Etusivulle
Raamatunopetuksia
Anna palautetta


              

Vääristynyt kristinusko

 

 

Tämän päivän maailmassa joka puolella yhä enemmän ihmiset vastustavat Raamatun sanaa sekä kristinuskoa. Syitä tähän löytyy useita. Tässä kirjoituksessa otan esille erään syyn, jonka takia väärin perustein Raamatun sanaa ja todellista kristinuskoa vastustetaan nykyään niin paljon.

Rooman katolinen kirkko on Raamatun opettaman Jumalan seurakunnan valhejäljitelmä. Rooman katolinen kirkko on toimillaan ja opetuksillaan tahrannut aidon ja alkuperäisen Raamatullisen uskon maineen. Monille ihmisille Rooman katolisen kirkon teot ja opetukset edustavat Raamatun uskoa, vaikka Rooman kirkon opetukset eivät edusta Raamatun uskoa, vaan pakanauskontojen sekoitusta, johon myös liitettiin mukaan kristillisiä aineksia.

Rooman katolinen kirkko on levittänyt omaa kristinuskoansa kaikkialla maailmassa. Kun Rooman katolisen kirkon opetuksia ja toimintatapoja vertaa Raamatun opetuksiin ja toimintatapoihin, niin huomaamme että Rooman katolisen kirkon oppi ja opetus ei ole Raamatun opetusta, vaan valheellista evankeliumia.

Rooman katolisen kirkon syntyhistoria

Rooman katolinen kirkko ei edusta Raamatullista uskoa. Kun Rooma valtakuntansa syntymän jälkeen alkoi kehittymään, niin ylipappi virkanimeltään Pontifex Maximus johti Rooman uskonnollista elämää. Rooman valtakunnan laajentumisen tähden roomalaiset alkoivat palvomaan valloitettujen kansojen jumalia. Tällä tavalla Roomalaisten uskonto sekoittui kreikkalaisten, egyptiläisten, syyrialaisten, persialaisten ja babylonialaisten uskontojen kanssa. Rooman valtakunnassa vallitsi monen kirjava uskontojen sekoitus. Tämän tähden roomalaiset järjestivät keisarinpalvonnan pakolliseksi, joka teki keisarista jumalallisen. Roomalaiset uskoivat jumalien vaikuttavan ja hallitsevan Rooman seitsemällä kukkulalla ”De septem montibus virum”. Roomalaisille tästä käsite ; ylhäinen seitsemän kukkulan kaupunki, joka hallitsee koko maailmaa.

Roomalaiset uskoivat, että heidän tuli hallita koko maailmaa Jupiterin ylipapin (Pontifex Maximus) johdolla. Roomalaisten mielestä maailmaa kykeni johtamaan vain se, joka hallitsee Roomassa, seitsemän kukkulan kaupungissa. Julius Caesar sai Pontifex Maximumin arvonimen ja näin keisarit alkoivat käyttämään itsestään tätä arvonimeä. Keisarit johtivat valtiota ja myös Rooman uskonnollista elämää, sillä keisari oli uskonnon päämies, ylipappi (Pontifex Maximus). Rooman katolisen kirkon paavit käyttivät itsestään myös nimitystä Pontifex Maximus.

Konstantinus suuri ”kääntyi” kristinuskoon 300 luvulla ja hän rakennutti ”katolisille kristityille” kirkkoja, mutta samalla hän toimitti vihkimyksiä pakanatemppeleille. Konstantinuksen kääntymyksen seurauksena syntyi Rooman katolinen kirkko.

Uuden Testamentin kreikankielen tekstilaitoksista ja kirjoituksista ei löydy kreikankielen sanoja (katholikos/katholike) . Raamatun Jeesus ja Hänen apostolinsa eivät opettaneet sanaakaan katolisesta kirkosta. Sana katolinen (katholikos/katholike) tuli historiaan vasta vuonna 110 Kristuksen syntymän jälkeen. kun Ignatius kirjoitti kirjeessään yleisestä eli katolisesta seurakunnasta. Ignatiuksen käyttämä sana jota Raamatun Jeesus ja apostolit eivät käyttäneet yleistyi kuitenkin ja sen seurauksena 300 luvulla syntyi Rooman katolinen kirkko.

Vuonna 380 jKr syntymän Rooman keisari Theodosius Suuri teki Rooman katolisen kirkon kristinuskosta valtionuskonnon. Theodosius Suuri julisti vuotta myöhemmin (381 jKr) Rooman kirkon ainoaksi oikeaksi ja hyväksytyksi uskonnoksi. Tällä tavalla Rooman katolinen kirkko syntyi yli kolme sataa vuotta sen jälkeen kun helluntaipäivänä Jerusalemissa oli syntynyt alkuperäinen Uuden Liiton Jumalan seurakunta.

Älä tapa

Raamatun Jeesus käski opetuslapsiaan menemään kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia ja rakastamaan kaikkia lähimmäisiään, myös niitä jotka vihaavat heitä. Herra Jeesus ei käskenyt tekemään miekkalähetyksiä, eikä tappamaan ihmisiä. Rooman katolisen kirkon verinen historia todistaa sen kristinuskon valhejäljitelmäksi.

Millä tavalla Rooman katolinen kirkko on historiansa aikana toteuttanut lähetyskäskyä? Rooman katolinen kirkko aloitti miekkalähetyksen, jonka kautta se väkisin pakotti ihmisiä kääntymään kristityiksi. Rooman katolinen kirkko surmasi kerettiläisinä niitä joita he pitivät harhaoppisina. Rooman katolinen kirkko piti myös todellisia Raamatun Jeesuksen opetuslapsia kerettiläisinä ja surmasi heitä koska he eivät kääntyneet Rooman katolisen kirkon uskoon.

Rooman katolinen kirkko toimi vastoin Raamatun Jeesuksen lähetyskäskyä. Rooman katolinen kirkko on surmannut historiansa aikana useita kymmeniä miljoonia ihmisiä. Rooman kirkon verinen historia on todisteena sille, että se ei edusta Raamatun Jeesuksen opettamaa uskoa. Rooman kirkon usko edustaa uskonnollista pakkovaltaa ja diktatuuria. Rooman kirkko on antanut kristinuskolle pahan kasvot julmien veritekojensa tähden, tästä syystä moni karttaa kristinuskoa eikä halua uskoa Raamatun Jeesukseen. Rooman katolinen kirkko ei kuitenkaan edusta Raamatun uskoa, vaan uskonnollista pahan valtaa.

Rooman katolinen kirkko ja juutalaisten vaino

300 luvulla katoliset Rooman keisarit antoivat käskyn, että jos kristitty kääntyy juutalaisuuteen tai juutalainen estää toista juutalaista kääntymään Rooman kirkon kristinuskoon, niin heidät tuomitaan kuolemaan. Ensimmäisen ristiretken aikana katoliset tuhosivat juutalaisten yhteisöjä. Juutalaisia nöyryytettiin pakottaen heitä riisuuntumaan alastomiksi, vain ne jäivät henkiin, jotka suostuivat ottamaan kirkon vesikasteen. Ristiretkeläisten mielestä juutalaiset olivat Jumalan vihollisia ja kaikkein vihamielisin ja vahingollisin rotu Jumalalle. Raamattu kehottaa siunaamaan Israelin kansaa ja rukoilemaan heidän puolestaan. Rooman katolinen kirkko teki päinvastoin vainoamalla ja surmaamalla juutalaisia. Rooman katolinen kirkko piti itseään Jumalan palvelijoina, mutta heidän tekonsa pimeä ja kauhistuttava hedelmä todisti heidät pahan palvelijoiksi.

1200 luvulla Rooman katolinen kirkko antoi käskyn, että juutalaisten tuli laittaa vaatteisiinsa pyöreä merkki, että jokainen kykeni tunnistamaan juutalaisen. Jos juutalainen saatiin kiinni ilman merkkiä, niin hän menetti vaatteensa kiinniottajilleen. Rooman katolinen kirkko karkotti juutalaisia useista maista. Rooman katolinen kirkko sulki juutalaisia ghettoihin jo 1200 luvulla. Paavi Leo kahdestoista määräsi vuonna 1826, että juutalaiset pitää sulkea ghettoihin ja heidän omaisuutensa tulee takavarikoida.

Rooman katolisen kirkon historian todistus kertoo karua kieltä siitä kuinka he häpäisivät ja surmasivat juutalaisia ja ryöstivät heidän omaisuutensa. Rooman katolisen kirkon toimintatavat olivat rikollisia ja tuomittavia, mutta koska he tekivät sen Jumalan nimessä, niin se oli heidän mielestään oikeutettua. Rooman katolisen kirkon toiminta ja teot juutalaisia vastaan oli rikos ihmisyyttä kohtaan ja syntiä Raamatun opetuksen mukaan. Tässäkin kohden Rooman katolinen kirkko toimi vastoin Raamatun opetusta.

Rooman katolisen kirkon veritöitä

Rooman katolisen kirkon harjoittama vaino ja surmatyöt ulottuvat moniin erilaisiin ihmisryhmiin. katolinen kirkko vei pimeyden evankeliumia miekkalähetyksen avulla, jossa he surmasivat myös muslimeja. Rooman katolisen kirkon pirullisesta asenteesta sekä uskonnollisesta vallanhimosta kertoo se kuinka he lupasivat joillakin ristiretkillä synninpäästön kaikista synneistä, nykyisistä ja tulevista niille jotka ottivat osaa ristiretkiin. Rooman katolinen kirkko vainosi ja tappoi albigenssejä, eli kataareita ja valdolaisia. Rooman katolinen kirkko palkkasi ristiretkillensä myös rikollisia, jotka raiskasivat naisia. Rooman katolisen kirkon hedelmä on pahuuden kyllästämä.

Paavi Honorius kolmas aloitti ristiretken preussilaisia vastaan, jonka seurauksena alkuperäinen Preussin balttilainen väestö murhattiin. Ristiretki liiviläisiä vastaan toteutettiin suurin piirtein samaan aikaan kuin Preussin ristiretki. Tämän seurauksena alkoi taas kansanmurha. Rooman katolinen kirkko vainosi Euroopassa kansoja, jotka eivät alistuneet Paavin vallan alle. Ihmisiä surmattiin ja pakon edessä kääntyneet kastettiin katolilaisiksi. Rooman katolinen kirkko poltti roviolla anabaptisteja. Anabaptistit uskoivat Raamattuun ja Jeesukseen, mutta eivät Rooman katolisen klrkon mukaan, siksi kirkko tappoi heitä. Inkvisitio ei tutkinut kaikkia tapauksia, vaan määräsi monia anabaptisteja kuolemaan ilman esitutkintaa. Saksassa myös Martin Luther hyväksyi anabaptistien hävityksen ja tuhoamisen.

Tämä oli lyhyt ja suppea katsaus Rooman katolisen kirkon suorittamiin murha- ja veritöihin. Rooman katolisen kirkon on arvioitu surmanneensa yli 50 miljoonaa ihmistä historiansa aikana. Rooman katolisen kirkon historia on kauhistuttava, kirkko on toiminut miljoonien ihmisten murhaajina. On sanomatta selvää, että Rooman katolisen kirkon harjoittama usko, ei ole Raamatun uskoa, vaan itse paholaisen työtä. Rooman katolisen kirkon veritöitä ei saa sekoitta ja sotkea todelliseen kristinuskoon, eli Raamatulliseen uskoon, jossa Herran Jeesuksen opetuslapset eivät osallistu syntiä ja pahuutta täynnä oleviin murhiin ja ihmisten tappamisiin.

Rooman katolinen kirkko ja pedofilia

Rooman Katolisen kirkon sisällä on tapahtunut sen historiansa aikana useita kymmeniätuhansia pedofilia tapauksia,  pedofilia tapauksissa katolisen kirkon työntekijä on seksuaalisesti hyväksikäyttänyt pieniä lapsia. Rooman katolisen kirkon sisällä vaikuttava pedofilia on ironista, sillä Rooman katolinen kirkko opettaa olevansa Jumalan seurakunta, joka omistaa kaikkein täyteläisimmän Kristuksen opin. Raamattu opettaa pedofilian olevan syntiä. On sanomatta selvää, että oikeassa ja todellisessa Jumalan seurakunnassa ei esiinny pedofiliaa. Rooman kirkon sisällä vaikuttava laaja pedofilia on todiste sille, että Rooman kirkko ei ole Jumalan seurakunta, vaan vääristynyt valhekopio Jumalan seurakunnasta.

Pedofilia on syntiä Raamatun opetuksen mukaan ja samalla se on iljettävä seksuaalirikos, josta pedofiili tulisi tuomita vankeusrangaistukseen. Useissa tapauksissa pedofiili tuhoaa pienen lapsen koko elämän. Kun pedofiilin uhri kasvaa aikuiseksi, niin monissa tapauksissa ihmisen sisäinen maailma on lopullisesti rikki seksuaalisen hyväksikäytön takia. Amerikassa neljän viimeisen vuosikymmenen aikana kuutta kymmentä tuhatta katolisen kirkon pappia on epäilty pedofiliasta heistä yli neljä tuhatta on tuomittu syyllisiksi pedofiliaan. Pedofiliaan tuomituista papeista noin 80-90 prosenttia oli seksuaalisesti hyväksikäyttänyt poikia. Katolisen kirkon pappien harrastamat pedofilian muodot olivat:

- vaatteiden läpi koskettelua
- paljaan ihoa koskettelua
- suuseksiä
- sekä yhdyntöjä

Maailmanlaajuisesti Rooman katolisen kirkon pedofiliatapaukset nousevat useisiin kymmeniin tuhansiin sekä jopa suurempiin lukuihin. Näin laaja pedofilia ja perversio kertoo suuresta seksuaalisesta kieroutumasta katolisen kirkon sisällä sekä sen että katolinen kirkko on uskonnollinen instituutio ei Raamatullinen Jumalan seurakunta. On huomioitava se, että esillä ollut tilasto Amerikassa tapahtuneista katolisen kirkon pappien seksuaalirikoksista ja synneistä koski vain pedofiliaa, jossa ei näy muut pappien ja nunnien tekemät seksuaalisynnit.

Vuonna 2009 eräs kaikkein suosituimmista Irlannin katolisista papeista Brian D'Arcy oli eroskandaalin pyörteissä. Hänen sanottiin suojelleen muutamia katolisia pedofiili pappeja. Murphyn raportti toi esille, että Dublinin arkkihiippakunnassa oli viisi pedofilia tapausta. Brian D'Arcy sanoi ettei tiedä mitään näistä tapauksista. Myöhemmin kävi kuitenkin ilmi, että nämä viisi tapausta olivat todella tapahtuneet. Tutkimukset paljastivat myös kahdeksan uutta pedofiliatapausta sekä sen, että pedofiliaa on laajalti Irlannin katolisen kirkon sisällä, kaikilla pappeuden tasoilla. Ikävä ja pöyristyttävä piirre on katolisen kirkon harjoittama pedofilian salaaminen ja peitteleminen.

Pedofilian taustat

Rooman katolisen kirkon seksuaalinen vääristymä johtuu väärästä Raamatun opetuksesta. Rooman kirkossa pappi ei saa mennä naimisiin ja siksi elää selibaatissa.

Raamattu opettaa seksuaalisuuden olevan Jumalan lahja ihmisille miehen ja naisen pysyvässä parisuhteessa, eli avioliitossa. Muun muassa Raamattu kertoo apostoli Pietarin olleen naimisissa. Rooman kirkon väärä opetus on syy kirkon sisällä vaikuttavaan laajaan pedofiliaan.

Katolisen kirkon opetus pappien selibaatista, sekä naimattomuus on yksi osasyy näin laajalle levinneeseen pedofiliaan. Kun ihmiseltä kieltää oikeuden terveeseen seksielämään miehen ja vaimon välillä avioliitossa, niin se purkaantuu usein esille kieroutuneena seksuaalisuutena. Koska katolinen pappi ei saa mennä naimisiin ja harjoittaa seksiä avioliitossa aikuisen naisen kanssa, niin hän kieroutuu ja kohdistaa seksuaalisuutensa pieniä lapsia kohtaan.

Raamatun Jeesuksen äitiä Mariaa kirkko ylistää, mutta papeille ei opeta tervettä ja oikeaa suhtautumista naisiin avioelämän kautta. Rooman katolinen katolinen kirkko ei myönnä sitä, että kirkon pappeja opetetaan ja ohjataan suhtautumaan naisiin kielteisesti. Katolisen kirkon pappien pedofilia, joka kohdistuu pääsääntöisesti poikiin paljastaa kuitenkin sen, että katolisilla papeilla on kielteinen näkemys naisia kohtaan, siksi he hyväksikäyttävät seksuaalisesti pieniä poikia.

Pedofilia on perverssiä ja kieroutunutta seksuaalisuuden harjoittamista ja haureuden iljettävä synti. Katolisen kirkon sisällä vaikuttaa perversion henki, jonka kautta useat papit ovat käyttäneet seksuaalisesti hyväkseen pieniä lapsia. Tällainen toiminta on rikollisuutta ihmisyyttä ja lapsia vastaan. Selvää on tietenkin se, että kaikkia pedofiili tapauksia katolisessa kirkossa ei saada koskaan selville ja pedofilia on kirkon sisällä laajempaa kuin mitä tilastot kertovat. Kysymys on isosta ja laaja-alaisesta asiasta, joka on jatkunut vuosikausia kirkon sisällä. On erittäin ikävää, että monet ihmiset luulevat Rooman katolisen kirkon edustavan Raamatun uskoa ja Jumalan seurakuntaa. Todellisuudessa Rooman katolinen kirkko on Jumalan seurakunnan valhejäljitelmä ja antikristillinen kirkko instituutio. Todellisessa Jumalan seurakunnassa ei harrasteta pedofiliaa, eikä todellinen Raamatun Jeesuksen opetuslapsi harrasta pedofiliaa.

Loppusanat:

Rooman katolinen kirkko ei edusta Raamatullista uskoa. Jos vastustat Raamattua katolisen kirkon tekojen ja uskon takia, niin olet eksynyt luulemaan Rooman valheellista kirkkoa Herran Jeesuksen opetuslapsiksi sekä Jumalan seurakunnaksi.

Linkkejä:
Todellisen seurakunnan perustus sekä valheen jäljet
Aito ja todellinen usko Jumalaan

 

Petri Paavola

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769

 

 

 

eXTReMe Tracker