Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Viestejä tuonpuoleisesta

Nykyisin monet ihmiset kokevat erilaisia kokemuksia saaden viestejä tuonpuoleisesta sekä kohtaavat henkioppaita ja enkeleitä. Kun puhutaan edellä olevista asioista, niin mistä viestit tulevat, kuka ja ketkä ovat niiden takana? Kirjoituksessani tuon esille Raamatun kannan asiaan, sillä Raamattu puhuu yksityiskohtaisen tarkasti henkivalloista ja niiden tavoitteista ottaessaan yhteyttä ihmisiin.

 

Sisällys:
Henkioppaat ja enkelit
Julkisuuden henkilöt ja eksytys
Loppusanat
 

Henkioppaat ja enkelit

Hyvin tavallinen kokemus enkeleistä on kontakti, jossa henkiolento, joka ilmoittaa olevansa enkeli ottaa yhteyttä ihmiseen ja sanoo, että hän välittää universaalin energiaa ja rakkautta, jonka välikappaleeksi kontaktihenkilökin voi tulla jos hän hyväksyy yhteyden ja kontaktin henkioppaan (enkelin) kanssa. Hyvin usein henkiopas sanoo olevansa Jumalan enkeli, joka tuo viestin tuonpuoleisesta ihmiselle.

Mitä Raamattu sanoo enkelikokemuksista?

Luuk 15:10 Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen."

Jumalan enkelit iloitsevat siitä, jos kun ihminen maan päällä tekee parannuksen ja uskoo Herraan Jeesukseen, koska uskon kautta Jeesukseen tämä ihminen pelastuu iankaikkiseen elämään. Jumalan enkelit eivät tuo sellaista sanomaa, jossa ei puhuta Jeesuksesta, niin kuin Raamattu opettaa, sillä Jumalan enkelien sanoman päämäärä on uskon kautta pelastuminen Herrassa Jeesuksessa.

On siis olemassa Jumalan enkeleitä, mutta heidän keskipisteensä on pelastus Herrassa Jeesuksessa sekä Jumalan tahdon noudattaminen, niin kuin Raamattu opettaa.

Apt 10:
1 ¶ Ja Kesareassa oli mies, nimeltä Kornelius, sadanpäämies niin kutsutussa italialaisessa sotaväenosastossa.
2 Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niinkuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa.
3 Hän näki selvästi näyssä, noin yhdeksännellä hetkellä päivästä, Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Kornelius!"
4 Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: "Mikä on, Herra?" Enkeli sanoi hänelle: "Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.
5 Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan;
6 hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla."
7 Ja kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä kaksi palvelijaansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensa joukosta
8 ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät Joppeen.
......
40 Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä,
41 ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut.
42 Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleitten tuomariksi.
43 Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."
44 ¶ Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat.
45 Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin,
46 sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi:
47 "Ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet Pyhän Hengen niinkuin mekin?"

Enkelin kohtaaminen johti Korneliuksen pelastumiseen uskon kautta Herraan Jeesukseen. Aina silloin kun oikea Jumalan enkeli ilmestyy tai puhuu jumalattomalle ihmiselle, niin sen tarkoituksena on saattaa ihminen kosketuksiin evankeliumin kanssa sekä synnyttää pelastava usko hänen sydämeensä uskon kautta Herraan Jeesukseen.

Gal 1:
8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.
9 Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu.

2 Kor 11:
14 Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi.
15 Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen.

Raamattu opettaa, että saatana ja riivaajahenget tekeytyvät valkeuden enkeleiksi, jonka seurauksena he eksyttävät ihmisiä pois pelastuksesta uskon kautta Herraan Jeesukseen. Pimeyden henkiolennot eksyttävät ihmisiä hyvin sellaisen sanoman kautta, jossa he sanovat olevansa Jumalan enkeleitä, universumin rakkauden lähettiläitä jne. mutta he eivät toimi sillä tavalla, että ihminen löytäisi pelastuksen Herrassa Jeesuksessa, vaan sen sijaan he eksyttävät ihmisiä pois pelastuksesta esim. sanomalla, että jokainen ihminen pääsee kuoltuaan Jumalan luokse tai yhdistyy universumin rakkauden energian kanssa jne.

Raamatun opetuksen mukaan jokainen henkiolento, joka sanoo olevansa taivaan enkeli, joka julistaa vastoin Raamatun pelastussanomaa (pelastuksen evankeliumi Herrasta Jeesuksesta) on kirouksen alla, eikä hän ole oikea Jumalan enkeli, vaan pimeyden eksyttäväinen riivaajahenki.

Raamattu sanoo eksyttävien henkien tekeytyvän valkeuden enkeliksi. Pimeyden riivaajahenget ottavat itselleen mieluusti kirkkaan valon muotoja kuten esim. kirkas pyöreä pallomainen olomuoto jne. Pimeyden henkivallat, jotka sanovat olevansa enkeleitä esittelevät itsensä valon ja rakkauden lähettiläinä. Aina silloin kun joku henkiolento, henkiopas tai "enkeli" ottaa yhteyttä ja tuo viestin, jonka tarkoitus ja päämäärä ei ole uskon kautta pelastuminen Herrassa Jeesuksessa, niin silloin on kyse eksytyksestä sekä riivaajahenkien yhteydenotosta. 

Julkisuuden henkilöt ja eksytys

Pimeyden riivaajahenget valitsevat uhreikseen kaikenlaisia ihmisiä, mutta he hyvin aktiivisesti pyrkivät yhteyteen sellaisten julkisuuden henkilöiden kanssa, jotka ovat jollakin tavalla kiinnostuneita (joskus jopa tietämättään) tai kiinnostuvat  yliluonnollisista asioista, jonkun tapahtuman kautta (omaisen tai ystävän kuolema jne.). Julkisuuden henkilöiden kautta eksytyksen sanoma saa suurta julkisuutta, siksi he ovat otollista maaperää pimeyden riivaajahenkien kontaktihenkilöiksi.

Enkeli-eksytys

Tänä päivänä on yleistynyt enkeli-eksytys, johon kuuluu kommunikointi enkelien kanssa ja heiltä saadut sanomat, jota kontaktihenkilö levittää eteenpäin muille ihmisille.

"Enkelien" kanssa tekemisissä olevat ihmiset sanovat, että ovat vastaanottaneet lämmintä ja rakastavaa universaalista ohjausta ja neuvontaa. "Enkelihoidossa" ihminen tutustutetaan "enkelien maailmaan", jonka seurauksena ihminen oppii tiedostamaan enkeleiden läsnäoloa ja oppii kommunikoimaan heidän kanssaan koko ajan syvällisemmin.

Eksytys kuolleet omaiset tai ystävät

Eräs tapa kuinka riivaajahenget eksyttävät ihmisiä on niin sanotut viestit kuolleilta omaisilta tai ystäviltä. Riivaajahenget tuovat tämän eksytyksen kautta esim. seuraavanlaisia viestejä:

Omaisesi on Jumalan luona. Jumalan valo siunaa häntä. Rakkauden valo yhdistää sinua ja häntä.

Rakas äitini, minä en ole kuollut, vaan elän henkiolentona sinua lähellä. Olen taivaan valossa.

Edellä kuvatut viestit ovat eksytystä, sillä Raamatun opetuksen mukaan kuolleilla ei ole enää osaa tähän maailmaan, eivätkä he voi enää kuolemansa jälkeen olla yhteydessä elossa oleviin ihmisiin:

Saar 9:
5 Sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään, eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unhotettu.
6 Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla.

Raamattu opettaa että kuolleet eivät tiedä mitään eikä ole heillä ole enää paikkaa, koska heillä ei ole enää milloinkaan osaa siitä mitä tapahtuu auringon alla, eli maan päällä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuolleiden ihmisten henget ovat demoni- ja valhehenkiä, eivät kuolleita ihmisiä, sillä Raamatun mukaan kuolleet ihmiset eivät enää voi ottaa millään tavalla osaa siihen mitä maan päällä tapahtuu.

3 Moos 19:31 Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne.

Silloin kun joku henkiolento esiintyy kuolleena ihmisenä, niin on kyse riivaajahengestä, joka on tekeytynyt kuolleeksi ihmiseksi ja sitä kautta eksyttää hänen omaisiaan tai ystäviään. Raamatun opetuksen mukaan osallisuus vainaja- ja tietäjähenkiin (riivaajahenget) saastuttaa ja turmelee ihmisiä, koska riivaajahenget eksyttävät ihmisiä pois Raamatun Jumalan pelastuksesta Herrassa Jeesuksessa. Riivaajahenget saastuttavat ja turmelevat ihmisiä valheidensa kautta johdattaen ihmiset syvälle synnin ja valheen orjuuteen.

Ilm 9:
20 Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä.
21 He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.

Velhouksistaan sana on kreikaksi farmakeia ja se tarkoittaa huumaavien aineiden käyttöä, myrkkyä, noituutta sekä kuvaannollisesti petosta ja epäjumalanpalveluksen viettelystä.

Ilmestyskirjan 9 luvun jakeet 20 ja 21 kertovat millaisia lopunajan ihmiset ovat. Lopunajan ihmiset kumartavat (palvoa ja uskoa) riivaajahenkiä, jotka ovat tekeytyneet valkeuden enkeleiksi. Monet lopunajan ihmiset eivät tee parannusta uskostaan riivaajahenkiin ("enkelit", henkioppaat).

Ilmestyskirja tuo profetian noin 2000 tuhannen vuoden takaa kertoen, että lopunajan ihmiset kumartavat ja ovat tekemisissä riivaajahenkien kanssa. Nykyään muodissa olevat asiat kuten enkelihoidot sekä kontaktit henkioppaiden kanssa ovat sama asia kuin olla yhteydessä ja kontaktissa riivaajahenkiin. Ihmiset, jotka ovat tekemisissä näiden asioiden kanssa luulevat "enkeleitä" ja henkioppaita valon ja rakkauden lähettiläiksi, mutta ne ovatkin pahuuden lähettiläitä, jotka johdattavat ihmisiä kohti iankaikkista tuhoa.

Loppusanat

Room 3:23 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla

Raamatun opetuksen mukaan kaikki ihmiset ovat vailla Jumalan kirkkautta, eikä ihminen itsessään ole jumalinen tai osallinen Jumaluudesta.

Matt 25:46 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään."

Raamatun opetuksen mukaan ihminen kuoltuaan joutuu joko kadotukseen tai pääsee iankaikkiseen elämään Jumalan luokse.

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

Raamatun opetuksen mukaan kukaan ihminen ei voi pelastua tai päästä Jumalan yhteyteen muutoin kuin Herran Jeesuksen kautta.

Joh 7:38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."

Raamatun opetuksen mukaan Herraan Jeesukseen tulee uskoa, niin kuin Raamattu opettaa.

Mark 1:
14 ¶ Mutta sittenkuin Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia
15 ja sanoi: "Aika on täyttynyt, ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle; tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi".

Raamatun opetuksen mukaan ihmisen tulee tehdä parannus ja uskoa evankeliumi Herrasta Jeesuksesta, että hän voi pelastua, saada syntinsä anteeksi, saada iankaikkisen elämän sekä päästä yhteyteen Jumalan kanssa.

Lopuksi Raamatun sanan viesti ja sanoma sinulle, joka et ole uudestisyntynyt ylhäältä uskon kautta Herraan Jeesukseen:

2 Kor 6:
1 ¶ Hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
2 Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut". Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.
Petri Paavola 2014

Lähteet:
33/38 Raamattu
Biblia 1776
King James Version 1769
 


 

 

 

 

web maker
eXTReMe Tracker