Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Uskon vanhurskaus ja rauha Jumalan kanssa

 

Roomalaiskirjeen 5 luku opettaa tärkeitä asioita uskon vanhurskaudesta, Jumalan rauhasta, Jumalan rakkauden vuodatuksesta Pyhässä Hengessä uskovan sydämeen jne. Käyn läpi jae jakeelta Roomalaiskirjeen 5 luvun. Tutki ja koettele kirjoitukseni Jumalan sanan kautta rukouksen kera.

 

Room 5:1 ¶ Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

Raamattu opettaa ihmisen tulevan uskon kautta Herraan Jeesukseen vanhurskaaksi (pelastuminen ja syyttömäksi julistaminen). Uskon kautta Herraan Jeesukseen vanhurskaaksi tuleminen tuo rauhan Jumalan kanssa, joka tarkoittaa ettei ihminen ole enää Jumalan vihollinen ja että uskova ihminen saa sydämeensä Jumalan rauhan, joka kasvaa uskon kasvun kautta.

Room 5:2 jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme (kaukhometha) on Jumalan kirkkauden toivo.

Uskon kautta Herraan Jeesukseen uskova ihminen saa osakseen Jumalan armon ja Jumalan kirkkauden toivon. KJV kuten myös monet muut käännökset kääntävät Room 5:2 lopun seuraavasti: and rejoice in hope of the glory of God, joka on suomeksi: ja riemuitsemme Jumalan kirkkauden toivossa.

Room 5:2 oleva sana kerskauksemme on Bysantin tekstissä kaukhometha (perusmuoto kaukhaomai), joka tarkoittaa kirkkaus, riemuita, ilo ja kerskaus. Mielestäni riemuitsemme on tässä kohden oikeampi sanan merkitys, sillä Jumalan armo ja kirkkaus synnyttää ihmisen sydämessä riemua. Seuraava jae on kuitenkin selkeä todiste sille, että kaukhometha tarkoittaa riemuitsemista tässä yhteydessä:

Room 5:3 Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme
(kaukhometha) ovat myös ahdistukset (thlipsesin), sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä (hypomone),

Ei uskova kerskaa ahdistuksista, mutta riemuitsee niistä, koska ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Ahdistus on uskovalle ilon ja riemun aihe, koska ahdistukset kasvattavat uskovan kärsivällisyyttä.

Ahdistus sana on Bysantin tekstissä thlipsesin (perusmuoto thlipsis), joka tarkoittaa ahdistus, kärsimys, koettelemus, vastoinkäyminen, tuska, hätä, vaino, taakoitettu, paine, painostus, sorto.

Kärsivällisyyttä on Bysantin tekstissä hypomone, joka tarkoittaa kärsivällisyys, kestäväisyys, jatkuvakestoinen kärsivällisyys, odottava kärsivällisyys.

Luuk 8:15 Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä  (hypomone).

Jumala vaikuttaa uskon kautta Herraan Jeesukseen uskovan sydämessä vilpittömyyttä ja hyvyyttä, joka saa aikaan sen, että uskova kantaa kärsivällisyyden (kärsivällinen) kautta hyvää hedelmää Jumalalle (Jumalan vaikuttamia uskon tekoja). Kärsivällisyyden kautta uskova jaksaa odottaa Jumalan lupausten täyttymistä sekä uskon kasvun etenemistä uskovan sydämessä. Ahdistus (kaikissa thlipsis sanan eri merkityksissään) saa aikaan kärsivällisyyttä, koska ahdistuksen kautta uskoa koetellaan ja kun uskova kestää uskon koetuksen ahdistuksen kautta, niin hänen sydämessään kasvaa kärsivällisyyden Jumalallinen hedelmä.

Jumala vaikuttaa uskovassa sellaista kärsivällisyyttä, että uskova jaksaa odottaa Jumalallisia asioita sekä hänen sydämessään kärsivällisyys on jatkuvakestoista, joka ei anna periksi, ei edes suurien vaikeuksien ja ahdistusten keskellä. Edellä olevaan lauseeseen liittyen meidän täytyy ymmärtää, että vain uskon kasvun kautta Jumalan armosta ja Jumalan voimavaikutuksen kautta uskova kasvaa sellaiseen uskoon, että hänestä tulee periksiantamaton ja kärsivällinen Jumalan tahdon toteuttamisessa sekä Jumalan tahdon toteutumisen odottamisessa.

Room 5:4 mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä, ja koettelemuksen kestäminen toivoa;

Kärsivällisyys saa aikaan koettelemuksen (koetukset, ahdistukset) kestämistä. Koettelemuksen kestäminen saa aikaan toivoa. Uskova toivoo ja odottaa kärsivällisesti Jumalan tahdon ja lupauksien toteutumista.

Room 5:5 mutta toivo ei saata häpeään; sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.

Jumalaan asetettu toivo ei saata uskovaa häpeään, koska Jumalan rakkauden kautta Pyhässä Hengessä saamme uskon ja kyvyn nähdä sekä kokea sitä mitä toivomme, joka tarkoittaa Jumalan tahdon ja lupauksien toteutumista meidän elämässämme.

Jumala on vuodattanut rakkautensa uskovan ihmisen sydämeen Pyhän Hengen kautta, jonka Hän on antanut meille. Jumalan rakkaudesta on tässä kohden hyvä ottaa muutamia tärkeitä asioita esille, jotka voivat helposti unohtua tai jäädä huomaamatta.

1 Joh 4:
9 Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa.
10 Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.
11 Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.
.......
18 Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa.
19 Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä.

Pelko estää kokemasta ja elämästä Jumalan rakkaudessa. Pelkoja on monenlaisia; joku voi pelätä sielunvihollista; toinen voi pelätä enemmän ihmisiä kuin Jumalaa; kolmas voi pelätä epäonnistumista, jonka tähden hän ei uskalla uskoa ja luottaa Jumalaan jne. Oli pelon syy mikä tahansa, niin Raamatun opetuksen mukaan täydellinen rakkaus karkottaa (alkutekstin mukaan heittää ulos) pelon, koska pelossa on rangaistusta (alkutekstin mukaan rangaistusta, tuskaa ja piinaa). Sanonta se joka pelkää ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa tarkoittaa, että hän ei ole vapautunut peloistaan ja pelko kahlitsee sekä hallitsee häntä.

Ihminen jonka elämää pelko hallitsee elää rangaistuksen pelossa, eli syyllisyyden alla, jossa pelko ja syyllisyys piinaa ja tuottaa tuskaa ihmisen sydämelle. Silloin kun uskovan sydäntä jäytää ihmispelko, niin hän kokee syyllisyyttä ihmisten edessä, jos hän ei toimi ja elä ihmisten vaatimusten mukaan. Hyvin usein uskovien elämässä on ihmispelkoa, jossa uskovat elävät uskonnollisten perinteiden kahlitsemina. Tällaisen ihmispelon ikeen ja orjuuden alaisena eläminen tuo sellaisen syyllisyyden tunteen sydämelle, jossa uskova kokee olevansa vastuussa yhteisölle ja ihmisille, jotka taakoittavat uskovia epäraamatullisilla perinnäissäännöillä.

Ihmispelko ja uskonnollinen perinnäissääntö tuovat sellaisen taakan ihmisen sydämelle, että hän joutuu elämään valheen varassa. Monet heistä ovat vilpittömiä, mutta lujasti taakoitettuja ihmisten perinnäissäännöillä, joiden kautta he vieroksuvat Jumalan sanan totuutta. He luulevat perinnäissäännön olevan Raamatun totuus, vaikka se todellisuudessa edustaa valhetta ja petosta. Väärä pelko tuo tuskan ja piinan ihmisen sydämeen.

Jos elät vuodesta toiseen uskonelämääsi siten, että asiat piinaavat sinua ja sinulla on tuska sydämessäsi, etkä koe Jumalan rauhaa ja rakkautta sydämessäsi, niin olet pelon vankina ja orjana tai elät synnissä, joka estää sinua kokemasta aitoa Jumalan rakkautta ja totuutta. Silloin kun pääset tekemisiin aidon Jumalan sanan totuuden ja Pyhän Hengen vaikuttaman rakkauden kautta, niin pääset vapaaksi peloistasi sekä kokemaan Jumalan rakkautta.

Raamattu opettaa Jumalan rakkauden järjestyksen. Me voimme rakastaa Jumalaa vain siksi, koska Hän on ensin rakastanut meitä. Koska Jumala rakastaa sinua, niin vasta tämän ymmärrettyäsi voit oppia rakastamaan Jumalaa. Miksi tämä järjestys on tärkeä ymmärtää? Jumalan rakkaus on lähtöisin Jumalasta, ei ihmisen lihasta. Jos ihminen ei ymmärrä Jumalan rakkauden järjestystä, niin hän pyrkii omassa voimassaan rakastamaan Jumalaa ja lähimmäisiään.

Kun ymmärrät Jumalan rakastavan ensin sinua ja vasta sen jälkeen sinä voit rakastaa Häntä, niin se johdattaa sinut kokemaan Jumalan rakkauden aitoa vaikutusta, jonka seurauksena sinun ensimmäinen rakkautesi kohde on Jumala, jonka jälkeen tulee rakkaus lähimmäisiin. Silloin kun sinä rakastat ensin Jumalaa, niin sinä pelkäät (kunnioitat) vain Raamatun Jumalaa ja kaikki muu pelko pysyy (ihmispelko jne.) poissa sydämestäsi. Jumalan rakastaminen auttaa sinut pysymään poissa väärän pelon aiheuttamasta ikeestä.

Jos sanot suullasi rakastavasi Jumalaa, mutta vihaat tai halveksut uskon sisaria ja veljiä, niin silloin sinä elät valheessa. Todellinen Jumalan rakkaus sydämessäsi johdattaa sinut rakastamaan ja kunnioittamaan uskon sisaria ja veljiä. Raamattu sanoo Jumalan käskyn olevan että se joka rakastaa Jumalaa, niin hänen tulee myös rakastaa uskon sisariaan ja veljiään.

Joh 14:
15 ¶ Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni.
16 Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
17 totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
18 ¶ En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne.
19 Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää.
20 Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä.
21 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle."

Raamattu opettaa, että se joka rakastaa Jumalaa pitää Hänen käskynsä. Tämä opetus tulee ymmärtää Uuden Liiton järjestyksen mukaan. Meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu opettaa ja Jumalan käskyjen pitäminen on uskoa kaikki se opetus mikä on voimassa Uuden Liiton järjestyksessä. Uudessa Liitossa on voimassa sellaisenaan kaikki Kymmenen Käskyä, ne VT:n käskyt joiden on mainittu olevan voimassa Uudessa Liitossa sekä ne käskyt, jotka ovat tulleet uusina opetuksina Uuden Liiton järjestykseen. Vanhan liiton järjestys on kumottu ja siksi meidän tulee uskoa Herraan Jeesukseen, niin kuin Raamattu sanoo Uuden Liiton järjestyksen mukaisesti.

Herra Jeesus sanoi antavansa Pyhän Hengen (Toinen Puolustaja) sitä varten, että me uskovina voisimme Pyhän Hengen voiman kautta pitää Hänen käskynsä. Raamattu sanoo Jumalan rakkauden olevan vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Pyhässä Hengessä opimme rakastamaan Jumalaa yhä syvällisemmin.

Käskyjen pitämisen kautta emme voi ansaita pelastusta, sillä Jumalan armosta Herran Jeesuksen sovitustyössä on meidän pelastuksemme perusta. Jumalan käskyt (Raamatun sanan opetus) suojelevat meitä synniltä, joka tuhoaa ja rikkoo ihmisiä. Jumalan käskyt eivät ole meitä vastaan, vaan meidän puolellamme ja ne ovat osoitus Jumalan rakkaudesta, huolenpidosta sekä suojeluksesta.

Johanneksen evankeliumissa luvussa 14 ja 21 on Jumalan sanan ymmärtämisen perusta ja ydin. Herra Jeesus sanoi että se joka rakastaa Jeesusta (Jumalaa) on sellainen, jota Isä Jumala ja Herra Jeesus rakastavat ja sellaiselle uskovalle Herra Jeesus ilmoittaa itsensä. Herran Jeesuksen sanat ilmoitan itseni sellaiselle, joka minua rakastaa tarkoittaa sitä, että vain Jumalan rakastamisen kautta uskova voi ymmärtää oikealla tavalla Raamatun sanan opetusta.

Jumalan sanan totuutta emme voi löytää ilman Jumalan rakastamista. Jos rakastamme ihmisten uskonnollisia perinteitä enemmän kuin Jumalaa, niin emme voi löytää Raamatun totuutta ja sen sijaan joudumme elämään uskonnollisten valheiden ja väärien oppien vankeina. Jumalan rakastaminen on todella tärkeä asia, koska ilman sitä et voi ymmärtää oikealla tavalla Jumalan sanan totuutta.

Monien uskovien ongelmat ja etteivät he koe Jumalan läsnäoloa tai ymmärrä Jumalan sanan opetusta oikealla tavalla johtuvat siitä etteivät he ensin rakasta Jumalaa, vaan he ensiksi rakastavat joko itseään tai uskonnollisia sekä vääriä opetuksia ja ihmisten rakentamia sielullisia ja lihallisia oppeja ja rakenteita. Raamattua ei voi ymmärtää oikein ellei ensin rakasta Jumalaa. Tämä on jokaisen uskovan hyvä muistaa ja ymmärtää.

Juud 1:
1 ¶ Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut.
2 Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus.

On tärkeätä ymmärtää ja muistaa, että Jumalan rakkaus kasvaa uskon kasvun myötä uskovan sydämessä. Pyhän Hengen vaikuttama rakkaus on jatkuva kasvuprosessi uskovan ihmisen sydämessä.

Room 5:6 ¶ Sillä meidän vielä ollessamme heikot (asthenon) kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä.

Bysantin tekstissä oleva sana asthenon (perusmuoto asthenes) tarkoittaa, heikko, sairas, voimaton, heikko, ilman voimaa. Astehenes sana tarkoitti yleisesti sairasta, jolla ei ollut sairautensa tähden voimia, vaan hän oli heikko ja voimaton. Asthenes merkitsi myös moraalisessa merkityksessä sellaista, että ihminen oli kyvytön ja voimaton suorittamaan minkäänlaisia tehtäviä tai ottamaan vastuuta asioista.

Ottaen huomioon tekstiyhteyden, niin astehenes tarkoittaa Room 5:6:ssa ihmisen olevan voimaton ja heikko toteuttamaan Jumalan tahtoa ja synnin orjuuden tähden hänellä ei ole voimaa voittaa syntiä eikä voimaa elää Jumalan tahdon mukaista elämää. Koska jumalattomalla ihmisellä ei ole voimaa voittaa syntiä ja elää Jumalan tahdon mukaista elämää, niin sen tähden Herra Jeesus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien edestä.

Herran Jeesuksen oikeaan aikaan kuoleminen tarkoittaa Jumalan pelastushistorian vaihetta, jolloin Isä lähetti Poikansa maailmaan pelastamaan syntisiä:

Gal 4:4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,

Room 5:7 Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhurskaan edestä; hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla.

Tämä jae Room 5:7 täytyy lukea seuraavan jakeen valossa. Vanhurskaan puolesta ei tarvitse kuolla, koska vanhurskas on oikeamielinen ja syytön Jumalan edessä. Maailmassa ei ole yhtään ihmistä, joka olisi omassa voimassaan vanhurskas ja syytön Jumalan edessä. Siksi kukaan ei voi kuolla vanhurskaan puolesta. Hyvän edestä joku voisi uskaltaa kuolla, mutta jos joku ihminen uhraa oman henkensä toisen ihmisen puolesta, niin sen kautta ihminen ei voi pelastaa toista ihmistä kadotustuomiosta iankaikkiseen elämään.

Room 5:8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.

Jumalan rakkaus on ihmeellistä, sillä Jeesus oli viaton sekä syytön ja kaikki ihmiset ovat rikkoneet Jumalaa ja Jeesusta vastaan, joka on yhdessä Isänsä kanssa luonut ihmisen, maan ja kaikki mitä luotu on. Jokainen ihminen on loukannut ja tehnyt paljon pahaa, eli syntiä Jumalaa vastaan, mutta siitä huolimatta Jeesus kuoli niiden puolesta, jotka ovat tehneet paljon pahaa (syntiä) ja rikkoneet Jumalaa vastaan.

On vaikea kuvitella, että ihminen kuolisi sellaisen ihmisen puolesta, joka on rikkonut häntä vastaan ja tehnyt häntä kohtaan pahoja tekoja ja asioita. Ihminen on syntinen ja syntisenä hän tekee syntiä ja rikkoo Jumalaa vastaan, mutta siitä huolimatta Jeesus kuoli ihmisten puolesta ja Jumala on valmis antamaan kaikille synnit anteeksi, jotka katuvat syntejään ja uskovat Herraan Jeesukseen. Ihminen ei kykene kuolemaan vihollisensa edestä, mutta Jumala kykenee, sillä ihminen on jumalattomuuden ja synnin orjuuden kautta Jumalan vihollinen, mutta siitä huolimatta Jeesus kuoli ihmisten syntien tähden. Voiko enää olla suurempaa rakkautta olemassa? Ei voi.

Raamatullinen katumus sisältää myös mielenmuutoksen ja halun hylätä syntiä sekä halun ajatella asioista uudella Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Jos Jumala ei olisi asettanut katumusta ja uskoa pelastuksen ehdoksi, niin Jumala sallisi synnin tuhoavan vaikutuksen maan päällä. Jumalan rakkaus Herrassa Jeesuksessa, Hänen kuolemansa kautta on osoitus kuinka Jumala rakastaa ihmisiä ja haluaa poistaa synnin tuhoisat voimat ihmisten elämästä.

Room 5:9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.

Jeesuksen veren ja kuoleman kautta Jumala vanhurskauttaa (pelastaa ja julistaa syyttömäksi) ihmisen, joka uskoo Herraan Jeesukseen ja sen kautta pelastumme Jumalan vihalta. Jumala vihaa syntiä ja synnin palkka on iankaikkinen kuolema. Jeesuksen sovitustyön tähden Häneen uskomalla pelastumme iankaikkisesta kadotuksesta, jonka olisimme kaikki ansainneet omien syntisten tekojemme tähden, mutta Jumalan armon ja rakkauden tähden Hän pelastaa meidät kadotustuomiosta iankaikkiseen elämään. Jumala on äärettömän suuri rakkaus.

Room 5:10 Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;

Ilman uskoa Jeesukseen ja armoa sekä pelastusta olisimme vielä jumalattomuuden tilassa Jumalan vihollisia, mutta Jeesuksen kuoleman kautta syntimme on sovitettu, kun uskomme Häneen. Jeesuksen kuolema sovittaa synnit, mutta Jeesuksen täytyi elää täydellinen ja synnitön elämä maan päällä, että Hän olisi kelvollinen syntiuhriksi kuolemaan maailman syntien tähden. Ilman Jeesuksen täydellistä ja synnitöntä elämää ei voisi olla Jeesuksen kuolemaa ja syntien sovitusta ja pelastusta, siksi Raamattu sanoo, että me pelastumme Hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut.

Room 5:11 emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme (kaukhomenoi) meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet.

Bysantin tekstissä oleva sana kaukhomenoi (perusmuoto kaukhaomai) voisi tässä yhteydessä tarkoittaa kerskauksemme, mutta ehkä vieläkin parempi käännös olisi riemuitsemme kuten esim. KJV ja monet käännökset kääntävät. Nyt kun Jumala on suuressa armossaan sovittanut syntimme, niin me riemuitsemme Jumalasta ja Hänen suuresta armostaan ja rakkaudestaan, koska olemme saaneet syntien sovituksen Messias Jeesuksen kautta.

Room 5:12 Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet-

Paratiisissa Eeva lankesi syntiin syömällä ensin hyvän- ja pahantiedon puusta, jonka jälkeen Aadam myöskin söi ja hänkin lankesi syntiin. Paratiisin syntiinlankeemuksen kautta yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja sen kautta kuolema (luonnollinen, hengellinen ja iankaikkinen kuolema = kadotus). Yhden synnin takia kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä.

Jer 31:
29 Niinä päivinä ei enää sanota: ‘Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät’;
30 vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden. Jokaiselta ihmiseltä, joka syö raakoja rypäleitä, heltyvät hänen omat hampaansa.

Synti tuli kuolemaan yhden ihmisen kautta ja kaikkien on kuoltava, mutta koska kaikki ovat syntiä tehneet, niin jokaisen on kuoltava omien syntiensä tähden, ei toisten syntien tähden.

Room 5:13 sillä jo ennen lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole;

Ennen kuin Moosekselle annettiin laki, niin synti oli jo olemassa maailmassa. Syntiä ei lueta siellä missä lakia ei ole tarkoittaa sitä, että ihmiselle ei voi tulla synnintuntoa ilman Jumalan lakia. Syntiä ei lueta siellä missä lakia ei ole, ei tarkoita sitä, että ennen Moosesta eläneet sukupolvet olisivat olleet synnistä vapaita, vaan sitä että ilman lakia ihminen ei voi tulla synnintuntoon.

Room 5:14 kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tuleva.

Aadamista Moosekseen asti kuolema hallitsi ihmisiä, koska he olivat tehneet syntiä Jumalaa vastaan. Eivät olleet tehneet syntiä samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam tarkoittaa sitä, että Eeva ja Aadam rikkoivat Jumalaa vastaan sellaisessa tilassa, että he olivat Jumalan luomana alussa puhtaita ja synnittömiä, mutta lankesivat syntiin, joka toi kuoleman jokaiselle ihmisille. Syntiinlankeemuksen jälkeen ihmiset syntyvät kuoleman ja kirouksen vallassa olevaan maailmaan, kun Aadam ja Eeva luotiin täydelliseen maailmaan.

Room 5:14 Aadamin esikuva tarkoittaa Jeesusta:

1 Kor 15:22 Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa,

1 Kor 15:45 Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki.

Room 5:15 Mutta armolahjan (kharisma) laita ei ole sama kuin lankeemuksen; sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi.

Room 5:15 opettama armolahja tarkoittaa iankaikkisen elämän armolahjaa, joka tulee esille myös Room 5:16 kohdasta:

Room 6:23 Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja (kharisma)  on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Kharisma sana, eli armolahja sana tarkoittaa niin Room 5:15 sekä Room 6:23 tarkoittaa samaa armolahja käsitettä kuin puhutaan armolahjoista kuten kielillä puhuminen, terveeksi tekemisen armolahja, profetoimisen armolahja jne.

Jumalan armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen, koska yhden lankeemuksen kautta kaikki ovat kuolleet ja ovat syntisiä, mutta Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen (Herran Jeesuksen) armon kautta on tullut ylenpalttiseksi monien ihmisen osaksi, eli niiden, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen.

Room 5:16 Eikä lahjan laita ole, niinkuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta; sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja (kharisma) tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi.

Yhden synnintekijän kautta on tullut Jumalan tuomio kadotukseksi, mutta Herran Jeesuksen sovitustyön kautta Jumala vanhurskauttaa ja antaa synnit anteeksi synnintekijöille, jotka tekevät parannuksen ja uskovat Herraan Jeesukseen. Raamattu sanoo, että Jumalan armolahja (kharisma) tulee vanhurskauttamiseksi (pelastus, julistaa syyttömäksi), kun Jumala antaa anteeksi ihmisille heidän syntinsä uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Room 5:16 vahvistaa, että pelastus ja uskon elämä, eli iankaikkinen elämä Herrassa Jeesuksessa on Jumalan armolahja. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen uudestisyntynyt uskova saa heti uskoon tulleessaan kaikkein tärkeimmän armolahjan, eli iankaikkisen elämän armolahjan uskon kautta Herraan Jeesukseen. On todella hienoa ja Jumalan suurta armoa, että kaikkein tärkein Jumalan armolahja on kytketty voimakkaasti Herran Jeesuksen sovitustyöhön ja syntien anteeksiantamukseen. Iankaikkisen elämän armolahja ei pääty koskaan, vaan Herran Jeesuksen sovitustyön tähden se kantaa uskovaa läpi iankaikkisuuden, tästä ajasta Uuteen Jerusalemiin, jossa Jumalan pelastamat ihmiset asuvat ja elävät iankaikkisesti.

Room 5:17 Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta. -

Koska kuolema on hallinnut yhden kautta, niin Jumalan armosta uskovat saavat Jumalan vanhurskauden lahjan ja tulevat hallitsemaan yhden, eli Herran Jeesuksen kautta. Sanat tulevat hallitsemaan  elämässä Herran Jeesuksen kautta on kytketty armon ja vanhurskauden (pelastus, julistaa syyttömäksi, oikeamielisyys) vastaanottamiseen, joten mielestäni tämä elämässä hallitseminen liittyy siihen, ettei kuolema ja synti pääse hallitsemaan sellaista ihmistä, jonka sydämessä vaikuttaa Jumalan armo ja vanhurskaus. Lopulta Uudessa Jerusalemissa synti on poissa ja Jumalan armon tähden pelastetut elävät siellä tilassa missä ei ole enää syntiä ja Jumalan vanhurskaus hallitsee heidän elämäänsä ja sydämiään.

Room 5:18 Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi;

Yhden ihmisen lankeemus on tuonut kaikille ihmisille kadotustuomion, mutta Herran Jeesuksen vanhurskauden teko (synnitön ja täydellinen elämä maan päällä) sekä sovitustyö koituu kaikille niille elämän vanhurskauttamiseksi, jotka uskovat Herraan Jeesukseen. Elämän vanhurskauttaminen tarkoittaa syntisen vanhurskauttamista syntien anteeksiantamuksen sekä uskon kautta Herraan Jeesukseen elämän vanhurskauttamiseksi iankaikkiseen elämään.

Room 5:19 sillä niinkuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi.

Yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta kaikki ihmiset ovat tulleet syntisiksi, mutta Herran Jeesuksen kuuliaisuuden kautta kaikki ne jotka uskovat Herraan Jeesukseen tulevat vanhurskaiksi (pelastuvat, julistetaan syyttömiksi sekä tulevat oikeamieliseksi).

Room 5:20 Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi; mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi,

Syntiinlankeemuksen kautta kaikista ihmisistä on tullut syntisiä, mutta Herran Jeesuksen kuuliaisuuden kautta ne tulevat vanhurskaiksi (julistetaan syyttömiksi), jotka uskovat Messias Jeesukseen. Jumalan laki näyttää ihmisen sydämelle sen kuinka suuri on synnin rikkomus, ja siellä missä synti on suureksi tullut, niin armo tulee ylenpalttiseksi uskon kautta Jeesukseen. Koska synti hallitsi ihmisiä kuolemassa (synnin orjuudessa), niin Jumalan armo hallitsee vanhurskauden kautta uskovia iankaikkiseksi elämäksi, Messias Jeesuksen kautta.

Room 5:21 että niinkuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

Silloin kun ihminen elää jumalattomuuden tilassa, niin synti hallitsee häntä kuolemaksi, mutta Herran Jeesuksen sovitustyön kautta Jumalan armo hallitsee Pyhässä Hengessä vanhurskauden kautta uskovaa ihmistä iankaikkiseksi elämäksi.
 

 

Linkki: Roomalaiskirjeen lukujen opetuksia jae jakeelta

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
Barnes Commentary
 


 

 

eXTReMe Tracker