkeläisiä (jättiläisiä), samoin kohta tuo esille, että jättiläisiä oli myöhemminkin maan päällä, eli vedenpaisumuksen jälkeen. Tekstiyhteys tuo esille että oli kyseessä Nooan päivät ennen vedenpaisumusta ja sanat myöhemminkin tarkoittaa, että jättiläisiä oli myös olemassa vedenpaisumuksen jälkeen.

Raamattu myös todistaa muualla jättiläisten olleen maan päällä vedenpaisumuksen jälkeen. Tämä todistaa sen että langenneet enkelit ovat yhtyneet ihmisten tyttäriin myös vedenpaisumuksen jälkeen. Tämän takia Jumala vangitsi ne langenneet enkelit jotka vielä vedenpaisumuksen jälkeen uudestaan yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa. Kaikkia langenneita enkeleitä ei ole vielä vangittu ja sen todistaa Jumalan sana, joka kertoo näiden pahojen henkien eksyttävän ihmisiä maan päällä.

Osa langenneista enkeleistä on siis yhä vapaalla jalalla (jotka eivät ole yhtyneet ihmisten tyttäriin) ja osa (ne jotka yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa) vangittuina.

Juudaan kirjeen 1:6 todistaa sen, että langenneet enkelit jättivät henkiruumiinsa ja ottivat ihmisruumiin muodon, olleen niitä langenneita Jumalan poikia. Tämä myös selittää sen millä tavalla langenneet enkelit ottivat ihmisten tyttäriä vaimoikseen, eli he jättivät henkiruumiin ja ottivat ihmisruumiin muodon, jonka seurauksena he yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa.

Juudaan kirje sanoo, että ne enkelit jotka jättivät oman asumuksensa on vangittu iankaikkisilla kahleilla odottamaan suurta tuomiopäivää. Sanonta ne enkelit todistaa sen, että osa enkeleistä (ei kaikki) lankesi jättämään henkiruumiinsa ja he myös yhtyivät ihmiset tyttäriin. Juud 1:6 todistaa myös sen, että syy näiden langenneiden enkelien vangitsemiseen oli se, että he jättivät oman asumuksensa ja yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa.

Juudaan kirjeen 1:6 tuo myös sen esille, että riivaajahenget haluavat synnin kautta kiihkeästi turmella ja saastuttaa ihmiset. Uskovilla ei ole taistelua lihaa ja verta vastaan (ihmisiä), vaan pahuuden henkiolentoja vastaan:

Ef 6:
12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
19 ¶ ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta,
20 jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin, niinkuin minun puhua tulee.

Uskova ihminen on hengellisessä sodankäynnissä rintamalla taistelussa pahuuden henkiolentoja vastaan (riivaajahenget). Raamattu opettaa ottamaan päälle koko Jumalan sota-asu, jonka kautta voidaan taistella vihollista vastaan ja pysyä pystyssä voitokkaana.

Jumalan sota-asuun kuuluu totuus, jonka mukaisesti uskovan tulee elää. Kun Pyhässä Hengessä vaellat ja kasvat Jumalan sanan totuuden mukaiseen elämään, niin vihollinen ei voi voittaa sinua, eikä saa minkäänlaista otetta sinusta.

Herra Jeesus on uskovan vanhurskauden haarniska. Herra Jeesus vaikuttaa uskovan sydämessä Pyhän Hengen kautta vanhurskasta (oikeamielistä Jumalan edessä) mielenlaatua. Valhe ja synti ei voi voittaa Jumalan vanhurskautta.

Voittavaan uskoon kuuluu myös evankeliumin julistaminen Herrasta Jeesuksesta. Silloin kun sinä keskityt Jumalan johdatuksessa evankeliumin levittämiseen rukousten, todistamisen tai sanan julistamisen kautta, niin keskipisteesi on Herra Jeesus ja Jumalan pelastus Herran Jeesuksen kautta. Olet silloin Jeesus keskeinen uskova, eikä sielunvihollinen voi voittaa Herraa Jeesusta, eikä uskovaa, jonka keskipiste on Herra Jeesus ja sielujen pelastus.

Paavalin aikaisessa maailmassa käytettiin taistelussa palavia nuolia, joilla koitettiin tappaa ja vahingoittaa vihollista. Jos sotilas pysyi kilven suojissa, niin hän oli sen takana turvassa, sillä kilpi pysäytti jokaisen palavan nuolen.

Uskon kilpi tarkoittaa sitä, että Jumala on uskovan kilpi, joka Häneen turvaa ja uskossa luottaa Jumalan apuun. Jos toimit omassa voimassasi sekä toimit vastoin Jumalan tahtoa, niin vihollisen palava nuoli osuu sinuun aiheuttaen sinulle vammoja ja ongelmia. Usko ja luota Jumalaan, niin Hän on sinun kilpesi joka torjuu kaikki pahan palavat nuolet.

Pelastuksen kypärä tarkoittaa ajatusmaailmaasi, joka tulee suojata ja varustaa Jumalan sanalla kaikkea vihollisen valhevoimaa vastaan. Jumalan sana on Hengen miekka. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja kaksiteräistä miekkaa terävämpi, tunkien lävitse ihmisen sydämeen, erottaen sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija.

Jumalan sana Pyhän Hengen vaikutuksen kautta erottaa sielullisuuden ja osoittaa tien hengellisyyteen. Raamatun opetuksen mukaan sielullinen viisaus on riivaajien viisautta, joka johtaa synnin orjuuteen sekä väärien ja vahingollisten oppien vankeuteen. Anna Pyhän Hengen avata sinulle Jumalan sanan opetusta sekä anna Pyhän Hengen tehdä Jumalan sana eläväksi sydämessäsi.

Elä rukouksessa, rukoillen Pyhässä Hengessä ja valvoen uskossa ollen Jumalan armosta kestävä uskon elämässä. Jumala johdattaa niitä jotka kulkevat rukoillen. Pyydä Jumalaa opettamaan sinua kuinka elää rukouksessa ja miten rukoilla. Hän haluaa avata sinulle oven rukouksen voimalliseen maailmaan.

Luonnoton seksuaalisuus

Juud 1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Juudaan kirjeen luvun 1 jae 7 tuo selkeästi esille, että Sodoma ja Gomorra eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin (homoseksuaalisuus). Jumala tuo sanassaan esille rangaistuksen homoseksuaalisuudesta, jonka "palkka" on iankaikkinen kadotus. Nykyään monet kirkonmiehet, piispat, papit sekä arkkipiispa hyväksyvät homouden, jonka seurauksena he itse asettavat itsensä Jumalan tuomion alle. Jumalan tahto on, että Herran Jeesuksen opetuslapset jättävät sellaisen yhteyden, joka luopuu Jumalan sanan totuudesta ja tekee Jumalan armosta irstauden hyväksymällä kaikenlaiset seksisynnit.

Pilkka ja iva

Juud 1:8 ¶ Yhtäkaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan; he halveksivat herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja.

Juudan kirjeen luvun 1 jakeen 8 opetuksen mukaan luonnottomissa seksisynneissä elävät halveksuvat ja pilkkaavat herrautta (Raamatun Jumala) sekä Jumalan kirkkaudessa olevia palvelevia enkeleitä.

2 Piet 3:
1 ¶ Tämä on jo toinen kirje, jonka minä kirjoitan teille, rakkaani, ja näissä molemmissa minä muistuttamalla herätän teidän puhdasta mieltänne,
2 että muistaisitte niitä sanoja, joita pyhät profeetat ennen ovat puhuneet, ja Herran ja Vapahtajan käskyä, jonka te apostoleiltanne olette saaneet.
3 ¶ Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan
4 ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."
5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta

Apostoli Pietarin kautta Jumalan on puhunut viimeisistä päivistä, jolloin pilkkaajat vaeltavat omien himojensa mukaan ja pilkkaavat Jumalaa, Raamattua ja Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Pietarin kirjeessä on kaksi selvää tunnistettavaa tuntomerkkiä, joiden kautta voimme tunnistaa nämä pilkkaajat. Ensimmäiseksi he vaeltavat omien himojensa mukaan, eläen kaikenlaisissa seksisynneissä. Toiseksi he eivät usko Raamatulliseen luomiseen.

Muinaisessa maailmassa monissa kulttuureissa uskottiin erilaisiin luomiskertomuksiin, joiden mukaan Jumala tai jumaluudet olivat luoneet maailman. Luonnontieteiden kehittyminen länsimaissa 1600-luvulla johti ihmisiä kritisoimaan Raamatun luomisuskoa vastaan. 1800- ja 1900-luvulla enemmistä tieteellisen maailmankuvan omaavista ihmisistä on hylännyt Raamatullisen opetuksen maailmankaikkeuden synnystä Jumalan luomana. Pääosa näistä  tieteellisen maailmankuvan omaavista ihmisistä pitää Raamatun luomiskertomusta pelkkänä taruna tai satuna. Suuri osa näistä tieteellisen maailmankuvan omaavista ihmisistä pilkkaa Jumalaa, Raamattua ja Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Pietarin kirjeestä käy selkeästi ilmi, että osa viimeisten päivien pilkkaajista eivät usko Raamatun luomiskertomukseen. He eivät usko siksi, koska he ovat eksyneet uskomaan evoluutioteoriaan, joka ei kuitenkaan edusta totuutta maailman synnystä, vaan valheellista ja väärää tietoa maailmankaikkeuden, maailman ja ihmisen synnystä.

Evoluutioteoria ei ole totta. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee ymmärtää ja tietää ettei evoluutioteoria ole totta, vaan väärä ja valheellinen teoria. Tuon esille muutamia perusasioita, jonka avulla voidaan ymmärtää ja näyttää todeksi evoluutioteorian ongelmakohdat.

Evoluutioteoria on rakennettu olettamusten, päättelyn ja arvailujen varaan, ei todelliseen totuuteen tai faktaan. On hyvä muistaa, että evoluutioteoria on pelkkä fakta, ei täysin kiistaton totuus, vaan teoria. Kun tutkimme evoluutioteoriaa (kehitysoppi) esimerkiksi ihmisen DNA-järjestelmän kautta, niin evoluutioteoria osoittautuu mahdottomaksi ja sen sijaan ainoa vaihtoehto ihmissuvun syntymiselle maan päälle on kiistattomasti Raamatullinen luomiskertomus.

Elämän syntymisen elinehto on DNA, proteiinit, aminohappoja, entsyymejä jne. Kemialliset yhdisteet yhdistyvät oikealla tavalla rakentuen juuri siten kuten DNA:ssa on tieto elävän elämän rakentumisesta. Kehitysoppi on väärä opetus elämän synnystä. Kaikkeen elävään elämään tarvitaan DNA, eli tieto miten elämä rakentuu ja miten esim. ihmisen elimistö rakentuu ja toimii. Alkeellisimman elämänkin kohdalla kaiken tulisi rakentua todella nopeasti; rakenne, järjestäytyminen, yhteensovittaminen, oikea kemiallinen koostumus, hengitys, verenkierto ja kaikki muu, kaiken pitäisi tapahtua nopeasti heti alusta.

Kehitysopin mukainen opetus miljardeista vuosista ihmisen syntymisessä maan päälle ei ole totta, sillä aminohappojen muodostumisen ja proteiinin, DNA:n entsyymien ja kaiken muun tarvittavan elävän olennon syntymiseen olisi täytynyt tapahtua hyvin pian, lyhyessä ajassa. Sen olisi täytynyt muodostua yhden sukupolven aikana tai sen puolivälissä tai hyvin pian. Satojen ja tuhansien toimintojen olisi täytynyt tapahtua pian. Muutoin seuraavassa hetkessä elämä olisi kuollut.

DNA koodin rakentuminen ei onnistu ilman älyä itseohjautuvasti, sillä DNA:n koodin n. 3 miljardia kirjainkoodiparia, joissa on ihmisen koko tieto elimet, tukan ja silmien väri jne. DNA:ssa on ihmisen perimä se on kuin mikroskooppinen tietokone, joka on täynnä valtavan paljon muistia ja tietoa. DNA:ssa on toimintasuunnitelma, joka osaa oikealla tavalla ohjata ihminen rakentumaan, kun hän on äidin kohdussa.

On täysin selvää, että itseohjautuva evoluutio ei kykene ilman älyä luomaan järjestelmää, jossa 3 miljardin kirjainkoodiparin DNA järjestää ihmisen elämän rakenteet sen oikeaan muotoonsa. Kuollut eloton aine ei kykene suunnittelemaan DNA:ta. Kuollut ja eloton aine ei kykene saamaan aikaan älyllistä elämää. On selvää, että nämä asiat eivät voi kehittyä itseohjautuvasti ilman suunnittelua ja älyä. Ainoa vastaus on Luoja, joka on suunnitellut ja rakentanut elämän hyvin nopeasti. Raamattu todistaa tämän kertomalla, että eläimet ja ihmiset luotiin nopeasti ja heti maan tomusta. Raamatun todistus on siis paljon kestävämmällä perustuksella kuin kehitysopin perustukset.

Biologinen maailma on täynnä monimutkaisia, yhteistyökykyisiä mekanismeja, jotka ovat riippuvaisia koodeista ja yksityiskohtaisista ohjeistuksista niiden kehittymiselle sekä vuorovaikutteisille toiminnoille. Eräs asia on myös hyvä tietää, että monimutkainen DNA koodausjärjestelmä ei kehity (ei evoluutioteorian mukaan). Tämäkin todistaa evoluutioteoriaa vastaan. Jos monimutkaiset järjestelmät jätetään hoitamatta, eli tulemaan toimiin omillaan ilman ohjausta, niin ne tulevat koko ajan epäjärjestyneempään tilaan. On täysin mahdotonta, että itseohjautuva ilman älyä toimiva mekanismi kykenisi luomaan niin monimutkaisen järjestelmän kuin DNA on. Mitä monimutkaisempi systeemi on, niin sitä yksityiskohtaisempaa suunnittelua tarvitaan, että kyetään eliminoimaan tekijät, jotka koittavat hajottaa ja tuhota systeemiä. On täysin mahdotonta, että ilman älyä itseohjautuva mekanismi kykenisi muodostamaan monimutkaisen DNA:n rakenteen, joka tuottaa elollista elämää. Evoluutioteoria on täydellinen mahdottomuus.

Viestittäjä RNA molekyylejä tarvitaan, sillä ilman niitä DNA on täysin hyödytön elimistössä. Koodi geeneissä (DNA) tarvitaan muodostamaan viestittäjä RNA molekyyli, johon on koodattu tarpeellinen viesti määritellä erityiset proteiinin aminohapot. Solun tulee yhdistää nukleotidit RNA:han. Ensin alayksiköt yhdistyvät nukleotideihin, joka sisältää yksilöllisen emäksen ja riboosin. Solun tulee yhdistyä alayksiköihin tai aminohappoihin, jotka polymeroituvat tuottamaan proteiinia. Jokainen aminohappo täytyy aktivoida tietyn entsyymin kautta juuri sille aminohapolle. Jokainen aminohappo on siten yhdistynyt toisen tyyppiseen RNA:han, josta käytetään nimitystä s-RNA. On olemassa tietty s-RNA jokaiselle aminohapolle. On myös toisen tyyppinen RNA, eli ribosomaalinen RNA. Viestittäjä RNA vaikutuksesta ribosomit kasaantuvat yksiköksi nimeltään polyribosomit, aminohappo s-RNA kompleksia tarvitaan muodostamaan proteiinia. Myös muita entsyymejä ja avainmolekyyleja tarvitaan tähän. On päivän selvää, että evoluutioteorian mukainen itseohjautuva kehitys ilman älyä ei voi saada aikaan niin monimuotoista ja systemaattista järjestelmää kuin ihminen DNA ja RNA rakenteineen on.

Kun elollinen olento kuolee, niin siinä on silti vielä proteiinit, rasvahapot, entsyymit, DNA ja kaikki muu elämälle välttämätön tallella, mutta siinä ei ole enää elämää. Miten kemiallisista aineista voisi syntyä elämää ilman suunnittelua ja älyä? Miten kuolleesta aineesta voi syntyä elämää? Tätä ei tutkijat tiedä. Raamattu kertoo, että Jumala puhalsi elämän hengen elottomaan ihmiseen, jonka Hän oli tehnyt maan tomusta. Jumala suunnitteli ja rakensi DNA-koodin sekä asetti kaikki proteiinit, rasvahapot ja entsyymit toimimaan elämän hengen vaikuttaessa ihmisessä. Kun ihminen kuolee, niin ruumiinelämä lakkaa. Jumalan luomistyö on ainoa selitys, sille miten elämä on syntynyt maan päälle.

Evoluutioteorian kannattaja uskoo, että abiogeneesi, josta jotkut käyttävät nimitystä kemiallinen evoluutio on synnyttänyt elottomasta aineesta itseohjautuvasti ilman älyä, elollista älyllistä elämää. Tällä evoluution kannattajat tarkoittavat sitä, että äly ei ole ohjannut prosessia, vaan se on kehittynyt itseohjautuvasti ja miljardien vuosien kehityksen tuloksena on syntynyt älyllistä elämää. Tämä on mahdottomuus ja evoluutioteorian ikuinen ongelma, joka todistaa sen vääräksi ja valheelliseksi teoriaksi.

Evoluutioteorian kannattajat sanovat, että laboratoriossa tehdyt kokeet todistavat evoluution todeksi ja luomisen vääräksi. Asia on kuitenkin juuri päinvastoin ja todistaa älyllisen luomisen todeksi. Tutkijat ovat luoneet laboratoriossa keinotekoisia soluja, joka pystyy jakautumaan sekä aminohappoja ja molekyylejä. Evolutionistit pitävät tätä todisteena evoluution kehitysopille. Kokeet suoritettiin laboratorio olosuhteissa, jossa ihmisen äly yhdisteli ja rakenteli asioita keskenään. Kokeet eivät syntyneet itseohjautuvasti ilman älyä, vaan ihmisen älyn avustamana. Tämä todistaa juuri sen puolesta, että luominen on totta sillä ilman olemassa olevan älyllisen toiminnan apua ei voi syntyä keinotekoisia soluja jotka on tehty laboratoriossa ihmisen avustamana.

Laboratoriossa tehdyt kokeet todistavat sen, että ilman älyllistä apua ja toimintaa ei voi syntyä älyllistä elämää ja laboratoriossa tehtyjä keinotekoisia soluja. Todisteet jotka on suunnattu luomista vastaan kumoutuvat ja kääntyvät itseään vastaan ja todistavat evoluutioteorian vääräksi teoriaksi. Tämä on evoluutioteorian ongelman ydin, eli sen todisteet ovat mahdottomia ja kääntyvät lopulta aina sitä itseään vastaan.

Tieteellinen tutkimus, joka tarvitsee älyllisen ihmisen apua ja toimintoja koittaessaan todistaa, että evoluutio on syntynyt itseohjautuvasti itse asiassa todistaa juuri luomisen todeksi ja evoluutioteorian vääräksi teoriaksi. Tieteellisen tutkimuksen pitäisi kyetä todistamaan todisteensa evoluution puolesta ilman älyllistä toimintaa, ei älyllisen toiminnan kautta. Jos koitat todistaa, että joku asia on syntynyt itseohjautuvasti ilman älyllistä apua, niin et voi silloin todistaa sitä koittamalla tehdä sen laboratoriossa. Sillä sen pitäisi pystyä kehittymään itsekseen ilman ihmisen apua, jos se kerran on syntynyt itsekseen.

Evoluutioteorian kannattaja sanoo, että laboratoriokokeiden kautta havainnollistetaan ja näytetään miten kaikki on tapahtunut. Hän unohtaa sen, että evoluutioteoria opettaa evoluution tapahtuneen itseohjautuvasti ilman älyllistä apua ja ohjaamista. Laboratoriossa tehdään juuri päinvastoin kuin evoluutioteorian opetuksessa, sillä laboratoriossa asia ei tapahdu itseohjautuvasti, vaan ihmisen älyn ja toiminnan avustamana. Todisteet ja tutkimus osoittavatkin sen että luominen on totta ja evoluutioteoria on väärä teoria.

Evoluutioteorian kannattaja koittaa kehitellä kaikenlaisia puolustuksia mahdottomalle teorialleen. Eräs tällainen ajatus on, että otollisten olosuhteiden tapahduttua sattuma tai itseohjautuva suunnittelu on voinut synnyttää evoluution kaltaisen kehityksen. Hän unohtaa sen, että tieteellinen laboratorio tutkimus ei todistanut prosessien syntymistä sattuman kautta tai itseohjautuvasti, vaan ihmisen älyn ja toiminnan kautta. Täten tämäkin evolutionistien teoria kumoutuu.

Sen sijaan tieteellinen tutkimus vahvistaa sen, että älykäs luominen on totta, sillä samoin kuin ihminen älynsä ja toimintansa kautta saa aikaan laboratoriossa tiettyjä prosesseja, niin samalla tavalla Jumala älynsä kautta on suunnitellut ja rakentanut älyllisen elämän. Tieteellinen tutkimus siis itse asiassa todistaa luomisen puolesta ja osoittaa evoluutio-opin vääräksi. Jumalaton ihminen ei näe tätä tosiasiaa, koska hän on uskonut valhetta, siksi hän tulkitsee tieteellisen laboratorio tutkimuksen valheellisesti.

Kukaan ei varmaan usko, että Mona-Lisa maalaus on syntynyt itsekseen, niin että pitkän ajan päästä maalit sinkoutuivat itsestään kankaalle ja alkoivat muodostamaan itseohjautuvasti muotokuvaa Mona-Lisasta. Kukaan ei usko, että sammakko muuttuu prinssiksi suudelman kautta. Evoluutioteoriaa voi kuvata edellä olevien esimerkkien kautta, sillä ne ovat yhtä mahdottomia kuin oppi evoluutiosta. Edellä olevat esimerkit kertovat sen kuinka epäloogista ja mahdotonta on evoluutioteorian mukainen opetus ja uskomus.

Laboratoriossa tehdyt kokeet ovat osoittaneet sen, että tarvitaan älyä, suunnittelua, älyllisen olennon toimintaa, että tietyt prosessit voidaan toteuttaa. Laboratoriossa tehdyt kokeet osoittavat sen, että aina tarvitaan älyä, jonka kautta tehdään mahdollisiksi tiettyjen prosessien syntyminen. Laboratoriossa tehdyt kokeet todistavat sen, että ilman älyä ei voi syntyä itseohjautuvasti sellaista älyllistä elämää mitä esimerkiksi ihminen edustaa. Kuollut aine ja materia ei kykene itseohjautuvasti synnyttämään älyllistä elämää. Raamatun sanan opettama luominen on ainoa mahdollinen selitys älyllisen elämän syntymiseen maan päälle. Jumala teki, eli loi älyllisen elämän luomalla eläimet ja ihmisen.

Herjaava tuomio

Juud 1:
9 Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: "Rangaiskoon sinua Herra!"
10 Nämä sitävastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne; mutta minkä he järjettömäin eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä.

Ylienkeli Miikael ei rohjennut lausua herjaavaa tuomiota saatanalle, vaan antoi Herran rangaista saatanaa. Juudaan kirjeen 1:9-10 tekstiyhteyden mukaan synnin vallassa olevat pilkkaajat herjaavat Jumalaa sekä henkivaltoja, joita he eivät tunne. Raamatun opetuksen mukaan nämä pilkkaajat toimivat luonnollisen ymmärryksen mukaan, jonka kautta he turmelevat itsensä, koska heidän mielensä on synnin paaduttama ja turmelema.

Pilkkaajat eivät ymmärrä omaa tilaansa, eivätkä sitä että heidän vaelluksensa päättyy iankaikkiseen kadotukseen ilman parannusta ja uskoa Herraan Jeesukseen. Herran Jeesuksen opetuslapsi älä välitä pilkkaajien pilkkapuheista. Rakasta heitä ja kerro heille evankeliumia Herrasta Jeesuksesta, sillä jumalattoman kuolema ei ole Jumalalle mieluista, koska Jumala tahtoisi pelastaa kaikki ihmiset. Jumalan tahto on, että jumalaton kääntyisi pois synnin tieltä ja uskoisi Raamatun Jumalaan. Sen tähden rakasta kaikkia jumalattomia sekä pilkkaajia ja kerro heille evankeliumia Herrasta Jeesuksesta ja Jumalan suuresta armosta ja rakkaudesta.

Hes 33:11 Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo!

1 Tim 2:
3 Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
4 joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Kainin tie ja Bileamin eksytys

Juud 1:11 Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niinkuin Koora!

Juudaan kirjeen luvun 1 jae 11 kertoo siitä millaisia ihmisiä ovat ne jotka eksyvät uskosta pois. Jae paljastaa myös sen millaisilla motiiveilla heidän sydämensä on varustettu ja miten he toimivat.

Kainin tie. Kain oli peltomies ja hänen veljensä Aabel oli lammaspaimen. Kain toi uhrilahjan Herralle maan hedelmistä. Aabelin uhrilahja Herralle oli laumansa esikoisten rasvat. Herra Jumala mielistyi Aabelin uhrilahjan puoleen. Herra Jumala ei mielistynyt Kainin uhrilahjasta.

Herra Jumala sanoi Kainille: "Jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi; mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella, ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä!"

Jumalan tahdon toteuttaminen varjelee ihmisen synnin pahuudelta ja synnin kavalista juonista. Jos ihminen toimii vastoin Jumalan tahtoa, niin synnin halu kasvaa ja paisuu hänen sydämessään johdattaen ihmisen syvemmälle synnin orjuuteen. Kain antoi kateellisuuden ja vihan kasvaa ja paisua sydämessään, jonka seurauksena hän päätyi kauheaan tekoon.

Kain vihastui kovasti siitä koska hänen uhrilahjansa ei miellyttänyt Herraa. Kainin vihastuminen sai hänet synkistymään. Kain oli kateellinen ja vihainen veljelleen, jonka seurauksena hän tappoi veljensä Aabelin.

Kainin kateellisuuden takana oli halu olla veljeään parempi. Kain halusi omia Jumalan mielisuosion itselleen, eikä hän kestänyt sitä, että hänen lahjansa ei kelvannut Jumalalle. Kateellisuus hyvin usein halveksuu muita ja eksyttää ihmisen pitämään itseään kaikkia muita parempana. Kateus johtaa vihantunteeseen, sillä silloin kun kateellinen ihminen ei ole kaiken huomion keskipiste, niin hän vihastuu ja alkaa vihaamaan niitä ihmisiä, jotka saavat hänen sijastaan huomiota.

Valitettavasti olen törmännyt uskovien keskuudessa kateuteen, joka purkautuu vihana toisia uskovia kohtaan. Syy tähän on sama kuin mikä oli Kainin kateuden ja vihan syy.

Herran Jeesuksen opetuslapsien pitää ymmärtää se, että kaikki lahjat seurakunnassa ovat kaikkia varten. Jos jollakin uskovalla on terveeksitekemisen lahja, niin sinun ei tarvitse olla kateellinen hänelle, sillä kun olet sairas, niin Jumala voi parantaa sinut terveeksitekemisen lahjan kautta. Jos jollakulla uskovalla on profetoimisen lahja, niin sinun ei tarvitse olla kateellinen hänelle, koska Jumala voi antaa sinulle tarkan profetian hänen kauttansa. Jos jollakulla uskovalla on opettamisen armolahja, niin sinun ei tarvitse olla kateellinen hänelle, sillä Jumala voi opettaa sinua hänen kauttansa.

Huomaatko sen, että kaikki Jumalan lahjat ovat sinua varten. Sinun ei tarvitse olla kateellinen kenellekään, koska kaikki Jumalan lahjat ovat sinua varten. Keskity rakastamaan Jumalaa ja palvelemaan Häntä niiden lahjojen kautta, jotka Hän on sinulle antanut.

Raamattu opettaa myös että uskova ei saa olla itsekäs eikä tavoitella turhaa kunniaa, vaan nöyryyden kautta hänen täytyisi pitää toista uskovaa itseään parempana (Fil 2:3). Tämä estää kateuden, vihan sekä halveksunnan muita kohtaan.

Mitä tarkoittaa toisen pitäminen itseään parempana? Otan tähän asiaa valaisevan esimerkin. Jumala asui vanhassa liitossa ilmestysmajan kaikkein pyhimmässä, eli seurakuntansa keskellä. Ilmestysmajaa ympäröitsi aita, joka oli rakennettu akasiapuista. Ilmestysmajan aita on esikuvaa Jumalan seurakunnasta.

Akasiapuu on kiero ja kovin mutkainen. Samoin jokainen ihminen on Jumalan kirkkautta vailla synnin orjuudessa. Ilmestysmajan laudat tuli suoristaa suoriksi, jonka jälkeen ne päällystettiin kullalla. Tämä kuvaa sitä kuinka Jumala pelastaa ja puhdistaa ihmisen sekä pukee hänelle kultapuvun päälle. Kultapuku kuvaa Pyhän Hengen voimaa ja vaikutusta.

Ilmestysmajan laudat tehtiin kaikki yhtä pitkiksi. Aidassa ei ollut toisia pitempiä tai lyhempiä lautoja, sillä kaikki olivat yhtä pitkiä. Tällä tavalla Jumala katsoo seurakuntaansa, jossa kaikki ovat samalla viivalla toistensa kanssa, samanarvoisina, yhtä pitkinä, yhtä arvokkaina ja yhtä rakkaina. Tällä tavoin kukaan ei nouse kenenkään yläpuolelle, eikä kukaan halveksu ketään.

Tärkeä seikka on se, että jokainen lauta asetettiin paikoillensa eri aikaan, joku ensimmäiseksi, toinen viimeiseksi ja muut siltä väliltä. Siitä huolimatta kaikki oli tehty yhtä pitkiksi.

Otan vielä yhden esimerkin valaisemaan opetusta pitäkää toista uskovaa itseänne parempana.

Raamattu opettaa ja puhuu vehnänjyvästä kuvaten sillä uskovan elämää. Kun vehnänjyvän ulkokuori on rikkoutunut, niin se nousee maan sisästä pienelle oraalle.

Ulkokuoren rikkoutuminen kuvaa lihan kuolemista synnille, jonka seurauksena Jumala voi johdattaa uskovan ihmisen elämää. Tämän seurauksena alamme kasvamaan kohti hyvän hedelmän tuottamista. Niin kuin oras on hauras ja haavoittuvainen, niin mekin olemme uskon tien alussa kuin pieniä vauvoja, jotka tarvitsevat terveitä ja kypsiä vanhempia, jotka ajallaan antavat oikean vahvuista ruokaa, jotta vastasyntynyt kasvaisi terveeseen uskoon.

Oras vaiheen jälkeen vehnänjyväsestä on kasvanut pitkä ja korkea korsi, joka tavoittelee taivaita. Uskon tien alussa mekin olemme kuin tuo korsi, tavoittelemme ylpeän sydämen korkeita ajatuksia. Haluamme olla suuria ja korkeita, niin kuin tyhjä vehnänkorsi. Alussa olemme todellakin tyhjiä, niin kuin tyhjä korsi. Mekin haluamme kasvaa toisia korsia pitemmiksi. Tämä johtuu siitä, kun korressamme ei ole tähkiä, eli hyvää hedelmää.

Mutta kun tuo vehnänkorsi kypsyy ja tuottaa tähkäpäitä, niin silloin vehnänkorsi tähkien painosta taipuu alaspäin. Silloin kun Hengen hedelmä kypsyy meidän sisimmässämme, niin mekin kumarrumme ja taivumme rakastamaan uskovina toinen toisiamme, niin kuin vehnänkorretkin tähkäpäiden painosta kumartavat toisiansa. Tällöin toteutuu se ettei kukaan nouse kenenkään yläpuolelle eikä halveksu ketään, vaan pitää toista uskovaa itseään parempana.

Bileamin eksytys. Raamattu sanoo, että Bileam oli hylännyt suoran tien ja eksyen rakastamaan vääryyden palkkaa.

2 Piet 2:15 He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin, Beorin pojan, tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa,

Ikävä kyllä myös nykyään jotkut uskovat rakastavat vääryyden palkkaa enemmän kuin Jumalaa. Tämä voi ilmetä esimerkiksi siten, että uskova rakastuu asemaan ja titteleihin tavoitellen "korkeita" tehtäviä uskovien keskuudessa. Vääryyden palkkaa on nykyään myös ekumeniassa mukana oleminen, jossa ihminen tavoittelee asemaa ja haluaa olla näkyvällä paikalla. Vääryyden palkka on myös sellaista, jossa uskova haluaa hyötyä rahallisesti (myös tavara tai joku muu omaisuus) sen kustannuksella, että hän tukee syntiä ja vääriä opetuksia, koska saa siitä itselleen hyödyn jonkin korvauksen muodossa.

Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa tavoitella vääryyden palkkaa, vaan hän tulee olla kuuliainen ja totella Jumalaa uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Ilm 2:14 Mutta minulla on vähän sinua vastaan: sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Bileamin opista, hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaisivat.

Bileamin eksytystä oli myös epäjumalille uhratun syömisen salliminen sekä haureuden hyväksyminen.

Nykyään jotkut uskovat hyväksyvät epäjumalien palvonnan muotomenot ja opetukset raamatullisina opetuksina, vaikka ne edustavat valhetta ja vääryyttä. Esimerkki tästä on Rooman katolinen kirkko, jota monet uskovat pitivät kristillisenä seurakuntana, jota se ei suinkaan edusta. Linkki: Rooman katolisen kirkon oppi

Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa pitää epäjumalan palvelijoita Jumalan lapsina, vaan tehdä selkeä erotus Jumalan palveluksen ja epäjumalan palvonnan välillä.

Bileam hyväksyi myös haureuden harjoittamisen. Raamatun opetuksen mukaan on olemassa kahdenlaista haureutta: lihallinen seksisyntien haureus sekä hengellinen haureus, eli epäjumalan palvonta.

Ajassamme elää monia uskovan nimeä kantavia ihmisiä, jotka elävät hengellisessä haureudessa, joka on johtanut heidät myös harjoittamaan seksisyntejä. Ensiksi sydämessä tapahtuu hengellinen haureus, joka hyvin usein johtaa myös lihalliseen seksisyntien harjoittamiseen.

Herran Jeesuksen opetuslapsi pidä sydämesi puhtaana älä saastuta sydäntäsi vääryyden palkan, haureuden ja epäjumalan palvonnan kautta, koska silloin astut ulos Jumalan pelastuksesta. Jos tunnistit olevasi kiinni vääryyden palkassa, lihallisessa tai hengellisessä haureudessa tai epäjumalan palvonnassa, niin tee parannus ja Jumala antaa sinulle syntisi anteeksi ja johdattaa sinua eteenpäin elämässäsi Raamatullisen uskon mukaisesti.

Koorahin kapina. Koorah, Daatan, Abiram ja Onni nousivat kapinaan Moosesta vastaan. Kaiken kaikkiaan tähän kapinaan yhtyi 250 miestä, joiden joukossa oli muun muassa kansan päämiehiä, kansankokouksen jäseniä. Koorahin kapinahengen vaikutuksesta kapinoitsijat sanoivat, että koko seurakunta on pyhä ja Herra on koko seurakunnan keskellä, siksi ei saa koroittaa Moosesta ja Aaronia Herran seurakuntaa korkeammalle.

Mooses sanoi Koorahille: "Kuulkaa, te leeviläiset! Eikö teille jo riitä se, että Israelin Jumala on erottanut teidät Israelin seurakunnasta, sallinut teidän käydä hänen tykönsä toimittamaan palvelusta Herran asumuksessa ja seisomaan seurakunnan edessä palvelemassa heitä? Hän salli käydä tykönsä sinun ja kaikkien veljiesi, leeviläisten, sinun kanssasi; ja nyt te tavoittelette pappeuttakin. Niin siis sinä ja koko sinun joukkosi käytte kapinoimaan Herraa vastaan; sillä mikä on Aaron, että te häntä vastaan napisette!"

Koorah joukkoineen olivat kateellisia Moosekselle ja Aaronille, eikä näille kapinallisille riittänyt se että he saivat palvella Jumalaa oman palvelutehtävänsä kautta. Ikävä ja valitettava tosiasia myös nykyään seurakunnan keskellä on se että jotkut uskovat eivät tyydy siihen mikä on heidän palvelutehtävänsä, vaan he haluvat enemmän, ehkä johtajiksi tai jollekin näkyvälle paikalle.

Itseasiassa Koorah joukkoineen kapinoi Herra Jumalaa vastaan. Koorahin joukon kapinan seuraukset olivat hyvin ikäviä. Koorah sekä kaikki kapinalliset kuolivat, koska he olivat tehneet syntiä Jumalaa vastaan.

Jos et tyydy siihen mihin Jumala on sinut kutsunut ja alat kapinoimaan Jumalan järjestystä ja asetusta vastaan sekä yrität olla enemmän kuin mihin Herra on sinut kutsunut, niin olet kapinassa Jumalaa vastaan, jonka seuraus ja päämäärä on hengellinen kuolema. Tee parannus kapinahengestä ja tyydy siihen osaan, jonka Herra sinulle antaa, sillä se on kaikkein parasta mitä voit saada sekä kaikkein sopivin osa sinulle.

Harhailevat tähdet

Juud 1:
12 He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä,
13 rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.

Likapilkuilla jotka julkeasti kemuilevat uskovien rakkausaterioilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka toimivat ja käyttäytyvät Kainin, Bileamin ja Koorahin tavoin.

Likapilkkuina on kreikaksi spilas, joka tarkoittaa meressä olevaa kiveä (kallioriutta, särkkä). Kielikuvana spilas tarkoittaa ihmistä joka käytöksellään vahingoittaa toisen moraalia, ihmistä joka tuhoaa toisia ihmisiä. Uskon että Raamattu käyttää näistä ihmisistä kielikuvan merkitystä, jossa ihminen synnin pahuuden kautta turmelee ja tuhoaa toisia ihmisiä. Samoin se tarkoittaa myös vedenalaista kiveä (karia), joka on vaaraksi ja aiheutta haaksirikon kun siihen törmätään. On ehdottoman selvää, että Raamattu haluaa varoittaa tämänkaltaisista ihmisistä, ettemme antautuisi heidän eksytettäviksi.

Likapilkkuina olevat ihmiset ovat sellaisia, jotka haluavat palvella Jumalaa oman korvasyyhynsä mukaan, jossa he muuttavat Jumalan armon ja totuuden synnin korvasyyhyksi omien halujensa ja himojensa mukaan. Heitä voi kutsua nimellä korvasyyhy uskovat, joka ei ole pilkkanimi, vaan se kuvaa sitä millaisia he ovat, koska he haluavat vaeltaa oman korvasyyhynsä mukaan, ei niin kuin Raamattu oikeasti opettaa. Käytän siis tässä kirjoituksessani nimitystä korvasyyhy uskova Juudaan kirjeen ensimmäisen luvun kuvaamista ihmisistä, koska he ovat ihmisiä, jotka omistavat jumalisuuden ulkokuoren, mutta he kuitenkin vaeltavat synnin teillä eksyttäen muita ihmisiä. 

Vedettömät pilvet. Korvasyyhy uskova on kuin vedetön pilvi, joka kulkee sinne minne tuuli sitä johdattaa. Raamattu opettaa Jumalan (Isä, Herra Jeesus, Pyhä Henki) olevan elävän veden lähde (elämä Pyhässä Hengessä), jonka kautta uskova kasvaa uskossa sekä ojentautuu elämässään Jumalan sanan totuuden mukaisesti. Korvasyyhy uskova ei halua elää Pyhän Hengen voimassa, vaan omassa voimassa palvella Jumalaa oman tahtonsa mukaan.

Korvasyyhy uskova on kuin vedetön pilvi, joka hylkii Pyhän Hengen vaikutusta, jonka seurauksena hän on synnin halujen ja himojen kuljetettavana. Tästä tilasta voi tehdä parannuksen. Jumala on armollinen ja haluaa uudistaa sinut jos olet vaeltanut korvasyyhyn "evankeliumin" mukaan. Jos et halua uudistua, niin silloin kuljet kohti täydellistä hengellistä kuolemaa, jonka päämääränä on iankaikkinen kadotus.

Korvasyyhy uskova on kuin vedetön pilvi, joka ilmestyy taivaalle, mutta ei anna virvoituksen sadetta maan päälle. Samoin korvasyyhy uskova voi esiintyä Jumalan palvelijana (apostolina, profeettana jne.), sillä vedettömän pilven ulkomuoto on maasta katsottuna ihan samanlainen kuin pilven, jossa on vettä. Mutta vedettömän pilven ulkomuoto pettää ja hämää, se kyllä tulee esille ja lupaa paljon, mutta ei anna yhtään mitään.

Korvasyyhy uskova voi esiintyä suurena Jumalan palvelijana, mutta se jättää aina kuulijansa tyhjiksi, eikä anna koskaan mitään taivaallista hyvää. Puheet ovat suuret, mutta lopputulos on tyhjä, koska Pyhän Hengen hedelmää ei tapahdu. Ikävä kyllä tällaisia vedettömiä pilviä (valheprofeettoja) on paljon liikkeellä tässä lopunajassa mitä paraillaan elämme. Älä anna vedettömän pilven valehdella sinulle, sillä jos tunnistat sellaisen, niin vetäydy pois sellaisesta seurasta, sillä hänen aikomuksensa on tuhota ja turmella kallisarvoinen usko, jonka Herra Jumala on synnyttänyt sinun sydämeesi.

Efesolaiskirjeen neljännessä luvussa Raamattu opettaa uskovan ihmisen olevan kaikkien opintuulien viskeltävinä eksytyksen kavalissa juonissa jos hän ei ole rakentanut elämäänsä Jumalan sanan totuuden varaan. Raamattu nimittää tätä tilaa myös alaikäisyydeksi.

Kun ihminen tulee uskoo, niin hänen tulee ymmärtää, että ihmisen oma tahto johdattaa hänet synnin tielle tekemään Jumalan tahdon vastaisia asioita. Siksi tulisi heti alusta alkaen ymmärtää, että ihmisen oma tahto ja oma voima on liitossa synnin kanssa. Sen tähden Raamattu opettaa, että Pyhän Hengen vaikutuksen kautta uskova oppii kuolemaan lihan teoille, omalle tahdolle, synnin teoille. Lihan kuoleman tie on uskon kasvun tie, jossa opimme kuolemaan, eli hylkäämään syntiä sekä elämään Jumalan tahdon mukaisesti.

Paljas hedelmätön puu. Korvasyyhy uskova on kuin puu ilman hedelmää. Juud 1.12:ssa on kreikankielessä sana phthinoporinos, joka tarkoittaa syksyistä puuta sekä kielikuvana hedelmätöntä ja kelvotonta ihmistä. Uskon että Raamattu vertaa korvasyyhy uskovaa ihmistä puuna, joka ei tuota hedelmää. Puulla on puun aito ulkomuoto, mutta se ei kuitenkaan pysty tuottamaan hedelmää. Tässä kohtaa on sama opetus kuin vedettömässä pilvessä. Koska tämä opetus on toistettu samassa jakeessa, niin se tarkoittaa että kyseessä on tärkeä asia. Väärä profeetta on kuin puu, jolla on oikea ulkomuoto, mutta se on kyvytön tuottamaan Pyhän Hengen hedelmää.

Meidän tulee karttaa väärien profeettojen seuraa, koska heidän päämääränsä on tuhota ja turmellla aito ja Raamatullinen usko. Etsiydy sellaisten uskovien seuraan, jotka palvelevat Jumalaa rakkaudesta totuuteen.

Kahdesti kuollut voi tarkoittaa sitä, että korvasyyhy uskova on kuin puu, joka kuolee kesken satovuoden, eikä kykene enää uudestaan talvikauden jälkeen tuottamaan hedelmää. Kahdesti kuollut voi myös tarkoittaa sitä, ettei korvasyyhy uskova voi enää uudistua uskossa, koska Raamattu sanoo näiden puiden olevan kahdesti kuolleita ja juurineen maasta reväistyjä. Jos puu revitään irti maasta juurineen, niin se ei tietenkään enää koskaan voi tuottaa hedelmää.

Sellaisella korvasyyhy uskovalla on kuitenkin toivoa, joka haluaa tehdä aidon parannuksen. Jumala uudistaa sellaisen ihmisen joka haluaa aidosti tehdä parannuksen ja hylätä synnin tiet.

Rajut meren aallot. Korvasyyhy uskova on kuin rajut ja isot meren aallot, jotka tuovat esille oman häpeänsä, eli synnin kapinan mädän hedelmän. Korvasyyhy uskova on kuin avaruuden pimeydessä harhaileva tähti, joka kulkee kohti iankaikkista kadotusta.

Herran tuomio

Juud 1:
14 Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: "Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä
15 ¶ tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet".
16 He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden.

Herra tulee tuomitsemaan jumalattomat ihmiset kaikista heidän jumalattomista teoistaan, kaikesta mitä he julkeudessaan ovat puhuneet Jumalaa vastaan sekä Häntä pilkanneet.

Jumalaton ihminen vaeltaa omien himojensa mukaan sekä hyvin usein hänen suunsa puhuu pöyhkeitä ja ylpeitä sanoja. Monet jumalattomat ihmiset mielistelevät muita oman etunsa tähden.

Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa käyttäytyä kuin jumalaton. Uskova ei saa etsiä omaa etuansa muita mielistellen, vaan hänen tulee etsiä Jumalan mielisuosiota ja tahtoa.

Sielullisuus saa aikaan hajaannusta

Juud 1:
17 Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet,
18 sanoen teille: "Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan".
19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.

Juudan kirje tuo esille sen kuinka Messias, Herran Jeesuksen apostolit ovat jo edeltä puhuneet, että lopunaikana ihmiskunnan viimeisinä päivinä tulee esille pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan.

2 Piet 3:

3 ¶ Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan

4 ja sanovat: "Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta."

5 Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta

Viimeisinä päivinä, eli lopunaikana jotkut ihmiset ovat pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka haluavat vaeltaa omien himojensa mukaan. Viimeisten päivien pilkkaajat ilkkuvat sillä, että Jeesus ei tule takaisin, vaikka kaikki Raamatun profetiat toteutuvat heidän silmiensä edessä ja myös Herra Jeesus tulee varmasti toisen kerran takaisin, niin kuin Raamattukin selkeästi asian ilmoittaa. Raamattu sanoo, että tämän maailman ruhtinas (saatana) on sokaissut uskottomien silmät, niin ettei heille loista Kristuksen kirkkaus. Ylpeys saa uskottoman pilkkaamaan Jeesuksen opetuslapsia.

Raamatun totuuden sanan taustaa vasten lopunaikana tulee pilkkaajia ilkkuen sanomalla ettei Jeesus tule. On todella merkittävää, että Jumalan sanan profetia pilkkapuheista Raamattua ja nimenomaan Jeesusta vastaan profetoitiin jo 2000 vuotta sitten. Jumala tiesi sen, että lopunajan ihmiset pilkkaavat Jeesusta sanoen missä viipyy Hänen tulemuksensa, Jeesus ei tule takaisin. Jokainen pilkkaaja, joka tuo esille ettei Jeesus tule vahvistaa Jumalan sanan profetian todeksi.

Raamatun sana (Jumalan sana) luokittelee Jeesuksen tulemuksen kieltämisen pilkaksi. Kannattaa huomioida tekstin ikä, joka on n. 2000 vuotta sitten kirjoitettu. Jumala näki edeltä kaiken sen pilkan mitä nykyään tapahtuu Jeesuksen ja Hänen tulemuksensa ympärillä. Jokainen pilkka Jeesuksen tulemuksesta vahvistaa 2 Piet 3:3-5 jakeet, eli todistaa Raamatun sanan olevan totta.

Raamatun opetuksen mukaan lopunaikana, ihmiskunnan viimeisinä päivinä tulee pilkkaajia pilkkapuheinensa, jotka vaeltavat omien synnin himojensa mukaan. Pilkkaajat sanovat: Missä on Jeesuksen tulemus? - Jeesus ei tule takaisin jne. Raamattu antaa vihjeen miksi he pilkkaavat: He eivät ole tietävinään Jumalan luomistyöstä, eli he eivät halua uskoa Jumalan luomistyöhön. Miksi he eivät usko luomiseen? 1800-luvulla syntyi opetus ja ajatus evoluutiosta (valheopetus), jonka seurauksena moni omaksui tieteellisen maailmankuvan, jonka kautta monet ovat luulleet maailman ja universumin syntymisen olemassaolon tulleen ratkaistuksi. Tätä ennen jumalaton ihmiskunta uskoi luomiseen, joskin luomisesta oli monenlaisia virheellisiä käsityksiä, sillä ainoastaan Raamatussa on oikea opetus Jumalan luomistöistä.

Raamattu on hämmästyttävän tarkka profeetallinen kirja, sillä tuskinpa kukaan Paavalin aikaisista ihmisistä olivat he sitten uskossa Raamatun Jumalaan tai ei, niin he eivät olisi pystynyt edes ajattelemaan, että jonkinlaista luomista ei ole koskaan tapahtunut.

Lopunajan ajoitus osuu siis aikaan, jossa jumalattomat ihmiset ovat hylänneet luomisuskon ja vaihtaneet sen toiseen uskoon, jonka he sanovat olevan tieteellinen evoluution mukainen "totuus" elämän ja universumin olemassaolosta. Ihmisestä on tullut valhetiedon takia ylpeä ja pilkkaaja. Ylpeys sydämessään lopunajan ihmiset pilkkaavat Raamattua ja Herran Jeesuksen opetuslapsia. Joka kerta kun pilkkaaja sanoo missä viipyy Jeesuksen tulemus tai Jeesus ei tule takaisin, niin pilkkaaja toteuttaa Jumalan profetiallisen sanan totuutta. Eikö olekin ihmeellistä, että pilkkaaja itse ylpeydessään todistaa Jumalan sanan olevan totta, sen sanan johon hän ei itse usko. Armonaikaa on vielä jäljellä ja katuva saa syntinsä anteeksi uskon kautta Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus tulee pian takaisin, oletko valmis?

Raamatun pilkkaajien tietämättömyys, vääristeleminen sekä pilkka kumoutuu Jumalan sanan totuuden edessä. Vielä tänä päivänä on armonaikaa ja mahdollisuus tunnustaa ja katua syntejään sekä uskoa Herraan Jeesukseen, että saisi syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän.

Sielullisuus ja hajaannus. Juudaan kirjeestä käy ilmi, että nämä jumalattomat pilkkaajat saavat aikaan hajaannusta Jumalan seurakunnassa sielullisuutensa tähden, koska heissä ei ole Pyhää Henkeä. Miksi Raamattu sanoo, että he saavat aikaan hajaannusta sielullisuuden tähden, sillä heissä ei ole Pyhää Henkeä?

Uskon siten, että Raamattu haluaa varoittaa tässä lopunajan seurakuntaa siitä, että jumalattomat saavat pilkkapuheiden kautta aikaan hajaannusta seurakunnassa vääristelemällä Raamatun sanan totuutta, muuttaen totuuden valheeksi. Totuuden muuttaminen valheeksi on jo pilkkapuhetta ja pilkkaa. Pilkkapuhujat koittavat tuoda esille asiansa "Jumalan arvovallan" kautta siten, että he vääristävät totuuden ja sanovat valheen olevan "totuus". Juudaan kirje painottaa sitä, että valheenpuhujat ja pilkkaajat eivät puhu Hengen totuuden mukaan, vaan valheenhengen mukaan.

Liberaaliteologia on eräs tällainen pilkkapuhe lopunaikana. Liberaaliteologia vesittää Raamatullisen pelastuksen, koska se ei usko Herran Jeesuksen syntyneen neitseestä, ei usko kadotuksen olevan iankaikkinen jne.

Evoluutioteoriaan uskova tiede on myös tällainen lopunajan pilkkapuhe. Kun ihminen uskoo evoluutioteoriaan, niin silloin hän ei usko luomiseen, eikä mihinkään Raamatun totuuteen.

Uskon että lopunajan pilkkapuhetta on myös luonnottoman seksuaalisuuden hyväksyminen. Lopunajan pilkkapuhetta on myös kaikenlaisen noituuden ja okkultiikan hyväksyminen. Samoin lopunajan pilkkapuhetta on myös ekumenia, joka huipentuu kaikkein uskontojen (myös luopuneet ja eksytetyt uskovat menevät mukaan ekumeniaan) yhteiseen julistukseen, jossa kaikki uskonnot johtavat yhden ja saman jumalan luokse (epäjumalan!).

Jumalattomat sielulliset ihmiset hyökkäävät totuutta vastaan sanoen Jumalan tehneen maailmankaikkeuden evoluutioteorian kautta; muuttaen totuuden valheeksi sanoen, ettei Jeesus syntynyt neitseestä, eikä kadotus ole iankaikkinen tai ettei kadotusta ole ollenkaan; sanoen ettei homoseksuaalisuus ole syntiä jne. He tuovat kaiken tämän valheen esille ihmisviisauden (riivaajien viisautta) kautta, jonka he pukevat jumalalliseen ulkoasuun. Ikävä kyllä lopunajassa on uskovia, jotka eksyvät uskomaan jumalattomien valheet ja Raamatun totuuden sanan vääristelemisen. Tämä saa aikaan hajaannusta seurakunnassa, jonne syntyy kaksi leiriä; totuudesta kiinni pitävät sekä vääryydestä kiinni pitävät.

Lopunaikana sielullisuus saa eksytettyä monia uskovia  hyväksymään valheen ja epäraamatulliset ajatukset. Lopunajan eksyttäväinen sielullisuus on puettu jumalisuuden valheasuun, jonka jumalattomat sanovat olevan "pyhän hengen totuus".

Jos rakennat uskonelämäsi Jumalan rakkauden ja totuuden varaan, niin silloin et voi eksyä lopunajan sielulliseen eksytykseen. Pidä kiinni Jumalan sanan totuudesta ja anna sen uskossa sulautua sydämeesi. Lopunajan seurakunnan tulee erottautua sielullisista eksyttäjistä, sillä Jumalan seurakunnassa ei voi olla yhtä aikaa kahta leiriä, jossa toisessa pidetään yllä totuutta ja toisessa vannotaan valheen nimeen. Jos seurakunta sallii lusteen (valhevehnän) pesivän seurakunnan sisällä, niin se tulee tuhoamaan ja turmelemaan monien uskon. Siksi eksyttäjät ja valheenpuhujat, jotka eivät tee parannusta tulee sulkea Jumalan seurakunnan ulkopuolelle.

Rakenna itsesi pyhän uskon perustukselle

Juud 1:
20 Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä
21 ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.
22 Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten;
23 toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin.
24 Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen,
25 hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

Juudaan kirje päättyy rohkaisevaan sanomaan ja kehotukseen. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee rakentua uskossa, rakentaen uskonelämänsä pyhän uskon perustukselle Pyhän Hengen voiman kautta totuuden mukaisesti, Pyhässä Hengessä rukoillen.

Juud 1:21 oleva sana pysyttäkää on kreikankielessä tereo, joka tarkoittaa pitää huolta jostakin, varjella, vartioida ja ottaa vaarin. Kuvaannollisesti tereo sana tarkoittaa, että joku pidetään siinä tilassa missä hän on. Juudaan kirje kehottaa uskovaa pysymään Jumalan rakkaudessa (Jumalan rakkaus ja totuus on yhtä ja erottamattomasti aina yhdessä) sekä totuudessa, koska silloin varjellumme synnin kavalilta eksytyksiltä. Jumalan rakkaudessa ja totuudessa pysymisen kautta uskova valvoo tilaansa ja ottaa vaarin totuudesta ojentautuen sen mukaisesti.

Juud 1:21 oleva sana odottaessanne on kreikankielellä prosdekhomai, joka tarkoittaa etsiä, odottaa, hyväksyä ja vastaanottaa. Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee pysyä Jumalan rakkaudessa ja totuudessa, etsien, odottaen, hyväksyen sekä vastaanottaen Jumalan laupeuden (armo) iankaikkiseksi elämäksi.

Ole armahtavainen. Juudaan kirje kehottaa olemaan armahtavaisia niitä uskovia kohtaan, jotka epäilevät Jumalan rakkautta ja totuutta. Kun rakastat heitä totuudessa ja osoitat heille Jumalan sanan totuuden, niin monet heistä voivat tehdä parannuksen ja siten Jumalan armosta he pelastuvat iankaikkisesta kadotuksesta, joka on epäuskoisen ihmisen osa.

Epäuskon kanssa tulee olla tarkkana, sillä esim. monet vasta uskontulleet voivat olla monessa kohden epäuskoisia, koska he eivät vielä tunne tarpeeksi Jumalaa ja Hänen rakkauttaan ja totuuttaan. Heitä tulee rakastaa ja kärsivällisesti ohjata totuuden tielle. Meidän tulee erottaa toisistaan epäusko, joka johtuu kypsymättömyydestä sekä epäusko joka johtuu halusta elää synnin tiellä nöyrtymättä parannukseen.

Epäuskon vallassa oleva ihminen kypsymättömyyden tähden on vielä pelastettavissa. Parannukseen nöyrtymätön epäuskoinen ihminen on pelastuksen ulkopuolella, niin kauan kun hän ei halua nöyrtyä ja tehdä parannusta elämässään. Epäusko kypsymättömyyden tähden on asia, jota joudumme kohtaamme uskovien keskuudessa. Heitä tulee kärsivällisesti rakastaa ja osoittaa heille Jumalan sanan totuutta. Kun he kypsyvät ja parantuvat rikkinäisyydestään, niin hekin oppivat ojentautumaan elämässään Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Uskon että Juud 1:23:ssa oleva toisia armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin tarkoittaa vääriä profeettoja ja eksyttäjiä, joille tulee myös julistaa Jumalan sanan totuutta ja kertoa Jumalan tuomiosta valheessa eläviä kohtaan. Jumala tietenkin haluaa pelastaa myös väärät profeetat, mutta kun kohtaamme heitä, niin meidän tulee varoa sitä valheen saastaa mitä he julistavat ja opettavat. Jumalan rakkaus ja totuus on kaikkia varten myös vääriä profeettoja varten, mutta heidän tulee nöyrtyä ja tehdä parannus ja hylätä valhe sekä vastaanottaa rakkaus totuuteen, että he voivat pelastua.

Juudaan kirje tuo rohkaisevan sanoma, että Jumala kykenee varjelemaan Häneen uskovat lankeamasta, sillä Hän kykenee asettamaan meidät nuhteettomina riemuitsemaan Hänen kirkkautensa eteen. Jos elämme Pyhän Hengen voimassa kasvaen rakkaudessa ja totuudessa, niin silloin olemme turvassa Jumalan hyvässä huolenpidossa.

Juudaan kirje päättyy sanoihin: Hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

Herra Jeesus vuodatti Golgatan ristillä verensä syntien anteeksisaamiseksi, kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Totisesti, kunnia Jumalalle, Messias Herran Jeesuksen Pelastajamme kautta!

 Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

 

eXTReMe Tracker