Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    

 

Suunniteltu seksuaalinen ahdistelu

Viimeaikaiset tapahtumat maailmalla koskien maahanmuuttajien harjoittamaa seksuaalista häirintää ja ahdistelua ei ole pelkkää sattumaa, vaan tarkkaan harkittu ja toteutettu suunnitelma, jonka kautta saadaan vastakkainasettelua maahanmuuttajien ja maan kansalaisten välille. Kuka hyötyy tällaisesta suunnitelmasta? Islamilaiset ääriliikkeet hyötyvät tästä, sillä vastakkainasettelun kautta he saavat uusia jäseniä riveihinsä kun eri maissa maahanmuuttajia kohtaan nousee kielteisiä tuntemuksia. Vastakkainasettelun kautta islamilaiset ääriliikkeet kokevat saavansa myös "oikeutuksen" "pyhälle sodalle" länsimaisia maita vastaan.

On syytä tuoda esille ettei kaikki maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat ole syyllisiä seksuaaliseen häirintään ja ahdisteluun. Yleistäminen ja kaikkien ihmisten leimaaminen tiettyjen maahanmuuttajien pahojen tekojen tähden on väärin. Yleistäminen ja leimaaminen johtaa helposti negatiiviseen kierteeseen, joka voi johtaa maahanmuuttajien ja Suomen kansalaisten väliseen vihanpitoon, joka hyvin helposti päättyy hallitsemattomaan väkivallan kierteeseen. Tämä on juuri islamilaisten terroristien ja ääriliikkeiden tavoite ja päämäärä. Terroristit ja ääriliikkeet tietävät, että silloin kun kosketaan ja häväistään kansankunnan naiset seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun kautta sekä joukkoraiskausten kautta, niin se hyvin helposti nostattaa vihan ja väkivallan kierteen länsimaissa, sillä jokainen kansakunta puolustaa viimeiseen hengenvetoon asti naisiaan ja lapsiaan.

Eri puolilla länsimaissa on menossa samanlainen kaava, jossa iso joukko maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita ahdistelee seksuaalisesti alaikäisiä tyttöjä ja nuoria naisia sekä iäkkäämpiä naisia. Tämä on suunnitelmallista terroria länsimaisia naisia kohtaan. Suunnitelman takana on islamilaiset ääriliikkeet, sillä lähes kaikissa ahdistelutapauksissa seksuaaliset ahdistelijat ovat muslimeita. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä että kaikki muslimit tekevät näitä raukkamaisia, halpamaisia ja törkeitä seksuaalisia ahdisteluja. Tässäkään kohden ei saa sortua yleistämiseen. Seksuaaliseen ahdisteluun ja häirintään osallistuneet maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat ovat joko islamilaisen ääriliikkeen jäseniä tai niiden aatteiden kannattajia.

Tilannetta voi kuvata sanoilla, jonka mukaan Suomessakin on meneillään suunnitelmallinen terroristien hyökkäys länsimaita kohtaan, jossa aseina ovat seksuaalinen häirintä ja ahdistelu sekä raiskaukset. Tilannetta ei ratkaista tavallisten ihmisten katupartioinnilla, sillä sellaiseen hakeutuu hyvin hanakasti suomalaisia ääriaineksia ja silloin väkivallan kierre voi johtaa anarkiaan Suomen kaduilla. Suomalainen ääriaines katupartiona voi myös syyllistyä pahoinpitelemään tilanteeseen syyttömiä turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia. Tietenkin sellainen tavallisten ihmisten katupartiotoiminta on hyväksyttävää, jossa ei tartuta oman käden oikeuteen (vihan vallassa maahanmuuttajien jahtaaminen ja kyttääminen), vaan ilmoitetaan viranomaisille häiriöistä sekä häiriötilanteissa rauhallinen puhuttelu on paikallaan, mutta jos asia ei ratkea puhumalla, niin silloin on kutsuttava virkavalta paikalle.

Tilanteen äkillinen ratkaisu olisi sellainen, missä poliisi saisi lisäresursseja kaduille sekä viranomaisten hyväksymät turva-alan ammattilaiset sekä muunlaiset asiaan koulutetut tahot partioisivat kaduilla noudattaen lainsäädäntöä ottaessaan kiinni seksuaalisia häiritsijöitä sekä muuta rikollista toimintaa harjoittavia ihmisiä. Virkavallan hyväksymä virallinen katupartio (turva-alan ammattilaiset jne.) luo kaduille turvallisuutta sekä läsnäolollaan estäisi seksuaalista häirintää. Näin väkivallan kierrettä voitaisiin estää. Ehdottoman tärkeätä olisi luoda järjestelmä, jossa jokaisen turvapaikanhakijan ja maahanmuuttajan tulisi sitoutua tekemään integroitumis-sopimus, jonka mukaan hän allekirjoittaa asiakirjan, jossa hän sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja ja yhteiskunnan asetuksia ja rikkoessaan Suomen lakeja ja asetuksia hänet karkotetaan välittömästi (niin pian kuin mahdollista) Suomesta.

Tällainen integroitumis-sopimus saisi aikaan myös sen ettei monikaan rikollinen aines sekä väärillä motiiveilla pyrkivä turvapaikanhakija tai maahanmuuttaja tulisi Suomeen, koska täältä karkotetaan pois jos rikkoo rikkoo Suomen lakia ja asetuksia vastaan. Suomalaistenviranomaisten vääränlainen velttous ja suvaitsevaisuus luo sellaiset puitteet, joka antaa esim. ääriliikkeisiin kuuluville ja niitä kannattaville turvapaikanhakijoille otolliset olosuhteet harjoittaa seksuaalista terroria ja muuta lainvastaista toimintaa. Terroristit käyttävät hyväkseen heikkoa ja lepsua hallintoa. Siksi Suomen täytyisi pikaisesti laittaa hallinto, lait ja asetukset sellaiseen kuntoon, että terroristien olisi mahdollisimman vaikeata päästä Suomeen tai toteuttaa aikomuksiaan Suomessa.

Suomen päättäjät ovat tehneet vääriä päätöksiä ja ratkaisuja maahanmuuttopolitiikassa. Suomessakin ovat monet tahot asiallisesti ja rakentavasti tuoneet esille sen kuinka Suomi joutuu ongelmiin väärän maahanmuuttopolitiikan kautta. Asiallista ja rakentavaa kritiikkiä väärän maahanmuuttopolitiikan kautta esille tuoneet ihmiset on monin paikoin leimattu milloin rasisteiksi, suvaitsemattomiksi, ihmisvihaajiksi jne. Kyse asiallisessa kritiikissä ei ole ollut rasismista, vaan siinä että väärä maahanmuuttopolitiikka aiheuttaa Suomessa pahoja ongelmia, jotka voivat eskaloitua ja kärjistyä anarkiaksi ja väkivallan kierteeksi. Jos ei pian tehdä oikeita ratkaisuja ja päätöksiä, niin Suomi ajautuu samoihin ongelmiin maahanmuuttajien kanssa joita on Ruotsissa ja muualla Euroopassa.

Usein sanotaan, että on turha etsiä syyllisiä, sillä syyllistä tärkeämpää on korjata virheet ja laittaa asiat kuntoon. Se on kuitenkin välttämätöntä, että kun ja jos joku tekee raskauttavan virheen, niin hänen tulee ottaa vastuu teoistaan myöntämällä virheensä sekä sen jälkeen tulee pyrkiä laittamaan asiat kuntoon. Kaikki Suomen viranomaiset ja päättäjät eivät ole toimineet oikealla tavalla maahanmuuttopolitiikassa ja heidän tekemiensä raskaiden virheiden takia Suomi on koko ajan pahemmassa tilanteessa hallitsemattoman ja väärän maahanmuuttopolitiikan takia. Nyt olisi aika laittaa asiat pikaisesti kuntoon. Jos Suomen viranomaiset eivät tee pikaisesti oikeita päätöksiä ja ratkaisuja, niin silloin Suomen ääriainekset valtaavat Suomen kadut, jonka seurauksena syttyy väkivallan kierre suomalaisten ja maahanmuuttajien välille.

Jos Suomen viranomaiset eivät hoida tehtäviään ja pysty takamaan ihmisten turvallisuutta Suomen kaduilla, niin silloin tavallinen kansa ja ääriainekset tarttuvat aseisiin, jonka jälkeen seuraa anarkia, väkivalta ja kaaos. En kannata väkivaltaa, en missään tilanteessa, mutta jos Suomen viranomaiset eivät kykene turvaamaan kansalaisten turvallisuutta, niin tavallinen kansa (ja ääriainekset) tekee sen ja silloin syntyy rumaa jälkeä. Suomen viranomaisten on kyettävä toimimaan nopeasti oikealla tavalla tai muuten Suomessa alkaa verinen ja synkkä historian ajanjakso.

On uskallettava sanoa, että islamilaiset ääriliikkeet harjoittavat suunnitelmallista terroria länsimaissa. Seksuaalisen häirinnän jälkeen heidän seuraava askel voi olla aseellinen terrori. Heillä on selkeä suunnitelma, jota he seuraavat. Turvapaikanhakijoiden ja massamaahanmuuton kautta he ovat päässeet sisälle vihollisen maahan, jossa he tarkasti toteuttavat suunnitelmaansa tuhota kaikella tavalla länsimaat. Suomella ei saisi olla korkeata kynnystä terroristien karkottamiseen maasta, vaan todistettu jäsenyys ääriliikkeisiin sekä Suomen lakien rikkominen tulisi olla peruste välittömään maastakarkotukseen. Jos asioihin ei nyt puututa oikealla tavalla, niin suomalainen yhteiskuntarauha on historiaa ja joudumme samaan väkivallan kierteeseen ja levottomuuksien keskelle kuin mitä harjoitetaan muslimimaissa, joissa ääriainekset pyrkivät valtaan tai ylläpitämään valtaansa väkivallan, terrorin ja pelotteiden kautta.

Uutena vuotena tapahtui eri puolilla Eurooppaa turvapaikanhakijoiden toimesta seksuaalista ahdistelua ja häirintää naisia kohtaan. Moni on  sitä mieltä (myös minä), että turvapaikanhakijoiden harjoittama seksuaalinen ahdistelu ja häirintä on suunniteltua ja tarkoin harkittua, mutta jotkut sanovat ettei se ollut suunniteltua.

Ne jotka uskovat ettei uuden vuoden yön seksuaaliset ahdistelut olleet suunnitelmallista sanovat muslimien keskuudessa (Lähi-idässä, Afrikassa ja Aasiassa) olevan hyvin yleistä ilmiö nimeltään taharrush gamae (taharrush ginsi), jossa joukko turhautuneita nuoria miehiä varsinkin juhlapyhien aikaan ahdistelee naisia seksuaalisesti. Taharrush gamae ilmiön sanotaan liittyvän siihen, että seksuaalisesti turhautuneet miehet saavat hetkellistä iloa lääppiessään naisia, sillä muslimikulttuurissa seksi kuuluu ainoastaan avioliittoon ja naimattomat nuoret miehet purkavat taharrush gamae ilmiön kautta seksuaalista turhautumistaan. Ne jotka vielä tässäkin vaiheessa ovat sinisilmäisiä ja puusilmäisiä pyrkivät lieventämään uuden vuoden yön seksuaalisia ahdisteluja vain kulttuurin eroilla ja tavoilla sekä nuorten miesten seksuaalisella turhautuneisuudella, eikä kyse ole ollut suunnitelmallisesta toiminnasta.

Taharrush gamae ilmiöön kuuluu myös raiskaukset ja naisten omaisuuden ryösteleminen seksuaalisen ahdistelun ja häirinnän lisäksi sekä tarkoituksena on osoittaa miehistä ylivaltaa naisten yli. Kyseessä ei ole pelkkä seksuaalinen turhautuneisuus, vaan rikollinen toiminta, johon liittyy varkaudet ja seksirikokset sekä naisten alistaminen.  Taharrush gamae ilmiö ja toiminta sen takana on suunnitelmallista. Taharrush gamae ei ole siis pelkästään seksuaalista ahdistelua, vaan sen perimmäinen tarkoitus on naisten alistaminen ja miesten ylivallan korostaminen, jonka kautta naisia voidaan ahdistella seksuaalisesti, raiskata, ryöstää ja pahoinpidellä. On sanomatta selvää, että taharrush gamae ilmiö ei kuulu sivistysvaltioon, sillä tällaista kauhistuttavaa ja törkeää toimintaa harjoittavat ihmiset, jotka elävät valheen, aivopesun, häiriintyneen mielen ja vääristymien vallassa.

Poliisin mukaan Suomessakin saattoi tapahtua uuden vuoden yössä samaa seksuaalista joukkohäirintää kuin esim. Kölnissä (Saksa), sillä Helsingin poliisin mukaan Helsingissä on tullut jälkikäteen ilmi useita uuden vuoden yön aikana sattuneita ahdistelutapauksia. Niin Suomessa kuin myös muualla Euroopassa turvapaikanhakijat saavat opastusta, ohjeistusta ja valistusta siinä, että länsimainen kulttuuri on erilainen kuin muslimikulttuuri, eikä länsimaissa suvaita naisten lääppimistä ja seksuaalista ahdistelua.

Vaikka monet turvapaikanhakijat ovat saaneet opastusta, että kaikenlainen naisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä ja ahdistelu on länsimaissa tuomittavaa sekä jopa rikos, niin siitä huolimatta monet muslimitaustaiset miehet ovat ahdistelleet naisia kaduilla ja ahdistelua on tehty jopa suuren miesjoukon voimin. On selvää että kyseessä on suunnitelmallinen toiminta sekä suoranainen halveksunta ja kapina länsimaisia arvoja ja yhteiskuntia kohtaan. Tässäkään kohtaa ei saa tehdä yleistystä ja leimata kaikkia muslimeita seksuaalisen ahdistelun tekijöiksi, mutta se täytyy uskaltaa sanoa, että monet muslimitaustaiset turvapaikanhakijat ovat syyllistyneet seksuaaliseen ahdisteluun, raiskauksiin ja joukkoraiskauksiin monissa Euroopan maissa.

Italialaislehti Il Giornale kertoi maanantaina (11.1.2016), että seksuaaliseen ahdisteluun on yllytetty muun muassa sähköpostilla ja tekstiviesteillä. Viesti kuului näin: "Seksuaalisesti häiritkää ja hyökätkää valkoisen naisen kimppuun ja käytä häntä niin kuin haluat - toteuttakaa Tarrush gamae missä tahansa Euroopassa, hyökätkää heidän naistensa kimppuun, näyttäkää heille keitä olemme".

Il Giornale -lehden mukaan käsky oli osoitettu kaikille Euroopan muslimeille ja käsky piti toteuttaa uutena vuonna. Il Giornale -julkaisun mukaan viestiä on lähetetty arabiaksi, englanniksi, saksaksi ja italiaksi. Todisteet kertovat sen että uuden vuoden yön seksuaaliset ahdistelut olivat etukäteen suunniteltuja, jossa oli kehotus käyttää seksuaalista väkivaltaa länsimaalaisia naisia kohtaan. Tämän jälkeen on enää kenenkään turha sanoa ettei islamilaiset ääriliikkeet ole soluttautuneet maahanmuuton kautta Eurooppaan aikomuksenaan aiheuttaa tuhoa ja vahinkoa länsimaille.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan vuosina 2010-2011 maahanmuuttajien Suomen väestöön suhteutettu rikollisuustaso raiskausrikoksissa oli lähes kahdeksankertainen kantaväestön tasoon verrattuna. Korkein raiskausrikollisuustaso oli Afrikassa ja Lähi-idässä syntyneillä miehillä, joka oli 17-kertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden. Itä-Euroopassa (ilman Venäjää) syntyneiden miesten raiskausrikollisuustaso oli n. kymmenkertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden. Suomessa syntyneiden maahanmuuttajataustaisten miesten raiskausrikollisuustaso oli yli kuusinkertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden. Sosiodemografisten tekijöiden vakioinnin jälkeen Afrikasta ja Lähi-idästä kotoisin olleiden miesten raiskausrikollisuuden taso oli edelleen kymmenkertainen syntyperäisiin suomalaisiin nähden. Nykyään Suomessa on ja koko ajan maahamme tulee enemmän maahanmuuttajia kuin vuosina 2010-2011, joka tarkoittaa sitä, että todennäköisesti Afrikan ja Lähi-idän miesten keskuudessa oleva raiskausrikollisuustaso voi olla vielä korkeampi.

Tilastollinen totuus on se, että muslimikulttuurien edustajat ovat kärkipäässä raiskausrikos tilastoissa. Tässäkään kohden ei saa tehdä yleistystä, että kaikki muslimimiehet ovat raiskaajia, mutta se on tilastollinen totuus, että muslimimiesten keskuudessa tapahtuu tilastollisesti paljon enemmän raiskauksia kuin suomalaisten miesten keskuudessa. Muslimikulttuurissa naisen asema on miestä paljon huonompi, jonka tähden naisiin kohdistuvat raiskaukset ja seksuaalinen ahdistelu on muslimimiesten keskuudessa paljon yleisempää kuin esim. suomalaisten miesten keskuudessa. Tätä taustaa vasten on uskallettava sanoa, että raiskaaminen on tietyllä tavalla sisäänrakennettu ilmiö muslimikulttuurissa, vaikka kaikki muslimit eivät hyväksykään raiskaamista. Tilastollinen tosiasia kertoo raiskaamisen kuuluvan liian isona ja hallitsevana piirteenä muslimikulttuuriin. Tässä kohtaa ei ole syytä puhua rasismista, sillä en ole rasisti ja tilastolliset tosiasiat puoltavat sitä, että muslimikulttuuriin on jollakin tavalla sisäänrakennettu raiskaamisen ja naisten seksuaalisen ahdistelun kulttuuri.

Muslimikulttuurissa Lähi-idässä, Aasiassa ja Afrikassa taharrush gamae ilmiö on hyvin tunnettu ja sen tähden myös Euroopan maiden päättäjien, sosiologien ja kriminologien on täytynyt tietää, että muslimiperäisen massamaahanmuuton seurauksena Eurooppaan saattaa pesiytyä taharrush gamae ilmiö. Se on selvää, että kaikki eivät ole tästä asiasta kuulleet tai tienneet, mutta monet ovat ja siksi kaikkien kohdalla asian puolustelu, että tämä tuli yllätyksenä ei ole uskottavaa ja totta. Euroopassa monella taholla on oltu myös tietoisia raiskausrikollisuuden tilastoista usean vuoden ajalta, joten eivät nämä asiat ole voineet tulla kovinkaan monelle yllätyksenä. Osa päättäjistä ja muslimikulttuurin tuntevista ihmisistä on tiennyt mitä tuleman pitää. Osin on varmasti ollut rasismin leiman pelkoa ja siksi on haluttu vaieta asioista, eikä niistä ole uskallettu puhua. Minusta tuntuu kuitenkin siltä, että osa päättäjistä ja maahanmuutosta vastaavista ihmisistä ovat olleet tietoisia maahanmuuttoon liittyvistä kielteisistä asioista, mutta he ovat sitoutuneet suunnitelmaan, jonka mukaan Eurooppa pitää saattaa sekasorron valtaan ja sitä kautta pyritään saamaan aikaan uusi maailmanjärjestys. Paras tapa saada aikaan uusi maailmanjärjestys on asettaa sekasorto maan päälle, jonka jälkeen ihmiset helposti hyväksyvät uuden maailmanjärjestyksen.

Joku voi ajatella tässä kohtaa, että olen salaliittofriikki, mutta sitä en kuitenkaan ole. On päivänselvää, että tietty taho on tiennyt sen minkälaisia negatiivisia vaikutuksia massamaahanmuutto tulee aiheuttamaan, mutta siitä huolimatta sen on annettu tapahtua. Sitten kun tapahtuu ikäviä asioita, niin tämä taho sanoo silmiään pyöritellen ettemme tienneet tai osanneet arvata, että näin käy. Entinen poliisi ja nykyinen kansanedustaja Tom Packalen on sanonut kuinka hänen toimiessaan poliisina maahanmuuttajataustaisten tekemistä rikoksista ei saanut tiedottaa, vaan ne piti sensuroida. Edellä oleva esimerkki kertoo ja todistaa siitä kuinka ongelmat on tiedetty, mutta ne on haluttu piilottaa pois näkyvistä maton alle. On sanomatta selvää, että tällainen toiminta vahingoittaa yhteiskuntaa.

Haluan edelleen uskoa hyvään ja arvokkaaseen suomalaiseen poliisitoimintaan ja toivon, että se terästäytyy ja alkaa pikaisesti tekemään oikeita asioita. Päättäjien on myös annettava poliiseille lisäresursseja kansalaisten ja kaikkien Suomessa asuvien ihmisten elinolosuhteiden turvaamiseksi.  Turvapaikanhakijoiden enemmistö on ollut nuoria miehiä, joka on tuonut mukanaan seksuaalista ahdistelua, raiskaamisia ja muuta rikollista toimintaa. On selvää, että on olemassa ihan oikeita turvapaikanhakijoita, jotka tarvitsevat apua sekä turvaa ja heidät on pyrittävä seulomaan väärillä motiiveilla tulevien joukosta. Eräs tällainen ratkaisu olisi perheiden vastaanottaminen enemmistönä, sillä naisten sekä lasten ja perheiden tuominen nuorten miesten sijasta vähentäisi monin tavoin maahanmuutosta koituvia ongelmia. Kotouttaminen ja turvanpaikanhakijoiden sopeuttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan on myös avaintekijöitä rauhaisan ilmapiiriin luomiseen, mutta eivät ole enää tässä tilanteessa riittäviä keinoja, vaan niiden lisäksi on tehtävä aikaisemmin mainittuja toimenpiteitä.

Eräs asia on syytä tuoda vielä esille. Maahanmuuton mukanaan tuomat ongelmat Eurooppaan ja niistä vaikeneminen sekä jopa niiden piilottaminen on tyhmintä mitä voidaan tehdä, sillä kun ne aikanaan paljastuvat, niin kansalaisille tulee turvattomuuden tunne ja he kokevat etteivät viranomaiset välitä heistä ja sen seurauksena monet kansalaiset voivat tarttua oman käden oikeuteen sekä ääriainekset saavat syyn toteuttaa rasismia, jonka he pukevat (valeasu) kansallismieliseen valtion puolustamiseen vihollista vastaan. Näyttää siltä, että jotkut Euroopassa ovat tienneet mitä tulee tapahtumaan ja asioita on tahallisesti ja tarkoituksellisesti salailtu ja piiloteltu, jonka tarkoituksena on aiheuttaa kaaosta ja anarkiaa. Tällaisen tahallisen kaaoksen ja anarkian mahdollistamisen takana ei voi olla mikään muu intressi kuin pyrkiä luomaan uusi järjestelmä, uusi maailmanjärjestys. On sanomatta selvää ettei tällainen uusi maailmanjärjestys perustu paremmille perustuksille kuin nykyinen maailmanjärjestys, sillä pahuuden sallivat (sitä kautta pyrkii omaan tavoitteeseensa) tahot eivät rakenna parempaa maailmaa, vaan pahemman maailman, koska pahuuden salliminen ei ole hyvyyden päälle rakentamista. 

Raamatun profetia

Raamattu opettaa esivaltajärjestyksen olevan Jumalan asettama, jonka tulisi taata ihmisille rauhaisa ja turvallinen elämä, sillä se on Jumalan tahto ja asetus. Koska esivaltajärjestys on Jumalan asettama, niin siksi edellä kirjoitin toimenpiteistä joita Suomen päättäjien ja viranomaisten olisi tehtävä yhteiskuntarauhan aikaansaamiseksi. Kun tutkimme Raamattua ja Herran Jeesuksen sanoja koskien lopunajan yhteiskuntia, niin näemme sen kuinka esivallat epäonnistuvat tehtävässään, eivätkä kykene takaamaan ihmisille rauhaisaa ja turvallista elämää. Raamatun Jumala uskon kautta Herraan Jeesukseen on ainoa tie todelliseen sydämenrauhaan sekä se takaa ihmisille uskon kautta Herraan Jeesukseen iankaikkisen elämän.

Matt 24:
6 Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.
7 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.

Matt 24:7 For there will be an intifada of ethnic group against ethnic group, and malchut against malchut. There will be famines, earthquakes in place after place. (Orthodox Jewish Bible - OJB)

Herra Jeesus profetoi n. 2000 vuotta sitten, että ennen Hänen tulemustaan kansat nousevat kansoja vastaan ja valtiot valtioita vastaan. Alkutekstissä kreikankielen versiossa on sana ethnos, joka tarkoittaa kansanheimoa, rotua, heimoa, kansaa, pakanoita, ihmisiä ja ihmisryhmää. Ethnos sana voi tarkoittaa myös etnistä ihmisryhmää kuten OJB sanan kääntää.

OJB Raamatun käännös käyttää sanoja for there will be an intifada of ethnic group against ethnic group. OJB:n käännös ei ole tarkka käännös Matt 24:7 jakeesta, mutta se kertoo kuitenkin yhden puolen jakeen merkityksestä. Alkutekstin mukaan on kyse kansanheimojen ja etnisten ryhmien aseellisesta sodasta (selkkaus ja yhteenotto) toisiaan vastaan (valtioiden sisällä).  Intifada tarkoittaa arabimuslimien yhteydessä kansannousua sortoa vastaan, joka tarkoittaa sitä että islamin usko on muslimeille ainoa oikea uskonto ja kaikki muut uskonnot ja valtiojärjestelmät sortavat islamia. Tämän tähden äärimuslimit kaikkialla halveksuvat ja vastustavat länsimaista demokratiaa ja taistelevat sitä vastaan. Ei-muslimi naisten raiskaaminen sekä seksuaalinen häirintä on osoitus siitä kuinka äärimuslimit halveksuvat länsimaita ja sen arvoja sekä ihmisiä.

Herra Jeesus sanoi, että ennen Hänen tulemustaan kansat (valtioiden sisällä), eli kansanheimot, etniset ryhmät jne. käyvät sotaa toisiaan vastaan. Tämä voi tarkoittaa sisällisotaa valtion sisällä sekä etnisten ihmisryhmien välistä sotaa valtion sisällä tai molempia edellä mainittuja asioita. Se on kuitenkin selvää, että Jeesus profetoi valtioden sisällä käytävistä sodista, johon ovat osallisina kansanheimot ja etniset ryhmät. Itse asiassa Jeesus profetoi siitä mitä tapahtuu parhaillaan maailmassa, sillä monissa maissa eri kansanheimot ja ryhmittymät taistelevat keskenään. Jeesuksen sanojen mukaan valtioiden sisällä käytävät sodat johtavat valtioden väliseen sotaan.

Moni sanoo tässä kohden, että aina ollut sotia kansanheimojen ja valtioiden välillä ja siksi Jeesuksen sanat eivät tarkoita nykyaikaa tai tulevaa aikaa. Kun tutkimme tarkemmin Jeesuksen sanoja Matteuksen evankeliumissa luvussa 24, niin Hän tuo esille siinä yksityiskohtia, jotka todistavat sen missä ajassa ja millon nämä asiat tapahtuvat.

Matt 24:
8 Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.
9 Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden.
10 Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan.
11 Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta.
12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
13 Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.

Herran Jeesuksen sanojen mukaan kansanheimojen, etnisten ryhmien sekä valtioiden välisiä sotia tapahtuu kaikkialla, nälänhätää on monissa paikoissa maailmassa, alkutekstin mukaan Matt 24:7 on sana loimos, joka tarkoittaa ruttotauteja ja kulkutauteja on monissa paikoissa maailmassa, maanjäristyksiä tulee tapahtumaan monin paikoin maailmassa. Herra Jeesus sanoi, että kaikki edellä olevat asiat ovat kuin synnytystuskien alkua, joka tarkoittaa sitä, että kaikki nuo asiat lisääntyvät ja voimistuvat, eli tulevat koko ajan kovemmiksi ja pahemmiksi. Aina on ollut historiassa noita edellä olevia asioita, mutta Herran Jeesuksen mukaan tulee aika, jolloin ne kaikki vaikuttavat yhtä aikaa siten, että ne tulevat koko ajan lisääntymään sekä pahentumaan. Herra Jeesus jätti meille selkeän tuntomerkin siitä milloin nämä asiat tulevat tapahtumaan ja miten ne tapahtuvat ja miten ne etenevät.

Kun tutkimme lähihistoriaa sekä nykyhetkeä ja tiedämme millaisessa kriisissä koko maapallo on nykyisin, niin voimme tehdä siitä johtopäätöksen, jonka mukaan tämä nykyinen sukupolvi elää jo Jeesuksen kuvaaman ajanjakson alkuvaiheita.

Herra Jeesus antoi myös edellä olevien merkkien lisäksi yhden merkin, joka tulee tapahtumaan edellä olevien merkkien jälkimainingeissa. Tämä merkki on maailmanlaajuinen vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia vastaan Jeesuksen nimen tähden, joka tarkoittaa uskomista Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa. Tähän merkkiin liittyy myös maailmanlaajuinen uskovien kylmentyminen, joka tarkoittaa sitä että monet uskovat luopuvat todellisesta uskosta Jeesukseen. Jeesuksen tarkoittama laittomuuden valtaan pääsy ei tarkoita rikollisuuden laittomuutta (vaikka sekin lisääntyy lopun aikana), vaan sellaista laittomuutta, jossa Jumalan sanan totuus poljetaan ihmisten jalkojen alle. Silloin kun näet näiden kaikkien merkkien toteutuvan, niin tiedät Raamatun olevan totta, vaikka et haluaisikaan uskoa Raamatun olevan Jumalan sanan totuus.

Herran Jeesuksen profetia ei lupaa hyviä ja rauhallisia aikoja lopunajan ihmiskunnalle, sillä lopunaika on sotien, nälänhädän,  maanjäristysten ja muiden luonnonkatastrofien, kulkutautien ja kaikenlaisen sekasorron ja ahdistuksen aikaa. Pahuuden huipentuma on antikristuksen uuden maailmanjärjestyksen ilmestyminen maan päälle, joka eksyttää ihmisiä maan päällä valherauhaan johdattaen maailman ja ihmiset tuhon partaalle.

Jokaisen ihmisen ainoa oikea ratkaisu on uskoa Herraan Jeesukseen, sillä sen kautta ihminen saa syntinsä anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Raamatun opetuksen mukaan kaikki ihmiset ovat syntisiä ja vailla Jumalan kirkkautta saatanan ja synnin orjuuden takia, jonka tähden he ovat kulkemassa kohti iankaikkista kadotusta. Jos sinä katuen tunnustat syntisi ja uskot Herraan Jeesukseen, niin saat syntisi anteeksi sekä iankaikkisen elämän. Jumala on luvannut pitää huolta niistä, jotka kunnioittavat ja rakastavat Häntä. Herran Jeesuksen opetuslapsella on turva Jumalassa uskon kautta Herraan Jeesukseen myös lopunajan ahdistuksen päivinä. Jumala rakastaa sinua ja haluaisi pelastaa sinut, jos et ole vielä pelastettu Jumalan armosta.
 

Linkkisuositus:
Katupartiot ja levottomuudet
 

Petri Paavola 12.1.2016

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
iltasanomat.fi/ulkomaat

helsinginuutiset.fi
newobserveronline.com
optula.om.fi/material
ilgiornale.it/news

 

 

 

eXTReMe Tracker