Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Valepiispan väärä syytös

Kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan on nostettu useita rikostutkintoja (tutkintapyyntö), jossa hän on (syytetään) rikoksesta epäiltynä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on määrännyt esitutkinnan aloittamisen Räsäsen tapauksessa. Kirjoituksessani otan esille Helsingin piispan Teemu Laajasalon väärän syytöksen Räsästä kohtaan sekä tuon esille sitä mitä Raamattu sanoo homoudesta ja seurakunnan kaitsijasta. Kirjoitukseni on sävystään huolimatta tehty sävyisyyden Hengessä lähimmäistä rakastaen totuudessa.

Raamattu sanoo niin VT:ssa kuin UT:ssa että homous on syntiä ja luonnotonta seksuaalisuutta. Roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa apostoli Paavali kirjoittaa, sanoen kuinka jotkut naiset ja miehet ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, jota Paavali sanoi häpeälliseksi himoksi. Roomalaiskirjeen yhteys sana on kreikankielellä khresis, joka tarkoittaa kanssakäymistä, sukupuoliyhdyntää ja seksuaalista kanssakäymistä. Roomalaiskirjeen teksti- ja asiayhteys tuo esille, että kyse on homoseksuaalisesta seksuaalisesta toiminnasta, jonka Raamattu sanoo olevan syntiä, sillä sitä häpeällinen himo tarkoittaa.

Raamatun sanan opetuksen mukaan homoseksuaalisuus on syntiä ja vastoin Jumalan tahtoa. Raamattu kehottaa myös rakastamaan lähimmäisiään niin kuin itseään. Homouden sanominen synniksi ei ole vihapuhetta tai rikos ihmisyyttä vastaan, koska Jumala ihmisen Luojana määrittää meille sen millä tavalla meidän tulisi harjoittaa seksuaalisuuttamme. Tässä toteutuu Raamatun sanan mukainen opetus rakasta syntistä ihmistä, mutta älä rakasta syntiä.

Luterilaisen kirkon piispa sanan johdannainen on kreikankielen sana episkopos, joka tarkoittaa kaitsijaa. Luterilainen kirkko opettaa, että piispa (episkopos) on hiippakunnan (usean paikkakunnan) hengellinen johtaja.

Raamattu opettaa, että vanhimmat, paimenet ja kaitsijat ovat yksi ja sama palvelutehtävä. Raamatun sanan opetuksen mukaan ryhmä miehiä yhdessä johtaa paikkakunnan seurakunnan hengellistä työtä ja näistä miehistä Raamattu käyttää sanoja vanhimmat, paimenet ja kaitsijat. Raamatun sanan opetuksen mukaan kaitsija (episkopos - "piispa") ei johda yksin paikkakuntansa seurakunnan hengellistä työtä eikä kaitsija toimi usean eri paikkakunnan seurakunnan johtajana.

Luterilaisen kirkon opetus piispasta (episkopos) on erilainen kuin mitä Raamattu opettaa kaitsijoista (episkopos). Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun opetuksen mukaan kirkon piispa on kuin ihmisten keksimä satuhahmo, jota ei ole todellisesti olemassa, mutta satuhahmo elää satujen maailmassa. Kirkon piispa on olemassa uskonnollisen kirkon järjestyksessä, mutta ei Raamatun sanan opetuksessa. Tämän tähden voin käyttää nimitystä valepiispa, koska kirkon piispuus ei ole Jumalan asettama, vaan ihmisen keksintö ja asetus.

Teemu Laajasalo kirjoitti Twitterissä näin: Päivi hyvä, mielestäni olet homopuheissasi väärässä ja kovasydäminen. Sorrettuja kristityn pitää nostaa, ei nitistää, vapahtaa, ei häpäistä, 5.3.2020.

Raamatun sanan valossa Laajasalo hyökkäsi itse Jumalaa vastaan ja sanoo Jumalan olevan väärässä ja kovasydäminen homopuheissa. Koska Jumala itse on asettanut ihmisen seksuaalisuuden ja sanoo homouden olevan syntiä, niin silloin Laajasalo tuomitsee myös Jumalan, eikä ainoastaan Päivi Räsästä. Raamatun sanan opetuksen mukaisesti pidän Teemu Laajasaloa rakkaana lähimmäisenäni, jota rakastan totuudessa.

Homouden sanominen synniksi ei tietenkään Jumalan sanan näkökulmasta ole kovasydämistä tuomitsemista, vaan lähimmäisenrakkautta, jossa kerrotaan ihmiselle Jumalan rakkaudesta ja Jumalan asettamasta seksuaalisuuden lahjasta sekä synnistä, joka tuhoaa ihmisen lopulta iankaikkiseen kadotukseen ellei hän tee parannusta ja usko Herraan Jeesukseen.

Sellaisen ihmisen sanoilla ei ole yhtään Raamatullista arvovaltaa ja painoarvoa, joka vääristää Jumalan sanan totuutta ja esiintyy valepiispana ihmisten keskuudessa. Valepiispan sanoilla on merkitystä ainoastaan sellaisten keskuudessa, jotka luottavat ihmistekoiseen uskonnolliseen yhteisöön, jonka johtajat vääristelevät Jumalan sanan totuutta. Valepiispan sanoilla ei ole mitään merkitystä Jumalalle ja niille ihmisille, jotka rakastavat Raamatun sanan totuutta.

Jumalan tahto on ihan varmasti etteivät todelliset Herran Jeesuksen opetuslapset antaisi valepiispalle minkäänlaista Raamatun sanan arvovaltaa, sillä valepiispalla ei ole sellaista arvovaltaa, koska kirkon piispuutta ei edes löydy Raamatusta, eikä se ole Jumalan sanan totuuden mukaista. Valepiispuus on voimakkaasti mukana kannattamassa laittomuuden pimeitä tekoja, jotka suosivat syntejä ja pyrkivät vääristämään Jumalan sanan totuutta. Valepiispa on ollut huolissaan uskon- ja sananvapaudesta, mutta valepiispa joukkoineen asettuu lopulta kokonaan niiden puolelle, jotka alkavat maailmanlaajuisesti vainoamaan Herran Jeesuksen todellisia opetuslapsia.

Raamatussa on profetia, joka sanoo, että lopunaikana juuri ennen Herran Jeesuksen tulemusta Herran Jeesuksen opetuslapset joutuvat kaikkien kansojen vainottaviksi. Vainon syitä on monia, joista yksi on se ettei Herran Jeesuksen todellinen opetuslapsi voi kannattaa ja tukea homoseksuaalisuutta, joka on Jumalan sanan mukaan syntiä. Räsäsen Päiviin kohdistuva vaino täyttää Raamatun sanan profetian merkit. Käy Räsäsen Päivin tapauksessa miten tahansa, niin tulevina päivinä Suomessa alkaa vaino Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan, koska he eivät hyväksy homoutta, eikä monia muitakaan synnillisiä asioita, joita suomalainen yhteiskunta suosii.

Kun vuonna 2004 Amerikan Massachusettsissa laillistettiin "homoavioliitot", niin sen sanottiin lopettavan syrjinnän ja aloittavan yhdenvertaisuuden ihmisten keskuudessa. Toisin kuitenkin kävi, sillä niitä ihmisiä, jotka olivat uskollisia Jumalan sanan totuudella alettiin eri tavoin painostamaan ja vainoamaan. Heitä vainottiin sen tähden, koska he eivät luopuneet uskonvakaumuksestaan ja Raamatun totuudesta. Vaino Päivi Räsästä kohtaan on saman asian jatkumo kuin mitä on tapahtunut Amerikassa.

Se mikä on merkittävää on se, että Herran Jeesuksen todellinen opetuslapsi ei ole koskaan vainonnut homoseksuaaleja, vaan rakastanut heitä lähimmäisinään ja kertonut heille totuuden homoseksuaalisuudesta. Nyt "sorretut" homoseksuaalit ja homoutta tukevat ihmiset ovat alkaneet ja alkamassa vainoamaan Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Suomalainen yhteiskunta on menossa siihen suuntaan, jossa Raamatun sanan totuudesta kiinni pitämisestä tullaan tekemään rangaistava rikos. Herran Jeesuksen opetuslasten uskon- ja sananvapautta tullaan rajoittamaan sekä lopulta heillä ei tule olemaan uskon- ja sananvapautta, sillä heidät tullaan luokittelemaan rikollisiksi, syytettyinä "vihapuheesta, rikoksista ja loukkauksista ihmisyyttä vastaan" jne. Tämän kaiken pitääkin tapahtua, koska Raamattu puhuu lopunajan vainosta Herran Jeesuksen opetuslapsia kohtaan. Tämä ei pelota eikä sulje todellisen Herran Jeesuksen opetuslapsen suuta, vaan hän rakkauden Hengessä todistaa loppuun saakka evankeliumista Herrassa Jeesuksessa ja Jumalan sanan totuudesta. Herran Jeesuksen veren, kuoleman ja sovitustyön ansion tähden ihminen saa syntinsä anteeksi, kun hän tunnustaa syntinsä, tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen.

 

 

Petri Paavola 9.3.2020

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769
Hebrew Interpolated Study Bible
Online Bible Hebrew and Greek Lexicon

 

 

 

 

eXTReMe Tracker