Nature

Etusivulle | Raamatunopetuksia | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Shekina "kirkkaus"

Uskovienkin keskuudessa puhutaan ja opetetaan käsitteestä Jumalan kirkkaus, josta käytetään nimitystä shekina. Kirjoituksessani aion käsitellä "shekina kirkkauden" alkuperää ja taustoja. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanalla rukouksen kera.

 

Sisällys:
VT:n teksti
Babylonian taivaan kuningatar kultti ja Ašera
Shekina ja Ašera
Kundaliinivoima ja jumalatar usko
Väärä karismaattisuus ja shekina kirkkaus
Raamatun Jumala ei ole jumalatar
Muinaiset suomalaiset jumalattaret

 

VT:n teksti

Hepreankielen Raamatussa Tanakhissa (VT) ei ole sanaa shekina שכינה.  Shekina sana tulee hepreankielen sanasta shakan, joka tarkoittaa asua. Shekina sanan sanotaan tarkoittavan jumalallista läsnäoloa sekä Jumalan läsnäoloa.

Miksi jotkut ihmiset opettavat Jumalan shekina kirkkaudesta, vaikka VT:ssa ei ole yhdessäkään kohtaa hepreankielen sanaa shekina? On kyse eksytyksestä ja petoksesta, josta tuon esille kiistattomat todisteet.

Babylonian taivaan kuningatar kultti ja Ašera

Raamatun historiassa Babyloniassa alkoi ihmiskunnan ensimmäinen uskonto, jossa palvottiin taivaan kuningatarta jolla oli erilaisia nimiä mm. Babyloniassa Istar (Ašera), Sumeriassa Inanna, Egyptissä Isis, Roomassa Kybele, Astarte Kanaanin maassa, Brigit kelteillä, Afrodite Kreikassa jne.

Babylonia sana tulee assyrialaisesta sanasta Bab-ili, joka tarkoittaa jumalan porttia. Babylonialaiset rakensivat Baabelin tornin (zikkurat), jonka huipun uskottiin olevan jumalan portti, jonka kautta ihmisillä luultiin olevan yhteys taivaan kuningattareen.

Babylonialaiset palvoivat taivaan kuningatarta, joka tunnetaan myös nimellä  Ašera.  Ašeran muita nimiä ovat Astarte ja Istar. Babyloniasta alkanut jumalatar uskonto ja kultti (taivaan kuningatar) on levinnyt kautta historian, joka puolelle maailmaa esiintyen erilaisilla nimillä. Ašeran tunnuksia ja symboleita olivat leijona (Babylonia), hevonen, sfinksi (Egypti), kyyhky, lilja, puinen pylväs ja tähti, jonka ympyrän sisällä on planeetta Venus.

Ašera oli Mesopotamian alueen (Babylon, Assyria, Akkadia) pääjumalatar (äiti-jumalatar), jota palvottiin hedelmällisyyden, seksuaalisuuden, kuun ja sodan jumalattarena, joka oli myös taivaan kuningatar.  Ašeraa on myös kuvattu äiti-jumalattarena lapsi käsivarrellaan (selkeä yhteys RKK:n Marian patsaaseen ja kuvaan!). Ašeraa palvottiin yleisesti Mesopotamiassa ja Lähi-idän alueella, josta se levisi Egyptiin, Kreikkaan ja Roomaan.

Mesopotamian alueella Ašeraa rukoiltiin avuksi sadonkorjuuseen, johon sisältyi hyväntekeväisyys, jonka uskottiin antavan hedelmällistä energiaa ja vahvistavan ihmisten tekoja ja aikeita. Ašera oli myös oraakkeli, joka ennusti tulevaisuutta. Akkadiassa Ašeran sanottiin olevan taivaan jumalan vaimo, joka oli jumaluuden feminiininen muoto. Babylonialaiset ja kanaanilaiset uskoivat Ašeran olevan Baalin puoliso.

Inanna oli sumerialaisten jumalatar, taivaan ja maan kuningatar, rakkauden jumalatar, hedelmällisyyden jumalatar, sodan jumalatar, sadonkorjuun jumalatar, parantamisen jumalatar, tunne-elämän jumalatar sekä elämänantaja.

Babylonian uskonnon seksuaalirituaalit siirtyivät myös muualle, jossa harjoitettiin Babylonista lähtöisin olevaa taivaan kuningatar kulttia. Inannalle pyhitetyissä temppeleissä sumerialaiset papittaret opettivat miehille seksuaalielämään kuuluvia asioita. Opetus tapahtui käytännössä, jossa papittaret makasivat miesten kanssa. Sumerialaiset naimattomat sekä naimisissa olevat naiset saivat vapaasti Inannan temppelissä harrastaa seksiä vierasten miesten kanssa, koska he uskoivat seksin olevan pyhä toimitus. Tämä sumerialaisten seksi-traditio oli heille uskonnollisen palvonnan muoto.

Ilm 17:
4 Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia.
5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti".

Ilmestyskirjassa opetetaan suuresta Babylonista, joka on maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Raamatun kielessä portto sana tarkoittaa haureellista naista (prostituoitu) sekä epäjumalia palvovia uskontoja. Ilmestyskirjan suuri Babylon tarkoittaa Babyloniasta alkanutta jumalatar ja taivaan kuningatar kulttia, joka on kaikkien uskontojen äiti, koska kaikki maan päällä olevat uskonnot ovat saaneet alkuunsa Babylonian taivaan kuningatar kultista.

Nykyisin tunnetuin babylonialainen taivaan kuningatar kultti esiintyy Rooman katolisessa kirkossa (RKK), jossa Mariasta on tehty taivaan kuningatar. Rooman katolisen kirkon opetus Mariasta taivaan kuningattarena on suora jatkumo Babylonian taivaan kuningatar kultista.

Sen tähden nykyään harrastetaan niin paljon hillitöntä seksiä, koska babylonialaisen taivaan kuningatar kultin takana olevat henkivallat vaikuttavat ihmisten mieliin synnillisen seksin harjoittamista ihan samalla tavalla kun muinaiset kansat harrastivat hillittömiä seksuaalisia syntejä palvoessaan jumalattaria ja taivaan kuningatar kultteja.

Istar oli babylonialainen, assyrialainen ja sumerilainen hedelmällisyyden, sodan, rakkauden ja seksin jumalatar. Istaria on kuvattu androgyyniksi, jolla oli miehen parta ja joka oli iltatähtenä naisena ja aamutähtenä miehenä. Muinaisessa Babyloniassa opetettiin jumalan olevan androgyyni (yhtä aikaa mies ja nainen) sekä että Adam luotiin ensiksi androgyyniksi (Adam-Kadmon). Jotkut juutalaiset kabbalistiset rabbit omaksuivat valheellisen babylonialaisen opetuksen Adamista androgyyninä.

Babyloniasta oppi androgyynisyydestä levisi muualle ja esimerkiksi gnostilaisuus opetti, että Adam luotiin ensiksi valoruumiiksi, hengeksi, jossa häntä kutsuttiin nimellä Adam-Kadmon, taivaallinen Adam. Opin mukaan Adam-Kadmon ei ollut mies, vaan mies-nainen, androgyyni, joka ajan kuluessa viehättyi materiasta ja siten ruumiillistui lihaksi. Gnostilaisen opin mukaan Adam jumalallinen androgyyni ruumiillistuessaan jakautui kahdeksi sukupuoleksi tullen Adamiksi ja Eevaksi. Gnostilaisuus opetti androgyynisesta Barbelo jumalattaresta, joka oli yhtä aikaa äiti ja isä. Barbelon sanottiin parittelevan itsensä sekä kaikkien kanssa, jotka halusivat paritella hänen kanssaan.

Historioitsija Eusebius on kuvannut babylonialaisen Istarin (Ašera) temppeleissä tapahtuvaa palvontaa seuraavasti: Se oli jumalattomuuden koulu miehille, jotka olivat kadottaneet itsensä tuhoten kehonsa ylellisyyden pyrkimyksien kautta. Nämä miehet ovat pehmeitä ja naismaisia, he eivät ole miehiä, sillä he ovat pettäneet oman sukupuolensa kunnian, sillä he luulevat, että heidän täytyy palvoa jumalaansa epäpuhtaan himon kautta.

Edellä oleva Eusebiuksen kuvaus tarkoittaa Istarin temppelissä miesten harjoittamaa seksuaalisuutta sekä seksiä papittarien kanssa. Eusebiuksen tekstistä tulee selkeästi esille, että Istarin temppelissä jotkut papittarien kanssa seksiä harrastaneet miehet halusivat olla naisia. Tämä tulee selkeästi imi sanoista kuten naismaisia, jotka eivät ole miehiä, koska he ovat pettäneet oman sukupuolensa kunnian.

Eusebiuksen teksti kuvaus sopii transsukupuolisuuden ja transvetismin kuvaukseen. Joka tapauksessa Eusebiuksen tekstistä käy selkeästi ilmi, että jotkut miehet Istarin palvonnassa olivat naismaisia, jotka eivät pyrkineet olemaan miehiä ja he olivat pettäneet oman sukupuolensa. Istarin palvonnassa palvottiin naisjumalatarta sekä Istarin papittaria pidettiin korkeassa asemassa, sillä heidän uskottiin naisina edustavan jumalatarta.

Eusebiuksen kuvaamat miehet halusivat olla naisia, koska Istarin palvonta jumaloi naisia ja jumalattaria. Näiden miesten mielissä saatanallinen valhe jumalatar kultista sai heidät hylkimään omaa sukupuoltansa, saaden heidät tavoittelemaan naiseutta. Kuten edellä on käynyt ilmi, niin myös Babyloniassa opetettiin androgyynistä jumala-jumalatar käsitettä. Tässä valossa on vielä helpompi ymmärtää Eusebiuksen tekstin kuvaus miehistä, jotka eivät halunneet olla miehiä, vaan naisia.

Raamattu opettaa että koko maailma on  lopun aikana Babyloniasta lähtöisin olevan jumalatar kultin pauloissa. Babyloniassa alkaneen taivaan kuningatar kultin ja uskonnon kautta saatana eksytti ja petti ihmisiä hylkäämään oman sukupuolisensa identiteettinsä. Tämä selittää muun muassa sen miksi monet ihmiset nykyään kokevat olevansa androgyyneja tai miksi monet ihmiset haluavat vaihtaa oman luonnollisen sukupuolensa vastakkaiseen sukupuoleen.  Tämän tähden tässä lopunajassa, jossa me elämme homoseksuaalisuus, androgyynisyys sekä transsukupuolisuus alkavat kiehtoa monia ihmisiä. Pahuuden henkivallat nostattavat kaikki Babylonian synnit takaisin parrasvaloihin lopunaikana.

Ilm 17:5 Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus (mysterion): "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti".

Raamattu opettaa, että Babylonian uskonnon synnin kauhistukset vaikuttavat maan päällä lopunaikana. Alkutekstin mukaan on kyse mysteeristä, eli salaisesta tiedosta ja viisaudesta (saatanan petos), jonka kautta henkivallat eksyttävät ihmisiä palvomaan jumalattaria sekä Babyloniasta lähtöisin olevia valheellisia opetuksia.

Muinaisten taivaan kuningatar kulttien ja jumalatar uskontojen eräs merkittävä piirre olivat papittaret, jotka suorittivat temppeleissä uskonnollisia sekä seksuaalisia palvontamenoja. Koska lopun aikana koko maailma on Babylonialaisen taivaan kuningatar kultin pauloissa, niin sen tähden myös esim. luterilaisessa kirkossa sekä muissa uskonnollisissa yhteisöissä on hyväksytty naispappeus sekä naisten johtava asema. Lopunajan synnin kapinan lisääntyessä maan päällä laittomuus vääristää Jumalan tahdon mukaiset asiat sekä Jumalan asettamat Raamatun opetukset. Tämän seurauksena myös Jumalan järjestys seurakunnan johtamisesta vääristetään.

Ef 5:25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,

Raamatun opetuksen mukaan nainen on upea Jumalan luomus, jota miesten tulee kunnioittaa. Naista ei saa alistaa eikä halventaa. Tämä on Raamatun selkeä opetus, sillä muun muassa apostoli Paavali opetti, että miehen tulee rakastaa vaimoaan samalla tavalla kuin Herra Jeesus rakastaa seurakuntaansa. Jumalan asetus on ettei naiset saa johtaa Jumalan seurakuntaa ja olla seurakunnassa johtavassa asemassa. Kyse ei siis ole naisen halventamisesta, silloin kun sanotaan ettei naiset saa toimia johtavassa asemassa Jumalan seurakunnassa, vaan Jumalan tahdosta ja asetuksesta.

Lopun aikana laittomuuden henki eksyttää ihmisiä takaisin rakentamaan Baabelin tornia ekumenian avulla, jonka kautta henkivallat eksyttävät ihmisiä kapinoimaan Raamatun Jumalaa vastaan kaikella valheen voimalla. Herra Jeesus tulemuksessaan tekee lopun laittomuudesta ja kapinasta Jumalaa vastaan ja asettaa tuhannen vuoden ajanjakson maan päälle, jossa Hän hallitsee Rauhanruhtinaana Jerusalemista käsin. Tuhannen vuoden rauhanvaltakunnan ajanjakson jälkeen nykyiset taivaat ja maa tuhoutuvat, jonka seurauksena Jumala luo Uuden Taivaan ja Maan sekä Uuden Jerusalemin, jossa maan päällä Raamatun Jumalaan uskoneet ihmiset tulevat elämään iankaikkisesti.

Shekina ja Ašera

Millä tavalla shekina kirkkaus ja Ašeran palvonta liittyvät toisiinsa? Israelin kansa kohtasi Ašeran palvontaa Kaanin maassa, sillä kanaanilaiset palvoivat Ašeraa. Samoin juutalaiset joutuivat Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana kosketuksiin Ašeran palvonnan kanssa.

2 Kun 17:
15 He hylkäsivät hänen käskynsä ja hänen liittonsa, jonka hän oli tehnyt heidän isiensä kanssa, ja todistukset, jotka hän oli heille antanut. He seurasivat turhia jumalia, ja turhanpäiväisiksi he tulivat, kun seurasivat pakanakansoja, jotka asuivat heidän ympärillänsä, vaikka Herra oli kieltänyt heitä tekemästä niinkuin ne.
16 He hylkäsivät Herran, Jumalansa, kaikki käskyt ja tekivät itsellensä valettuja kuvia, kaksi vasikkaa. Ja he tekivät itsellensä myös asera-karsikkoja (
Ašera) ja kumarsivat kaikkea taivaan joukkoa ja palvelivat Baalia.

Jer 7:
17 Etkö näe, mitä he tekevät Juudan kaupungeissa ja Jerusalemin kaduilla?
18 Lapset kokoavat puita, isät sytyttävät tulen, ja vaimot sotkevat taikinaa valmistaaksensa uhrikakkuja taivaan kuningattarelle, ja he vuodattavat juomauhreja muille jumalille, minulle mielikarvaudeksi.

Raamatun todistuksen mukaan israelilaiset palvoivat Baalia ja Ašeraa. Samoin israelilaiset olivat sortuneet palvomaan taivaan kuningatarta (Ašera, Astarte, Istar jne.) Raamattu todistaa selkeästi, että israelilaiset olivat sekaantuneet Ašeran epäjumalanpalvelukseen.

Juudan heimo joutui Babylonian pakkosiirtolaisuuteen 586 eKr. Osa juutalaisista jäi Babyloniaan, mutta palanneiden joukossa oli niitä, jotka toivat juutalaisuuden sisälle Babylonian uskonnon opetuksia, joita opetettiin suullisesti eteenpäin, kunnes niistä muodostui kabbalismin opetuksia. Talmud-kirjallisuus on myös saanut vaikutteita Babylonian uskonnosta. 

Babylonialaiset uskoivat aurinko jumalaan (Shamash) ja kuu jumalaan (Sin). Juutalainen kabbalismi opettaa, että jokaisen ihmisen tulisi rukoilla kuun valon tulevan samanlaiseksi valoksi kuin on auringon valo. Kabbalismin mukaan shekinaa kutsutaan kuuksi, koska sillä ei ole omaa valoa, sillä se heijastaa auringon valoa. Tradition mukaan shekina on vertauskuvallisesti kuin peili, jolla ei ole omaa valonlähdettä, sillä sen valo tulee Jumalalta.

Kabbalismi on saanut vaikutteita babylonialaisesta auringon ja kuun jumala kulteista, koska se opettaa jumaluuden olevan vertauskuvallisesti kuin kuu ja aurinko. Raamatun opetuksen mukaan aurinko ja kuu eivät ole jumalallisia, vaan luotuja taivaankappaleita. Babylonian uskonnon lonkerot ulottuvat kaikkialle maailmaan. Islamin uskonnon alkuperä on Babyloniasta peräisin olevasta kuun jumala kultista. Babylonialaisen aurinko jumalan kultin aineksia löytyy Rooman katolisesta kirkosta.

Kabbalismi opettaa elämän puusta (Sephiroth), johon kuuluu:

1. Kether - Ikuisuus, hengellinen täydellisyys

2. Chokmah - Luomisen voima, energia, viisaus

3. Binah - Ymmärrys, toteutus

4. Chesed - Tiivistäminen, voiman kasvu ja tasapaino

5. Geburah - Liike ja muutos, tuhon voima

6. Tiphareth - Tietoisuus ja sopusointu, keskuksen tasapaino, kauneus

7. Netzach - Luovuus ja anarkia, herkkyys

8. Hod -Äly ja loogisuus, rakenne

9. Yesod - Heijastuma ja mielikuvitus (kuu ja vesi)

10. Malkuth - Juuri, alkuperä, alitajunta

 

Kabbalismin opetuksen mukaan shekina on kuun vertauskuva ja Tiphareth on auringon vertauskuva. Tradition mukaan Tiphareth ja shekina ovat mies ja vaimo. Kabbalismin opetuksen mukaan Jumala tarkoituksena oli että he heijastaisivat yhtäläistä valoa, mutta epätäydellisen maailman vuoksi shekinalta katosi suurin osa hänen valoansa, joka kuitenkin ennallistetaan viimeisinä päivinä.

 

Koska kabbalismi opettaa shekinan olevan feminiininen jumaluus, niin edellä olevan kabbalistisen tradition ja uskomuksen mukaan viimeisinä päivinä feminiininen jumalatar usko tulee loistamaan yhtä suurta "valoa" kuin Jumalan maskuliininen osa. Kabbalismi on eksynyt babylonialaiseen taivaan kuningatar kulttiin, jolle he ovat antaneet nimeksi shekina feminiininen jumaluus.

 

Kabbalismin mukaan kabbalisti lähestyy elämän puuta (Sephiroth) ja alkaa nousemisen puuta pitkin, joka johtaa yhdistymiseen shekinan kanssa. Täten kabbalisti ja shekina yhtyvät yhdeksi, jolloin kabbalisti tulee yhdeksi jumalallisen tipharethin kanssa.

 

Muinaisessa Babyloniassa oli opetus elämän puusta, joka kuvasi jumalallista maailmanjärjestystä, jota kuningas johti edustaen Babylonian jumalia. Babylonian elämän puu koostuu babylonialaisista jumalista ja ominaisuuksista joita heillä sanottiin olevan:

 

1. Anu - Kruunu, liitto jumalan kanssa, iankaikkinen elämä

2. Ea - viisaus, jumalan tahdon hyväksyminen

3. Sin - Ymmärrys. kohtalon ja ihmisen elämän ymmärtäminen

4. Marduk Enlil - Armo
5. Shamash - Tuomio

6. Istar (Ašera) - Kauneus

7. Nabu Ninurta - Voitto

8. Adad Girru Nusku - Kunnia, lähimmäisen rakastaminen, toivo

9. Nergal Sakkan - Perustus, voima

 

Näiden yhdeksän lisäksi babylonialaisessa elämän puussa oli Mummu, joka oli suoraan Anun alapuolella. Mummun ominaisuudet olivat tieto ja yhteys jumaluuteen sekä paratiisin näkeminen. Babylonialaiseen elämän puuhun kuuluu kymmenen osaa aivan kuten juutalaiseen kabbalistiseen elämän puu opetukseen. On kiistaton tosiasia, että kabbalistinen elämän puu opetus tulee suoraan Babyloniasta, sillä ne opetukset sekä kymmenen periaatetta ovat lähes identtisiä toisistaan. Babylonialaiset uskoivat myös moniin jumaliin ja jumalattariin sekä hyviin enkeleihin, joita rukoiltiin ja heiltä pyydettiin pelastusta.

 

Raamatun opetuksen mukaan elämän puu ei ollut jumalallinen puu, vaan Jumalan luoma puu, eli Jumalan luomisteko. Elämän puu ei anna viisautta eikä voimaa, sillä Raamatun Jumala on ainoa, joka voi antaa ihmisille Jumalallista voimaa ja viisautta.

 

Itämaisissa uskonnoissa (myös jooga) opetetaan kundalinivoiman nousua ihmisen kehossa seitsemän sakran kautta, joka johdattaa ihmisen yhteyteen maailmankaikkeuden hengen kanssa. Edellä oleva opetus perustuu Babyloniasta lähtöisin olevaan opetukseen, joka on kulkeutunut sitä kautta juutalaiseen kabbalismiin, itämaisiin uskontoihin ja New-Age liikkeisiin jne.

 

Babylonian elämän puu opetukseen kuului opetus tiedosta, jonka kautta saatiin yhteys jumaliin (jumalattariin), jolloin ihminen sai nähdä vilauksen jumalan paratiisista. Edellä oleva opetus on myös tullut Babylonista epäraamatulliseen juutalaiseen kirjallisuuteen.

 

Juutalainen mystinen teksti Hekhalot Rabbati opettaa nousemisesta Jumalan taivaaseen vallankumouksellisena maailman salaisuutena. Tämän opetuksen mukaan muinoin oli mahdollista, että henkiset pyhiinvaeltajat kykenivät matkustamaan Jumalan taivaaseen. Muinaisen juutalaisen kabbalismin tradition mukaan ihminen kykeni matkustamaan Jumalan taivaaseen sekä ihmisillä oli kyky saada jumalalliset voimat vierailemaan maan päälle.

 

Edellä mainitun tradition mukaan ihmisillä oli myös mahdollisuus nähdä jumalallisia näkyjä ja kutsua enkeleitä luokseen sekä kontrolloida enkeleitä. Näkyjensä kautta nämä mystikot kykenivät matkustamaan taivaalliseen valtakuntaan. Taivaaseen matkustamista edelsivät myös rituaalisen musiikin esittäminen, johon yhdistyi enkelien ylistäminen. Musiikkia sekä rituaaleja ja hokemia toistettiin yhä uudestaan, sillä sen kautta taivaaseen matkustaminen helpottui.

 

Yleisesti juutalaisuus opettaa, että enkeleitä ei saa palvoa, mutta juutalainen mystinen teksti Hekhalot Rabbati kertoo enkelien ylistämisestä. Tästä tietenkin voidaan olla montaa mieltä, mutta voidaan nähdä tietynlainen yhteys babylonialaisen jumala-jumalatar yhteyden ja paratiisin näkemisen sekä enkelien rukoilemisen kanssa koskien Hekhalot Rabbatin tekstiä, joka kertoo Jumalan taivaaseen matkustamisesta, johon liittyi enkelien ylistäminen.

Kabbalismi opettaa naisjumaluudesta, kuningattaresta, joka on jumaluuden fyysinen ilmentymä maailmankaikkeudessa. Naisjumaluus on jumalallinen nainen ja Jumalan vaimo. Kabbalismiin kuuluu myös eroottinen mystiikka sekä sakramentaalinen seksuaali-akti, sisältäen mystisen transsin. Kabbalismi opettaa, että avioseksin kautta koetaan shekina kirkkautta. Kabbalismissa vaikuttaa ennustaminen, selvännäkeminen, maagiset harjoitukset, taianomaiset loitsut ja riitit. Kabbalismi opettaa Jumalan olevan biseksuaalinen, jossa on niin miehen kuin naisen ominaisuudet.

Kabbalismin traditioon kuuluu myös avioliitossa olevien miehen ja naisen välinen seksiakti, joka tulee suorittaa sapatinyönä. He uskovat, että seksuaalinen rakkaus tässä maailmassa on vertauskuvallista liittoa taivaallisesta valtakunnasta.

Kabbalistinen hasidilainen liiton rukous (seksuaalinen liitto) rukous on  shekinan kanssa yhteenliittymistä. Tämän seksiaktin ja rukousten pyrkimyksenä on taivaallisen liiton saavuttaminen, joka tulee päättymään Messiaan saapumiseen.

Muinaisessa Babyloniassa temppelissä suoritettavan seksuaaliaktin miehen ja naisen välillä uskottiin, että seksuaalinen yhtyminen vapautti jumalallista energiaa. Rituaalin mukaan naisen häpy edustaa vertauskuvallisesti kasvillisuuden jumalatarta (pyhä maa) ja maan hedelmällisyyttä.

Kabbalismin mukaan (Gershom Scholem) kabbalistinen seksuaalinen mystiikka on kuin yhdyntä biseksuaalisen ja androgyynisen Jumalan kanssa, jossa mies ja nainen yhtyvät tasavertaisina, jolloin puolikkaista tulee kokonaisia. Kabbalismin mukaan seksuaalisen mystiikan päämäärä miehen ja naisen seksin kautta on eräs rukouksen muoto. Juutalaisesta kabbalismista tulee selkeästi esille babylonialainen vaikutus, sillä Babyloniassa opetettiin androgyynista jumaluutta sekä pyhiä seksuaalirituaaleja.

Raamattu ei opeta miehen ja naisen saavuttavan jumaluuden voimaa seksiaktin kautta. Raamattu ei opeta, että miehen ja naisen välinen seksi edustaa vertauskuvallisesti taivaan valtakuntaa. Pahuutta täynnä oleva saatana on vääristänyt seksuaalisuuden ja eksyttää ihmisiä harrastamaan synnillistä seksiä monilla eri tavoin, joista eräs on valhe seksiaktista, jonka kautta ihminen pääsee osallisuuteen jumalallisesta energiasta tai voimasta. New-Agen synnillisten seksiriittien sekä tantrisen eksuaalisen joogan alkuperä on Babyloniassa.

Babyloniasta lähtöisin oleva valhe seksiaktista, jonka kautta ihminen pääsee osalliseksi jumaluudesta, jossa herätetään ihmisen hengellinen herääminen on irvokas eksytys ja synti. On todella irvokasta ja röyhkeätä opettaa, että synnillisen seksin kautta ihminen pääsee osallisuuteen jumaluudesta sekä jumalallisista voimista. Raamatun opetuksen mukaan ihmiskunnan viimeisinä päivinä ihmiset ovat uudestaan eksyneet Babylonian uskonnon eksytyksiin, johon kuului myös synnilliset seksirituaalit.

Siten ei ole mikään ihme, että nykyään monet ihmiset karttavat avioliittoa ja haluavat elää vapaissa suhteissa harrastaen seksiä monen eri ihmisen kanssa. Babylonin uskonnon haureuden henki (saatanallinen henkivalta) on saanut jo lujan otteen nykyajan ihmisistä seksisyntien kautta.

Juutalainen mystinen teos Zohar sanoo JHVH:n olevan maskuliini, joka on salattu ja joka tunnetaan nimellä Adonai, joka on läsnä kaikissa luoduissa ja jota kutsutaan morsiameksi, shekina läsnäoloksi. Zoharin mukaan Adonai on jumaluuden feminiininen ilmentymä ja jos juutalainen mies kykeni näkemään näyn shekinasta feminiinisenä naisena, niin sellainen mies oli siunattu.

Miten shekina liittyy  Ašeraan? Heprean kielessä verbit, adjektiivit sekä useat nimet ovat joko maskuliinissa tai feminiinissä. Hepreankielen sana shekina on feminiini muoto. Juutalainen kabbalismi opettaa feminiinisestä jumalattaresta (Matronit kabbalan jumalatar). Kabbalismissa Matronit yhdistetään sanaan shekina.

Juutalainen kabbalisti Gershon Scholem on sanonut shekinasta seuraavasti:

Shekina on Jumalan aspekti, joka on näennäisesti itsenäinen feminiininen osa Hänessä... välttämätön nais-osa Hänessä. Shekina heijastaa hänen (feminiinimuoto) ja Jumalan kunniaa sillä hän (feminiinimuoto) on Jumalan kasvo ja hän (feminiinimuoto) hän verhoaa puun (elämän puu) hohtavalla valollaan. Toisinaan hänet  (feminiinimuoto) kuvataan paratiisin upeina puina. Itse elämän puuna, Jumalan luomisen kuvana, mysteerisenä yhteytenä näkymättömän jumalan ja näkyvän maailman välillä.

Ašera jumalattaren palvonnassa oli pyhitettyjä puita sekä puupylväitä, joita oli pystytetty lähelle alttaria. On täysin selvää, että juutalaisen kabbalismin opetus shekinasta feminiinisenä jumaluutena sekä elämän puuna tulee Ašera jumalatar kultin kautta kabbalismiin.

Kabbalistinen traditio myös kuvaa feminiinisen jumaluuden äitinä, sisarena ja pyhänä henkenä. Tradition mukaan shekina on jumalallinen äitiys ja kaiken elävän äiti.

Shekina kirkkaus on sielunvihollisen eksytys, joka läpi historian on eksyttänyt ihmisiä jumalatar uskon kautta (taivaan kuningatar), jonka sanotaan olevan jumalallinen äiti, kaiken elävän äiti. Tämä sama eksytys on selkeästi nähtävissä Rooman katolisen kirkon opetuksissa:

Paavi Pius X: Eikö Maria ole Kristuksen äiti? Siksi hän on myös meidän äitimme. Kun Maria kantoi kohdussaan Vapahtajaa, hänen voidaan sanoa synnyttäneen myös ne, joiden elämä sisältyi vapahtajan elämään. Me kaikki olemme siksi syntyneet Marian kohdusta niin kuin ruumis on yhtynyt päähän. Hengellisessä ja mystillisessä mielessä meitä kutsutaan Marian lapsiksi, ja hän on meidän kaikkien äiti.

Rooman katolisen kirkon rukous: Taivaan kuningatar - Regina cæli

E(sirukoilija): Iloitse taivaan kuningatar - halleluja!

V(astaus): Sillä hän, jonka synnytit - halleluja!

E: Nousi kuolleista sanansa mukaan - halleluja!

V: Rukoile puolestamme Jumalaa - halleluja!

E: Iloitse ja riemuitse, neitsyt Maria - halleluja!

V: Sillä Herra on totisesti ylösnoussut - halleluja!

E: Rukoilkaamme:

Kaikkivaltias Jumala, Poikasi Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksella olet täyttänyt maailman ilolla. Anna meidän päästä hänen äitinsä, neitsyt Marian, esirukousten tähden ylösnousemuksen kirkkauteen. Tätä pyydämme saman Kristuksen, Herramme, kautta.

V: Aamen.

 

Muinaisessa Babyloniassa opetettiin vesikasteesta, että siinä ihminen uudetisyntyi ja sai kaikki syntinsä anteeksi. Rooman katolisen kirkon kasteen sakramenttioppi on babylonialainen opetus, ei Raamatun opetus. Samoin Babyloniassa opetettiin sielun puhdistumista kiirastulessa  kuoleman jälkeen. Babylonialaiseen kiirastulioppiin kuuluivat pappien  rukoukset kuolleiden sielujen puhdistumisen puolesta, jotka suoritettiin vain suurta rahallista maksua vastaan. Rooman katolinen kirkko opettaa Babylonialaista kiirastulioppia sekä RKK on saanut aneoppinsa Babyloniasta. RKK opettaa myös monia muita babylonialaisia oppeja, joten on kiistatonta, että RKK on Babylonian uskonnon suora jatkumo, ei Raamatullinen seurakunta.

Talmud-kirjallisuudesta löytyy todisteita, että jotkut juutalaiset rabbit ovat saaneet vaikutteita pakanallisesta Ašeran femiinisestä jumalatar kultista. Erään juutalaisen tradition (300-luvulta) mukaan shekinasta sanotaan seuraavasti:

Sinä päivänä tapahtui sellaista mitä ei ollut ikinä tapahtunut sitten luomisen jälkeen. Maailman luomisesta siihen hetkeen asti shekina ei ollut koskaan asunut alempien olentojen kanssa. Mutta ajasta jolloin ilmestysmaja pystytettiin, hän (feminiinimuoto) asui heidän keskuudessaan.

Yllä olevassa juutalaisessa traditiossa shekinaa kutsutaan feminiini muodossa.

Eräs toinen juutalainen traditio sanoo shekinasta, että hän (feminiinimuoto) on aina asunut kansansa keskellä, mutta heidän syntinsä ajoivat hänet (feminiinimuoto) taivaaseen.

Juutalaisessa kabbalassa korostuu shekinan feminiininen jumaluus, joka ilmestyy voimallisena (Matronit) sekä loistavana ja ylistettävänä sapatin hahmona - Shabbat Hamalka - sapatin kuningattarena, Jumalan morsiamena.

Jokaisena sapattina kaikkialla maailmassa juutalaiset sytyttävät sapattikynttilät palamaan ja tradition mukaan naisten täytyy aina sytyttää kynttilät. Ainoa poikkeus tähän traditioon tapahtuu silloin, jos läsnä ei ole yhtään naista, niin ainoastaan silloin miehellä on lupa sytyttää sapattikynttilät.

Juutalaisuudessa kynttilöiden sytyttäminen sapattina muistuttaa Jumalan luomisesta, kun Hän loi valot. Juutalaisten rabbien mukaan sapatti on maailman valon generaattori, sillä Jumala pyhitti sapatin päivän. Midrash (Bereishit Rabbah 18,8) sanoo, että kynttilöiden sytyttäminen annettiin naisille Eevan synnin korjaamiseksi.

Juutalaisen kabbalistisen tradition mukaan nainen nähdään elämän kantajana ja maailman valona, joka antaa heille erikoisoikeuden sapattikynttilöiden sytyttämiseen.

Juutalaisessa kabbalistisessa traditiossa kaksi sapatinkynttilää kuvastavat Jumalan luomisen maskuliinista ja feminiinistä puolta. Koska sapatti on kuningatar ja edustaa shekinaa, niin siksi nainen nähdään sapatin kuningattarena, joka tuo valon ja Tooran taloonsa ja maailmaan.

Juutalaisen mystisen kirjallisuuden Zoharin mukaan, kun nainen sytyttää sapattikynttilät maan päällä, niin kynttilät sytyttävät jumalallisen valtakunnan ilmapiirin, symboloiden jumalallisten vaikutusten liittoa ja sopusointua, joka tapahtuu sapattina.

Raamatussa (VT ja UT) ei ole missään kohdassa käsketty sytyttämään kahta sapattikynttilää sapatinpäivänä. Raamattu ei siten myöskään sano, että naisen on sytyttävä sapatinkynttilät, koska Raamattu ei opeta mitään sapattikynttilöiden sytyttämisestä.

Kun kysyt juutalaiselta rabbilta tai kabbalistilta, että miksi Raamatussa ei ole opetusta, että naisen tulee sytyttää kaksi sapatinkynttilää sapatinpäivänä, niin he vastaavat, että se joka ymmärtää sisimmässään Jumalan puheen, ymmärtää että sapattikynttilä opetus on voimassa, vaikka sitä ei olekaan Raamattuun kirjoitettu.

Sielunvihollisen tarkoitus on eksyttää ihminen löytämään sydämestään Jumalan äänen, joka paljastaa asioita ja Jumalan toimintaa, joita ei ole kirjoitettu Raamattuun. Tällä samalla valheella sielunvihollinen eksyttää esimerkiksi myös väärän karismaattisuuden piirissä olevia ihmisiä uskomaan, että he voivat ymmärtää sydämessään opetuksia ja toimintaa, joiden sanotaan olevan Jumalasta, vaikka niitä ei ole edes kirjoitettu Raamattuun.

Herra Jeesus opetti ihmisen eksyvän, jos hän ei tunne Kirjoituksia (Raamattu) ja Jumalan voimaa (Pyhä Henki). Täten on täysin selvää, että opetusten joiden sanotaan olevan Jumalasta täytyy löytyä Raamatusta.

Juutalaiset olivat tottuneet palvomaan taivaan kuningatar kulttia, eli Ašeraa, jonka seurauksena heidän ollessaan Babylonian pakkosiirtolaisuudessa he omaksuivat Mesopotamian jumalatar kultista opetuksia. Tämä johti siihen, että he alkoivat kirjoittamaan epäraamatullisia opuksia kuten Talmudia jne. sekä kabbalismia, jossa opetetaan feminiinisestä shekina jumalattaresta. Tämän seurauksena pakanallisen jumalatar kultin aineksia lisättiin juutalaiseen traditioon, jonka seurauksena alettiin opettamaan epäraamatullista sapattiopetusta sapattikynttilöineen, jotka naisten pitää sytyttää sekä väärä opetus sapatin shekinasta, sapatin kuningattaresta.

Juutalainen kabbalismi opettaa shekinan tuovan jumalallisen vaikutuksen maan päälle, Jumalan läsnäolon. Kuten on aiemmin tullut esille, niin hepreankielisessä Raamatussa (VT) shekina sanaa ei esiinny yhdessäkään kohtaa. Kaiken edellä olevan tiedon kautta on ilmiselvää, että shekina kirkkaus on saatanallinen valhe ja eksytys, jonka kautta ihmisiä eksytetään tekemisiin saatanallisten voimien ja valheen kanssa, joka opettaa taivaan kuningattaresta ja feminiinisestä jumalattaresta.

1 Moos 12:
1 ¶ Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.
2 Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi.
3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."

4 Moos 27:
22 ¶ Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
23 "Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille:
24 Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;
25 Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen;
26 Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
27 Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä."

Ps 115:
12 Herra muistaa meitä ja siunaa, hän siunaa Israelin sukua, hän siunaa Aaronin sukua,
13 hän siunaa niitä, jotka Herraa pelkäävät, niin pieniä kuin suuriakin.
14 Herra lisätköön teitä, sekä teitä että teidän lapsianne.
15 Te olette Herran siunatut, hänen, joka on tehnyt taivaan ja maan.
16 Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille.

Raamatussa Herra Jumala opettaa ja käskee siunaamaan Israelin kansaa. Sen tähden minäkin koko sydämestäni siunaan Israelia ja rukoilen heidän puolestaan, että Jumalan tahto tapahtuisi Israelin kansan kohdalla.

5 Moos 7:
4 Sillä he viettelevät sinun poikasi luopumaan minusta ja palvelemaan muita jumalia; ja silloin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän hävittää sinut nopeasti.
5 Vaan tehkää heille näin: kukistakaa heidän alttarinsa, murskatkaa heidän patsaansa, hakatkaa maahan heidän aserakarsikkonsa ja polttakaa tulessa heidän jumalankuvansa.
6 Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty kansa; Herra, sinun Jumalasi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on.
7 Ei Herra sentähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat,
8 vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne; niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä, faraon, Egyptin kuninkaan, käsistä.
9 Ja tiedä siis, että Herra, sinun Jumalasi, on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä,
10 mutta kostaa sille, joka häntä vihaa, ja hukuttaa hänet. Hän ei vitkastele, vaan kostaa sille, joka häntä vihaa.
11 Noudata siis niitä käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, ja pidä ne.

5 Moos 7 luvussa Herra varoittaa Israelin kansaa siitä etteivät he saa antautua palvelemaan Kanaanin maan kansojen epäjumalia. Herra Jumala käski kukistamaan Ašeran epäjumalanpalveluksen sekä Kanaanin maan epäjumalankuvat, koska Herra Jumala oli valinnut Israelin kansan olemaan Hänen omaisuuskansansa sekä pyhitetty kansa. Jumala valitsi Israelin kansan uskomaan Häneen, niin kuin on Hänen tahtonsa ja niin kuin Jumalan sana (Raamattu) opettaa.

Herran siunaus lepää niiden päällä, jotka ovat uskollisia Hänelle, jotka uskovat ja pitävät Hänen käskynsä. Herran siunaus ei lepää niiden yllä, jotka tekevät syntiä Häntä vastaan. Shekina käsitys ja opetus on tullut juutalaisuuteen Raamatun ulkopuolisista lähteistä. Osa juutalaisia (ei kaikki) ovat langenneet kabbalismin kautta palvelemaan babylonialaista taivaan kuningatar kulttia, jota he kutsuvat käsitteellä shekina feminiininen jumaluus. On päivän selvää ettei Jumala siunaa epäjumalanpalvelijoita, vaan kutsuu heitä tekemään parannusta ja uskomaan Häneen, niin kuin Hän opettaa sanassaan.

Tiit 1:
12 Eräs heistä, heidän oma profeettansa, on sanonut: "Petturi Kreetan mies, peto ilkeä, laiskurivatsa".
13 Tämä todistus on tosi; sentähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi
14 eivätkä kiinnittäisi huomiotansa juutalaisiin taruihin (mythos) eikä totuudesta pois kääntyvien ihmisten käskyihin.
15 Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.
16 He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia.

Paavali Jumalan valittuna apostolina ja juutalaisena toi esille ettei Herran Jeesuksen opetuslapsen usko saa perustua juutalaisiin taruihin, vaan Jumalan sanan (Raamattu) totuuteen. Tiit 1:14:ssa oleva taru sana on kreikaksi mythos, joka tulee sanasta myeo. Kreikankielen sana myeo tarkoittaa mysteerin opettamista tai mysteeriin vihkiytymistä.

Apostoli Paavali oli tietoinen juutalaisista mysteereistä ja salaopeista, jotka vääristelevät Raamatun sanan opetusta. Paavali sanoi ettei Herran Jeesuksen opetuslapsi saa kiinnittää niihin huomiota, eikä uskoa niitä, koska ne ovat totuudesta pois poikenneiden ihmisten opetuksia, jotka perustuvat valheeseen.

Tit 1:14 Not paying attention to Jewish aggadot and to mitzvot d'Rabbanan (precepts imposed by the rabbis, i.e., which contradict the Kitvei Hakodesh--1C 4:6; DEVARIM 4:2), becoming meshummad (apostate) from HaEmes. (Orthodox Jewish Bible - OJB)

Juutalaisten Raamattu Orthodox Jewish Bible tuo hyvin voimakkaasti esille, ettei Herraan Jeesukseen uskova ihminen saa kiinnittää huomiota epäraamatullisiin juutalaisiin traditioihin, eikä rabbien käskyihin, jotka ovat ristiriidassa Jumalan sanan (Raamattu) kanssa, koska nämä rabbit ovat luopuneet totuudesta ja opettavat valheita. 

Shekina kirkkaus opetus on epäraamatullista juutalaista traditiota, jolla ei ole mitään tekemistä Raamatun sanan totuuden kanssa. Sen tähden jokaisen Herran Jeesuksen opetuslapsen tulisi hylätä kaikenlainen opetus, joka puhuu ja opettaa shekina kirkkaudesta.

Hepreankielisessä Raamatussa (VT) kavod sana tarkoittaa kirkkautta, Jumalan kirkkautta. Shekina kirkkaus on demonista valhevoimaa, jota sielunvihollinen markkinoi pakanoille feminiinisenä jumalattarena sekä Uuden Liiton uskoville Jumalan kirkkautena. Sielunvihollinen on eksyttänyt juutalaisia (ei kaikkia) shekina kirkkauden kautta uskomaan, että kyseessä olisi Jumalan kirkkaus, vaikka kyseessä on saatanallinen valhe.

Kundaliinivoima ja jumalatar usko

Itämaiset uskonnot opettavat kundaliinivoimasta (kundalinienergia), jonka sanotaan olevan jumalallinen feminiininen luova voima tai shakti energia. Kundalini opetuksen mukaan kun kundalini shakti hyväksytään jumalattarena, niin se alkaa nousemaan sydämen kautta päähän, yhdistäen itsensä korkeimpaan voimaan, Shivaan. Kundalini energia odottaa heräämistä kunnes se saa kutsun alkaa vaikuttamaan ihmisessä, yhdistäen maskuliinisen ja feminiinisen energian.

Itämaisissa uskonnoissa, hindulaisuudessa, kundalini-kulteissa uskonnollinen guru asettaa kätensä (shaktipat) ihmisten päähän otsan alueelle siirtäen kundalinivoimaa ja energiaa rukoiltavaan ihmiseen, joka yleensä kaatuu voiman koskettamana taaksepäin. Kundalinivoiman vaikutuksia on suunnaton "rakkauden" kokemus, tunteiden liikutus, maahan kaatuminen taaksepäin, eläinten tavoin äänteleminen, hillitön ilo ja nauru, itkeminen, vapiseminen, nykiminen, kouristelu ja erilaisia pakkoliikkeitä. Edellä mainitut manifestaatiot (kundalinivoiman ilmenemismuodot) aktivoituvat ja aloittavat kundalinivoiman vaikutuksen ihmisessä näiden ilmiöiden kautta.

Epäraamatullisissa äärikarismaattisissa liikkeissä hengen manifestaatiot tapahtuvat kundalinivoiman kautta. Kundalinivoiman vaikutuksesta äärikarismaattisissa piirissä olevat uskovat alkavat puolustelemaan asioita ja opetuksia Raamatullisina, vaikka niitä ei edes löydy Raamatusta. Ihan samalla tavalla juutalaiset rabbit ja kabbalistit puolustelevat opetuksiaan Raamatullisina, vaikka Raamattu ei opeta niistä mitään. Tämä siksi koska kabbalismin takana on sama saatanallinen valheenhenki, joka vaikuttaa itämaisissa uskonnoissa kundalinivoiman kautta.

Opetus kundalinivoiman jumalallisesta feminiinisesta energiasta on Babyloniasta lähtöisin olevaa taivaan kuningatar ja jumalatar uskoa, joka on ihan sama asia kuin rabbiinisen juutalaisuuden ja kabbalismin feminiininen shekina kirkkaus.

Kundalinivoima, gnostinen jumalatar usko, RKK:n Maria taivaan kuningatar opetus ovat kaikki samaa valhetta kuin shekina feminiininen jumaluus. Kautta läpi historian saatana on eksyttänyt ihmiskuntaa jumalatar uskon kautta. Tämä eksytys alkoi jo Babyloniassa, josta se on levinnyt historian saatossa kaikkialle maailmaan erilaisten nimityksien kautta, mutta oppi ja henki on sama saatanan valhevoima, joka eksyttää ihmisiä jumalatar kultin kautta.

Väärä karismaattisuus ja shekina kirkkaus

Äärikarismaattisuuden, eli väärän karismaattisuuden parissa, jotkut puhuvat ja opettavat shekina kirkkaudesta. David Herzog kirjoitti kirjassaan The Glory Invasion, että kun hän oli eräänä päivänä huoneessaan ylistämässä, palvomassa ja rukouksessa, niin shekina kirkkaus täytti huoneen.

Herzog sanoi myös samassa kirjassa, että hän sai Jumalan voitelun kuolleen ihmisen ruumiin kautta. Kiistattomasti on selvää, että sama valheenhenki eksyttää Herzogia, joka on eksyttänyt ihmisiä jumalatar uskon kautta, josta käytetään nimityksiä Istar jumalatar, Babylonialainen taivaan kuningatar, Rooman katolisen kirkon Maria taivaan kuningatar, kundalinivoiman jumalallinen feminiininen energia sekä shekina feminiininen jumaluus. Herzog luulee olevansa tekemisissä Raamatun Jumalan kanssa, mutta saatanalliset henkivallat eksyttävät häntä. Herzogin toiminnan kautta ihmiset kokevat samanlaisia manifestaatioita kuin kundalinivoiman kanssa tekemisissä olevat ihmiset ovat kokeneet.

Olen katsonut muutamia youtube videoita David Owuorin toiminnasta, joka puhuu ja opettaa shekina kirkkaudesta. Owuorin toiminnan kautta ihmiset kokevat myös ihan samanlaisia manifestaatioita kuin mitä ihmiset kokevat kundalinivoiman kautta. Siten on myös selvää, että valheenhenki eksyttää Owuoria. Kts. kundalinivoiman ilmenemismuotoja

Shekina ja kundalinivoiman takana on sama saatanallinen henkivalta, joka eksyttää ihmisiä seksuaalisiin synteihin. Väärän karismaattisuuden piirissä seksuaalisuuden synnit näkyvät todella selvästi. Monet väärän karismaattisuuden piirissä olevat johtajat sekä muut ihmiset ovat langenneet haureuteen rikkoen omat avioliittonsa haureuden synnillä, hyläten oman puolisonsa ja he ovat haureuden hengessä ottaneet itselleen uuden puolison. Toronton "siunauksen" aikana on raportoitu (olen myös itse nähnyt) niin sanottuja "pyhiä orgasmeja", joita ihmiset ovat saaneet, kun he ovat antaneet saastaisen hengen koskettaa itseään. Kundalinivoiman kautta ihmiset ovat myös kokeneet voimakkaita seksuaalisia kokemuksia. Babylonin hillitön seksuaalisuuden synnillinen haureuden henki vaikuttaa todella voimakkaasti väärän karismaattisuuden piirissä. Tietenkään kaikki eivät siellä ole langenneet haureuteen, mutta todella monet ovat.

Vaikka nykyään on paljon väärää karismaattisuutta, niin siitä huolimatta Jumala toimii voimallisesti myös tänä päivänä armolahjojen kautta. Tämä on tärkeä ymmärtää ja uskoa, ettemme eksytyksen pelossa heittäisi lasta pois yhdessä lapsiveden kanssa. Tarkoitan tällä sitä ettemme saa torjua Jumalan Pyhän Hengen aitoja armolahjoja, joita Hän vaikuttaa kansansa keskuudessa.

Shekina sanan sanotaan tarkoittavan jumalallista läsnäoloa sekä Jumalan läsnäoloa. Monet vilpittömät ja aidot uskovat puhuvat ja opettavat shekina kirkkaudesta tietämättä sitä, että shekina kirkkauden ja voiman takana vaikuttavat saatanalliset henkivallat. Silloin kun ymmärrät tämän asian niin et voi enää puhua ja opettaa shekina kirkkaudesta, koska sielunvihollinen on ominut tämän terminologian itselleen, eikä hepreankielisessä Raamatussa ole ollenkaan sanaa shekina.

Raamatun Jumala ei toimi shekina käsitteen kautta, eikä Hän siten hyväksy sitä, että Hänen kansansa käyttäisi shekina sanaa, koska Hän ei ole antanut sitä kansalleen kuvaamaan Jumalan kirkkautta. Hepreankielinen VT käyttää kavod sanaa kun se puhuu Raamatun Jumalan kirkkaudesta. Monet voivat ajatella ettei usko ole kiinni sanoista ja käsitteistä. Uskoa Raamatun Jumalaan Herran Jeesuksen kautta ilmaistaan puhumalla ja kirjoittamalla niiden sanojen kautta, jotka Jumala on kirjoituttanut Raamattuun.

Raamattu sanoo Jumalan olevan Isä, ei taivaan kuningatar tai jumalatar. Sanojen ja käsitteiden takana on aina opetus ja oppi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun puhutaan Raamatun Isä Jumalasta, niin puhutaan maailmankaikkeuden Luojasta, joka lähetti Poikansa Herran Jeesuksen pelastukseksi maailmaan. Silloin kun puhutaan jumalattaresta tai shekinasta, niin se tarkoittaa valhetta, joka opettaa jumalattaresta, joka tarjoaa ihmisille valheellista pelastusta, jonka perustus on petoksessa, joka johdattaa siihen uskovan ihmisen iankaikkiseen kadotukseen.

Sanoilla ja käsiteillä on siis aina merkitystä ja siksi Herran Jeesuksen opetuslapsen tulee käyttää Raamatun sanoja ja käsitteitä, kun on kyse uskosta Jumalaan ja pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa. Kyse ei siis ole tiukkapipoisuudesta, vaan Jumalan asetuksista ja säätämyksistä, jossa meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa, käyttäen Raamatun sanoja ja käsitteitä:

Joh 7:
37 ¶ Mutta juhlan viimeisenä, suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi: "Jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon.
38 Joka uskoo minuun, niinkuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on, juokseva elävän veden virrat." (alkutekstin mukainen sanajärjestys)

Uskossa Herraan Jeesukseen (Raamatun Jumalaan) on kyse ennen kaikkea sydämenuskosta ja kuuliaisuudesta sekä Jumalan rakastamisesta, mutta myös uskosta, jossa uskotaan Jeesukseen Raamatun sanojen, sanontojen ja käsitteiden mukaan. Koska shekina sana ei esiinny yhdessäkään Raamatun jakeessa, niin se tarkoittaa sitä, että meidän ei tule käyttää sitä kuvaamaan Jumalan kirkkautta. Silloin kun haluamme puhua Jumalan kirkkaudesta ja käyttää siitä hepreankielistä sanaa, niin meidän tulee käyttää kavod sanaa, koska se esiintyy Raamatussa:

2 Moos 24:16 Ja Herran kirkkaus (kavod) laskeutui Siinain vuorelle, ja pilvi peitti sen kuusi päivää; ja seitsemäntenä päivänä hän huusi Moosesta pilven keskeltä.

2 Moos 40:34 ¶ Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus (kavod) täytti asumuksen;

Hes 8:4 Ja katso, siellä oli Israelin Jumalan kirkkaus (kavod), samankaltainen nähdä kuin se, minkä minä olin nähnyt laaksossa.

Raamatun Jumala ei ole jumalatar

Tietyt ihmiset, jotka uskovat jumalatar uskoon sanovat Raamatun opettavan shekinasta, feminiinisestä jumaluudesta. Raamattu ei opeta feminiinisestä Jumaluudesta, vaan "maskuliinisesta" Jumalasta, josta käytetään nimitystä Isä.

Eräs valheellinen väite sanoo Raamatun Valitusvirressä olevan opetus feminiinisestä shekina jumaluudesta. Väitteen mukaan Israelin kansa, joka joutui pakkosiirtolaisuuteen on kuvattu hänen (feminiinimuodossa) lapsinaan. Väite edelleen jatkaa, että Siionista on kadonnut hänen (feminiinimuodossa) loistonsa. Väitteen mukaan femiinimuodossa oleva hän sana viittaa shekinaan, eli feminiiniseen jumaluuteen. Kun tutkimme tämän asian Raamatusta, niin saamme selvyyden siitä mitä Raamattu opettaa Valitusvirressä.

Val 1:
4 Siionin tiet surevat, sillä juhlilletulijoita ei ole. Kaikki sen portit ovat autioina, sen papit huokailevat, sen neitsyet ovat murheissaan, ja sillä itsellään on katkera mieli.
5 Sen viholliset ovat voitolle päässeet, sen vihamiehet menestyvät. Sillä Herra on saattanut sen murheelliseksi sen rikkomusten paljouden tähden. Sen pienet lapset ovat menneet vankeuteen vihollisen vieminä.
6 Mennyt on tytär Siionilta kaikki hänen kauneutensa. Hänen ruhtinaansa ovat kuin peurat, jotka eivät laidunta löydä; he kulkivat voimattomina vainoojan edessä.

Lam 1:
4 The ways of Zion do mourn, because none come to the solemn assembly; all her gates are desolate, her priests sigh; her virgins are afflicted, and she herself is in bitterness.
5 Her adversaries are become the head, her enemies are at ease; for the LORD hath afflicted her for the multitude of her transgressions; her young children are gone into captivity before the adversary.
6 And gone is from the daughter of Zion all her splendour; her princes are become like harts that find no pasture, and they are gone without strength before the pursuer. (Jewish Puclication Society Bible - JPS)

Juutalaisesta Raamatun käännöksestä (JPS) tulee selkeästi ilmi mitä edellä olevat jakeet tarkoittavat. Siion (Zion) sana tarkoittaa Jerusalemia ja israelilaisia. Valitusvirret 1:4-6 opettaa, että Jerusalemin (israelilaiset) tyttäriltä on mennyt kaikki sen kauneus ja loisto, koska Israelin kansa oli rikkonut Herraa vastaan ja sen seurauksena Israelin tyttärien lapset ovat joutuneet vihollisen vankeuteen. Feminiinimuoto hän tarkoittaa israelin tyttäriä, ei Jumalaa. Raamattu ei opeta Jumalan olevan jumalatar tai feminiininen jumaluus.

Hepreankielessä sanat ovat joko maskuliinissa tai feminiinissä. Henkilöiden kohdalla maskuliini tarkoittaa miestä ja feminiini tarkoittaa naista,  samoin eläinten kohdalla käytetään joko maskuliinimuotoista tai femiinimuotoista sanaa kertomaan minkä sukupuolinen eläin on kyseessä. Kun on kyse asioista tai esineistä, niin maskuliinimuoto tai feminiinimuoto ei määrittele sanojen sukupuolia, koska asioilla ja esineillä ei ole sukupuolia.

Esimerkiksi hepreankielen sana shulchan (pöytä) on maskuliinimuodossa, mutta pöytä ei ole kuitenkaan miespuolinen, vaan esine. Hepreankielen sana menorah (kynttilänjalka, lampunjalka, lamppu) on femiinimuodossa, mutta sana ei kerro sukupuolesta, koska esineillä ei ole sukupuolta.

Ruach sanan feminiimuoto ei tarkoita sitä, että Henki on feminiini ja naispuolinen tai äiti. Ruach on feminiinimuodossa, koska ruach sana päättyy feminiinimuotoon. Hebreankielen sana henki ei määrittele sukupuolta ellei se esiinny henkilön kohdalla, jolloin sukupuoli käy ilmi.

Joon 2:9 (2:10) Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa (JHVH) on pelastus (Jeshuah)."

Raamattu sanoo, että Herrassa on pelastus ja pelastus sana (Jeshuah) on hepreankielessä feminiinimuoto. Raamattu sanoo Jumalan pelastavan tarkoittaen Isä Jumalaa sekä että Herra Jeesus on Pelastaja, joka pelastaa jos ihminen uskoo Häneen. Jeesus ei ole nainen, eikä Raamattu sano Jumalan olevan äiti, vaan Isä. Hepreankielinen Raamattu käyttää feminiinimuodossa olevaa pelastus sanaa, vaikka Jumala on Isä ja Jeesus oli lihassa mies, jonka kautta pelastus tulee.

Edellä oleva hepreankielen sanojen käyttämisen esimerkki kumoaa sellaisen opin, että hepreankielen sanojen feminiinimuotojen perusteella Pyhä Henki olisi äiti. Raamattu käyttää pelastus sanaa liitettynä Isä Jumalaan sekä myös Jeesukseen, mutta kumpikaan Heistä ei ole äiti, vaikka pelastus sana on hepreankielessä feminiinimuoto. Opetus joka sanoo Pyhän Hengen olevan äiti perustuu saatanalliseen valheeseen sekä hepreankielen väärinymmärtämiseen.

Jotkut opettavat Raamatun Jumalan olevan äiti Jumala, jolla on rinnat. He perustelevat väärän väitteensä, sillä, että Kaikkivaltias (ElShaddai) Jumala sanassa on sana shad, joka tarkoittaa naisen rintaa. Itse asiassa Shaddai sana tulee hepreankielen sanasta shadad, jonka kuvaannollinen merkitys on voimakas. Shaddai sana tulee sanasta shadad, ei sanasta shad. Täten äiti Jumala käsite yhdistettynä Raamatun Jumalaan, jolla on naisen rinnat on valheellinen väite.

Hepreankielen sana shad tarkoittaa rintaa, naisen rintaa, miehen rintaa ja eläinten rintaa. Raamatussa sana shad tarkoittaa useassa kohdassa naisen rintaa, mutta se esiintyy myös tarkoittamaan miehen rintaa.

Kreikankielessä henki (pneuma) on neutri ja hepreankielessä henki (ruah) sana on feminiini. Jotkut sanovat ja opettavat, että koska hepreankielen henki sana on feminiini, niin se tarkoittaa sitä, että Pyhä Henki olisi feminiininen voima ja jumalatar.

4 Moos 23:19 Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?

Raamattu ei opeta, että Jumala on äiti Jumala tai feminiininen jumalatar. Raamattu ei opeta Jumalaa miehenä eikä naisena, vaan Jumalana, Luojana sekä Isänä. Raamattu opettaa ettei Jumala ole ihminen ja siksi on väärin yrittää kuvata hänet miehenä tai naisena sekä feminiinisenä jumalattarena.

Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, johon kuuluu mies ja nainen, mutta Jumala ei ole kumpikaan eikä myöskään yhdistetty mies-nainen tai nainen-mies, vaan Jumala, Henki, joka on paljon korkeampi kuin ihmispersoona. Jumalan kuvaksi luominen tarkoittaa sitä, että ihmisen tulisi ajatuksin, sanoin ja teoin toimia Jumalan tahdon mukaisesti. Jumalan kuvaksi luominen ei tarkoittanut ihmisen luomista näköispatsaaksi ja kopioksi Jumalasta.

Raamatussa Jumalaa ei kuvata feminiinisenä, vaikka henki (Ruah) sana onkin feminiini hepreankielessä. Jumalaa ei voi kuvata ihmispersoonan tavoin, sillä Jumala on aina olemassa ollut Henki, joka on luonut ihmisen ja ihmiselämän. Jumala kutsuu itseään vanhan testamentin kirjoituksissa iankaikkiseksi Isäksi, Israelin Isäksi, samoin Jeesus kutsui Jumalaa Isäksi. Jumala on siis halunnut kutsua itseään Isäksi sekä Jumalaksi ja siksi on synti ja vääryys kutsua Häntä äidiksi tai feminiiniseksi jumalattareksi.

Jumalalla ei ole mitään hampaankolossa naisia vastaan eikä miehet ole Hänen erikoissuosikkejaan, vaikka Hän kutsuukin itseään Isäksi. Raamattu opettaa, että Aabrahamin kupeista, eli hänen siemenestään on tuleva suuri kansa ja siunaus. Aabrahamin kupeiden siemen siirtyi Saaran kohtuun, josta sitten syntyi Iisak, jonka jälkeen monien sukupolvien päästä Aabrahamin jälkeläisistä syntyi suuri siunaus: Messias, Herra Jeesus.

Ehkäpä tässä on syy miksi Jumala haluaa itseään kutsuttavan Isäksi, sillä isän kupeista siemen siirtyy äidin kohtuun, eli elämän alku ja syntyminen lähtee miehestä (isästä), josta se siirtyy naisen kohtuun. Kysymys ei siis ole naisten syrjinnästä Jumalan puolelta, vaan Jumalan valinta symbolisoimaan (Isänä) elämän alkuunpanoa ja sen laittajaa, isää ja isän siementä. Jumala (Isä) on itse kaiken elämän alkuunpanija, siksi Hän valitsi sanan Isä osoittamaan Hänen asemaansa elämän alkuunpanijana. Eikä kysymys ole miesten halusta alistaa naisia ja toteuttaa patriakaalista valtaa, vaan Jumalan omasta valinnasta ja tahdosta.

Muinaiset suomalaiset jumalattaret

Muinaiset suomalaiset palvoivat monia jumalia ja jumalattaria. Muinaisen Suomen alueella jumalatarten palvonta oli niin yleistä, että roomalainen historioitsija Tacitus kirjoitti Germania-teoksessaan, että Pohjolassa palvottiin äiti jumalatarta. Historioitsijat   Adam Bremeniläinen ja Saxo Graamaticus nimittivät Pohjolaa nimellä Terra Feminarum (naisten maa).

Uskontohistorioitsija H.S. Nygren on sitä mieltä, että Kalevalan Pohjan Akka on identtinen indo-iranilaisen Anahitan kanssa, jonka sanottiin olevan taivaan jumalatar ja taivaan kuningatar. Muinaissuomalainen Akka jumalatar kultti kuten kaikki muutkin taivaan kuningatar kultit ovat peräisin Babylonian taivaan kuningatar kultista, joka on kautta historian saaton levinnyt kaikkialle maailmaan. 

Muinaisesta jumalattaresta Akasta käytettiin myös nimeä Rauni. Akan palvontaa liittyi pyhitetty puu, joka oli pihlaja. Babylonialaisessa Ašera (Istar) jumalattaren palvonnassa oli pyhitettyjä puita sekä puupylväitä, joita oli pystytetty lähelle alttaria. Tämäkin yksityiskohta, eli pyhä puu käsite muinaissuomalaisessa Akka jumalatar palvonnassa tulee suoraan babylonialaisesta taivaan kuningatar kultista.

Ristiinassa Astuvansalmella on ikivanhoja kalliomaalauksia, jossa kallioon on maalattu Astuvan Artemis jumalatar, jolla on jousi ja nuoli kädessään. Kreikkalaisessa jumalatar tarustossa Artemis on metsästyksen jumalatar. Tämäkin kalliomaalaus todistaa sen kuinka muinaiset pakanalliset jumalatar kultit levisivät kaikkialle myös muinaisen Suomen alueille.

Babyloniasta lähtöisin olevan taivaan kuningatar kultin kautta sielunvihollinen on eksyttänyt kansoja läpi historian. Taivaan kuningatar kultti tulee saamaan loppuhuipennuksen lopunaikana ekumenian kautta kun ihmiskunta ajautuu palvomaan jumalattaria. Pahuutta täynnä oleva saatana haluaa aina vääristää totuuden, sen tähden hän eksyttää ihmisiä jumalatar kultin kautta, koska Raamatun Jumala opettaa Jumalasta, johon tulee uskoa, ei jumalattaresta.

Ihminen ei kykene erottamaan totuutta ja valhetta millään muulla tavalla kuin uskon kautta Messias, Herraan Jeesukseen. Sen jälkeen kun ihmisen sydämeen on Jumalan armosta syntynyt usko Herraan Jeesukseen, niin hän oppii erottamaan totuuden ja valheen sekä jumalatar kultteihin liittyvän eksytyksen.

Raamatullinen pelastuksen tie on uskon kautta Herraan Jeesukseen. Kun ihminen tunnustaa syntinsä Jumalalle, tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän saa syntinsä anteeksi, uudestisyntyy ylhäältä Jumalan lapseuteen ja saa Herran Jeesuksen kautta osallisuuden iankaikkiseen elämään.Petri Paavola 15.2.2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
David Herzog: The Glory Invasion

entry/Asherah
asherah-queen-of-heaven
goddess-asherah
asherah
ishtar-biblical-prophecy
tag/elohim/
articles/s/shekhina
crystalinks.com
shekinah_divine_feminine
feminine_god
mitzvah-shabbat-candles
chabad.org
ShabbatQueen
kundalini-energy
subtle_system/kundalini
Holidays/Shabbat/Candles
practices/Ritual
Karr/HekRab/HekRab
torah/shekmes
wiki/Merkabah_mysticism
halexandria.org
fellowshipofisis.com
shekinah.elysiumgates.com
god_woman
"Shekinah glory"
hebrew4christians.com
rajatieto.fi
IsisShrine/Finnish
TR-3-christian-kabbalah
essays/kabbalah
reuniting.info
babylon-seen-scripture
egypt/a/babygodsindex
covenantofbabylon
autocww2.colorado.edu


 


 

 

 

eXTReMe Tracker