Opettaako Raamattu sukukirouksesta?


 

Sukukirous on aihe, joka askarruttaa monien uskovien mieliä. Monet uskovaiset uskovat Raamatun opettavan sukukirouksesta ja toiset eivät siihen usko. Kun tutkimme Raamattua niin huomaamme ettei Raamattu opeta sukukirouksesta. Missään kohtaan Raamattua ei apostolit, ei Jeesus eikä vanhan liiton profeetat opeta, että ihminen pitäisi vapauttaa oman sukunsa kirouksesta.

Tässä kirjoituksessa käyn aihetta läpi Raamatun todistuksen valossa sekä käsittelen yleisiä vääriä opetuksia koskien sukukirouksia. Kehotan sinua tutkimaan ja koettelemaan kirjoitukseni Jumalan sanan kautta Pyhässä Hengessä rukoillen. Kirjoitukseni tarkoitus ei ole parjata tai loukata ketään, vaan pyrkiä tuomaan esille totuus tästä aiheesta.
 

Sisällys:

Isien pahat teot
Suvun synnit
Sairaudet ja sukukirous
Sukuhenget
Raa'at rypäleet ja heltyvät hampaat
Käyttäytyminen ja sukukirous
Menestysteologia ja sukukiroukset
Raamattu ja kirous
 

 

Isien pahat teot

Sukukirous opetuksen yleisin puolustus sekä opin perustus löytyy 2 Moos 20:5 jakeesta.

2 Moos 20:
5 Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan (paqad) isien pahat teot (avon) lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat;
6 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.

Hepreankielen paqad sana tarkoittaa qal-verbivartalossa (jossa se on 2 Moos 20:5) kiinnittää huomiota, tarkkailla, etsiä, etsiä turhaan, rangaista.

2 Moos 20:5 ei opeta Jumalan kostavan isien pahoja tekoja lapsille aina kolmanteen ja neljänteen sukupolveen asti. Alkutekstin ja Raamatun kokonaisopetuksen valossa isien pahat teot siirtyvät niille lapsille, jotka vihaavat Jumalaa. Tämä tarkoittaa sitä, että isät opettavat lapsillensa oman vihansa Jumalaa kohtaan. Kun lapset vastaanottavat opetuksen vihasta Jumalaa kohtaan, niin isien synnit ovat siirtyneet lapsille, jotka ovat vastaanottaneet viha-opetuksen Jumalaa kohtaan.

2 Moos 20:5 opetuksen ydin koskien lasten päälle tulevaa syntiä on viha Jumalaa kohtaan, jonka ihminen itse vapaaehtoisesti valitsee, eikä sukukirouksessa.

2 Moos 20:5 ei opeta sukukirousta, sillä tekstiyhteyden opetus tuo esille sen, että kun lapset vastaanottavat isien vihan Jumalaa kohtaan, niin heistä tulee Jumalan vihollisia, jotka valitsevat elämäänsä isiensä synnit oman henkilökohtaisen valintansa kautta. Lapset eivät siten automaattisesti peri mitään sukukirousta, eikä Raamattu opeta missään kohdassa, että lapset perisivät sukunsa kirouksen automaattisesti ja siksi heidät tulisi vapauttaa sukukirouksesta.

Jotkut sukukirous opetuksen puolustajat opettavat hepreankielen sanan avon tarkoittavan synonyymiä sukukiroukselle, eli että avon tarkoittaisi sukukirouksen alla olevaa syntiä. Avon tarkoittaa syntiä, vääryyttä ja pahaa tekoa, ei sukukirouksen alla olevaa syntiä.

Raamatusta näemme selkeästi kuinka avon sanaa käytetään useassa kohdassa kuvaamaan ihmisen henkilökohtaista syntiä. Tässä muutama esimerkki:

1 Aik 21:8 Niin Daavid sanoi Jumalalle: "Minä olen tehnyt suuren synnin tehdessäni tämän; mutta anna nyt anteeksi palvelijasi rikos (avon), sillä minä olen menetellyt ylen tyhmästi".

Job 13:23 ¶ Mikä on minun pahain tekojeni (avon) ja syntieni luku? Ilmaise minulle rikkomukseni ja syntini.

Ps 32:5 Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja (avon) tekojani; minä sanoin: "Minä tunnustan Herralle rikokseni," ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani (avon). Sela.

Ps 38:4 (38:5) Sillä minun pahat tekoni (avon) käyvät pääni ylitse, niinkuin raskas kuorma ne ovat minulle liian raskaat.

Jes 13:11 Minä kostan maanpiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa (avon); minä lopetan julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden.

Avon sana ei tarkoita sukukirous syntiä, vaan ihmisen omaa henkilökohtaista syntiä, kuten yllä olevat jakeet selkeästi osoittavat. 2 Moos 20:5 jakeessa ei ole missään kohtaan sanoja kirous tai sukukirous. Koko sukukirous opetus on epäraamatullinen ja väärä opetus.

2 Moos 20:6 jakeesta tulee hyvin esille se että on kyse valinnasta synnin ja Jumalan tahdon välillä, ei sukukirouksesta. Ne jotka pitävät Jumalan käskyt ja opetukset sekä rakastavat Jumalaa saavat kokea Jumalan laupeuden Jumalan tahdon mukaisen valintansa seurauksena. Ne jotka valitsevat synnin sydämessään vihaten Jumalaa saavat sen seurauksena synnin palkan, eli iankaikkisen kuoleman ja kadotuksen.

2 Moos 20:5,6 jakeet kertovat ihmisen valinnasta joko rakastaa Jumalaa tai vihata Jumalaa, eikä sukukirouksesta.

Suvun synnit

Sukukirous opetuksen eräs oppi on kuinka demonit pyrkivät hallitsemaan suvuittain ihmisiä siirtäen sukukirouksen synnillisten elämäntapojen kautta sukupolvelta toiselle. Tämän opetuksen mukaan uskoon tulemisen jälkeen tietyt suvun synnit voivat vielä painostaa uskovan elämää, kuten esimerkiksi varkaudet, murhat, juoppous, aviopuolison hylkääminen, muu haureus, petokset, Jumalan kieltäminen, ahneus, noituuden harjoittaminen, ei-kristilliset uskonnot ja opit.

Tämän sukukirous opetuksen mukaan edellä olevat suvusta tulleet painostavat synnit murtuvat vasta sen jälkeen kun sukukirous on tunnustettu, tuomittu ja hylätään Jeesuksen nimessä.

Tämän sukukirous opetuksen mukaan uskova voi sukunsa edustajana tunnustaa tiedossa olevat suvun synnit Mooseksen lain mukaan ja pyytää niistä anteeksiantamusta ja sovitusta Jeesuksen nimessä. Tämän väärän opetuksen mukaan olisi hyvä rukoilla yhdessä uskovien kanssa, jotka käskevät sukukirouksia murtumaan Jeesuksen nimessä.

Kun tutkimme tätä asiaa Raamatun sanan todistuksen valossa sekä sukujen ja ihmisten elämän valintojen kautta, niin saamme asiaan hyvin selvän vastauksen.

5 Moos 24:16 Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden.

Matt 3:6 ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä.

Matt 9:2 Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: "Poikani, ole turvallisella mielellä; sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi".

Luuk 7:48 Sitten hän sanoi naiselle: "Sinun syntisi ovat anteeksi annetut".

Apt 3:19 Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,

Edellä olevat Raamatun kohdat todistavat, että ihmisen tulee tunnustaa vain omat henkilökohtaiset syntinsä, eikä muiden syntejä. Jokainen ihminen joutuu tuomiolle omien syntiensä tähden, ei toisten syntien tähden. Ihminen saa syntien anteeksiantamuksen uskon kautta Herraan Jeesuksen omista synneistään, jotka hän tunnustaa ja joista hän tekee parannuksen.

Raamatussa ei ole missään kohtaa opetusta, jossa uskovan tulisi murtaa sukukirouksia tai vapautua sukukirouksesta. Raamattu ei myöskään opeta, että uskovan tulee tunnustaa sukunsa synnit ja pyytää niistä anteeksiantamusta ja sovitusta Jeesuksen nimessä.

Jos sukukirous opetus olisi totta, niin UT:ssa täytyisi olla selkeä kohta, jossa Herra Jeesus tai apostolit opettaisivat katkomaan ja murtamaan sukukirouksia. UT:ssa ja koko Raamatussa ei ole yhtään kohtaan, jossa on opetus sukukirouksen murtamisesta. Sukukirous opetus on epäraamatullinen ja valheellinen opetus.

Raamattu opettaa tunnustamaan ja tekemään parannusta vain omista synneistä syntien anteeksiantamiseksi. Jos uskot opetuksen sukukirouksesta ja tunnustat sekä pyydät anteeksi ja sovitusta Herran Jeesuksen nimessä sukusi synneistä, niin olet hairahtunut ja eksynyt pois Raamatun opettamasta syntien anteeksiantamuksesta.

Raamatun opetus syntien anteeksiantamuksesta ja sovituksesta on aina henkilökohtainen asia, jossa sinä saat tunnustaa vain omat syntisi ja saat omista synneistäsi sovituksen ja syntien anteeksiantamuksen, kun tunnustat syntisi ja teet niistä parannuksen.

Jos tunnustat sukusi syntejä ja haet niiden kautta anteeksiantamusta ja sovitusta Jeesuksen nimessä, niin olet eksynyt pois Raamatun perustukselta operoimaan alueella, jossa henkivallat ohjaavat sinua toimimaan vastoin Jumalan sanan opetusta. Sukukirous opetus on nimenomaan toimintaa ja epäraamatullista uskoa, jossa ihminen eksytetään toimimaan vastoin Jumalan sanan opetusta, eli uskomaan valheita.

Tässä maailmassa kaiken synnin takana on riivaajahenget, jotka eksyttävät ihmisiä tekemään syntiä. Ihminen on kuitenkin itse vastuussa tekemistään synneistä, eikä hän voi syyttää riivaajahenkiä tekemistään synneistä.

On totta, että suvussa ja perheissä on syntejä, jotka voivat siirtyä sukupolvelta toisella, mutta ne eivät tule automaattisesti perintönä sukukirouksen kautta, vaan ihmisen oman valinnan kautta. Monissa perheissä isä voi olla alkoholisti ja joku hänen lapsistaan huonon esimerkin kautta valitsee juoppouden tien. Mutta joku toinen hänen lapsistaan päättää valita toisin eikä halua elää alkoholistina nähtyään kuinka paljon tuskaa ja ahdistusta juoppouden valinta tuo ihmisten elämään.

Edellä olevan esimerkin voisi sovittaa moneen muuhunkin asiaan (itsemurha, haureus, ahneus, Jumalan kieltäminen jne.), joita ihmiset joutuvat kokemaan perheessään tai suvussaan, mutta siitä huolimatta monien perheiden ja sukujen todistusten kautta lapset voivat valita tehdä samoja tai erilaisia tekoja. Kyseessä ei ole siis sukukirous, vaan ihmisen valinta elämän olosuhteiden mukaan, jossa ihminen voi valita samoin kuin esim. isänsä tai täysin eri tavalla kuin mitä isä teki ja valitsi.

Se on totta, että jos esim. isä on ollut alkoholisti tai tehnyt itsemurhan, niin riivaajahenget koittavat hyvin usein vaikuttaa lapsen mieleen samoja vääriä ratkaisumalleja kuin mitä hänen isänsä on tehnyt. Kyse ei kuitenkaan ole sukukirouksesta, koska ihmisellä on valinnanvapaus valita toisin kuin mitä isä valitsi. Kirous on asia, joka tulee ihmisen elämään ilman valinnan vapautta. Käsittelen kirousta myöhemmin tässä kirjoituksessa.

Riivaajahenget käyttävät hyväksi ihmisen sielullisuutta ja lihallisuutta ja siksi sukukirous opetus onkin lähtöisin riivaajahengistä. Riivaajahenget vääristävät ihmisen elämänympäristön kokemukset ja suvun tekemät synnit koittaen uskotella ihmiselle, että suvun synnit siirtyvät sukukirouksena sukupolvelta toiselle. Tämän valheen päämäärä ja tarkoitus on sitoa ihminen muiden ihmisten synteihin sekä pitää ihminen erossa Raamatun totuudesta. Jos ihminen on päättänyt ja valinnut uskoa Raamatun Jumalaan, niin riivaajahenget pyrkivät tekeytymään Jumalaksi ja Pyhäksi Hengeksi alkaen ohjaamaan ihmistä uskomaan väärällä tavalla Raamattuun sanaan.

Näemme jo ensimmäisen Mooseksen kirjasta paratiisin tapahtumista kuinka saatana vääristi Jumalan sanan.  Tämä on riivaajahenkien eräs päämäärä ja tavoite, Jumalan sanan vääristäminen. Raamatun sanan opetuksen mukaan lihallinen (sielullinen) ihminen ei ymmärrä Jumalan sanan opetusta, sillä vain ainoastaan hengellinen ihminen kykenee ymmärtämään Jumalan sanan opetuksen. Siksi riivaajahenget pyrkivät vääristämään koko ajan Raamatun opetusta, jota he sitten tarjoilevat uskoville ikään kuin "totuutena". 

Kun ja jos uskova uskoo väärään opetukseen, niin hän harjoituttaa itseään lihalliseen ja sielulliseen ajattelutapaan ja toimintaan. Mitä enemmän hän ajattelee lihallisesti ja sielullisesti, niin sen vähemmän hän voi ymmärtää oikein Raamatun opetusta. Kun uskova uskoo sukukiroukseen ja pyrkii saaman anteeksiantamuksen ja sovituksen sukunsa synneistä, niin hän ei ymmärrä oikein Raamatullista sovitusta ja syntien anteeksiantamusta. Mitä enemmän ihminen ajattelee lihallisesti ja sielullisesti (vääriä oppeja), niin hän ei ole vaarallinen sielunviholliselle, vaan sen sijaan hän julistaa riivaajahenkien vääriä opetuksia, eli levittää synnin oppeja ympäristöönsä.

On varmasti riivaajahenkien tahdon mukaista, että uskovat askartelisivat väärien oppien kanssa sekä toimisivat vastoin Jumalan tahtoa. Aina kun uskova opettaa ja toimii vastoin Jumalan sanan opetusta, niin hän levittää ympärilleen sielunvihollisen valheita, ei totuuden sanaa, joka vain voi totisesti vapauttaa ihmisen. Väärä opetus johtaa valheeseen, ei vapauteen Hengessä ja totuudessa.

Sukukirouksen tunnustaminen ja murtaminen ei vapauta ketään mistään asiasta, sillä jokaisen on tunnustettava omat synnit, ei muiden syntejä. Silloin kun koitat katkoa sukukirouksia, niin teet turhia tekoja, jotka eivät johda mihinkään ja ikävä kyllä ne erottavat sinua Jumalan sanan totuuden mukaisista teoista. Riivaajahenget varmasti nauttivat siitä kun uskova tekee turhia tekoja vääryyttä ja syntiä tukien. Mitä enemmän uskot vääriä oppeja ja toimit niiden mukaan, niin sitä enemmän sinua voidaan eksyttää vääristetyn opetuksen kautta.

Marilyn Hickey kirjoittaa kirjassaan Break the Generation Curse, Part I, että sana "huone" (kreikaksi oikos) voidaan tietyissä tapauksissa kääntää sanalla huonekunta ja siksi Matt 12:43-45:ssä oikos sana tarkoittaa sukupolvea. Hickeyn mukaan Jeesuksen puhdistama huone voi tarkoittaa sukukirouksen alla olevaa ihmistä.

Matt 12:
43 Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä.
44 Silloin se sanoo: ‘Minä palaan huoneeseeni (oikos), josta lähdin’. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna.
45 Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle."

Kreikankielen oikos sanan voi kääntää tarkoittamaan huonetta tai huonekuntaa, mutta ei sukupolvea. Kreikankielen sana genea tarkoittaa sukupolvea ja sukua.

Matt 12:43-45 todistaa selkeästi, että kyseessä oli yksilö ei sukupolvi. Jae 43 sanoo saastaisen hengen lähtevän ihmisestä (yksilöstä), ei suvusta tai sukupolvesta. Jae 44 sanoo saastaisen hengen palaavan huoneeseen, josta se lähti, eli ihmisestä (yksilö). Jae 45 sanoo saastaisen hengen ottavan mukaansa seitsemän pahempaa henkeä kuin se itse on. Jonka jälkeen jae 45 sanoo ja sen ihmisen (yksilö) viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset.

Matt 12:43-45 opettaa todella selkeästi yhdestä ihmisestä, ei sukupolvesta tai suvusta. Hickeyn opetus on valheoppia, jonka avulla hän koittaa pönkittää väärää opetustaan sukukirouksesta.

Väärien oppien levittäminen ei kirkasta Herraa Jeesusta, vaan tukee syntiä ja vääryyttä. Pahuuden henkiolentojen tavoite on synnin ja vääryyden levittäminen, jonka lopullinen päämäärä on iankaikkinen kadotus sille joka niitä uskoo. En nyt sitä sano, että jokainen uskova joka on erehtynyt uskomaan sukukirous harhaoppia joutuisi kadotukseen sen takia, ei tietenkään. Riivaajahenkien tavoite on saada uskova uskomaan koko ajan enemmän vääriä opetuksia ja heidän lopullinen tavoite on saada uskova uskomaan väärä evankeliumi, jonka päämäärä on iankaikkinen kadotus.

Sairaudet ja sukukirous

Jotkut sukukirous opetuksen kannattajat opettavat, että suvussa olevat sairaudet periytyvät sukukirouksena sukupolvelta toiselle, jotka pitää katkoa ja murtaa Jeesuksen nimessä. Tämäkin opetus on väärä ja epäraamatullinen.

Suvussa kulkevat perinnölliset sairaudet eivät periydy jokaiselle suvun jäsenelle, mutta jotkut saattavat altistua niille. Jotkut asiat esim. epäterveellinen ruokavalio saattaa laukaista, jonkun suvun perinnöllisen sairauden tai sitten tietyn ruokavalion noudattaminen saattaa estää, jonkun suvussa esiintyvän perinnöllisen sairauden puhkeamisen.

Joissakin tapauksissa joku lapsista sairastuu suvun perinnölliseen sairauteen ja toinen lapsi ei sairastu riippumatta esim. ravinnosta tai muista tekijöistä.

Jos olisi olemassa suvulta periytyvä sairaus sukukirouksena, niin ehdottomasti Raamatussa pitäisi olla tästä opetus, että kuinka tällainen sukukirous-sairaus tulisi murtaa ja katkaista. Herra Jeesus, apostolit ja VT:n profeetat eivät missään kohdassa katkoneet sukukirous sairauksia, eivätkä opettaneet murtamaan ja katkomaan sukukirous sairauksia. Raamattu ei opeteta missään kohdassa, että jokaisella suvulla on oma sukukirous, joka esiintyy erilaisina tauteina. Sukukirouksena suvun perinnöllinen sairausoppi on Raamatun vastainen opetus.

Sukuhenget

Sukukirous kannattajien keskuudessa jotkut opettavat sukuhengistä, jotka aiheuttavat sukukirouksia. Alla on kaksi esimerkkiä epäraamatullisesta sukuhenki opetuksesta:

Jumalan lapsena minä tässä ja nyt hylkään kaikki esi-isieni synnit ja sanoudun niistä irti...Minä lakkautan kaiken sellaisen demonien toiminnan, joka on siirtynyt minuun esi-isiltäni...Käsken nyt kaikkia sukuhenkiä, joita minussa tai ympärilläni on, menemään helvettiin ja pysymään siellä aina tuomiopäivään saakka (Neil Anderson).

Pahojen henkien ulosajamisistunnossa me käsittelemme sitä seuraavalla tavalla: Kutsu esiin ne kiroukset, joiden on sallittu tulla sukupolvien takaa sukuhengen kautta—me murramme sen otteen ja käskemme sen lähteä Jeesuksen nimessä. Me käskemme sen mennä kuiviin paikkoihin ja kiellämme kirousta menemästä enää tuleviin sukupolviin. Sen voima ja ote on murrettu iankaikkisesti (Teresa Castleman).

Raamatussa ei ole opetusta, että Jumala sallisi sukuhengen kautta jonkin kirouksen kohdata ihmistä.

Raamatun opetuksen mukaan jokainen ihminen on vastuussa omista synneistään, ei toisten ihmisten tekemistä synneistä:

2 Aik 25:4 Mutta heidän lapsensa hän jätti surmaamatta: hän teki, niinkuin on kirjoitettu laissa, Mooseksen kirjassa, jossa Herra on käskenyt sanoen: "Älkööt isät kuolko lasten tähden älköötkä lapset isien tähden; kukin kuolkoon oman syntinsä tähden".

On täysin hyödytöntä sanoutua irti ja hylätä esi-isien synnit, koska jokainen on vastuussa vain omista synneistään. Raamatun opetuksen mukaan ei ole olemassa sukuhenkiä, jotka aiheuttavat ihmisille sukukirouksia, joiden kautta esi-isien synnit painaisivat heidän jälkeläisiään ja että heidän tulisi vapautua esi-isiensä synneistä.

Raamattu ei opeta mitään sukuhengistä, eikä tietenkään sitä, että uskovan tulisi käskeä sukuhenget helvettiin. Raamattu opettaa, että Jumala heittää kaikki synnin tekijät helvettiin (iankaikkinen kadotus), niin pahuuden henkiolennot kuin synnin orjina eläneet ihmiset. Uskova ihminen ei voi käskeä ketään helvettiin.

Tästä tulee ikävällä tavalla esille se kuinka väärä opetus ja harhaoppi synnyttää koko ajan uusia harhoja, vääristymiä ja valheita. Ensin opetetaan sukukirouksesta ja sitten sukuhengistä, jonka jälkeen seuraa opetus sukuhenkien helvettiin käskemisestä. Väärä opetus vääristyy koko ajan yhä enemmän kuten se käy selkeästi ilmi edellä olevista vääristä opetuksista.

Silloin kun ihminen uskoo väärän opetuksen sukuhengistä ja käskee niitä menemään helvettiin, niin hän toimii valheellisesti, eikä ihminen tietenkään voi käskeä ketään helvettiin, koska vain Jumala voi heittää ja käskeä pahuuden henkiolennot helvettiin:

2 Piet 2:4 Sillä ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen, pimeyden kuiluihin, ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi.

Eksytyksen kavala piirre ja tuntomerkki on valhe, jossa riivaajahenget valheen kautta valehtelevat ihmiselle ja johdattavat hänet tekemään, jotakin sellaista, jota hän ei voi edes tehdä. Riivaajahenget voivat eksyttää sukukirous ja sukuhenki oppiin uskovia ihmisiä siten, että kun ihminen käskee "sukuhenkiä" menemään helvettiin, niin ihmiselle annetaan valhenäky, jossa hän näkee kuinka "demonit" menevät helvettiin. Ihminen uskoo tätä valhenäkyä, joka perustuu väärään Raamatun opetukseen.

Jos ihminen uskoisi Raamatun sanan totuutta, niin hän ymmärtäisi, ettei ihminen voi käskeä riivaajahenkiä helvettiin ja että kaikki todistukset, joissa ihminen on käskenyt "sukuhenkiä" menemään helvettiin perustuvat valheeseen ja eksytykseen.

Sielullinen ja lihallinen uskova perustaa uskonsa epäraamatullisiin opetuksiin ja näkyihin. Kun hän ei tunne Raamatun totuutta, niin valhenäyt sekä kaikenlainen valhehenkien näkyvä toiminta johdattaa hänet hyväksymään eksytyksen. Riivaajahenget tietävät tämän, siksi he koittavat kaikin tavoin eksyttää ihmisiä uskomaan vääriä oppeja sekä valhevoiman ihmeitä ja tunnusmerkkejä.

Menestysteologian piirissä on ihmisiä, jotka opettavat sukukirousten katkaisemista ja sukuhenkiä. He perustavat sukuhenki opetuksen englanninkieliseen sanaa familiar spirit, joka on käännetty hepreankielen (אוב) sanasta, joka tarkoittaa kuolleiden henkeä sekä manaajaa joka manaa esiin kuolleita henkiä. Kuolleiden henget eivät ole kuolleita ihmisiä, vaan riivaajahenkiä, jotka matkivat ja ottavat kuolleen ihmisen hahmon eksyttääkseen maan päällä olevia ihmisiä. Familiar spirit ei siis tarkoita sukuhenkeä, että olisi erikseen riivaajahenkiä jotka ovat sukuhenkiä, jotka eksyttävät tiettyä sukua sukuhenkiä, vaan riivaajahenkiä, jotka eksyttävät kaikkia ihmisiä. Sukuhenki opetus sukukirouksen tuojana on harhaoppi.

Raa'at rypäleet ja heltyvät hampaat

Sukukirous opetuksen kannattajien joukossa on ihmisiä, jotka puolustavat opetustaan sanoen, että koska Raamatussa sanotaan isät söivät raakoja rypäleitä, niin siksi lasten hampaat heltyivät. Tällä he tarkoittavat sitä, että lapsen saavat perinnöksi sukukirouksena isiensä synnit.

Jer 31:
27 ¶ "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä kylvän Israelin maahan ja Juudan maahan ihmisen siementä ja karjan siementä.
28 Ja niinkuin minä olen valvonut repiäkseni ja kukistaakseni heitä, hajottaakseni ja hävittääkseni, tuottaakseni onnettomuutta, niin minä olen valvova rakentaakseni ja istuttaakseni heitä, sanoo Herra.
29 Niinä päivinä ei enää sanota: ‘Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät’;
30 vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden. Jokaiselta ihmiseltä, joka syö raakoja rypäleitä, heltyvät hänen omat hampaansa.
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;
32 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.

Jeremian kirjan luku 31 tuo selkeästi esille, ettei tässä ole kyse mistään sukukirouksesta, sillä jokainen kuolee omien syntiensä tähden ja jokaiselta, joka syö raakoja rypäleitä heltyvät hänen omat hampaansa, kuten jakeesta 30 käy tämä selkeästi esille.

Mitä on isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät sanonnan taustalla?  Hesekiel vastaa tähän kysymykseen:

Hes 18:
1 ¶ Ja minulle tuli tämä Herran sana:
2 "Mikä teillä on, kun te lausutte tätä pilkkalausetta Israelin maasta: ‘Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät’?
3 Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei tule teidän enää lausua tätä pilkkalausetta Israelissa.
4 Katso, kaikki sielut ovat minun: niinkuin isän sielu, niin pojankin sielu-ne ovat minun. Se sielu, joka syntiä tekee-sen on kuoltava.
5 Jos mies on vanhurskas ja tekee oikeuden ja vanhurskauden:
6 ei syö uhrivuorilla, ei luo silmiänsä Israelin heimon kivijumaliin, ei saastuta lähimmäisensä vaimoa, ei ryhdy naiseen, joka on kuukautistilassa,
7 ei sorra toista, vaan antaa takaisin velanpantin, ei riistä eikä raasta, vaan antaa leipäänsä nälkäiselle, verhoaa vaatteella alastonta,
8 ei anna rahaansa korolle, ei ota voittoa, vaan pidättää kätensä vääryydestä, tekee oikean tuomion miesten välillä,
9 vaeltaa minun käskyjeni mukaan ja noudattaa minun oikeuksiani, niin että tekee sitä, mikä oikein on-hän on vanhurskas, hän totisesti saa elää, sanoo Herra, Herra.
10 ¶ Mutta jos hänelle on syntynyt poika, väkivaltainen, verenvuodattaja, joka tekee yhtäkin näistä,
11 mitä hän itse ei ole tehnyt: syö uhrivuorilla, saastuttaa lähimmäisensä vaimon,
12 sortaa kurjaa ja köyhää, riistää ja raastaa, ei anna takaisin panttia, luo silmänsä kivijumaliin, tekee kauhistuksia,
13 antaa rahansa korolle ja ottaa voittoa-saisiko tämä elää? Ei hän saa elää: kaikkia näitä kauhistuksia hän on tehnyt, hänet on kuolemalla rangaistava; hän on verivelan alainen.
14 Mutta katso, jos tälle on syntynyt poika ja hän näkee kaikki isänsä synnit, jotka tämä on tehnyt-näkee ne eikä tee sellaisia:
15 ei syö uhrivuorilla, ei luo silmiänsä Israelin heimon kivijumaliin, ei saastuta lähimmäisensä vaimoa,
16 ei sorra toista, ei ota panttia, ei riistä eikä raasta, vaan antaa leipäänsä nälkäiselle, verhoaa vaatteella alastonta,
17 pidättää kätensä kurjasta, ei ota korkoa eikä voittoa, vaan tekee minun oikeuksieni mukaan, vaeltaa käskyjeni mukaan-hänen ei ole kuoltava isänsä syntivelan tähden, hän totisesti saa elää.
18 Hänen isänsä taas kun teki väkivallan töitä, riisti ja raastoi veljeltänsä ja teki kansansa keskuudessa sitä, mikä ei ole hyvää, niin katso, hänen oli kuoltava syntivelkansa tähden.
19 Ja vielä te kysytte: ‘Minkätähden ei poika kanna isän syntivelkaa?’ Kun poika on tehnyt oikeuden ja vanhurskauden, noudattanut kaikkia minun käskyjäni ja tehnyt niitten mukaan, hän totisesti saa elää. Se sielu, joka syntiä tekee-sen on kuoltava.
20 Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa.

Hesekielin kirjan mukaan isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät sanonta oli pilkkalause, jota Herra kielsi lausumasta israelilaisilta. Lausumiskiellon jälkeen Herra Jumala tuo esille, että sen sielun on kuoltava, joka tekee syntiä. Samoin Herra opettaa ettei poika kanna isänsä syntivelkaa, sillä jokaisen on kuoltava omien syntien tähden.

Jeremia luku 31 ja Hesekiel luku 28 opettavat selkeästi sen, ettei Raamattu opeta sukukirousta, vaan sitä että synti on ihmisen oma valinta ja jokainen kuolee omien syntiensä tähden, eikä kukaan joudu vastuuseen Jumalan edessä esi-isiensä tai sukunsa synneistä.

Raa'at rypäleet ja heltyvät hampaat opetus sukukirouksen tukemiseksi on väärä opetus.

Käyttäytyminen ja sukukirous

Sukukirous opetuksessa on monenlaisia erilaisia variaatioita. Eräs tällainen variaatio (muunnelma) on opetus jonka mukaan ihmisen käyttäytyminen on peritty sukukirous vanhemmilta tai suvulta.

Tämän opetuksen mukaan kun vanhemmat ja sukulaiset käyttäytyvät tietyllä tavalla esim. isä halveksuu ja aliarvostaa lastaan tuoden sen selkeästi esille, niin sen seurauksena lapsi perii sukukirouksen ja alkaa toimimaan samalla tavalla halveksuen ja aliarvostaen lähimmäisiään ja tulevia lapsiaan. Tämän opetuksen mukaan lapsi jatkaa sukukirousta ja joutuu sukukirouksen uhriksi.

Edellä oleva opetus ei ole kuvausta sukukirouksesta, vaan käyttäytymisestä joka syntyy lapsen mielenalueen rikkoutumisen seurauksena, johtuen häneen kohdistuneesta negatiivisuudesta ja väärästä käytösmallista.

Kun esimerkin "lapsi" tulee uskoon, niin hänen ei tarvitse tehdä parannusta isänsä synneistä, vaan omista synneistään. Raamatun selkeä opetus on, että jokaisen on kuoltava omien syntiensä tähden, ei toisten syntien tähden.

Väärän käytösmallin omaksuminen ei ole sukukirous, vaan rikotun ihmisen tapa elää rikkinäisenä sen mukaan kuinka häntä itseään on kohdeltu väärin. Jos kyseessä olisi sukukirous, niin Raamatussa olisi selkeä opetus sukukirouksen murtamisesta ja katkaisemisesta. Totuus on kuitenkin se ettei Raamatussa ole yhtään kohtaa, joka opettaisi sukukirouksesta, koska Raamattu ei yksinkertaisesti opeta sitä.

Eksytys ja siitä vapautuminen

Monet ihmiset saavat erilaisia traumoja lapsuuden kokemusten kautta sekä ihmisen elämään vaikuttavat voimakkaasti perheen ja suvun kautta koetut kokemukset. Siksi on syytä käsitellä tätä aihetta hiukan syvällisemmin.

Jos perheessä on alkoholismia ja sitä kautta väkivaltaa, niin lapsi kokee turvattomuutta, ahdistusta, jopa syyllisyyttä, erilaisia pelkoja jne. Lapsen sisäinen maailma menee rikki ja hänen on todella vaikea saada tervettä otetta elämästään.

Edellä kuvatun kokemuksen kautta lapsen kasvaessa aikuiseksi hänen sydämensä on rikki ja hänellä voi olla monenlaisia pelkoja, alemmuudentunnetta, häpeää sekä monenlaisia vaikeuksia elämässään.

Kun hän tulee uskoon, niin saatana sitoo häntä hyvin voimakkaasti näiden ahdistavien kokemusten kautta. Silloin kun ihmisen sisin on todella rikkinäinen, niin hänen on hyvin vaikea vastaanottaa tervettä uskon kasvua. Tässä tilanteessa saatana syyttää hyvin voimakkaasti ihmistä ja koittaa saada ihmisen luopumaan uskosta.

Jos saatana ei onnistu johdattamaan tätä ihmistä pois uskosta, niin hän koittaa vääristää ja turmella uskovan ihmisen uskon eksyttämällä hänet pois terveestä uskosta epäraamatulliseen uskoon.

Koska ja kun uskova ei rikkinäisyytensä takia kykene vapautumaan lapsuuden kokemusten peloista ja ahdistuksista, niin saatana valehtelee uskovalle, että siksi et voi niistä vapautua, koska on kyse sukukirouksesta, joka pitää murtaa.

Kun uskova on rikki ja voimaton, ahdistunut sekä pelkotilojen sitoma, eikä hän ole vapautunut rikkinäisyydestään, eikä ole oppinut Jumalan avulla voittamaan ongelmiaan, niin hän saattaa uskoa, että kyse onkin sukukirouksesta, joka pitäisi murtaa.

Kyseessä ei ole kuitenkaan sukukirous, vaan uskovan rikkinäisyys, joka johtuu lapsuudessa koetuista vääristä teoista, joiden kohteeksi hän joutui lapsena. Jos uskovan sydämessä on katkeruutta, vihaa ja anteeksiantamattomuutta vanhempiansa kohtaan, niin se sitoo ja pitää uskovan kiinni lapsuuden haavoissa ja traumoissa. Anteeksiantamus sekä terve uskon kasvu Raamatun sanan totuuden mukaan vapauttaa uskovan näistä siteistä ja kahleista.

Mark 11:25 Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne."

Apt 13:
38 Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
39 ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.

Joh 8:
31 ¶ Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi".

Koska Raamattu ei opeta sukukirouksen murtamisesta, niin et voi vapautua rikkinäisyydestäsi tällaisten epäraamatullisten rituaalien kautta. Anteeksiantamus vapauttaa ihmisen rikkinäistä sydäntä ja johdattaa uskovan terveeseen uskon kasvuun, jonka kautta hän saa vapautua niistä asioista, jotka sitovat häntä.

Kun uskova ymmärtää Jumalan sanan totuutta ja kun hän Pyhän Hengen voimavaikutuksen kautta ojentautuu totuuden mukaan, niin hän alkaa vapautumaan asioista, jotka ovat sitoneet häntä. Tämä on selkeä Raamatun opetus, eikä Raamattu opeta missään kohdassa minkäänlaisia sukukirouksen murtamisrituaaleja, rukouksella sukukirouksien katkomisia tai käskemään sukukirousten murtumista ja katkeamista.

Raamattu opettaa, että Herrassa Jeesuksessa vapaudumme kaikesta siitä mistä tarvitaan vapautusta. Uskova saa kaikki tekemänsä synnit anteeksi uskoontulon seurauksena, mutta hän ei automaattisesti vapaudu kaikista syntitavoista ja sydämen siteistä ja taakoista.

Herra Jeesus asuu meissä Pyhän Hengen kautta ja vaikuttaa meissä uskoa Raamatun sanan totuuden mukaisesti. Mitä enemmän käytännössä ojentaudut Jumalan sanan totuuden mukaisesti, niin sitä enemmän vapaudut kaikista siteistä ja taakoista sekä syntitavoista. Siksi on todella tärkeätä ymmärtää Jumalan sanan totuuden opetus.

Täydellinen Jumalan sanan totuus on ilmoitettu vain Raamatussa, eli et löydä sitä mistään muualta, et minun kirjoituksistani, et uskovien kirjoittamista kirjoista ja opetuksista. Minun kirjoitukseni ja uskovien tekemät kirjat ja opetukset tulee tutkia ja koetella Jumalan sanan totuuden kautta, että onko opetus Raamatullista vai ei.

Raamatun sana opettaa, että vapautuminen (syntitavoista, vääristä siteistä ja taakoista) on Jumalan ja uskovan ihmisen välinen asia. Jumala on antanut vapautumiseen avuksi Pyhän Hengen voimavaikutuksen ja Jumalan sanan totuuden. Vapautuminen tapahtuu kun totuus vapauttaa ihmisen pois vääristä taakoista ja syntitavoista. Pyhässä Hengessä ojentautuminen totuuden sanan mukaan vapauttaa uskovan ihmisen.

Missään kohtaan  Raamattu ei opeta, että toinen ihminen vapauttaa sukukirouksen kautta tulleet ongelmat, koska periytyvää sukukirousta ei ole olemassa, josta tulisi vapautua. Seurakunnan uskovat voivat auttaa rukouksin ja Jumalan sanan opetuksen kautta toisten ongelmissa, mutta jokaisen uskovan on henkilökohtaisesti itse ojentauduttava Pyhän Hengen voimassa totuuden mukaan vapautuakseen asioista, joista hänen tulee vapautua.

Silloin kun uskova on todella rikkinäinen, eikä hän ole oppinut elämään Pyhässä Hengessä ja sitä kautta voittamaan vahingollisia asioita, eikä päässyt yli lapsuuden traumoista ja ongelmista, niin houkutus siihen että joku vapauttaa hänet niistä on todella suuri ja houkutteleva. Jos ja kun ihminen ei itse osaa tai kykene, niin silloin on aina kaikkein helpointa antaa jonkun muun hoitaa ikävät asiat.

Raamattu opettaa kuitenkin vapautumisen olevan henkilökohtainen asia Pyhän Hengen voimassa Raamatun totuuden mukaan ojentautuen. Jos sinua on rikottu lapsuudessa ja sydämessäsi on sen takia syvät haavat, jonka seurauksena olet voimaton, ahdistunut sekä pelkotilojen sitoma, niin Jumalalla on voima vapauttaa sinut, mutta se tapahtuu siten kuinka Hän opettaa Raamatussa.

Jumala antaa sinulle Pyhän Hengen kautta ymmärrystä ja voimaa vapautua asioista, jotka sitovat ja taakoittavat sydäntäsi. Muista kuitenkin se että uskon elämä on kasvuprosessi, eli kaikista asioista ei voi heti vapautua, vaan terveen uskon kasvun kautta. Muista myös se ettei sinun lihassasi ole voimaa vapautua sydäntä taakoittavista asioista ja syntitavoista, siksi sinulle on annettu Pyhä Henki, joka auttaa sinua vapautumaan kaikesta mistä sinun tulee vapautua. Jumala vaikuttaa sinussa tahtomista ja tekemistä Pyhän Hengen voiman kautta Raamatun sanan totuuden mukaan.

Uskovan elämään kuuluu uskon kasvuprosessi, siksi uskova ei heti vapaudu kaikista asioista ja ongelmista. Valheopettajat käyttävät hyväksi uskovia siten, että he eivät opeta uskon kasvuprosessista, vaan kertovat ongelmien johtuvan sukukirouksista jne. Silloin kun uskova ihminen ei ymmärrä uskon kasvunprosessia, niin hän helposti ajautuu ja eksyy hakemaan apua vääristä opetuksista kuten esim. sukukirouksista, joiden kautta hän toivoo saavansa apua ongelmiinsa.

Raamattu opettaa selkeästi, että uskossa on kyse kasvusta, jonka kautta uskova oppii erottamaan hyvän pahasta. Raamatun mukaan Jumala antaa kasvun, eli vaikuttaa sen uskovassa Pyhän Hengen ja Raamatun sanan opetuksen kautta. Uskova vapautuu ongelmistaan ja syntitavoista, kun hän Jumalan armosta kasvaa noudattaen Jumalan sanan totuutta Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta.

Raamatun sanan mukaan eksyttäjät pöyhkeilevät näyistään ja ovat lihallisuuden, eli riivaajien viisauden vaikutuksen alaisuudessa. Raamatun sanan opetuksen mukaan eksyttäjä on paisunut eikä hän pitäydy siihen Raamatun totuuteen, joka opettaa Jumalan vaikuttamasta uskon kasvusta. Siksi eksyttäjä lupaa väärää vapautta valheen riittien kautta.

Hebr 5:
13 Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;
14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

2 Kor 9:10 Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät,

Ef 4:15 vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus,

Kol 2:
18 Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama
19 eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua.

Uskovan tulee ymmärtää, että lapsuuden kokemukset ja perheen sekä suvun vahingollinen vaikutus ei ole sukukirousta, vaan vääriä käytösmalleja, jotka vaikuttavat vahingollisesti ihmisen elämään. Voit ainoastaan vapautua niiden aiheuttamista ongelmista Raamatun sanan opettamalla tavalla, eläen ja kasvaen Pyhässä Hengessä Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Taistelu henkivaltoja vastaan

Ef 6:
10 ¶ Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa.
11 Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet.
12 Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.
13 Sentähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä.
14 Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska,
15 ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille.
16 Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet,
17 ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.
18 Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;

Raamattu opettaa taistelusta henkivaltoja vastaan. Raamattu ei opeta katkomaan sukukirouksia ja suvun syntejä, vaan taistelemaan henkivaltoja vastaan. Sukukirous opettajien keskuudessa on hyvin yleistä myös toinen harhaoppi, joka opettaa että uudestisyntynyt uskova voi olla riivattu, jonka sisällä asuu demoneita. Raamattu ei kutenkaan opeta, että uudestisyntyneen sisällä voi asua demoneita kts. linkki.

Raamattu ei siis opeta katkomaan sukukirouksen syntejä, eikä että uskovista pitäisi ajaa ulos demoneita, vaan että uskovan tulee oppia taistelemaan henkivaltoja vastaan ja Pyhässä Hengessä eläen Raamatun sanan totuuden kautta uskova vapautuu ja oppii voittamaan pahuuden henkivaltojen eksytykset ja ansat sekä painostukset.

Pahuuden henkivallat tietävät, että kun ja jos uskova oppii taistelemaan heitä vastaan, niin silloin he eivät voi eksyttää eikä rikkoa uskovien sydämiä. Siksi riivaajahenget kehittelevät oppeja, jossa uskova eksytetään taistelemaan asioita vastaan, jotka ovat valhetta ja siten uskovat eivät osaa taistella oikeaa vihollista vastaan.

Otan tähän asiaa valaisevan kuvitteellisen esimerkin. Jos toisen maailmansodan aikana Suomi olisi luullut että Ruotsi hyökkää Suomea vastaan ja suomalaiset olisivat valmistautuneet Ruotsin hyökkäystä vastaan, niin suomalaisilta olisi jäänyt huomaamatta sen aikaisen Neuvostoliiton hyökkäysaikeet.

Ruotsilla ei kuitenkaan ollut hyökkäysaikeita Suomea vastaan. Ruotsi ei siis olisi koskaan hyökännyt ja suomalaiset olisivat olleet tyytyväisiä torjuessaan sodan uhkan Ruotsia vastaan, jota ei edes ollut olemassa. Mutta jos suomalaiset eivät olisi valmistautuneet Neuvostoliiton hyökkäykseen, vaan olisi tehnyt valmisteluja Ruotsin hyökkäystä vastaan, niin venäläiset olisivat vallanneet ja orjuuttaneet Suomen kansan.

Riivaajahenget toimivat juuri edellä kuvatun kuvitteellisen esimerkin kautta. He eksyttävät ihmisen torjumaan olematonta uhkaa, jonka kautta he orjuuttavat ihmisen valheeseen ja vääryyteen.

Kun Raamattu opettaa taistelua ja vapautumista saatanan kavalista juonista sekä vahingollisista asioista, niin ensimmäinen kehotus on Pyhässä Hengessä toimia Jumalan sanan totuuden mukaisesti.

Herra Jeesus on uskovan vanhurskauden haarniska. Pahuuden henkivallat joutuvat pakenemaan Herraa Jeesusta ja Jeesus nimeä. Käske saatanaa ja hänen joukkojaan väistymään ja lähtemään Herran Jeesuksen nimessä. Ne joutuvat väistymään ja pakenemaan, ne koittavat kuitenkin tulla aina uudestaan, mutta käske heitä uudestaan Herran Jeesuksen nimessä aina kun tunnistat heidän pahan vaikutuksen, niin he joutuvat taas väistymään.

Evankeliumin pelastussanoman kertominen Herrasta Jeesuksesta on voittavan uskon yksi voimakas avaintekijä. Siksi efesolaiskirjeessä se on mainittuna asiana, jonka kautta Pyhässä Hengessä saatana joukkoineen joutuu väistymään, kun he kuulevat Herran Jeesuksen nimen, sillä he tietävät pelastuksen tulevan Jeesuksen veren, kuoleman ja ylösnousemisen kautta. 

Uskon kilpi on Herra Jeesus ja Jumalan sanan totuus, joka sammuttaa jokaisen pahan saatanan ampuman palavan nuolen. Totuudessa pysyvää uskovaa ei saatanan nuolet tavoita. Tämä tarkoittaa sydämen alueen puhtaana pysymistä.

Pelastuksen kypärä tarkoittaa, että Jumalan sanan totuuden kautta saat suojan riivaajahenkien vaikutusta vastaan mielesi alueella. Jumalan sana on Hengen miekka, jonka edessä kaikki valheet murtuvat ja kaatuvat.

Pysy rukouksessa Pyhässä Hengessä, valvoen kestävänä siinä itsesi ja niiden uskovien puolesta, jotka Jumala laskee sydämellesi. Pyhässä Hengessä vaeltaminen totuuden mukaan vapauttaa sinut ja opettaa tunnistamaan saatanan valheet ja hylkäämään ne.

Jaak 4:
6 Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sentähden sanotaan: "Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon".
7 Olkaa siis Jumalalle alamaiset; mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee.
8 Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset.

Ihmisen sydämessä asuva ylpeys estää uskovaa vapautumasta vääristä siteistä ja ikeistä. Riivaajahenget toimivat juuri siten, että he valehtelevat uskovalle, että sukukirous katkaisee ongelmat tai että uskovasta pitää ajaa ulos demoneja, että hän pääsee vapaaksi. Tämä on eksytys ja väärä opetus, joka jättää ihmisen ylpeän sydämen valtaan, eikä hän oikeasti voi päästä vapaaksi sen sijaan kyllä hän voi kokea jonkinlaista valhevapautusta.

Eksytys toimii juuri siten, että se valheen kautta peittää todellisen ongelman ettei ihminen vapautuisi Jumalan voiman avulla, vaan hyväksyisi valheen ja eksytyksen.

Kun uskova oppii olemaan Jumalalalle alamainen, eli elämään Raamatun totuuden mukaisesti sen mukaan mihin kasvuvaiheeseen hän on Jumalan armosta kasvanut, niin uskova vapautuu kaikesta valheesta ja ongelmista, jotka taakoittavat hänen sydäntään. Tämäkin on kasvuprosessi.

Eräs tärkeä asia on tuotava esille tässä yhteydessä. Tuon sen esille oman kokemukseni kautta. Olen ollut todella rikkinäinen uskovainen uskontien alkuvaiheissa. Olen kokenut alemmuudentunnetta ja koin olevani aina huono ihminen, enkä kelpaa mihinkään enkä kenellekään. Kun nuoruudessani (1970-80 luvuilla) aloin käyttämään alkoholia sekä lääkkeitä päihdetarkoitukseen, niin sydämeni ongelmat kasvoivat ja lisääntyivät siihen pisteeseen, että olin pelkotilojen, ahdistusten sekä vainoharhojen vanki.

Kun tulin uskoon, niin saatana syytti minua koko ajan ja puhui mieleeni menneisyyden epäonnistumisista ja ongelmista. Minulla ei ollut kykyä ja voimaa vapautua pelkotiloista, ahdistuksista ja vainoharhoista, niin sen tähden jouduin kuuntelemaan saatanan syytöksiä sekä elämään pelkotilojen ja ahdistusten keskellä.

Näin kuinka monet uskovaiset olivat onnellisia ja tasapainoisia. Se ahdisti minua suuresti, koska itse olin täynnä pelkoa ja ahdistusta. Koska en uskontien alussa vapautunut peloistani ja ahdistuksistani, niin tulin katkeraksi ja kateelliseksi muille uskoville, koska en itse saanut kokea onnea ja tasapainoa sydämessäni.

Kaksi asiaa sai minut lopulta vapautumaan menneisyyden haavoista. Pyysin Jumalalta anteeksi katkeruuden syntiä muita uskovia kohtaan sekä opin tunnistamaan ja erottamaan Jumalan ääneen saatanan äänestä, eli opin erottamaan totuuden valheesta.

Paha saatana eksyttää uskovia siten, että hän puhuu ihmisen mieleen tekeytyen Jumalaksi, valkeuden enkeliksi sekä saatana matkii ihmisen omia ajatuksia ja syöttää ihmisen ajatusmaailmaan ajatuksia, joita ihminen luulee omiksi ajatuksikseen. Kun luulet saatanan valheiden olevan omia ajatuksiasi, niin silloin sinä helposti toimit sen mukaan kuin itse ajattelet, koska luulet saatanan syöttämiä valheita sinun omiksi ajatuksiksi.

Paha saatana tuo koko ajan syyttäen ja ahdistaen mieleesi lapsuuden traumoja sekä myöhemmin tulleita traumoja. Paha saatana korostaa näitä ongelmia ja tarjoaa sinulle niihin valheellisen ratkaisun, joka voi olla sukukirouksen katkaiseminen, demonin ulosajaminen sisältäsi tai joku muu väärä opetus.

Jos vastaanotat saatanan valheen, niin joudut ikään kuin valhekaruselliin, jossa joudut koko ajan tekemään asioita valheen perustukselta käsin. Kun sinulta on katkaistu "sukukirous", niin seuraavan ongelman tai lankeemuksen tapahduttua joudut uudestaan "sukukirous katkaisuhoitoon", näin joudut valhekarusellin pyöritykseen. Toinen tapa pyörittää valhekarusellia on ajaa sinusta koko ajan ulos demoneita. Aina kun kohtaat ongelmia tai lankeat syntiin, niin sinusta "ajetaan ulos" demoneita.

Kun olet hypännyt mukaan valhekaruselliin, jota saatana höystää valhekokemuksilla valhevoiman ihmeiden ja tunnustekojen kautta, niin riivaajahenget eksyttävät sinua koko ajan syvemmälle hyväksymään vääriä oppeja. Siksi on ehdottaman tärkeää tutkia ja koetella kaikki Jumalan sanan avulla sekä ojentaa oma elämä Pyhässä Hengessä Raamatun sanan totuuden mukaisesti.

Jumalan Rakkaus vapauttaa

1 Joh 4:
15 Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa.
16 Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä.
17 ¶ Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa.
18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.
19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.

Pelkoja ja ahdistuksia ei voi katkoa sukukirous "mantroilla", koska ne väistyvät ja katkeavat vain Jumalan rakkauden kautta. Jumalan rakkaus ja totuus ovat yhtä ja toimivat yhdessä.

Raamattu opettaa Jumalan rakkauden karkottavan (alkutekstissä heittää ulos) pelon, eli minkäänlaisella sukukirous "mantroilla" ei voida katkoa suvun tai perheen aiheuttamia traumoja.

Raamattu opettaa pelossa olevan rangaistusta, eli syyllisyyttä ja syytöksiä. Syyllisyyden aiheuttamaa pelkoa ei voi ajaa ulos ihmisen sydämestä muuten kuin Jumalan täydellisen rakkauden kautta, joka pitää yhtä totuuden kanssa. Tässäkin kohtaa Raamattu kumoaa harhaopin sukukirouksen katkomisista.

Sukukirous harhaoppi eksyttää ihmisen vapautumaan sukunsa synneistä ja painostuksesta sekä niistä johtuvista peloista ja syyllisyydestä. Todellista ja oikeaa vapautta tämän harhaopin kautta ei kuitenkaan tule, koska vain Jumalan rakkaus ja totuus voi poistaa syyllisyyden ja pelon ihmisen sydämestä.

Asian avain on oppia ymmärtämään, että Jumala on ensin meitä rakastanut, jonka jälkeen me voimme rakastaa Jumalaa eläen ja uskossa kasvaen Pyhän Hengen rakkauden ja Jumalan sanan totuuden kautta.

Vapautumisen avain on Jumalan rakkaus ja totuus, jonka valhe haluaa peittää esimerkiksi sukukirous-opin kautta. Valhe keskittyy siihen mikä sinussa on vikana ja kuinka sinun pitää tunnistaa sukusi synnit, että voit "vapautua". Jumalan sanan totuus opettaa, että Jumala rakastaa sinua ja Hänen rakkautensa ja totuutensa vapauttaa sinut syntitavoistasi sekä vääristä ikeistä ja taakoista, kun ojentaudut Pyhän Hengen voimassa Jumalan sanan totuuden mukaan.

Huomaatko eron? Eksytys tuo esille ensin ongelmasi ja antaa niihin valheellisen ratkaisun. Jumala kertoo ensin rakastavansa sinua ja sanoo Hänen rakkautensa ja totuutensa vapauttavan sinut. Valitse Jumalan sanan totuus ja hylkää valheet, niin voit todella vapautua asioista, joista sinun tulee vapautua.

Eksyttäjien piirteitä

Sukukirousta opettavien keskuudessa on tiettyjä tunnistettavia piirteitä, joita tutkimme seuraavaksi.

Jaak 3:
14 Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko älkääkä valhetelko totuutta vastaan.
15 Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta.

He ovat pääosin sielullisia ja lihallisia, koska he uskovat epäraamatullisia oppeja. Epäraamatullinen opetus saa voimansa valheesta, joka on sielullista viisautta. Jaakobin kirjeestä tulee selkeästi esille, että kaikki valhe totuutta vastaan on sielullista viisautta, eli riivaajien viisautta.

Sukukirous opettajat toimivat lihallisesti ja sielullisesti siitä huolimatta vaikka he kuinka koittaisivat esiintyä hengellisesti. Sielullinen viisaus ei voi tuoda todellista vapautta, vaan ainoastaan valhevapautta, jonka sielullinen uskoo ja vastaanottaa tunteen ja järjen tasolla, joka on tiukasti sidottu lihalliseen ajattelu- ja toimintatapaan.

Sielullisuus ei pysty korottamaan ja kirkastamaan Herraa Jeesusta. Eksyttäjät voivat puhua, että he korottavat Jeesusta, mutta siitä huolimatta heidän toimintansa kautta he kirkastavat itseään ja "voiteluaan".

Sielullinen ihminen kirkastaa ja korottaa aina itseään. Sielullinen eksyttäjä on hyvin usein on sellainen, joka pyrkii saamaan aseman, jossa hän pääsee kirkastamaan ja korottamaan itseään ja "voiteluaan". Sielullinen eksyttäjä suuttuu hyvin usein silloin jos joku kyseenalaistaa hänen toimintansa ja opetuksensa. Hengellinen ihminen ei suutu, vaan suostuu tutkittavaksi ja koeteltavaksi.

Sielullinen eksyttäjä etsii itselleen koko ajan lisää uusia uhreja, jotka hän haluaa vapauttaa "voitelunsa" kautta. Hän hyvin usein mainostaa itseään. Sielullinen eksyttäjä on mielistynyt riivaajien sielulliseen viisauteen, siksi hän markkinoi ihmisille eksytyksiä ja vääriä oppeja kuten sukukirouksia ja demonien ulosajamista uudestisyntyneistä uskovista.

Raamattu sitoo yhteen sielullisen ja riivaajien viisauden, joka tarkoittaa sitä että saatana toimii valhevoiman kautta vaikuttaen erilaisia kokemuksia kuten valhevapautta ja valheellisia kokemuksia demonien uloslähtemisestä uskovista ihmisistä. Eksyttäjä vääristää Jumalan sanan totuuden ja opettaa valhetta "totuutena", jonka riivaajahenget vahvistavat valhevoiman ihmeen ja tunnusteon kautta. Kun ihminen kokee ja näkee valhevoiman kautta tapahtuvia ihmeitä ja tunnusmerkkejä, niin hän helposti uskoo niihin jos hän ei ymmärrä Jumalan sanan totuutta.

Valitettavasti liian usein rikkinäinen ihminen ajautuu sielullisen eksytyksen uhriksi, koska hän on itse lihallinen rikkinäisyytensä tähden. Rikkinäisyys tuo esille korostuneesti lihallisuuden ja sielullisuuden toimintatavat käytännön elämään sekä sydämen ajatuksiin. Älä ymmärrä minua väärin, en syyllistä ketään, vaan tuon esille sen, että rikkinäisyys johtaa ihmisen pyörimään ongelmiensa keskellä, niin että niistä tulee elämän keskipiste, eikä Herrasta Jeesuksesta.

Kun elämän keskipiste vaihtuu Herraan Jeesukseen ja Jumalan sanan totuuteen siten, että uskova oppii uskon kasvun kautta Pyhässä Hengessä elämään totuuden mukaan, niin uskova alkaa vapautumaan asioista, joista hänen tulee vapautua.

Menestysteologia ja sukukirous

Menestysteologian kannattajien ja saarnaajien keskuudessa on jonkin verran sukukirous opetusta. Miksi menestysteologian keskuudessa oppi sukukirouksista on niin suosittua? Menestysteologian harhaoppi opettaa muun muassa ihmisen olevan kuin pikkujumala, joka voi tehdä melkein mitä tahansa "uskon sanojen" kautta.

Muun muassa seuraavat ihmiset opettavat sukukirouksista, heidän joukossaan on myös tunnettuja menestysteologeja:  Benny Hinn, Joyce Meyers, Marilyn Hickey, Larry Huch ja Neil Anderson.

Sukukirous opettajien opetus kirouksista perustuu pääosin vanhaan testamenttiin (lähes 90%). On surullista, että monet ihmiset ovat kirjoittaneet sukukirouksista kirjoja sekä omistaneet koko elämänsä opetukselle, josta Raamattu ei opeta mitään.

Menestysteologina piirissä vaikuttavien ihmisten keskuudessa on uskovia, jotka väärän opetuksen kautta luulevat olevansa asemassa, jossa he voivat hallita tätä maailmaa uskonsa kautta alistaen kaiken maailmassa vaikuttavan epäuskon ja vajavaisuuden. He uskovat olevansa uskon superihmisiä, joiden tehtävä on vapauttaa heikkouskoisia voitelunsa kautta.

Tästä on myös kyse sukukirous-opista, sillä uskova luulee pääsevänsä asemaan, jossa hän sitoo, katkoo ja murtaa vihollisen voimaa ja syntiä. Tällainen ihminen tulee riippuvaiseksi (addiktio) "voitelustaan" ja siihen kohdistuvasta ihailusta. Hän myös tekee muut ihmiset riippuvaisiksi hänen "voitelustaan", sillä esim. "sukukirouksista" kärsivät ja niistä "vapautetuista" iso osa ajautuu yhä uudestaan samoihin synteihin, joista heidän piti vapautua. Tämä johtuu siitä, koska heitä vapautetaan toisten synneistä, joista he eivät ole vastuussa. Koska he vastaanottavat valhevapautuksen, niin tietenkään mitään oikeaa vapautusta ei voi tapahtua.

Uskovan tulee vapautua omista synneistä, ei toisten ihmisten synneistä. Uskova ei ole saanut sukukirousta, vaikka hän tekisi samoja syntejä kuin vanhempansa, niin hän ei ole perinyt heiltä sukukirousta, vaan on itse valinnut tehdä samat synnit kuin vanhempansa.

Raamattu opettaa uskosta, jonka tulee ojentautua Raamatun totuuden sanan mukaan. Usko on Jumalan teko, joka vaikuttaa uskovassa Pyhässä Hengessä totuuden mukaan, ei valheen mukaan. Koska sukukirous opetus on valhetta ja väärä opetus, niin toiminta jossa katkotaan sukukirouksia on hyödytöntä ja turhaa, jossa ihminen uhraa aikaansa valheen hyväksi ja valhevoiman tukemiseksi.

Raamattu ja kirous

Raamattu puhuu kirouksesta monessa eri kohdassa, mutta ei yhdessäkään kohdassa sukukirouksesta. Seuraavaksi tutkimme muutamia kohtia näistä kirouksista.

Jumala kirosi saatanan

1 Moos 3:14 Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi.

Jumala kirosi saatanan, koska hän langetti ihmisen syntiin paratiisissa. Tämä kirous ei murru koskaan, sillä saatana on oman ylpeytensä vanki ja parannukseen sekä katumukseen kykenemätön.

Maa on kirottu Adamin tähden

1 Moos 3:17 Ja Aadamille hän sanoi: "Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: ‘Älä syö siitä’, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi;

Jumala kirosi maan Adamin tähden, joka kuuli vaimoaan ja söi kielletyn puun hedelmää. Kirouksen seurauksena ihmisen tulee nähdä vaivaa ja elättää itsensä maan antimista suuren vaivan kautta. Tätäkään kirousta ei voi murtaa, sillä tämä maapallo ei tule siunatuksi paikaksi, vaan sen loppu on tuho tämän maailman aikakauden lopussa.

Jumala tulee tekemään Uuden Taivaan ja Uuden Maan, joka tulee olemaan siunauksena, johon synti ei koskaan saa vaikuttaa millään tavalla.

Kainin kirous

1 Moos 4:
8 ¶ Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille: "Menkäämme kedolle". Ja heidän kedolla ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet.
9 ¶ Niin Herra sanoi Kainille: "Missä on veljesi Aabel?" Hän vastasi: "En tiedä; olenko minä veljeni vartija?"
10 Ja hän sanoi: "Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta.
11 Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi.
12 Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä."
13 ¶ Ja Kain sanoi Herralle: "Syyllisyyteni on suurempi, kuin että sen kantaa voisin.
14 Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta, ja minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä; ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut."
15 Mutta Herra sanoi hänelle: "Sentähden, kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää seitsenkertaisesti kostettaman". Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä.
16 ¶ Niin Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään päin Eedenistä.

Jumala kirosi Kainin, koska hän tappoi oman veljensä. Kirouksen seurauksena Kain joutui muuttamaan pois asuinseudultaan, eikä maa ole enää antava satoaan hänelle ja hän joutui olemaan kulkija ja pakolainen koko loppuelämänsä ajan. Tämäkään kirous ei murtunut koskaan.

Jumala kiroaa ne jotka kiroavat Israelin

1 Moos 12:
1 ¶ Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.
2 Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi.
3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä."

Aabrahamille osoitettu siunaus koskee myös hänen jälkeläisiään Israelia. Kuka ikinä kiroaa Israelin, niin sen Jumala kiroaa. Tämä kirous murtuu kun ihminen tulee uskoon Herraan Jeesukseen ja pelastuu.

Siunaus ja kirous

5 Moos 11:
26 ¶ Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen:
27 siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan,
28 mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne.

Jumala asetti siunauksen israelilaisille, jos he tottelevat Jumalan käskyjä ja kirouksen jos he eivät tottele Herraa. Tottelematon ihminen pääsi siunauksen piiriin, jos hän tekee parannuksen ja silloin myös kirous murtuu.

Kyseessä ei ole sukukirous, vaan kirous ihmisen oman henkilökohtaisen väärän valinnan seurauksena.

Hes 33:11 Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkätähden te kuolisitte, Israelin heimo!

Kirous on valinta

5 Moos 30:
1 ¶ "Jos sinä silloin, kun tämä kaikki sinua kohtaa, siunaus tai kirous, jotka minä olen asettanut sinun valittavaksesi, painat sen sydämeesi kaikkien kansojen keskellä, joiden luo Herra, sinun Jumalasi, on sinut karkoittanut,
2 ja palajat Herran, sinun Jumalasi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, sinä itse ja sinun lapsesi, kaikessa, niinkuin minä tänä päivänä sinua käsken,
3 niin Herra, sinun Jumalasi, kääntää sinun kohtalosi ja armahtaa sinua; Herra, sinun Jumalasi, kokoaa sinut jälleen kaikista kansoista, joiden sekaan hän on sinut hajottanut.

Kirous on valinta, joka tulee Jumalan vastustamisesta. Raamattu ei opeta sukukirousta, sillä kirous tulee aina ihmisen väärän valinnan tähden.

Aiheeton kirous ei toteudu

Snl 26:2 Kuin liitävä lintu, kuin lentävä pääskynen on aiheeton kirous: ei se toteen käy.

Aiheeton kirous ei toteudu. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Herran Jeesuksen opetuslapsi on armosta pelastettu ja kun hän tahtoo uskoa ja tehdä elämässään Jumalan tahdon, niin riivaajahenkien tai ihmisten kiroukset eivät tehoa häneen. Jumalan tahdossa elämällä et joudu kiroukseen eikä sinua vastaan lausuttu kirous voi toteutua.

Siunaa sitä joka kiroaa sinua

Luuk 6:28 siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat.

Herran Jeesuksen opetuksen mukaan siunaa sitä ihmistä, joka kiroaa sinua ja rukoile niiden edestä, jotka parjaavat sinua.

Älä kiroa

Room 12:14 Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko.

Herran Jeesuksen opetuslapsi ei saa kirota ketään, vaan hänen tulee siunata niitä, jotka häntä vainoavat.

Väärän evankeliumin julistaja on kirouksen alaisena

Gal 1:
8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

Ihminen joka julistaa väärää evankeliumia (vääristää pelastuksen sanoman) on kirouksen alainen. Tämän kirouksen seurauksena on osallisuus iankaikkiseen kadotukseen. Jos väärän evankeliumin julistaja tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, niin tämä kirous murtuu.

Kyseessä ei ole sukukirous, vaan kirous väärän evankeliumin julistamisesta.

Lain kirous

Gal 3:
10 Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee".
11 Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta".
12 Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä".
13 Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme-sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -
14 että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen.

Raamatun sanan mukaan ihminen joka ei pysy kaikessa mitä lakiin on kirjoitettu on lain kirouksen alainen. Lain kirouksen seurauksena ihminen päätyy iankaikkiseen kadotukseen. Herra Jeesus on lunastanut jokaisen ihmisen lain kirouksesta, joka tekee parannukseen ja uskoo Herraan Jeesukseen.

Tämä kirous murtuu uskon kautta Herraan Jeesukseen ja muuttuu siunaukseksi pelastuksen ja Pyhän Hengen osallisuuden kautta. Uskon kautta Herraan Jeesukseen saadaan luvattu Pyhä Henki.

Tämäkään kohta ei opeta sukukirousta, vaan kirousta, joka tulee omien syntien tähden, jonka kautta ihminen rikkoo Jumalan lakia (käskyjä ja opetuksia) vastaan.

Room 8:
1 ¶ Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.
2 Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.

Herran Jeesuksen sovitus ja lunastus asettaa elämän hengen lain voimaan, jonka kautta kaikki ihmiset, jotka uskovat Herraan Jeesukseen,  vapautetaan iankaikkisesta kadotustuomiosta.

Raamattu ei opeta sukukirouksesta

Sukukirous opetuksen hyväksyminen perustuu samaan menetelmään kuin moni muu väärä opetus ja harhaoppi. "Tunnetut saarnaajat" opettavat ja kirjoittavat kirjoja sukukirouksista ja monet uskovaiset uskovat heidän opetuksensa luottaen näiden saarnaajien opettavan oikein, vaikka he opettavat asiasta väärin. Väärät opetukset, valhenäyt ja valhekokemukset vakuuttavat joitakin ihmisiä, vaikka Raamattu ei opeta mitään sukukirouksesta. Tämä tuo esille sen, että jotkut uskovat eivät tunne Raamatun opetusta ja siksi he hyväksyvät valheen. Joidenkin kohdalla on kyse halusta olla oikeassa, eivätkä he siksi halua tehdä parannusta sukukirous opetuksesta.

Sukukirous opetuksen iso vääristymä on siinä, että siinä keskitytään ihmisessä olevaan voiteluun, jonka kautta sidotaan ja katkotaan sukukirous, jota ei ole edes olemassa. On hyvin tyypillistä, että harhaopissa korostuu ihmisessä oleva voitelu ja nimenomaan sillä tavalla että se korostuu mitä kaikkea ihminen voi tehdä voitelun kautta. Ihminen ja voitelu on keskipisteenä harhaopissa.

Raamatullisessa terveessä uskossa on kyse Jumalan voimasta (Pyhä Henki) ihmisessä, joka toimii Jumalan sanan totuuden mukaan. Raamatullisen uskon keskipiste on Herra Jeesus ja Jumalan teot Pyhän Hengen voiman kautta.

Erittäin tärkeää on tuntea Raamatun sanan totuus ja Pyhän Hengen toiminta. Raamattu näyttää kuinka Pyhä Henki toimii ja Pyhä Henki toimii Raamatun sanan todistuksen mukaan. Pyhä Henki ei johdata ketään uskovaa katkomaan sukukirouksia, koska sukukirous opetus perustuu valheeseen ja eksytykseen, ei totuuteen. Uskovan tulee uskoa Herraan Jeesukseen niin kuin Raamattu opettaa, ei niin kuin valhe opettaa.

Matt 22:29 Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.

Joh 7:
38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."
39 Mutta sen hän sanoi Hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen; sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.

Pelastuminen Jumalan armosta uskon kautta Herraan Jeesukseen vapauttaa uskovan kaikesta synnin tuomiosta, eli kaikista synneistä jotka hän on itse henkilökohtaisesti tehnyt. Uskova ei ole vastuussa toisen ihmisen synnistä, eikä toisen ihmisen synti tule perittynä kirouksena ihmisen elämään, josta hänen pitäisi vapautua.

Room 5:
16 Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi.
17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. -
18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;
19 sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.

Raamattu opettaa, että synti tuli maailmaan yhden ihmisen lankeemuksen kautta. Eeva ja Adam lankesivat syntiin paratiisissa. Heidän lankeemuksensa ei tuonut sukukirousta, jonka heidän jälkeläiset perisivät, sillä jokainen ihminen valitsee itse omat syntinsä. Ihmissuku on synnin vallassa ja jokaisella ihmisellä on taipumus syntiin ja jokainen ihminen on vailla Jumalan kirkkautta ja tarvitsee syntien anteeksiantamuksen uskon kautta Messias, Herraan Jeesukseen.

Room 5:
8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.
9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.
10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;
11 emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.
12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet-
13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;

Raamattu ei opeta sukukirouksen kautta syylliseksi tulemista. Raamatun opetuksen mukaan kaikki ihmiset ovat tehneet omat henkilökohtaiset syntinsä, joiden mukaan heidät tuomitaan. Uskon kautta Herraan Jeesukseen ihminen vapautetaan syyllisyydestä ja hän saa syntinsä anteeksi.

Jes 7:
15 Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;
16 sillä ennenkuin poika on oppinut hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän, tulee autioksi maa, jonka kahta kuningasta sinä kauhistut.

Room 7:
8 Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikkinaisia himoja; sillä ilman lakia on synti kuollut.
9 Minä elin ennen ilman lakia; mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi,


Room 3:20 sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto.

Raamatun mukaan ihminen tulee syylliseksi syntiin vasta sen jälkeen, kun hän tulee vastuulliseksi tekemään parannuksen (hylkäämään pahan) ja uskomaan (valitsemaan hyvän) Herraan Jeesukseen.

Raamattu ei missään kohdassa opeta sukukirouksesta ja sukukirouksen katkaisemisesta. Kenenkään uskovankaan ei tulisi opettaa sukukirous harhaoppia, sillä se johdattaa ihmisiä poispäin totuudesta hyväksymään valheen ja eksytyksen.

Sukukirous opetuksen eräs eksytyksen piirre

Sukukirous opetuksen eräs harha on siinä että se askaroi suvun synneissä, joista pitäisi tehdä parannus. Tämän seurauksena ihminen ei huomaa omia syntejään, joista hänen pitäisi oikeasti tehdä parannus. Tästä tulee esille harhaopin eräs kavala piirre, eli se ettei ihminen huomaisi tai ymmärtäisi tehdä parannusta asioista, joista hänen oikeasti kuuluisi tehdä parannus. Harhaoppi johdattaa ihmisen aina sille paikalle, jossa ihminen on sokea omille virheilleen, synneilleen ja asioille, joista hänen pitäisi tehdä parannus.

Sukukirous harhaoppi tuo kavalan väärän opetuksen siinä, että uskovan pitäisi tuoda Jeesuksen sovituksen alaisuuteen sukunsa synnit, jotka sitten murtuisivat sukukirouksen murtamisella. Raamatun mukaan synnit saadaan anteeksi vain henkilökohtaisen parannuksen tekemisen ja uskon kautta Herraan Jeesukseen. Kukaan ihminen ei voi murtaa toisen ihmisen syntejä, eikä tuoda niitä Jeesuksen sovitettaviksi, koska jokaisen täytyy tunnustaa ja tehdä parannus omista synneistään.

Erään sukukirous opetuksen mukaan uskova voi sukunsa edustajana tunnustaa tiedossa olevat suvun synnit Mooseksen lain mukaan ja pyytää niistä anteeksiantamusta ja sovitusta Jeesuksen nimessä. Tämän väärän opetuksen mukaan olisi hyvä rukoilla yhdessä uskovien kanssa, jotka käskevät sukukirouksia murtumaan Jeesuksen nimessä.

Tällainen sukukirous opetus halventaa Herran Jeesuksen sovitustyötä ja uskottelee ihmisille, että sukukirous opetuksen kautta isien synnit voivat murtua ja ne voidaan tuoda Jeesuksen anteeksiannettaviksi. Tässä on kyse toisesta evankeliumista, ei Raamatun evankeliumista.

Usko Herraan Jeesukseen

Kol 1:
12 ¶ kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,
13 häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.
14 Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,
15 ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

2 Tim 3:
2Tim 3:15 ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

Raamattu ei opeta mitään sukukirouksesta. Missään kohtaan Raamattua ei apostolit, ei Jeesus eikä vanhan liiton profeetat opeta, että ihminen pitäisi vapauttaa oman sukunsa kirouksesta. Raamatun todistus on kuitenkin selvä siitä, että kun ihminen tekee parannuksen ja uskoon Herraan Jeesukseen, niin hänet vapautetaan synneistä, jotka hän on tehnyt jumalattomana, saaden niistä täydellisen anteeksiantamuksen.

Raamatussa ei siis ole missään kohtaa, että uskoon tulemisen jälkeen pitäisi vielä vapautua oman suvun sukukirouksista. Jos uskot tätä harhaoppia, niin kaikella rakkaudella kehotan sinua tekemään siitä parannuksen ja uskomaan Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa.


 

 


Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James version 1611
Online Bible Hebrew Lexicon
Strong's Hebrew Lexicon
http://www.tulta.net/NRK/NRK038.htm
http://www.arvioikaa.com/OR2.html

 

 

 

 

 
eXTReMe Tracker