Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Sukupuolta ei voi korjata

Sukupuoli ei vaihdu korjausleikkauksella. Selkeät faktat todistavat edellä esitetyn toteamuksen. Transsukupuolinen käyttäytyminen lisääntyy koko ajan ja nykyään on jopa julkisesti esitetty, että päiväkodeissa lapsia tulisi kannustaa transsukupuoliseen käyttäytymiseen. Nyky-yhteiskunnan suunta tiettyjen asioiden hyväksymiseen ja tukemiseen on väärä, jolla on kauaskantoisia ja ikäviä seurauksia.

Tarkoituksenani ei ole loukata tai kiihottaa ihmisiä transsukupuolisia ihmisiä vastaan, vaan tarkastella asiaa ihmisen mielenalueen ongelman kautta. Transsukupuolisen käyttäytymisen syy on aina ihmisen mielenalueella ei siinä, että ihminen olisi oikeasti syntynyt väärään kehoon. Ratkaisu tähän ongelmaan ei ole ihmisen sukupuolen "korjaus", vaan apu ja hoito, joka auttaa ihmistä hyväksymään sukupuolensa, eli kehonsa johon hän on syntynyt.

Transsukupuolisella ihmisellä tarkoitan sellaista ihmistä joka on syntynyt selkeästi joko mieheksi tai naiseksi, mutta on halunnut muuttaa oman sukupuolensa vastakkaiseksi sukupuoleksi. Kirjoituksessani en käsittele intersukupuolisia (hermafordiitti) ihmisiä, vaan pelkästään transsukupuolisia ihmisiä.
 

Sisällys:
Sukupuolta ei voi muuttaa
Seksuaalinen hyväksikäyttö ja muut tekijät
Oikea apu

 

 

Sukupuolta ei voi muuttaa

Helsingin sanomat julkaisi 5.10.2013 (verkkojulkaisu) artikkelin kahdesta Suomen tunnetuimmasta transsukupuolisesta ihmisestä (Marja-Sisko Aalto ja Chris Owen).  Artikkelista tulee esille hyvin voimakkaasti ihmisen halu ja toive olla jotakin muuta mitä hän on todellisuudessa.

Monen transsukupuolisen ihmisen kokemukset väärästä kehosta alkavat jo hyvin pienenä ja jopa kolmevuotiailla lapsilla voi olla kokemus siitä, että hänen kuuluisi olla vastakkaista sukupuolta ja hän on syntynyt väärään sukupuoleen.

Hyvin useassa tapauksessa, jossa pieni lapsi kokee olevansa väärässä kehossa on kyse siitä, että hänen vanhempansa olisivat toivoneet esimerkiksi tyttöä ja kun sitten poika syntyy, niin lapsi joutuu kokemaan vanhempiensa pettymyksen esimerkiksi siten, että lapselle huomautetaan siitä, että hänen olisi pitänyt olla poika, eikä vanhemmat olisi halunneet tyttöä. Vanhemmat voivat myös kohdella oman pettymyksensä kautta lastaan negatiivisella tavalla. Näiden asioiden seurauksena lapsi voi alkaa inhoamaan omaa sukupuoltaan jo hyvin pienenä ja kokee olevansa väärässä kehossa.

Kun lapsi ei saa hyväksyntää omilta vanhimmiltaan omaa sukupuoltansa kohtaan, niin hänen mielensä voi vääristyä, jonka seurauksena hän alkaa kokemaan ja tuntemaan olevansa väärässä kehossa.

Olen katsonut monta erilaista dokumenttia transsukupuolisista ihmisistä ja pääosalla heistä oli vääristynyt suhde omiin vanhempiinsa, joka vääristi heidän omakuvansa, jonka seurauksena he ajautuivat transsukupuolisuuteen. Esimerkiksi voimakas katkeruus ja viha omia vanhempiaan kohtaan on johdattanut monia ihmisiä transsukupuolisuuteen.

On myös tapauksia, joissa vanhemmat ovat purkaneet pettymystään lapseensa ei hänen sukupuolatansa, vaan hänen persoonaansa kohtaan, jonka seurauksena viha, uhma ja kapina on ajanut joitakin ihmisiä transsukupuolisuuteen. Motiivina heillä voi olla viha, katkeruus tai kosto omia vanhempiaan kohtaan.

Joissakin tapauksissa lapsi tai nuori voi kokea ahdistavana oman sukupuolensa "vaatimukset" ja kun hän ei saa tukea ja apua oman luonnollisen sukupuolensa kasvussa ja kehityksessä, niin hän ajautuu transsukupuolisuuteen. Jollekin pojalle miehenä oleminen ja miehuuden haasteet voivat tuntua liian haastavilta ja jopa pelottavilta ja kun hän ei saa tukea ja apua mieheksi kasvamiseen ja kehittymiseen, niin hän valitsee transsukupuolisuuden. Sama koskee tyttöä, joka voi kokea liian haastavana ja ahdistavana naiseuden ja sen tähden hän valitsee transsukupuolisuuden.

Nykypäivänä tiede yrittää selittää transsukupuolisuuden olevan joidenkin ihmisten kohdalla sisäänrakennettu asia, eli että he olisivat syntyneet väärään kehoon, mutta mieleltään ovat vastakkaista sukupuolta. Tiede on saanut paljon hyvää aikaan, mutta transsukupuolisuuden suhteen tiede on pahasti erehtynyt.

Transsukupuolisten ihmisten taustoja tutkimalla on käynyt ilmi, että kaikkein voimakkain tekijä transsukupuolisuuteen on ihmisen mielenalue, joka on vääristynyt erilaisten syiden takia, niin ettei ihminen kykene hyväksymään omaa luonnollista sukupuoltaan. Transsukupuolisuus johtuu mielenterveyden aiheuttamista ongelmista ja vääristyneestä omakuvasta.

Kaikkein pahinta on yrittää muuttaa ihmisen sukupuoli vastakkaiseksi sukupuoleksi, koska kyseessä on mielenalueen vääristymä, eikä se että ihminen olisi oikeasti syntynyt väärään kehoon. Nykyinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelu toimii edesvastuuttomasti silloin kun se avustaa ihmistä "korjaamaan" sukupuolensa, koska ongelma ei ole ihmisen kehossa, vaan ihmisen ajatusmaailmassa, joka tarvitsee hoitoa ja tukea, että hän voisi hyväksyä oman luonnollisen sukupuolensa.

Moni transsukupuolinen ihminen esimerkiksi naiseksi syntynyt voi kokea olevansa väärässä kehossa ja siksi elävänsä valheessa ja valheellista elämää. He luulevat asian korjaantuvan sukupuolen "korjauksen" ja hormonihoidon kautta, mutta siinä he erehtyvät.

Transsukupuolisen ihmisen kohdalla hormonihoitojen kautta saadaan aikaan muutoksia kehossa, mutta "korjatussa" kehossa ei ole luonnostaan elimiä, jotka tuottaisivat mies- tai naishormonia. Siksi transsukupuolisen henkilön on syötävä hormonilääkkeitä koko hänen loppuelämänsä ajan.

Edellä oleva tosiasia tarkoittaa sitä, että ketään naista ei voida oikeasti muuttaa mieheksi, eikä ketään miestä voida oikeasti muuttaa naiseksi. Jokapäiväinen hormonihoito on keinotekoista ja valheellista, sillä transsukupuolinen ei voi koskaan oikeasti muuttua vastakkaiseksi sukupuoleksi, vaan hän on koko loppuelämänsä ajan mies, vaikka syö joka päivä naishormonia.

On erittäin ikävää, että jotkut ihmiset kokevat elävänsä väärässä kehossa ja siksi he kokevat elävänsä valheessa. Kun he haluavat olla vastakkaista sukupuolta, jonka tähden he joutuvat syömään hormonilääkkeitä, niin silloin he todella elävät valheessa, koska he eivät voi koskaan oikeasti muuttua vastakkaiseksi sukupuoleksi.

Jotkut ihmiset koittavat puolustaa transsukupuolisten henkilöiden hormonihoitoa sanomalla, että koska on olemassa ihmisiä, joilla on kilpirauhasen vajaatoimintaa, koska oma keho ei pysty tuottamaan sitä ja jota hoidetaan kilpirauhashormonilla, niin eikö hän ole kuitenkin ihminen, eikä elä valheessa.

Samoin jotkut puolustavat transsukupuolisten henkilöiden hormonihoitoa sanomalla, että diabetespotilaat joutuvat käyttämään päivittäin insuliinilääkitystä, niin he ovat silti ihmisiä, eivätkä elä valheessa.

Kilpirauhasen vajaatoiminnan sekä diabeteksen hoidon kautta ihmiselle annetaan hormonihoitoa ja insuliinia, koska heidän kehonsa eivät kykene tuottamaan kiliprauhashormonia ja tarpeeksi insuliinia. Kun on kyseessä puutostila, niin totta kai silloin on oikein antaa heille asiaankuuluvaa hoitoa ja totta kai he ovat ihmisiä kuten kaikki muutkin ihmiset, eivätkä elä valheessa sairautensa kanssa.

Transsukupuolisen henkilön kohdalla tilanne on ihan erilainen, sillä hän on syntynyt selkeästi omaan luonnolliseen sukupuoleensa ja hänen kehonsa tuottaa oman sukupuolensa hormoneita. Transsuskupuoliselle henkilölle annetaan vastakkaisen sukupuolen hormonihoitoa, joka on vastoin hänen omaa luonnollista sukupuolihormonia.

Hän ei saa hormonihoitoa, siksi että hänellä olisi ongelmia oman luonnollisen sukupuolisen hormonitoiminnan kanssa, vaan siksi koska hän ei ole hyväksynyt omaa luonnollista sukupuoltansa, niin hänelle syötetään vastakkaisen sukupuolen hormonia, eli hän saa keinotekoista ja valheellista hoitoa vastoin omaa luonnollista sukupuoltansa.

Jos olet syntynyt mieheksi ja sinulle syötetään naishormonia ja uskotellaan, että olet nainen, niin totta kai se on valheessa elämistä, sillä miehestä ei voi koskaan tehdä naista.

On todella järkyttävää, että Suomen terveyshuolto ja sosiaalipalvelut tukevat transsukupuolisuuden valhetta silpoen ihmisen luonnollista syntymässä lahjaksi saatua kehoa sekä antavat ihmisen syödä joka päivä vastakkaisen sukupuolen hormonia.

Terveyshuollon ja sosiaalihuollon parissa työskentelevät ihmiset, jotka hyväksyvät transsukupuolisuuden ovat järjettömiä ja vastuuttomia ihmisiä, jotka hoitavat näitä ihmisiä täysin väärällä tavalla. Kun yhteiskunta on ottanut tämän askeleen, niin seuraava askel tulee hyväksymään lisää luonnottomia ja vääriä asioita.

Sukupuolen "korjaamisessa" on aina vakavia riskitekijöitä, sillä esim. miehen hormonihoidon seurauksena on aivoverenvuodon riskin vaara ja yleensäkin niin miesten kuin naisten sukupuoleen tähtäävän vaihtamisen hormonihoidossa on omat vaaralliset riskitekijät.

Urologisessa ja gynekologisessa plastiikkakirurgiassa on myös sukupuolen "vaihtamisessa" riskejä, kun potilaita leikataan. Kun miesten ja naisten biologista ja synnynnäistä perimää aletaan muuttamaan hormonihoidolla, niin se tuottaa myös omia ongelmia, sillä tämä rankka hoitokuuri myös usein vaikuttaa ja muuttaa persoonan luonnetta ja voi viedä sitä ennalta arvaamattomaan suuntaan. Moni on myös katunut jälkeenpäin sukupuolen "korjausleikkaustaan".

Samoin on olemassa suuret fyysisten vammojen seuraukset ja sairaudet hormonihoidon sekä leikkauksen seuraamuksina. Transsukupuolisen henkilön sukupuolen "vaihtamiseen" liittyy niin suuria riskejä, että lopulta se voi muodostua vielä suuremmaksi kriisiksi, kun aikaisempi kriisi. Siksi kaikkein parasta ihmiselle on hyväksyä hänen biologinen syntyperänsä. Miehen tulee pysyä miehenä ja naisen naisena ja jos heitä lähdetään muuttamaan vastakkaiseksi sukupuoleksi, niin aina tulee ongelmia eteen, sillä keinotekoinen ei korvaa aitoa ja kärsijänä on aina sukupuolen "vaihtaja" itse sekä omaiset.

Seksuaalinen hyväksikäyttö ja muut tekijät

2010 Skotlannissa tehty tutkimus paljastaa sen kuinka todella moni transsukupuolinen henkilö on kokenut seksuaalisen hyväksikäytön, jossakin vaiheessa elämässään. Tutkimuksesta voidaan vetää selkeästi esille seuraava johtopäätös: Seksuaalisen hyväksikäytön uhrin asemaan joutuminen on rikkonut heidän sisäisen mielensä, ja mielen rikkoutumisen tähden he ovat ajautuneet transsukupuolisuuteen.

Tutkimukseen osallistuneista transsukupuolisista henkilöistä 80% oli kokenut emotionaalista, seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa puolisonsa tai ex-puolisonsa takia.

Tutkimus tuo selkeästi esille sen, että transsukupuolisuuden syyt tulevat ihmisen rikkinäisen mielen takia, kun hän on joutunut kokemaan vääryyttä sekä traumaattisia kokemuksia. Kun ihmisen mieli rikkoutuu ja hän kantaa sisällään syviä haavoja sen tähden koska hän on joutunut kokemaan vääryyttä itseään kohtaan, niin se voi johtaa itseinhoon ja haluun "vaihtaa" sukupuoltansa.

Jos nainen joutuu jatkuvasti kokemaan väkivaltaa sekä seksuaalista hyväksikäyttöä, niin hän voi ajatella, että jos olisin mies, niin minua ei lyötäisi, eikä kukaan voisi käyttää minua seksuaalisesti hyväkseen. Näin transsukupuolisuuden siemen on kylvetty hänen sydämeensä rikki menneen mielen ja uhrin asemaan joutumisen kautta, joka johtaa transsukupuolisuuteen kuten on käynyt 80%:lle tutkimukseen osallistuneille transsukupuolisille ihmisille.

Tutkimukseen osallistuneista 98% sanoi kokeneensa ainakin yhden kerran kodissaan tapahtuvaa hyväksikäyttöä (seksuaalinen hyväksikäyttö, emotionaalinen tai fyysinen väkivalta).

Tutkimuksesta tulee esille todella selkeästi, että transsukupuolisuuden taustalla on traumaattinen kokemus, joka rikkoo ja vääristää ihmisen mielen ja omakuvan.

Tutkimuksessa transsukupuolisilta henkilöiltä kysyttiin heidän seksuaalista suuntautumistaan. Prosentuaalisesti heidän vastauksensa jakautuvat seuraavasti: Aseksuaaleja 5%, biseksuaaleja 25%, homoseksuaaleja 30%, lesboja 32%, panseksuaaleja 38%, queer identiteetti 42%, kyselevällä kannalla 35%, heteroseksuaaleja 33%, epävarmoja 32%, ei määrittele 17% ja jotakin muuta 17%.

Tutkimus paljastaa sen, että transsukupuoliset ihmiset ovat pääosin seksuaalisuudeltaan epänormaalisti ja poikkeavasti suuntautuneita.

Tutkimuksessa kysyttiin onko joku muu kuin puoliso käyttänyt heitä seksuaalisesti hyväkseen. Heiltä kysyttiin muun muassa seuraavia asioita:

Onko sinulla ollut seksuaalista kanssakäymistä vasten omaa tahtoasi kun olet ollut alle 16 vuoden ikäinen; 37% vastasi, että ainakin yhden kerran.

Onko sinulla ollut seksuaalista kanssakäymistä vasten omaa tahtoasi kun olet ollut yli 16 vuoden ikäinen; 45% vastasi, että ainakin yhden kerran.

Onko sinulla ollut kokemuksia muunlaisesta seksuaalisesta aktiviteetista vasten omaa tahtoasi kun olet ollut alle 16 vuoden ikäinen; 46% vastasi, että ainakin yhden kerran.

Onko sinulla ollut kokemuksia muunlaisesta seksuaalisesta aktiviteetista vasten omaa tahtoasi kun olet ollut yli 16 vuoden ikäinen; 44% vastasi, että ainakin yhden kerran.

Tutkimus paljastaa, että huomattavalla osalla transsukupuolisista henkilöistä on kokemuksia, jossa heidät on pakotettu harrastamaan seksiä tai seksuaalisia aktiviteetteja vastoin heidän tahtoaan. Huomattavalle osalle heistä tämä on tapahtunut alle 16 vuoden iässä.

Tutkimus paljastaa meille sen tosiasian, että huomattava osa transsukupuolisista ihmisistä on kokenut seksuaalisen hyväksikäytön, jonka takia heidän mielensä on vääristynyt ja he ovat valinneet sen tähden transsukupuolisuuden.

Tutkimuksesta käy selkeästi esille se, että transsukupuolisuus ei ole ihmisen sisälle rakennettu ominaisuus tai taipumus, vaan valinta joka johtuu ihmisen mielen rikkoontumisesta ja vääristymästä traumaattisen kokemuksen tähden. Oikea ratkaisu transsukupuolisia tunteita kokevalle ei ole "korjausleikkaus" ja vastakkaisen sukupuolen hormonin syöttäminen, vaan mielenalueen hoitamisen kautta auttaminen, jonka seurauksena hän kykenee hyväksymään syntymässä saamansa sukupuolen.

Edellä on tullut ilmi, että on vanhempi, jotka tuovat esille sen, että heidän lapsensa ei ole toivottu lapsi, sillä hänen olisi pitänyt syntyä vastakkaiseen sukupuoleen. Tällainen kokemus saattaa johdattaa ihmisen transsukupuolisuuteen. Samoin jos ihminen kokee ahdistavana ja liian haastavana elämisen omassa sukupuolessaan, niin hän saattaa päätyä transsukupuolisuuteen. Kun teemme tästä yhteenvedon Skotlannissa tehdyn tutkimuksen kanssa, niin aina johtopäätös on selvä, että transsukupuolisuuden syyt eivät ole ihmisen sisään rakennettuja, vaan johtuu traumasta, jonka seurauksena ihmisen mieli on vääristynyt ja rikkoutunut.

Transsukupuolisuus on mielenalueen ongelma ja häiriötila, joka johtuu traumaattisista kokemuksista ja siksi on väärin ja edesvastuutonta leikellä ihmisen kehoa ja syöttää hänelle vastakkaisen sukupuolen hormonia.

Oikea apu

Transsukupuolisuus on psyykkinen mielenalueen sisäinen haava ja vamma, koska transsukupuolinen henkilö on syntynyt selkeästi biologiseen vartaloonsa, mutta haluaa "vaihtaa" oman ruumiinsa, vartalonsa ja identiteettinsä vastakkaiseen sukupuoleen. Transsukupuolinen henkilö ei hyväksy syntyperäänsä ja identiteettiänsä, vaan haluaa sen vaihtaa, tämä kertoo ongelmasta, jossa ihminen ei hyväksy itseään sellaisena kuin hän on.

Hormonihoito ja leikkaus ei ole ongelman ratkaisu. Häntä tulisi tukea ja ohjata hyväksymään oman biologisen syntyperänsä. Transsukupuolista ihmistä ei saa halveksua, vaan häntä tulee rakastaa lähimmäisen rakkaudella (totuuden mukaan) sekä pyrkiä auttamaan häntä hyväksymään biologinen syntyperänsä.

Transsukupuolinen henkilö on usein ahdistunut ja taakoitettu väärällä ajatusmaailmalla koskien omaa sukupuoltansa. Hän ahdistuu siitäkin jos joku sanoo, että on väärin "vaihtaa" sukupuolta. Totuuden sanomisen tarkoitus ei ole lyödä ja ahdistaa, vaan auttaa pois ahdistuksesta hyväksymään oman biologisen syntyperänsä. Sillä selvää on, että keinotekoinen sukupuolen vaihdos tuo ajan kanssa vielä enemmän ongelmia ja ahdistusta kun silloin kun hän tuskaili oman biologisen sukupuolensa kanssa.

Keinotekoinen ja luonnoton ratkaisu tuo aina ongelmia mukanaan. Ihminen ei kykene tekemään naisesta oikeata miestä, eikä miehestä oikeata naista, sillä lopputulos on aikaansaatu keinotekoisesti, ei luonnollisesti. Jumala loi miehen ja miehelle mieshormonit sekä vartalon osineen, jotka ovat hänessä sisään rakennettuna biologisesti; samoin on naisen laita, eli Jumala loi naisen ja naiselle naishormonit sekä vartalon osineen, jotka ovat hänessä sisään rakennettuna biologisesti. Näitä asioita ei voi keinotekoisesti istuttaa ihmiseen vastoin luonnollista järjestystä, vaan lopputuloksena on aina enemmin tai myöhemmin ongelmia.

Kromosomit määräävät sukupuolen, eikä niitä voi vaihtaa toiseksi, koska ne ovat ihmisen luonnollinen ja biologinen perimä, joka määrää sukupuolen ja vaikka kuinka ihmiselle syötetään hormoneja ja leikataan vastakkaiseksi sukupuoleksi, niin hän jää kuitenkin biologisen perimän osalta aina siihen sukupuoleen, johon hän on syntynyt. Hormoneilla ja leikkauksella ei oikeasti voi muuttaa sukupuoltansa, sillä "vaihtaminen" on oikeasti luonnotonta ja keinotekoista, eikä naisesta tule koskaan oikeata miestä, eikä miehestä tule koskaan oikeata naista.

Lopun ajan maailmassa ihmiset elävät synnin sokaisemana, joka johtaa myös siihen, että jotkut eivät tiedä olevansa miehiä ja haluavat olla naisia sekä jotkut eivät tiedä olevansa naisia ja haluavat olla miehiä. Kun kaikki tehdään sallituksi, eikä ole enää terveitä ja turvallisia rajoja ja sen tähden kaikenlaiset häiriöt sekä vääristymät pääsevät valtaan. Näin käy lopun ajan ihmiskunnalle, joka elää synnin sokaisemana ja pettämänä. He eivät tiedä mikä on oikeaa ja väärää tai luonnollista ja luonnotonta.

Jotkut ihmiset sanovat transsukupuolisen henkilön kärsivän sairaudesta, joka on syntyminen väärään ruumiiseen. Mieheksi ja naiseksi syntyminen ei ole sairaus, vaan Jumalan luonnollisen luomisjärjestyksen mukaista. Mielenalueen sairaus ja psyyken vamma on taas se jos ei hyväksy omaa biologista syntyperäänsä ja haluaa vaihtaa osansa vastakkaiseen sukupuoleen. Tätä mielenalueen vammaa ja sairautta ei hoideta leikkaamalla ulkonaista kehoa ja syöttämällä hormoneja, vaan hoitamalla mielenalue kuntoon, jonka seurauksena henkilö hyväksyy oman biologisen syntyperänsä. Jumala loi biologisen järjestelmän ihmisen sisimpään, joka määrittää ihmisen sukupuolen ja sen tuloksena miehen biologialla varustettu syntyy mieheksi, jolla on miehen vartalo ja keho ruumiin osineen ja nainen syntyy naiseksi, jolla on naisen vartalo ja keho ruumiin osineen.

Transsukupuolisen mielenalue on kärsii myös häiriötilasta, sillä ei kukaan normaalisti kapinoi sitä vastaan millaiseksi on syntynyt, ei ainakaan sellainen, jolla on terve itsetunto sekä joka on tasapainossa itsensä kanssa. Lopun ajan syntien ja vääristymien tähden ihmisten paha olo lisääntyy niin pahoin, että he hukkaavat oman identiteettinsä ja tämän tähden jotkut heistä haluavat vaihtaa sukupuolensa, jonka kautta he luulevat, että heidän ongelmansa ratkeavat, mutta itse asiassa niitä tulee vain roppakaupalla lisää. Sillä luonnoton ei istu luonnottomaan ja keinotekoinen aitoon. Sinä joka ajattelet transsukupuolisuutta ja koet haluavasi vaihtaa sukupuoltasi, Jumala vetoaa sinuun ja haluaa rakkaudellaan palauttaa sinulle takaisin oman biologisen identiteettisi sekä antaa sinulle Uuden Elämän, jonka kautta pääset eheytymään ja alat nähdä maailman ja itsesi sellaisessa valossa, joka on Jumalan tahto ja parasta sinulle.

Mieheksi ja naiseksi

Ps 139:

13 Sillä sinä olet luonut minun munaskuuni (kilyah), sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa.

14 Minä kiitän sinua siitä, että olen tehty ylen ihmeellisesti; ihmeelliset ovat sinun tekosi, sen minun sieluni kyllä tietää.

Heprean sana kilyah tarkoittaa munuaisia, mutta sanalla on myös vertauskuvallinen merkitys, jossa se tarkoittaa fyysisiä elimiä sekä ihmisen mieltä ja tunne-elämää. Jumala on luonut miehen ja naisen ja tehnyt heille erilaiset fyysiset ruumiit ja vartalot sekä myös rakentanut miehen ja naisen välille psyykkisiä eroja (tunne-elämä). Jumala on tarkoittanut, että on kaksi erilaista sukupuolta, eli mies ja nainen. On kapinaa ja syntiä Jumalaa vastaan "vaihtaa" sukupuolta.

Ihmisen biologinen sukupuoli määrittää sen kumpaa sukupuolta ihminen on. XX-kromosomi on naissukupuoli ja XY-kromosomi on miessukupuoli. Sukupuolikromosomit määrittävät siis ihmisen sukupuolen. Sukupuolikromosomien johdattamana ihmiselle muodostuu anatominen sukupuoli, eli miehen keho tai naisen keho. Tämä on biologisen sukupuolen alkeisoppi, jonka lopunajan ihmiset pyrkivät romuttamaan ja muuttamaan synnin sokeuden tähden.

Ihmisen biologia todistaa sen ettei transsukupuolisuus ole synnynnäistä, vaan se on mielen järkkymisen, ongelmien ja vääristymisen kautta tapahtuva valinta.

On todella järkyttävää, että ihmiskunta yhä enenevässä määrin tukee transsukupuolisuuden valhetta uskoen sen olevan synnynnäistä. Tuleva maailma ja sukupolvet tulevat elämään maailmassa missä kaikki luonnottomuus tullaan hyväksymään luonnollisena. Tämä tarkoittaa myös ihmisen sisäisen mielen pahoinvoinnin lisääntymistä, sillä luonnottomuuden hyväksyminen ja siinä eläminen tuo aina suuria ongelmia ihmisen elämään.

Jumala rakastaa sinua

Sinulle, joka harkitset sukupuolen "vaihtamista" sanon, älä tee sitä sillä se on syntiä ja kapinaa Jumalaa vastaan, vaan etsi sellaista apua, jossa ihmiset haluavat tukea ja auttaa sinua hyväksymään oman biologisen sukupuolesi identiteetin. Kaikkein paras ratkaisu sinulle olisi tunnustaa syntisi Jumalalle sekä vastaanottaa pelastus Jeesuksessa Kristuksessa, sillä silloin Jumala saisi eheyttää ja parantaa sinut hyväksymään oman biologisen sukupuolesi, eikä sinun tarvitse "vaihtaa" Jumalan luomaa luomisjärjestystä synnin ja vääryyden järjestykseen.

Parannuksen tekemisen ja Jeesukseen uskomisen kautta saisit myös iankaikkisen elämän, että saisit elää juuri sellaisena persoonana, johon Jumala on sinut tarkoittanut ja samalla saisit kokea Jumalan rakkauden iankaikkisesti, mitä parempaa ihminen voisi toivoa ja vastaanottaa? Ei mitään, sillä Jumalan rakkaus ja iankaikkinen elämä pelastuksen kautta uskomalla Herraan Jeesukseen on parasta mitä sinulle voi tapahtua.

Tämän nykyisen maailman moraalinen rappiotila pahenee entisestään. Raamattu sanoo ihmiskunnan ajautuvan lopunaikana täyteen laittomuuteen, joka tarkoittaa sitä, että ihmiset kapinoivat koko ajan enemmän Jumalaa ja Hänen Käskyjään vastaan "muuttamalla" luonnollisen luonnottomaksi ja oikean vääräksi. Jokaisen ihmisen ainoa todellinen elinehto ja vaihtoehto on tehdä parannus ja uskoa Herraan Jeesukseen syntien anteeksiantamukseksi.
 

Linkki suositus:
Transsukupuolisuus
Petri Paavola 8.10.2013

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
scottishtrans.org
Cris+ja+Marja-Sisko
Cris+Owen+katuu

hs.fi/kotimaa

 

 

 

eXTReMe Tracker