Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Patrick Tiaisen vääristynyt evankeliumi

 

Patrick Tiaisen julistus ja opetus on monin paikoin ongelmallista ja vastoin Raamatun sanan totuutta. Aikaisemmassa kirjoituksessani Jeesuksen Jumaluus ja ihmisyys pelastuksen perustana toin esille kuinka ja millä tavalla Patrickin julistus ja opetus vääristää pelastuksen perusteita. Patrickin videoblogi (Poikien ja tyttärien aika nro 39) tuo esille lisää asioita, jotka vääristävät pelastuksen perustuksia.

Moni voi ajatella, että miksi Patrickin opetuksista pitää kirjoittaa niin useasti, eikö vähempikin riittäisi. Mitä enemmän Patrickin opetuksia ja julistusta seuraa ja kuuntelee, niin sen enemmän sieltä löytyy vakavia vääriä opetuksia, jopa evankeliumin vääristämistä sekä valhehenkien antamia kokemuksia, ilmestyksiä jne. En kuitenkaan kirjoita pelkästä eksytyksestä ja väärästä opetuksesta, vaan keskipiste on Jumalan sanan totuudessa ja Herrassa Jeesuksessa.

On kyse vakavasta asiasta ja jos joku ei näe Patrickin toiminnassa mitään epäraamatullista, niin se johtuu siitä ettei Raamatun sanan totuus ole hänelle avautunut sillä tavalla kuin sen pitäisi avautua. Jumala haluaa myös pelastaa eksyksissä olevat ja johdattaa heidät totuuden tuntemiseen. Siksi on tärkeää kirjoittaa näistä, että monet tuhlaajapojat ja tytöt sekä eksytyksen pauloissa olevat voisivat mennä itseensä ja löytää tien totuuteen. Tutki ja koettele kirjoitukseni Raamatun sanan kautta rukouksen kera.

 

Sisällys:
Valhekokemukset ja vääristynyt evankeliumi
Raamatullisten armolahjojen toiminta
Väärä opetus Jumalan voimasta

 

 

Valhekokemukset ja vääristynyt evankeliumi

Patrick kertoi videoblogi nro 39:ssa kuinka hän kävi taivaassa ja mitä hän siellä näki. Patrick sanoi nähneensä taivaassa neljäkymmentä pukin näköistä eläintä tai vuohta. Patrickin mukaan kun hän oli taivaassa, niin hän kertoi kuinka maan päältä nousi laulu joka tunkeutui läpi taivaaseen ja ne tulivat ikään kuin niiden 40 eläimen alta. Patrick sanoi nähneensä nuotit ja ylistyslaulun sanat, jotka maan päältä nousi etsien tiensä Isä Jumalan korviin. Patrick sanoi tuon yhden laulun olevan Jumalalle arvokkaampi kuin ne neljäkymmentä uhrattavaa eläintä.

Patrick sanoi taivaassa käynnin olleen enemmän kuin pelkkä visio, sillä se oli konkreettista ja kun hänellä on aikaisemminkin ollut näitä taivaskäyntejä, niin häntä on muistettu ylistyksen tärkeydestä ja kuinka tärkeää Herran ylistäminen on.

Kun tutkimme Raamatun kokonaisopetusta, niin ihminen ei voi käydä syntienlangenneessa ruumissa elossa ollessaan Jumalan taivaassa ja palata sieltä takaisin kertomaan ihmisille taivaasta ja Jumalasta. Raamatun opetuksen mukaan on kuitenkin mahdollista nähdä Hengessä ilmetystä tai unessa näkyä taivaasta ja joistakin asioista mitä siellä on.  Taivaskäynnit ja matkakertomukset taivaasta, missä ihminen on fyysisesti syntiinlankeemuksen ruumiissa käynyt taivaassa ovat joko riivaajahenkien antamia valheellisia ilmestyksiä tai saatanan luoma valheilluusio taivaasta tai sitten ihminen keksii niitä itse pönkittääkseen omaa "asemaansa". Patrickin videoblogi nro 39 pääeksytys on taivasmatka, jonka seuraus on valheeseen perustuva kuvaus taivaasta.

Käyn tässä perusteellisimmin läpi, miksi ihminen ei voi käydä taivaassa syntiinlankeemuksen ruumiissa ja palata sieltä takaisin: kotipetripaavola.com (Huom! Linkki löytyy kirjoituksen lopun lähdeluettelosta).

Patrick sanoi taivaassa olleen neljäkymmentä uhrattavaa eläintä. Jumalan taivaassa ei ole syntiä. Raamatun opetuksen mukaan eläimiä uhrataan syntien ja rikkomuksien vuoksi. Tämä yksityiskohta jo yksistään paljastaa sen, että Patrickin kokema asia ei ollut Raamatun Jumalan antama, vaan sielunvihollisen eksytys sekä valhenäky tai valheilluusio tai valheeseen perustuva kokemus.

Hebr 10:
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

Raamatun opetuksen mukaan Herran Jeesuksen uhri Golgatalla oli ainoa uhri syntien edestä, koska Hänen yksi ainoa uhrinsa iankaikkisesti tekee täydellisiksi (tulevassa maailmassa Uudessa Jerusalemissa olemme täydellisiä emme tässä ajassa) sekä pyhittää ne, jotka uskovat Häneen.

Koska Patrick näki taivaassa olevan uhrattavia eläimiä, niin hänen taivaskokemuksensa oli saatanan antama valheellinen kokemus. Patrickin kokemus ja julistus vääristää pelastuksen evankeliumia, koska hän kertoo taivaassa olleen uhrattavia eläimiä. Taivaassa ei ole syntiä, eikä taivaassa uhrata syntien sovitukseksi ja syntien tähden, koska iankaikkinen syntiuhri uhrattiin maan päällä noin 2000 vuotta sitten kun Herra Jeesus kärsi, vuodatti verensä ja kuoli meidän syntiemme tähden.

Opetus ja ajatus taivaassa olevista uhrattavista eläimistä on Herran Jeesuksen veren ja sovitustyön pilkkaamista sekä halventamista. Jokainen totuutta rakastava uskova tietää sen mikä henki haluaa pilkata ja halventaa Herran Jeesuksen verta ja sovitustyötä.

Jos Jumala antaisi Patrickille Hengessä ilmestyksen taivaasta ja puhuisi hänelle, niin aivan varmasti Jumala sanoisi Jeesuksen veren ja sovitustyön olevan arvokkain ja tärkein asia, jota seurakunnan tulee pitää esillä jatkuvasti. Jos Jumala antaisi Patrickille Hengessä ilmestyksen taivaasta ja puhuisi hänelle, niin aivan varmasti Jumala sanoisi Jumalan rakastamisen ja Jumalan käskyjen pitämisen olevan arvokas ja tärkeä asia uskonelämässä. Jos Jumala antaisi Patrickille Hengessä ilmestyksen taivaasta ja puhuisi hänelle, niin aivan varmasti Jumala käskisi ja kehottaisi Patrickia tekemään parannusta niistä monista vääristä opetuksista, joita hän julkisesti opettaa.

Niissä piireissä missä Patrick ja hänen kaltaisensa ihmiset pitävät kokouksia on ylistyslauluilla ja ylistämisellä todella iso ja tärkeä merkitys. Raamattu opettaa ylistyksen, joka lähtee sydämestä olevan tärkeä asia uskonelämässä. Niissä piireissä missä Patrick ja hänen kaltaisensa kokoontuvat monet (eivät kaikki) tekevät ja toimivat niin kuin Hesekielin kirjan luku 33 opettaa:

Eze 33:
And as for thee, son of man, the children of thy people that talk of thee by the walls and in the doors of the houses, and speak one to another, every one to his brother, saying: Come, I pray you, and hear what is the word that cometh forth from the LORD;
31 and come unto thee as the people cometh, and sit before thee as My people, and hear thy words, but do them not - for with their mouth they show much love, but their heart goeth after their covetousness;
32 and, lo, thou art unto them as a love song of one that hath a pleasant voice, and can play well on an instrument; so they hear thy words, but they do them not - (Jewish Publication Society Bible - JPS)

Hes 33:
30 ¶ Ja sinä, ihmislapsi! Sinun kansasi lapset puhuvat sinusta seinänvierustoilla ja talojen ovilla ja sanovat keskenään, toinen toisellensa, näin: ‘Lähtekää kuulemaan, millainen sana nyt on tullut Herralta’.
31 He tulevat sinun luoksesi joukoittain, istuvat edessäsi minun kansanani ja kuuntelevat sinun sanojasi, mutta he eivät tee niitten mukaan, sillä he osoittavat rakkautta suullansa, mutta heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä.
32 Ja katso, sinä olet heille kuin rakkauslaulu, kauniisti laulettu ja hyvin soitettu: he sanojasi kyllä kuuntelevat, mutta eivät tee niitten mukaan.

Vääristyneen uskon vallassa olevat ihmiset puhuvat paljonkin Jumalasta ja he käyvät kokoontumisissa, missä luetaan Jumalan sanaa (Raamattua) he myös rukoilevat Jumalaa ja kuuntelevat kokoontumisissaan kun heille luetaan Jumalan sanaa. He jopa odottavat sitä minkälainen sana nyt on tulossa Herralta. Raamattu sanoo etteivät he kuitenkaan tästä kaikesta huolimatta tee sen mukaan mitä Raamattu sanoo.

Heidän rakkautensa on suussa, suun sanoina, ei sydämessä, sillä heidän sydämensä kulkee väärän voiton perässä. Hesekielin 33 luvun jakeen 31 väärä voitto on hepreaksi betsa ja tarkoittaa hyöty, voitto, väärä voitto. Betsa sana esiintyy Raamatun tekstissä merkiten seuraavia asioita: Hyödyn tavoitteleminen ja etsiminen; väärä voitto; voitto; oma etu.

Vääristyneen uskon vallassa olevalle ihmiselle Jumala on kuin kauniisti ja hyvin soitettu rakkauslaulu, joka kyllä kuuntelee Jumalan sanaa, mutta ei tee sen mukaan mitä Raamattu opettaa. On olemassa oikeata karismaattisuutta, eli Jumalan armolahjojen toimintaa, emmekä saisi väärän pelossa torjua Jumalan vaikuttamaa oikeata ja todellista armolahjojen toimintaa. Ikävä tosiasia on kuitenkin se, että nykyaikana on todella paljon väärän karismaattisuuden ilmiöitä erilaisissa uskonyhteisöissä.

Kun nyt tutkimme tätä nykyistä väärän karismaattisuuden ilmiötä, jonka painopiste on ylistyksessä, ylistyslauluissa ja musiikissa, niin Hesekielin kirjan luvun 33 sanat kuvaavat tarkasti myös monia nykyajan ylistystä korostavia ihmisiä, jotka kokoontuvat pääosin väärän karismaattisuuden piireissä.

Väärän karismaattisuuden piireissä puhutaan paljonkin Jumalasta ja siellä luetaan ja kuunnellaan Jumalan sanaa. He innokkaasti odottavat millainen sana tulee tänään Herralta. Mutta he eivät kuitenkaan tee sen mukaan mitä Raamattu opettaa, vaikka he luulevat tekevänsä. He eivät tee siksi, koska heille opetetaan vääristettyä Jumalan sanaa ja he uskovat kyllä Jumalaan, mutta monessa kohdassa heidän uskonsa Jumalaan ei ole Raamatun sanan mukaista uskoa.

Mikä on heidän ongelmansa? Heille opetetaan oman edun etsimistä. He tavoittelevat uskosta omaa etua ja hyötyä. Maallinen siunaus on heille hengellistä siunausta tärkeämpää, siksi heidän kokouksissa on korostuneesti esillä taloudellisen menestyksen tavoitteleminen; uskon korostaminen, jossa ihmisellä on valta uskon ja positiivisen tunnustamisen kautta muuttaa maailmaa (osa heistä on tietoisesti ja osa tietämättään pikkujumalia); ilmestykset ja "hengen" sanomat kontrolloivat ja hallitsevat heitä; Raha ja taloudellinen siunaus on heille osoitus oikeasta uskosta; he korostuneesti opettavat ja painottavat vääriä opetuksia. 

Koska he eivät tunne totuutta eivätkä elä totuudessa, vaan petoksessa ja eksytyksessä, niin siksi heidän rakkautensa on suun sanoja, ei sydämestä nouseva rakkaus totuuteen. He etsivät lihallisesti tässä ajassa olevia maallisia asioita, tavoitellen maallista mammonaa ja kunniaa. Usko on heille oman edun tavoittelua maallisin keinoin, eivätkä he aina edes huomaa ja ymmärrä sitä, koska sielullinen ja tunteellinen rakkaus heissä pettää heidät luulemaan, että he koko sydämestään rakastavat Jumalaa.

Sielullisuus ja tunteellisuus tulee heissä esille ylistyslaulujen ja musiikin korostamisen kautta, jossa he koko sielustaan ylistävät ja kuuntelevat Jumalan sanaa, mutta eivät tee sen mukaan mitä Raamattu opettaa. Kaunis musiikki ja siihen liittyvä sielukas tunteellisuus todistaa sielullisuudesta ja lihallisuudesta, joka on pukeutunut uskonnolliseen pakettiin. He korostavat ylistystä, mutta Raamattu sanoo kaikkein tärkeimmäksi rakkauden kautta vaikuttavan uskon, joka on juurtunut Jumalan sanan totuuteen.

En kirjoittanut edellä olevia kuvauksia siksi, että halveksuisin tai ylimielisesti löisin ihmisiä, jotka ovat mukana väärän karismaattisuuden harhassa, vaan siksi koska rakastan heitä ja Jumala haluaa ohjat heidät ulos siitä eksytyksestä missä he ovat mukana. Meidän tulee nähdä heidät eksytyksen uhreina ja nähdä, että heidän keskuudessaan on paljon vilpittömiä ihmisiä, jotka ovat eksyneet kuka mistäkin syystä väärään seuraan.

Raamatullisten armolahjojen toiminta

Tässä yhteydessä on tärkeä tuoda esille muutama sananen koskien Raamatun armolahjoja ja mikä saa ne toimimaan Raamatullisella tavalla uskovien keskuudessa ja miten ihminen ajautuu väärän karismaattisuuden pauloihin.

1 Kor 14 1: Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa.

Kreikankielisessä Raamatussa on edellinen jae sanatarkasti näin:

Tavoitelkaa rakkautta ja kaivatkaa hengellisiä enemmän jotta profetoisitte. (Ps. mm. Green Literal Translation ja Young's Literal Translation kääntävät 1 Kor 14:1 aika tarkasti vastaamaan alkutekstin merkitystä).

Raamattu opettaa armolahjojen toiminnan olevan yhteydessä Jumalan rakkauden vaikutukseen uskovan ihmisen sydämessä sekä hengellisyyden (Jumalan tahto) mukaisessa vaelluksessa. Toisin sanoen armolahjat toimivat oikealla tavalla silloin kun uskovan sydämessä vaikuttaa Jumalan rakkaus ja hän on hengellinen ihminen, joka elää Jumalan tahtoa noudattaen. Tämä ei tarkoita sitä, että uskovan tulisi olla täydellinen, koska kenestäkään uskovasta ei tule täydellistä tässä ajassa, mutta sitä se tarkoittaa, että uskova antautuu sydämessään Jumalan rakkaudelle ja haluaa elää ja kasvaa elämään uskossa hengellisesti Pyhän Hengen vaikuttaman hedelmän mukaisesti.

Silloin kun ihminen tai uskova on lihallinen ja sielullinen ja vain suullaan rakastaa Jumalaa, mutta ei sydämessään, niin hänen kauttansa armolahjat eivät voi toimia ja rakentaa seurakuntaa. Monet pyrkivät saamaan armolahjoja ja tavoittelevat niitä, mutta eivät suostu antautumaan Jumalan rakkaudessa kasvamaan, eivätkä halua kasvaa hengellisiksi ihmisiksi Jumalan sanan totuuden mukaan. Tämän seurauksena tällaiset ihmiset ajautuvat väärään karismaattisuuteen, jossa vaikuttaa riivaajahenkien valhevoiman manifestaatiot sekä ihmisen sielullisuus ja lihallisuus.

Paavali painotti Agape rakkauteen keskittymistä sekä hengellisyyden tavoittelemista (elämää Pyhässä Hengessä), jonka jälkeen myös armolahjat toimivat seurakunnassa terveellä tavalla seurakuntaa rakentaen, ei rikkoen, eikä lihaa paisuttaen. Korinton seurakunnassa eivät armolahjat toimineet oikealla tavalla, siksi Paavali opetti rakkauden ja hengellisyyden tärkeyttä, että armolahjat voisivat toimia oikealla tavalla.

Väärän karismaattisuuden piirissä tulee kuin liukuhihnalta vääriä profetioita ja ilmestyksiä sekä katteettomia lupauksia sairauksista parantumisista. Toki näissäkin piireissä tapahtuu parantumisia pääosin valheenvoimalla. Jos parantumisia ei tapahdu, niin silloin syytetään ja syyllistetään sairaita uskon puutteesta. Kun Herra Jeesus näki epäuskoa, niin Hän ei tehnyt montakaan voimallista tekoa epäuskon tähden. Kun Jeesus ja apostolit rukoilivat sairasten puolesta, niin jokainen sairas parantui välittömästi sairaudestaan.

Raamatussa ei ole sellaista kohtaa missä Jeesus tai apostolit olisivat rukoilleet jonkun puolesta, joka ei olisi tullut terveeksi. Herra Jeesus ja apostolit eivät syyllistäneet ketään uskon puutteesta sairasten puolesta rukoilemisen yhteydessä, koska kaikki paranivat, joiden puolesta he rukoilivat. Tämä paljastaa ja todistaa sen, että äärikarismaattisissa piireissä rukoiltavien syyllistäminen, kun he eivät tulleet terveiksi onkin osoitus rukoilijoiden epäterveestä ja väärästä uskosta sekä väärästä voitelusta. Raamatussa Jumala ei lupaa parantaa sellaista, joka ei kykene uskomaan tai ottamaan vastaan parantumista, koska sen minkä Jumala lupaa, niin sen Hän myös toteuttaa.

Väärän karismaattisuuden piireissä "uskolla parantajat" antavat katteettomia lupauksia ja syyllistävät niitä jotka eivät parane. Vika on väärässä voitelussa ja siinä ettei rukoilijalla ole Jumalan antamaa auktoriteettia rukoilla sairauksista parantumista. Todellisessa Jumalan voiman vaikutuksessa jokainen ihminen paranee kenet Jumala haluaa parantaa. Raamatusta tulee esille kaksi todella tärkeää ja merkittävää asiaa koskien parantumista Uuden Liiton aikakaudessa. Silloin kun Jumalan valtuuttama palvelija rukoili sairaan puolesta, niin hän aina parantui riippumatta siitä oliko sairaalla itsellään uskoa vai ei. Toinen huomio on siinä, että monessa kohtaa Jumalan valtuuttama ihminen lupasi ja ilmoitti etukäteen, että sairas paranee ja näin aina tapahtui, eikä tällaisessa tapauksessa kertaakaan ihminen jäänyt sairaaksi, vaan tuli aina terveeksi. Todellisen Jumalan voiman ja voitelun sekä väärän karismaattisuuden välillä on suuri ja iso ero.

Väärä opetus Jumalan voimasta

Patrick Tiainen julisti saarnassaan (27.3.2016) kuinka Jumala tulee voimaksi hänen heikkoudessaan ja kun hän luovutti oman heikkoutensa, missä hänellä oli heikkous ja kun luovutettu heikkous jätetään Jumalalle, niin siinä paikalla ei ole enää heikkous, vaan siinä on Jeesus ja Jumalan voima.

2 Kor 12:

9 Ja hän sanoi minulle: "Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa". Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan.

10 Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.

 

Silloin kun Jeesuksen pelastustyötä mitätöidään ja se tehdään silloin kuin opetetaan taivaassa olevista uhrattavista eläimistä, niin on kyse riivaajahenkien vaikuttamasta epäraamatullisesta uskosta, joka näkyy epäraamatullisella tavalla myös muussa opetuksessa.

 

Patrickin opetus Jumalan voimasta uskovan elämässä on väärä ja epäraamatullinen, joka ei suinkaan johda Jumalan voiman ilmentymiseen ja vaikutukseen uskovan elämässä, vaan valheen kautta Jumalan voiman mitätöimiseen. Raamattu opettaa Jumalan voiman asuvan uskovassa ja osoittavan hänelle hänen heikkoutensa, koska silloin kun hän itse on heikko, niin Jumala on hänessä väkevä ja voimallinen.

 

Jumala ei ota pois meissä olevaa heikkouttamme, eikä 2 Kor 12;9,10 oleva heikkous tarkoita syntiä, vaan sitä että mielemme ja sydämemme sekä lihamme puolesta, eli oman voimamme puolesta emme kykene pidättäytymään synnin himoista, emmekä elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Raamatun opettama heikkous tässä kohdin tarkoittaa ettei meillä itsellämme ole kykyä ja voimaa palvella Jumalaa. Tätä heikkoutta Jumala ei poista uskovista, koska se muistuttaa meitä siitä, että tarvitsemme Jumalan voiman Pyhässä Hengessä voittaaksemme synnin himoja ja elääksemme Jumalan tahdossa totuutta noudattaen.

 

Raamatun opettama heikkous on ihmisessä oleva vajavaisuus, jossa hän itsessään on kykenemätön elämään Jumalan tahdossa. Raamattu opettaa uskovan ihmisen olevan silloin voimallinen ja väkevä Herrassa, kun hän tiedostaa oman vajavaisuutensa ja heikkoutensa, koska silloin hän haluaa kuolla lihansa himoille sekä antautuu Jumalan voiman vaikutuksille. Jumala on säätänyt, että Hänen voimansa tulee täydelliseksi ja voimalliseksi uskovan elämässä, silloin kuin hän on itsessään pieni, heikko ja avuton elämään Jumalan tahdossa ja tietää olevansa täysin riippuvainen Jumalan voimasta oman heikkoutensa tähden.

 

Patrickin väärä opetus johdattaa ihmisen sellaiselle paikalle missä ihminen luulee ettei hänessä ole heikkoutta, vaan Jeesus poistaa ja syrjäyttää hänessä olevan heikkouden. Tämä opetus ei johda Jumalan voiman ilmentymiseen uskovan elämässä, vaan valheelliseen uskomukseen Jumalan voimasta, jossa saatana eksyttää ihmisen pois Jumalan voiman vaikutuksista tehden hänestä uskon supersankarin, joka ei ole enää heikko ja vajavainen, koska Kristus on asettunut hänen heikkoutensa tilalle.

 

Silloin kun ja jos uskoo että Kristus on asettunut ihmisen heikkouden tilalle eikä ihminen ole enää heikko, niin hänessä ei vaikuta Jumalan voima, vaan valheen voima, joka ei anna hänelle voimaa syntiä vastaan eikä anna hänelle voimaa ojentautua Jumalan sanan totuuden mukaan. Tällainen väärä opetus johdattaa ihmisen toimimaan valheenvoimasta käsin, jota hän luulee Jumalan voimaksi. Tämä valheenvoima opettaa häntä vääristäen Jumalan sanan totuutta sekä vaikuttaa hänessä lihallisia ja sielullisia ominaisuuksia, koska riivaajien viisaus sielullista ja maallista viisautta.

 

Paha perkele ei halua sinun olevan heikko, koska jos olet Raamatun opettamalla tavalla heikko, niin silloin Jumala voi toimia kauttasi voimallisesti. Jos et usko olevasi heikko, vaan sitä että Jeesus on korvannut heikkoutesi, niin saatana tietää ettei sinulla ole mitään mahdollisuuksia elää Jumalan voimassa ja sen tähden saatana pääsee valehtelemaan ja vääristämään sinulle Jumalan tahtoa ja voimaa. Hengellinen ihminen ymmärtää olevansa heikko, että Jumalan voima vaikuttaisi hänessä, mutta sielullinen ihminen pyrkii saamaan voimaa eikä kykene tunnistamaan heikkouttaan.

 

Silloin kun et tunnusta heikkouttasi etkä halua olla heikko, vaan uskot Jeesuksen tulleen heikkoutesi tilalle teet itsestäsi pikku Jeesuksen ja Jumalan, koska Jeesuksessa ei ole heikkoutta (vajavaisuutta), mutta ihmisessä on. Paha saatana haluaisi sinun uskovan ettei sinussa ole heikkoutta, koska hän haluaa eksyttää sinut pois Jumalan voiman vaikutuksista, kokemaan ja elämään valhevoimaa, koska valhevoima lopulta tuhoaa sinut ja se on saatanan päämäärä.

 

Valhevoima ei johdata uskovaa lihan kuoleman tielle kärsimään ja taistelemaan syntiä vastaan, vaan johdattaa hänet tavoittelemaan tämän maailman asioita kuten rahaa ja mammonaa sekä osaa erityisten "supervoideltujen" joukossa, jonne pääsee uskomalla vääriä opetuksia sekä tukemalla valheenvoiman manifestaatioita. Valhevoiman vallassa oleva luulee kaiken hänelle opetetun olevan Jumalasta ja koska hän uskoo valheita, niin hän ei näe totuutta eikä pääse vapaaksi kuin tullessaan totuuden tuntoon, jolloin hän hylkää valheet ja vastaanottaa rakkauden totuuteen ja sen jälkeen hän saa elää ja kokea todellista Jumalan voimaa.

 

2 Kor 4:
6 Sillä Jumala, joka sanoi: "Loistakoon valkeus pimeydestä," on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa.
7 Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä.

 

Paha saatana ei haluaisi sinun olevan saviastia, toisin sanoen heikko, koska silloin Jumalan suuri voima ei näyttäisi tulevan sinusta, vaan Jumalasta. Jos uskot ettet ole heikko, vaan Jeesus on korvannut heikkoutesi, niin silloin Jumalan voima näyttää tulevan sinusta ja tekee sinusta aivan "erityisen" voidellun, joka saa sinun sydämesi ylpistymään, koska et ole enää tavallinen ihminen, vaan Jumalan "supervoideltu". Paha saatana haluaa langettaa ihmisen ylpeyden tielle ja uskotella ihmiselle hänen olevan superihminen, jota ei heikkous ja vajavaisuus vaivaa hänessä olevan "supervoitelun" takia.

 

Paha saatana haluaa tehdä ihmisestä erikoisen ja erityisen ja sitä kautta hän haluaa halventaa ja pilkata Jumalaa. Raamatun opetuksen mukaan Jumalan voima ei vaikuta uskovassa muuta kuin siten, että uskova ihminen on heikko ja siinä heikkoudessa turvautuu Jumalan voimavaikutuksiin. Jos et usko olevasi enää heikko (vajavainen), niin silloin pilkkaat ja halvennat Jumalaa ja Hänen voimaansa.

 

Kehotan edelleen kaikkia totuuden tuntevia rukoilemaan Patrickin ja hänen laillaan uskovien ihmisten puolesta, että he menisivät itseensä ja tekisivät parannusta ja tulisivat totuuden tuntemiseen. Kehotan edelleen kohtaamaan heitä sävyisästi rakkauden ja totuuden Hengessä. Muistutan myös meitä jokaista, että valvokaamme itseämme ja muistakaamme, että meidänkin tulee tehdä parannusta niissä kohdin missä olemme rakentaneet uskoa väärille perustuksille. Meillä kaikilla voi olla sokeita pisteitä. Tämä olisi hyvä ja syytä muistaa ettemme lankea ylimielisyyden ja ylpeyden syntiin.

 

Lopuksi toivotan kaikille Herran Jeesuksen opetuslapsille Raamatun sanan opetukseen perustuvan toivotuksen: Sisarille ja veljille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesuksessa Kristuksessa pelastetut, lisääntyköön teille laupeus, rauha, armo, totuus ja rakkaus Pyhässä Hengessä!


 

Petri Paavola 14.7.2016

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
tv7plus.fi/vod/player
kotipetripaavola.com
youtube.com/9R3eQgUCxOw


 


 

 

 

eXTReMe Tracker