Nature

Etusivulle | Yhteiskunnan ilmiöitä | Anna palautetta
SaulusMedia |
Petri - Youtube    


Ylikuolleisuus kasvussa lähes kaikkialla maailmassa

Terveystahot kaikkialla maailmassa ovat tuoneet esille kuinka 2019 vuoden lopussa alkanut koronatauti ja sen mukanaan tuoma mahdollinen ylikuolleisuus tullaan estämään koronarokotteen kautta. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen, koska nyt monissa maissa maailmassa ylikuolleisuus on nousussa, vaikka suurin osa väestöstä on rokotettu koronarokotteella, niin tämä ylikuolleisuuden nousu ei kuitenkaan johdu koronakuolemista. Monet lääketieteen huippuammattilaiset, jotka ovat vastustaneet koronarokotetta lääketieteellisin perustein ovat myös sanoneet koronarokotteen haittavaikutusten tuovan mukanaan paljon lisää ylimääräisiä kuolemia. Nyt kun tämä tapahtuu, niin valtaeliitti pyrkii peittelemään koronarokotteen aiheuttamaa ylikuolleisuutta.

Miten koronarokotteen aiheuttamia kuolemia pyritään peittelemään? Eräs keino on väittää koronataudin lisänneen ylikuolleisuutta. Tämä selitys on väärä ja ontuu siinä, että lähes koko maailma on rokotettu koronarokotteella ja jos sanotaan, että nyt parhaillaan maailmassa käynnissä oleva ylikuolleisuus johtuisi koronakuolemista, niin se todistaisi koronarokotteen tehottomaksi ja hyödyttömäksi. Jos koronatauti yhä edelleen nostaisi ylikuolleisuutta maailmassa, niin kun lähes koko maailma on nyt rokotettu tätä tautia vastaan ja jos rokote ihan oikeasti toimisi tautia vastaan (todellisuudessa ei toimi), niin silloin koronakuolemat olisivat jyrkässä ja voimakkaassa laskussa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan ylikuolleisuus kasvaa voimakkaasti rokotuksista huolimatta, joka tarkoittaa sitä, että koronatauti ei ole lisännyt merkittävästi ylikuolleisuutta, mutta sen sijaan koronarokotukset ovat lisänneet ylikuolleisuutta.

Sekin täytyy ottaa huomioon, että kaikkialla maailmassa terveystahot ovat merkinneet todella paljon kuolemia koronakuolemiksi, jotka eivät ole olleet todellisuudessa koronakuolemia. Näin on saatu aikaan tilastoharha, jolla on petetty ihmisiä.

Toinen keino peittää koronarokote kuolemia olisi luoda suursota, jonka piikkiin ylikuolleisuus voitaisiin laittaa. Aika tulee näyttämään, että laajeneeko Venäjän ja Ukrainan sota suursodaksi. Tarkoituksella ja tahallisesti toteutettu Naton laajentumispyrkimykset Venäjän rajoille on Venäjän ja Ukrainan sodan tausta ja syy.

Koronavirus oli ja on ihmisen tekemä laboratoriovirus ja kolmas keino olisi luoda ja levittää uusi ja tappavampi virus maailmaan kuin mitä koronavirus oli ja on. Bill Gates on sanonut äskettäin Financial Timesille (artikkeli on maksumuurin takana), että on olemassa yli 5 prosentin riski, että maailma ei ole vielä nähnyt COVID-19-pandemian "pahinta" puolta, sillä tulevaisuudessa voi ilmaantua taudin tarttuvampi ja kuolemaan johtava muunnos.

On hyvin todennäköistä, että sama porukka, joka on laskenut liikkeelle koronaviruksen tulee laskemaan liikkeelle myös uuden koronavirusmuunnoksen tai jonkin muun viruksen, jonka sanotaan olevan aikaisempaa koronavirusta tappavampi. Maailma ei tule pääsemään eroon näistä maailmanlaajuisista virustaudeista. Raamatun Jeesus profetoi Raamatussa siitä kuinka monin paikoin (maailmanlaajuinen) maailmassa on kulkutauteja vähän ennen Hänen toista tulemustaan.

Tämä uusi ja tappavampi virus jos ja kun se lasketaan irti, niin sen avulla voitaisiin sitten tulevina päivinä "selittää" hurjaa ylikuolleisuuden nousua maailmassa, joka on kuitenkin todellisuudessa johtunut koronarokotteista ja niiden kuolemaan johtavista haittavaikutuksista.

Syyskuussa 2021 Saksa, joka on Euroopan väkirikkain maa raportoi epätavallisen korkeasta kokonaiskuolleisuudesta, joka ei liity koronatautiin. Raportin mukaan Saksassa oli syyskuussa 2021 lähes 78 000 kuolemantapausta, mikä on yli 10 prosenttia suurempi lukema kuin mikä oli odotettu luku.

Muuhun kuin virustautiin liittyvän ylikuolleisuuden kasvu on erityisen silmiinpistävää, koska epidemiologit ja jopa Service Corporation International, maailman suurin voittoa tavoitteleva hautaustoimistojen ylläpitäjä on uskonut, että kuolemantapaukset vähenevät huomattavasti epidemian päättyessä. Huolimatta koko maailman väestön korkeasta koronarokote kattavuudesta, niin ylikuolleisuus on kasvussa lähes kaikkialla.

Iltalehti julkaisi (23.4.2022) artikkelin missä tuotiin esille Tilastokeskuksen tietoon perustuvaa tekstiä, jonka mukaan kuolleiden määrän kasvu oli viime vuonna Suomessa suurinta yli 35 vuoteen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Linden twiittasi 23.4.2022: Hätkähdyttävä tieto Tilastokeskukselta: kuolleiden määrä kasvoi viime vuonna 3,9 % edellisestä vuodesta, marras-joulukuun luku oli jopa 15 % vuosien 2017-2020 marras-joulukuuta korkeampi. Tämä pitää selvittää tarkemmin. #korona vai muut syyt?

Iltalehden artikkelissa yliaktuaari Joni Rantakari Tilastokeskuksesta sanoo kuinka kuolleiden määrä on kasvanut jo jonkin aikaa ja tähän olisi merkittävin syy Suomen ikääntyvä väestörakenne, kun suuret ikäluokat vanhenevat.

Olen jo parin vuoden ajan sanonut, että tulevat koronarokotteen aiheuttamat kuolemat, joita tulee olemaan paljon yritetään selittää siten etteivät ihmiset huomaisi tämän ylikuolleisuuden johtuvan koronarokotteista. Ylikuolleisuus Suomessa ja muuallakin maailmalla ei johdu suurten ikäluokkien vanhenemisesta, vaan sillä on suora yhteys koronarokotuksiin. Tämä tulee selkeästi esille ja on ikävä kyllä helposti todistettavissa.

THL on julkaissut koronaan liitettyjä kuolemia aika ajoin tuoden esille sitä kuinka rokottamattomia kuolee koronaan, mutta rokotettuja ei juuri lainkaan. THL:n tilastoissa on tapahtunut muutos, sillä esim. 19.4.2022 julkaistun tilaston mukaan tilanne on kääntynyt jyrkästi ja radikaalisti päinvastoin, sillä nyt koronarokotteella rokotettuja kuolee koronatautiin lukumääräisesti paljon enemmän kuin rokottamattomia.

THL:n mukaan syyskuusta 2012 maaliskuuhun 2022 ei rokotetuilla koronatautiin liitettyjä kuolemia oli noin 600 ja erilaisia koronarokotuksia osittaisen rokotesuojan ja siltä väliltä täyden rokotesuojan ja tehosteen saaneiden keskuudessa oli yli 1600 koronavirukseen liitettyä kuolemaa.

Ilta-Sanomat julkaisi (6.5.2022) artikkelin: Alkuvuodesta korona tappoi enemmän suomalaisia kuin koskaan pandemian aikana – tämä kuolleista tiedetään. Artikkelissa kerrotaan kuinka 2022 alkuvuodesta koronaviruksen aiheuttamat kuolemantapaukset ovat ampaisseet julmaan nousuun.

Ilta-Sanomien artikkelissa THL:n ylilääkäri Tuija Leino sanoo jos nuori henkilö on kuollut koronaan, niin taustalla pitää olla hyvin vakavia sairauksia ja ehkä rokottamattomuuttakin. Leino sanoi, että jos perusterve henkilö on koronainfektioon menehtynyt, hän on ollut hyvin iäkäs tai rokottamaton. Leinon mukaan rokotuksilla saadaan perusterveen nuoren tai keski-ikäisen kuolinriski äärimmäisen minimaaliseksi.

Artikkelin mukaan rokotusten vaikutus näkyy selvästi myös THL:n tilastoissa, sillä alkuvuonna kuolleista noin 80:llä prosentilla ei ollut koronarokotuksia lainkaan, tai he olivat ottaneet vain yhden annoksen.

Ilta-Sanomien artikkelissa THL:n ylilääkäri Tuija Leino sanoo, että kuolleisuus tartunnan saaneilla ei ole noussut missään ikäryhmässä, vaikka kuolleita on lukumääräisesti enemmän, niin kuolleisuus tartuntalukujen valossa on tullut alaspäin.

Kaiken edellä sanotun lisäksi Ilta-Sanomien artikkelissa on esitetty koronaan kuolleiden henkilöt erivärisillä palkeilla, joissa kuolleet oli jaettu neljään eri ryhmään: ei rokotussuojaa, osittainen rokotussuoja, täysi rokotussuoja ilman tehostetta sekä täysi rokotussuoja ja tehoste. Rokottamattomien palkissa näkyi enemmän kuolleita kuin muissa palkeissa ja näin annetaan sellainen kuva, että lukumääräisesti rokottamattomia kuolee rokotettuja enemmän. Mutta, jos lasketaan kaikki kolme  erilaista rokotusryhmää yhteen, niin silloin rokotettuja on kuollut lukumääräisesti enemmän kuin rokottamattomia.

Ilta-Sanomien artikkeli koronakuolemista oli muutenkin harhaanjohtava ja valheellinen, joka voidaan todistaa helposti seuraavan THL:n julkaiseman tilaston valossa:

Nature

Tästä THL:n julkaisemasta koronakuolemat koronatartunnan yhteydessä tilastosta näkyy selvästi kuinka koronakuolemat ovat lisääntyneet hurjasti maaliskuusta 2020 ja nämä koronakuolemien lisääntymiset alkavat lisääntyä selvästi marraskuusta 2021 ja lisääntyvät hurjasti maaliskuuhun 2022 asti. Tästä tilastosta näkyy myös se kuinka rokotettujen osuus koronakuolemissa alkaa lisääntymään rajusti 2021 marraskuusta 2022 maaliskuuhun asti.

Ilta-Sanomien artikkeli (6.5.2022) koronakuolemista oli tarkoituksellisesti vääristelty ja valheellisesti esitetty. Tämän vääristetyn tiedon tarkoituksena on harhauttaa kansaa ja peittää yhteys koronakuolemiin, jotka ovat rajussa kasvussa nimenomaan koronarokotettujen keskuudessa. Sitten kun tähän lisää vielä sen, että Suomessakin rokotettuja tilastoidaan rokottamattomiksi, niin valheen jäljillä ei näy loppua tässä asiassa.

Nykyään THL:n ja muutkin terveysalan ammattilaiset, jotka kannattavat koronarokotetta sanovat, että koronarokotteella rokotettujen keskuudessa kuolee koronatautiin vain ja ainoastaan iäkkäät ja hyvin sairaat henkilöt. Tämän he sanovat koronarokotteen puolustukseksi, että rokote olisi tehokas, jota se ei kuitenkaan todellisuudessa ole. Muistan vielä hyvin sen ajan, jolloin nämä samat terveysalan ammattilaiset sanoivat, että koronarokote nimenomaan suojaisi iäkkäitä ja sairaita ihmisiä, mutta todellisuudessa näin ei olekaan käynyt. Valheen jäljillä ei näytä olevan loppua tässä asiassa. Minä arvostan länsimaista lääketiedettä ja sen monia todella hyviä saavutuksia, mutta koronarokote on eräs lääketieteen pimeä harha-askel, ellei jopa lääketieteen kaikkien aikojen epäonnistuminen.

Skotlannissa on korkea rokotesuoja, sillä jo viime vuoden loppupuolella Skotlannissa oli 87% väestöstä saanut koronarokotteen. Vuoden 2021 lopussa lokakuussa, vaikka koronakuolemat lisättiin lukuihin, niin Skotlannissa oli lähes 20% nousu kuolemissa ilman koronakuolemia.

Moni sanoo, että koronarokotteella rokotettuja kuolee lukumääräisesti siksi enemmän kuin rokottamattomia, koska rokotettuja on paljon enemmän kuin rokottamattomia. Tämä on väärä vastaus siitäkin huolimatta, että rokotettuja on paljon enemmän kuin rokottamattomia, koska koronarokotteen nimenomaan luvattiin antavan suojaa koronataudin vakavia haittavaikutuksia ja kuolemaa vastaan. Tämä lupaus koronarokotteen tehosta ei ole ollut totta, koska nyt lukumääräisesti enemmän rokotettuja kuolee koronatautiin kuin rokottamattomia ja kaiken lisäksi rokotettujen ei pitäisi kuolla ollenkaan koronaan, sillä rokotteen on sanottu suojaavan heitä kuolemalta ja vakavilta vaikutuksilta, mikä on osoittautunut isoksi valheeksi.

Suomessa vuonna 2020 tilastokeskuksen tilaston mukaan koronavirustautiin kuoli Suomessa yhteensä 558 henkilöä. Vuonna 2022 THL:n mukaan tähän mennessä (7.5) koronatautiin on merkitty kuolleiksi n. 2000 henkilöä. Vuonna 2020 Suomessa koronarokotukset alkoivat vasta 27. päivä joulukuuta. Käytännössä vuosi 2020 oli sellainen vuosi, jolloin vain hyvin harva oli saanut koronarokotteen. Voimme siis pitää vuotta 2020 sellaisena mittarina koronaviruskuolemille, jolloin koronarokotuksia ei ollut juuri lainkaan. Vuonna 2020 Suomessa tilastoitiin 558 koronakuolemaa. Mutta nyt vuonna 2022, kun katsoin THL:n tilastoja vain viikosta yksi viikkoon 14 asti, niin koronviruskuolemia on merkitty jo nyt tähän mennessä n. 2000 tapausta.

Koronarokotusten sanottiin vähentävän vakavia koronavirustauteja sekä koronakuolemia. Koronarokotuksista huolimatta koronakuolemien määrä Suomessa kasvaa todella paljon. Tämä kertoo sen, että koronarokote on ollut vuotava rokote, joka ei ole ollut tehokas koronatautia vastaan, vaan on myös aiheuttanut immuunijärjestelmän heikentymisen takia koronavirukseen menehtymisiä. Tilastojen valossa on selvää, että koska Suomessa on korkea koronarokotekattavuus ja ihmisiä kuolee nyt enemmän ihmisiä koronaan kuin silloin kun ihmiset eivät vielä olleet saaneet koronarokotetta, niin rokote ei ole estänyt koronakuolemia, vaan on lisännyt niitä. Tämä on ikävä todellisuus ja tilastofakta.

Australiassa koronaviruksen ensimmäinen aalto rantautui maahan maaliskuussa 2020, jolloin seitsemän päivän keskiarvo oli neljä koronakuolemaa päivässä. Koronarokotukset alkoivat Australiassa helmikuun 22. päivä 2021. Tänä vuonna 2022 Australiassa oli maaliskuussa seitsemän päivän aikana keskimäärin 72 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta päivässä. Niin Australiassa kuin lähes kaikkialla maailmassa on sama tilanne, että koronakuolemat ovat lisääntyneet hurjasti sen jälkeen kun koronarokotukset alkoivat.

Australian New South Walesin hallinto (NSW goverment) ilmoitti, että 2022 maaliskuun 1 ja 31 päivän välisenä aikana 195 ihmistä kuoli koronaan. Tämä kuolinlukema on kahdeksan kertaa enemmän koronakuolemia kuin mitä tapahtui kolmen ensimmäisen pandemia kuukauden aikana 2020. 195 kuolleesta vain 31 oli merkitty rokottamattomiksi. Tämä 31 rokottamattoman koronakuolema ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska NSW pitää henkilöä rokottamattomana vielä 21 päivää rokotuksen saamisesta. Todellisuudessa rokotettuja kuoli koronaan tuona aikana enemmän kuin 195 henkilöä. Sama tilanne toistuu kaikkialla maailmassa kun rokotettuja merkitään rokottamattomiksi, niin sen kautta on pyritty saada näyttämään siltä, että rokotettuja ei kuolisi koronaan niin paljon kuin heitä todellisuudessa kuolee siihen.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koronaan on kuollut lähes kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin virallisissa tilastoissa näkyy. YK:n mukaan koronaan liittyviä kuolemia oli yhteensä 14,9 miljoonaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Aiemmin raportoitu virallinen kuolemien lukumäärä oli noin 5,4 miljoonaa.

Koska lähes kaikki tilastot osoittavat, että koronarokotusten jälkeen koronakuolemat ovat lisääntyneet todella paljon, niin WHO yrittää peitellä ja vähätellä koronarokotusten suurta osuutta koronakuolemissa ja siksi se nyt yhtäkkiä sanookin, että koronakuolemia on raportoitu enemmän kuin mitä tilastoissa näkyy. Ja nimenomaan tällä pyritään osoittamaan, että ennen rokotuksia näitä kuolemia olisi paljon enemmän.

Tässä "uudessa" koronakuolemien laskutavassa, jolla koronakuolemia saadaan enemmän kuin on aikaisemmin ilmoitettu, niin nyt lasketaan myös välillisesti koronaan kuolleet, joissa henkilö on kuollut johonkin muuhun tautiin kuin koronaan. WHO:n mukaan noin puolet aiemmin ilmoittamattomista koronakuolemista ovat tapahtuneet Intiassa. Tätä samaa kikkailua on tapahtunut jo aikaisemminkin. Mikään ei kuitenkaan enää pelasta koronarokotuksia suosivia tahoja, ei meriselitykset, eikä hätävalheet, sillä tilastojen mukaan lähes kaikkialla koronarokotukset ovat lisänneet huomattavasti koronakuolemia.

Saksassa Berlin Charité yliopiston sairaala haastatteli 40 000 koronaan sairastunutta henkilöä. Tutkimuksen mukaan koronataudin vakavia haittavaikutuksia oli 40 kertaa enemmän kuin mitä on aikaisemmin raportoitu.

Kaikkialla maailmassa on sama tilanne, että koronarokotusten vakavia haittavaikutuksia sekä rokotteeseen liitettyjä kuolemantapauksia on todella paljon enemmän kuin mitä niitä raportoidaan.

Silloin kun niin sanottu koronapandemia alkoi "virallisesti" 2019 joulukuussa ja Suomessa ensimmäinen koronatartunta oli helmikuun lopulla 2020, niin näiden tapahtumien jälkeen keväällä 2020 puhuin julkisesti siitä kuinka koin Jumalan (Raamatun Jeesus) puhuneen minulle, että tämä koronavirus on ihmisen tekemä laboratoriovirus ja koronarokote on koronavirusta vaarallisempi. Samaan aikaan koin kuinka Herra Jeesus sanoi minulle, että tulee vielä aika kun kaikki tämä tulee paljastumaan ja jokainen, joka vain haluaa nähdä totuuden siitä, kuinka koronavirus on ihmisen tekemä ja koronarokote on vaarallinen, niin he tulevat näkemään sen, jos eivät halua ummistaa silmiänsä ja sydäntänsä totuudelle.

En ole ketään ihmistä parempi, enkä erikoisempi, vaan päinvastoin tunnen ja tiedän oman vajavaisuuteni ja pienuuteni ihmisenä ja Herran Jeesuksen palvelijana. Miksi Jumala puhui minulle tämän etukäteen ja kertoi tästä koronavalheesta ja petoksesta? Ei ainakaan sen takia, että olisin muita parempi, koska sitä en ole. Raamattu sanoo Jumalan olevan väkevä heikoissa, jotka eivät turvaa omaan voimaansa ja ihmisviisauteen. Ehkäpä tämä on se syy miksi Jumalan armosta kuulin Hänen puheensa tässä korona asiassa, enkä ole tässä ainoa, sillä Herra on puhunut tämän saman asian kaikkialla maailmassa monille palvelijoilleen. Siksi minulla on ollut myös koko ajan vastuu Jumalan edessä tässäkin asiassa, enkä ole ollut vaiti, vaan olen saanut tuoda esille koronaviruksen ja koronarokotteen petosta ja valhetta. Se, että kuulin tässä Jumalan puheen ei tarkoita sitä, että kuulee Jumalan puheen, joka asiassa. Olen todella mitätön omassa itsessäni ja Raamatun sanan mukaan ansioton palvelija, jota Jumala kuitenkin armossaan rakastaa, niin kuin Hän armossaan rakastaa suuresti ja täydellisesti kaikkia Herran Jeesuksen opetuslapsia.

Raamattu sanoo Ilmestyskirjan luvussa 18 jakeessa 23 alkutekstin mukaan, että maan mahtavat kauppiaat eksyttivät kaikkia kansoja lääkemyrkyn (farmakeia) kautta. Ilm 18:23 liittyy lopunaikaan ja aikaan, joka on tapahtunut vähän ennen Herran Jeesuksen toista tulemusta. Ilm 18:23 kertoo siitä mistä maan mahtavat kauppiaat tullaan tuomitsemaan, eli siitä mitä he tekivät maan päällä. Kaikkien kansojen eksyttäminen lääkemyrkyn kautta aiheuttaen valtavan paljon sairautta ja kuolemaa on raskas rikos ja synti Jumalan edessä.

Kreikankielen farmakeia sana tarkoitti UT:n koineen kreikankielen aikakaudella samaa kuin klassisen antiikin kreikankielen aikakaudella, eli lääkettä, joka on parantava, myrkyllinen ja tappava. Nyt kun katsomme vuonna 2022 toukokuun alussa tilastoja koronakuolemissa ja muissakin kuolemissa, joita ei ole merkitty koronakuolemiksi, mutta monet ovat suurelta osin koronarokotteen aiheuttamia kuolemia, niin tiedämme syyn koko maailmassa vallitsevaan ylikuolleisuuteen - se on koronarokote. Kävin tänään vaimoni kanssa äitienpäivänä hautausmaalla, kävimme vaimoni äidin haudalla sekä kävelimme lähes koko hautausmaan läpi, niin silmääni pisti merkillinen näkymä. Tänään näin hautausmaalla ennätysmäärän uusia hautoja, jotka olivat vielä hiekkakummun peittämiä. En ole koskaan ennen nähnyt näin paljon uusia hautoja hautausmaalla. Jokainen, joka ymmärtää totuuden tietää sen mistä tämä yhtäkkinen ylikuolleisuus johtuu.

Mikä on ainoa oikea ratkaisu minkä ihminen voi tehdä? Jumalan Pyhä Henki todistaa evankeliumin kautta ihmisen syntiseksi Jumalan edessä, joka on kulkemassa jumalattomuuden tilassa kohti iankaikkista kadotusta. Herra Jeesus vuodatti verensä Golgatan keskimmäisellä ristillä ja jokainen, joka tunnustaa syntinsä ja uskoo Jeesuksen Herraksi ja Pelastajaksi saa syntinsä anteeksi Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta sekä osallisuuden iankaikkiseen elämään.

 

 

Petri Paavola 8.5.2022

Lähteet:
Raamattu 33/38
Biblia 1776
King James Version 1769

ft.com/content
ibtimes.com/ bill gates warns theres chance world hasnt seen worst covid 19
independentsentinel.com/ stats show non cov deaths are significantly above normal everywhere
alexberenson.substack.com/ p/ its not just the uk all cause deaths
iltalehti.fi/kotimaa/a/ 600002bc f211 45eb a268 834fd91716d9
is.fi/kotimaa/ art 2000008795742
sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ epirapo/ covid19inci/
alexberenson.substack.com/ p/scotland is 87 adult vaccinated weekly
tilastokeskus.fi/ koronavirus ajankohtaista tilastotietoa/ miten vaikutukset nakyvat tilastoissa/ koronavirus kuolemansyyna
sampo.thl.fi/pivot/ prod/fi/ epirapo/ covid19case/ fact epirapo covid19case? row= dateweek 20200101
yle.fi/uutiset/ 3-11715468
citizens.news/ 613187
iltalehti.fi/ulkomaat/a/ 2fab1253 efee 4cf9 b054 efb3ee296f83
miamistandard.news/ 2022/05/04/ study covid vaccine complications 40x higher than reported
mdr.de/nachrichten/deutschland/ panorama/ corona impfung nebenwirkungen impfschaeden 100
mediuutiset.fi/uutiset/ ensimmainen suomalainen koronaviruspotilas tartunta todettiin husissa

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker