Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Sivistyksen käsikirja dokumentti

 

Tuomas Enbuske toimitti 4.3.2011 dokumenttiohjelman: Sivistyksen käsikirja Raamattu, jossa hän tuo esille kärjistyneen ivallisesti Raamatun opetuksia. Dokumentti tuo esille näkökulman kuinka ohjelma kertoo miten Raamattua tulisi ymmärtää oikein. Tämä ohjelman näkökulma on ivallisen piikikäs sekä pilkkaava.

Raamattu on kuitenkin totisesti Jumalan sanaa sekä siinä olevat opetukset ovat annettu hyödyllisinä ohjeina kunakin pelastushistorian aikakautena. Aion tässä kirjoituksessa käydä läpi joitakin Tuomaksen sekä dokumentin esille nostamia asioita Raamatusta. Kun tutkimme Raamatun sanaa, niin huomaamme, että sen opetukset ovat viisautta täynnä. Samalla huomaamme, että Raamattu on Jumalan sanaa.

Älä käytä kahdesta langasta tehtyä vaatetta

Dokumentissa tuodaan esille Mooseksen kirjassa oleva kohta jossa sanotaan, että vaatteen valmistamisessa saa käyttää vain yhtä lankaa. Dokumentti toi vaate asian ivallisesti esille vihjaten, että koska nykyään vaatteissa käytetään monia eri kuituja, niin ihmiset eivät saisi käyttää nykyisiä vaatteita.

Dokumentin esittämä ajatus vaatteen valmistamisesta käyttäen vain yhtä lankaa osoittaa suurta tietämättömyyttä Raamatun opetusta kohtaan.

 3 Moos 19: 19 Noudattakaa minun käskyjäni. Älä anna karjassasi kahden erilaisen eläimen pariutua, älä kylvä peltoosi kahdenlaista siementä, älköönkä kahdenlaisista langoista kudottua vaatetta tulko yllesi.

3 Moos 19:19 ¶ Minun säätyni pitää teidän pitämän. Ei sinun pidä antaman karjas sekoittaa heitänsä muiden eläinten laihin. Ja älä kylvä peltoas sekoitetulla siemenellä. Ja ei yksikään vaate pidä tuleman sinun ylles, joka villaisesta ja liinaisesta kudottu on. (Biblia 1776)

Le 19:19 ¶ Ye shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind: thou shalt not sow thy field with mingled seed: neither shall a garment mingled of linen and woollen come upon thee. (King James Version 1769)

5 Moos 22:
9 Älä kylvä viinitarhaasi kahdenlaista siementä, muutoin kaikki, mitä siinä on, sekä siemen, jonka kylvit, että viinitarhan sato, on oleva pyhäkölle pyhitetty.
10 Älä kynnä yhtaikaa härällä ja aasilla.
11 Älä pue yllesi vaatetta, joka on kudottu kahdenlaisista langoista, villaisista ja pellavaisista sekaisin.

Raamatussa vanhassa testamentissa Mooseksen kirjassa on opetus, että ei saisi kutoa vaatetta, joka on kudottu pellavasta ja villasta. 5 Moos 22:11 jae tuo esille sen, että ei saisi tehdä vaatetta, joka on kudottu pellavasta ja villasta. Alkutekstin mukaan myös 3 Moos 19:19 opettaa, että älä kudo vaatetta, joka on tehty pellavasta ja villasta.

Pellava ja villa ovat erilaisia materiaaleja. Pellava ei jousta ollenkaan, mutta villa joustaa. Jos tehdään vaate, joka on tehty pellavasta ja villasta, niin siitä tulee ongelmia. Pellava ja villa ovat täysin erilaisia materiaaleja ja niiden yhdistäminen vaatteeksi toisi mukanaan monia ongelmia. 

Pellava ja villa pestään koneellisesti eri lämpötiloissa. Villaa ei saa pestä korkeassa lämpötilassa, eikä sitä saa hangata, koska se huopuu helposti. Pellava kestää korkean lämpötilan ja pellavan voi pestä jopa kiehuvassa vedessä.

Raamatun aikaisissa olosuhteissa pellavasta ja villasta valmistetun vaatteen peseminen olisi ollut erittäin hankalaa, koska villaa ei saa hangata, koska hangatessa se huopuu.

Mooseksen kirjassa oleva käsky opettaa, että pellavaa ja villaa ei saisi käyttää vaatteen valmistamiseen. Raamattu ei siis kiellä, että kaikenlaisia erilaisia kuituja ei saa käyttää vaatteen valmistamiseen. Tuomas Enbusken toimittaman dokumentin väite perustuu tietämättömyyteen sekä ivaan.

Tuomas Enbusken dokumentissa esiintyvä ivallinen ajatus Mooseksen kirjan vaate opetuksesta osoittaa suurta tietämättömyyttä sekä ivallista asennetta Raamatun sanaa kohtaan. Hyvin usein ihmiset pilkkaavat sekä vääristävät Jumalan sana opetuksen, koska he eivät ymmärrä mitä Jumalan sana opettaa ja siksi he ivallisesti vääristelevät Jumalan sanan opetuksia.

Vanhan testamentin pappien asuissa oli sama kielto, että niissä ei saa käyttää pellavaa ja villaa sekoitettuna:

Hes 44:17Ja tullessaan sisemmän esipihan porteille he pukeutukoot pellavavaatteisiin älköötkä pitäkö yllänsä villaista toimittaessaan virkaansa sisemmän esipihan porteissa ja sisällä temppelissä.

Hes 44:18 Pellavaiset juhlapäähineet olkoon heillä päässä ja pellavakaatiot lanteilla. Älkööt he panko vyötäisillensä mitään hiostuttavaa.

Syyt vaate käskyn antamiseen

Kautta aikain ihmiset ovat koittaneet selvittää syitä, miksi Jumala kielsi vaatteen, joka on tehty pellavasta ja villasta. Raamattu ei anna vastausta siihen miksi pellavasta ja villasta ei saa tehdä vaatetta. Ainoastaan on annettu kielto, että niin ei saa tehdä.

Jotkut ovat sitä mieltä, että käsky annettiin siksi, ettei kahta erilaista saa yhdistää yhdeksi, sillä ne eivät toimi keskenään yhdessä.

Eräs teoria on Kainin ja Abelin tapaus. Kain toi maan hedelmän uhrilahjana Herralle, jossa mahdollisesti  oli mukana pellavaa, joka on kuitu- ja öljykasvi ja hän tappoi Abelin joka toi karjastansa (lampaan villa) lahja Herralle.  Tämän teorian mukaan Jumala ei siksi halua pellavan ja villan yhdistämistä, koska Kain tappoi veljensä ja nämä kaksi erosivat toisistaan ja siksi ei saa myöskään sekoittaa pellavaa ja villaa keskenään.

Emme voi ehkä koskaan tässä ajassa tietää varmasti syytä miksi käsky annettiin, mutta vaikka sitä emme tietäisikään, niin voimme luottaa Jumalaan, että käskyn takana on kuitenkin hyvin selkeä syy miksi pellavaa ja villaa yhdessä ei voi käyttää vaatteen valmistukseen.

Elimistön sähkömagneettisuus

On vielä yksi selitys miksi pellava ja villa ei sovi keskenään. Charles Whitlaw tuo esille kirjassaan The Scriptural Code of Health with observations of the Mosaic Prohibitions, että on tieteellisesti todistettu ettei pellava ja villa sovellu yhteen. Charles Whitlawin kirjassa tuodaan esille se että tieteellisessä kokeissa huomattiin vaatteen joka on tehty pellavasta ja villasta poistavan kehosta sähköisyyttä. Mitä enemmän elimistöstä poistuu sähköisyyttä sitä heikommaksi ihminen tulee. Kun ihmisen elimistöstä poistuu sähköisyyttä ja varsinkin silloin kun ihminen on lämpimässä tai korkeassa lämpötilassa, niin se johtaa nestehukkaan ja pahimmassa tapauksessa kuolemaan.

Kun ihmisen elimistöstä poistuu sähköä lämpimässä ja kuumassa ilmastossa, niin se johtaa heikkenemiseen, voi nousta kuumetta sekä aiheuttaa tulehduksia.

Ihmisen elimistö on sähkömagneettinen luomus. Sähkömagneettiset impulssit ohjaavat kehon ja elimistön toimintoja. Hermosto, verenkierto, sydän ja aivot toimivat sähkömagneettisesti. Jos elimistöstä poistuu sähköä, niin se heikentää myös hermoston, verenkierron, sydämen ja aivojen toimintoja.

Raamatussa oleva käsky, että ei saa käyttää vaatetta, joka on tehty pellavasta ja villasta osoittaa hyvin sen, että Raamattu on Jumalan sanaa. Jumala joka on luonut alkuaineet tietää miten ne reagoivat toistensa kanssa. Jumala tietää sen, että pellava ja villa yhdessä vaatteena ihmisen päällä poistaa elimistöstä sähköä, joka johtaa ihmisen heikkenemiseen ja pahimmassa tapauksessa kuolemaan. Israelin kansa eli kuumassa ilmastossa, jossa pellava ja villa vaatteen käytön tähden sähkön poistuminen elimistöstä on nopeampaa lämpimän ilman takia. Käsky ettei saa tehdä vaatetta pellavasta ja villasta on erittäin järkevä ja viisas. Tässä täytyy ottaa kuitenkin huomioon se, että jos edellä mainittu tieteellinen tutkimus on todella totta, niin silloin todella ymmärrämme kieltävän käskyn syyn.

Käytä valkoisia vaatteita

Dokumentin mukaan saarnaajan kirja sanoo, että ihmisten tulisi aina käyttää vaatteita, jotka ovat valkoisia. Tämäkin asia tuotiin dokumentissa erittäin ivallisesti ja pilkallisesti esille.

Saar 9:8 Vaatteesi olkoot aina valkeat, ja öljy älköön puuttuko päästäsi.

Raamatussa on myös vertauskuvallista opetusta ja Saarnaaja 9:8 on vertauskuvallinen opetus. Vaatteesi olkoot aina valkeat tarkoittaa elämän vaellusta, jonka tulisi olla Jumalan tahdon mukaista. Vaatteet kuvaavat vertauskuvallisesti Jumalan tahdon mukaista elämää. Valkeus ja valkea tarkoittaa pyhää elämää. Raamattu opettaa vaatetta valkeutena ja kirkkautena esim:

Ps 104:1 Kiitä Herraa, minun sieluni, Herra, minun Jumalani, sinä olet ylen suuri; valkeus ja kirkkaus on sinun pukusi.

Öljy älköön puuttuko päästäsi on vertauskuvallinen opetus, joka tarkoittaa, että ihmisen ajatusmaailman tulisi olla pyhä ja vanhurskas. Öljy kuvaa Raamatussa Pyhän Hengen vaikuttamaa pyhää elämää.

Tuomas Enbusken dokumentti sortui myös tässä kohden ivaan sekä tietämättömyyteen.

Miesten ja naisten vaatteet

Dokumentissa tuodaan esille, että Raamatun mukaan mies ei saa käyttää naisen vaatteita. Dokumentissa Tuomas oli pukeutunut muutaman ihmisen kanssa asuihin, jotka muistuttivat Raamatun aikaisia asuja. Dokumentti antoi ymmärtää, että niin miehillä kuin naisilla oli Raamatun aikaan samanlaiset asut. Tässäkin kohtaa dokumentti erehtyi.

5 Moos 22:5 Nainen älköön käyttäkö miehen tamineita, älköönkä mies pukeutuko naisen vaatteisiin; sillä jokainen, joka niin tekee, on kauhistus Herralle, sinun Jumalallesi.

Raamatun aikaan miehillä ja naisilla oli samantyylistä vaatetusta, joka kuitenkin poikkesi toisistaan. Niin miehet kuin naiset pukeutuivat alusasuihin, käyttivät vyötä sekä pukeutuivat tunikaan. Naisten tunikat olivat yksityiskohtaisempia ja koristeellisimpia sekä pitempiä kuin miehillä. Naisilla oli myös usein huivi päänpeitteenä. Raamatun aikana miesten ja naisten vaatteet olivat kuitenkin niin erilaisia, että jo pelkästä vaatetuksesta kykeni erottamaan sukupuolen, eli oliko kyseessä mies tai nainen.

Älä turmele parran reunaa

Dokumentissa sanotaan, että ei saa turmella parran reunaa leikkaamalla sitä, vaan sen pitäisi antaa kasvaa valtoimenaan. Tässäkin kohden dokumentti esitti asian erittäin ivallisesti sekä vääristi Jumalan sanan opetuksen.

3 Moos 19:27 Älkää keritkö tukkaanne päälaen ympäriltä, äläkä leikkaamalla turmele partasi reunaa.

Alkuteksti puhuu pulisonkien tai poskiparran leikkaamisesta, ei koko parran. Vanhan testamentin aikana Jumala antoi joitakin käskyjä israelilaisille, joiden kautta heidän tuli erottautua pakanoiden tavoista. Muutamissa pakanuskonnoissa leikattiin poskiparta pois sekä hiukset leikattiin tietyllä tavalla heidän jumaliensa (epäjumala) kunniaksi. Jumala antoi israelilaisille käskyn etteivät he tee samalla tavalla kuin epäjumalanpalvelijat, jotka "pyhittivät" itsensä epäjumalille erilaisten hiusten leikkaamisten sekä parranajon rituaalien kautta.

Dokumentti vääristi myös tämän asian tietämättömyyden ja ivallisen asenteen takia.

Älä pidä muita jumalia

Dokumentissa tuodaan esille, että ei saa pitää muita jumalia, joka tarkoittaa dokumentin mukaan, että Raamatussa on monia ja vieraita jumalia. Dokumentin mukaan Torstai päivää ei saisi lausua, koska Thor oli skandinaavinen ukkosen jumala.

2 Moos 23:13 Kaikkea, mitä minä olen sanonut teille, noudattakaa. Vierasten jumalien nimiä älkää mainitko, älköön niitä kuuluko teidän huuliltanne.

Raamatun sanassa esiintyvä käsite vieraat jumalat tarkoittaa epäjumalanpalvelusta. Vieraat jumalat eivät ole Jumalia, sillä on olemassa vain yksi Jumala, joka on Kaikkivaltias Jumala, joka on ilmoittanut itsestään Raamatun ilmoituksen kautta. Vieraat jumalat ovat sielunvihollisen eksytystä, joiden kautta hän eksyttää uskomaan eri pakanauskontojen jumaluuksiin, joka on kuitenkin epäjumalanpalvelusta.

Vierasten jumalien nimien lausuminen tarkoittaa, että niitä ei saa uskoa ja palvella. Tässä merkityksessä myös niiden nimien lausuminen oli kiellettyä VT:n mukaan.

Lain muutos

Raamattua vastustavien ihmisten eräitä ivallisia lempiargumentteja on vedota, että koska uskotte Raamattuun, niin pitäkää orjia ja kivittäkää synnintekijät koska vanhassa testamentissa sanotaan niin.

Raamattu opettaa, että Herran Jeesuksen kautta tuli voimaan lain muutos. Herra Jeesus ei kumonnut Jumalan lakia, joka on Kymmenen Käskyä. Herran Jeesuksen kautta kuitenkin kumottiin vanhan liiton jumalanpalvelusjärjestys. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki VT:n aikaiset käskyt, jotka eivät perustu ja ole yhtä pitäviä Kymmenen Käskyn kanssa kumottiin Herran Jeesuksen kautta. Uuden liiton järjestys poisti myös mm. eläinuhrit ja sen tilalle tuli Herran Jeesuksen uhri, jonka kautta julistetaan uskoa Jumalaan ja syntien anteeksiantamusta.

Uudessa Liitossa ei ole voimassa kuolemanrangaistusta synnintekijälle sillä tavalla, että seurakunnan tai jonkun muun tahon tulisi tuomita synnin harjoittajat kuolemaan. Vanhan liiton "orjat" olivat palvelijoita, eivät siis orjia ja heitä tuli kohdella hyvin. Jos israelilaiset kohtelivat palvelijoitansa huonosti, niin he joutuivat päästämään palvelijansa vapaiksi ( 2 Moos 12 luku). Suomenkielisessä VT:ssa oleva orja sana on hepreaksi ebed, joka tarkoittaa palvelijaa. Muun muassa monet englanninkieliset käännökset sekä myös Vanha Biblia käyttävät alkutekstin mukaista sanaa, eli palvelijaa. Kyse ei siis ollut orjuudesta. Uudessa Liitossa ei ole voimassa VT:n isäntä - palvelija käytäntöä.

Uuden Liiton aikakautena ei ole voimassa vanhan liiton aikainen jumalanpalvelusjärjestys ja siksi iso osa VT:n käskyistä ei ole enää voimassa. Raamattua ivaajien ja pilkkaajien esiin nostamat ajatukset VT:n käskyjen pohjalta ovat yhtä typeriä kuin se, että joku vaatisi jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistuksen käyttöönottamista. Jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistukset poistettiin käytöstä vuonna 1894, kun Suomessa astui voimaan uusi rikoslaki.

VT:n käskyt asetettiin noudatettaviksi tietyssä historian vaiheessa, mutta Herran Jeesuksen sovituskuoleman kautta on annettu Uusi Liitto ja uusi jumalanpalvelusjärjestys. Vanhaan ei saa enää palata, koska se ei ole enää voimassa. Samoin myös vuonna 1894 Suomesta poistettiin jalkapuu ja häpeäpaalu rangaistukset, jotka eivät enää ole voimassa, siksi ketään ei saa enää vaatia rangaistavaksi jalkapuulla tai häpeäpaalulla. Yhtä typerää on tuoda esille noudatettavaksi sellaisia VT:n aikaisia käskyjä, jotka eivät enää ole voimassa.

Katso suoraan eteenpäin

Dokumentissa Tuomas Enbuske sanoo, että Snl 4:25 jakeen mukaan ei saisi katsoa kuin suoraan eteenpäin, mutta käsky ei varmaan koske sitä kun tullaan suojatielle. Tämä ajatus tuotiin esille ivallisen pilkallisesti. Silloin kun ei ymmärretä Raamatun jakeen merkitystä, niin Raamattua pilkkaavat tahot antavat jakeille mielivaltaisia merkityksiä tai tuovat ne esille hyvin pilkkaavaan sävyyn.

Snl 4:
23 Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee.
24 Poista itsestäsi suun kavaluus, ja karkoita luotasi huulten vääryys.
25 Katsokoot sinun silmäsi suoraan, eteenpäin olkoon katseesi luotu.
26 Tasoita polku jaloillesi, ja kaikki sinun tiesi olkoot vakaat.
27 Älä poikkea oikeaan, älä vasempaan, väistä jalkasi pahasta.

Katsokoon sinun silmäsi suoraan on tekstiyhteydessä, joka kertoo mistä on kysymys. Tämä Raamatun kohta opettaa siitä kuinka tulee elää Jumalan tahdon mukaista elämää ja pysyä poissa pahan tekemisestä.

Dokumentti syyllistyy klassiseen ja tyypilliseen virheeseen, jonka tekee ihminen, joka ei usko Raamattua ja vääristää Raamatun sanaa. Tämä virhe on sellainen, jossa Raamatun jae irrotetaan mielivaltaisesti yhteydestään, jonka jälkeen sille annetaan pilkkaava ja virheellinen merkitys.

Uuden Testamentin pointti ja juutalaisuuden lahko

Dokumentissa Tuomas Enbuske kysyy Jaakko Heinimäeltä, että mikä on Uuden Testamentin pointti. Heinimäen mukaan Uuden Testamentin pointti on kristinusko ja että juutalaisuudesta erkaantui ihmisiä, jotka ajattelivat Jeesuksen olevan juutalaisten odottama Messias. Heinimäen mukaan tästä kehittyi uskonto, josta syntyi Uusi Testamentti. Dokumentin mukaan Jeesuksesta kehittyi uskonto nimeltään kristinusko ja että kristinusko on juutalaisuuden lahko.

Uusi Testamentti sekä vanha testamentti opettaa kuinka ihmisen tulisi uskoa Jumalaan. Raamattu ei opeta uskontoa, vaan uskoa Kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Kyseessä ei ole juutalaisuuden lahko, vaan Raamatun mukainen usko Jumalaan.

Raamatussa ei ole sanaa uskonto, joka tarkoittaa Jumalaan uskomista. Kreikankielen UT:n alkutekstissä on sana threskeia, joka tarkoittaa palvontaa. Jotkut sanakirjat antavat sanalle threskeia myös merkityksen uskonto, jota sana ei kuitenkaan tarkoita. Kreikkalaiset antiikin kirjoittavat kuvaavat sanalla threskeia jumalisuuden palvomista, joka esiintyy erilaisina seremonioina. Raamatun UT:n tekstissä sana threskeia tarkoittaa Raamatun Jumalan palvomista. Raamattu ei siis opeta uskontoa, vaan uskoa Jumalaan. Uskonto ja usko ovat kaksi täysin eri asiaa, ne ovat kuin yö ja päivä sekä väärä ja oikea.

Uskonto on sellaista, jossa ihminen yrittää omin voimin ja teoin pelastua sekä tulla paremmaksi ihmiseksi. Uskonto on itse asiassa saatanan keksintö, jonka kautta hän eksyttää ihmisiä. Uskonto saa aikaan ihmisessä vääriä ajatuksia ja tekoja, siksi kaikkien uskontojen historia on täynnä veritöitä ja tappamista. Uskonto johdattaa ihmiset tilaan, jossa he luulevat olevansa tiellä, joka johtaa valaistumiseen tai parempaan tietoisuuteen sekä hengelliseen kasvuun. Todellisuudessa uskonto johdattaa ihmisen lopulta iankaikkiseen kadotukseen, ei Jumalan luokse. Uskonto on paha asia, joka turmelee ja saastuttaa ihmisen kapinoimaan todellista Jumalaa vastaan.

Usko Raamatun Jumalaan on sellaista, jossa Jumala pelastaa ihmisen Herran Jeesuksen kautta. Uskon kautta Raamatun Jumalaan, Jumala auttaa ihmistä muuttumaan kohti Jumalan kuvan kaltaisuutta. Ihmisen ei tarvitse ponnistaa omin muuttuakseen, sillä Jumala antaa lahjaksi Pyhän Hengen, joka auttaa ihmistä muuttumaan Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Todellinen ja aito usko Herraan Jeesukseen saa ihmisen muuttumaan ihmiseksi, joka rakastaa Jumalaa, lähimmäisiään sekä elää rakkauden mukaan, joka on viitoitettu totuudella. Todellinen usko Herraan Jeesukseen saa ihmisen hylkäämään syntiä ja kaikkea vääryyttä.Todellinen usko Herraan Jeesukseen johdattaa ihmisen iankaikkiseen elämään.

Neitseestä syntyminen

Dokumentissa Jaakko Heinimäki tuo esille, että Raamatun sana neitsyt, joka liitetään neitseestä syntymiseen saa taaksensa tulkintaa, että sana joka on käännetty neitsyeksi voi tarkoittaa nuorta naista. Jaakko Heinimäki sanoo, että neitseestä syntymisen käsite on tyypillistä kreikkalaiselle ajattelutavalle. Tähän Heinimäki toteaa, että Uusi Testamentti on alunperin kirjoitettu kreikaksi.

Herran Jeesuksen neitseestäsyntyminen on koitettu kumota mm. Jesaja 7:14 jakeen perusteella väittäen, että hepreankielen sana almah, ei tarkoita neitsyttä, vaan nuorta naista. Totuus on kuitenkin se, että almah tarkoittaa nuorta naista, joka on neitsyt. Todisteena tälle on pari faktaa. Juutalaisten kääntämä Septuaginta Raamattu, joka käännettiin hepreasta kreikankielelle käyttää Jesaja 7:14 kreikankielen sanaa parthenos. Septuaginta käännös tehtiin n. pari sataa vuotta ennen Herran Jeesuksen syntymää. Septuaginta käänsi hepreankielen sanan almah kreikan sanalla parthenos. Parthenos tarkoittaa nuorta naista joka on neitsyt sekä naista joka ei ole ollut harjoittanut sukupuoliyhteyttä miehen kanssa.

Juutalaisuus ei hyväksy sitä, että Herraa Jeesusta pidetään Messiaana, siksi he (ortodoksijuutalaisuus) väittävät, että almah ei tarkoita neitsyttä. Kun juutalaisuus ei tiennyt mitään Herrasta Jeesuksesta, niin pari sataa vuotta ennen Jeesuksen syntymää he käänsivät Septuaginta käännökseen Jesaja 7:14 kreikankielen sanan parthenos, joka tarkoittaa nuorta naista joka on neitsyt sekä naista joka ei ole harjoittanut sukupuoliyhteyttä miehen kanssa. Septuagintan käännös todistaa sen, että ennen Jeesuksen syntymää juutalaiset ymmärsivät almah sanan merkitsevän nuorta naista, joka on neitsyt.

Abraham Even Shushanin VT:n sanakirja kertoo, että almah tarkoittaa neitoa, joka ei ole naimisissa. Juutalaisuudessa ja varsinkin Marian päivinä sekä sitä ennen neitsyyttä pidettiin ehtona avioliitolle. Almah oli neitsyt, sillä nuoren naisen tuli olla koskematon, eli neitsyt. Varsinainen neitsyt sana on hepreaksi betulah. 1 Moos 24:ssa luvussa Rebekasta Iisain vaimosta käytetään molempia sanoja betulah ja almah joka oli neitsyt; näin VT:n todistuksen mukaan almah todellakin tarkoittaa naimatonta neitsyttä.

Valhe koittaa kaikin tavoin kumota Raamatun totuuden, mutta ei siinä kuitenkaan onnistu. Jesaja 7:14 on todellakin profetia Herran Jeesuksen ja Messiaan neitseestäsyntymisestä.

Messias

Dokumentissa sanotaan, että n. 2000 vuotta sitten Lähi-idässä oli monia Messias ehdokkaita, joista yksi oli Jeesus.

Kautta historian on ollut monia ihmisiä, jotka luulevat olevansa Messiaita. Raamattu opettaa, että on vain yksi Messias, joka tulee Daavidin suvusta ja sovittaa iankaikkisesti ihmisten (parannuksen tehneiden) synnit, Hän syntyy neitseestä ja Hänen nimensä Immanuel (Jumala meidän kanssamme), Hän syntyy Betlehemissä ja Hän on Iankaikkinen Jumala.

Kaikki edellä olevat Messiaan ominaisuudet ja merkit täyttyvät Herrassa Jeesuksessa. Herra Jeesus on Raamatun opettama Messias.

Raamattu on Jumalan sanaa

Jaakko Heinimäki sanoi dokumentissa, että Raamattu ei ole Jumalan kirjoittama, vaan ihmisten kirjoittama kirja. Dokumentissa tuodaan esille se että valtavirta pitää Raamattua ihmisten kirjoittamana ja tulkintana.

Raamattu on kirjoitettu yli tuhannen vuoden ajan eri ihmisten toimesta. Raamattu on Jumalan sanaa, sillä Hän puhui ja vaikutti Raamatun kirjojen syntyyn ja sitä kautta Jumala on tuonut esille opetuksen, tahtonsa sekä pelastushistorian eri aikakausina. Raamatussa sanotaan, että Raamatun sanaa (profetiaa) ei ole tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet (kirjoittaneet) Pyhän Hengen johdatuksessa sen minkä saivat Jumalalta. Ihmiset ovat siis kirjoittanet Raamatun, mutta he ovat tehneet sen Pyhän Hengen ohjaamina.

Otan asiaa havainnollistavan esimerkin. Työpaikalla firman johtaja sanelee tekstin sihteerille, joka kirjaa sen ylös. Voimme sanoa, että sihteeri on kirjoittanut tekstin, mutta hän kirjoitti sen juuri sillä tavalla kun johtaja sen hänelle saneli. Sihteeri ei tehnyt tulkintaa, eikä kirjoittanut omia ajatuksiaan, vaan juuri sen minkä johtaja saneli hänelle. Raamattu on syntynyt juuri samalla. Ihmiset ovat siis kirjoittanet Raamatun, mutta he ovat tehneet sen Pyhän Hengen ohjaamina.

Raamattu kuvaa Israelin kansan vaiheita siksi, koska Jumala valitsi yhden piskuisen kansan, jonka kautta Hän ilmoitti itsestään ihmiskunnalle. Raamattu kuvaa Israelin kansan vaiheita sekä yksittäisen ihmisen elämän vaellusta ja suhdetta Jumalaan. Raamattu sisältää myös näiden ihmisten tunteita ja ajatuksia, johon sisältyy iloja, suruja, epäonnistumisia, onnistuneita valintoja, jne. Mutta kuitenkin kaikissa näissä eri ulottuvuuksissa tulee esille Jumala ja Jumalan tahto. Raamattu ilmoittaa ihmiskunnalle Jumalan sanan, koska Raamattu on Jumalan Sanaa. Kaiken keskipiste Raamatussa on Jumala ja Hänen valmistamansa pelastus, joka on Messias Herrassa Jeesuksessa.

Jumala on valmistanut Jeesuksen kautta pelastuksen syntiin langenneelle ihmiselle. Jumala opettaa sanansa kautta elämän perusarvot, joiden mukaan ihmisen on hyvä elää. Jumala ilmoittaa sanansa kautta tulevia tapahtumia. Jumala ilmoittaa sanassaan tien iankaikkisen elämän lähteelle. Raamatun kuvauksen keskus on Herra Jeesus.

Raamattu ja maailman syntyminen

Dokumentissa sanotaan, että Raamattu antaa virheellistä tietoa maailman syntymisestä.

Raamattu ei anna virheellistä tietoa maailman syntymisestä, vaan kertoo sen kuinka se tapahtui. Raamattu antaa myös todella tarkkoja tietoja maailmasta ja sen mekanismeista.

Profeetta Jesajan kautta Jumala kertoo maan olevan pyöreä. Jesajan kirja on kirjoitettu Pyhän Hengen ohjaamana n. 2700 vuotta sitten.

1920 luvulla Edwin Hubble ja Milton Humason valokuvasivat galaksien spektrejä.  Hubblen tutkimuksien pohjalta syntyi Hubblen laki, joka opettaa universumin laajentuvan. Hubblen lakia pidetään eräänä kaikkien aikojen tärkeimpänä tähtitieteellisenä keksintönä. Hubble oli oikeassa universumin laajentumisesta, mutta väärässä universumin iän määrittelyssä.

Jesaja luvussa 45 ja jakeessa 11 on hepreankielet sanat natah ja shamajim. Natah tarkoittaa laajentaa ja levittää qal verbivartalossa, jossa sana esiintyy Jes 45:12. Shamajim tarkoittaa taivasta, taivaita ja näkymättömiä taivaita, eli universumia. Jumala kertoi kansallensa profeetta Jesajan kautta, että universumi laajenee jo noin 2700 vuotta sitten. Jumala itse on luonut laajenemisen mekanismin universumiin. Raamattu on Jumalan sanaa ihmiselle, jossa Hän myös tarkasti kertoo maailman ja universumin toiminta mekanismeista.

Raamattu sanoo, että merten syvyyksissä on vesilähteitä. Raamattua on syytetty satukirjaksi mm. sen tähden että meren syvyyksissä ei ole vesilähteitä. Tätä väitettä on ihmiskunnan historiassa ollut esillä noin 3000 vuotta. 1977 valtameren syvyyksistä löydettiin vesilähteitä. Näin jälleen kerran Raamattu osui oikeaan. Mistä Raamatun kirjoittaja on voinut tietää, että merien syvyyksissä on vesilähteitä? Koska Jumala kertoi sen hänelle, sillä Raamattu on Jumalan sanaa.

Koti uskonto ja isänmaa

Dokumentissa tuodaan esille, että Raamatussa aina sanotaan perhearvojen olevan tärkeitä, mutta Jeesus ja Paavali ei perustanut perhettä. Jaakko Heinmäki sanoo, että Jeesuksen kolme häntäpään arvoa olivat koti, uskonto ja isänmaa. Heinimäen mukaan Jeesus suhtautui hyvin kriittisesti järjestäytynyttä uskontoa kohtaan. Heinimäen mukaan Jeesuksella ei ollut kotia eikä perhettä. Heinimäen mukaan Jeesus ei puhunut isänmaasta, sillä hän puhui koko ajan ei tästä maailmasta. Heinimäki toi esille Raamatun paikan, jossa Jeesus sanoi, että ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi. Tällä Heinimäki viittasi siihen, että Jeesus oli koditon.

Raamattu sanoo Jeesuksen asuneen Kapernaumissa (Matt 4), joten Herra Jeesus ei ollut koditon. Jeesus sanoi: (Matt 8 ja Luuk 9) "Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi." Tekstiyhteys osoittaa Jeesuksen vastanneen tämän miehelle, joka halusi seurata Jeesusta. Jeesus tarkoitti, että kun Häntä lähtee seuraamaan, niin täytyy varautua siihen että aina ei ole varmaa yösijaa. Herralla Jeesuksella oli kuitenkin oma asunto Kapernaumissa, eikä Hän ollut koditon. Herra Jeesus kierteli ja matkusti Israelissa paljon, mutta Hänellä oli kuitenkin oma koti, näin Raamattu asian selkeästi ilmoittaa.

Uskontoa Raamattu ei opeta, vaan uskoa Kaikkivaltiaaseen Jumalaan Raamatun ilmoittamalla tavalla. Raamatun opetus uskosta Jumalaan ei sisällä isänmaan ideologista aatetta siksi koska kaikkein tärkeintä on uskoa Kaikkivaltiaaseen Jumalaan.

Loppusanat

Sivistyksen käsikirja dokumentin sutkautukset koskien Raamatun jakeita ja opetuksia on osoitus tietämättömyydestä siitä mitä Raamattu oikeasti opettaa. Jos ei tiedä ja tunne aluetta mitä kommentoi, niin silloin viisautta olisi olla hiljaa, eli ei kommentoida sellaisia asioita, joita ei tiedä eikä ymmärrä. Enbusken tarkoituksena oli saattaa Raamattu ja uskovat naurunalaisiksi, mutta toisin kävi.  Tuomas Enbuske ei ymmärrä Raamatun sanan konteksteja, sekä hän ivallisen asenteensa kautta tulkitsee Raamatun virheellisesti tehden itsestään naurunalaisen.

Raamattu ei ole satukirja, vaan Jumalan sanaa. Jos et ole uskossa Herraan Jeesukseen ja pelastunut, niin sinulla on vielä armonaikaa. Jos tunnustat syntisi Jumalalle ja uskot sydämessäsi ja tunnustat suullasi, että Jeesus on Herra, niin sinä pelastut ja saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän.

 

Petri Paavola 7.3.2011

 

Lähteet:

 

33/38 Raamattu

King James Version
Online Bible Lexicon
Strong's Lexicon

John Gill's Expositor
Jamieson, Fausset, Brown commentary

Tuomas Enbuske sivistyksen käsikirja dokumentti 4.3. 2011
sahkoailmassa.fi/
zeitgeistaddendum

 

 

 

 

eXTReMe Tracker