Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöt ja asiat


 

Raamatun Jeesus ja Koraanin Muhammed

 

Kirjoitin 15.2.2016 kirjoituksen nimeltään: Raamattu vs. koraani ja väkivalta. Vertasin Raamatun ja koraanin ilmoituksia keskenään, koska Tom H. C. Anderson (ohjelmistoinsinööri) oli tehnyt harhaanjohtavan sanavertailu tutkimuksen, jonka mukaan Raamattu on väkivaltaisempi kirja kuin koraani. Kun minä vertasin Raamatun ja koraanin opetuksia keskenään, niin sen perusteella koraani oli paljon väkivaltaisempi kirja kuin Raamattu ja varsinkin Uutta Testamenttia väkivaltaisempi.

Koska Vanha Liitto on kumottu Jeesuksen sovitusuhrin kautta, niin siksi meidän tulee verrata keskenään Jeesusta ja Muhammedia. Kun vertaamme keskenään Jeesuksen ja Muhammedin tekoja, ajatuksia, opetuksia ja uskomuksia, niin sen todistuksen perusteella Muhammed vietti väkivaltaisempaa ja moraalittomampaa elämää kuin Jeesus, koska Jeesus ei milloinkaan turvautunut väkivaltaan, eikä elänyt moraalitonta elämää. Kirjoitukseni ei ole vihapuhe, ei rasismia, enkä hyväksy muslimien tai Muhammedin pilkkaamista. Pyrin kirjoittamaan ainoastaan tosiasioihin perustuen verraten keskenään Jeesuksen ja Muhammedin tekoja, ajatuksia ja opetuksia. Sinä saat itse päättää kumpi oli väkivaltaisempi ja moraalittomampi Jeesus vai Muhammed. Helpotan päätöstäsi tuomalla esille Jeesuksen ja Muhammedin tekoja ja ajatuksia. Olen käyttänyt koraania ja Islamin haditheja (perimätieto) kertoessani Muhammedin teoista, ajatuksista ja opetuksista. Raamatun Uutta Testamenttia käytin kertoessani Jeesuksen teoista, ajatuksista ja opetuksista.

 

 

Sisällys:
Rakastakaa vihollisianne
Jumala rakastaa ihmisiä
Kuka miekkaan tarttuu se miekkaan hukkuu
Avionrikkojan kivittäminen
Valehteleminen
Älä tapa
Älä tee pahalle vastarintaa
Rauhantekijät ovat autuaita
Monta vaimoa
Suurimmat käskyt
Surmaaminen ja kuolema
Kuolemaan uhrautuminen
Loppusanat
 

 

Rakastakaa vihollisianne

Muhammed:

"Fight everyone in the way of Allah and
kill those who disbelieve in Allah."
Ibn Ishaq 992

12 remember thy lord inspired the angels with the message: "I am with you: give firmness to the believers: I will instil terror into the hearts of the unbelievers: smite ye above their necks and smite all their finger-tips off them." 13 this because they contended against Allah and his messenger: if any contend against Allah and his messenger, Allah is strict in punishment. Suura 8

Jeesus:

Toinen on tämä: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Ei ole mitään käskyä, suurempaa kuin nämä."
Mark 12:31

Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat,
Matt 5:44

44 Mutta minä sanon teille: rakastakaat vihollisianne; siunatkaat niitä, jotka teitä sadattavat; tehkäät niille hyvin, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaat niiden edestä, jotka teitä vainoovat ja vahingoittavat,
Matt 5 Biblia 1776

Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon: rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat,
Luuk 6:27

Muhammed käski taistelemaan kaikkia vastaan ja tappamaan ne, jotka eivät usko Allahia. Koraanissa Muhammed sanoi istuttavansa epäuskoisten sydämiin kauhua kaulan katkaisemisen ja sormenkynsien repimisen kautta.

Raamatun Jeesus käski rakastamaan lähimmäistään ja sanoi sen olevan yhdessä Jumalan rakastamisen kanssa kaikkein suurimmat ja tärkeimmät käskyt. Raamatun Jeesus käski rakastamaan vihollisiaan, rukoilemaan niiden puolesta, jotka vainoavat Hänen opetuslapsiaan sekä Jeesus käski tekemään hyvää niille, jotka vainoavat Hänen opetuslapsiaan. Alkutekstin mukaan Matt 5:44:ssa Jeesus sanoi tehkää niille hyvää, jotka vainoavat ja vahingoittavat Hänen opetuslapsiaan.

Jumala rakastaa ihmisiä

Muhammed:

45 that he may reward those who believe and work righteous deeds, out of his bounty. for he loves not those who reject faith.
Suura 30

Jeesus:

16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Joh 3

Muhammed sanoi ettei Allah rakasta niitä ihmisiä, jotka hyljeksivät uskoa. Raamatun Jeesus sanoi Jumalan rakastavan maailmaa, tarkoittaen sillä kaikkia ihmisiä riippumatta siitä uskovatko he Jumalaan vai eivät. Jeesus sanoi Jumalan rakastavan maailmaa, sillä Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Kuka miekkaan tarttuu se miekkaan hukkuu

Muhammed:

It is reported on the authority of Abu Huraira that the Messenger of Allah said: I have been commanded to fight against people so long as they do not declare that there is no god but Allah....  I have been commanded to fight against people, till they testify to the fact that there is no god but Allah, and believe in me (that) I am the messenger (from the Lord) and in all that I have brought. ..... I have been commanded that I should fight against people till they declare that there is no god but Allah, and when they profess it that there is no god but Allah, their blood and riches are guaranteed protection on my behalf except where it is justified by law, ............. I have been commanded to fight against people till they testify that there is no god but Allah, that Muhammad is the messenger of Allah, and they establish prayer, and pay Zakat and if they do it, their blood and property are guaranteed protection on my behalf except when justified by law, and their affairs rest with Allah.
Sahih Muslim, Kitab Al-Iman Chapter 1

Jeesus:

50 Niin Jeesus sanoi hänelle: "Ystäväni, mitä varten sinä tänne tulit?" Silloin he tulivat Jeesuksen luo, kävivät häneen käsiksi ja ottivat hänet kiinni.
51 Ja katso, eräs niistä, jotka olivat Jeesuksen kanssa, ojensi kätensä, veti miekkansa ja iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois korvan.
52 Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat.
Matt 26

49 Kun nyt ne, jotka olivat hänen ympärillään, näkivät, mitä oli tulossa, sanoivat he: "Herra, iskemmekö miekalla?"
50 Ja eräs heistä iski ylimmäisen papin palvelijaa ja sivalsi häneltä pois oikean korvan.
51 Mutta Jeesus vastasi sanoen: "Sallikaa vielä tämäkin". Ja hän koski hänen korvaansa ja paransi hänet.
Luuk 22
 

Muhammed sanoi että hänet on käsketty taistelemaan ihmisiä vastaan niin kauan kun he julistavat ettei ole olemassa muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen lähettiläänsä. Muhammed sanoi että hänet oli lähetetty taistelemaan ihmisiä vastaan ja jos he rukoilevat sekä maksavat veroa (almuja), niin heidän henkensä ja omaisuutensa on turvassa.

Herra Jeesus ei käskenyt opetuslapsiaan taistelemaan ihmisiä vastaan ja Hän sanoi ihmisen hukkuvan miekkaan jos hän tarttuu miekkaan. Kun eräs Jeesuksen opetuslapsi vastoin Jeesuksen tahtoa sivalsi ylimmäisen papin palvelijalta korvan irti, niin Jeesus paransi hänen korvansa, koska Jeesus rakasti ja rakastaa ihmisiä. 

Avionrikkojan kivittäminen

Muhammed:

Muhammed käski kivittämään aviorikoksesta kiinni jääneen miehen. Muhammed käski myös kivittämään aviorikoksesta kiinni jääneen naisen. Nainen tuli aviorikoksesta raskaaksi ja hän sai synnyttää lapsen sekä kun hän oli vieroittanut lapsen äidinmaidosta, niin Muhammed määräsi kivityksen toteutettavaksi.
Sahih Muslim, Book 017, Number 4206

Jeesus:

10 Ja kun Jeesus ojensi itsensä eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle: "Nainen, missä ne ovat, sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut?"
11 Hän vastasi: "Herra, ei kukaan". Niin Jeesus sanoi hänelle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee".
Joh 8

Muhammed ei armahtanut aviorikkoja miestä ja naista, vaan käski tappamaan heidät kivittämällä.

Raamatun Jeesuksen luokse tuotiin aviorikoksesta kiinniotettu nainen ja kiinniottajat vaativat naisen kuoliaaksi kivittämistä. Jeesus sanoi heille:  "Joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä". Yksi toisensa jälkeen omatunto todisti heidät syyllisiksi ja he lähtivät pois. Jeesus sanoi aviorikkoja naiselle: "En minäkään sinua tuomitse; mene, äläkä tästedes enää syntiä tee". Raamatun Jeesus armahti aviorikkoja naista eikä käskenyt kivittämään häntä. Jeesus rakastaa ihmisiä ja siksi Hän vapautti naisen kuolemantuomiosta ja sanoi naiselle ettei hän enää tekisi syntiä.

Valehteleminen

Muhammed:

Ibn Shihab said he did not hear that exemption was granted in anything what the people speak as lie but in three cases: in battle, for bringing reconciliation amongst persons and the narration of the words of the husband to his wife, and the narration of the words of a wife to her husband (in a twisted form in order to bring reconciliation between them).
Sahih Muslim, Book 032, Number 6303

Jeesus:

19 Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset. Matt 15

18 Hän sanoi hänelle: "Mitkä?" Jeesus sanoi: "Nämä: ‘Älä tapa’, ‘Älä tee huorin’, ‘Älä varasta’, ‘Älä sano väärää todistusta’, Matt 19
 

Muhammed salli valehtelemisen kolmessa tapauksessa taistelussa, sovinnon aikaansaamiseksi ihmisten välille sekä sovintoon pääsemiseksi aviopuolisoiden kesken. Muhammediin uskovat muslimit kertovat islamilaisessa laissa valehtelemisesta seuraavasti:

Puhuminen on keino tavoitteiden saavuttamiseen. Jos kiitettävä päämääri on saavutettavissa sekä totuuden ja valheen puhumisen kautta, niin on laitonta toteuttaa se valehtelun kautta, koska sille ei ole tarvetta. Jos on mahdollista saavuttaa sellainen päämäärä valehtelemisen kautta eikä totuuden kertomisen kautta, niin valehteleminen on sallittua jos päämäärä on sallittu (kun tarkoitus on valheen kautta pettää jotakin estäen toista tekemästä sallittua) ja on pakollista valehdella jos päämäärä on pakollinen ... on uskonnollisesti ennaltaehkäisevää käyttää kaikissa tapauksissa sanoja, jotka antavat harhaanjohtavan käsityksen. Reliance of the Traveler (p. 746 - 8.2)

Raamatun Jeesus sanoi väärän todistuksen (valhe) olevan paha ajatus, eli synti. Jeesus kielsi valehtelemisen kaikissa tilanteissa.

Älä tapa

Muhammed:

The Messenger of Allah (Peace be upon him) asked: Where? He poirftad to Banu Quraiza. So the Messenger of Allah (may peace he upon him) fought against them. They surrendered at the command of the Messenger of Allah (Peace be upon him), but he referred the decision about them to Sa'd who said: I decide about them that those of them who can fight be killed, their women and children taken prisoners and their properties distributed (among the Muslims).
Sahih Muslim Book 19 Hadith 4370

Jeesus:

21 Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille: ‘Älä tapa’, ja: ‘Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion’.
Matt 5


19 Käskyt sinä tiedät: ‘Älä tapa’, ‘Älä tee huorin’, ‘Älä varasta’, ‘Älä sano väärää todistusta’, ‘Älä toiselta anasta’, ‘Kunnioita isääsi ja äitiäsi’."

Mark 10


 

Muhammed tapatti Banu Quraizan kaikki taistelukuntoiset ja ikäiset juutalaiset miehet. Muhammed otti tapettujen miesten vaimot ja lapset vangeiksi sekä jakoi heidän omaisuutensa muslimien kesken.

Raamatun Jeesus kielsi ihmisen tappamisen ja surmaamisen eikä Hän itse koskaan tappanut tai tapattanut ketään sekä Hän kielsi lähimmäisen omaisuuden varastamisen.

Älä tee pahalle vastarintaa

Muhammed:

194 the prohibited month for the prohibited month,- and so for all things prohibited,- there is the law of equality. if then any one transgresses the prohibition against you, transgress ye likewise against him. but fear Allah, and know that Allah is with those who restrain themselves.
Suura 2

Jeesus:

38 ¶ Te olette kuulleet sanotuksi: ‘Silmä silmästä ja hammas hampaasta’.
39 Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin;
Matt 5

 

Muhammed sanoi, että jos joku rikkoo teitä vastaan, niin rikkokaa sitä vastaan, joka rikkoi teitä vastaan.

Raamatun Jeesus opetti ettei saa tehdä pahalle vastarintaa, sillä jos joku lyö sinua poskelle, niin käännä hänelle toinenkin poski.

Rauhantekijät ovat autuaita

Muhammed:

It has been narrated on the authority of Abu Sa'id Khudri that the Messenger of Allah (may peace be upon him) said (to him): Abu Sa'id, whoever cheerfully accepts Allah as his Lord, Islam as his religion and Muhammad as his Apostle is necessarily entitled to enter Paradise. He (Abu Sa'id) wondered at it and said: Messenger of Allah, repeat it for me. He (the Messenger of Allah) did that and said: There is another act which elevates the position of a man in Paradise to a grade one hundred (higher), and the elevation between one grade and the other is equal to the height of the heaven from the earth. He (Abu Sa'id) said: What is that act? He replied: Jihad in the way of Allah ! Jihad in the way of Allah !
Sahih Muslim Book 020, Hadith Number 4645

Jeesus:

9 Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman.
Matt 5

35 Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin; niin teidän palkkanne on oleva suuri, ja te tulette Korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.
36 Olkaa armahtavaiset, niinkuin teidän Isänne on armahtavainen.
Luuk 6

40 Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."
Joh 6

Muhammed opetti sellaisen ihmisen pääsevän paratiisiin, joka hyväksyy Allahin herrakseen, Islamin uskonnokseen ja Muhammedin Allahin lähettilääksi. Muhammed sanoi jihadin (jihad Allahin tiellä - taistelu uskottomia vastaan) olevan sellaista toimintaa, joka korottaa ihmisen asemaa paratiisissa.

Raamatun Jeesus sanoi rauhantekijöitä autuaiksi, sillä heitä pitää kutsuttaman Jumalan lapsiksi. Jeesus ei kehottanut opetuslapsiaan surmaamaan ihmisiä aseellisessa taistelussa. Jeesus kehotti rakastamaan vihollisiaan sekä olemaan armahtavaisia lähimmäisiä kohtaan, niin kuin Jumala on armahtavainen. Jeesus opetti uskomaan Häneen, sillä jokainen joka uskoo Jeesukseen saa iankaikkisen elämän.

Monta vaimoa

Muhammed:

Anas bin Malik said, "The Prophet used to visit all his wives in a round, during the day and night and they were eleven in number." I asked Anas, "Had the Prophet the strength for it?" Anas replied, "We used to say that the Prophet was given the strength of thirty (men)." And Sa'id said on the authority of Qatada that Anas had told him about nine wives only (not eleven).
Sahih Bukhari, Volume 1, Book 5, Number 268

50 O prophet! we have made lawful to thee thy wives to whom thou hast paid their dowers; and those whom thy right hand possesses out of the prisoners of war whom Allah has assigned to thee; and daughters of thy paternal uncles and aunts, and daughters of thy maternal uncles and aunts, who migrated from Makka with thee; and any believing woman who dedicates her soul to the prophet if the prophet wishes to wed her;- this only for thee, and not for the believers at large; we know what we have appointed for them as to their wives and the captives whom their right hands possess;- in order that there should be no difficulty for thee. and Allah is oft-forgiving, most merciful.
Suura 33

Jeesus:

3 ¶ Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: "Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?"
4 Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi’
5 ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi’?
6 Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
7 He sanoivat hänelle: "Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?"
8 Hän sanoi heille: "Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut.
9 Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin."

Matt 19
 

 

Muhammedilla oli kaiken kaikkiaan 15 vaimoa, mutta hän oli yhdentoista kanssa yhtä aikaa naimisissa. Sen lisäksi Muhammedilla oli useita jalkavaimoja (ei ollut heidän kanssaan laillisesti naimisissa), jotka olivat hänen orjiaan. Islamilaisten lähteiden mukaan eräs Muhammedin vaimo nimeltään Aisha oli 6 tai 7-vuotias avioituessaan Muhammedin kanssa. Islamilaiset lähteet sanovat Aishan ja Muhammedin sukupuolielämän alkaneen kun Aisha täytti yhdeksän vuotta. Muhammedilla oli oikeus avioitua kenen tahansa naisen kanssa, joka omisti sydämensä Muhammedille. Kenelläkään muulla muslimilla ei ollut samanlaista vapautta avioitumiseen ja suhteisiin naisten kanssa kuin Muhammedilla oli.

Niin sanotut gnostilaiset evankeliumit olivat gnostilaisten kirjoittamia tekstejä, jotka pitivät Raamatullista kristinuskoa kilpailijana gnostilaisuudelle. Gnostilaisten evankeliumin tarkoitus oli vääristellä aitoa ja alkuperäistä Raamatullista kristinuskoa. Gnostilainen teksti Filippuksen evankeliumi vääristelee evankeliumia väittämällä Maria Magdaleenan olleen Jeesuksen kumppani (vaimo, rakastajatar). Gnostilaiset evankeliumit ovat aikansa propagandaa ja ne olivat kirjoitettu mustamaalaamisen tarkoituksessa evankeliumien vääristämiseksi. Tästä syystä gnostilaisilla evankeliumeilla kuten Filippoksen evankeliumilla ei ole totuusarvoa, koska ne perustuvat valheisiin ja väärennöksiin.

Raamatun Jeesus ei ollut naimisissa eikä Hänellä ollut vaimoa tai rakastajattaria. Jeesus ei ollut seksihimojen vietävissä, sillä Hän eli seksuaalisesti puhdasta ja moraalista elämää poikamiehenä selibaatissa.

Jeesus opetti Jumalan alkuperäisen suunnitelman olevan elinikäinen avioliitto miehen ja vaimon välillä, eikä tähän suunnitelmaan kuulunut moniavioisuus. Jeesus opetti ettei mies saa hylätä vaimoaan minkään muun syyn takia kuin huoruuden tähden (jos vaimo tekee aviorikoksen - samaa myös toisin päin jos mies tekee aviorikoksen). Jeesuksen opetus seksuaalisesta kanssakäymisestä perustui korkeaan moraaliin, sillä Hänen mukaansa avioliitto on yhden miehen ja vaimon välinen elinikäinen rakkausliitto.

Suurimmat käskyt

Muhammed:

Abu Dharr reported: I said: Messenger of Allah, which of the deeds is the best? He (the Holy Prophet) replied: Belief in Allah and Jihad in His cause. I again asked: Who is the slave whose emancipation is the best? He (the Holy Prophet) replied: One who is valuable for his master and whose price is high. I said: If I can't afford to do it? He (the Holy Prophet) replied: Help an artisan or make anything for the unskilled (labourer). I (Abu Dharr) said: Messenger of Allah, you see that I am helpless in doing some of these deeds. He (the Holy Prophet) replied: Desist from doing mischief to the people. That is the charity of your person on your behalf.
Sahih Muslim, Book 001, Number 0149

Jeesus:

35 ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten:
36 "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?"
37 Niin Jeesus sanoi hänelle: "‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’.
38 Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky.
39 Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’.
40 Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat."
Matt 22

 

Muhammedin mukaan suurimmat käskyt ja teot ovat usko Allahiin ja jihad (aseellinen taistelu vääräuskoisia vastaan).

Raamatun Jeesus sanoi suurimman käskyn olevan rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Jeesus sanoi tämän olevan suurin ja ensimmäinen käsky sekä toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus kehotti rakastamaan lähimmäisiään, ei tappamaan heitä.

Surmaaminen ja kuolema

Muhammed:

Anas b. Malik reported that some people belonging (to the tribe) of 'Uraina came to Allah's Messenger (Peace be upon him) at Medina, but they found its climate uncogenial. So Allah's Messenger (Peace be upon him) said to them: If you so like, you may go to the camels of Sadaqa and drink their milk and urine. They did so and were all right. They then fell upon the shepherds and killed them and turned apostates from Islam and drove off the camels of the Prophet (Peace be upon him). This news reached Allah's Apostle (Peace be upon him) and he sent (people) on their track and they were (brought) and handed over to him. He (the Holy Prophet) got their hands cut off, and their feet, and put out their eyes, and threw them on the stony ground until they died.
Sahih Muslim Book 16 Hadith 4130

Jeesus:

16 ¶ Silloin hän luovutti hänet heille ja antoi ristiinnaulittavaksi. Ja he ottivat Jeesuksen.
17 Ja kantaen itse omaa ristiänsä hän meni ulos niin sanotulle Pääkallonpaikalle, jota kutsutaan hebreankielellä Golgataksi.
18 Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle, ja Jeesuksen keskelle.
Joh 19

33 Ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan Pääkallonpaikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahantekijät, toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle.
34 Mutta Jeesus sanoi: "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät". Ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa ja heittivät niistä arpaa.
Luuk 23

Urainan heimoon kuuluneet miehet tappoivat Sadaqa heimon kamelien paimenia. Muhammed otti kiinni tappajat ja määräsi heidän kätensä ja jalkansa irti hakattaviksi sekä sokeutti heidän silmänsä ja jätti heidät kuolemaan kiviseen maastoon.

Raamatun Jeesus oli synnitön, viaton ja puhdas, mutta Hänet määrättiin ristiinnaulittavaksi ja Hänet surmattiin ristillä, jossa Hänen kätensä ja jalkansa lävistettiin kiinni ristinpuuhun. Ristillä Jeesus pyysi Isältään anteeksiantamusta surmaajiaan kohtaan. Jeesus antoi anteeksi niille jotka surmasivat Hänet. Jeesuksen ristinkuoleman (Jeesuksen elämä, kuolema, veri ja ylösnousemus) kautta jokainen ihminen saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän, joka uskoo Herraan Jeesukseen.

Kuolemaan uhrautuminen

Muhammed:

It has been reported on the authority of Anas b. Malik that (when the enemy got the upper hand) on the day of the Battle of Uhud, the Messenger of Allah (may peace be upon him) was left with only seven men from the ansar and two men from the Quraish. When the enemy advanced towards him and overwhelmed him, he said: Whoso turns them away from us will attain Paradise or will be my Companion in Paradise. A man from the Ansar came forward and fought (the enemy) until he was killed. The enemy advanced and overwhelmed him again and he repeated the words: Whoso turns them away, from us will attain Paradise or will be my Companion in Paradise. A man from the Arsar came forward and fought until he was killed. This state continued until the seven Ansar were killed (one after the other). Now, the Messenger of Allah (may peace be upon him) said to his two Companions: We have not done justice to our Companions.
Sahih Muslim Book 019, Hadith Number 4413

Jeesus:

1 ¶ Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt,
2 ja kaikki veljet, jotka ovat minun kanssani, Galatian seurakunnille.
3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta,
4 joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan!
5 Hänen olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen.
Gal 1

Uhudin taistelussa Muhammed lupasi paratiisin pääsyn niille jotka saisivat vihollisen väistymään ja vetäytymään heistä. Uhudin taistelussa usea muslimi kuoli ja antoi sekä uhrasi henkensä Muhammedin ja Islaminuskon puolesta.

Raamatun Jeesus ei pyytänyt ketään kuolemaan Hänen puolestaan, mutta sen sijaan Hän itse kuoli ja uhrasi itsensä opetuslastensa ja kaikkien ihmisten puolesta syntien anteeksisaamiseksi.

Loppusanat

Islamin opetuksen mukaan Muhammed oli synnitön ihminen ja muslimin malli ja esimerkki, jonka elämän esimerkkiä jokaisen muslimin on seurattava. Raamatun opetuksen mukaan Jeesus on synnitön ja täydellinen, joka jätti esimerkin opetuslapsilleen kuinka heidän tulee elää elämäänsä Jeesuksen esimerkin mukaisesti.

Ennen kuin tutkimme Muhammedin ja Jeesuksen seuraajien tekoja ja elämää, niin on syytä tuoda lyhyesti esille eräs tärkeä asia. Rooman katolinen kirkko ei edusta aitoa ja Raamatullista kristinuskoa, sillä he ovat tappaneet useita kymmeniä miljoonia ihmisiä (ristiretket jne.), ovat harjoittaneet inkvisitiota sekä kirkon papiston keskuudessa on tapahtunut laaja-alaisesti pedofiliaa. Rooman katolisen kirkon veriteot sekä iljettävät seksisynnit todistavat sen etteivät he ole Jeesuksen opetuslapsia, vaan pahuuden palvelijoita. Kun tutkimme sitä miten Muhammedin ja Jeesuksen seuraajat elivät, niin senkin kautta saamme selvyyden siitä kumpi on väkivaltaisempi ja moraalittomampi kirja, Uusi Testamentti vai koraani:

Muslimit elivät sotureina pyrkien toteuttamaan jihadia. Jeesuksen opetuslapset elivät kaikkien kanssa rauhassa rakastaen kaikkia lähimmäisiään, he jopa rakastivat niitä, jotka vainosivat ja vihasivat heitä. Jeesuksen opetuslapset julistivat rakkauden evankeliumia kaikkialla missä he liikkuivat.

Muslimit tappoivat ja vainosivat uskonnollisia vähemmistöjä sekä muita ihmisiä. Jeesuksen opetuslapset olivat vähemmistöä, eivätkä he vainonneet tai tappaneet ketään, vaan rakastivat kaikkia ihmisiä.

Muhammedin kuoleman jälkeen muslimit hyökkäsivät ja valloittivat Islamille kolmessa vuosikymmenessä n. 28 maata ja kansaa. Jeesuksen opetuslapset eivät käyneet sotia, eivätkä pakottaneet ketään uskomaan evankeliumia, vaan kaikilla ihmisillä oli vapaus uskoa tai olla uskomatta evankeliumia Herrasta Jeesuksesta.

Muslimit ryöstivät lähimmäisiään ja elivät varastetun omaisuuden turvin. Jeesuksen opetuslapset antoivat omasta varallisuudestaan köyhille, leskille ja kaikille tarpeessa oleville.

Muslimit ottivat sotavankeja ja tekivät heistä orjiaan. Jeesuksen opetuslapset pitivät itseään kaikkien ihmisten palvelijoina.

Kalifit olivat moniavioisia, joilla oli haaremeissaan satoja naisia. Jeesuksen opetuslapset olivat yksiavioisia ja pitivät haureutta seksisyntinä.

Muslimit perivät pakkoveroa (jizya) ei-muslimeilta, jotka asuivat muslimien maassa. Jeesuksen opetuslapset lahjoittivat omasta halustaan omia varojaan seurakunnan työhön, eikä jumalattomilta peritty rahaa eikä heitä pakotettu maksamaan veroa Jeesuksen opetuslapsille.

Emme saa kuitenkaan yleistää, sillä kaikki muslimit eivät ole noudattaneet Muhammedin esimerkkiä. Eivätkä kaikki Jeesuksen opetuslapset ole eläneet Jeesuksen esimerkin mukaisesti.

Muhammedin ja Raamatun Jeesuksen viimeiset sanat kertovat paljon siitä millaisia miehiä he olivat. Muhammedin sanotaan viimeisinä sanoinaan kironneen juutalaisia ja kristittyjä sekä hän pyysi armoa ja anteeksiantoa Allahilta. Jeesus sanoi ristillä viimeisinä sanoinaan Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät ja Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni sekä se on täytetty.

Kirjoittaessani tätä kirjoitusta tarkoitukseni ei ollut ivata tai pilkata ketään, vaan tuoda esille sen minkälaisia tekoja Muhammed ja Jeesus tekivät, ja miten he suhtautuivat muihin ihmisiin sekä mitä he opettivat ja ajattelivat.
 

Linkkisuositus aiheesta: Raamattu vs. koraani ja väkivalta

 

Petri Paavola 22.2.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Koraani Yusuf Ali
thereligionofpeace.com

iium.edu.my/deed/hadith/muslim/001
usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/017
usc.edu/org/cmje/religious-texts/hadith/muslim/032.6303
muflihun.com/muslim/19/4370
wikiislam.net/wiki/List_of_Muhammads_Wives_and_Concubines
muflihun.com/muslim/16/4130

 

Tiedustelut ja yhteydenotot: Palautesivu         eXTReMe Tracker